Κ. Μάλαμα : Γιατί δεν έχει ελεγχθεί ακόμα φορολογικά η Ελληνικός Χρυσός #skouries


Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών κατέθεσε η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα σε σχέση με την επιτακτική ανάγκη φορολογικού ελέγχου των οικονομικών στοιχείων που δημοσίευσε η Ελληνικός Χρυσός. Την ερώτηση συνυπογράφουν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, μία εταιρία που ανακοινώνει ξαφνικά μισό δισεκατομμύριο συσσωρευμένα χρέη και δανεισμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου θα πρέπει να εντάσσεται στα κριτήρια επιλογής και προτεραιοποίησης της ΑΑΔΕ για φορολογικό έλεγχο, με δεδομένο ότι η κάλυψη των ζημιών, μέσω δανεισμού, μιας θυγατρικής από μία μητρική εταιρία, ενδέχεται να παραπέμπει σε πρακτικές διάβρωσης της φορολογικής βάσης και τριγωνικών συναλλαγών. Η ανάγκη ελέγχου γίνεται ακόμα πιο επιτακτική από τη στιγμή που η Ελληνικός Χρυσός όλο το προηγούμενο διάστημα εξέδιδε ανακοινώσεις που υπερθεμάτιζαν τα οφέλη και τα κέρδη από την μεταλλευτική της δραστηριότητα στη Χαλκιδική, την οποία σήμερα ξαφνικά χαρακτηρίζει δημοσίως ως ζημιογόνα. Στο πλαίσιο αυτό η Κυριακή Μάλαμα καλεί τις φορολογικές αρχές να ελέγξουν την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για την οικονομική της κατάσταση, μετά από την δημόσια παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ότι η δραστηριότητα της εταιρίας δεν είναι βιώσιμη κι ότι έχει συσσωρεύσει ζημίες μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

Θέμα : Γιατί δεν έχει ελεγχθεί ακόμα φορολογικά η Ελληνικός Χρυσός, την ώρα που ομολογεί συσσωρευμένες ζημίες μισού δισεκατομμυρίου ευρώ;

Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε πλάνο αναδιάρθρωσης της μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρίας, καθώς όπως ο ίδιος δήλωσε, η Ελληνικός Χρυσός παρουσιάζει συσσωρευμένες ζημίες άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Ακριβώς το ίδιο παραδέχεται με επίσημο δελτίο τύπου της η εταιρία στις 15 Οκτωβρίου 2021, όπου αναφέρει ότι : “Πρωταρχικός στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι ο μετασχηματισμός των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε μια αποτελεσματική, υγιή και κερδοφόρο επιχείρηση, με ενισχυμένες θέσεις εργασίας, όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης και προοπτικές μακροπρόθεσμης ευημερίας των κοινοτήτων της ΒΑ Χαλκιδικής. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ελληνικός Χρυσός επικεντρώνεται στην εξυγίανση των μεταλλείων της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών -με το τελευταίο ειδικότερα να καταγράφει εκτεταμένες ζημιές επί σειρά ετών”.

Μόνο για το 2020, οι ζημιές φαίνεται να ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια ευρώ, πάντα σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικός Χρυσός. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία αναφέρει στο δελτίο τύπου της ότι θα περιοριστεί η μεταλλευτική δραστηριότητα της, σταματώντας την εξόρυξη στο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, όπου απασχολούνται 300 εργαζόμενοι και “κατά την μεταβατική αυτή περίοδο, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη των εργαζομένων. Στην πλειονότητά τους, οι εργαζόμενοι στις Μαύρες Πέτρες θα απορροφηθούν…”, χωρίς να αποσαφηνίζεται τι θα συμβεί με εκείνους που δεν θα απορροφηθούν.Θα απολυθούν; Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών έχει συσσωρευμένες ζημίες 76, 5 εκατομμυρίων ευρώ και το μεταλλείο της Ολυμπιάδας έχει ζημίες άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε ότι η εταιρία έχει δανεισμό άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ο οποίος προέρχεται από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πληρώνονται από την μητρική εταιρία eldorado gold για να καλύπτουν τις ζημιογόνες χρήσεις.

Σε σχετική ερώτηση μας τον Οκτώβριο του 2020 (υπ. αριθμ. 387/99/12.10.2020), επισημαίναμε ότι οι φορολογικές χρήσεις της Ελληνικός Χρυσός είναι ζημιογόνες, ενώ την ίδια στιγμή η μητρική εταιρία Eldorado Gold ανακοίνωνε κέρδη στους δικούς της μετόχους στον Καναδά, από την μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική και καλούσαμε το Υπουργείο Οικονομικών να ελέγξει την εταιρία για τα αντιφατικά αυτά φορολογικά στοιχεία, ενώ ζητούσαμε να καταθέσει στη Βουλή τους δημοσιευμένους στο ΓΕ.Μ.Η ισολογισμούς της εταιρίας και το χαρτοφυλάκιο του δανεισμού της. Τότε ο Υφυπουργός Οικονομικών στην απάντηση του υπ. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 05/01/2021 Α.Π. 992 ΕΞ 2021 αρνήθηκε να καταθέσει τα στοιχεία λέγοντας ότι “αναφορικά με τα αιτούμενα προς κατάθεση στοιχεία, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών σας ενημερώνουμε ότι αυτά καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο”. Επίσης, σε απαντητικό της έγγραφο η ΑΑΔΕ με αριθμό πρωτοκόλλου (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 157184 ΕΞ 2020) αναφέρει ότι ο φορολογικός έλεγχος της Ελληνικός Χρυσός δεν εντάσσεται στα κριτήρια επιλογής και προτεραιοποίησης υποθέσεων. Συγκεκριμένα, στην απάντηση αναφέρεται ότι “οι εποπτευόμενες από την Υπηρεσία μας περιφερειακές δομές (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), οι οποίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και την πάταξη της φοροδιαφυγής, διεξάγουν ελέγχους κι έρευνες βάσει κριτηρίων επιλογής και προτεραιοποίησης υποθέσεων, όπως αυτά καθορίζονται με βάση το άρθρο 26 του νόμου 4174/2013 και τις σχετικές αποφάσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε κι αν αυτά εκδηλώνονται, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δημοσίου, δεν έχουν διενεργήσει ελέγχους σχετικούς με τα αναφερόμενα στην ως άνω ερώτηση”.

 

Επειδή μία εταιρία που ανακοινώνει μισό δισεκατομμύριο συσσωρευμένα χρέη και δανεισμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου θα πρέπει να εντάσσεται στα κριτήρια επιλογής και προτεραιοποίησης της ΑΑΔΕ για φορολογικό έλεγχο.

Επειδή η κάλυψη των ζημιών μέσω δανεισμού μια θυγατρικής από μία μητρική εταιρία ενδέχεται να παραπέμπει σε πρακτικές διάβρωσης της φορολογικής βάσης και τριγωνικών συναλλαγών.

Ερωτάται οι κύριος Υπουργός :

Θα ελεγχθεί η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για την οικονομική της κατάσταση, μετά από την δημόσια παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ότι η δραστηριότητα της εταιρίας δεν είναι βιώσιμη κι ότι έχει συσσωρεύσει ζημίες μισού δισεκατομμυρίου ευρώ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μάλαμα Κυριακή
Αβραμάκης Ελευθέριος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιώτα
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.