Aλληλεγγύη από τη Ρουμανία στον αγώνα της Χαλκιδικής


2

Δράση αλληλεγγύης στους κατοίκους της Χαλκιδικής που αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια της ELDORADO-HELLAS GOLD έγινε στο Βουκουρέστι χθες 6 Ιουνίου, την ημέρα της εκδίκασης των προσφυγών  μας στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μέλη της καμπάνιας “Σώστε τη Ρόσια Μοντάνα” (Save Rosia Montana) συγκεντρώθηκαν έξω από την Ελληνική Πρεσβεία κρατώντας πανώ και επέδωσαν στον Έλληνα πρόξενο επιστολή όπου εκφράζουν την ανησυχία τους για την προώθηση αυτού του καταστροφικού έργου στην Ελλάδα. Ο πρόξενος υποσχέθηκε ότι ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία θα προωθήσει την επιστολή τους στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εξωτερικών.

Η Ρουμανία αντιμετωπίζει ανάλογη κατάσταση με την Ελλάδα εδώ και πάνω από 10 χρόνια, καθώς η Καναδική εταιρεία Rosia Montana Gold Corporation επιδιώκει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο επιφανειακό χρυσωρυχείο της Ευρώπης, εκεί που τώρα είναι το ιστορικό χωριό της Ρόσια Μοντανα. Για να γίνει το έργο θα πρέπει να εκτοπιστεί η τοπική κοινότητα, να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του κυανίου, να καταστραφούν 4 βουνά και ανεκτίμητη ιστορική κληρονομιά. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής που επιδόθηκε στον Έλληνα πρόξενο μεταφρασμένο στα ελληνικά και το πρωτότυπο στα αγγλικά.

————————————————————–

Προς: την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία
Υπ’οψη: κ. Γεωργίου Πουκαμισά, Πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία

Θέμα:. Τα σχέδια εξόρυξης χρυσού που σχεδιάζει η Eldorado Gold Corporation στην Βορειοανατολική Χαλκιδική

Βουκουρέστι, 6 Ιουνίου 2012

Αξιότιμε κ. Πουκαμισά,

Απευθυνόμαστε σε εσάς σήμερα, ως πολίτες που ανησυχούν για τις καταστροφικές συνέπειες της εξόρυξης χρυσού με κυάνιο στη Ρουμανία, αλλά και στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπης. Από καιρό παρακολουθούμε με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, στην Ελλάδα.

Το ανοικτό μεταλλείο χρυσού και η υπόγεια εκμετάλλευση που προτείνεται από την Καναδική εταιρεία Eldorado Gold Corporation στην βορειοανατολική Χαλκιδική θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τον τοπικό πληθυσμό.

Η σχεδιαζόμενη ευρείας κλίμακας επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας που προτείνει η Eldorado Gold Corporation στην βορειοανατολική Χαλκιδική συνεπάγεται την καταστροφή πάνω από 2.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων – πολλά από τα οποία είναι αρχέγονα – και θα φέρει μη αναστρέψιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής, επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις  οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται η ζωή τους – γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτομία, μελισσοκομία και άλλες δραστηριότητες που στηρίζονται εδώ και πολλούς αιώνες από το δάσος στην περιοχή (κυνήγι, συλλογή μανιτάριων, σαλιγκάριων και άγριων φυτά κλπ). Επιπλέον, οι επιπτώσεις αυτές καλύπτουν πολύ ευρύτερες περιοχές από τις περιοχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης. Εμφανίζονται ακόμη και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά την παύση των δραστηριοτήτων αυτών και οφείλονται κυρίως στην απόθεση των αποβλήτων σε λίμνες, φράγματα, τεχνητές λίμνες.

Τα βαρέα μέταλλα από τη διαδικασία της εκμετάλλευσης επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των φυτικών και ζωικών οργανισμών και την ανθρώπινη υγεία. Σε εδάφη ρυπασμένα με βαρέα μέταλλα, εισέρχονται στα άγρια και τα καλλιεργούμενα φυτά και συσσωρεύονται στους ιστούς τους. Η κατανάλωση των μολυσμένων φυτών από τα ζώα και τον άνθρωπο οδηγεί σε συσσώρευση βαρέων μετάλλων στους ιστούς τους και στην εμφάνιση σοβαρών επιπτώσεων για την υγεία και τη ζωή.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι καθ ‘όλη τη διάρκεια της επιφανειακής εξόρυξης, οι εκπομπές διαφόρων αερίων και σωματιδίων αναμένεται να αυξηθούν (μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις, διοξείδιο του θείου κ.λπ.). Όλα αυτά, τα οποία ανέρχονται σε πάνω από 715 τόνους ανά έτος, μη συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα, είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία και συμβάλουν στη μεγαλύτερη εκδήλωση του φαινομένου των εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής.

Αγαπητέ κ. Πουκαμισά, οι τοπικές ομάδες στη Χαλκιδική αγωνίζονται ενάντια στην επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας και γενικά έναντι κάθε δραστηριότητα εξόρυξης με την υποστήριξη χιλιάδων πολιτών και επιστημόνων από όλη την Ελλάδα. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το ψήφισμά του του Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την επιχείρηση εξόρυξης στην περιοχή της Χαλκιδικής, επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, την καταστροφική υποβάθμιση του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού τοπίου της Χαλκιδικής και την πρωτοφανή προβλεπόμενη κατανάλωση του φυσικού κεφαλαίου της Ελλάδας.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κατοίκους που αντιστέκονται στη Βορειοανατολική Χαλκιδική για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και να είμαστε σίγουροι ότι ο αγώνας τους θα φέρει το οριστικό τέλος του προτεινόμενου έργου εξόρυξης στο εγγύς μέλλον. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις επικίνδυνες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες εξόρυξης που έχουν πιθανές διασυνοριακές συνέπειες.

Υπό το φως των παραπάνω θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ εάν θα μπορούσατε, εσείς προσωπικά,  να προωθήσετε τις ανησυχίες μας και τα αιτήματά μας προς την ελληνική κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αξιολογήσει το έργο εξόρυξης διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών ειδικά και των ευρωπαίων πολιτών γενικότερα.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενεργοί και να ενημερώνουμε τον πληθυσμό της Ρουμανίας σχετικά με το σχεδιαζόμενο έργο εξόρυξης στη βορειοανατολική Χαλκιδική, που θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την περιοχή, αλλά και την Ελλάδα ως σύνολο και τις γειτονικές χώρες.

Με εκτίμηση,

Raluca Dan
Καμπάνια “Save Rosia Montana”
Τηλ:. 0040 720 371 713
E-mail: [email protected]
www.rosiamontana.org

Victor Vozian
Indymedia Ρουμανία
E-mail: [email protected]
http://romania.indymedia.org/

————————————————

To: Embassy of Greece in Romania
In the attention of: Mr. Georgios Poukamissas, Ambassador of Greece in Romania

Ref.: The gold mining projects planned by Eldorado Gold Corporation in North-Eastern Chalkidiki

Bucharest, the 6th of June 2012

Dear Mr. Poukamissas,

We address you today as citizens concerned of the disastrous consequences of cyanide gold mining in Romania, but also in South-Eastern European countries. We have been following with concern the recent evolution regarding the expansion of mining activity in the region of North-Eastern Chalkidiki, Greece.

The open cast gold mine and underground exploitation proposed by the Canadian company Eldorado Gold Corporation in North-Eastern Chalkidiki would have major implications for the environment and the local population.

The planned large-scale expansion of mining activity proposed by Eldorado Gold Corporation in North-Eastern Chalkidiki implies destroying more than 2,000 acres of forests – many of them ancient, producing irreversible changes in the area’s residents’ lifestyle by adversely impacting all economic and social activities on which their lives depend upon – agriculture, livestock, logging in beekeeping and other activities that depend for centuries on the forest in the area (hunting, gathering mushrooms, snails and wild plants etc). Furthermore, these impacts cover much wider areas than the regions of the mining activities. They appear even several hundred years after the cessation of these activities and are mainly due to tipped waste in ponds or dams, artificial ponds.

The heavy metals used in the process of exploitation affect the development and survival of plant and animal organisms and human health. In soils contaminated with heavy metals, they penetrate wild and cultivated plants and accumulate in their tissues. The consumption of contaminated plants by animals and humans leads to accumulation of heavy metals in their tissues and the outbreak of severe effects on the health and lives.

It must be also mentioned that throughout the duration of surface mining, the emissions of various gases and particles are expected to increase (carbon monoxide, nitrogen oxides, volatile organic compounds, sulfur dioxide etc.). All these which are totaling more than 715 tons per year, not including carbon dioxide, are very dangerous to health and contribute to greater occurrence of the phenomenon of emissions and climate change.

Dear Mr. Poukamissas, local groups in Chalkidiki have been engaged in struggles against the expansion of mining activity and against any mining activity in general with the support of thousands of citizens and scientists all over Greece. The environmental council of the Aristotelian University of Thessaloniki, with its February 2007 resolution regarding the mining venture in Chalkidiki area, points out the potential dangers for the public health and the environment, the disastrous degradation of the unique natural and cultural landscape of Chalkidiki and the unprecedented projected consumption of the natural capital of Greece.

We express our solidarity with the people that resist in North-Eastern Chalkidiki to defend their right to a secure and healthy environment and we are trustful that their struggle will bring a definitive halt to the proposed mine project in the near future. At the same time, we express our concern over dangerous technologies used in mining activities that carry potential trans-border consequences.

In the light of the above, we would very much appreciate if you could personally advance our concerns and demands to the Greek government and the responsible authorities in evaluating the mining project to ensure the human rights of Greek citizens, in special, and of European citizens, in general.

We will continue to remain active and inform the Romanian population about the planned mining project in North-Eastern Chalkidiki that could affect not only the local area, but also Greece as a whole and the neighboring countries.

Yours sincerely,

Raluca Dan
Save Roşia Montană Campaign
Tel.: 0040 720 371 713
E-mail: [email protected]
www.rosiamontana.org

Victor Vozian
Indymedia Romania
E-mail: [email protected]
http://romania.indymedia.org/


Μία απάντηση στο “Aλληλεγγύη από τη Ρουμανία στον αγώνα της Χαλκιδικής”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.