To oυράνιο στην ευρύτερη περιοχή Παρανεστίου του Ν. Δράμας


Το Σάββατο 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Παρανέστι Δράμας η τρίμηνη καθιερωμένη συνάντηση των Οικολογικών Οργανώσεων Αν.Μακ.-Θράκης. Η επιλογή του τόπου δεν ήταν τυχαία. Το Παρανέστι επιλέχθηκε για να τονιστεί ένα ζήτημα ξεχασμένο από καιρό που η πρόσφατη επικαιρότητα το έχει επαναφέρει στο προσκήνιο.

nukesΗ «επικαιρότητα» των πυρηνικών εργοστασίων (δείτε σχετικά:ΔΕΗ: Λιθάνθρακας ή πυρηνική ενέργεια! (upd2) και Πυρηνική πραγματικότητα και “πυρηνική φιλολογία”) σαν πιθανή λύση στο φλέγον ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας, οδηγεί συνειρμικά στην πρώτη ύλη τους. Το ουράνιο. Και για την Ελλάδα το ουράνιο οδηγεί νομοτελειακά στην ευρύτερη περιοχή του Παρανεστίου του Ν. Δράμας.

Τα στοιχεία από τις έρευνες για ουράνιο στην Ελλάδα και ειδικά στo Παρανέστι που παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω παρουσιάστηκαν από τον κ. Τόλη Παπαγεωργίου του “Παρατηρητηρίου” στη συνάντηση των Οικολογικών Οργανώσεων στις 23 Μαϊου.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ

Η πρώτη έρευνα για ουράνιο στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1953. Το 1954 ιδρύθηκε στη χώρα η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ή ΕΑΕ) και το 1960 δημιουργήθηκε το Γεωλογικό Τμήμα της ΕΑΕ, με σκοπό την έρευνα για τον προσδιορισμό κοιτασμάτων ουρανίου.

Στο διάστημα 1971-1976, ξένοι επιστήμονες πραγματοποιούν έρευνα για ουράνιο στην περιοχή Παρανεστίου και προσδιορίζουν σημαντικές περιεκτικότητες ουρανίου στους λιγνίτες της Δράμας. Είναι γνωστό στους ειδικούς ότι οι οργανικές ύλες όπως ο λιγνίτης έχουν ιδιαίτερη απορροφητικότητα στο ουράνιο (και το φωσφόρο). Το πρόβλημα είναι ότι η απόληψη του ουρανίου από τους λιγνίτες και γενικότερα τις οργανικές ύλες παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες και είναι απαγορευτικά δαπανηρή. Χαρακτηριστικά ανφέρεται ότι στους λιγνίτες του Παρανεστίου βρέθηκαν περιεκτικότητες σε ουράνιο της τάξεως των 10.000 ppm (10%).

Παράλληλα με τους ξένους ερευνούσε την περιοχή για ουράνιο και ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το ΙΓΜΕ. Το 1978 το ΙΓΜΕ διαπίστωσε ότι το ουράνιο περιέχεται εκτός από τους λιγνίτες και σε πετρώματα της περιοχής. Από το 1979 το ΙΓΜΕ, μόνο πλέον, αρχίζει συστηματική έρευνα στο ρόμβο που προσδιορίζεται από τις πόλεις Δράμα, Παρανέστι, Ξάνθη, Καβάλα, με μερικές επεκτάσεις βόρεια και βορειοδυτικά του Παρανεστίου.

Την περίοδο 1980-1983 γίνεται η πλέον εντατική έρευνα από το ΙΓΜΕ στην πιο πάνω περιοχή. Η έρευνα ξεκινησε με προσδιορισμό πεδίων ακτινοβολίας με τη χρήση σπινθηριστή και συσκευής Geiger-Müller. Στις περιοχές που παρουσίασαν έντονες ενδείξεις παρουσίας ουρανίου εγκαταστάθηκε κάνναβος 20Χ20 μ. και έγιναν λεπτομερέστερες μετρήσεις. Ακολούθησε εγκατάσταση καννάβου 8Χ16 για όρυξη γεωτρήσεων και εξαγωγή καρότων για τον ακριβή προσδιορισμό των ουρανιούχων μεταλλευμάτων.

1Οι περιοχές στις οποίες προσδιορίσθηκαν τα σημαντικότερα κοιτάσματα είναι: το Αρχοντοβούνι, η Σπηλιά, τα Διπόταμα, η Πρασινάδα, το Πτερωτό και η περιοχή του μεταλλείου της ΠΟΡΣΕΛ. Τα ουρανιούχα οξείδια που προσδιορίσθηκαν είναι βασικά ο πισουρανίτης και ο ουρανίτης.

Η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ ήταν εφαρμοσμένη, δηλαδή δεν εξήγαγε θεωρητικά μόνο συμπεράσματα. Οι γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν σε βάθος μέχρι 200 μ. Προσδιορίσθηκαν περιεκτικότητες έως 10% (10.000 ppm), με όριο εκμεταλλευσιμότητας στην περίοδο της έρευνας το 0,01% (100 ppm). Η μέση περιεκτικότητα στην περιοχή Αρχοντοβουνίου προσδιορίσθηκε σε 0,05% (500 ppm) και η συνολική ποσότητα του ουρανίου σε 600 τόνους.

2Στην περίοδο της εντατικής έρευνας εγκαταστάθηκε στην περιοχή πιλοτική μονάδα παραγωγής συμπυκνώματος ουρανίου με τη μέθοδο έκπλυσης με θειϊκό οξύ (H2SO4) και απόληψη του ουρανίου με ρητίνες.

Ο εμπλουτισμός διακρίνεται στην παραγωγή συμπυκνώματος οξειδίων ουρανίου – που γινόταν στο Παρανέστι – και στον ισοτοπικό διαχωρισμό για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου. Ο ισοτοπικός διαχωρισμός συμπυκνώνει (“εμπλουτίζει”) το σχάσιμο U235 σε περιεκτικότητα 3%, όμως αυτήν την τεχνολογία δεν την κατέχει η Ελλάδα. Από το U238 παράγεται το πλουτώνιο (Pu239), που επίσης είναι πυρηνικό καύσιμο. Το πλουτώνιο είναι  ένα ραδιενεργό στοιχείο, εξαιρετικά σπάνιο στη φύση, που παράγεται από το U238 μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα.

Οι εργαζόμενοι στη μονάδα φορούσαν ειδικές μάσκες και στολές για προστασία από τη ραδιενεργό σκόνη του ουρανίου και ειδικά του ραδίου. Το ράδιο είναι προϊόν της διάσπασης του ουρανίου, βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στα ουρανιούχα πετρώματα, είναι εξαιρετικά ραδιενεργό (πάνω από 1.000.000 φορές περισσότερο από το ουράνιο!) και διασπάται με εκπομπή ακτινοβολίας-α προς αέριο ραδόνιο και άλλα προϊόντα . Η είσοδος της σκόνης στον οργανισμό είναι σοβαρότατο πρόβλημα, διότι το ράδιο έχει παρόμοια χημική συμπεριφορά με το ασβέστιο και απορροφάται από τον οργανισμό αντικαθιστώντας το ασβέστιο των οστών.

Τα αποτελέσματα από την πιλοτική μονάδα ήταν ενθαρρυντικά. Οι συγκεντρώσεις ουρανίου προσδιορίστηκαν στο Αρχοντοβούνι στα 67 μ. βάθος, στο Πτερωτό στα 80 μ. και στη Σπηλιά στα 90 μ. περίπου. Το χαμηλό βάθος των κοιτασμάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην επιλογή των επιφανειακών εξορύξεων, σε περίπτωση που αποφασιστεί η εκμετάλλευσή τους.

Η έρευνα του ΙΓΜΕ διακόπηκε το 2001.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ:

Στο ερώτημα για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  από την εξόρυξη ουρανίου, η απάντηση που δόθηκε από το στέλεχος του ΙΓΜΕ Δρ. Καραγεωργίου στην ενημέρωση που έγινε από το ΙΓΜΕ στο Παρανέστι το 1987, ήταν η εξής:

«Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί στους κατοίκους και το οικοσύστημα της περιοχής επιπτώσεις από τη φυσική ακτινοβολία των κοιτασμάτων ουρανίου. Είναι αυτονόητο ότι η εξόρυξη και η απομάκρυνση από την περιοχή του ουρανίου, παραγωγού της ακτινοβολίας θα επιδράσει ευνοϊκά στην υφιστάμενη σήμερα κατάσταση! Σημειώνεται ότι η ακτινοβολία που απορροφά ένας εργαζόμενος σε ορυχείο ουρανίου, επί 8 ώρες την ημέρα για 200 μέρες σε 35 χρόνια είναι ίση με την ακτινοβολία από δυο ακτινογραφίες»!!!

Τότε άραγε γιατί οι εργαζόμενοι στην πιλοτική μονάδα του ΙΓΜΕ φορούσαν ειδικές στολές και μάσκες;

Το επιχείρημα αυτό, ότι με την εξόρυξη αφαιρούνται τα βλαβερά βαρέα μέταλλα από το περιβάλλον κι άρα η κατάσταση του βελτιώνεται (!!!), το έχουμε ακούσει πολλές φορές σε σχέση με τα μεταλλεία μολύβδου/ψευδαργύρου της Χαλκιδικής. Θα μπορούσε να θεωρηθεί αφελές, αλλά προερχόμενο από ειδικούς επιστήμονες το μόνο δυνατό συμπέρασμα είναι ότι απευθύνεται σε αφελείς.

Αποκρύπτεται το γεγονός ότι εξορύσσεται μόνο το τμήμα του κοιτάσματος που θεωρείται οικονομικά εκμεταλλεύσιμο ενώ το υπόλοιπο απορρίπτεται ως “στείρο υλικό”.  Αποκρύπτεται το γεγονός ότι η εξόρυξη και ο εμπλουτισμός αφαιρούν τα ορυκτά που περιέχουν επικίνδυνα στοιχεία από το υπέδαφος όπου βρίσκονται σε ισορροπία και τα αλέθει σε λεπτή πούδρα, αυξάνοντας κατά εκατομμύρια φορές την ενεργό επιφάνεια που διατίθεται για αντιδράσεις με το περιβάλλον. Αποκρύπτεται το γεγονός ότι η διατάραξη των πετρωμάτων δημιουργεί οδούς μετανάστευσης των ραδιενεργών στοιχείων, τα οποία έτσι διασπείρονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.

Αποκρύπτεται επίσης η μεγάλη επικινδυνότητα των τελμάτων εμπλουτισμού του ουρανίου – σαφώς μικρότερη από την επικινδυνότητα των αποβλήτων ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, αλλά σε καμία περίπτωση αμελητέα. Περιεκτικότητα 0,05% σημαίνει ότι το 99,95% του όγκου του ορυκτού που εξορύχθηκε είναι απόβλήτο και αυτό το απόβλητο περιέχει όλα τα συστατικά του ορυκτού, εκτός του ουρανίου που αφαιρέθηκε. Όμως η ραδιενέργεια του ορυκτού οφείλεται μόνο κατά ένα μέρος στο ουράνιο που, ως εξαιρετικά μακρόβιο (με χρόνο ημιζωής περίπου ίσο με την ηλικία της Γης), εκπέμπει σημαντικά λιγότερη ακτινοβολία από τα προϊόντα της διάσπασής του όπως το ράδιο-226 (χρόνος ημιζωής 1600 χρόνια) που είναι λίγο σε ποσότητα αλλά εξαιρετικά ραδιενεργό. Ο εμπλουτισμός αφαιρεί το ουράνιο, αλλά δεν αφαιρεί ούτε το ράδιο-226 ούτε το θόριο-230 (Th230) ούτε τα λοιπά σχετικά μακρόβια  ισότοπα – και το τέλμα των αποβλήτων είναι ακόμα σημαντικά ραδιενεργό . Το τέλμα επίσης περιέχει βαρέα μέταλλα όπως αρσενικό, πιθανόν θείο που προκαλεί όξινη απορροή, χημικά που χρησιμοποιήθηκαν στον εμπλουτισμό και ένα μικρό ποσοστό του ουρανίου που δεν αφαιρέθηκε λόγω τεχνολογικών περιορισμών.

Uranium Mill Tailings Activity

Ο σωρός των τελμάτων εκπέμπει αέριο ραδόνιο (Rn222) που έχει χρόνο ημιζωής 3,8 μέρες. Αυτό μπορεί να φαίνεται σύντομο, αλλά λόγω της συνεχούς παραγωγής του ραδονίου από το ράδιο, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Μόνο μετά από 1 εκατ. χρόνια, η ραδιενέργεια των τελμάτων και άρα η παραγωγή ραδονίου θα έχει περιοριστεί στην ακτινοβολία του εναπομείναντος ουρανίου.


31 απαντήσεις στο “To oυράνιο στην ευρύτερη περιοχή Παρανεστίου του Ν. Δράμας”

 1. Με την ευκαιρία αυτής της εξαίρετης και πρωτοποριακής ανάρτησης να υπενθυμίσω και θυμίσω την εξαιρετική προσφορά σε αυτών το τόπο του συμπατριώτη και φίλου Οδυσσέα Νίκου Πλανάκη που πριν 20 χρόνια εκπονώντας την διδακτορική διατριβή είχε επισημάνει την επιδράση της αυξήσης θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς στο λεκανοπέδιο Αθήνας .Η καιροί αλλάζουν τα σχετικά στοιχειά χειροτερεύουν .Εμείς οι Χαλκιδικιώτες και συναγωνιστές θα τιμούμε πάντα τον αγαπητό μας Οδυσσέα. Αιωνία η μνήμη του …

 2. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να μάθουμε με ποιό σκεπτικό σταμάτησαν οι έρευνες το 2001, με τόσο “ενθαρυντικά” αποτελέσματα!!
  Ηιάννης Μπακόπουλος
  (Πρώην λαμόγιο με δελτίο παροχής υπηρεσιών και συνταξιούχος ΤΕΒΕ με δοβλέτι € 640 και κάτι (Ούτε καν 700)

 3. Αγαπητέ ….Stringer …Πες πες τελικά κάτι γίνεται σε αυτόν το ντουνιά που ζούμε…. λες να έπαιξε κάποιο έστω ελάχιστο (?) ρόλο και …το δημοσίευμα του Τολη Π….….επιτέλους…… καλή ανάγνωση και …μελέτη
  http://www.sees.gov.gr/images/stories/pdfs/mes-2009.pdf

 4. H πρόσφατη έκθεση του ΣΕΕΣ (29/7/2009) δείχνει περισσότερο ρεαλισμό και ισορροπεί καλύτερα στις τρείς βάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Από την άλλη μεριά έχει προσαρμόσει τις προβλέψεις με βάση τα δεδομένας της παγκόσμιας κρίσης. Βέβαια δεν είναι παρά ένα κείμενο γιά προβληματισμό και σκέψη. Ανάλογο πρόγραμμα είχε βγάλει το 2008 και το WWF, όμως δεν το έχει επικαιροποιήσει ανάλογα. Πάντως και τα δύο προγράμματα πάνω-κάτω συγκλίνουν σε κοινές κατευθύνσεις και ενεργειακό ισοζύγιο: ορθολογική χρήση/ μείωση κατανάλωσης/εξοικονόμηση ενέργειας, μεγιστοποίηση χρήσης ΑΠΕ, κάλυψη του λοιπού ισοζυγίου με φυσικό αέριο και ολίγον λιγνίτη, όχι στην πυρηνική και στο λιθάνθρακα.

  Το ΣΕΕΣ βέβαια δεν δεσμεύει την κεντρική εξουσία στις ενεργειακές της αποφάσεις. Ούτε βέβαια η ΔΕΗ. Επομένως το τί λένε γιά την πυρηνική, καθώς και οι σποραδικές σπόντες από κάποιους άλλους, στην καλύτερη περίπτωση στοχεύουν στο να ψαρέψουν αντιδράσεις. Αλλοι είναι πιό πιθανό ότι προσπαθούν να βάλουν διλήμματα (λιθάνθρακας ή πυρηνική πχ), αν και επισήμως η Πολιτεία απέκλεισε και λιθάνθρακα και πυρηνική.

  Θα υπογραμμίσουμε ότι το μείζον δεν είναι η εξόρυξη ουρανίου στη Β. Ελλάδα στην οποία εστιάζονται οι διακετεχόμενοι(-ες) από εμμονές με τη μεταλλεία υπεύθυνοι (-ες) του blogg. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΙΣΑΓΑΜΕ ΟΥΡΑΝΙΟ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΟΡΥΣΣΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΑΜΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ, ΟΛΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΑ; Το κύριο ζήτημα είναι ο αποκλεισμός της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Γιά πολλούς και διαφόρους λόγους που αναφέραμε σε παλιότερο σημείωμά μας, μεταξύ των οποίων βέβαια και το υψηλό περιβαλλοντικό ρίσκο. Το WWF δίνει μιά αρκετά καλή ανάλυση αυτών των λόγων στο http://climate.wwf.gr/images/pdf/reports/wwf_greece_paper_nuclear_power_v5.pdf.

  Στην Ελλάδα πάνω από 80 % των πολιτών είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας και αυτό αρκεί. Αν αξιοποιήσουμε τις πλούσιες ΑΠΕ που διαθέτουμε, το ενεργειακό μας ισοζύγιο μπορεί να κλείσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χωρίς να χρειασθεί να πάρουμε κάνενα ρίσκο γιά πυρηνική ή γιά κάτι άλλο.
  Και εδώ είναι και το κλειδί: Οσο συζητάμε και αντιδρούμε και λέμε απλώς τί δεν θέλουμε (δυσφημώντας και συκοφαντώντας και τις ΑΠΕ), τόσο ο χρόνος τρέχει και απομακρύνεται η προοπτική βιώσιμου ενεργειακού ισοζυγίου. Και κάποια μέρα, κάποιοι φωστήρες/σωτήρες θα μας φέρουν σε αδιέξοδο βάζοντας υπαρκτά πλέον διλήμματα υπό την απειλή ολικού black-out.

 5. Μπράβο παιδί μου ονόματι Stringer, εδώ εμείς που φάγαμε τα δόντια μας και λισιακα μας δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε και να μελετήσουμε (68 σελ )εκθέση να εκφέρουμε υπεύθυνα γνώμη για το Ενεργειακό ….και εσύ ….αντιγράφοντας τον Αχιλλέα Π. σε 24 Ώρες βγάλατε τα συμπεράσματα σας . Άξιος ο μισθός σου τέκνο να είσαι ευλογημένος …τέρμα είσαι σφαίρα …

  • Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ…
   Ο Stinger το παίζει οικολόγος αντιγράφοντας το WWF – αυτοί μάλλον είναι οι “καλοί” οικολόγοι, ενώ όλοι οι άλλοι είναι οι “κακοί” – και εν τω μεταξύ είναι προφανές ότι δεν έκανε καν τον κόπο να διαβάσει το κείμενο!

   Διαβάζουμε λοιπόν στον περίφημο “Ενεργειακό Σχεδιασμό” ότι ο στόχος της κάλυψης των ενεργειακών μας αναγκών χωρίς προσφυγή στο λιθάνθρακα ή στην πυρηνική ενέργεια θα επιτευθχεί χάρη στην στην εξοικονόμηση (ΕΞΕ) και την ορθολογική χρήση της ενέργειας (ΟΧΕ), μαζί με την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ. Θαυμάσιο. Όμως στη σελ.26 “Βελτίωση Ενεργειακής Κατανάλωσης” (το έχουν κάνει να μην επιτρέπει copy-paste και τελικά αναρωτιέσαι σε ποιον απευθύνεται…) λέει:

   “Η σύγκριση των ενεργειακών δεικτών των χωρών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κατέδειξε ότι η ελληνική στρατηγική για ΒΕΑ απέδωσε σωρευτικά στην περιοδο 1975-2005 αρνητική εξοικονόμηση ενέργειας (-5%) όταν οι αντίστοιχες στρατηγικές των 11 πιο προηγμένων χωρών του ΔΟΕ απέδωσαν για την ίδια χρονική περίοδο σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 56%”! Με αυτή την εξαιρετική προϊστορία ως χώρα ευελπιστούμε ότι από εδώ και στο εξής θα κάνουμε στροφή 180 μοιρών και θα κάνουμε την ΕΞΕ, την ΟΧΕ και τις ΑΠΕ (!!!) ευαγγέλιά μας! Για το πώς θα επιτευχθούν οι επιθυμητές ΕΞΕ και ΟΧΕ δεν λέει κουβέντα η έκθεση – αυτή άλλωστε δεν είναι δουλειά του Συμβουλίου, αλλά της πολιτείας.

   Με δυο λόγια: ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός στηρίζεται εν πολλοίς σε ευχολόγια και δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα της ελληνικής πραγματικότητας που να δημιουργεί ελπίδες ότι ο σχεδιασμός αυτός (σωστός στη βάση του) θα υποστηριχθεί και από αντίστοιχες πολιτικές.

   Α, και για όποιον αναρωτιέται ποια ήταν τα πολλά και διάφορα επιχειρήματα που μας ανέπτυξε ο κ. Stinger κατά της πυρηνικής ενέργειας “σε παλιότερο σημείωμά του”, ας μην κάνει τον κόπο να ψάχνει… Δεν υπάρχει τίποτα. Μόλις σήμερα αποφάσισε ότι είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας… μαζί με το 80% των πολιτών… Έτσι κ.Stinger?

 6. Ωστε λοιπόν, για την πυρηνική ενέργεια μας αρκεί το ότι το 80% των πολιτών είναι εναντίον, για να μην το συζητάμε το θέμα.
  Δηλαδή εδώ μετράει η γνώμη του κόσμου ενώ για τα μεταλλεία δεν μετράει;
  Δυο μέτρα και δυο σταθμά;
  Stinger, για κάνε μια βόλτα στην Παναγία και ρώτα τον κόσμο αν θέλει να γίνουν οι Σκουριές.
  Και μετά αφού εισαι τόσο δημοκράτης πρέπει να δεχθείς αυτό που θέλει η πλειοψηφία.
  ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΨΕΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!

 7. Στην ηλικία που έχει ο Μήτσος Μπ.Συντακτης του “Ενεργειακόυ Σχεδιασμόυ” Η ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ για τα εγκλήματα που έπραξε τόσα χρόνια ως Διευθυντής Στρατηγικής και Προγραμματισμού στη ΔΕΗ είναι ευπρόσδεκτη …Λύση παντός όπως μας συνήθισε τόσα χρόνια δεν έδωσε ,απλά τα Νούμερα δεν βγαίνουν …

 8. Να που διαπιστώνεται ότι οι υπεύθυνοι (-ες) του blogg παρουσιάζουν και επιλεκτική αμνησία…Θα θυμίσουμε ότι απόψεις για την πυρηνική ενέργεια και ιδέες για το ενεργειακό ισοζύγιο (ηλεκτρική ενέργεια) είχαμε εκφράσει με σημείωμά μας που βρίσκεται στο:
  http://antigoldgr.org/blog/2009/03/25/energeia_kiniseis/#comments
  (“Κινητοποιήσεις πολιτών στα μέτωπα της ενέργειας”). Σποραδικά είχαμε συνεισφέρει στο σχετικό διάλογο για τα ενεργειακά και σε άλλες αναρτήσεις. Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ψάξει στο blogg. Κι αφού διαβάσει καλά και κατανοήσει τα γραφόμενα θα δεί ότι οι απόψεις μας παραμένουν οι ίδιες. Η καύση στερεών υδρογοναναθράκων πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, όμως δεν φαίνεται ότι είναι ρεαλιστικό να σταματήσει εντελώς. Να το πούμε ευθαρσώς αυτό. Και ΔΕΝ χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια. Στην Ελλάδα είμασταν και είμαστε κατά της πυρηνικής. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι χρήσιμο να γίνεται (νηφάλιος) διάλογος. Ούτε και σημαίνει πως επειδή πάνω από 80 % είναι κατά της πυρηνικής, τελειώσαμε εκεί.
  Σημαίνει ότι: 1) Οποιος επιμένει λόγω συλλογιστικής παλλινδρόμησης, σώνει και καλά να αναμοχλεύει το θέμα της πυρηνικής με στόχο να εστιασθεί στην εξόρυξη ουρανίου, επειδή του έχουν γίνει ψύχωση τα μεταλλεία, μόνο τροφή για αντίλογο μπορεί να δώσει στους υποστηρικτές της πυρηνικής. 2) Δεν κινδυνεύουμε να μας “φορέσουν” την πυρηνική. Από πουθενά δεν τεκμαίρεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι θέμα περιβαλλοντικής προτεραιότητας.

  Αντίθετα ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ στα σίγουρα να μην εκπληρώσουμε τη βασική προυπόθεση για να έχουμε δυνατότητα να κλείσουμε βιώσιμο ενεργειακό ισοζύγιο: Τη μεγιστοποίηση της χρήσης των ΑΠΕ. Οι οποίες όμως πρώτα πρέπει γίνουν κοινωνικά αποδεκτές. Πράγμα που μέχρι στιγμής δεν ισχύει στην Ελλαδάρα, χάρις στους “οικολόγους”. Eίτε μας αρέσει να το ακούμε είτε όχι, εμείς θα το πούμε για πολλοστή φορά: Οι “οικολόγοι” μας έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο. Να πείσουν τις τοπικές κοινωνίες ότι οι ΑΠΕ είναι ρυπογόνες και καταστροφικές. Δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε να (χαμο-)γελάσουμε σημειώνοντας πως το ΣΕΕΣ αναφέρει ότι οι αιτήσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ υπερβαίνουν σε πολλαπλό βαθμό την ικανότητα του συστήματος και προτείνει εφάπαξ αξιολόγηση…Λάθος μέγα ! Διότι ουδείς γνωρίζει πόσες από αυτές θα υλοποιηθούν μετά τις αντιδράσεις εγχώριων “οικολόγων” και περάσουν και το κόσκινο του ΣτΕ…Σημειωτέον ότι το ΣΕΕΣ προτείνει ξεκάθαρα να δίνονται σχετικά ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

  Φυσικά και παραμένει το ζητούμενο της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας (ανάλογο της κατανάλωσης και ανακύκλωσης προιόντων). Αυτό όμως δεν θα μας το λύσει το ΣΕΕΣ. Στο κάτω-κάτω προτάσεις και εισηγήσεις κάνει. Ούτε και μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από “το κράτος”. Πού πήγε η κοινωνία των πολιτών, την ξεχάσαμε;

  Σε ένα διάλογο για το ενεργειακό όλοι μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν. Αφορά το μέλλον της χώρας μας και του πλανήτη. Το WWF είναι σίγουρα ένας αμφιλεγόμενος οργανισμός που αποδέχεται σπόνσορες. Εχει πάντως να παρουσιάσει δράσεις και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ συγκεκριμένες. Και μέχρι στιγμής, εκτός από το ΣΕΕΣ, δεν είδαμε ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο να μπορεί να αρθρώσει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη βιώσιμη πρόταση για το ενεργειακό. Ολοι οι άλλοι εκφράζουν τις περιβαλλοντικές και μη “ανησυχίες” τους, απορρίπτουν εκείνο ή ετούτο, καταδικάζουν, εύχονται ή απεύχονται, προτείνουν κάτι άλλο, αλλά ολοκληρωμένη πρόταση καμμιά. Βέβαια και το WWF παρασύρεται σε υπεραπλουστεύσεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις. Λέει π.χ. για την πυρηνική, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα από τους πυρηνικούς σταθμούς των γειτόνων της. Μάλλον ξέχασε το Κοζλοντούι…Ενώ σωστά επισημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να βάλει στην ατζέντα της το θέμα των πυρηνικών σταθμών των γειτονικών χωρών (μα ακριβώς επειδή υπάρχει θέμα !).

  Συμπέρασμα:
  Δεν υπάρχουν “καλοί” και “κακοί” οικολόγοι. Υπάρχουν οικολόγοι και “οικολόγοι”. Οι δεύτεροι είναι γιαλαντζί: του καναπέ, του στείρου ακτιβισμού, της φιγούρας, των προσωπικών αδιεξόδων ή υποκινούνται από άλλα κίνητρα, πιό ταπεινά.
  “Οι άνθρωποι αγωνίζονται πιο σκληρά για τα συμφέροντά τους παρά για τα δικαιώματά τους” (Ναπολέων Βοναπάρτης).

 9. Ένα μικρό μάθημα μαρξιστικής οικονομίας
  Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η υψηλή κατανάλωση οφείλεται στο χαμηλό, σχετικά, κατά κεφαλή ΑΕΠ της (14η στο σύνολο των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.). Οφείλεται, όμως, και στο γεγονός ότι, εδώ και αρκετά χρόνια έχει επικρατήσει στη χώρα μας ένας υπερκαταναλωτισμός, ο οποίος έχει οδηγήσει πολλά νοικοκυριά σε υπερδανεισμό, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες. Ο υπερκαταναλωτισμός, εκτός από τα προβλήματα των νοικοκυριών, προκαλεί και πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όπως, π.χ. την καταστροφή του περιβάλλοντος !!!!!!
  Το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, στη συρρίκνωση της γεωργίας, καθώς και στη αποβιομηχάνιση πολλών περιοχών της χώρας. Τα προβλήματα αυτά έχουν αυξήσει τις εισαγωγές πολλών αγαθών πρώτης ανάγκης, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο αποτελεί τον «κορμό» του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα αυτό «τροφοδοτείται» επίσης από τη μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας από το πετρέλαιο και Φ.Α. !!!!!!, εξαιτίας του ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει τις πλούσιες ανανεώσιμες πηγές της χώρας.

 10. Επειδή εσύ Stringer ξέρεις τόσα και δεν είσαι γιαλαντζί οικολόγος του καναπέ, του στείρου ακτιβισμού, της φιγούρας, των προσωπικών αδιεξόδων ή υποκινούμενος από άλλα κίνητρα, πιό ταπεινά, απάντησε μας σε μια απλή ερώτηση που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ενεργειακό Σχεδιασμό

  Με ποιό ρυθμό θα τεθούν εκτός λειτουργίας οι παλαιές μονάδες και σε ποιο χρόνο…

 11. Και να τελειώνουμε με εκθέσεις και παπαριες «αγαπητέ» Stringer μια για πάντα και έχουμε και νέο μήνα σήμερα

  Απάντηση του κ. Piebalgs εξ ονόματος της Επιτροπής
  Η οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής(1), ορίζει διατάξεις διασφάλισης της παροχής ηλεκτρισμού.
  Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επάρκεια παραγωγής και δικτύου, η δε οδηγία δεν προβλέπει μηχανισμό ενισχύσεων σε κοινοτικό επίπεδο.
  Ο ορισμός και το πεδίο εφαρμογής της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια διατυπώνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/89/EΚ. Στην πράξη, ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει επάρκεια παραγωγής και δικτύου, δηλαδή ικανότητα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρισμού ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση. Ο κυριότερος παράγων που δυνητικά μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια είναι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων τόσο σε ικανότητα ηλεκτροπαραγωγής όσο και σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού (τόσο στο εσωτερικό των μεμονωμένων κρατών μελών όσο και σε διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών). Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρισμού (διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς) είναι επίσης ζωτικής σημασίας επειδή βοηθά στην πρόληψη πιθανών γενικών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος.
  Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας αναγράφεται ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς είναι υπεύθυνες για τους κανόνες ασφάλειας του ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και για την επί καθημερινής βάσεως διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος και για τον έλεγχο πιθανών περικοπών/ελλείψεων.
  Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς συνεργάζονται επίσης σε εκούσια βάση και συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρισμού με σκοπό τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων ασφάλειας του εφοδιασμού.

  (1)
  ΕΕ L 33 της 4.2.2006.

 12. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

  Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή/κατάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης, στη Μακεδονία-Θράκη οι γεωθερμικές περιοχές είναι μέχρι στιγμής οι παρακάτω:

  Βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία:
  1. Αγκίστρου (Σέρρες)
  2. Σιδηροκάστρου (Σέρρες)
  3. Θερμών Νιγρίτας (Σέρρες)
  4. Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη)
  5. Ν. Απολλωνία (Θεσσαλονίκη)
  6. Σάνης – Αφύτου (Χαλκιδική)
  7. Ερατεινού (Καβάλα)
  8. Λίμνης Μητρικού
  9. Αρίστηνου (Έβρος)
  10. Σαπών (Ροδόπη)
  11. Κορβύλης (Ροδόπη)
  12. Νέας Κεσσάνης (Ξάνθη)

  Πιθανά γεωθερμικά πεδία
  1. Σιδηροκάστρου (Σέρρες)
  2. Λιθότοπου Ηράκλειας (Σέρρες)
  3. Ανθεμούντα (Θεσσαλονίκη)
  4. Ελαιοχωρίων (Χαλκιδική)
  5. Ερατεινού (Καβάλα)
  6. Κορβύλης – Σαπών (Ροδόπη)
  7. Λίμνης Μητρικού (Ροδόπη)
  8. Ερασμίου – Μαγγάνων (Ξάνθη)
  9. Αρίστηνου (Έβρος)

  Γιατί παραμένουν…«Αναξιοποίητα τα γεωθερμικά πεδία», αναρωτιέται ο συμπαθής επιστημονικός γίγαντας Μιχ. Φυτίκας (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=42910). Να μια καλή ερώτηση !!!
  Μήπως όμως υπάρχουν και καλά παραδείγματα; Μάλιστα. Στη Μυτιλήνη πχ. (βλ. «Θερμόπολις» ο Πολιχνίτος”), στο
  http://www.emprosnet.gr/Current/?EntityID=c72d1d45-5109-4464-a0ac-2fa26db94300).

  Δεν είναι φυσικά μόνον η γεωθερμία αξιοποιήσιμη, αλλά και άλλες ΑΠΕ. Από ποιούς; Όχι μόνο από το “ντόπιο μεγαλο-κεφάλαιο”. Αλλά κυρίως από Αναπτυξιακές Εταιρείες δήμων, Συνεταιρισμούς, Σωματεία και Συλλόγους, αλλά και ιδιώτες. Γιατί όχι από ομάδες “ενεργών πολιτών” ή οικολόγων. Που δεν ακολουθούν το ρεύμα της συκοφάντησης των ΑΠΕ. Μια κοινοπραξία μπορεί να συμπεριλάβει πολλούς. Τι τo καλύτερο δηλαδή από μια τέτοια “ενεργοποίηση”; Ή μήπως μας βολεύει η εύκολη κριτική και το κυνήγι μαγισών; Δεν θέλουμε ετούτο, δεν μας κάνει εκείνο, το άλλο το απορρίπτουμε, αυτό το καταδικάζουμε. Κι ας μην έχουμε ΚΑΜΙΑ απολύτως πρόταση.
  ΟΜΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΜ, ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ. ΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΙ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ είναι ΟΝΤΩΣ περιβαλλοντική προτεραιότητα.

  Θέλουμε ΑΠΕ; Ιδού ή Ρόδος,…Οι κοινωνίες των πολιτών έχουν το λόγο.

 13. Εμείς αγαπητέ Stringer θέλουμε να μας αποδείξεις επιτέλους ποιο είναι το εξωτερικό κόστος της εξόρυξης στην Χαλκιδική π.χ. Στρατώνι, Σκουριές. Με το πρόγραμμα Ecosense 4.0, ή με το πρόγραμμα Risk Poll ή με κάποιο άλλο. Τα λόγια σου είναι λίγα και φτωχά και έλεος πια!

  • Μια διευκρίνιση γιατί ο Νίκος γράφει λιγάκι ελλειπτικά: Το Ecosense 4.0 είναι πρόγραμμα υπολογισμού του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

   Τα στάδια ανάλυσης του υπολογιστικού συστήματος EcoSense 4.0 είναι τα ακόλουθα: 1) Καθορισμός της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος αναφοράς, 2) Προσδιορισμός των εκλυόμενων φορτίων, 3) Διάχυση των φορτίων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 4) Εκτίμηση σε φυσικούς όρους της ζημίας που υφίστανται οι αποδέκτες από τα φορτία αυτά και 5) Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων.

   Η μεθοδολογία αυτή έχει ήδη εφαρμοσθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στην Ελλάδα για την ανάλυση του εξωτερικού κόστους των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής και της επίπτωσής του στην τελική τιμή της ενέργειας. Έχει εκπονηθεί και διδακτορική διατριβή με σχετικό θέμα.

   Μια παρόμοια μεθοδολογία θα μπορούσε (ενδεχομένως) να εφαρμοστεί και για τον υπολογισμό του εξωτερικού (περιβαλλοντικού) κόστους από τα μεταλλεία και την επίπτωσή του στις τιμές των παραγομένων μετάλλων. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα εδώ: λόγω των πολλών μεταβλητων που υπεισέρχονται, το ζήτημα είναι αρκετά πιο περίπλοκο από την αποτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους της ενέργειας – που προφανώς πρέπει να το συμπεριλαμβάνει και αυτό. Αν αυτές οι εκτιμήσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων, είναι κρίσιμο να εξασφαλισθεί η αντικειμενικότητά τους, κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να ανατεθούν στις ίδιες τις εταιρείες που κερδίζουν από αυτές τις δραστηριότητες (και όσο περισσότερο ρυπαίνουν και τα αφήνουν στη μοίρα τους, τόσο περισσότερο κερδίζουν).

   Αν ήταν δυνατή μια αντικειμενική εκτίμηση αυτού του κόστους, και αν γινόταν γνωστή στο ευρύ κοινό, τότε πιθανότατα θα αντιμετωπίζαμε διαφορετικά την εξόρυξη πρώτων υλών. Είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστια συμφέροντα που έχουν κάθε λόγο να μας κρατήσουν στο σκοτάδι.

 14. Αυτά τα δυο προγράμματα είναι μόνο ενδεικτικά των δυνατοτήτων και χρησιμοποιούντα όπως ανέφερες στον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους ενεργείας στο ΕΜΠ .Όσων αφορά τα υπαίθρια Ορυχεία πάμε στην εξειδίκευση και μιας και συνεργάστηκα με εξωτερικούς καθηγητές έχω τώρα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ασχοληθεί ποιο ειδικά .Να αναφέρω ότι η εξόρυξη του Κακαβου με την μέθοδο της αρπαχτής είναι πρωτόγνωρο για κράτος Ε.Ε. ταυτόχρονα και απαράδεκτο από οικονομικής και επιστημονικής πλευράς για τους ιθαγενής η γηγενής όπως ο καθένας αγαπά . Επειδή είμαστε διπλά σας θα δημοσιεύσουμε στο μέλλον ποιο ειδικευμένες αναλύσεις οπως το δίλημμα του φυλακισμένου …

 15. Φαίνεται ότι πάμε σε επίδειξη γνώσεων για περιβαλλοντική αξιολόγηση και μάλιστα σε ανάρτηση για τα πυρηνικά. Λοιπόν οι μέθοδοι Ecosense 4.0 και Risk Poll, είναι απλώς εργαλεία υπολογισμού περιβαλλοντικού κόστους (η πρώτη είναι προιόν του προγράμματος ExternE). Παντα στα πλαίσια του Clean Air For Europe (CAFE) και βέβαια σύμφωνα με τις αρχές CBA, δηλ. ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ. Να δώσουμε και τα εύσημα στο ΕΜΠ. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από προσπάθειες ποσοτικοποίησης για επιλογή Best Available Technique (BAT), δηλ. της Καλύτερης Διαθέσιμης Τεχνικής, κατ΄εφαρμογή της ντιρεκτίβας για Integrated Poluttion Prevention and Control (IPPC).

  Μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάλυσης για επιλογή BAT που συμπεριλαμβάνει και τα ανωτέρω , μπορεί να βρεθεί στο εξαίρετο “Economics and Cross-Media Effects” της Ευρωπαικής Επιτροπής. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει:
  1) Καταγραφή εναλλακτικών μεθόδων 2) Υπολογσμό καταναλώσεων πόρων, εκμπομπών και επιπτώσεων στο περιβάλλον, με εκτίμηση αλληλεπιδράσεων 3) Ανάλυση κόστους εφαρμογής λύσεων 4) Ανάλυση περιβαλλοντικού κόστους (“εξωτερικού κόστους”, αλλά και τιμών αναφοράς) 5) Σύγκριση κόστους εφαρμογής και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6) Ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας (δομή αγοράς και βιομηχανίας, ελαστικότητα, χρόνος εφαρμογής) 7) Επιλογή βέλτιστης λύσης.

  Να το πούμε με απλά λόγια, γιά να μην ζαλίζουμε τον κόσμο: Η απόφαση για το αν αξίζει να υλοποιηθεί μια επένδυση μπορεί να παρθεί σταθμίζοντας κόστος και όφελος με βάση κάποια πιο αντικειμενικά κριτήρια ή εν πάσει περιπτώσει λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και όχι ποιοτικά, δηλ. εν πολλοίς αυθαίρετα στοιχεία. Επομένως η απόφαση πρέπει να σταθμίσει τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, κόστος και επιπτώσεις, οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Με άλλα λόγια να εκτιμήσει αν η συγκεκριμένη επένδυση εναρμονίζεται με κριτήρια ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

  Λέει ο/η antigoldgreece ότι οι επιπτώσεις από μια μεταλλευτική δραστηριότητα είναι πολύπλοκες, άρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοσθούν τέτοιες μέθοδοι για εκτίμηση περιβαλλοντικού κόστους μεταλλείων. Θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτό σαν μια πρώτη απάντηση σε αυτόν που ρωτά διαρκώς για το (περιβαλλοντικό) “εξωτερικό κόστος” των μεταλλείων. Όχι πως είχαμε την πρόθεση ή τα προσόντα να κάνουμε ειδικές εκτιμήσεις ! Παρόλα αυτά θα πούμε ότι η παραπάνω μεθοδολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τη λήψη απόφασης/αξιολόγησης μιάς επένδυσης. Σαν μια βασική συνιστώσα, έστω. Αντί δηλαδή να χρησιμοποιείται η κυριαρχούσα αυθαίρετη περιβαλλοντική αοριστολογία (“επιβλαβές”, “βλαπτικό”, “καταστροφικό”, “επικίνδυνο”,”μη αντισταθμιζόμενο” κλπ κλπ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιο αντικειμενική βάση αναφοράς. Να μπούνε επιτέλους κάτω κάποια κριτήρια αξιολόγησης.

  Αυτό που αποσιωπάται τεχνηέντως είναι ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΑΤs γιά μεταλλεία. Μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποχρεούται να αναφέρει εναλλακτικές λύσεις και βέλτιστες τεχνικές. Και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με στάδια γνωμοδοτήσεων.
  Αντ΄αυτού όμως φαίνεται ότι είναι πιο βολικό να καταφεύγουμε στο ΣτΕ και να του ζητάμε να σταματήσει μια επένδυση. Με τι κριτήρια θα αξιολογήσει το ΣτΕ, έχοντας μπροστά του απλώς μια γενικόλογη περιβαλλοντική νομοθεσία; Ή μήπως στο ΣτΕ είναι και περιβαλλοντικοί ειδήμονες; Για κάποιον π.χ. σαν το κ. Δεκλερή που αγνοούσε τί σημαίνει Ευρωπαική Ενωση, BAT και ολοκληρωμένη προσέγγιση και θέλγεται από το “ανάγλυφον του εδάφους”, προέχει η αποκλειστική και απόλυτη εφαρμογή μόνο του άρθρου 24 του Συντάγματος. Οπότε πάνε περίπατο οι επενδύσεις και θα γίνουμε όλοι παρατηρητές…του αναγλύφου και παραγωγοί…του τίποτε. Γιά κάποιους άλλους στο ΣτΕ με μεγαλύτερη ευρύτητα σκέψης και πιό γερή γνώση (και νομική), η στάθμιση περιβάλλοντος, κοινωνίας και οικονομίας φαίνεται ότι μπορεί να γίνει καλύτερα.

  Ένα τέτοιο πλαίσιο κουβέντας όμως, θα μπορούσε να αλλάξει την άποψη που έχουν πολλοί για τις πρώτες ύλες, όπως πολύ σωστά λέει ο/η antigoldgreece… Γιατί δεν ανοίγει τότε από τους “οικολόγους” ένας τέτοιος διάλογος; Αραγε, ποιός έχει συμφέρον να μην θέλει μια τέτοια κουβέντα; Ειδικά για την περίπτωσή μας, μήπως είναι αυτοί που ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να αλλάξουν γνώμη για τις πρώτες ύλες αλλά εμποδίζουν και τους άλλους να αλλάξουν και βολεύονται με το να κατηγορούν τη μεταλλεία ανεύθυνα, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση, χωρίς μια πολυπαραμετρική ανάλυση σαν την παραπάνω;

  • Δεν μας διαβάζετε και με στεναχωρείτε… Για τις ΒΑΤ και για την “Οδηγία για τα μεταλλευτικά απόβλητα” έχουμε γράψει όχι τώρα, αλλά πολλά χρόνια πριν!
   Δεν θέλω να αναφερθώ εδώ εκτενώς στις ΒΑΤ γιατί το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κρίμα να το θάψουμε στα σχόλια ενός άσχετου κειμένου. Eπειδή όμως είναι για γέλια το να μιλάτε εσείς για “στρατευμένους επιστήμονες” (!), θα πω δυο κουβέντες για το πώς συντάχθηκαν αυτά τα κείμενα.
   Τα BREF (Best Available Technique Reference Documents) συνοδεύουν και συμπληρώνουν την Οδηγία 96/61/EΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Integrated Pollution Prevention and Control- IPPC Directive) και είναι ένα για κάθε κατηγορία βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει BREF για τα μεταλλεία όπως γράφει ο Stinger, υπάρχει όμως ένα για την παραγωγή μετάλλων και ένα για τη διαχείριση των μεταλλευτικών αποβλήτων. Για τη διαχείριση των μεταλλευτικών αποβλήτων υπάρχει επίσης και μια νέα Οδηγία για την οποία κινδυνεύουμε με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή, ως συνήθως, “παραλείψαμε” να την ενσωματώσουμε στο Εθνικό μας Δίκαιο.
   Στην Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη του BREF για τα μεταλλευτικά απόβλητα συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Κρατικών Περιβαλλοντικών Ινστιτούτων, ακόμα και κάποιων οικολογικών οργανώσεων -και φυσικά ήταν ισχυρότατη η παρουσία της μεταλλευτικής βιομηχανίας της οποίας παίζονταν τα συμφέροντα.
   Η “περήφανη” Ελλάδα δεν κράτησε ούτε καν τα προσχήματα!!! Οι εκπρόσωποί της χώρας μας στη διαδικασία ήταν δυο υπάλληλοι εταιρειών χρυσού – Η κ. Αδάμ, διευθύντρια του τμήματος περιβάλλοντος της TVX και ο κ. Κωνσταντινίδης, γενικός διευθυντής της ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ!!! Άλλοι δύο υπάλληλοι μεταλλευτικών εταιρειών (της LARCO και του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) τοποθετήθηκαν στην Ομάδα Εργασίας για το BREF παραγωγής μετάλλων. Έτσι η βιομηχανία έπιασε όλα τα πόστα, μην τυχόν και περάσει κάποια φιλο-περιβαλλοντική πρόταση.
   Αποτέλεσμα: οι “Ελληνικές” προτάσεις (τρομάρα μας!) για τις “Βέλτιστες Τεχνικές” στην παραγωγή χρυσού δεν είναι παρά μια κατά γράμμα αντιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου χρυσού Ολυμπιάδας της TVX! Αντιστοιχως προτείνονται ως “βέλτιστες” οι διαδικασίες που ακολουθεί η ΛΑΡΚΟ, το Αλουμινιο κ.λ.π. Προς Θεού, να μην στεναχωρήσουμε κανένα μεγαλοβιομηχανο και τον βάλουμε σε έξοδα!

   Θέλετε αλήθεια να μιλήσουμε για “στρατευμένους επιστήμονες” κ. Stinger???

   Αντιστοίχως εμείς την εποχή εκείνη, μπροστά στον διαφαινόμενο κίνδυνο να έχουμε μια νέα νομοθεσία γραμμένη ουσιαστικά από τη μεταλλευτική βιομηχανία και με τρια προγράμματα εκμετάλλευσης χρυσού ανοιχτά στη χώρα, αναζητήσαμε τρόπο να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Το Φεβρουάριο του 2002, με δική μας πρωτοβουλία υποβλήθηκε στην ΕΕ από 8 ευρωπαϊκές οργανώσεις η μελέτη με τίτλο “Αποκωδικοποιώντας το κυάνιο” (De-coding cyanide), ως συνεισφορά των ΜΚΟ στα νομοθετήματα που ήταν τότε υπό διαμόρφωση.
   Τότε ζητούσαμε να μην συμπεριληφθεί η κυάνωση στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την μεταλλουργία χρυσού λόγω των τρομακτικών κινδύνων από τη χρήση της, που τις είχε ήδη νιώσει στο πετσί της Ευρώπη με τα μεγάλα ατυχήματα με κυανιούχα απόβλητα που συνέβησαν σε Ισπανία και Ρουμανία. Προφανώς δεν εισακουστήκαμε (αυτό έλειπε!) και η κυάνωση θεωρείται τώρα “Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική”!
   Τελικά τι καταφέρε η ΕΕ; Οι ΒΑΤ υποτίθεται ότι θεσπίστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά τελικά πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο, να νομιμοποιήσουν τα πάντα… Δεν είναι περίεργο. Η ΕΕ είναι μια κατα βάση οικονομική ένωση και βασικός άξονας της πολιτικής της είναι η προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά αλλά δεν είναι της στιγμής.

   Ευτυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΣΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΠΛΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ!!!

 16. Βλέπετε που το πάνε αυτοί οι τύποι;;;
  Θέλουνε λέει να τα μετράνε όλα με κριτήρια “ποσοτικά” και όχι “ποιοτικά”. Θέλουνε δηλαδή να βάλουν ένα καρτελάκι τιμής πάνω στα βουνά, στα δέντρα, στα ποτάμια, στις ζωές μας. Τι θα πει “βλαπτικό” και “καταστροφικό”; Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από τέτοια, καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα των χρημάτων. Ότι δεν έχει καρτελάκι τιμής επάνω δεν υπάρχει! Σάμπως έχουνε δει ποτέ τους βουνό σαν τον Κάκαβο;;;
  Να μετρήσουμε λοιπόν πόσο αξίζει ο Κάκαβος:
  Αιωνόβια οξιά: 10 ευρώ (να μην τους δίνουμε και πολλή αξία… έχει πολλές το βουνό και θα μας βγει ακριβά…)
  Ζαρκάδι: 15 ευρώ (θα πούμε ότι έχουνε μειωθεί λόγω της λαθροθηρίας)
  Καθαρό νερό: 100 ευρώ (εντάξει… θα μαγειρέψουμε και τις μετρήσεις)
  Και πάει λέγοντας. Και επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και περνάμε κρίση, κάνουμε και εκπτώσεις… στα δυο αγριογούρουνα το ένα δώρο!
  Εσείς δεν αξίζετε να λέγεστε άνθρωποι. Γιατί υπάρχει ένα “ποιοτικό” χαρακτηριστικό στον άνθρωπο που τον κάνει κάτι παραπάνω από ένα δίποδο θηλαστικό. Και εσείς δεν το’χετε.

 17. «αγαπητέ» k.Stringer ευτειχος Υπάρχουν και αλλα ….Σάββατο μέρα…. πάλι το ίδιο κομπολόι εσύ παίζεις δοκίμασε ….τώρα να π.χ. το μαντολίνο …υπάρχει και το μπουζούκι …

 18. «αγαπητέ» παπατζή ονόματη Stringer το «Βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου» αφορά και τους εργαζόμενους στο «Ελληνικό Χρυσό» !!! basta !!!!

 19. OXI ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945
  Αναδημοσίευση απο Σίβυλα:
  – Να μην ξεχνάμε ΠΟΤΕ και σήμερα τους υπέρμαχους της πυρηνικής ενέργειας: Χιροσίμα, 6 Αυγούστου 1945
  – Πυρηνική ενέργεια: όποιος είναι υπέρμαχος, δεξιός ή “αριστερός”, υποκρίνεται
  1. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ασφαλής και είναι επικίνδυνη για εγκληματικές καταστροφές
  Οι πιο πρόσφατες «καταστροφές»:
  – Το 1979, στο Harrisburg της Πενσυλβάνιας – ΗΠΑ, είχαμε πυρηνικό ατύχημα, υπερχείλιση, «τήξη του πυρήνα».[1]
  – Στις 26 Απρίλη 1986, το Τσερνομπίλ στην Ουκρανία,[2] με εκατοντάδες χιλιάδες καρκίνους και λευχαιμίες μέχρι σήμερα, 1.000 στρατιώτες, που πήραν μέρος στην επιχείρηση για την μη εξάπλωση του κινδύνου, τη ραδιενεργό μόλυνση 30 εκατομμυρίων πολιτών από το νερό. Σήμερα, στις όμορες περιοχές του Τσερνομπίλ, τα 2/3 των ενηλίκων κατοίκων και το 50% των παιδιών έχουν προσβληθεί από καρκίνους θυρεοειδούς και διπλασιάζοντα με ταχύτατους ρυθμούς οι τερατογεννήσεις.
  – Το 2002, στο Οχάιο – ΗΠΑ,[3] είχαμε κι εκεί πυρηνικό ατύχημα, υπερχείλιση, «τήξη του πυρήνα».
  – Το 2004, στο Sellafield – Αγγλία,[4] είχαμε τη διαρροή 160 κιλών πλουτωνίου, που αποκαλύφθηκε 8 μήνες μετά το «ατύχημα».
  Από το 1995 μέχρι το 2005, είχαμε μια σειρά πολύ σημαντικών «ατυχημάτων» στα “υπερσύγχρονα” πυρηνικά εργοστάσια της Ιαπωνίας (επισήμως 7 νεκρούς και χιλιάδες που μολύνθηκαν από ραδιενέργεια). Το σημαντικότερο «ατύχημα» στην Ιαπωνία, συνέβη το 1999 στην Tokaimura (επισήμως νεκρούς 2 εργαζόμενους, 3 βαριά προσβεβλημένους από ραδιενέργεια και 119 με μεγάλες δόσεις ραδιενέργειας).[5] Και το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο πυρηνικό εργοστάσιο έκλεισε στις 16 Ιούλη 2007, λόγω βλαβών που οφειλόταν σε σεισμικές δονήσεις![6]
  Η απόσταση μια χώρας από τον τόπο λειτουργίας πυρηνικού εργοστασίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επικινδυνότητα από τη δολοφονική πυρηνική ενέργεια.Τα πυρηνικά εργοστάσια στην αυλή μας αποτελούν βόμβα έτοιμη να εκραγεί και ο πολιτικός κόσμος σωπαίνει![7]
  2. Μετά από 50 χρόνια λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων, δεν έχει ακόμη εξευρεθεί τόπος για τα πυρηνικά απόβλητα.
  Που «αποθηκεύονται» πυρηνικά απόβλητα 50 χρόνων;
  Στον πλανήτη υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι πυρηνικών «απορριμμάτων». Εξ αυτών 250.000 τόνοι είναι υψηλής περιεκτικότητας σε ραδιενέργεια και σε πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος.
  Οι ΗΠΑ, τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν επενδύσει στην έρευνα «αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων», επισήμως, 8 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να έχει βρεθεί «λύση».
  Στη γειτονική μας Ιταλία, η απόφαση της κεντροαριστερής κυβέρνησης[8] να προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου για «φθηνή» ενέργεια, στο Scanzano,[9] στη Ματέρα του Ιονίου Πελάγους, απορρίφθηκε με ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ από τον ιταλικό λαό (80%), στις 8 Νοέμβρη 1987.
  Όμως, το Δημοψήφισμα και η παύση των εργασιών στη σεισμική περιοχή του Scanzano, είχε τις επιπτώσεις της… Το 2005, η ιταλική κυβέρνηση επένδυσε 674 εκατομμύρια € και ανάθεσε στην εταιρία “Sogin” την αποθήκευση των ραδιενεργών «απορριμμάτων», αποτέλεσμα της γελοίας απόφασης για πυρηνικό εργοστάσιο.Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, αρκεί να αναφερθούν τα επίσημα στοιχεία των διεθνών επιστημονικών οργανισμών: το πλουτώνιο παραμένει με υψηλούς δείκτες ραδιενέργειας για 200.000 χρόνια! Το ουράνιο (αυτό με το οποίο βομβάρδισε η πολιτισμένη Δύση τα Βαλκάνια), παραμένει με ισχυρή ραδιενέργεια για 238 εκατομμύρια χρόνια!Αυτή την περίοδο στην Ιταλία, τόσο η «κεντροδεξιά» όσο και η «κεντροαριστερά», αυτές τις ημέρες, συμφωνούν στην αναγκαιότητα «επανεκτίμησης» των αποφάσεων του Ιταλικού Λαού, με πρόσχημα την άνοδο του πετρελαίου. Συμφωνούν για την αναγκαιότητα κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής «φθηνής» ενέργειας.Αλλά, και στην Ελλάδα υψώνονται «φωνές» σ’ αυτή την κατεύθυνση (δεν είναι μόνον ο Σουφλιάς που θεωρεί «πράσινη» την πυρηνική ενέργεια).
  Το πρόβλημα για την Ελλάδα (πόσο λείπουν στην πατρίδα μας πολιτικές δυνάμεις με ελάχιστες ανησυχίες), είναι ότι η κυβέρνηση του καβαλιέρε έχει επιλέξει εκ νέου το Scanzano![10]
  Σε λίγο θα βρεθούμε περικυκλωμένοι από τα πυρηνικά εργοστάσια της Τουρκίας στο Αιγαίο και της Ιταλίας στο Ιόνιο!
  Όταν κι εδώ αρχίσει η ευαισθητοποίηση (τα κόμματα ακόμη δεν έχουν θίξει το ζήτημα και μάλλον δεν το έχουν ακόμη αντιληφθεί, λόγω των κοπιαστικών διεργασιών τους για άλλα καυτά λαϊκά προβλήματα), θα βρεθούμε προ εκπλήξεων!
  Ο πολιτικός κόσμος, συνεπικουρούμενος από δήθεν προοδευτικούς «επιστήμονες» (θα βρεθούν και πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, αλλά και «οικολόγοι»), για να μειωθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ – όπως μειώθηκαν τόσα άλλα τιμολόγια με τις ιδιωτικοποιήσεις –, για να πάψει η «εξάρτηση» από το πετρέλαιο, θα αρχίσουν να μιλούν για νέες και ασφαλείς τεχνολογίες, πράσινες αναπτύξεις κ.α.π.
  Βέβαια, δεν θα μας πουν ότι όλοι αυτοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και χρηματοδοτούμενοι (μαύρο και μη μαύρο χρήμα) των εταιριών με την τεχνολογία για την κατασκευή των εργοστασίων του θανάτου!
  3. Δεν υπάρχει «ασφαλής και καθαρή» πυρηνική ενέργεια 4ης γενιάς.
  Οι πυρηνικοί σταθμοί «3ης γενιάς», αυτοί που κατασκευάζουν οι Τούρκοι και προγραμματίζει ο Μπερλουσκόνι, θα έχουν διάρκεια ζωής (δόκιμος όρος θα ήταν «θανάτου»), μεγαλύτερη από τους ήδη λειτουργούντες παγκοσμίως, που είναι 2ης γενιάς.
  Πάντα, χωρίς να έχει βρεθεί λύση για τα πυρηνικά απόβλητα και την λεγόμενη «εσωτερική ασφάλεια» των σταθμών: αυτόματη διακοπή σε περίπτωση ατυχήματος.Και τώρα όλοι οι «ειδικοί» μας μιλούν για τη «γέφυρα» προς μια «τέταρτη γενιά», που υπόσχεται «απόλυτη ασφάλεια, χωρίς διασπορές, με ελάχιστα απόβλητα και λιγότρο επικίνδυνα…».
  Αλλά, η πυρηνικοί σταθμοί 4ης γενιάς δεν υπάρχουν και προβλέπονται μετά το 2030!
  Επενδύουν με παραμύθια τις σημερινές τους κατασκευές, πάντα για τα κέρδη και αδιαφορώντας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον!Τι πολιτικοί ηγέτες μας κυβερνούν!
  4. Είναι κατασκευασμένο ψέμα το ότι «μόνον με την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να σταματήσει η υπερθέρμανση του πλανήτηΓια να υπάρξει μια σοβαρή μείωση αερίων υπερθέρμανσης του πλανήτη, θα πρέπει να κατασκευάζεται ένας πυρηνικός σταθμός κάθε 10 ημέρες, τουλάχιστον 35 ετησίως για τα επόμενα 60 χρόνια. Έτσι, με 2.000 νέα πυρηνικά εργοστάσια, θα έχουμε μόνον μια συνεισφορά της τάξης του 20% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας.
  Υπάρχει τέτοιος άρρωστος εγκέφαλος που μπορεί να πιστέψει σε κάτι τέτοιο;
  Σήμερα, η παγκόσμια τάση στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας πλέει τα λοίσθια.Για να διατηρηθούν η ισχύς των υπαρχόντων 435 πυρηνικών εργοστασίων στον πλανήτη (ήδη έκλεισαν 117), χρειάζονται 70 νέα πυρηνικά εργοστάσια έως το 2015: δηλαδή, πρέπει να κατασκευάζεται 1 το μήνα. Και 192 έως το 2025: δηλαδή, η κατασκευή ενός κάθε 18 ημέρες!Μια τέτοια κούρσα θανάτου, όχι για να έχουμε την παραγωγή του 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά μόνον του 6,5% των συνολικών αναγκών σε ενέργεια.2.000 επιστήμονες του IPCC (ΟΗΕ),[11] πιστοποίησαν το 2007: «Η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να σταματήσει τον πυρετό του πλανήτη».Τέλος, ο πλήρης κύκλος (εξαγωγή και ¨εμπλουτισμός» του ουρανίου, κατασκευή και αποσυναρμολόγηση ενός πυρηνικού εργοστασίου), παράγει πολλαπλάσια αέρια υπερθέρμανσης του πλανήτη, από τις συμβατικές τεχνολογίες.5. Το ουράνιο, όπως και το πετρέλαιο, εκλείπουν και πρέπει να κάνουμε εισαγωγές
  Η Ελλάδα δεν έχει ουράνιο (εκτός αν αληθεύει ότι σχεδιάζονται «επενδύσεις» δολοφόνων στην Καβάλα).[12]
  Έτσι, θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγές από Ρωσία, Νιγηρία, Ναμίμπια, Καζακστάν, Αυστραλία ή Καναδά.Αλλά, σύμφωνα με την Atomic Energy Agency – IAEA (ΟΗΕ),[13] τα αποθέματα ουρανίου θα εκλείψουν δραστικά από το 2030. Ήδη, σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό του ΟΗΕ, η εξόρυξη των αποθεμάτων, το 1991 έφθασε την κορωνίδα. Και εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η φθίνουσα πορεία είναι σε επιτάχυνση, αφού γίνεται και στρατιωτική χρήση: οι βόμβες που φιλοδωρεί στον πλανήτη η αυτοκρατορία (Βαλκάνια, Ιράκ, Αφγανιστάν…).
  Όσον αφορά τη ζήτημα της «φθηνής» ενέργειας, ο μύθος καταρρίπτεται από τις ίδιες τις τιμές της θεοποιημένης «ελεύθερης αγοράς»: τη δεκαετία του 2000, η τιμή δεκαπλασιάστηκε από 7 σε 75 δολάρια τη λίβρα (επίσημα στοιχεία 2001 – 2007).
  – Αφού δεν ανησυχούν οι πολιτικοί μας ηγέτες
  – Αφού εντείνονται οι αγωνιώδεις φωνές έγκριτών πανεπιστημιακών και δη «αριστερών» για την αναγκαιότητα πυρηνικής ενέργειας
  – Αφού η Τουρκία και η Ιταλία μας «περικυκλώνουν» με το θάνατο
  – Αφού οι διεθνείς νταβατζήδες της δημοκρατίας (την κατάντησαν πόρνη), οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, χώρες της ΕΕ… βομβαρδίζουν παντού στον πλανήτη με βόμβες ουρανίου, για να «υπερασπιστούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματαΜήπως πλησιάζει η ώρα ν’ ανησυχούμε;
  Νίκος Κλειτσίκας (http://www.nikosklitsikas.gr/)

 20. Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα BREF γιά “Non-ferrous metals industries” και “Management of tailings and waste rock in mining activities” δεν επαρκούν γιά να υπερ-καλύψουν τα βασικά μιάς δραστηριότητας χρυσού. Αν δεν αρέσουν σε κάποιους είναι μιά άλλη ιστορία. Ούτε και χρειάζεται να μας εξηγείτε το πώς προέκυψαν, επειδή δεν κάποιες ΜΚΟ είχαν άλλη άποψη.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ BATs ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Αυτές προέκυψαν με βάση ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ αναλύσεις σαν αυτές που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα σχόλια και όχι αποκλειστικά και μόνον με “περιβαλλοντικά” κριτήρια.

  Λέτε κκ. antigioldgreece πως η ΕΕ είναι κατά βάση οικονομική ένωση. Οντως ήταν στην αρχή, αλλά σήμερα δεν είναι και πρεσβεύει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γνωρίζετε π.χ. ότι πάνω από το 50 % του ευρύτερου νομοθετικού της έργου σχετίζεται με το περιβάλλον; Και εν πάσει περιπτώσει, αν δεν αποδέχεσθε την ΕΕ, τότε να σταματήσετε να καταφεύγετε σε αυτήν με αναφορές ή να μνημονέυετε παραπομπές της Ελλάδας γιά μη συμμόρφωση.

  Το θέμα των BATs ή καλύτερα της “ολιστικής” αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι όντως σημαντικό γιά να εξαντληθεί σε μιά ανάρτηση γιά το ουράνιο. Αλλά δεν είμασταν εμείς αυτοί που φέραμε εδώ το θέμα με Ecosense κλπ κλπ. Αλλος το έφερε και στη συνέχεια αποχώρησε με ελαφρά πηδηματάκια.

  Τελος, αυτός/αυτή από την Ιερισσό που χλευάζει, θα είχε ενδιαφέρον να μας πεί τι ¨κόστος” έχει η εισπνοή ενός g διοξίνης από το σκουπιδότοπο. Η κατάληξη ενός τόννου γεωργικού λιπάσματος σε υδάτινο αποδέκτη. Η κατάποση ενός g φυτοφαρμάκου από ένα πουλί. Ενα mg ορμόνης ή αλλου ενισχυτικού τροφίμων στο πιάτο μας. Ενας τόννος ανεπεξέργαστων λυμάτων στη θάλασσα. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου αυτοκινητόδρομου. Οι εκατοντάδες τόννοι ορυκτών που καταναλώνει ετήσια ο καθένας μας γιά πάρτη του στον πολιτισμένο κόσμο μας και ύστερα κάνει τον “οικολόγο”.

 21. Στινγκερ λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω “πολυπαραμετρικά”… προσπάθησα αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα ο χλευασμός.
  Για μένα είναι διαστροφή να βλέπεις ένα πανέμορφο ζωντανό βουνό και να σκέφτεσαι πως θα το φας (στην κυριολεξία) για μια χούφτα χρυσάφι. Είναι διαστροφή να πιστεύεις ότι έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλα βέβαια η ηθική είναι στοιχείο “ποιοτικό” και δεν μπαίνει στην “πολυπαραμετρική” σου ανάλυση, έτσι;
  Μάλλον ότι μετράει για μας δεν μετράει για σας. Και αντιστρόφως. Αμοιβαία τα αισθήματα… Στα τέτοια μας η τιμή της μετοχής σας και τα κέρδη των μετόχων σας!
  Το πιο χυδαίο απ’όλα Στινγκερ είναι ότι επικαλείσαι όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας προσπαθώντας να κρύψεις τα αίσχη αυτών που εκπροσωπείς. Μην βλέπετε τα όξινα νερά και τη χαλίκωση γύρω σας, ασχοληθείτε καλύτερα με τα λύματα και τα καυσαέρια. Αφού όλοι βρωμίζουν γιατί να μη βρωμίσουμε κι εμείς λιγάκι; Διαμαρτυρηθείτε για τις ορμόνες που βάζουν στο κρέας και ξεχάστε ότι αυτά που τρώτε εσείς εκεί είναι ποτισμένα με κάδμιο και μόλυβδο από το μεταλλείο ΜΑΣ. Μην ανησυχειτε για το Καρακόλι, μην κοιτάτε την παραλία που είναι απόβλητα, μη στεναχωριέστε για το δάσος που θα χαλάσουμε στις Σκουριές. Τι κι αν πέθανε άλλος ένας άνθρωπος προχθές; Μόνο εμείς σκοτώνουμε;
  Κοινές δικαιολογίες κοινών εγκληματιών.

 22. […] http://antigoldgr.org/blog/2009/07/23/uranium_paranesti/ http://antigoldgr.org/blog/2009/02/08/uranium/ http://antigoldgr.org/blog/2009/02/18/igme-uranium/ Κακώς κατά την γνώμη μου δεν ετέθη θέμα πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, είτε έχουμε εκμεταλλεύσιμα αποθέματα είτε όχι. Δεν έχει σχέση με ατολμία, έχει, κατά την γνώμη μου σχέση με «διαπλοκή». Όπως μου είπε, σε καλή καθαρεύουσα πλούσιος και σημαντικός μεταφορέας πετρελαίου, όταν του πρότεινα την ιδέα: Και εμείς τι θα γίνομεν; Κλέφτες;» This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Αεορολογίες (5 Μαϊου 2010) LikeBe the first to like this post. […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.