Για την “περιβαλλοντική” βράβευση της Ελληνικός Χρυσός: Η απάντηση των διοργανωτών #skouries


Δημοσιεύουμε, όπως οφείλουμε, την απάντηση του QualityNet Foundation που διοργανώνει το “θεσμό” (!) BRAVO, στην επιστολή μας σχετικά με τη βράβευση της Ελληνικός Χρυσός. Η φράση-κλειδί είναι η αυτή:Η συνήθης παγκόσμια πρακτική στηρίζεται στην αυτοδέσμευση των εταιριών για την ορθότητα των λεγομένων τους”! Οι “θεσμοί” των επιχειρηματικών βραβεύσεων δεν είναι παρά πλασματικοί, εικονικοί κόσμοι, φτιαγμένοι από επικοινωνιολόγους και γραφεία δημοσίων σχέσεων. Όλοι το γνωρίζουν και όλοι υποκρίνονται. Και έτσι η Ελληνικός Χρυσός βαφτίζεται “Πρεσβευτής Βιωσιμότητας”!

Θεωρούμε ότι περιττεύει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, αξίζει ωστόσο μια ματιά στη λίστα των “πλέον βιώσιμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα”. Εξορυκτικές, πετρέλαια, αιολικά, τσιμέντα, τράπεζες. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι σε σύγκρουση με την κοινωνία για ρύπανση του περιβάλλοντος ή άλλες κακές πρακτικές είναι εδώ. Κάθε χρόνο οι ίδιες, ως κριτές και κρινόμενοι αλλά και χρηματοδότες των διοργανώσεων. Τα στελέχη τους συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης, χαμογελούν και αλληλοβραβεύονται, αραδιάζουν κούφια λόγια για βιωσιμότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια, και κοροϊδεύουν όλοι μαζί την κοινωνία.

Ακολουθεί η επιστολή που λάβαμε από το QualityNet Foundation:

Προς Hellenic Mining Watch
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Σε απάντηση της ανοικτής επιστολής σας και των ενστάσεών σας σχετικά με τη διάκριση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στην κατηγορία “Προστασία Οικοσυστημάτων & Βιοποικιλότητα” στον φετινό θεσμό BRAVO, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Το QualityNet Foundation, ο φορέας που διοργανώνει το Θεσμό BRAVO στην Ελλάδα, αποτελεί έναν οργανισμό που προωθεί τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη Πρωτοβουλιών που ενημερώνουν και αφυπνίζουν την ελληνική κοινωνία. Συνεργάζεται με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους οργανισμούς στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών και συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο, μέσω της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας.

Ο θεσμός BRAVO εστιάζει στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διαφάνεια και την εγκυρότητά του. Ο διάλογος αναπτύσσεται με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών σε ετήσια βάση. Οι πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στον θεσμό BRAVO παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα, κατά τρόπο απλό και εύχρηστο να καταθέσει τα σχόλια και τη γνώμη του για τις πρωτοβουλίες που αναρτώνται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Θέλοντας να ενθαρρύνουμε όλους τους Οργανισμούς να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, έχουμε θεσπίσει ως μέρος του Θεσμού BRAVO και το κομμάτι της ανάδειξης, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και τεκμηριωμένης μεθοδολογίας με την οποία γίνεται η αξιολόγηση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη δημόσια στην ιστοσελίδα του θεσμού http://bravosustainabilityawards.com.

Οι Κοινωνικοί Εταίροι του θεσμού, οι οποίοι αποτελούν τα μέλη των Επιτροπών Διαλόγου & Αξιολόγησης, προέρχονται από τους Θεσμικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, την Επχειρηματική Κοινότητα, το χώρο των Μedia, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Κοινωνία Πολιτών. Πέραν των παραπάνω, κάθε έτος απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε ενεργούς πολίτες, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των προγραμμάτων που απευθύνονται σε αυτούς μέσα από τη διαδικασία της ανοιχτής ψηφοφορίας κοινού και της πρόσκλησης να καταγράψουν τη γνώμη τους.

Η αναλυτική περιγραφή και η στατιστική ανάλυση της συμμετοχής στο BRAVO 2019 είναι αναρτημένα ΕΔΩ και σας καλούμε να τα μελετήσετε.

Μετά τη λήψη της επιστολής σας, η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Θεσμού BRAVO έκανε μια συστηματική έρευνα και επιβεβαιώσαμε ότι δεν υπήρξε καμία καταγραφή στην ιστοσελίδα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ούτε μας είχε αποσταλεί πρωθύστερη επιστολή με τις συγκεκριμένες καταγγελίες για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ώστε να τις λάβουμε υπόψιν μας στη διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικότερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ βραβεύθηκε στο BRAVO 2018 για την πρωτοβουλία «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός» και διακρίθηκε στο BRAVO 2019 για τη πρωτοβουλία «Παράλληλη Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής» με βάση τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ενώ εντάχθηκε στη λίστα τoυ SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY, αξιολογώντας τη συστημική προσέγγιση της εταιρίας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως αυτά παρουσιάζονται στις πληροφορίες που κατέγραψε η ίδια η εταιρία και αξιολογήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα με βάση διεθνή πρότυπα που υποστηρίζουν την διαφάνεια και αξιολογούν την συστημική προσέγγιση των Οργανισμών στα θέματα αυτά.

Η συνήθης παγκόσμια πρακτική στηρίζεται στην αυτοδέσμευση των εταιριών για την ορθότητα των λεγομένων τους. Το σύνολο του περιεχομένου είναι και αυτό ανοικτό στους Θεσμικούς και Κοινωνικούς Φορείς, όσο και στο ευρύ κοινό στην ιστοσελίδα https://greekcode.sustainablegreece2020.com/en/database-list, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Εθνική νομοθεσία για την προτροπή δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που έχουν σχέση με την διαχείριση του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού ρίσκου της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ευελπιστούμε τα παραπάνω να είναι διαφωτιστικά ως προς τη μεθοδολογία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων που κάθε φορά διακρίνονται μέσω του θεσμού BRAVO με τρόπο αδιαμφισβήτητα έγκυρο και αξιόπιστο, καθώς και των αξιών που τόσο ο θεσμός όσο και ο Οργανισμός μας QualityNet Foundation πρεσβεύουν, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μίας Βιώσιμης Κοινωνίας με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή.

Το QualityNet και η ίδια προσωπικά, παραμένουμε στη διάθεση σας για την προώθηση προτάσεων από τον Φορέα σας που να υποστηρίζουν περαιτέρω την διαφάνεια στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην χώρα μας .

Με εκτίμηση,
Χρυσούλα Εξάρχου
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος
QualityNet Foundation


2 απαντήσεις στο “Για την “περιβαλλοντική” βράβευση της Ελληνικός Χρυσός: Η απάντηση των διοργανωτών #skouries”

  1. Αρα “φταιτε εσεις”, αφου δεν υπήρξε καμία καταγραφή στην ιστοσελίδα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ούτε μας είχε αποσταλεί πρωθύστερη επιστολή με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
    Αυτοι -οι καυμενοι- δεν γνωριζαν τοσα χρονια, ουτε καταγγελιες, ουτε πορειες, ουτε τιποτα.
    Οι καυμενοι …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.