Η νομιμότητα της συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών


Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Μανιάτη,

Επισημαίνετε στα στοιχεία των καταγγελιών μας “πλήθος από ανακρίβειες και επιλεκτική παράλειψη άλλων πληροφοριών που δεν θα επέτρεπαν στον συγγραφέα να καταλήξει στα καταφανώς κινδυνολογικά συμπεράσματα”.

Με τη σειρά μας επισημαίνουμε, τόσο στην απόφαση συνέχισης της εξόρυξης με φουρνέλα κάτω από τη Στρατονίκη όσο και στην “απάντησή” σας στις καταγγελίες μας, τη συνέχιση του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΑΝΑ των προκατόχων σας. Διαπιστώνουμε επίσης την απόλυτη ταύτιση της ΕΥΠΕ με τους “επενδυτές” και την απαξίωση των πολιτών που επιχειρούν να αντιδράσουν στις καταστροφικές τους “επενδύσεις”.

Λαμβάνουμε λοιπόν την τιμή να σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

Στις 3 Αυγούστου 2004 σε συνέντευξή του στην TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κ. Δημήτρης Κούτρας παρουσίασε στους Χαλκιδικιώτες το μηχάνημα Road Header το οποίο θα αντικαθιστούσε τα φουρνέλα:

Οι κάτοικοι της Στρατονίκης αντιδρούσαν για τις ανατινάξεις με φουρνέλα. Εμείς θα εξορύξουμε με νέα μέθοδο, με μηχάνημα (“μετροπόντικα”) που χρησιμοποιήθηκε στο μετρό της Αθήνας, χωρίς πρόβλημα… .

Ολόκληρη η ΜΠΕ για την εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη έχει δομηθεί πάνω στη “νέα μέθοδο ανερχόμενης εξόρυξης με μηχάνημα σημειακής κοπής” και στην περιγραφή του μηχανήματος Road Header RH-AHM 105 (ΜΠΕ σελ. 5-26 έως 5-36).

Το σύνολο των υπηρεσιών και των ειδικών επιτροπών που γνωμοδότησαν ή αποφάσισαν για την αδειοδότηση της δραστηριότητας θεώρησαν δεδομένη την μηχανική εξόρυξη και εξασφαλισμένη χάρη σε αυτό τη Στρατονίκη και τους κατοίκους της.

 • ΥΠΕΧΩΔΕ- ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ: 37777/11.10.2004:
  Πρέπει να ισχύσει με αυστηρότητα η δέσμευση που αναφέρεται στην παράγραφο 7.1.1, ότι η χρήση των εκρηκτικών στην περιοχή εκμετάλλευσης θα περιορισθεί στις περιοχές όπου υπάρχουν προγενέστερες εκμεταλλεύσεις. ”.
 • ΥΠΕΧΩΔΕ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΕΡΩΝ: 110154/1712/02.11.2004:
  “Η δημιουργία της νέας στοάς προσπέλασης που θα συνδέει το μεταλλείο Μαύρων Πετρών με αυτό του Μαντέμ Λάκκου (με κατά βάση χρήση ειδικού εξοπλισμού μηχανικής εκσκαφής σε αντικατάσταση των εκρηκτικών υλών)…”.
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23.11.2004:
  “Με την κατά βάση εφαρμογή ειδικού εξοπλισμού μηχανικής εκσκαφής τύπου σημειακής προσβολής και τον περιορισμό της χρήσης εκρηκτικών υλών στην εκμετάλλευση, αναμένεται η ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης, συνεπεία των δονήσεων, διαταραχής των περιβαλλόντων την εκσκαφή πετρωμάτων.
  …Η προτεινόμενη εφαρμογή κυρίως της τεχνικής μηχανικής εκσκαφής τύπου σημειακής προσβολής, η οποία θα περιορίσει στο ελάχιστο την χρήση εκρηκτικών υλών, αναμένεται να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων εδαφικών δονήσεων και οχλήσεων στην επιφάνεια”.
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ, 08.02.2005:
  “Εφαρμόζεται η νέα τεχνική μηχανικής εξόρυξης με εξοπλισμό σημειακής προσβολής. Έτσι περιορίζεται η χρήση εκρηκτικών υλών κατά την εκμετάλλευση, με ευμενή αποτελέσματα στις συνθήκες ασφάλειας του προσωπικού και της επιφανείας¨.

1α. Τεκμηριωση της “μηχανικης εξορυξης”

Κατά την ΜΠΕ” Επέκταση και εκσυγχρονισμός της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών” (2004), το Road Header είναι κατάλληλο για όλα τα πετρώματα του μεταλλείου “Μαύρες Πέτρες” και βεβαίως και για τα παραμορφωμένα αμφιβολιτικά πετρώματα που σύμφωνα με τις σχετικές γεωλογικές τομές αποτελούν το σύνολο σχεδόν των πετρωμάτων. Στην σελ. 5-28 και 5-29 διαβεβαιώνεται ότι έχουν σταλεί στην εταιρεία VOEST-ALPINE που κατασκευάζει το Road Header δείγματα όλων των πετρωμάτων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και το συγκεκριμένο μηχάνημα (AHM 105) “κρίθηκε ως το πλέον ενδεδειγμένο για τις αναμενόμενες γεωτεχνικές συνθήκες”!

Και στην μεταγενέστερη (Ιούνιος 2006) Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για το “Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας”, αναφέρεται (σελ.6-11) η συνέχιση της υπόγειας εκμετάλλευσης των Μαύρων Πετρών με την εκσυγχρονισμένη μέθοδο της μηχανικής εξόρυξης”. Στην ίδια μελέτη τεκμηριώνεται ξανά η καταλληλότητα του μηχανήματος για τους αμφιβολίτες των Μαύρων Πετρών:

Παρ. 6.2.2.2. Γεωτεχνικά στοιχεία του σχεδιασμού του έργου:

Λόγω της εκτεταμένης μεταλλευτικής δραστηριότητας που έχει λάβει χώρα κατά το παρελθόν στην περιοχή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, έχει αποκτηθεί πολύ καλή γνώση τόσο για τις γεωλογικές συνθήκες όσο και για τα φυσικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών – βραχομάζας που απαντάται στο μεταλλείο.

Και στον Πίνακα 6.2.2.2-3 αναλύεται η “αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη των γεωλογικών σχηματισμών του μεταλλείου Μαύρων Πετρών” και ειδικά:

1. Τεκτονικός αμφιβολίτης – 100 Mpa
4. Βιοτικός αμφιβολίτης – 100 Mpa
…Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι εν λόγω γεωλογικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από αυξημένες αντοχές.

Για την πιο πάνω ΠΠΕ εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) α.π. ΕΥΠΕ οικ.144824/24.09.2009. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν, βεβαιώνεται από την ΜΠΕ και θεωρείται a priori δεδομένο από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ότι:

 1. Το Road Header έχει δοκιμαστεί και είναι κατάλληλο για το σύνολο των πετρωμάτων του μεταλλείου “Μαύρες Πέτρες” και ειδικά για τους αμφιβολίτες.
 2. Τον Ιούνιο 2006, όταν υποβλήθηκε η ΠΠΕ στο ΥΠΕΧΩΔΕ, βεβαιώνεται “η συνέχιση της εξόρυξης στις Μαύρες Πέτρες με το Road Header” και
 3. Στις 24.08.2009 η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ γνωμοδοτεί θετικά για τη χρήση του Road Header στην εξόρυξη στις Μαύρες Πέτρες.

1β. Παραβιαση του Περιβαλλοντικου Ορου περι “μηχανικης εξορυξης”

Στο από 26.05.2006 Δελτίο Τύπου η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΙΤΗΡΩ) αναφέρει:

Η μηχανική εκσκαφή δεν πραγματοποιείται διότι το μηχάνημα σημειακής κοπής έχει παραγγελθεί αλλά δεν παραδόθηκε ακόμα.

Στην α.π. οικ.1004/13.07.2006 έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος επισημαίνεται ότι:

Στα νέα μέτωπα εξόρυξης γίνεται ακόμα χρήση εκρηκτικών αφού η εφαρμογή ειδικού εξοπλισμού μηχανικής εκσκαφής που θα τα περιόριζε παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση.

Στην Χ824/11.12.2007 επιστολή του προς τον Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου κ. Βλαχόπουλο, ο Γεν. Διευθυντής της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κ. Στρατουδάκης βεβαιώνει ότι:

Η νέα στοά μήκους 1800 μ. έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο σύνδεσης της με τη ράμπα του μεταλλείου για να επιτρέψει τη μηχανοποίηση της εξόρυξης.

Στην από 22.09.2008 επιστολή της ΕΠΙΤΗΡΩ προς τον Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου κ. Βλαχόπουλο επισημαίνεται ότι:

Η ΕΠΙΤΗΡΩ με σχετικό αίτημα ζήτησε από την εταιρεία την σταδιακή μείωση και την τελική απομάκρυνση της χρήσης εκρηκτικών το συντομότερο δυνατόν.

Στην 3η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της ΕΠΙΤΗΡΩ τον Ιούλιο 2009 αναφέρεται σχετικά με το ROAD HEADER:

Ο όρος που δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της κατηγορίας έχει σχέση με την λειτουργική χρήση του εξοπλισμού μηχανικής εκσκαφής (road header) στην εξορυκτική παραγωγή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών.
Συγκεκριμένα οι δοκιμαστικές προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν κρίθηκαν ανεπιτυχείς τόσο σε σχέση με την απόδοση τους στο γεωτεχνικό περιβάλλον που διαμορφώνουν τα παραμορφωμένα αμφιβολιτικά πετρώματα όσο και τις ανθυγιεινές εργασιακές συνθήκες που δημιουργούνται από την παραγόμενη “σιλικόσκονη”.
Βάσιμη διαπίστωση της ΕΠΙΤΗΡΩ είναι ότι ο συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος και θα πρέπει να καταργηθεί.

Και κατά την απάντησή σας:

Τελικώς, η χρήση της μηχανικής εξόρυξης κατέστη αδύνατη για άλλους τεχνικούς λόγους (δυσκολία κοπής των στείρων μεταμορφωμένων αμφιβολιτικών πετρωμάτων και υπερβολική δημιουργία σκόνης) και με το νέο μηχάνημα, παρά τις σχετικές προσπάθειες της εταιρίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τον όρο 5 α και β της τεχνικής μελέτης.

Δηλαδή κ. Μανιάτη επειδή οι αμφιβολίτες είναι σκληροί και το Road Header βγάζει πολύ σκόνη βάζουμε φουρνέλα κάτω από τα σπίτια της Στρατονίκης για το 100% της εξόρυξης “σε πλήρη συμμόρφωση με τον όρο 5α και 5β της Τεχνικής Μελέτης”;

Ο όρος 5 (α και β), με τον οποίο υποτίθεται ότι “συμμορφώνεται πλήρως” η εταιρεία, αναφέρει τα εξής:

5. Όσον αφορά στην εργασία μηχανικής εξόρυξης να τηρούνται οι κάτωθι όροι:
α. Να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του επιλεγέντος μηχανήματος μηχανικής εκσκαφής με δοκιμαστική λειτουργία επί τόπου του έργου. Σε περίπτωση αποτυχίας να επιλεγεί άλλο καταλληλότερο μηχάνημα.
β. Να υπάρχουν δεξιά και αριστερά του μηχανήματος δίοδοι διαφυγής πλάτους τουλάχιστον 1 μ.

Και συνεχίζετε στην απάντησή σας:

Άλλωστε, ο όρος αυτός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση πλήρους υλοποίησης του όρου 6β (περιορισμός της χρήσης εκρηκτικών κάτω από 30% των εξορυσσομένων).

Ο όρος αυτός λέει τα εξής:

6. Όσον αφορά στην εργασία εξόρυξης με εκρηκτικές ύλες να τηρούνται οι κάτωθι όροι:
α. Να περιοριστεί η ένταση των δονήσεων από ανατινάξεις κάτω από 0,5 mm/s με χρήση τεχνικών ελεγχόμενης όρυξης και ειδικότερα με εφαρμογή στα περιφερειακά διατρήματα κάθε ανατίναξης της τεχνικής των λείων τοιχωμάτων.
β. Η χρήση εκρηκτικών υλών στην κάθε μορφή εξόρυξης εντός των ορίων του οικισμού Στρατονίκης και πέραν αυτών εντός περιμετρικής ζώνης 100 μ. να περιορισθεί κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσόμενου μεταλλεύματος και πετρώματος σε μηνιαία βάση και να πραγματοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξόρυξης.
γ. Απαγορεύονται οι ανατινάξεις στις ώρες κοινής ησυχίας όπως αυτές καθορίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Η μέγιστη ποσότητα εκρηκτικής ύλης να μην υπερβαίνει τα 5 kg/χρόνο πυροδότησης οι δε χρόνοι επιβράδυνσης να είναι μεγαλύτεροι των 25 ms.

1γ. Αποφαση συνεχισης της εξορυξης “με τους αυτους περιβαλλοντικους ορους”

Και σαν κλείσιμο της αυλαίας στην τραγωδία “εξόρυξη κάτω από τα σπίτια και τους κατοίκους της Στρατονίκης”, διαγράφετε με σφουγγάρι τα παλιά και να το θαύμα:

Ουσιαστικά οι όροι αυτοί αμφότεροι αποσκοπούν στην εκμηδένιση των οποιωνδήποτε οχλήσεων θα αναμενόταν να προκαλούνται από τη λειτουργία του μεταλλείου στους κατοίκους της Στρατονίκης. Η συμμόρφωση και μόνο στους όρους 6α,γ,δ, που έχει διαπιστωθεί πλήρως (!), είναι από μόνη της αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αποφυγή των οχλήσεων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας εργαζομένων, κατοίκων και κτιρίων στην επιφάνεια. Επομένως, το ουσιαστικό ζητούμενο της επιβολής των όρων 5 και 6 έχει διαπιστωμένα επιτευχθεί.

Απαλείφεται ο όρος 6β γιατί εσείς κρίνετε ότι ο περιορισμός των δονήσεων και του θορύβου ήταν ο λόγος που επέβαλε την μηχανική εξόρυξη και όχι η “ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης, συνεπεία των δονήσεων, διαταραχής των περιβαλλόντων την εκσκαφή πετρωμάτων” και τα “ευμενή αποτελέσματα στις συνθήκες ασφάλειας του προσωπικού και της επιφανείας”. Αφού όμως γνωρίζετε οτι ο όρος αυτός δεν τηρείται και έχετε ήδη αποφασίσει ότι είναι περιττός, τότε πώς αποφασίζετε τη συνέχιση της εξόρυξης “με τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους”;

Η απόφασή σας, κ. Υφυπουργέ, για συνέχιση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και η απάντησή σας προς εμάς υπερακοντίζει μακράν τις εμπειρίες μας από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ του “και Περιβάλλοντος” κ. Γ. Σουφλιά. Και καθιστά άχρηστες και περιττές μερικές “πλήρεις γνώσης και περιεχομένου” αναφορές:

 1. Τις 224 από τις 340 σελίδες της ΜΠΕ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που διαλαμβάνουν την παραγωγική διαδικασία και αναφέρονται αποκλειστικά στην υπεροχή της “εξόρυξης με την ανερχόμενη μέθοδο κοπών και λιθογομώσεων με μηχάνημα σημειακής κοπής Road Header”.
 2. Tην KYA 143088/2005 και την απόφαση Δ8/Φ7.49.13/16547/4496/07.09.2005 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που καθορίζουν την μηχανική εξόρυξη ως τη μέθοδο εξόρυξης του 70% τουλάχιστον σε μηνιαία βάση.
 3. Τις εκθέσεις όλων ανεξαιρέτως των ειδικών επιτροπών, Υπουργείων και Υπηρεσιών που γνωμοδότησαν, αποφάσισαν και ενέκριναν την ΜΠΕ “επειδή την ασφάλεια της Στρατονίκης εγγυάται το Road Header”.
 4. Το έγγραφο Δ8-Α/Φ7.49.13/oικ.533/123/11-1-2006 του δικού σας Υπουργείου προς το Συμβούλιο Επικρατείας, που εκθειάζει τα αποφασιστικά για την ασφάλεια της Στρατονίκης και των κατοίκων της πλεονεκτήματα της χρήσης του μηχανήματος για το 70% τουλάχιστον της εξόρυξης, εκτός των περιοχών όπου υπάρχουν προγενέστερες εκμεταλλεύσεις.
 5. Τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κ. Κούτρα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής, στους Δημάρχους Σταγείρων-Ακάνθου, Παναγίας και Αρναίας και τέλος στους κατοίκους της Στρατονίκης και όλης της Χαλκιδικής, ότι “μόνον η μηχανική εξόρυξη που εμείς θα εφαρμόσουμε εγγυάται την ασφάλεια της Στρατονίκης και των κατοίκων της”.
 6. Τις (αστείες) προσπάθειες της εταιρείας και της ΕΠΙΤΗΡΩ να απαντήσουν στις συνεχείς καταγγελίες μας περί παραβίασης του θεμελιακού όρου της αδειοδότησης με προφάσεις όπως “δεν εκτέλεσε την παραγγελία το εργοστάσιο”, “δεν τελείωσε η στοά για να μπει το μηχάνημα στο μεταλλείο” και “θα αλλάξουμε μηχάνημα γιατί αυτό έσπασε τα δόντια του”.

Αλλά εσείς τα καταργήσατε όλα σε δυο γραμμές: “ Τα ανωτέρω συνάδουν απολύτως (!) με την αρχή της χρηστής Διοίκησης…”. Λύσατε έτσι κ. Μανιάτη τον Γόρδιο Δεσμό της μηχανικής εξόρυξης με την ληξιαρχική πράξη θανάτου του Road Header και καθαρίσατε με τον ένα κρίσιμο πόλο των παραβιάσεων των Περιβαλλοντικών Όρων.

Στην απόφασή σας για τη συνέχιση της εξόρυξης:

καλείται η ΕΜΒΕ να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τους ελέγχους της για την προστασία των εργαζομένων και των περιοίκων.

Καλείται δηλαδή η ΕΜΒΕ να ελέγξει την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που το Υπουργείο ήδη γνωρίζει ότι ούτε τηρούνται ούτε πρόκειται να τηρηθούν. Όμως η ΕΜΒΕ, δια του πολύπειρου και αξιολογότατου Προϊσταμένου της, μηχανικού μεταλλείων κ. Γιάννη Αποστόλου, με το 2430.ΠΕ/12.02.2009 έγγραφό της προς τον Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΥΠΑΝΑ, Γεν. Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου, Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, γνωστοποιεί ότι της έχει αφαιρεθεί κάθε αρμοδιότητα ελέγχου “σχετικά με την εκμετάλλευση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και ειδικότερα περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του προαναφερθέντος μεταλλείου”. Παραπέμπει δε τον Δήμαρχο στην ΕΠΙΤΗΡΩ και στην

με την απόφαση (του Υπουργείου σας) Δ8/Γ/Φ.12.7/8141/30.04.2007 συσταθείσα δεκαμελή (!) επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκτός των άλλων (!) εκπρόσωποι του ΕΜΠ (;), του ΤΕΕ (;) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προαναφερόμενη Επιτροπή πρόκειται να συνεδριάσει (για πρώτη φορά!) εντός του Φεβρουαρίου 2009 και η σχετική έκθεση θα υποβληθεί αρμοδίως. Στις 31.12.2010 έληξε η ισχύς της αδειοδότησης!!!

Αν και δύσκολο να πάνε στις υπόγειες στοές κάτω από τη Στρατονίκη, στα τέλματα αποβλήτων του Καρακολίου και στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου και οι δέκα της Επιτροπής από την Αθήνα, κάποιος από αυτούς θα έγραψε τελικά την έκθεση που αναφέρει ο Προϊστάμενος της ΕΜΒΕ πριν από την 31.12.2009. Και όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα, παρακαλούμε να μας την χορηγήσετε για να μάθουμε επί τέλους τι έγινε με τους Περιβαλλοντικούς Όρους κάτω από τα σπίτια της Στρατονίκης.

1δ. Το Συμβουλιο Επικρατειας για τη “μηχανικη εξορυξη”

Στο διατακτικό της ΣτΕ 462/2010 απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή των κατοίκων της Στρατονίκης, αναφέρεται:

19. Περαιτέρω στην ΜΠΕ επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα της μηχανικής εκσκαφής με “Road Header” με την οποία θα αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση εκρηκτικών υλών, η οποία θα περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν προγενέστερες εκμεταλλεύσεις που δεν μπορεί να προσεγγίσει το μηχάνημα στις οποίες και θα εφαρμόζονται τεχνικές ελεγχόμενης όρυξης. Τέλος στην ΜΠΕ γίνεται γεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση της περιοχής της προτεινόμενης δραστηριότητας.

Δηλαδή θεωρείται από την Ολομέλεια του ΣτΕ ως δεδομένη η εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου που επιβάλλει την μηχανική εξόρυξη με Road Header, μετά από γεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση, σε συμφωνία με τις απόψεις του Υπουργείου σας, κ. Μανιάτη, που διαβιβάστηκαν στο δικαστήριο με το έγγραφο Δ8-Α/Φ7.49.13/oικ.533/123/11-1-2006. Το έγγραφο του ίδιου σας του Υπουργείου εκθειάζει τα αποφασιστικά για την ασφάλεια της Στρατονίκης και των κατοίκων της πλεονεκτήματα της χρήσης του μηχανήματος μηχανικής εξόρυξης, το οποίο σήμερα αποφασίσατε να καταργήσετε!

2. Ο ΝΑΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Ο άλλος κρίσιμος πόλος της καταγγελίας μας είναι η παραβίαση των περί αρχαιοτήτων όρων των ΚΥΑ 45129/1999, 143088/2005 και του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002 για τον Ναό-Αρχαίο Μνημείο του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία της Στρατονίκης, στο κέντρο του εξορυσσόμενου τμήματος του μεταλλείου “Μαύρες Πέτρες”.

Εδώ επικαλείστε την απόφαση 463/2010 του ΣτΕ με έναν πρωτοφανή τρόπο, για να στηρίξετε την θέση σας ότι δεν υπάρχει παραβίαση των Περιβαλλοντικών Όρων. Αλλά εμείς:

 • Προσφύγαμε ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση, λόγω παραβίασης του Συντάγματος, των πράξεων της Διοικήσεως που καθορίζουν τους Περιβαλλοντικούς Όρους της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη, επειδή το ΣτΕ κρίνει την Συνταγματικότητα των Διοικητικών Πράξεων καθορισμού των Περιβαλλοντικών Όρων και όχι την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων.
 • Καταγγείλαμε ενώπιον όλων των κατά τον Νόμο αρμοδίων αρχών την παραβίαση των Περιβαλλοντικών Όρων των επίμαχων πράξεων. Και η κορυφαία επί των παραβιάσεων Διοικητική Αρχή είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. Φυσικά δεν προσφύγαμε ενώπιον του ΣτΕ για τις παραβιάσεις!

Από την απάντησή σας στην καταγγελία μας μάθαμε ότι το ΣτΕ επιλαμβάνεται και καταγγελιών για παραβιάσεις Περιβαλλοντικών Όρων, αφού:

τα θέματα αυτά έχουν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με τις σχετικές (6) και (7) αποφάσεις του απέρριψε τις αιτήσεις των ιδίων κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης, σε συμφωνία με τις απόψεις μας που είχαν διαβιβαστεί στο δικαστήριο με το σχετικό (3) έγγραφό μας!

Η απόφαση του ΣτΕ 463/2010 στο διατακτικό της αναφέρει:

27. Επειδή, λόγοι ακυρώσεως προβάλλονται παραδεκτώς μόνο με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων. Κατά συνέπεια, τα προβαλλόμενα με το από 24-9-2009 υπόμνημα, το οποίο υπέβαλαν οι αιτούντες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως, και με το από 1-10-2009 υπόμνημα, το οποίο υπέβαλαν οι ίδιοι μετά τη συζήτηση της υποθέσεως μέσα την χορηγηθείσα από τον Πρόεδρο προθεσμία, περί υπάρξεως, στην περιοχή της επίμαχης μεταλλευτικής δραστηριότητας, του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, για την προστασία του οποίου δεν ελήφθησαν ειδικά μέτρα, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα, καθόσον συνιστούν το πρώτον προβαλλόμενους πραγματικούς ισχυρισμούς και λόγους.

Οι προσφεύγοντες προσέβαλαν ενώπιον του ΣτΕ την παράλειψη του Υπουργού Πολιτισμού να αναφέρει την ύπαρξη του αρχαίου μνημείου στην περιοχή της δραστηριότητας. Η ύπαρξη του μνημείου έγινε γνωστή μόλις στις 22 Ιουνίου 2009 όταν, κατόπιν εγγράφου ερωτήματος μας, η αρμόδια 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υποχρεώθηκε να χαρακτηρίσει για πρώτη φορά το Ναό ως Αρχαίο Μνημείο υπαγόμενο στις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου. Λόγω των θερινών διακοπών του ΣτΕ, αυτό το έγγραφο κατατέθηκε με Υπόμνημα της δικηγόρου μας μετά την 17η Σεπτεμβρίου. Το ΣτΕ δεν το δέχτηκε ως λόγο ακυρώσεως γιατί ήταν ισχυρισμός που προβαλλόταν για πρώτη φορά και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό ή στα συμπληρωματικά στοιχεία του δικογράφου.

Στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ καταγγείλαμε την παραβίαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.1.46 (ΚΥΑ 45129/1999 και ΚΥΑ 143088/2005):

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής εντοπισθούν αρχαιότητες ή οικοδομήματα χρονολογούμενα έως και το έτος 1830, να διακόπτεται αμέσως κάθε εργασία και να ειδοποιείται εγγράφως η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟ για την αξιολόγησή τους. Η συνέχιση των εργασιών να γίνεται μόνον μετά από έγγραφη άδειά της.

Τώρα τι σχέση έχει η προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ για παράλειψη του Υπουργού Πολιτισμού με την καταγγελία ενώπιον της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για παραβίαση Περιβαλλοντικών Όρων, περιμένουμε να μας το διευκρινίσετε. Εσείς όμως κ. Μανιάτη, όχι μονο δεν απαντήσατε στην καταγγελία μας περί παραβίασης του συγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Όρου, αλλά ενώ είχατε πλήρη γνώση της ύπαρξης του αρχαίου ναού, αποφασίσατε την παράταση της εξόρυξης στα θεμέλιά του χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ούτε της αρμόδιας για το Ναό 10ης ΕΒΑ, ούτε φυσικά του Υπουργού Πολιτισμού!

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Σχετικά με την ασφάλιση των κτισμάτων της Στρατονίκης κατά τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.1.12, στην απάντησή σας γράφετε:

Τα αναφερόμενα περί μη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των κατασκευών της Στρατονίκης, αντίκεινται στην κοινή λογική και στην πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς, διότι χωρίς αυτή την καταγραφή δεν θα ήταν δυνατόν να υπογραφεί ασφαλιστική σύμβαση από καμία ασφαλιστική εταιρία καθώς δεν θα ήταν δυνατόν να υπολογισθεί κανένα ασφάλιστρο.

Συμφωνούμε απόλυτα μαζι σας. Η καταγραφή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κτίσματα της Στρατονίκης και όσα βρίσκονται μεσα σε περιμετρική ζώνη 1.000 μ., η οποία συμπεριλαμβάνει και το διπλανό Δημοτικό Διαμέρισμα, των Σταγείρων. Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι μέχρι την οριακή ημερομηνία που θέτει ο όρος Δ.1.12 και μέχρι αυτή τη στιγμή που σας γράφουμε, οι κάτοικοι της Στρατονίκης και των Σταγείρων ούτε καμία γνώση του ασφαλιστηρίου έχουν, ούτε πέρασε κάποιος για να καταγράψει την “υφιστάμενη κατάσταση των κατασκευών”.

Όμως, κατά το Ν. 3220/2004 που κύρωσε τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ:

Η Αγοράστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες του περιβάλλοντος και ζημίες τρίτων οι οποίες επήλθαν ή τα γενεσιουργά τους αίτια ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση του Νόμου που κυρώνει την παρούσα Σύμβαση.

Δηλαδή κ. Υφυπουργέ αν τα φέρει ανάποδα η τύχη και καταστραφεί κάποιο σπίτι στη Στρατονικη, για να επιδικαστεί το ασφάλιστρο στον ατυχή Στρατονικιώτη πρέπει ο ίδιος να προσλάβει μια ομάδα δικηγόρων και ειδικών επιστημόνων οι οποίοι κόντρα στα αντίστοιχα team της εταιρείας να αποδείξουν, χωρίς αμφισβητήσεις, ότι μόνος υπεύθυνος είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και όχι ο Φίλιππος ο Β’ ο Μακεδών και οι δεκάδες κατακτητες και “επενδυτες” που εξόρυξαν επί 2500 χρόνια πριν από τον σημερινό επενδυτή. Και αφού τελικά τα αποδείξει όλα αυτά, η αγωγή του θα πεταχτεί στις δικαστικές καλένδες επειδή η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν έχει καταγράψει την “προ της κατάρρευσης” κατάσταση του σπιτιού του!

Στην Στρατονίκη εδώ και μερικά χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα που δεν μπορούν να αγνοηθούν και που είναι μέχρι αυτή τη στιγμή χωρίς εξήγηση. Τα σπίτια ραγίζουν, στους δρόμους και τις αυλές ανοίγουν οπές (sinkholes, χαρακτηριστικό καθιζήσεων), ενώ το οδόστρωμα γύρω από την κεντρική πλατεία και το Ναό του Αγίου Νικολάου υποχωρεί. Ο Ναός-Αρχαίο Μνημείο, γεμάτος ρωγμές, κρίθηκε από το ΙΤΣΑΚ “υπό καθεστώς κατάρρευσης”.

Για όλα αυτά τα φαινόμενα, η Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας Χαλκιδικής μετά από αυτοψία κατά την οποία διαπιστώθηκαν ρωγμές σε 24 σπίτια της Στρατονίκης επισημαίνει ότι:

…ως αιτία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ανάπτυξη και διάδοση κραδασμών και μικροδονήσεων από τις εκρήξεις που προκαλούνται για τη διάνοιξη των στοών.

Με το έγγραφο ΙΣ 95οικ./28.01.2009, το ΙΤΣΑΚ προτείνει στο Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου την πραγματοποίηση ερευνητικού προγράμματος για να διαπιστωθεί αν οι ζημίες στον οικισμό της Στρατονίκης οφείλονται στις υπόγειες εξορύξεις με εκρηκτικά. Σύμφωνα με το έγγραφο «απαιτείται εξειδικευμένη και εκτενής έρευνα», την οποία θα αναλάβουν το ΙΤΣΑΚ, το ΙΓΜΕ και δυο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 24 μήνες και κόστος περίπου 1.500.000 ευρώ. Ο Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου με το 5889/18.07.2009 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητά συνάντηση με τον Υπουργό επειδή “η δαπάνη των 1.500.000 είναι αδύνατον να πληρωθεί με δημοτικούς πόρους”.

Αποδεικνύεται έτσι ότι ήταν ψευδής ο ισχυρισμός της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στην ΜΠΕ ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες που εξασφάλιζαν ότι η υπόγεια εξόρυξη θα ήταν απόλυτα ασφαλής για τη Στρατονίκη. Και η Διοίκηση θεώρησε στην αδειοδότηση τις μελέτες αυτές ως γεγονός.

4. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα αποτελέσματα του προγράμματος της Ε.Ε. e-Ecorisk υπογράφονται από επιστήμονες 18 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων επιστήμονες του Α.Π.Θ. Και του Ε.Μ.Π. και όχι από τον επίκουρο καθηγητή κ. Χατζημπίρο, τον οποίο ανεπίτρεπτα επιχειρείτε να απαξιώσετε.

Το θέμα δεν είναι αν είναι “προκαταρκτική” η μελέτη και αν εσείς θεωρείτε “ανεπαρκή” τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και την ανάλυση των συμπερασμάτων. Το θέμα είναι τα ίδια τα συμπεράσματα. Και το γεγονός ότι η 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της ΕΠΙΤΗΡΩ, χρησιμοποιώντας την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία σε εργαστήρια της Νορβηγίας και της Σουηδίας, όχι μόνο επιβεβαιώνει τα “προκαταρκτικά” αποτελέσματα του e-Ecorisk αλλά τα επεκτείνει και στο σύνολο των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Η 2η ΤΕ είναι σαφέστατη ως προς αυτό:

Ο χημισμός όλων των τελμάτων είναι χαρακτηριστικός αυτών που, σύμφωνα με σχετική Οδηγία της ΕΕ (91/689/ΕΚ), ανήκουν στην κατηγορία των επικινδύνων αποβλήτων και για τα οποία ισχύουν συγκεκριμένες προδιαγραφές απόθεσης… Ο χημισμός του λεπτομερούς τέλματος αποτυπώνει και διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος Μαύρων Πετρών, από το οποίο προέρχεται (ΤΕ, σελ. 21).

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ της ΕΧ για τις Μαύρες Πέτρες, οι μέσες αναλογίες της χημικής σύστασης του μεταλλεύματος είναι:

Αρσενικό (As): περίπου 3,0 %
Θείο (S) : 30,0 %
Κάδμιο (Cd): 0,5 %
Μόλυβδος (Pb): 8,0 %
Ψευδάργυρος (Zn): 11,0 %

Και στον Πιν. 1 της ΤΕ (σελ.21) παρουσιάζονται οι αντίστοιχες υψηλές αναλογίες στα τέλματα που τα χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνα, με As 18.500 ppm, Cd 98 ppm, Pb 19.400 ppm, S 275.000 ppm, Zn 39.100, ως υψηλές συγκεντρώσεις.

Στην υπ’αριθμ. 1004/13.07.2006 πρώτη «Εκθεση Αποτελεσμάτων» της ΕΠΙΤΗΡΩ (σελ. 6 και 8) γίνεται η αυτή παρατήρηση. Και από τον Πιν. 4 και τα ανωτέρω, τα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ).

Απορρίπτετε το περιεχόμενο του εγγράφου 10374/13.10.2006 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας που ζητά να γίνει η διαχείριση των αποβλήτων με βάση τη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων επειδή “η Υπηρεσία αυτή δεν έχει ούτε αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα χαρακτηρισμού αποβλήτων…”.

Φαίνεται όμως ότι απορρίπτετε και την αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ) αφού στο έγγραφο της 2971/07.11.2006 προς την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ επισημαίνεται:

Οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να επιληφθεί των θεμάτων αρμοδιότητας της, όσον αφορά στο χαρακτηρισμό και διαχείριση των αποβλήτων του υπ’όψιν χώρου απόθεσης και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οδηγίες 67/548/ΕΚ και 91/689/ΕΚ και στις αποφάσεις 2000/532/ΕΚ και 2003/33/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, λαμβανομένης υπ’όψιν και της Οδηγίας 2001/21/ΕΚ.

Όλες οι αναφερόμενες Αποφάσεις αφορούν επικίνδυνα απόβλητα.

Αλλά το Υπουργείο σας διαφωνεί μαζί σας, αφού με το έγγραφο Δ8-Α/Φ7.49.13/22971/5725/04.12.2006, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντέλλεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ «να συμμορφωθεί προς τις εντολές της ΕΜΒΕ».

Συνεχίζει όμως η ΕΠΙΤΗΡΩ στην 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

Εκχυλισιμότητα του υλικού λιθογόμωσης (ΤΕ, σελ. 69-73)

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, στην περίπτωση του αρσενικού, όλα τα εκχυλίσματα των δειγμάτων υλικών λιθογόμωσης, τόσον από τα μέτωπα στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών όσο και από τη μονάδα τσιμεντοποίησης παρουσιάζουν, ήδη μετά το τέταρτο δοκιμαστικό στάδιο, συγκεντρώσεις που ξεπερνούν τα όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αποβλήτων (άρα είναι αποδεκτά μόνο σε ΧΥΤΑ επικινδύνων ή πολύ επικινδύνων αποβλήτων). Στην περίπτωση του δείγματος 62, η συγκεκριμένη υπέρβαση συμβαίνει από το πρώτο κιόλας στάδιο.

Μια γενική παρατήρηση σε όλα τα εξεταζόμενα δείγματα αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές του αρσενικού στα παραγόμενα εκχυλίσματα τείνουν αυξανόμενες με το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις ενδείξεις για σχετικά ταχεία κορύφωση και εκτόνωση του φαινομένου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος του διαχρονικού ρυθμού και βαθμού εκχυλισιμότητας των υλικών λιθογόμωσης.

Δοκιμές σε δείγματα στερεών αποβλήτων (ΤΕ, σελ. 73)

Από τα δείγματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, μόνο το δείγμα λεπτομερούς αποβλήτου από τη Σεβαλιέ Ι πληροί τους όρους αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων. Όλα τα άλλα δείγματα μεταλλευτικών αποβλήτων με βάση τις περιεκτικότητες των εκχυλισμάτων τους σε αρσενικό, χαλκό, νικέλιο και μόλυβδο, γίνονται αποδεκτά μόνο σε ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αποβλήτων. Από την άλλη πλευρά στην περίπτωση ενός δείγματος με βάση το αντιμόνιο και τριών δειγμάτων με βάση τον ψευδάργυρο απαιτείται ΧΥΤΑ επικινδύνων αποβλήτων…

Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι κανένα δείγμα στερεών μεταλλευτικών αποβλήτων δεν θα γινόταν δεκτό σε ΧΥΤΑ αποδοχής αδρανών αποβλήτων. Σε ότι αφορά στο νικέλιο και το μόλυβδο, πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αποβλήτων (όχι σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων). Στην περίπτωση των εκχυλισμένων ποσοτήτων αρσενικού, καδμίου, αντιμονίου και ψευδαργύρου, ενδείκνυται για τα περισσότερα μεταλλευτικά απόβλητα η απόθεσή τους σε ΧΥΤΑ αποδοχής επικινδύνων αποβλήτων.

Όξινη απορροή (ΤΕ σελ. 66, 67)

Από τις δοκιμές ABA/ANC που πραγματοποιήθηκαν σε 25 δείγματα τελμάτων, αποβλήτων, μπάζων και μεταλλευμάτων, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων δεικτών, προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι ενεργές ή εν δυνάμει πηγές παραγωγής οξύτητας.

Διαδοχική εκχύλιση (ΤΕ σελ. 67)

Το σύνολο σχεδόν των αποθέσεων της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των ΜΕΣ παρουσιάζει έντονη εκχυλισιμότητα στα βαρέα μέταλλα (χαλκό, ψευδάργυρο, αντιμόνιο, κάδμιο και αρσενικό) και στο θείο.

Χαρακτηρισμός αποβλήτων (ΤΕ, σελ. 75)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μεταξύ των «εν γένει» μεταλλευτικών αποβλήτων (παλαιότερες αποθέσεις, ανεξέλεγκτα μπάζα, παραπροϊόντα, σωροί σιδηροπυρίτη, τρέχοντα τέλματα επίπλευσης και λάσπη εξουδετέρωσης) τα περισσότερα περιέχουν συγκεντρώσεις αρσενικού, μολύβδου και ψευδαργύρου που τα εντάσσουν στην κατηγορία των επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Με βάση τα ίδια μεταλλικά στοιχεία, ο ίδιος χαρακτηρισμός αποδίδεται τόσο στα μαγγανέζια όσο και στα υλικά λιθογόμωσης.

4α. Θεσμικο πλαισιο διαχειρισης μεταλλευτικων αποβλητων

Αναφέρετε στην απάντησή σας:

Εξ άλλου η μεθοδολογία της διαχείρισης των μεταλλευτικών αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σχετικής οδηγίας για τους ΧΥΤΑ, στην οποία βασίζεται η 2η έκθεση, σήμερα πλέον παρέλκει διότι για τα μεταλλευτικά απόβλητα έχει ήδη θεσπισθεί σε επίπεδο ΕΕ η Οδηγία 2006/21/ΕΚ, η οποία και έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Αριθμ. 39624/2209/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-2009). Η ανανέωση της αδειοδότησης του μεταλλείου πρόκειται να ενσωματώσει τη διαδικασία χαρακτηρισμού και διαχείρισης των τελμάτων που ορίζει η ανωτέρω Οδηγία και ΚΥΑ με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης στο έδαφος και στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
Επομένως, ο παρών χαρακτηρισμός των αποβλήτων ως επικινδύνων είναι ανυπόστατος και αυθαίρετος καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η κείμενη νομοθεσία.

Είναι προφανές ότι η ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 αφορά μόνο τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και όχι την ταξινόμησή τους σε επικίνδυνα με μη, η οποία γίνεται με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων κατά την ισχύουσα νομοθεσία την οποία έλαβε υπ’όψη και η ΕΠΙΤΗΡΩ.

Κατά την παρ.3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ:

“Επικίνδυνα απόβλητα”, τα απόβλητα που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ. Αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης.

Και κατά την παρ. 2 του αρθρου 2 της ΚΥΑ 13588/725/2006:

“Επικίνδυνο απόβλητο”: Κάθε απόβλητο το οποίο επισημαίνεται με αστερίσκο (εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α (εδ.4) του παραρτήματος Ι του άρθρου 19….

Και στο ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ αυτής της ΚΥΑ επισημαίνονται ως “εν δυνάμει επικίνδυνα” με αστερίσκο τα με αριθμό:

01 Απόβλητα που προκύπτουν από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών
01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος
01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

Τα ανωτέρω δυνητικά επικίνδυνα απόβλητα περιέχονται στα εξορυκτικά απόβλητα και τα απόβλητα εμπλουτισμού των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου και η ΕΠΙΤΗΡΩ απέδειξε ότι ΕΙΝΑΙ επικίνδυνα. Σύμφωνα όμως με όσα επικαλείσθε και το άρθρο 26 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009:

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Καμία από τις διατάξεις “για την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας…” που είναι ο σκοπός της ΚΥΑ, δεν τηρείται στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Και επειδή η απόφασή σας “συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών” εμπίπτει στο διάστημα εφαρμογής της ΚΥΑ, θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί και όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.

Ως χώρος απόθεσης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το μη στεγανό, υπερφορτωμένο και επικίνδυνο φράγμα “Καρακόλι” το οποίο συμφωνα με τις ΚΥΑ 45129/1999 και 143088/2005 έπρεπε να έχει ήδη αποκατασταθεί: Λέει σχετικά η ΕΠΙΤΗΡΩ στην 3η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, σελ.5:

Δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος στο θέμα αποκατάστασης του Καρακολίου το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη σαν χώρος απόθεσης κυρίως των στερεών αποβλήτων από τις φιλτρόπρεσσες. Η ΕΠΙΤΗΡΩ δέχθηκε καταρχήν σε μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής στις νέες συνθήκες και δεδομένα διαχείρισης των τελμάτων, την λειτουργική παράταση του Καρακολίου μέχρι τέλος του 2009.

Για την ΕΠΙΤΗΡΩ η “μεταβατική περίοδος προσαρμογής” έφτανε μέχρι την λήξη της αδειοδότησης στις 31.12.2009. Εσείς όμως δώσατε συνέχιση της απόθεσης αποβλήτων στο επικίνδυνο φράγμα “Καρακόλι” επ’αόριστον μετά την 31.12.2009.

5. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Όπως διαπιστώνει η ΕΠΙΤΗΡΩ στην 3η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της του Ιουλίου 2009 (σελ. 27):

Όπως προαναφέρθηκε από το σύνολο των 121 Περιβαλλοντικών Όρων των ΚΥΑ 45129/1999 και 143088/2005 είναι σε εφαρμογή οι 99, είναι σε μερική τήρηση οι 11, ενώ δεν τηρούνται οι 11….

Τελικά κ. Μανιάτη το καταλυτικής σπουδαιότητας περιεχόμενο της απάντησής σας θεσμοθετεί, ως τον μόνο “ικανό και αναγκαίο” Περιβαλλοντικό Όρο για την εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη, το να μην βροντούν πολύ τα φουρνέλα και να μην καταγράφουν δονήσεις “πέραν των διεθνώς καθιερωμένων ορίων” οι δονησιογράφοι της εταιρείας. Επειδή εμείς επιμένουμε να κινδυνολογούμε με “ανακρίβειες και επιλεκτική πληροφόρηση”, αναμένουμε να ανασκευάσετε, με τον ίδιο λεπτομερή και αναλυτικό τρόπο όπως στην από 29.03.2009 απάντησή σας ,τα πιο κάτω καταγγελόμενα:

Σε όλη τη διάρκεια της νόμιμης αδειοδότησης της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη, από τον Σεπτέμβριο 2001 μέχρι τις 31.12.2009, παραβιάζονταν αδιαλείπτως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι όροι:

 1. Ανερχόμενη μηχανική εξόρυξη διαδοχικών κοπών και λιθογομώσεων με μηχάνημα σημειακής κοπής, τουλάχιστον για το 70% των εξορυσσόμενων υλικών σε μηνιαία βάση, όρος Δ.1.2 της ΚΥΑ 143088/2005 και όροι 5 και 6 της απόφασης Δ8-Α/Φ.7.49.13/16547/4496/07.09.2005.
 2. Εξόρυξη κάτω από Αρχαίο Μνημείο, όρος Δ.1.46 της ΚΥΑ 45129/1999.
 3. Δεν έγινε η καταγραφή της κατάστασης των κατασκευών της Στρατονίκης και των Σταγείρων και σε περίμετρο 1000 μ. ούτε μέχρι την 11η Απριλίου 2006 ούτε μέχρι σήμερα, όρος Δ.1.12 της ΚΥΑ 143088/2005.
 4. Απόθεση αποβλήτων στη λίμνη τελμάτων “Καρακόλι”, όροι Δ.1.6, Δ.1.9 και Δ.1.10 της ΚΥΑ 45129/1999.

Οι ίδιοι όροι συνεχίζουν να παραβιάζονται και μετά την ΠΑΡΑΝΟΜΗ παράταση που δώσατε και θα εξακολουθήσουν να παραβιάζονται μέχρι την εξόφληση του κοιτάσματος “Μαύρες Πέτρες”. Τηρείται έτσι ο όρος της “συνέχισης” της δραστηριότητας “με τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους” της ΚΥΑ 143088/2005 και της Απόφασης Δ8-Α/Φ.7.49.13/16547/4496/07.09.2005 του Υφυπουργού Ανάπτυξης;

Πιστεύουμε ότι η χρηστή Διοίκηση, η στοιχειώδης εφαρμογή της αρχής της πρόληψης και η συνταγματική επιταγή της ισονομίας επιβάλλουν την άμεση ανάκληση της απόφασης Δ8-A/Φ.7.49.13/3451/618/26-2-2010, την διακοπή των εργασιών λόγω λήξεως ισχύος της αδειοδότησης και σωρευτικής παραβίασης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και την κίνηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος για τους παραβάτες.


10 απαντήσεις στο “Η νομιμότητα της συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών”

 1. “Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες
  Όταν τα ανοίγω βλέπω εμπρός μου ό,τι κι’ αν τύχει
  Όταν τα κλείνω βλέπω εμπρός μου ό,τι ποθώ”

  (Ανδρέας Εμπειρίκος)

  ———————————————————

  Ετσι είναι λοιπόν, όπως τα λέει ο ποιητής.

  Όταν θέλετε να προσβάλετε μια δραστηριότητα κκ. antigoldgreece, πάτε στο ΣτΕ που το θεωρείτε και θεματοφύλακα-προστάτη του πολίτη από τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης. Αν βγάλει απόφαση που σας βολεύει, υπερθεματίζετε (βλ. απόφαση για το χρυσό Ολυμπιάδας). Αν όμως βγάλει απόφαση που δεν σας βολεύει, τότε λέτε πως δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά εξέτασε απλώς το αν ήταν νόμιμες οι πράξεις της Διοίκησης (βλ. αρνητική απόφασή του για την προσφυγή κάποιων για την εξόρυξη κάτω απί τη Στρατονίκη).

  Όταν δεν σας είναι αρεστές οι αξιολογήσεις της ΕΠΙΤΗΡΩ, τότε τη θεωρείτε μια ομάδα άσχετων και όργανο συγκάλυψης (βλ. Road Header, πρόσφατη θεομηνία στο Στρατώνι,). Όταν όμως θέλετε να τεκμηριώσετε “επιστημονικά” (;) την καταστροφολογία σας κατά του Χρυσού, τότε θεωρείτε την ΕΠΙΤΗΡΩ έγκυρο σημείο αναφοράς και κάνετε παραπομπή.

  Όταν φαντάζεσθε διαπλοκή, οι αποφάσεις της Πολιτείας θεωρούνται διάτρητες (βλ. μεταβίβαση μεταλλείων, έγκριση ΠΠΕ) και δεν τις αναγνωρίζετε. Είναι μάλιστα και “παράνομες”, όπως μας πληροφορεί και ο τίτλος της ανάρτησης για τη συνέχιση της δραστηριότητας των μεταλλείων. Όμως όταν θέλετε να επιχειρηματολογήσετε κόντρα στη δραστηριότητα, τότε ακόμη και οι Περιβαλλοντικοί Οροι (που προηγουμένως ήταν απαράδεκτοι…) είναι τώρα (ως εκ θαύματος) μια χαρά και πρέπει να τηρούνται ακόμη και στο γράμμα.

  Όταν επιθυμείτε να καταστρέψετε μια επένδυση, πάτε στο Κράτος και ζητάτε την επέμβασή του (βλ. επίσκεψη σε κα Καραβασίλη). Όταν όμως εισπράξετε μια τεκμηρωμένη απάντηση που δεν είναι του γούστου σας (βλ. υφυπουργός) τότε διαπιστώνετε “…απόλυτη ταύτιση…με τους “επενδυτές” και την απαξίωση των πολιτών που επιχειρούν να αντιδράσουν στις καταστροφικές τους “επενδύσεις”.

  Το τελευταίο μπορεί να εξηγήσει τις απίθανες νοητικές παλινδρομήσεις σας. Προφανώς ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΚΑΠΟΙΩΝ “ΑΛΛΩΝ” ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ που δεν είναι “καταστροφικές” (ποιές είναι αυτές άραγε για τη Β. Χαλκιδική ;;;) και κατά των επενδύσεων στη βιομηχανία-μεταλλεία. Εκτός κι αν είσθε κατά των επενδύσεων…γενικώς. Δυστυχώς για σας και για όλους μας, ο προ-βιομηχανικός μεσαίωνας που οραματίζεσθε και η παραγωγική απαξίωση της χώρας μας οδήγησαν στο σημερινό χάλι. Οντας Παραγωγοί του Τίποτε, πατώσαμε ; Ποιος ξέρει. Τουλάχιστον στις επόμενες γενιές, ας παραδώσουμε και κάτι άλλο καλύτερο, εκτός από τους απλήρωτους λογαριασμούς μας.

  • “Tεκμηριωμένη” η απάντηση του Υφυπουργού; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ;;;

   Έχουμε έναν Υφυπουργό που δεν γνωρίζει (;) ότι η αρμοδιότητα του ΣτΕ είναι ο Συνταγματικός έλεγχος των πράξεων της Διοίκησης και ΟΧΙ η εφαρμογή αυτών των πράξεων!

   Έχουμε έναν Υφυπουργό που παρατείνει επ’αόριστον μια δραστηριότητα “με τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους”, μόνο που ο ίδιος μετά παραδέχεται (εγγράφως) ότι αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι ούτε τηρούνται ούτε τηρήθηκαν ποτέ!

   Αφού το ίδιο του το Υπουργείο έκανε τα πάντα για να πείσει το ΣτΕ ότι ο περίφημος “μετροπόντικας” είναι η καλύτερη μέθοδος για την εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη, έρχεται σήμερα ο κ. Υφυπουργός να μας πει ότι “αυτά τα θέματα έχουν κριθεί από το ΣτΕ”!!! Α, και παρεμπιπτόντως, ο ίδιος αποφάσισε ότι είναι περιττός ο μετροπόντικας και αποφάσισε να τον καταργήσει, αφού όμως παρέτεινε επ’αόριστον τη “χρήση” του!!!!!

   Άραγε αν του κάναμε την πολύ απλή ερώτηση ποιοί περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν σήμερα στην εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη, τι θα μας έλεγε ο κ. Υφυπουργός;

   Αυτά είναι τραγελαφικά πράγματα, είναι κοροϊδία, είναι χειρισμοί που εκθέτουν σοβαρά το Υπουργείο. Τελικά έχουμε Νόμους σ’αυτή τη χώρα ή δεν έχουμε; Έχουμε Νόμους για τα μάτια του κόσμου που άμα θέλουμε τους τηρούμε, άμα δε θέλουμε τους πετάμε στα σκουπίδια; Είναι αυτό κράτος αυτό για να εμπιστευθείς ότι θα σε προστατεύσει;

   Εσύ Stinger που σχολιάζεις αφ’υψηλού, για πες μας είσαι υπέρ ή κατά των Νόμων; Έχεις κανένα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ να αντιτάξεις σε αυτά που καταγγέλουμε; Δεκατρείς ολόκληρες σελίδες γράψαμε, δεν έχεις τίποτα επί της ουσίας να πεις;

   Αν όχι, άντε να κάνεις παρέα στον Αλήθεια. Θα τον βρεις σε καμιά γωνιά να παίζει με τις λάσπες του.

 2. STRINGER Η επιμονή σου να επιμένεις στης «εξυπνάδες σου» μου θυμίζει το γρουν που όταν μπαίνει στο κουμας ούτε με το σκεπάρ δε το βγάζεις τη μούρη

  • Τι του λες τώρα Νίκο; Αυτός έχει τόση σχέση με επαρχία που θα ψάχνει να βρει λεξικό!
   Και πού΄σαι stinger? Περίεργο κόλλημα με την “παλινδρόμηση” έχεις, μας το’χεις πει καμιά δεκαρια φορές μέχρι τώρα. Μήπως για σένα μιλούσε ο ψυχίατρος;

 3. Και να τελειώνουμε με διαφόρους “τύπους “τύπου Stringrer,Αληθείας κλπ ας απαντήσουν επιτέλους στο λαό της Χαλκιδικής και τον αντιεισαγγελέα Γιαλατσακο στον Πολύγυρο που ξέρει τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και Ε.Ε.
  1. Εφαρμόζεται η πενθήμερη βάρδια εργασίας στα Ορυχεία του υποπράκτορα Κούτρα
  2. Υπάρχει Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου για τους εργαζομένους στα Ορυχεία(Τι είναι αυτό??????????)

 4. Κκ. antigoldgreece, καταρχάς για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, πρέπει να σας επισημάνω ότι δεν σας απάντησε κανένας υφυπουργός. Απλώς σας γνωστοποίησαν ευγενικά επιστολή που απευθύνεται όχι σε εσάς, αλλά στο Δήμο.

  Η πρόσφατη αρνητική απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή κάποιων κατοίκων, βγήκε σαφώς μετά από ανάλυση επί της ουσίας της υπόθεσης. Το αν το ΣτΕ δύναται να προχωρεί σε τέτοιο βάθος, πέρα και πλέον από την εξέταση του νόμιμου ή μη των πράξεων της Διοίκησης, είναι μια άλλη κουβέντα.
  Ο υφυπουργός απαντά ένα προς ένα σε όλα τα σημεία αντίθεσης στη δραστηριότητα του χρυσού, συμπεριλαμβανομένων και των πιο απίθανων που εγέρθηκαν από κάποιους. Δεν βρίσκω ότι θα προσθέσω αξία ανταπαντώντας στις 13 σελίδες σας, που απλώς επαναλαμβάνουν θέσεις-επιχειρήματα που έχουν ήδη απαντηθεί αναλυτικά και επαρκώς από ΣτΕ και υφυπουργό. Ακόμη κι ο υφυπουργός σωστά υπογραμμίζει ότι κάποιοι λένε και ξαναλένε τα ίδια εδώ και δυό χρόνια, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το τί τους έχουν απαντήσει και ποιές εξελίξεις υπάρχουν. Κατανοώ το ότι δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις που εισπράξατε, αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι τεκμηριωμένες. Το αντίθετο ισχύει.

  Οσον αφορά τη νομοθεσία, είναι πασιφανές ότι την έχετε κάνει κάνει λάστιχο κατά το δοκούν. Απορρίπτετε νόμους (βλ. Μεταλλευτικός Κώδικας). Επικαλείσθε την αρχαιολογία και την προστασία των δασών, όταν και όποτε σας βολεύει. Βαφτίζετε “παρανομία” κάθε πράξη ή δραστηριότητα της Πολιτείας-φορέων-προσώπων που δεν τυγχάνει της έγκρισής σας. Προ(δια)γράφετε “ενόχους” εκ των προτέρων. Προσφεύγετε συνέχεια στη δικαιοσύνη κατά της Διοίκησης.
  Γιαυτό ρωτείστε πρώτα τον εαυτό σας και όσους σας ακολουθούν, αν ΕΣΕΙΣ δέχεσθε τους νόμους. Και όχι μόνο τους νόμους, αλλά και τα θεσμικά όργανα, την Ευρωπαική Ενωση, την ευρωπαική νομοθεσία, τους θεσμούς,…Αν θελετε να έχουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη για τη Χαλκιδική και για τη χώρα μας, για να δούμε και κάποιο φως στο τούνελ. Αν δέχεσθε τη βιομηχανία και μεταλλεία σαν δραστηριότητα, εκτός από τα ακίνητα και τον τουρισμό. Μήπως θεωρείτε ότι απαντάτε σε όλα αυτά ερωτώντας με;

  • Αλλα αντ’αλλων και επιχείρημα κανένα. Αναμενόμενο. Βαρετό.

   Ξαναθέτουμε την πολύ απλή ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ;;;

   Ο Stinger φυσικά δεν ξέρει να απαντήσει. Αυτός είναι τόσο άσχετος που νομίζει ότι μιλάμε για τη δραστηριότητα του χρυσού και ότι η επιστολή του Υφυπουργού αφορά το χρυσό! Το τραγικό είναι ότι δεν φαίνεται να ξέρει ούτε ο Υφυπουργός…

   Όσο για τους νόμους και τα λάστιχα κ.Stinger, σας επισημαίνω ότι ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί με το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται ΦΩΚΙΔΑ – και που το γνωρίζετε πολύ καλά. Εκεί θα περιμένουμε εναγωνίως τις απόψεις σας για τους νόμους και την εφαρμογή τους.

 5. Σάββατο, 24 Απριλίου 2010
  Το ορυχείο που έφαγε μια ολόκληρη πόλη

  ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ

  Τα χρήματα, η εκμετάλλευση και τα συμφέροντα δεν έχουν δυστυχώς κανένα μέτρο. Η πόλη Cerro de Pasco στο Περού έχει κυριολεκτικά φαγωθεί απο ένα τεράστιο ορυχείο μέσα στην καρδιά τηςς. Τα τελευταία χρόνια το ορυχείο μεγαλώνει όλο και περισσότερο κάνοντας…

  τη ζωή εκεί ανυπόφορη αλλά και ανθυγιεινή αφού η μόλυνση είναι μεγάλη. Οι φωτογραφίες της πόλης απο το δορυφόρο προκαλούν ανατριχίλα. Τον τελευταίο καιρό μια παλιά εκκλησία αλλά και ένα εμπορικό κέντρο θυσιάστηκαν για το συνεχως επεκτεινόμενο ορυχείο

  http://troktiko.blogspot.com/2010/04/blog-post_3212.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.