Τρεις παραλλαγές στο θέμα “Eldorado, μεταλλουργία και δημόσιο όφελος” #skouries


Το Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΣ) της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη Χαλκιδική είναι η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας με σκοπό την επίτευξη «μείζονος Δημοσίου Οφέλους». Παραγωγός του δημοσίου οφέλους καθορίστηκε ή μεταλλουργική καθετοποίηση με τελικά προϊόντα καθαρό Χρυσό, Χαλκό και Άργυρο. Η μεταλλουργική μέθοδος που προτάθηκε από την εταιρεία και εγκρίθηκε περιβαλλοντικά (το 2011, από τον τότε Υπουργό της κυβέρνησης Παπανδρέου, Γιώργο Παπακωνσταντίνου) είναι η Ακαριαία Τήξη ή Flash Smelting (FS).

Με το “δημόσιο όφελος” οι Πάχτας-Τσοχατζόπουλος σκέπασαν τη βρωμιά της σύμβασης μεταβίβασης (δωρεάς στην πραγματικότητα) των Μεταλλείων Κασσάνδρας στον “μεγάλο επενδυτή” Δημήτρη Κούτρα, γαμπρό του Μπόμπολα και κατά δήλωση του ’’σωτήρα της Χαλκιδικής’’. Τον κατέστησαν έτσι ιδιοκτήτη της Ελληνικός Χρυσός κατά το χρόνο της Σύμβασης κατά 99.999%. Το 2012, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αγοράσθηκαν από την ELDORADO με τελικό κέρδος προσωπικό των Κούτρα-Μπόμπολα περί τα 400 εκατομ. ευρώ και επιπλέον το 5% των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Και μηδενικό δημόσιο όφελος.

Από το 2010 το ΥΠΕΚΑ είχε διατυπώσει επιφυλάξεις για την καταλληλότητα της μεθόδου FS για τη μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών, λόγω της περιεκτικότητας του μίγματος σε Αρσενικό 9% ή και περισσότερο, 25 περίπου φορές μεγαλύτερη από την ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα στο τοξικότατο αυτό στοιχείο σε όλες τις κανονικά λειτουργούσες άλλες μονάδες FS ανά τον κόσμο. Τελικά, με τις από 05.07.2016 και 03.11.2016 Αποφάσεις Σκουρλέτη, η FS απορρίφθηκε οριστικά από τη Διοίκηση ως μέσο επίτευξης του δημοσίου οφέλους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Η Ελληνικός Χρυσός προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της δεύτερης από αυτές τις αποφάσεις και η συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 05.12.2018.

Η μόνη περίπτωση ακύρωσης των Αποφάσεων Σκουρλέτη είναι να εκδοθεί ακυρωτική απόφαση από το ΣτΕ. Εξαιρετικά απίθανο αφού το ΣτΕ δεν μπορεί, βεβαίως, να αφαιρέσει το αρσενικό από τα συμπυκνώματα! Μέχρι τότε οι Αποφάσεις Σκουρλέτη είναι ισχυρές και σύμφωνα με την ΣτΕ 1492/2013:

“H τυχόν εφαρμογή άλλης μεθόδου ή η ουσιώδης, ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τροποποίησή της, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ανακύψει η ανάγκη αυτή, θα πρέπει να στηρίζεται σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκδοθείσα κατόπιν τηρήσεως εκ νέου της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου”.

Και με την ΣτΕ 223/2016:

Η έγκριση του συνόλου των προσαρτημάτων και τεχνικών μελετών όλων των υποέργων που συνιστούν το επενδυτικό σχέδιο των μεταλλείων Κασσάνδρας, θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου”.

H αδυναμία έγκρισης της τεχνικής μελέτης της μεταλλουργίας οδηγεί σε αδυναμία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και σε ακυρότητα της ΑΕΠΟ-ΚΥΑ 201745/2011 καθώς και όλων των αδειών και εγκρίσεων που εκπορεύονται από αυτή. Και αυτό δεν μπορεί να το “προσπεράσει” ούτε ο κ. Σταθάκης ούτε ο όποιος υπουργός ΠΕΝ μιας, τυχόν στο μέλλον κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χωρίς την έγκριση της μεταλλουργίας δεν υπάρχει “επένδυση” και αυτό αναγνωρίζεται (πλέον) και από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία.

Θεωρήσαμε απαραίτητη αυτή την ενημερωτική εισαγωγή για να μπορέσει να απολαύσει ο αναγνώστης μας τις παραλλαγές στο επίμαχο θέμα “μεταλλουργία και έγκρισή της” από το αρμόδιο Υπουργείο, την εταιρεία και τη ΝΔ που “παραδοσιακά” θέλει επενδύσεις με κάθε κόστος:

Παραλλαγή Σταθάκη (Υπουργός ΠΕΝ): “Το Δημόσιο δεν έχει πειστεί για τη δυνατότητα της εταιρείας να καθετοποιήσει την επένδυση”.

Βουλή 25.09.2018

“Το Επενδυτικό Σχέδιο αφορά την Ολυμπιάδα, τις Σκουριές και τη μονάδα καθετοποιημένης παραγωγής (FS). Είναι ένα ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο. Η εταιρεία δεν είχε (;;;!!!) πείσει το Ελληνικό Δημόσιο όσον αφορά την ικανότητα και τη δυνατότητα της να καθετοποιήσει την Επένδυση. Και αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο της Διαιτησίας. Η Διαιτησία αποφάνθηκε ότι υπάρχουν μεν καθυστερήσεις από την πλευρά της Εταιρείας οι οποίες όμως δεν δικαιολογούν καταγγελία της Σύμβασης. Ταυτόχρονα αναγνώρισε ότι η καθετοποίηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ΕΣ και συνεπώς σωστά μεριμνά το Ελληνικό Δημόσιο ώστε να υπάρξει βεβαιότητα και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του έργου.

Αν η Εταιρεία περιοριστεί στην εξόρυξη και εξαγωγή της πρώτης ύλης (συμπυκνώματα), τα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο είναι σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΑ. Το μεγάλο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι η καθετοποίηση της παραγωγής που θα προσθέσει το 80% του οφέλους. Έχουμε δραματική καθυστέρηση τεχνικής επάρκειας και Τεχνικών Μελετών ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου που θα έθετε στο μέλλον θέμα διαφυγόντων κερδών για το Ελληνικό Δημόσιο”.

Παραλλαγή Μπαλάσκα (Γεν. Δ/της ΕLDORADO στην Ελλάδα): “Έχουμε δώσει όλες τις διαβεβαιώσεις”.

capital.gr, 25.09.2018

“Η Διαιτησία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και επικυρώνει τη δέσμευση μας για την πλήρη ανάπτυξη του Επενδυτικού Σχεδίου μας στη Χαλκιδική που έχει επισφραγιστεί με 18 Αποφάσεις του ΣτΕ. Η εταιρεία θα προβεί σε παραγωγή καθαρών μετάλλων Χαλκού, Χρυσού και Αργύρου στη μονάδα Μεταλλουργίας έχοντας ικανοποιήσει και προσκομίσει όλες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Δεν τίθεται κανένα θέμα επ’ αυτού”.

Παραλλαγή Σκρέκα (εκπρόσωπος Ν.Δ.): “Δώστε τις άδειες και μετά θα δούμε αν τηρείται η σύμβαση”!

Βουλή 25.09.2018

“Ο Επενδυτής λέει στο Ελληνικό Δημόσιο δώστε μου τις άδειες που καθυστερείτε για να ολοκληρώσω την Επένδυση που θα είναι καθετοποιημένη και θα παράγει τελικά προϊόντα και εσείς του λέτε δεν στις δίνουμε. Απόδειξε μας ότι θέλεις να κάνεις την Επένδυση. Και το πολύ απλό είναι: γιατί δεν δίνετε τις άδειες να ολοκληρωθεί το Επενδυτικό Σχέδιο και αν τελικά το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που προβλέπεται από τη σύμβαση, τότε να έρθετε και να ζητήσετε τα ρέστα. Πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει ανάπτυξη όταν τη μεγαλύτερη Επένδυση στον κλάδο της Μεταλλουργίας την εμποδίζετε με παιδιάστικες δικαιολογίες που δεν έχουν καμία βάση;”

Διερωτώμαστε πραγματικά πώς σκέφτεται να βάλει “σαφές χρονοδιάγραμμα” ο κ. Σταθάκης όταν η εταιρεία έχει ΑΡΝΗΘΕΙ – κατά πληροφορίες, με σκαιότατο ύφος – να συμπληρώσει τις ανεπαρκέστατες τεχνικές μελέτες της για τη μεταλλουργία. Με δυο λόγια, ο,τι είχαμε να δώσουμε το δώσαμε όσον αφορά την τεκμηρίωση της μεταλλουργίας, τέλος, και αυτή τη θέση επανέλαβε ο κ. Μπαλάσκας στην πρόσφατη συνέντευξή του. Ελλείψει τεχνικών επιχειρημάτων, η Ελληνικός Χρυσός έφτασε στο σημείο να αρνείται την αρμοδιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου να επιστρέψει τη μελέτη που έκρινε τεχνικά ανεπαρκή και δυνητικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία! Το οτι ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Δημητριάδης, παραδέχτηκε στην κρατική τηλεόραση οτι αυτή η μελέτη αφορά μια μεταλλουργική μέθοδο “πατέντα”, μια παγκόσμια πρωτοτυπία που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά με πειραματόζωα τους Χαλκιδικιώτες, είναι μια ατυχής στιγμή που η Ελληνικός Χρυσός θα ήθελε πολύ  να ξεχαστεί.

  • Η Ελληνικός Χρυσός λοιπόν θεωρεί οτι η τεχνική μελέτη της μεταλλουργίας είναι ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΩΣ ΕΧΕΙ.
  • Το ΥΠΕΝ από την άλλη θεωρεί – και αποδεικνύει – οτι δεν είναι.
  • Και η ΝΔ το λέει πεντακάθαρα οτι εκείνη (άρα την εταιρεία) δεν την ενδιαφέρει αν μπορεί να γίνει η μεταλλουργία, δεν την ενδιαφέρει αν θα έχει έσοδα το Δημόσιο ή αν θα αρχίσουν να πεθαίνουν εργαζόμενοι και κάτοικοι από το αρσενικό, εκείνη (άρα η εταιρεία) θέλει μόνο τις άδειες. Θέλει τις άδειες για να ξεκινήσει να εξάγει συμπυκνώματα και να τσεπώνει τα κέρδη και ποιος θα τολμήσει μετά να τους σταματήσει;

Ο κ. Σκρέκας είναι η λανθάνουσα γλώττα της Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold.

(Εικόνα από την παράσταση “Όλο το θέατρο σε πέντε σκηνές & δέκα παραλλαγές” της Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών)


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.