Σχετικά με το Παρατηρητήριο


Το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων ασχολείται με τη μελέτη των επιπτώσεων της μεταλλουργίας και της εξόρυξης στο περιβάλλον.

Στις σελίδες μας θα βρείτε, εκτός από ειδήσεις, άρθρα γνώμης αλλά και μελέτες για τις δραστηριότητες εξόρυξης και μεταλλουργίας, ειδικά στην ΒΑ Χαλκιδική.

Επικοινωνία:

Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: