Συλλογικό ΟΧΙ των δημάρχων Ιονίων Νήσων στις εξορύξεις. Η απόφαση της ΠΕΔΙΝ #skouries


Οι δήμαρχοι των νησιών του Ιονίου, πλην Λευκάδας, υιοθέτησαν το ψήφισμα της Ανοιχτής Συνέλευσης Κεφαλονίας-Ιθάκης και είπαν ΟΧΙ στις εξορύξεις στο Ιόνιο.

Απόφαση 3-9/17.04.2019
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Θέμα: «Εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 243/12-04-2019, πρόσκληση του Προέδρου της κου Αλέξανδρου Παρίση, Δήμαρχου Κεφαλλονιάς, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οκτώ (8) από τα δεκαπέντε (15) μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ:

Παρόντες:
1. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς
2. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος Κέρκυρας
3. Παύλος Κολοκοτσάς, Δήμαρχος Ζακύνθου
4. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
5. Διονύσης Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
6. Γιώργος Ραιδεστινός, Δημοτικός Σύμβουλος Κέρκυρας
7. Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος Λευκάδας
8. Γεράσιμος Δημητράτος, Δημοτικός Σύμβουλος Κεφαλονιάς

Απόντες:

1.​Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Αντιπρόεδρος, Δημοτική Σύμβουλος Κέρκυρας
2.​Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δήμαρχος Λευκάδας
3.​Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών
4.​Βασίλειος Αρμενιάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Κέρκυρας
5. Γεώργιος Μάμαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Κέρκυρας
6.​Αντώνιος Αντίοχος-Μπαλιακράς, Αντιδήμαρχος Ζακύνθου
7.​Διονύσης Αραβαντινός, Γραμματέας, Δημοτικός Σύμβουλος Κεφαλλονιάς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κος Αλέξανδρος Παρίσης δίνει το λόγο στον κο Γεράσιμο Δημητράτο, Δημοτικό Σύμβουλο Κεφαλλονιάς, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα νησιά μας, από την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Αναλυτικά ανέφερε ότι:

1. Τα νησιά του Ιονίου είναι περικυκλωμένα από έξι οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, συνολικής έκτασης περίπου 17.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πηγή: Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων
2. Η Γαλλική Total και η Ισπανική Repsol, εταιρίες που θα δραστηριοποιηθούν στο Ιόνιο, έχουν βαρύ ιστορικό πρόκλησης πετρελαιοκηλίδων. Πηγή: WWF Ελλάς
3. Οι έρευνες και εξορύξεις απειλούν άμεσα σημαντικά θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, όπως τη θαλάσσια ζώνη από το Αργοστόλι έως τον όρμο της Μούντας, την παράκτια θαλάσσια ζώνη από το Αργοστόλι έως τα Βλαχάτα και το στενό Κεφαλονιάς – Ιθάκης. Πηγή: Οικοσκόπιο, WWF Ελλάς
4. Απειλούν επίσης παγκόσμιας σημασίας θαλάσσια είδη που ζουν στις θάλασσες του Ιονίου, όπως τη χελώνα καρέτα, τη μεσογειακή φώκια, τα δελφίνια, τον ζιφιό, τον φυσητήρα και την πτεροφάλαινα. Πηγή: Πρόγραμμα Life Θάλασσα
5. Οι εργασίες έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου επιτρέπονται σε όλο το Ιόνιο. Για τις προστατευόμενες περιοχές ισχύει ζώνη αποκλεισμού μόλις ενός χιλιομέτρου από την ακτή. Πηγή: Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης ΣΜΠΕ για τη Θαλάσσια Περιοχή Ιονίου
6. Οι σεισμικές έρευνες οι οποίες αποδεδειγμένα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τη θαλάσσια ζωή, εξαιρούνται από την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πηγή: Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης ΣΜΠΕ για τη Θαλάσσια Περιοχή Ιονίου
7. Τα μεγάλα βάθη του Ιονίου σε συνδυασμό με την σεισμικότητα της περιοχής καθιστούν τις εξορύξεις ιδιαίτερα επικίνδυνες με μεγάλο ρίσκο αστοχιών και ατυχημάτων.
8. Οι κλάδοι τουρισμού και αλιείας παρέχουν σχεδόν τα ¾ του εισοδήματος της Περιφέρειας Ιονίου. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι μία πετρελαιοκηλίδα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για τον τουρισμό και την αλιεία και κατά συνέπεια τις τοπικές κοινότητες. Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ
9. Ούτε θα γίνουμε Σαουδάραβες ούτε θα βγούμε από την κρίση με τις εξορύξεις. Όπως προκύπτει από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις, το μοναδικό άμεσο έσοδο για την Περιφέρεια είναι το 5% επί του φορολογητέου εισοδήματος (όχι του τζίρου) των εταιριών. Τα έσοδα για τη χώρα είναι αμελητέα, η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στις πετρελαϊκές εταιρίες. Πηγή: ΥΠΕΝ
10. Δεν είναι αργά να σταματήσουμε τα σχέδια για εξορύξεις. Οι ανταγωνιστικές τουριστικά Πορτογαλία, Ισπανία Γαλλία, Κροατία και Ιταλία απαγορεύουν τις εξορύξεις υδρογονανθράκων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και του τουρισμού και ενισχύουν, χρηματοδοτούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς τι θα κάνουμε;

Στη συνέχεια, ο κος Δημητράτος ενημέρωσε τα μέλη ότι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης τάσσονται ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με όποιους όρους κι αν αυτή προταθεί ή συμφωνηθεί και για το λόγο αυτό έχουν ήδη συγκεντρώνει υπογραφές. Προτείνει επίσης να εκδοθεί ψήφισμα του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών και στη συνέχεια

Κατά πλειοψηφία αποφασίζουν

Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων διαφωνεί με την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο με όποιους όρους κι αν αυτή προταθεί ή συμφωνηθεί, γιατί:
• Είναι μια άκρως ρυπογόνος δραστηριότητα με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον που ζούμε και τον πρωτογενή τομέα.
• Είναι ασύμβατη με το ποιοτικό τουριστικό προϊόν που προσφέρουν τα νησιά μας και θα επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημία σε αυτόν τον τομέα.
• Ενέχει τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος εξαιτίας παραγόντων που αφορούν σε κάθε εξόρυξη, αλλά και της υψηλής σεισμικότητας της περιοχής, ενώ η εταιρεία απαλλάσσεται αποζημίωσης όταν το ατύχημα προκληθεί από φυσικά αίτια.
• Τα δημόσια έσοδα από τις εξορύξεις είναι πενιχρά και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν λύση για την οικονομία του τόπου και της χώρας.
Για τους παραπάνω λόγους η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων ζητά την έμπρακτη δέσμευση όλων των αρμοδίων για την άμεση διακοπή κάθε δραστηριότητας εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου.

Ο κος Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος Λευκάδας, δεν συμφωνεί με το παραπάνω ψήφισμα, επειδή θεωρεί η ότι εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, που πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και θεσμικών φορέων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 3-9/17.04.2019

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Κεφαλλονιάς

Aπό τα Κεφαλλονίτικα Νέα


Μία απάντηση στο “Συλλογικό ΟΧΙ των δημάρχων Ιονίων Νήσων στις εξορύξεις. Η απόφαση της ΠΕΔΙΝ #skouries”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.