Ερώτηση στη Βουλή για τη χρήση κυανίου στις μεταλλευτικές τεχνολογίες


Eρώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή χθες, 17 Μαΐου 2010, από τη Βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Προς τις Υπουργούς:
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Θέμα: Απαγόρευση χρήσης κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Μαΐου 2010 ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το διακομματικό ψήφισμα για την απαγόρευση χρήσης κυανιούχων ενώσεων στην εξόρυξη χρυσού. Η πρόταση για το ψήφισμα κατατέθηκε στις 17 Μαρτίου 2010 από δύο Βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση προφορικής ερώτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθυνόμενης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή της να υιοθετήσει ρύθμιση για τη χρήση κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει ως το τέλος του 2011 απαγόρευση της χρήσης κυανιούχων ενώσεων στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Βάσει της αρχής της πρόληψης και της αρχής της επικουρικότητας, οι οποίες διέπουν το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχέσεις μεταξύ των δύο δικαίων αντιστοίχως, κατατίθεται η παρούσα ερώτηση.

Το κυάνιο, σύνθεση άνθρακα και αζώτου, είναι δηλητηριώδες τόσο σε αέρια όσο και στερεά μορφή. Η εξαιρετική τοξικότητά του οφείλεται στην ετοιμότητά του να αντιδρά με άλλα στοιχεία και να παρεμβάλλεται στις φυσιολογικές βιολογικές διαδικασίες. Οι κυανιούχες ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων συγκαταλέγονται στις πλέον τοξικές μορφές του κυανίου με καταστροφικές ή ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Συγκαταλέγεται δε μεταξύ των κυριότερων ρύπων σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.

Χαρακτηριστικά σε σχέση με τη χρήση του στις εξορυκτικές δραστηριότητες, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρει:

«Αυτή η μέθοδος [απόληψη χρυσού με κυανιούχα διαλύματα] οδηγεί σε εκτεταμένη καταστροφή και αλλοίωση του φυσικού τοπίου, ενέχει σοβαρότατους κινδύνους ρύπανσης του εδάφους όπως και των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών υδάτων, συνδέεται με τεράστιο όγκο τοξικών αποβλήτων και αδρανών υλικών, ενώ οι μέθοδοι αποτοξικοποίησης των κυανιούχων πολφών και ανάπλασης των θέσεων εξόρυξης αδυνατούν να αμβλύνουν επαρκώς το περιβαλλοντικό κόστος.»

Στην περιοχή Μπάια Μάρε της Ρουμανίας πριν από δέκα χρόνια σημειώθηκε σε δεξαμενή αποβλήτων χρυσωρυχείου διαρροή άνω των 100.000 κυβικών μέτρων υδάτων μολυσμένων από κυάνιο, τα οποία διοχετεύτηκαν στους ποταμούς Szamοs, Tisza και Δούναβη και προκάλεσαν τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της Κεντρικής Ευρώπης έως τότε με αποτέλεσμα να εξοντωθούν πολλοί οργανισμοί και να πληγούν το οικοσύστημα, η διατροφική αλυσίδα καθώς και οι ζωτικές χρήσεις του ποταμού από τον άνθρωπο για πολλά χρόνια. Η περιβαλλοντική αυτή καταστροφή υπήρξε η αφορμή για την υιοθέτηση της Οδηγίας για τα απόβλητα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας 2006/21/ΕΚ, η οποία έχει τεθεί εν ισχύ από την 1η Μάη 2008. Η απαγόρευση χρήσης κυανίου για την εξαγωγή χρυσού δεν συμπεριελήφθη στην οδηγία αλλά στο άρθρο 13 παρ. 3 ορίζονται πολύ αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών, ήτοι έως 10ppm, όριο όμως που επιστημονικά κρίνεται υψηλό καθώς απορριπτόμενο στα ύδατα ενδέχεται να επιφέρει σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Εξ αιτίας της σοβαρότητας των επιπτώσεων των κυανιούχων ενώσεων που χρησιμοποιούνται για εξορυκτικές δραστηριότητες στη δημόσια υγεία και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, οι οποίες είναι δυσχερώς ή μη αναστρέψιμες, Ευρωπαϊκά κράτη όπως η Τσεχία, η Γερμανία και η Ουγγαρία έχουν ήδη εισάγει νομοθετικά απαγόρευση της χρήσης κυανίου. Καθώς η εν λόγω τεχνολογία εξακολουθεί να είναι νόμιμη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν ουσιαστικές εγγυήσεις ότι παρόμοιο ατύχημα δεν πρόκειται να επαναληφθεί, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι κλιμακούμενες ακραίες καιρικές συνθήκες που οφείλονται στις κλιματικές μεταβολές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το διακομματικό ψήφισμα της 6ης Μάη 2010 ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει μέχρι και το τέλος του 2011 πλήρη απαγόρευση κυανίου εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη να μην υποστηρίξουν κανένα σχέδιο εξόρυξης με χρήση της επικίνδυνης αυτής τεχνολογίας εντός της επικράτειάς τους.

Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τουλάχιστον τρία επενδυτικά προγράμματα μεταλλουργίας χρυσού που θα χρησιμοποιούν κυάνιο: στο Πέραμα του Έβρου, τις Σάππες της Ροδόπης και το συγκρότημα των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Β. Χαλκιδική. Όλα τα ανωτέρω προγράμματα έχουν συναντήσει σθεναρή αντίσταση από τις τοπικές κοινωνίες και η πραγματοποίηση τους έχει ανασχεθεί από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 613/2002.)

Σημειωτέον ότι για την Ελλάδα οι κίνδυνοι προέρχονται εκτός από τα εγχώρια προγράμματα μεταλλουργίας χρυσού που εφαρμόζουν την εν λόγω μέθοδο και από προγράμματα εκμετάλλευσης χρυσού με κυάνιο που βρίσκονται εκτός των συνόρων της χώρας. Στη Βουλγαρία υπάρχουν τρία τέτοια σχέδια που βρίσκονται όλα μέσα στη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου. Μεταλλεία χρυσού που βασίζονται στη χρήση κυανιούχων ενώσεων λειτουργούν στα παράλια της Τουρκίας. Παρόμοια επενδυτικά σχέδια φέρεται να υπάρχουν και σε Ρουμανία και Σλοβακία.

Υποκατάστατα κυανιούχων ενώσεων για χρήση σε μεταλλευτικές εργασίες μπορούν να υιοθετηθούν από τις βιομηχανίες. Κάποια προτείνονται ήδη από την Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency), ενώ στο σημείο κατά το οποίο αυτά δεν είναι ικανοποιητικά, πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία, ώστε να χρησιμοποιούνται νέες, πλέον φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι για την εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων.

Με βάση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και επειδή οφείλουμε να προστατεύσουμε το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας, επειδή οφείλουμε να ανατρέψουμε δράσεις που προκαλούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, επειδή έχοντας υπόψη τις αρχές της πρόληψης και προφύλαξης που διέπουν το Δίκαιο Περιβάλλοντος, αλλά και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα όσον αφορά την πρόληψη και ανάσχεση της μόλυνσης αλλά και την επιδίωξη και διαφύλαξη της καλής κατάστασης των υδάτων, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας που διέπει τις σχέσεις των κρατών μελών και της Ένωσης σχετικά με τη ρύθμιση περιβαλλοντικών ζητημάτων,

Ερωτώνται οι υπουργοί:

1) Πώς προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε τη χρήση των κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες;
2) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διέπει την πολιτική περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προτίθεσθε να προβείτε στην απαγόρευση χρήσης των κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υιοθετήσει την προτεινόμενη από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαγόρευση;
3) Προτίθεσθε να ενισχύσετε με πόρους την έρευνα για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων για την αντικατάσταση των κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες;
4) Προτίθεσθε, και αν ναι, πώς, να υποστηρίξετε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να γίνει πράξη η απαγόρευση της χρήσης των κυανιούχων ενώσεων στις εξορυκτικές διαδικασίες μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου;


11 απαντήσεις στο “Ερώτηση στη Βουλή για τη χρήση κυανίου στις μεταλλευτικές τεχνολογίες”

 1. Και η κύρια Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου ..θα είναι… βαλτή από το ……παρατηρητήριο μεταλλευτικών δραστηριοτήτων …για να δούμε την «υπεύθυνη» θέση της Ελληνικής πολιτείας και τι θα πράξει μετά και την επίσκεψη επιθεωρητών περιβάλλοντος ……Κοντός ψαλμός αλληλούια

 2. εμεις παλι δεν καταλάβαμε κάτι. Αλλο ειναι η ελληνική πολιτεια που γραφετε και άλλο οι επιθεωρητές περιβάλλοντος??? Μήπως αυτοί ειναι κάτι διαφορετικό, πιο καλό και αντιχρυσο?
  Kαι ποιά ειναι η κυρα διονυσία? ειδική στα ψηφίσματα τα κυανιούχα, πυρηνική μεταλλειολόγος ή πυρηνική υδραυλικός που κόπτεται να μας σώσει?
  Τελος παντως, στο θεο και μονο ελπίζουμε.

 3. Καλά τα λέει η βουλευτίνα της ΝΔ αλλά εγώ έχω μείνει με την απορία: Η ερώτηση στην ουσία ζητά να καταργηθεί το κυάνιο και έρχεται λίγες μέρες μετά τη συζήτηση στο ΕΚ όπου απ’ότι κατάλαβα η ΝΔ ψήφισε υπέρ της κατάργησης.
  Είναι αυτή η επίσημη θέση του κόμματος; Μη μου πείτε ότι όλοι αυτοί ενεργούν από μόνοι τους και κατά συνείδηση γιατί δεν το πιστεύω. Και αν είναι, από πότε είναι; Ο Σουφλιάς που ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο σε άλλο κόμμα ήταν;
  Αν είναι έτσι ας το πούνε ξεκάθαρα! Εμείς εδώ που ζούμε με το κυάνιο δίπλα μας, δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε;

 4. Το πιο ωραίο από όλα στην ερώτηση, είναι η επίκληση της αρχής της επικουρικότητας από την νεαρά δικηγόρο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η αρχή αυτή δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να δρα σε τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ και στο βαθμό που οι στόχοι μιάς δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε Ευρωπαικό επίπεδο. Αντιστρόφως, τα Κράτη-Μέλη μπορoύν να επικαλούνται την αρχή και να αποφεύγουν τον παρεμβατισμό της ΕΕ εκεί που δεν είναι αναγκαία η νομοθεσία της ΕΕ., δηλ. εκεί που η ΕΕ δεν προσθέτει αξία.
  Στην πράξη πρόκειται για παιχνίδι εξουσίας, με τα Κράτη-μέλη να επικαλούνται αυτή την αρχή για κρατούν την ΕΕ έξω από τα εθνικά τους θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών. Ετσι, η Μ. Βρετανία επικαλείται την επικουρικότητα για να οριοθετήσει και να περιφρουρήσει την εθνική της κυριαρχία, πολλές χώρες για να καθυστερήσουν βασικές ρυθμίσεις απελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς, το Συμβούλιο για να επιβληθεί στην Επιτροπή,κλπ.

  Εδώ βέβαια η ετών 35 (τριάντα πέντε) βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, με την ερώτησή της ολοκληρώνει κάτι σαν πινγκ-πονγκ: Πάμε στην ΕΕ, αφού οι εθνικές κυβερνήσεις που μας ενδιαφέρουν δεν απαγορεύουν την κυάνωση. Δηλ. υποτίθεται πάμε να εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας, αν και η ΕΕ την έχει ήδη εφαρμόσει πριν από μας και γι΄αυτό η κυάνωση είναι B.A.T…Αν η Ευρωπαική Επιτροπή υιοθετήσει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, τότε πετύχαμε το στόχο μας. Αν αρνηθεί και εμμείνει στη θέση της, τότε (ξανα-)πάμε στην εθνική κυβέρνηση και ζητάμε και από αυτήν να εφαρμόσει την αρχή της…(ανάποδης) επικουρικότητας και να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα και από την ΕΕ ! Τι λέτε βρε παιδιά, τέτοιος μαξιμαλισμός πιά !!

  Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι ακόμη κι αν τεθεί στην ΕΕ θέμα απαγόρευσης της κυάνωσης, ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ. ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ ΘΕΜΑ.

  • “Να επικαλεσθούν οι εθνικές κυβερνήσεις την αρχή της επικουρικότητας για να απαιτήσουν (!) να ρυθμίσουν οι ίδιες μόνες τους, σε τοπικό επίπεδο το θέμα”! Να πούνε δηλαδή οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι στην Κομισιόν: “Τι θέλετε κι ανακατεύεστε; Εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε από μόνοι μας το περιβάλλον ΜΑΣ και δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας!”. Αυτό κι αν δε στέκει ούτε με σφαίρες!!!

   Και δεν στέκει γιατί δεν πρόκειται για το περιβάλλον ΤΟΥΣ ή ΜΑΣ ή ΣΑΣ, πρόκειται για το περιβάλλον της Ευρωπης και για τα ποτάμια και τις θάλασσες που μας ενώνουν. Για ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ έχεις ακούσει ποτέ τίποτα; Οι Ούγγροι (και οι Ουκρανοί και άλλοι) έχουνε ήδη την εμπειρία της διαρροής του κυανίου από τη Ρουμανία που επηρρέασε όλες τις χώρες της Ευρώπης από όπου διέρχεται ο Δούναβης. Αν η “ρύθμιση” (χαριτωμένη έκφραση…) των Βουλγάρων είναι ανεπαρκής, τις συνέπειες δεν θα τις υποστεί μόνον η Βουλγαρία αλλα και η Ελλάδα και η Τουρκία. Σημειωτέον ότι το εργοστάσιο στο Κίρτζαλι είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑ στον Άρδα, ενώ το Κρούμοβγκραντ είναι πάνω σε παραπόταμο του Άρδα. Για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος δεν αρκούν οι τοπικές “ρυθμίσεις”, αλλά πρέπει να δοθεί λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

   Σημείωση: Πώς τολμάει, 35 χρονών γυναίκα να έχει άποψη και να είναι και βουλευτής;!!!
   Χυδαίος ήσουν και χυδαίος θα παραμείνεις. Μην παραπονιέσαι αν αρχίσω να σου διαγράφω σχόλια.

 5. Τώρα το πρόσεξα: “Προτίθεσθε να ενισχύσετε με πόρους την έρευνα για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων για την αντικατάσταση των κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες;”;;;;;;
  Οχι δεν προτιθέμεθα, είμαστε πτωχοί, δεν το μάθατε; Να βάλει λεφτά το κράτος για να βρει τρόπο να πάρουν οι εταιρείες το χρυσο, τη στιγμή που δανείζεται για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις; Τι είναι, κοινωφελές έργο η εξόρυξη χρυσού;;; Πλάκα μας κάνετε;

 6. Ναι! είναι κοινωφελές! Το λέει και ο Ελληνικός και ο Ευρωπαίκός νόμος. Γι αυτό και όλα τα κράτη έχουν κρατικά ιδρύματα γεωλογικών και μεταλλευτικών ερευνών. Αλλά άντε να πείσεις εδώ κάποιους που δεν θεωρούν κοιτάσματα εκείνα για τα οποία γίνεται παγκόσμια έρευνα δισεκατομμυρίων…
  Να σας πω πώς πέρασε αυτό το “μίασμα” περί χρηματοδότησης μεταλλουργικής έρευνας στην ερώτηση? απλά η κ. Βουλευτής μετέφρασε επί λέξει το ψήφισμα. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που υπερψηφίστηκε τόσο εύκολα. Γιατί άλλο είναι να λες στους βουλευτές ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και θα κλείσει η βιομηχανία και άλλο ότι υπάρχει και είναι απλά θέμα κόστους και περαιτέρω έρευνας…
  Ησυχάστε όμως και η έρευνα δεν πρόκειται να επαναληφθεί, έχει γίνει ήδη. Απλά μέχρι σήμερα δεν χτυπήθηκε ποτέ το κυάνιο εκεί που είναι πρωταθλητής: στην οικονομία και στη μεταλλουργική απόδοση. Με τα σημερινά δεδομένα, η οικονομία δεν είναι πρόβλημα. Και όσο για την απόδοση (ανάκτηση τη λένε οι γνωρίζοντες), θα βρεθούν πολλοί που θα τη θυσιάσουν προκειμένου να περάσουν το σκόπελο αυτής της αστείας απαγόρευσης. Και επίσης, μη βιαζόσαστε. Να δούμε πρώτα πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή.
  Τελικά κ. ή κα. antigoldgreece, γιατί κόπτεσαι για τον Άρδα και τα ποταμάκια? Αφού ενα φου να κάνει ο άνεμος πάνω από τα εργοστάσια θα μεταφερθεί αμέσως στη χώρα μας το νέφος υδροκυανίου. Σαν την ηφαιστειακή σκόνη ένα πράμα! Μα πώς τη γλίτωσαν τα νησιά μας τόσα χρόνια που είναι απέναντι από τη Πέργαμο? Αγιο είχαν. Γι αυτό σας λέω, ασχοληθείτε με την πολιτική και αφήστε τα τεχνικά εκεί που ήταν πάντα στην Ελλάδα: στο σκονισμένο ράφι της βιβλιοθήκης κάποιου πολυτεχνείου, ή στα αζήτητα αν μιλάμε για καινοτομίες.

  • Κάτι σα νοσοκομείο δηλαδή; Σχολείο μήπως; Μήπως θέλεις να πάρουμε και εξτρά δάνειο από το ΔΝΤ για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα αφού πρόκειται για κοινωφελή δραστηριότητα; Σίγουρα από κάπου θα βρούμε να κόψουμε για να ενισχύσουμε τις καημένες τις εταιρείες που θα βγάλουν δισεκατομμύρια!

   Να τελειώνουμε επιτέλους με αυτά τα φούμαρα περί της υποτιθέμενης “δημόσιας ωφέλειας”.Έχουμε μια παρωχημένη νομοθεσία που βασίζεται σε παρωχημένες αντιλήψεις και βαφτίζει “δημόσιο συμφέρον” την εκμετάλλευση μεταλλείων γενικώς, με αποκλειστικό κριτήριο το οικονομικό όφελος του ιδιώτη εκμεταλλευτή και τίποτα άλλο! Και μάλιστα την ονομάζει “ΥΠΕΡΤΕΡΟ δημόσιο συμφέρον” και με βάση αυτόν τον εντελώς αυθαίρετο ορισμό επιτρέπει επεμβάσεις σε δάση, προστατευόμενες περιοχές κλπ.

   Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα στα σχόλια του http://antigoldgr.org/blog/2010/02/28/tzeferis/.
   Αν έχετε κάτι καινούριο να πείτε, εδώ είμαστε. Πέστε μας επιτέλους πόσα είναι τα έσοδα του Δημοσίου. Αποδείξτε ποιο είναι αυτό το περίφημο “δημόσιο συμφέρον” που τοσον καιρό μας το κρύβετε!

 7. «Φίλε» stinger -σε έχω ονομάσει εμπαθή … αψυχολόγητο …τώρα μας πρόεκυψες και λογοκριτής!!! της κυρίας βουλευτού .Να χαίρεσαι το θράσος που διαθέτεις …Ουστ από εδώ

 8. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ…

  …και γιατί η μεταλλεία εντάσσεται εκεί

  Ερώτημα-καραμέλα από τους αντιτιθέμενους στη μεταλλεία “οικολόγους”, οπαδούς του αντι-βιομηχανικού μεσαίωνα. Για να τελειώνουμε, θα παραπέμψω απλώς στο Σύνταγμα, που τόσο τους αρέσει. Με την παρότρυνση να διαβάσουν λέξη προς λέξη και πολλές φορές το παρακάτω Άρθρο, ώστε να το αφομοιώσουν και να μην επανέρχονται βαρετά με την ίδια “απορία” :

  “- Αρθρο 106

  Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών”.

  Τι ποιό ξεκάθαρο από αυτό για την σημασία της μεταλλείας. Επικουρικά σημειώνω επίσης:

  – Αρθρο 22 (δικαίωμα στην απασχόληση και μέριμνα του κράτους για την εξύψωση των πολιτών)
  – Αρθρο 25, Παρ. 3 και 4 (καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, αντίστοιχα).
  -Αρθρο 17 (ατομική ιδιοκτησία και γενικό συμφέρον)

  Καλή μελέτη !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.