Συμπληρωματικό Υπόμνημα Ν. Στεφανή για την κατολίσθηση του ορυχείου Αμυνταίου #skouries


Για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδος αλλά και για την σημασία που έχει αυτή καθ’ αυτή η ενέργεια του συν. Νίκου Στεφανή, μεταξύ άλλων προειδοποιητικών σχετικών με τα κατολισθητικά φαινόμενα της 10 Ιουνίου 2017 στο ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ, αναρτούμε συμπληρωματικό υπόμνημα του ιδίου προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας (μέσω της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης), ώστε να ενημερωθούν οι αναγνώστες μας για την σοβαρότητα του θέματος. Μεταξύ άλλων και οικονομικής ζημίας της ΔΕΗ της τάξεως των 3.5 δις τουλάχιστον από πιθανές (;) σοβαρές παραλείψεις, που ο ίδιος είχε καταγγείλει και ενημερώσει νωρίτερα αρμοδίως, αλλά ουδείς άκουσε.

Προς
Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Φλώρινας (μέσω Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης )

Συμπληρωματικό Υπόμνημα (Ν.Δ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ)

 • Είναι δεδομένο ότι, ως συνταξιούχος επιθεωρητής ορυχείων της ΔΕΗ, έχω γίνει μάρτυρας απειράριθμων περιπτώσεων όπου πρανή εξόρυξης έχουν εμφανίσει προβλήματα ευστάθειας.
 • Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι συνάδελφοί μου και εγώ καταφέραμε, μέσω κατάλληλων ενεργειών, να αποτρέψουμε την κατολίσθηση μέσω της έγκαιρης πρόγνωσης και της πείρας μας.
 • Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου, εξαιτίας των αντικειμενικών τεχνικών συνθηκών ή εξαιτίας λανθασμένων ανθρώπινων εκτιμήσεων και ενεργειών , η κατολίσθηση πρανούς δεν έγινε εφικτό να αποφευχθεί.
 • Κάθε τέτοια κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία της ΔΕΗ λόγω της αχρήστευσης καύσιμου υλικού (ύστερα από την ανάμιξη του με υπερκείμενα χώματα)αλλά και εξαιτίας της καταστροφής της παρακείμενου εξοπλισμού (εφ όσον δεν είχε προβλεφθεί η απομάκρυνσή του).
 • Ταυτόχρονα, κάθε τέτοια κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα των εμπλουτισμό της εμπειρίας των (αρμόδιων για τα ορυχεία) εργαζομένων της ΔΕΗ σχετικά με τα πρόδρομα φαινόμενα μιάς κατολίσθησης και των δράσεων που θα έπρεπε να αναληφθούν προκειμένου αυτή να αποτραπεί ή, έστω, να περιοριστούν, κατά το δυνατόν, τα δυσμενή αποτελέσματα.
 • Όπως είναι προφανές, η συσσώρευση της καθημερινής αυτής εμπειρίας από την συμπεριφορά των λιγνιτοφόρων πρανών χάνεται στην πορεία, καθώς οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται και αντικαθιστώνται από νέους οι οποίοι θα κτίσουν την εμπειρία τους μέσω νέων ανάλογων καταστροφών που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει.… Ωστόσο, οι επιστημονικές αναλύσεις και καταγραφές των προηγούμενων κατολισθήσεων εξακολουθούν, θεωρητικά, να παραμένουν περιουσία του προσωπικού της ΔΕΗ και να διαχέονται στις επόμενες γενεές εργαζομένων μέσω σεμιναρίων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. (Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα σεμινάρια και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του συνταξιούχου συναδέλφου Μάριου Λεονάρδου, ο οποίος έγκαιρα είχε προειδοποιήσει για την επερχόμενη κατάρρευση του Ορυχείου Αμυνταίου, χωρίς να εισακουστεί…)
 • Στην προκειμένη περίπτωση, της κατάρρευσης του Ορυχείου Αμυνταίου, οι προειδοποιήσεις ήταν σαφείς, πολλές ημέρες πριν, τόσο από εμένα (με βάση την πείρα μου) όσο και από τον κ. Λεονάρδο, με επιστημονική τεκμηρίωση πού παρέθεσε βάσει των πορισμάτων από προηγούμενες καταρρεύσεις.
 • Εν προκειμένω, υπήρξε ένα διπλό πρόβλημα… Εάν εισακούονταν οι προειδοποιήσεις μας, η ΔΕΗ όφειλε να έχει προβεί (με δική της δαπάνη), σε άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Ανάργυροι, αρκετές μέρες πριν την κατάρρευση. Το ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη στοιχειοθετεί την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα, αμέλησε για την απομάκρυνση όλων των εκσκαφέων (πλην ενός, ο οποίος ειχε αποσβεσθει, λογιστικώς- αν και ηταν λειτουργικός για πολλα από τα επομενα χρονια) σε ασφαλή απόσταση από το πρανές, εν αναμονή της κατάρρευσης. Το ότι απομακρύνθηκε εστω και ένα μέρος μόνον των εκσκαφέων υποδηλώνει ότι η κατάρρευση ήταν αναμενόμενη από την ΔΕΗ αλλά μη κοινοποιήσιμη, για δικούς της λόγους, πού καλό είναι να διερευνηθούν.
 • Κομβικό ρόλο σε όλες αυτές τις δυσνόητες και αντιφατικές ενέργειες της ΔΕΗ έπαιξε η διαβεβαίωση (λίγες ώρες πριν την κατάρρευση) του καθηγητή κ. Καββαδά ότι το φαινόμενο έχει σταθεροποιηθεί και πως η κατάρρευση είναι μη-αναμενόμενη. Δεν δύναμαι να γνωρίζω αν αυτή η δήλωση (η οποία αντίκειται σε κάθε επιστημονικό δεδομένο) χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την αποφυγή περεταίρω προληπτικών ή διορθωτικών ενεργειών.
 • Πέραν των προηγουμένων αναφορών μου σχετικά με τις συνέπειες μη τήρησης από την ΔΕΗ και τους εντεταλμένους υπαλλήλους/στελέχη της (Γιατρούς Εργασίας-Τεχνικούς Ασφαλείας) του θεσμικού πλαισίου Υγείας και Ασφάλειας Εργασιας (κάθε σχετική παράκαμψη =ποινικό αδίκημα, ιδιαίτερα όταν αυτή η παράκαμψη εκφεύγει του εργασιακού χώρου και διασυνδέεται με βλάβες/ρυπάνσεις/μολύνσεις, υγείας ανθρώπων, εναέριου-επίγειου-υπογείου ευρύτερου περιβάλλοντος), σας ενημερώνω για τα εξής:
 • Η ΔΕΗ καταδικασθείσα ήδη για τέτοιες συστηματικές και ηθελημένες παρακάμψεις από την COMMISSION (συνημμένη η σχετική απόφαση έπειτα από προσφυγή του Ι.Μ.Δ.Α. http://www.mfhr.gr/archive/jurisprudence/ECSR_IMDAvGreece.pdf ), επέμενε διαχρονικά και μέχρι σήμερα, στην μη τήρηση του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου-ΑΒΕΚ, ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ (βλέπετε δύο ξεκάθαρα διατυπωμένα συνημμένα έγγραφα του ΣτΠ, υπάρχει εξ άλλου διαθέσιμη ολόκληρη η σχετική αλληλογραφία καταγγέλλοντος-ΣτΠ-ΔΕΗ και πάνω απ’ όλα, η σχετική με το συνολικό θέμα των, με κρατική ανοχή εργοδοτικών παραλείψεων, συνημμένη προειδοποιητική επιστολή της COMMISSION).
 • Αποτέλεσμα της μη τήρησης του ΑΒΕΚ, είναι, εργαζόμενοι (και κοινωνικός έλεγχος, επίσης και δικαστικός έλεγχος) να μην μπορούν να τεκμηριώσουν πάντα και επαρκώς και κατά την εργασιακή ζωή και ιδιαίτερα μετά από αυτήν ως διατηρούμενο ντοκουμέντο/ΑΒΕΚ, τις εργοδοτικές παρακάμψεις του θεσμικού πλαισίου ΥΑΕ και τις δυσμενείς επιδράσεις φυσικών-χημικων-βιολογικών-ψυχικών παραγόντων σχετιζομένων με τον χώρο εργασίας, αλλά και σε διασύνδεση με το ευρύτερο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον.
 • Δεν είναι αρμοδιότητά μου, ως τεχνικός, να κρίνω αν το σύνολο αυτών των ακατανόητων και καταστροφικών ενεργειών, εκ μέρους της ΔΕΗ, οφείλονται σε αμέλεια ή σε δόλο. ιδιαίτερα σε θέματα επίμονης άρνησης (=δόλος, ως πανελλαδικη εργοδοτικη “γραμμη” σύμφωνα και με την συνημμένη προειδοποιητική επιστολή της Commission) εφαρμογής της νομοθεσίας ΥΑΕ και όσον αφορά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και διασύνδεσής τους με το περιβάλλον” Τρίτη όμως εκδοχή, πέραν αυτών των δυο, δεν υπάρχει. σε βαριά αμέλεια η σε δόλο,

από to koutsavaki


15 απαντήσεις στο “Συμπληρωματικό Υπόμνημα Ν. Στεφανή για την κατολίσθηση του ορυχείου Αμυνταίου #skouries”

 1. Dennis Hoidas

  ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ (108 ΣΕΛΙΔΩΝ) “ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ”
  ΕΒΓΑΖΕ ΛΑΔΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΔΙΔΕ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
  ΣΕ …”ΘΕΟΜΗΝΙΑ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ. (ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)
  Ο ΝΙΚΟΣ (“ΓΚΛΟΜΠΕΚ”) ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΛΗΘΗΚΕ
  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ. –
  ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΥΣΤΙΚΟΤΗΤΟ
  ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ…
  (ΤΩΡΑ ΘΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΩΣΕΝΤΟΝΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ…)…
  Στο μεταξυ, να θυμισω οτι 15 μερες πριν την κατολισθηση, η ΔΕΗ (που της ανηκει σχεδον ολη η…Ελλαδα) ειχε χρηματιστηριακή αξια μολις 450 εκατομμυριων ευρω, οσο η μετοχη της βρισκοταν λιγο κατω απο τα 5 ευρω…Ηρθε η αποσχιση του ΑΔΜΗΕ, “στηθηκε” και το σκηνικο με την κατολισθηση και η μετοχη κατερρευσε ακαριαια σε κατι σεντς πανω απο τα 2 ευρω…Ακολουθώντας, κατα ποδας, την στοχευμενη υποτιμηση μιας ολοκληρης χωρας που βρεθηκε (με βοηθεα “απο μεσα”) στα νυχια των αρπακτικ’ων που εστησαν ολη αυτη τη φαση απο το 2000 και μετα…Δ.Χ.

 2. και μην αναρωτιόμαστε γιατί μέχρι σήμερα δεν δημοσιοποιηθηκε η εκθέσει τις ΔΕΗ 108 σελ. αλλά και το Πόρισμα Επιθεωρητών Μεταλλειων που ανήκει στην επιθεώρηση Περιβαλλοντος Θεσσαλονίκης εκεί που έκανα την καταθέσει

 3. αν η ΔΕΗ α.ε ήταν όπως παλιά ΔΕΗ σοβαρή επιχείρηση και όχι όπως κατέληξε ..πλιάτσικο τα τρία πορίσματα
  ΔΕΗ ,
  ΥΠΑΝ ,
  Επιθεώρηση Μεταλλίων Β.Ελλαδος
  θα πραγματοποιουσε μια ανοιχτή ημερίδα όπου θα παρουσιαζοταν σε δημοσιά θέα

 4. Το ξαναγράψα, αλλά το λέω και σήμερα με περισσότερη έμφαση: Το πόρισμα της ΔΕΗ α.ε. δεν απαντάει στο γιατί έπεσε το ορυχείο. Μένει απλά στους παράγοντες, αλλά δεν μας λέει τι είναι αυτό που ενεργοποίησε αυτούς τους παράγοντες. Και σε τελική ανάλυση, το πρόβλημα ευστάθειας στα πρανή του ορυχείου Αμυνταίου ήταν γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα είναι, τι αποφάσιζε να κάνει, και τι έκανε η ΔΕΗ εν Αθήναις. Περίμεναν να ξεκολλήσουν τα πρανή και μετά να καλέσουν τους καθηγητές. Τότε όμως ήταν αργά, η κατολίσθηση ήδη είχε ξεκινήσει.

 5. Η μεγαλύτερη κατάρρευση βιομηχανικού συγκροτηματος που πραγματοποιηθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι η κατάρρευση του Ορ.Αμυνταιου .Ιστορικά σηματοδότη και το τέλος της τεχνολογίας τον μεγάλων εκσκαφέων στα φτωχά ενεργειακά κοιτάσματα λιγνίτη της Ελλάδος. Έχουμε όμως αλλα 2,5 δις τον σε μεγάλα βαθύ .που είναι εκμεταλλευσημα .Και μάλιστα με τεχνολογία γνωστή παγκόσμια απο το 1933 εφαρμόσιμη στην Ρωσία ,Κίνα Νοτ. Αφρικη που επεξεργαστηκε θεωρητικά στην Ελλαδα χρόνια πριν απο καθ.Κ.Λεφα .Αυτός ήταν ο λόγος που δημοσίευσα άρθρο για το θέμα αυτό πέρσι .Δίχως να ενδιαφέρθει κανένας. Επανήλθα και φέτος σας το κοινοποιώ Ευχαριστώ https://kokinokamini.blogspot.gr/2016/07/blog-post_91.html

 6. το έχω πει από την πρώτη ώρα η υποθέσει κατολίσθησης του Ορ.Αμυνταιου χρειάζεται άμεσο διορισμό ….ειδικό εφέτη ανακριτή

 7. όπως ενημερώθηκα το πόρισμα ΔΕΗ α.ε. έφτασε αίσιος … στην Εισαγγελία Φλώρινας (Επιθεώρηση Περιβαλλοντος) .Ευτυχώς δεν επαναλήφθηκε η περίπτωση του ΑΗΣ Πτολεμαιδας που ο Α.Ζερβος το έπνιξε

 8. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το πόρισμα της επιτροπής που ορίστηκε από τη ΔΕΗ σχετικά με την κατολίσθηση και την καταστροφή που επήλθε στο ορυχείο του Αμυνταίου.

  Ασαφές, γενικόλογο, ηθελημένα παραπλανητικό. Δεν μπορεί μέλη της επιτροπής που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία εξόρυξης και παραγωγής λιγνίτη από τη ΔΕΗ να εξάγουν πορίσματα αντικειμενικά, σαφή και εν τέλει σωστά.

  Ο διορισμός της επιτροπής, ο καθυστερημένος χρόνος έκδοσης του πορίσματος καθώς και το περιεχόμενό του κρίνονται απαράδεκτα. Όλοι γνώριζαν στο βασίλειο της Δανιμαρκίας ότι το πόρισμα καθυστερούσε επί βδομάδες να βγει, διότι δεν συμφωνούσαν όλα τα μέλη της επιτροπής στη μεθόδευση του συγκεκριμένου περιεχομένου. Αυτό ισχύει σε μικρότερο βαθμό και για τις άλλες επιτροπές (π.χ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας) που «ελέγχονται» από την πολιτική εξουσία, οδηγώντας σε πορίσματα κοντά στις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας. Επιεικώς πρόκειται για πόρισμα απαράδεκτο και αχαρακτήριστο.

  http://neaflorina.gr/2017/09/g-antoniadis-aparadekto-ke-acharaktiristo-porisma-tis-dei-gia-tin-katolisthisi-sto-orychio-amynteou/

 9. Marios Leonardos
  Οι ρωγμές του καθηγητή είναι εντοπισμένες και φωτογραφημένες από το 2002. Και βέβαια δεν είναι λόγω αντλήσεων αλλά σαφέστατα από σύγχρονη τεκτονική. Δυστυχώς η τότε διοίκηση, παρ’ όλο που ενημερώθηκε και προειδοποιήθηκε για τις οικονομικές συνέπειες, δεν έκανε τίποτα. Την συνέχεια με τον καθηγητή την περιγράφεις.

 10. Aσκήθηκε ποινική δίωξη και επιβλήθηκαν μέτρα όπως απαγόρευση εξόδου απο την χώρα σε 29 κορυφαία και υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΗ!

  https://www.vetonews.gr/editorial/item/48119-askithike-poiniki-dioksi-kai-epivlithikan-metra-opos-apagorefsi-eksodou-apo-tin-xora-se-29-koryfaia-kai-ypsilovathma-stelexi-tis-dei

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.