Ισοπέδωση νομοθεσίας, ελέγχων και εργασιακών για την ανάπτυξη επενδύσεων “δημοσίου συμφέροντος” #skouries


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο» – οδοστρωτήρας που φέρει την υπογραφή του Άδωνι Γεωργιάδη, και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, ισχυροποιεί τον εκάστοτε «επενδυτή» έναντι ελέγχων και λογοδοσίας στους κρατικούς φορείς, και παραδίδει σε ιδιώτες τον έλεγχο των αδειοδοτήσεων και των επενδυτικών σχεδίων. Πάνω από τον νόμο οι «στρατηγικές επενδύσεις» στο όνομα του «δημοσίου συμφέροντος», ελευθέρας στα επιχειρηματικά πάρκα, απειλές πειθαρχικών κυρώσεων για δημοσίους λειτουργούς σε περίπτωση «καθυστέρησης της επένδυσης», ενώ δεσπόζουν οι ειδικοί όροι για επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις συλλογικές συμβάσεις.

The Press Project

«Ειδικές παρεκκλίσεις» από τη νομοθεσία για «στρατηγικές επενδύσεις», αισθητή μείωση της λογοδοσίας των επιχειρήσεων σε κρατικούς φορείς και ελέγχους, κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε αρχαιολογικούς χώρους και νοσοκομεία, αυταρχικό καθεστώς και απειλές κυρώσεων για τους δημόσιους λειτουργούς που «ελέγχουν» επενδυτικά σχέδια, εξαιρέσεις από την εργατική νομοθεσία των συλλογικών συμβάσεων για επιχειρήσεις και παράδοση του ελέγχου επενδυτικών σχεδίων σε ιδιώτες είναι μερικά από τα σημαντικότερα σημεία που περιλαμβάνει το «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε διαβούλευση για μία εβδομάδα και αριθμεί περί τις 107 σελίδες.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει πληθόρα αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία ώστε, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου «να αντιμετωπιστεί, όσο το δυνατόν πιο ευρεία το φάσμα στρεβλώσεων που θέτουν εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα», ενώ παράλληλα περιλαμβάνει πλήθος εργασιακών διατάξεων που, μεταξύ άλλων, αποδομούν τις ισχύουσες εργασιακές σχέσεις στο όνομα της μεγαλύτερης ευελιξίας του εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του Μαξίμου «οι σαρωτικές παρεμβάσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο επιτρέπουν τη διαμόρφωση γόνιμου εδάφους και φιλικού κλίματος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, αφήνοντας πίσω τα εμπόδια του παρελθόντος. Το πιο σημαντικό είναι, όμως, ότι η ευέλικτη διαδικασία που εισάγει η νέα νομοθεσία, επιτρέπει τη δημιουργία πολλών και κατά τεκμήριο καλών θέσεων εργασίας».

Εδώ μπορείτε να μπείτε στη σχετική σελίδα του opengov.gr για την διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

Όλα για τις επενδύσεις «για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος»

Εμβληματικής σημασίας διάταξη του νομοσχεδίου, επιτρέπει πλέον σε επενδύσεις που με απόφαση της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται «στρατηγικές» να εξαιρούνται από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής στην οποία συντελείται το έργο «για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος».

Για τα επιχειρηματικά πάρκα, το πολυνομοσχέδιο αναφέρει πως οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας, καθώς θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας τους.

Ακόμη, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ` αυτών άλλου εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση. Επίσης, προβλέπεται πως στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Στον ιδιωτικό τομέα οι έλεγχοι

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ακόμα «απλοποίηση» της αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς πλέον δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. «Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης» και εδώ.

Ένα επιπλέον σημαντικό σημείο του «Αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου είναι η ουσιαστική παράδοση των ελέγχων των επενδυτών και των επιχειρήσεων σε ιδιώτες, καθώς προβλέπεται πως η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα πραγματοποιείται από ανεξάρτητους οργανισμούς, ενώ ακόμα πιο ειδικά εξηγείται στο άτυπο σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου.

«Η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων οδηγεί πολλές φορές σε λιγότερους ελέγχους ή σε μη στοχευμένους ελέγχους (π.χ. ελέγχονται μόνο μικρές επιχειρήσεις αντί μεγάλων ή επικίνδυνων μονάδων). Γι’ αυτό, προβλέπεται ότι ελεγκτές μπορούν να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα» αναφέρει η κυβέρνηση συγκεκριμένα, και μάλιστα με παραχώρηση ή ανάθεση και «πάντα με τις νόμιμες διαδικασίες».

«Προβλέπεται ότι κάθε καταγγελία θα είναι ηλεκτρονική. Αυτό χρειάζεται π.χ. για να μπορεί να γίνει μια σωστή χαρτογράφηση των καταγγελιών των πολιτών για επιχειρήσεις και να μπορούν οι ελεγκτικές αρχές να δουν το ιστορικό μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ηλεκτρονική τους καταχώριση. Επίσης, προβλέπονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας των ελεγκτικών αρχών. Σήμερα, παρατηρείται το φαινόμενο να ελέγχονται οι επιχειρήσεις από διαφορετικές αρχές για τον ίδιο λόγο» αναφέρει ακόμα το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, προβλέπονται λιγότερες πράξεις για το οποίες το Γενικό Εμπορικό Μητρώο διενεργεί έλεγχο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα από τις εταιρείες. Κεφαλαιουχικές εταιρείες εξαιρούνται από την αυτόματη δημοσίευση εταιρικών πράξεων που αφορούν την λύση, την διαγραφή, την αναβίωση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ενώ για τις προσωπικές εταιρείες, εξαιρούνται οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε αρχαιολογικούς χώρους και νοσοκομεία

Αίσθηση προκαλούν επισης περί τα 20 άρθρα του νομοσχεδίου που αναφέρονται στη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που μεταξύ άλλων, επιτρέπουν τόσο την τοποθέτηση κεραιών κοντά σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καταργώντας διάταξη που όριζε ζώνη προστασίας 100 μέτρων, ενώ αναφορικά με νοσοκομεία, επιτρέπεται να τοποθετηθεί κεραία «ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής
τους», και μάλιστα, εξαιρώντας τις εν λόγω κεραίες από την υποχρέωση αδειοδότησης.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία πάρκων κεραιών σε ακίνητα από 10 έως και 50 στρέμματα, καθώς και κατασκευή οικίσκων έως 25 τετραγωνικά μέτρα για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, προβλέποντας παράλληλα τη λειτουργία κεραιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ζώνες NATURA και περιοχές που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, καθώς και σε ιστορικά κέντρα πόλεων, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον αρμόδιο υπουργό.

Οπισθοχώρηση της κυβέρνησης για τον αιγιαλό μετά τις αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, μετά τις έντονες αντιδράσεις αποσύρθηκαν προσωρινά οι διατάξεις για τον αιγιαλό που προετοίμαζε η κυβέρνηση και προέβλεπαν σαρωτικές αλλαγές στους αιγιαλούς και τις παραλίες, υπέρ της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενάντια στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» οι διατάξεις προκάλεσαν αντιδράσεις και αλαλούμ εντός της κυβέρνησης, με το αρμόδιο για τον αιγιαλό υπουργείο (Οικονομικών) και το αρμόδιο για το σχέδιο νόμου υπουργείο (Ανάπτυξης) να αρνούνται την πατρότητά τους, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου έκρινε ότι χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας φέρεται να χαρακτήρισε κάποιες από αυτές επικίνδυνες, ενώ ούτε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης φέρεται να ήταν απολύτως σύμφωνος, ούτε βέβαια το αρμόδιο μόνο για την περιβαλλοντική διάσταση υπουργείο Περιβάλλοντος.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν στην «Κ» ότι το υπουργείο θα φέρει ξεχωριστό νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, όταν θα είναι έτοιμο να νομοθετήσει επί του θέματος.

Διαβάστε περισσότερα:

Απειλές κατά δημοσίων λειτουργών

Ακόμα ένα σημείο του νομοσχεδίου που αλώνει τους κρατικούς ελέγχους και παραδίδει τον έλεγχο στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό, είναι το άρθρο που προβλέπει πειθαρχικές ποινές για μία υπηρεσία ή έναν δημόσιο υπάλληλο που «καθυστέρηση την εφαρμογή ενός νόμου ή διάταξης» που αφορά κάποια επένδυση, πέραν των 30 ημερών.

«Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο όσο και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόμου ως το καθ` ύλην αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή με κατώτατη πειθαρχική ποινή αυτή της προσωρινής παύσης τριών (3) μηνών» αναφέρεται συγκεκριμένα.

Μάλιστα, σε δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη την Πέμπτη στον Alpha, ο ίδιος υπογράμμισε πως «δεν μπορεί ένας υπάλληλος που έχει τις όποιες αντιαναπτυξιακές απόψεις να «μπλοκάρει» ένα έργο καθυστερώντας μία γνωμοδότηση. Αυτό πρέπει να τελειώσει». Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έφερε ως παράδειγμα (όχι τυχαία) την αρχαιολογική υπηρεσία, τονίζοντας πως θα πρέπει να αποφαίνεται το αργότερο εντός 60 ημερών σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων.

Εργασιακές εξαιρέσεις «για να ορθοποδήσει» η επιχείρηση

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο και στα εργασιακά, καθώς ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο σε επιχειρήσεις να εξαιρούνται από την εφαρμογή των εθνικών, τοπικών ομοιοεπαγγελματικών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αποδομώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Προβλέπεται «ρήτρα εξαίρεσης» για τα εργατικά δικαιώματα που προβλέπονται στις κλαδικές συμβάσεις, για επιχειρήσεις «που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δηλαδή επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας, ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού», ενώ περιορίζεται η πρόσβαση και στη Διαιτητική Απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Διάταξη του νομοσχεδίου ορίζει ότι «η εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει αντίστοιχης τοπικής», που σημαίνει ότι μια κλαδική θα μπορεί να ξηλώνεται προς όφελος της εργοδοσίας και με την υπογραφή μιας αντίστοιχης τοπικής.

Σχετικά με τις κλαδικές συμβάσεις, θα πρέπει να υπάρχει «τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας», που σημαίνει ότι μια κλαδική σύμβαση θα παραμένει ανενεργή και επί της ουσίας άκυρη, αν υπάρχει εκτίμηση από τα «δεσμευόμενα μέρη» ότι η υποχρεωτική επέκτασή της μπορεί να πλήξει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Ειδικές οικονομικές ζώνες

Παράλληλα, εισάγονται στη νομοθεσία προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ειδικών Ζωνών Εργασίας σε περιοχές που κρίνεται πως έχουν χτυπηθεί από την κρίση, με στόχο πάντα την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων.

«Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, εφόσον στην κλαδική δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων της σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν1876/1990», αναφέρεται στο άρθρο 51.

Σημειώνεται πως εισάγονται ακόμα προϋποθέσεις που περιορίζουν σημαντικά την μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία.

Έλεγχος των συνδικάτων και ηλεκτρονικό φακέλωμα

Ακόμα, τίθενται επιπλέον όροι στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, πέρα από το να εκπροσωπούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις το 50%+1 των εργαζομένων του κλάδου, καθώς προωθείται η ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στις διαδικασίες των συνδικάτων και στις ίδιες τις Γενικές τους Συνελεύσεις, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση του φακελώματος των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα, προωθείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις «αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης» των συνδικάτων, «συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας», αφήνοντας σε δεύτερο χρόνο τον ορισμό «κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης» με απόφαση του υπουργού Εργασίας.

Ακόμα, προωθείται η δημιουργία «Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων» στο υπουργείο Εργασίας, με πρόσχημα «την αντιμετώπιση του κατακερματισμένου οργανωτικού συνδικαλιστικού συστήματος της χώρας μας» και των «σωματείων -σφραγίδων». Το νομοσχέδιο παραπέμπει σε απόφαση του υπουργού Εργασίας «κάθε θέμα σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, τη δημοσιότητα των στοιχείων του και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια καθώς και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία του μητρώου και με την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.