Εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση/Αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου της EUROPEAN GOLDFIELDS


PPE MademLakos-newTailingsDam

Δύο χάρτες από το “Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης” της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Τα τρία κύρια υπό ανάπτυξη έργα – Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Σκουριές και ο νέος “χώρος απόθεσης τελμάτων” στον Κοκκινόλακκα. Προσέξτε πόσο μικροσκοπικός φαίνεται ο οικισμός της Στρατονίκης σε σχέση με τη νέα θηριώδη χαβούζα!

To τελευταίο έγγραφο που παρέδωσε ο απελθών Υπουργός «Περιβάλλοντος» κ. Γιώργος Σουφλιάς την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ήταν η «Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση/Αξιολόγηση» (ΠΠΕΑ) του «Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας» (ΕΣΑ) από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, θυγατρική της Καναδικής EUROPEAN GOLDFIELDS. Ήταν το τελευταίο «δώρο» του  κ. Σουφλιά, προς τον «συγχορευτή» του στο τσάμικο κ. Δημήτρη Κούτρα.

Η ΠΠΕΑ για τις μεταλλευτικές επενδύσεις έχει μια όλως ειδική αξία. Με το επιχείρημα ότι το μεταλλείο είναι «χωροθετημένο από τη φύση», αιτιολογήθηκε η κατάργηση της απαιτούμενης πριν από το 2002 Έγκρισης Χωροθέτησης, η οποία ως Διοικητική Πράξη μπορούσε να προσβληθεί για ακύρωση στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Η ΠΠΕΑ περιβλήθηκε το σχήμα της ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ και ως μη Διοικητική Πράξη δεν είναι επιδεκτική προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ. Στην πραγματικότητα όμως, το περιεχόμενό της στοιχειοθετεί την κατά 100%  περίπου έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – με την οποία συνυποβάλλεται – και επομένως την ουσιαστική ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ της Επένδυσης.

Η θεσμοθέτηση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 128Α/03.07.2008), του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009) και του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τουρισμού» (ΦΕΚ 1138/ΒΒ/11.06.2009) αποδυνάμωσε τις δυνατότητες αποδοχής από το ΣτΕ των ακυρωτικών προσφυγών κατά μεταλλευτικών επενδύσεων.

Το πρώτο δείγμα των αποτελεσμάτων αυτών των νέων νομοθετημάτων φάνηκε ήδη στις 25 Σεπτεμβρίου, στην εισήγηση της Συμβούλου Επικρατείας κυρίας Κωνσταντινίδου προς την Ολομέλεια του ΣτΕ, για την προσφυγή των κατοίκων της Στρατονίκης κατά της εξόρυξης κάτω από το χωριό τους. Στους λόγους απόρριψης της αίτησης ακυρώσεως δεσπόζει η αναφορά στα πιο πάνω Χωροταξικά Πλαίσια, με τα οποία κατοχυρώνεται η  απόλυτη προτεραιότητα της μεταλλείας και καταργείται ουσιαστικά η προστασία του περιβάλλοντος που επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος με την προσεπίκληση «μεγάλου εθνικού συμφέροντος».

Η ΠΠΕΑ του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με την θεσμική θωράκιση των τριών Χωροταξικών Πλαισίων και τον εξοπλισμό της ολόθερμης στήριξης του ΕΣΑ – και των Κούτρα/Μπόμπολα – από την απελθούσα Κυβέρνηση, εκφράζει απόλυτα τα σχέδια της EUROPEAN GOLDFIELDS, τα οποία αποδέχεται συνολικά. Η προστασία των δασών και των υδατικών πόρων, η αειφορία, η θέληση των τοπικών κοινωνιών, το μέλλον της Β. Χαλκιδικής καρατομούνται χωρίς οίκτο, χωρίς αιδώ.

Περιγραφη του «Επενδυτικου Σχεδιου Αναπτυξης»

Το ΕΣΑ περιλαμβάνει τέσσερα κύρια προγράμματα:

 1. Το πρόγραμμα «Στρατώνι»
 2. Το πρόγραμμα «Ολυμπιάδα»
 3. Το πρόγραμμα «Σκουριές»
 4. Τις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου.

Στα κύρια προγράμματα εντάσσονται a priori και όλα τα βεβαιωμένα και πιθανά μεταλλεία που έχουν ήδη διαπιστωθεί ή θα διαπιστωθούν από την συνεχιζόμενη έρευνα. Δηλαδή το ΕΣΑ και επομένως η ΠΠΕΑ αναφέρονται στον συνολικό ορυκτό πλούτο των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Αναλυτικά:

Α. Το πρόγραμμα «Στρατώνι» περιλαμβάνει:

 1. Την συνέχιση της εξόρυξης του κοιτάσματος «Μαύρες Πέτρες» κάτω από τη Στρατονίκη, την επέκταση του και εκτός του οικισμού, όπου έχει περιχαρακωθεί ή θα εντοπισθεί κατά τη διάρκεια της εξόρυξης. Ακόμα, την εκμετάλλευση όλων των κοιτασμάτων  της ευρύτερης περιοχής, είτε πρόκειται για  επεκτάσεις  ήδη μερικά εξωφλημένων μεταλλείων όπως ο «Μαντέμ Λάκκος» είτε για εντελώς νέα μεταλλεία.
 2. Την κατασκευή μεγάλου φράγματος στην κάτω κοίτη του Κοκκινόλακκα για τη δημιουργία λεκάνης απόθεσης των τοξικών αποβλήτων της μεταλλουργίας, χωρητικότητας 20 εκατ. τόνων.
 3. Κατασκευή μεταλλευτικού/μεταλλουργικού συγκροτήματος στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου που θα αποτελείται από:
  Ένα νέο (τρίτο) εργοστάσιο εμπλουτισμού, μονάδες μεταλλουργίας χρυσού, μολύβδου, αργύρου, ψευδαργύρου και χαλκού, εργοστάσιο κρυογενητικού οξυγόνου, εργοστάσιο παραγωγής θειϊκού οξέως και εγκαταστάσεις εξουδετέρωσης των 2 εκατ. τόνων αρσενικού που εμπεριέχεται στα 200 εκατ. τόνους μεταλλευμάτων που θα εξορυχθούν (σε πρώτη φάση).
 4. Την κατασκευή στοάς μήκους 8 χλμ. που θα διατρυπά το Στρατονικό Όρος, για τη μεταφορά του μεταλλεύματος των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας στο συγκρότημα του «Μαντέμ Λάκκου» για εμπλουτισμό και μεταλλουργική επεξεργασία, κατά την 4η φάση της δραστηριότητας του προγράμματος «Ολυμπιάδα».

Β. Το πρόγραμμα «Ολυμπιάδα» περιλαμβάνει:

 1. Η φάση (2) του προγράμματος προβλέπει τον εμπλουτισμό των 3 εκατ. περίπου τόνων παλαιών αποβλήτων εμπλουτισμού της περιόδου 1976-1996 που βρίσκονται στο τέλμα Ολυμπιάδας και έχουν περιεκτικότητα περίπου 3,5 γρ χρυσού ανά τόνο. Ο εμπλουτισμός θα γίνει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας οι οποίες ήδη ανακαινίζονται.
  Θα προκύψουν 300.000 τόνοι χρυσούχου συμπυκνώματος με περίπου 250.000 ουγγιές χρυσού και φυσικά περίπου 3 εκατ. τόνοι νέων αποβλήτων. Προβλέπεται η μεταφορά όλων ή του μεγαλύτερου μέρους τους στην παραλία του Στρατωνίου, για «εξυγίανση» της (!) από τα απόβλητα εμπλουτισμού που φτάνουν μέχρι βάθους 5-6 μ. και σχηματίζουν τη σημερινή παραλιακή ζώνη Στρατωνίου.
 2. Την εξόρυξη και παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου/αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσούχου αρσενοπυρίτη, κατά τις φάσεις (2) και (3) του προγράμματος, τα οποία θα πωλούνται για να συνεισφέρουν στις δαπάνες του ΕΣΑ. Η παραγωγή θα είναι 500.000 τόνοι κατά τα πρώτα 2 χρόνια και 1.600.000 τόνοι στα επόμενα 4, δηλαδή συνολικά 2.100.000 τόνοι.
  Ένα τμήμα των αδρομερών αποβλήτων θα χρησιμοποιείται στη λιθογόμωση και το υπόλοιπο, μαζί με τα λεπτομερή απόβλητα, θα αποτίθενται επί τόπου μέχρι την λειτουργία της λίμνης αποβλήτων του Μαντέμ Λάκκου!
 3. Μετά την αποπεράτωση της στοάς μήκους 8 χλμ. και των εγκαταστάσεων «Μαντέμ Λάκκου», το εξορυσσόμενο μετάλλευμα θα μεταφέρεται εκεί για εμπλουτισμό και παραγωγή μετάλλων με μεταλλουργικές διαδικασίες. Το βάθος της εξόρυξης στην Ολυμπιάδα προβλέπεται μέχρι τα -638 μ.
  Κατά την φάση αυτή, η εξόρυξη θα ανεβεί στους 900.000 τόνους κατ’έτος και θα διαρκέσει όσα χρόνια θα απαιτηθούν για την εξόφληση όλων των μέχρι σήμερα διαπιστωμένων και πιθανών κοιτασμάτων και όσων θα επισημάνουν οι έρευνες.

Γ. Το πρόγραμμα «Σκουριές» περιλαμβάνει:

 1. Ανοικτή (επιφανειακή) εξόρυξη (open pit) διαμέτρου από 1300 ως 1600 μ. και βάθους 430 ως 460 μ. , από τη στάθμη της επιφάνειας (+640 μ.). Στη στάθμη του πυθμένα της ανοικτής εξόρυξης θα κατασκευαστεί στοά αποστράγγισης μήκους 2.700 μ. που θα καταλήγει στο παρακείμενο ρέμα «Ασπρόλακκας».
  Σύμφωνα με το ΕΣΑ (σελ. 4-4): «Η ύπαρξη νερών σε κάθετα ρήγματα και ρωγμές απαιτούν προαποστραγγιστικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία της ανοικτής εξόρυξης».
  Η στοά αποστράγγισης και τα άλλα «αποστραγγιστικά μέτρα» θα μαστεύουν το σύνολο της υδροφορίας του Κακάβου, της μεγαλύτερης σύμφωνα με το ΙΓΜΕ υδροφορίας της Χαλκιδικής.
  Το σύνολο των αποβλήτων εμπλουτισμού θα είναι 150 εκατ. τόνοι και των στείρων 600 εκατ. τόνοι κατ’ελάχιστο. Αν τα στείρα και τα απόβλητα αποτεθούν σε στρώση πάχους 10 μ. θα καλύψουν επιφάνεια 45.000 στρεμμάτων!
 2. Υπόγεια εξόρυξη από τη στάθμη +210 έως τη στάθμη -70 μ.
 3. Εργοστάσιο θραύσης-λειοτρίβησης-εμπλουτισμού.
  Η ημερήσια εξόρυξη μεταλλεύματος θα είναι περίπου 25.000 τόνοι. Ένα τμήμα του χρυσού θα παράγεται με φυγοκέντριση. Το υπόλοιπο συμπύκνωμα  χαλκού-χρυσού θα μεταφέρεται στο συγκρότημα Μαντέμ Λάκκου για μεταλλουργική παραγωγή χρυσού-χαλκού και άλλων μετάλλων. Τα περί «φόρτωσης του συμπυκνώματος χρυσού/χαλκού σε πλοία για μεταφορά σε μεταλλουργίες του εξωτερικού» είναι μόνον για αφελείς.
 4. Κατασκευή δυο φραγμάτων ύψους από 250 έως 300 μ. στα ρέματα «Λοτσάνικο» και «Καρατζά», δίπλα στον κρατήρα της εξόρυξης και ενός άλλου φράγματος τελικής απόθεση στη θέση «Εκκλησιαστικός Μύλος», χωρητικότητας 100 εκατ. τόνων.

Δ. Λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου

Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις  Στρατωνίου περιλαμβάνουν στεγασμένη αποθήκευση 60.000 τόνων συμπυκνωμάτων και έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων χωρητικότητας 8.000 τόνων.

Το ΕΣΑ προβλέπει την κατασκευή μώλου μήκους 500 μ. μέσα στη θάλασσα, με αντίστοιχα κρηπιδώματα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φόρτωσης. Το νέο λιμάνι θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ταυτόχρονα ένα πλοίο ξηρού φορτίου χύδην (bulk carrier) 61.000 τόνων και ένα υγρού φορτίου χύδην (θειϊκού οξέος), επίσης 61.000 τόνων.

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις στο Στρατώνι θα περιλαμβάνουν δεξαμενές θειϊκού οξέως, στέγαστρα αποθήκευσης μετάλλων των μεταλλουργιών και αποθήκες για τα απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία χημικά προϊόντα. Η ημερήσια κατανάλωση κυανίου (NaCN) υπολογίζεται σε 700 κιλά, ενώ αντίστοιχη θα είναι η κατανάλωση σε άλλες τοξικές χημικές ουσίες.

Χωροθετηση του Επενδυτικου Σχεδιου

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της ΠΠΕΑ στην «περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή τις δραστηριότητες». Έτσι:

«Τα υποέργα Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών (σημ: και Στρατωνίου) αναπτύσσονται σε περιοχές θεσμικά κατοχυρωμένες για την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Στις περιοχές αυτές αναμένεται αναβάθμιση των υφιστάμενων συνθηκών… Αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους αναμένονται στην περιοχή των Σκουριών οι οποίες θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναμένεται αν μετριασθούν με τη λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων».

Μια περιοχή 45.000 στρεμμάτων, με θαλάσσιο μέτωπο 10.000 μέτρων, δασοκάλυψη 90%, με τέσσερα μεγάλα υδατορέματα, τρία από τα οποία είναι συνεχούς ροής, σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Σταγείρων και με εμπεριεχόμενο τον αρχαιολογικό χώρο των Ελληνιστικών Σταγείρων, με την κοιλάδα της Κηπουρίστρας, μνημείο των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων των βυζαντινών χρόνων και με τον αρχαιολογικό χώρο του Στρατωνίου, είναι θεσμικά κατοχυρωμένη για εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης!!! Η βιομηχανική περιοχή είναι σε επαφή με την Ολυμπιάδα, ενώ εμπεριέχει συνολικά το Στρατώνι και μερικώς τα Στάγειρα-Στρατονίκη!

Η τρίτη περιοχή που με την ΠΠΕΑ κατοχυρώνεται επίσης θεσμικά ως βιομηχανική, είναι 40.000 στρέμματα του όρους Κάκαβος με επίκεντρο τις Σκουριές, με δασοκάλυψη 95% , τον μεγαλύτερο επιφανειακό και υπόγειο υδατικό πλούτο της Χαλκιδικής και σε επαφή με τη Μεγάλη Παναγία, το Νεοχώρι και το Παλαιοχώρι. Από τον Κάκαβο πηγάζει ο ποταμός Χαβρίας, στον οποίο έχουν έχουν γίνει οι μελέτες κατασκευής φράγματος για την υδροδότηση του μεγαλύτερου τμήματος της νότιας Χαλκιδικής!

Λέει η ΠΠΕΑ σχετικά με τις Σκουριές:

«Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής των Σκουριών βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ΓΠΣ του Δήμου Παναγίας, το οποίο σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν.2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» θα πρέπει να επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία»!!!

Δηλαδή το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Παναγίας,  το οποίο προβλέπει ότι τα 80.000 στρέμματα δάσους που συμπεριλαμβάνονται στην «μεταλλευτική ιδιοκτησία» θα παραμείνουν δάσος δασοκάλυψης 95%, ανατρέπεται από την ΠΠΕΑ με προσεπίκληση του δασοκτόνου «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Αειφόρου (!) Ανάπτυξης της Βιομηχανίας» του κ. Σουφλιά! Επιβάλλεται στο Δήμο να το «επικαιροποιήσει», τοποθετώντας πάνω στα  80.000 στρέμματα του δάσους τις ανοιχτές εξορύξεις, τα τέλματα αποβλήτων και τα εργοστάσια επεξεργασίας του «Προγράμματος Σκουριές».

Με τον ίδιο τρόπο ανατράπηκε ήδη το ΓΠΣ του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου για όσα προέβλεπε για το δικό του κομμάτι της μεταλλευτικής ιδιοκτησίας (170.000 στρέμματα) και επιβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από την απελθούσα Κυβέρνηση να το «επικαιροποιήσει» με ανάλογο με το ΓΠΣ του Δήμου Παναγίας τρόπο. Δηλαδή να μεταφέρει σε αυτό όλα όσα προβλέπονται στο «Πρόγραμμα Στρατώνι», στο «Προγραμμα Ολυμπιάδα», στις «Λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου» και στο τμήμα του «Προγράμματος Σκουριές» που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου.

Η συνολική έκταση των τριών «θεσμικά κατοχυρωμένων» περιοχών για εγκαταστάσεις βιομηχανικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, σε δύο μονο Δήμους (Σταγείρων-Ακάνθου και Παναγίας), είναι 45.000+40.000=85.000 στρέμματα, όταν σε ολόκληρη τη Μακεδονία και Θράκη το σύνολο των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) και Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙ.ΠΑ) έχουν έκταση 32.000 στρέμματα!

Περιβαλλοντικες επιπτωσεις

Κατά τον απελθόντα Υπουργό «Περιβάλλοντος» κ. Σουφλιά, η περιοχή αναμένεται ότι θα «αναβαθμισθεί» με την εφαρμογή του ΕΣΑ! Επιπλέον:

Α. «Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, λόγω του μεγέθους και της φύσης αυτού, μπορούν να χαρακτηρισθούν από μη σημαντικές έως σημαντικές. Όμως οι επιπτώσεις αυτές περιορίζονται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο, κρίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους ως παροδικές και αναστρέψιμες και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης, αντιμετώπισης της ρύπανσης και λήψης επανορθωτικών μέτρων, καθώς και εκτεταμένου προγράμματος αποκατάστασης μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου».

Β. «Στην περίπτωση υιοθέτησης της μηδενικής εναλλακτικής λύσης (μη υλοποίηση του έργου) αναμένονται μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος – μορφολογία/τοπίο, καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, λόγω της μη αποκατάστασης της περιοχής των υφιστάμενων επιφανειακών έργων, της διακοπής των λιθογομώσεων και τέλος της διακοπής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και επεξεργασίας των όξινων απορροών. Επίσης αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται για το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της απασχόλησης».

Η εξαπάτηση που επιχειρείται είναι από αφελής έως  βλακώδης και εγκληματική. Το  Επενδυτικό Σχέδιο παρουσιάζεται ως «περιβαλλοντικό» έργο και η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ως ο σωτήρας που δήθεν θα μας σώσει από τα περιβαλλοντικά δεινά που άφησαν ως κληρονομιά οι προηγούμενες εταιρείες. Επιχειρείται να περάσει απαρατήρητο το ότι το Επενδυτικό Σχέδιο θα είναι μια γιγαντιαία εκμετάλλευση που θα αφαιρέσει ΟΛΟ τον ορυκτό πλούτο της περιοχής μέσα στα επόμενα 20-25 χρόνια. Αποσιωπούνται πλήρως οι δραματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα αφήσουν πίσω τους αυτές οι κολοσσιαίες εξορύξεις (200 εκατ. τόνοι μόνο στην πρώτη φάση, έναντι των συνολικά 35 εκατ. τόνων που εξορύχθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα), με την πρόσθετη μεγάλη επιβάρυνση της «καθετοποίησης της παραγωγής», δηλαδή των μεταλλουργιών.

Από τη μέχρι σήμερα μεταλλευτική δραστηριότητα (την ασήμαντη σε μέγεθος σε σχέση με την προγραμματιζόμενη από το ΕΣΑ) η περιοχή μας έχει υποστεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι μη αναστρέψιμες. Οφείλουμε  να σταματήσουμε τη ζημία εδώ. Η «μηδενική εναλλακτική λύση» (μη υλοποίηση του ΕΣΑ) σημαίνει την παραμονή των μη αναστρέψιμων επιπτώσεων και την μερική ή ολική αποκατάσταση των υπολοίπων. Συγκεκριμένα:

Α. Οι σημερινές επιπτώσεις στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) είναι οι εξής:

 1. Σωροί Σεβαλιέ και λίμνες λεπτομερών αποβλήτων Σεβαλιέ 1 και 2.
  Οι σωροί Σεβαλιέ μπορούν να γεμίσουν τις λεκάνες Σεβαλιέ 1 και 2 που έχουν ήδη παροπλισθεί και είναι κενές και να αποδοθεί ελεύθερη η επιφάνεια των 40 στρεμμάτων που καταλαμβάνουν σήμερα.
 2. Τέλμα αποβλήτων Καρακόλι.
  Το τέλμα αποβλήτων Καρακόλι περιέχει περίπου 1 εκατ. τόνους αδρομερών αποβλήτων και ιζημάτων και καταλαμβάνει έκταση 80 στρεμμάτων περίπου. Η προβλεπόμενη από τις εν ενεργεία αδειοδοτήσεις των ΜΕΣ αποκατάσταση προβλέπει επικάλυψη με αργιλόχωμα και φυσική γη και τελικά φύτευση. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει όμως δεν χρειαζόμαστε καμία εταιρεία και κανένα Επενδυτικό Σχέδιο για να το κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο μέσα από τις επιδοτήσεις του προγράμματος LIFE μπορούν να αναλάβουν το έργο αυτής της αποκατάστασης.
  Αντίθετα, το Επενδυτικό Σχέδιο και η ΠΠΕΑ ονομάζουν «αποκατάσταση» την κάλυψη του ρέματος συνεχούς ροής Κοκκινόλακκας με 20 εκατ. τόνους αποβλήτων που θα περιλαμβάνουν και τους σωρούς και το Καρακόλι! Θα δημιουργηθεί δηλαδή μια νέα λεκάνη αποβλήτων 20 εκατ. τόνων και θα εξαφανιστεί ο Κοκκινόλακκας, για να γλυτώσει η περιοχή από το 1 εκατ. τόνους που περιέχει σήμερα το Καρακόλι!!!
 3. Απορροή 250 κ.μ. την ώρα νερών από τα υπόγεια έργα «Μαντέμ Λάκκος» και «Μαύρες Πέτρες».
  Από τα 250 κ.μ.  την ώρα, μόνον τα 150 κ.μ. είναι όξινα. Το μεταλλείο «Μαντέμ Λάκκος» είναι εξοφλημένο και εκτός λειτουργίας από το 2000 και τα όξινα νερά του έχουν περιορισθεί δραστικά. Όταν διακοπεί η μόνη εν λειτουργία δραστηριότητα, το μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» κάτω από τη Στρατονίκη, το σύνολο των όξινων νερών θα είναι περίπου 100 κ.μ. την ώρα, σταδιακά απομειούμενο.
  Η διαχείριση αυτής της ποσότητας όξινων νερών στο σταθμό εξουδετέρωσης Στρατωνίου είναι μια δαπάνη που θα αντιμετωπισθεί από τα οφέλη που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Δημόσιο ή το Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου για μη μεταλλευτικές δραστηριότητες.
 4. Η ισχυρότερη περιβαλλοντική επίπτωση των μεταλλείων είναι αυτή που προκύπτει από  την επί δεκαετίες απόθεση των αποβλήτων εμπλουτισμού στον όρμο του Στρατωνίου, η οποία δυστυχώς δεν είναι αναστρέψιμη.

Β. Οι σημερινές επιπτώσεις στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας (ΜΕΟ) είναι οι εξής:

 1. Οι 300.000 τόνοι του στοκ τοξικού συμπυκνώματος χρυσούχου αρσενοπυρίτη που παρήχθησαν από την Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ., πουλήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και μετατράπηκαν σε 80 εκατ. μη τοξικά ευρώ στους Ελβετικούς λογαριασμούς των κ. Κούτρα-Μπόμπολα και τους Καναδικούς της EUROPEAN GOLDFIELDS. Έτσι «αποκαταστάθηκε» αυτή η έντονα τοξική επίπτωση!
 2. Η άντληση 800 κ.μ./ώρα νερού από τα υπόγεια έργα των ΜΕΟ συνεχίζει να μαστεύει από το 1976 το σύνολο του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής Ολυμπιάδας-Στρατονικού Όρους, μόνο και μόνο για να διατηρούνται σε λειτουργική ετοιμότητα για τις μελλοντικές εξορύξεις που προβλέπει το Επενδυτικό Σχέδιο. Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας βρίσκεται εξ’ολοκλήρου κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Με μια απλή στροφή ενός διακόπτη στη θέση OFF η άντληση των νερών σταματάει, τα υπόγεια έργα πλημμυρίζουν και αποκαθίσταται η υδατική ισορροπία της περιοχής.
 3. Το τέλμα αποβλήτων έχει επιφάνεια 350 στρέμματα και μέσο βάθος 8 μ. Όπως και το Καρακόλι, πρέπει κι αυτό να αποκατασταθεί μέσα από τα προγραμματα LIFE.

Γ. Οι σημερινές επιπτώσεις στις Σκουριές είναι οι εξής:

 1. Η ερευνητική στοά της TVX  έχει απορροή περίπου 150 κ.μ. την ώρα πόσιμου νερού. Το νερό αυτό μπορεί να υδροδοτήσει με φυσική ροή τον Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου ή με άντληση το Δήμο Παναγίας ο οποίος έχει ήδη πρόβλημα υδροδότησης οφειλόμενο στην αποστραγγιστική δράση της στοάς από το 1997.

Καμία άλλη σημερινή επίπτωση αναστρέψιμη δεν υπάρχει. Το ΕΣΑ των Κούτρα-Μπόμπολα-EG και η ΠΠΕΑ του κ. Σουφλιά προτείνουν ως «αποκατάσταση» όλα όσα προβλέπει το ΕΣΑ και προτείνει για θεσμοθέτηση η ΠΠΕΑ!!!

Οι «θετικες» επιπτωσεις του ΕΣΑ

Το άρθρο 5 της ΠΠΕΑ επικαλείται «τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος» :

«Θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία ως αποτέλεσμα κυρίως της ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας, της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και της αύξησης των συναλλαγματικών πόρων της χώρας, αλλά και των θετικών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής με την ενίσχυση περιφερειακών δευτερογενών οικονομικών δραστηριοτήτων και την αύξηση των θέσεων εργασίας».

Φαίνεται ότι κατά τον κ. Σουφλιά, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας περιλαμβάνονται στον «ορυκτό πλούτο της χώρας» ακόμα και παρά το γεγονός ότι ανήκουν «κατά πλήρες δικαίωμα νομής και κατοχής» στην Καναδική EUROPEAN GOLDFIELDS, ενώ τα royalties του Ελληνικού Δημοσίου επί του συνολικού ορυκτού πλούτου τους είναι μηδενικά. Η «αύξηση των συναλλαγματικών πόρων της χώρας» είναι, στην περίπτωση του Επενδυτικού Σχεδίου της EUROPEAN GOLDFIELDS, άλλη μια πρωτοτυπία του κ. Σουφλιά. Το 95% των εσόδων από τα μεταλλεία μεταφέρονται στον Καναδά και φορολογούνται εκεί, ενώ όλα κι όλα τα έσοδα για το Ελληνικό Δημοσιο είναι αυτά που προκύπτουν από την φορολόγηση του πενιχρού «ελληνικού» 5%.

Η εξυπηρέτηση της «εθνικής ασφάλειας» με την μεταβίβαση 317.000 στρεμμάτων παραμεθόριας περιοχής σε Καναδική εταιρεία είναι μια άλλη πρωτοτυπία του κ. Σουφλιά. Όσο για την εξυπηρέτηση «άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος», που μεταφράζεται σε «εξυπηρέτηση συμφερόντων δημοσίων προσώπων», ελπίζουμε να μην συνεχιστεί και  με τη νέα Κυβέρνηση.

Απομένουν οι «θετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής με την ενίσχυση περιφερειακών δευτερογενών δραστηριοτήτων και την αύξηση των θέσεων εργασίας».

Εδώ χαρακτηρίζονται ως διακατεχόμενες από διαθέσεις αυτοχειριασμού οι Δημοτικές Αρχές Σταγείρων-Ακάνθου και Παναγίας και οι τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμος Παναγίας έχει λάβει επανειλημμένως ομόφωνες αποφάσεις κατά του Επενδυτικού Σχεδίου, και οι δυο Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου είναι κατά του Επενδυτικού Σχεδίου και οι τοπικές κοινωνίες, εκτός του Στρατωνίου, το απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Η «φροντίδα» της ΠΠΕΑ για τον τόπο μας συνεχίζεται με τη διαπίστωση ότι:

«παρά το σημαντικό μέγεθος των εγκαταστάσεων, τα παραγόμενα απόβλητα από την κατασκευή και λειτουργία, καθώς και μετά το τέλος της λειτουργίας του έργου, η προκαλούμενη ρύπανση στη χλωρίδα και την πανίδα, στο έδαφος, στον αέρα, στα νερά και στο τοπίο καθώς και η σωρευτική δράση μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση και έλεγχο των αποβλήτων και αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής του έργου αποτελεί στοιχείο του ίδιου του σχεδιασμού του έργου (προσπάθεια για την ανακύκλωση και αξιοποίηση του βιομηχανικού νερού, την προστασία των υδατορεμάτων, καθώς και του νερού ύδρευσης, κατά το δυνατόν περιορισμός της ποσότητας των παραγόμενων στερεών αποβλήτων και της έκτασης για τη διάθεσή τους και μέγιστη αξιοποίηση των παραγόμενων στείρων υλικών από την εξόρυξη κλπ.). Γι α να εξασφαλισθεί η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων δύνανται να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα.

Ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων με ενδεχόμενη πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιορίζεται σημαντικά με την επιλογή των προτεινόμενων λύσεων υλοποίησης του έργου (χρήση συγκεκριμενης τεχνολογίας για την κατεργασία των μεταλλευμάτων, επιλογή συγκεκριμένων τρόπων για την κατασκευή των έργων κ.α.), καθώς και από τη δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων κατά την κατασκευή, λειτουργία και μετά το τέλος λειτουργίας του έργου».

Πιο κάτω αναδεικνύεται η υιοθέτηση των Δήμων Σταγείρων-Ακάνθου και Παναγίας από την EUROPEAN GOLDFIELDS και την Κυβέρνηση που ενέκρινε την ΠΠΕΑ, αφού:

«Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο, καθώς αυτό θα συντελέσει σημαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης της περιοχής με θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στο εισόδημα, στο εμπόριο και στις υποδομές.

Θετικές επιπτώσεις για το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής αναμένονται με τη συγκέντρωση των επιφανειακών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας-Μαύρων Πετρών σε «ενιαίο κέντρο», την αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, τη διασφάλιση των φυσικών πόρων της περιοχής, όπως ακτές, θαλάσσιο περιβάλλον κ.α.».

Κρίνονται λοιπόν ως επικίνδυνα τα ΓΠΣ των δύο δήμων για το «φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον» και αναλαμβάνει τη φροντίδα μας η Καναδική εταιρεία, με τις «Δέκα Εντολές» της ΠΠΕΑ του νέου Μωυσή κ. Σουφλιά! Και όλα όσα περιέχονται στα τέσσερα «υποπρογράμματα» του ΕΣΑ γίνονται για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την αειφορία των φυσικών πόρων της περιοχής, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος «πρόκλησης ατυχημάτων και ενδεχόμενη πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων»!!! Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου της ΠΠΕΑ προκαλεί τη νοημοσύνη του αναγνώστη του και την οργή των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του ΕΣΑ.

Γνωμοδοτησεις Υπηρεσιων

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ΠΠΕΑ στο κεφάλαιο «Έχοντας υπόψη» και ειδικά:

35. «Το με α.π. 8221.Λ22/12./06/04.08.2006 έγγραφο της Δ/σης Λιμενικών Υποδομών του ΥΕΝ σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της εν θέματι ΠΠΕ».

Εγκρίνεται λοιπόν με συνοπτικές διαδικασίες η κατασκευή ενός θηριώδους βιομηχανικού λιμανιού για φορτοεκφόρτωση εκατομμυρίων τόνων μεταλλευτικών και χημικών προϊόντων στο Στρατώνι, με ιδιοκτήτη και διαχειριστή την Καναδική εταιρεία. Και απορρίπτεται μετά βδελυγμίας το αίτημα των Δήμων Σταγείρων-Ακάνθου και Παναγίας για βελτιώσεις στα λιμανάκια τους και για μεταφορά της διαχείρισης τους στον φυσικό τους φορέα που είναι οι Δήμοι, αφού μέχρι σήμερα η διαχείριση είναι κρατική (Λιμενικό Ταμείο Μουδανιών).

39. «Το με α.π. 05/9724/19.09.2006 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Χαλκιδικής, με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα το υπ. Αρ. 42/14.09.2006 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της εν θέματι ΠΠΕ».

Η ΝΕΧΩΠ Χαλκιδικής «δεν έχει αντίρρηση» και η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας συμφωνεί ασμένως ότι οι Δήμοι καλώς δεν ερωτήθησαν, αφού δεν έχουν κανένα λόγο στο θέμα της ΠΠΕΑ το οποίο είναι δική τους αρμοδιότητα.

42. «Τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού….». Τα

ο Υπουργείο Πολιτισμού κρίνει ότι μπορεί να δεσμεύει 35.000 στρέμματα του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου, να δημεύει 10.000 στρέμματα ιδιοκτησίας δημοτών, να υποχρεώνει τους κατοίκους Ιερισσού να πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να σκάψει η Αρχαιολογική Υπηρεσία τα οικοπεδάκια τους, προκειμένου να χτίσουν το σπίτι τους. Αλλά εγκρίνει την καταστροφή αρχαίων μνημείων και την βεβήλωση των Ελληνιστικών Σταγείρων από την Καναδική εταιρεία του ΕΣΑ.

43. «Το με α.π. Δ.ΥΓ2(γ)/104135/10.09.2009 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περ/ντος του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της εν θέματι ΠΠΕ».

Το Υπουργείο εγκρίνει λοιπόν τον Αρμαγεδδώνα του ΕΣΑ, αλλά κλείνει το μαγαζάκι υγειονομικού ενδιαφέροντος επειδή είναι λερωμένο το τραπεζομάντηλο.

Σύμφωνα με την ΠΠΕΑ: «Η παρούσα αποτελεί μόνο την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του προγραμματιζόμενου έργου και συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προγραμματιζόμενου έργου, τη χρήση φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δραση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις και δεν υποκαθιστά πιθανές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς…».

Τα ανωτέρω είναι όλα τα καίρια ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του ΕΣΑ και όλες οι κρίσιμες Υπηρεσίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει θετικά. Είναι προφανές ότι όταν υποβληθεί προς έγκριση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν θα ζητηθεί ξανά η γνωμοδότηση των ίδιων Υπηρεσιών.

Δηλαδή ουσιαστικά η ΠΠΕΑ έχει αδειοδοτήσει σχεδόν κατά 100% το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της EUROPEAN GOLDFIELDS.


17 απαντήσεις στο “Εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση/Αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου της EUROPEAN GOLDFIELDS”

 1. Η κα Μπιρμπίλη , αλλά και ο κάθε υπουργός , αν θέλει να διατηρήσει ΙΧΝΟΣ αξιοπιστίας πρέπει να ανακαλέσουν ΟΛΕΣ τις αποφάσεις που πήρανε απο την ημερομηνία προκυρηξης των εκλογών.
  Η συγκεκριμένη απόφαση πρέπει να έρθει για διερευνηση στην βουλή.
  ΑΜΕΣΑ.

 2. Εμένα μου άρεσε η “ορθολογική διαχείριση των ορυκτών πόρων”!!! Ωραίο δεν ακούγεται;
  Θα πάρουν τα πάντα μέσα σε 20 χρόνια και μετά τέλος. Πάπαλα ο ορυκτός πλούτος της Χαλκιδικής!
  Αν αυτό ονομάζεται “ορθολογική διαχείριση”, τότε είναι καινούρια έννοια της λέξης και να τη γράψουμε στα λεξικά!
  Οι αλήτες έγραψαν ακριβώς ότι τους είπε η εταιρεία. Κατά γράμμα! Τόσο σκύψιμο πια…

 3. ΑYΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΑ , ΓΙΑ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΛΙΑΝΑ. ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΤΑΣΗ ΘΕΛΟΥΝΕ .
  20 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΤΟΝΟΙ .
  ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ “ΑΛΗΘΕΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟ GRAND HOTEL ……….. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΘΑ ΣΤΟΥΜΠΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΚΑΤΟ ΤΟΥΣ??.

  • Nα κάνουμε λιανά το πού θα γίνει το μεγάλο φράγμα στον Κοκκινόλακα…

   Το χωριό στην πάνω αριστερή γωνία είναι η Στρατονίκη και η κίτρινη γραμμή είναι ο δρόμος που ανεβαίνει από το Στρατώνι στη Στρατονίκη. Στο κάτω μέρος του χάρτη, η κίτρινη γραμμή φαίνεται διακεκομμένη, ακριβώς στη στροφή που είναι η είσοδος του μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (εκεί που υπάρχει η πινακίδα “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”). Αυτή τη στροφή του δρόμου θα την καταπιεί το φράγμα.

   Το φράγμα θα γίνει πάνω στην κοίτη του Κοκκινόλακκα, μεταξύ Στρατωνίου και Στρατονίκης (πολύ κοντά και στα δυο) και θα έχει ύψος 100 μ. και μήκος 600 μ. Η “λιμνη” που θα σχηματιστεί θα έχει επιφάνεια 420 στρέμματα περίπου και θα συμπεριλάβει τις λίμνες Σεβαλιέ Ι και ΙΙ και τους σωρούς Σεβαλιέ, αφήνοντας απέξω το Καρακόλι.

   Και αυτό που θα έχει μέσα δεν θα είναι βέβαια νεράκι… επικίνδυνα απόβλητα θα είναι.

 4. Πότε αυτές οι ΠΠΕΑ και οιΜΠΕ θα αναφερθούν στον άνθρωπο?Οτι δλδ. αυτοί θα βγάλουν το χρυσό έτσι,αλλοιώς,αλλοιώτικα και εμείς απλώς θα μένουμε στα σπίτια μας τα οποία θα μας μονώσουν καλά για να μην ακούγεται τίποτα!!!!!Και θα μας παρέχουν οξυγόνο σε φιάλες οικονομικού μεγέθους γιατί έχουμε κι αυτό το κακό χούι, να αναπνέουμε…..Α ναι ξέχασα …το νερό.¨Ελα μωρέ έχουν βγάλει οι εταιρείες ωραιότατα εμφιαλωμένα!!!!!! Κύριοι δεν κοιτάτε να σοβαρευτείτε και να δείτε το θέμα λίίίίίγο πιο ανθρώπινα?Κύριε Ζωγράφο κρατήστε παρακαλώ τουλάχιστον τα προσχήματα.Μην σκύβετε τόσο πολύ.Θα σας έρθει τίποτα ξαφνικό ….και μπαπ και στην ηλικία σας δεν κάνει…………Φιλακια

 5. Aς δούμε τα υπέρ της ανάπτυξης της μεταλλείας στην Ελλάδα επιχειρήματα που κατατέθηκαν εδώ. Σε γενικές γραμμές είναι τα εξής:

  1. Είναι υπέρ της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
  2. Είναι προς μεγάλο όφελος της εθνικής οικονομιας
  3. Η μεταλλευτική δραστηριότητα παράγει πλούτο ενώ οι άλλες δραστηριότητες είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράγουν αέρα.
  4. Είναι δίκαιο για τους κατοίκους του Τρίτου Κόσμου που μέχρι σήμερα εκμεταλλευόμαστε

  Για να κρίνουμε τη συμβολή της μεταλλείας στην οικονομία, προτείνουμε κάτι λογικό και (για εμάς) αυτονόητο:

  Φροντίστε (εσείς οι υπεύθυνοι των μεταλλευτικών εταιρειών που έχετε «τον τρόπο σας» με την εξουσία) να αρθούν όλοι οι ειδικοί νόμοι που φτιάχτηκαν για να “προστατεύουν” τη μεταλλεία από ανταγωνιστικές χρήσεις, δηλαδή “εσάς” από όλους εμάς! Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε τη μεταλλεία σαν την κυρίαρχη δραστηριότητα, που μας αναγκάζει να γίνουμε εργατες στο μεταλλείο επειδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να σβήνουν όλες οι άλλες υγιείς παραγωγικές δραστηριότητες για να ζήσετε εσείς.

  Δεν είναι δυνατόν να καταργούνται για χάρη σας οι βασικότερες διατάξεις του Συντάγματος. Το άρθρο 24 για την προστασία των δασών είναι ιερό για όλους τους Έλληνες, αλλά όχι για τις μεταλλευτικές εταιρείες. Γιατί; Γιατί η προστασία του δάσους είναι “χρήση” της γης, ανταγωνιστική της μεταλλείας, άρα είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να φύγει από τη μέση. Εμάς θα μας πάνε φυλακή αν κόψουμε ένα δέντρο, αλλά εσείς μπορείτε να ξεπατώνετε παρθένα δάση. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας προστατεύεται από το Σύνταγμα, αλλά “το δικαίωμα στη μεταλλεία κατισχύει της ιδιοκτησίας”. Πάλι τα δικά σας συμφέροντα πάνω από όλων των άλλων. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά είναι πιο ίσα από τα άλλα; Όχι κύριοι.

  Θέλετε μεταλλεία; Φροντίστε να αρθούν ΟΛΕΣ οι ειδικές διατάξεις και τότε να το συζητήσουμε. Αυτό δεν επιτάσσει η Δημοκρατία; Ας ανταγωνιστεί η μεταλλεία ελεύθερα, στην ελεύθερη αγορά, επί ίσοις όροις με όλες τις άλλες δραστηριότητες. Και τότε θα δούμε ποιος θα θελήσει να σκάβει λαγούμια σαν τυφλοπόντικας με κίνδυνο της ζωής του, για ένα εργολαβικό μεροκάματο.

  Η αλήθεια είναι ότι η μεταλλεία δεν μπορεί να επιβιώσει σαν δραστηριότητα αν δεν φροντίσει να σβήσει από τον ορίζοντα των ανθρώπων όλες τις άλλες δυνατότητες απασχόλησης. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χαριστικές διατάξεις και προνομιακούς νόμους που οδηγούν την τοπική κοινωνία στην υπανάπτυξη, για να εμφανίζεστε μετά ως σωτήρες. Και αυτή είναι η αλήθεια που κρύβετε από τον κόσμο!

  Και εδώ οι εκπρόσωποι των μεταλλευτικών εταιρειών θα μας πουν: “Ξέρετε δεν γίνεται αυτό που λέτε γιατί… η μεταλλευτική δραστηριότητα πρέπει να προστατεύεται… γιατί… η εθνική οικονομία… το υπερτερο εθνικό όφελος…”, και θα περάσουν στο επόμενο επίπεδο άμυνας: Εθνική οικονομία! Ναι, χρειαζόμαστε τους ειδικούς νόμους, πρέπει να σας κρατάμε σε υπανάπτυξη για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας γιατί, συνεισφέρουμε τα μάλα στην εθνική οικονομία.

  Εδώ τα πράγματα είναι για γέλια. Δικαιώματα (royalties) στο κράτος δεν πληρώνονται, τα κέρδη φεύγουν όλα στο εξωτερικό, εμείς οι “ιθαγενείς” ρωτάμε και ξαναρωτάμε ποιο είναι επιτέλους αυτό το “δημόσιο όφελος” για χάρη του οποίου το κράτος μας ζητάει να θυσιαστούμε και το κράτος αρνείται να μας πει! Η συνεισφορά της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην οικονομία είναι μερικά πενιχρά μεροκάματα για 10-20 χρόνια. Άντε 30. Με τους σημερινούς ρυθμούς εξόρυξης πολλά λέμε, αλλά τέλος πάντων. Και μετά τι;

  Μετά οι «υπεύθυνες» αυτές εταιρείες τα παρατάνε όλα στο χάλι τους για να μην αναλάβουν το κόστος της αποκατάστασης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για νέα μεταλλεία αν δεν αποκατασταθούν τα παλιά; Δεν μπορεί η S&B, για παράδειγμα, να ζητάει άδειες για νέα μεταλλεία ενώ έχει κάνει τη Γκιώνα σαν κεφαλοτύρι. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτά είναι παλιά κι αν υπήρχε ή δεν υπήρχε τότε περιβαλλοντικός νόμος. Δικά σας κατορθώματα είναι, φτιάξτε τα. Δεν μπορεί η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ να ζητάει νέες άδειες όταν υπάρχουν τόσες περιβαλλοντικές πληγές στην περιοχή. Δεν μας ενδιαφέρει αν τα δημιουργησαν οι προηγούμενοι, από τη στιγμή που τα αγοράσατε δικά σας είναι, φτιάξτε τα.

  Ως πότε θα ανεχόμαστε νόμους που δίνουν αμνηστία για περιβαλλοντικά εγκλήματα στους προηγούμενους και αθώωνουν προκαταβολικά και τους επόμενους (νόμοι 2436/1995 και 3220/2004); Ακόμα και τα δικαστήρια απορρίπτουν αυτούς τους νόμους ως αντισυνταγματικούς. Επιτέλους κάποιος πρέπει να πληρώσει! Αποκαταστήστε λοιπόν το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση, πληρώστε αποζημιώσεις στους πληγέντες (Στρατονικιώτες, Στρατωνίσιους, Ολυμπιαδιώτες κ.λ.π.) και μετά ελάτε να συζητήσουμε για νέα μεταλλεία.

  Και για τον επόμενο που θα χύσει κροκοδείλια δάκρυα για τον Τρίτο Κόσμο, ξεκαθαρίζουμε ότι οι ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις πρέπει να ισχύσουν ΚΑΙ για τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Αυτές που επί αιώνες λεηλατούμε, στερώντας τους ακόμα και τα απαραίτητα για την επιβίωση. Οι χώρες που έχουν στηρίξει την οικονομία τους στην εξόρυξη πρώτων είναι μεταξύ των φτωχότερων του κόσμου και συμπεριλαμβάνουν και μερικές από αυτές που έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα κάτω του $1. Για να μην τα ξαναγράφω, διαβάστε αυτό.

  Αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αποζημιώσεις στους πληγέντες, αποκλεισμός πρόσβασης σε προστατευόμενες περιοχές, το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα δάση της Χαλκιδικής και για τα δάση της Βόρνεο! Αυτό τελικά θα σημάνει, ελπίζουμε, λιγότερη εξόρυξη, λιγότερα μεταλλεία και στροφή στις δευτερογενείς πρώτες ύλες. Ήδη αυτή τη στιγμή Κυβερνήσεις μεγάλων (ανεπτυγμένων) χωρών εξετάζουν την επιβολή φόρου στις πρωτογενείς πρώτες ύλες και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι, κατά τη γνώμη μας, στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι απαραιτητο η μικρότερη εξόρυξη να σημάνει λιγότερους αξονικούς τομογράφους, όμως γιατί να μη σημαίνει λιγότερα αυτοκίνητα; Τι θα λέγατε για περισσότερη ουσία και λιγότερο life-style?

  Οι μεταλλευτικές εταιρείες είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που έχουν ένα σκοπό και μόνο: τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Αν και τα προϊόντα που παράγουν είναι χρήσιμα στη βελτίωση της ζωής μας, οι όγκοι της εξόρυξης δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες των ανθρώπων γιατί το μόνο κριτήριο που λαμβάνεται υπόψιν είναι τα κέρδη του επόμενου τριμήνου. Η διαφήμιση αναλαμβάνει να αυξήσει την κατανάλωση και να δημιουργήσει καινούριες “ανάγκες” ώστε να προωθήθούν αυτά τα προϊόντα στις αγορές. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά και δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Εννοείται ότι όλα αυτά αφορούν αποκλειστικά τις αγορές των ανεπτυγμένων χωρών γιατί για την βελτίωση του επιπέδου ζωής των “αραπάδων” και τους “κιτρινιάρηδων” δε νοιαστηκε ποτέ κανείς.

  Ο αγαπητός μας σχολιαστής Δόκτωρ κατηγορεί συλλήβδην τον τουρισμό και τον τομέα των υπηρεσιών ως «μαύρο χρήμα», «παράσιτα», «αέρα κοπανιστό», ενώ η εξορυκτική δραστηριότητα (λέει) παράγει πραγματικό πλούτο (άσχετα αν αυτός ο «πλούτος» ανήκει αποκλειστικα στην εταιρεία που τον εξόρυξε).

  Θα μας επιτρέψει να γελάσουμε… σίγουρα το ξέρει ότι περίπου το 80% των εταιρειών του μεταλλευτικού τομέα, δεν φτάνουν ποτέ να εξορυξουν ούτε ένα γραμμάριο μετάλλου, αλλά θησαυρίζουν πουλώντας «αέρα κοπανιστό» στους κερδοσκόπους-τζογαδόρους-επενδυτές-hedge funds και σε άλλες εταιρείες. Σίγουρα το ξέρει ότι οι μεταλλευτικές εταιρείες κερδίζουν τρελλά ποσά ακόμα και χωρίς να κάνουν εξόρυξη, απλά και μόνο διαφημίζοντας στους επενδυτές τα αποθέματά τους που μπορεί και να μην τα βγάλουν ποτέ από το έδαφος;
  Η μεταλλευτική βιομηχανία είναι στην καρδιά του συστήματος του χρηματιστηριακού τζόγου, της αγοραπωλησίας «αέρα κοπανιστού», του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Και τα κέρδη είναι κολοσσιαία και δεν μπορούν βέβαια να συγκριθούν με την υπερτιμολόγηση της ντοματούλας στο παραλιακό εστιατόριο.

  Επειδή ο Δόκτωρ είναι καινούριος στο blog μας, του προτείνουμε να διαβάσει κάποια παλιότερα κείμενά μας: http://antigoldgr.org/blog/2008/11/03/mining-sustainability/
  http://antigoldgr.org/blog/2008/11/04/gold-mining/
  http://antigoldgr.org/blog/2008/11/17/kakoi-oikologoi/ (με τα σχόλιά του)
  http://antigoldgr.org/blog/2008/11/27/nimby/

  Και επειδή ο Δόκτωρ ρωτάει, όχι δεν μου φαίνεται ότι είναι από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και δεν το υπαινίχθηκα ποτέ. Δε με νοιάζει κιόλας. Εγώ πάντως Δόκτωρα διευκρινίζω ότι δεν είμαι “ο” antigoldgreece, είμαι “η”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.