Μυνητήρια Αναφορά N. Στεφανή για την κατολίσθηση στο Αμύνταιο #skouries


Προς τον
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Βασίλειο Πλιώτα

Μηνυτήρια Αναφορά

Νικολάου ΣΤΕΦΑΝΗ του Δημοσθενη, κατοίκου Πτολεμαϊδας, Οδος…,
συνταξιούχου επιθεωρητή ΔΕΗ και έχοντος έννομο συμφέρον, ως προς την παρούσα Αναφορά, καθότι τυγχάνω κάτοχος αριθμού μετοχών της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού»

…………………………………………

Την 10.7.2007 και ώρα 11.00 π.μ., στο χώρο του Ορυχείου Αμυνταίου της ΔΕΗ α.ε. έγινε τεράστια κατολίσθηση πρανών (βλέπετε συνημμένες φωτογραφίες).

Αποκολλήθηκαν 80.000.000.κυβικά μέτρα υλικών, με αποτέλεσμα:

 • Την αδρανοποίηση, επ αόριστον, του ΑΗΣ Αμυνταίου (ισχύος 650 MW) και του ΑΗΣ Μελίτης (ισχύος 350 MW)
 • Την οριστική αχρήστευση απροσδιορίστου ποσότητας (της τάξεως αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων κυβικών μέτρων) καύσιμου λιγνίτη λόγω της ανάμιξής του με τα αδρανή υλικά των υπερκείμενων εδαφών του πρανούς που κατέρρευσε.
 • Τον πρόσκαιρο αποκλεισμό της πρόσβασης στο υπόλοιπο κοίτασμα λιγνίτη, λόγω της παρεμβολής των μαζών που κατέρρευσαν – και για τις οποίες θα απαιτηθούν εύλογος χρόνος και μεγάλες δαπάνες, προκειμένου να απομακρυνθούν.
 • Τον ενταφιασμό 4 εκσκαφέων αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και την οριστική αχρήστευση τριών από αυτούς.
 • Την πρόκληση ανεπανόρθωτης καταστροφής στο σύνολο, σχεδόν, των κτηρίων του παρακείμενου οικισμού Αναργύρων και την αποσταθεροποίηση του υπεδάφους του. Με αποτέλεσμα να καταστεί αναπόφευκτος η ανάγκη μεταστέγασης των κατοίκων με δαπάνες της ΔΕΗ οι οποίες δεν έχουν, μέχρι στιγμής, υπολογιστεί.

Ερευνητές από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), χαρτογράφησαν την κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο του Αμυνταίου με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Η ψηφιακή επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων αποκάλυψε καθαρά την κατολίσθηση, η οποία εκτείνεται έως 400 μέτρα βορειοανατολικά του χωριού Ανάργυροι του νομού Φλώρινας. Διαπιστώθηκε ότι η περίμετρος της κατολίσθησης έχει μήκος 7,1 χιλιομέτρων. http://pontokomicom.blogspot.gr/2017/06/71.html

Πρόκειται, κατά συνέπεια, για μία από τις μεγαλύτερες –σε φυσικό μέγεθος και οικονομική ζημία- καταστροφές που έχουν συμβεί στην ιστορία των ελληνικών και ευροπαικων λιγνιτωρυχείων.

Κατά την επιστημονική άποψη του υπογράφοντος (και με βάση την 25ετή πείρα στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ) η τεράστια αυτή περιουσιακή και περιβαλλοντική καταστροφή επήλθε διά πράξεων και παραλείψεων των (προς εντοπισμό) υπευθύνων, σύμφωνα με όσα θα εκτεθούν στη συνέχεια.

Σημειωτέον δε ότι προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις και περί ενδεχόμενου δόλου δεδομένου ότι η κατάρρευση αυτή ήταν από ημερών αναμενόμενη, σύμφωνα με δημόσιες προειδοποιήσεις (εμού και άλλων) βασισμένες στην εμπειρία ημών στην παρακολούθηση της εξέλιξης των επιφανειακών ρηγμάτων και την σχετική προϊστορία ανάλογων φαινομένων στο παρελθόν.

Χαρακτηριστικώς αναφέρω ότι στις 8/7/2017 (και ενώ ήταν σε όλους μας πασιφανές ότι επίκειται κατάρρευση – άρα έπρεπε να ειδοποιηθεί ο κόσμος και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των Αναργύρων οι οποίοι ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΑΝ!) απευθύνθηκα γραπτώς στον υπεύθυνο για την παρακολούθηση των πρόδρομων φαινομένων καθηγητή κ Καββαδά, ευελπιστώντας στην εκμαίευση μιας οποιαδήποτε προειδοποιητικής πληροφορίας. Η απάντηση που εισέπραξα ήταν ότι αδυνατούσε να παράσχει προειδοποιητικές πληροφορίες ελλείψει κατάλληλης εξουσιοδότησης! Αντ αυτού, διέρρευσε από την ΔΕΗ η πληροφορία ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση παλινδρόμησης και βαίνει προς σταθεροποίηση.

Συγκεκριμένα, δεν ελήφθησαν –εκ δόλου ή εξ αμελείας- υπ όψιν τα κάτωθι δεδομένα:

 • Οι από πολλών μηνών οχλήσεις -προς τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ- των κατοίκων του οικισμού Αναργύρων με απαίτηση την άμεση μεταστέγασή τους λόγω της αύξησης της συχνότητας των «πρόδρομων φαινομένων» που, εν τέλει, κατέληξαν στην κατάρρευση των πρανών. Τα προειδοποιητικά αυτά φαινόμενα ήταν η εμφάνιση και συνεχής επέκταση επιφανειακών ρηγμάτων στο έδαφος όπως και η εμφάνιση (και αδιάκοπη εξέλιξη) ρηγματώσεων στις οικοδομές του οικισμού. Φαινόμενα που προειδοποιούσαν για την αυξανόμενη αστάθεια των παρακείμενων πρανών (ύψους 200 μέτρων και φορτισμένων με δεκάδες εκατομμύρια τόνους υλικών) αλλά και τον επικείμενο κιίνδυνο κατά της ζωής των κατοίκων, σε περίπτωση πού οι διαχεόμενοι κραδασμοί από μία παρακείμενη κατολίσθηση πρανών θα οδηγούσαν σε κατάρρευση ρηγματωμένων –και μη επισκευασμένων- οικιών.
 • Οι προειδοποιήσεις του εμπειρότατου γεωλόγου κ. Μάριου Λεονάρδου(α σχετικο) ο οποίος, από πολλών μηνών, είχε καταστήσει σαφές (σε σχετικό σεμινάριο που είχε παρακολουθηθεί από εργαζόμενους της ΔΕΗ) ότι όταν η «κινητικότητα» επιφανειακών ρηγμάτων (σε γειτονία με πρανή λιγνιτωρυχείου) υπερβεί ένα μέγεθος, τότε το φαινόμενο είναι μη-αναστρεψιμο και η κατάρρευση καθίσταται αναπόφευκτη.
 • Οι επισημάνσεις του προαναφερθέντος κ. Λεονάρδου ότι η εξέλιξη των επιφανειακών ρηγμάτων του Ορυχείου Αμυνταίου είχαν ξεπεράσει προ πολλού το όριο της μη-αναστρεψιμότητας και ότι η κατάρρευση θα επέλθει από στιγμή σε στιγμή.

Κατόπιν τούτων, εγείρονται και ενδείξεις για βαρειά αμέλεια ως προς την μη απομάκρυνση των (τελικώς καταπλακωθέντων από καταρρέοντα υλικά) εκσκαφέων σε επαρκή απόσταση από την επικείμενη κατολίσθηση πρανών.

Σε αυτό συνηγορούν τα κάτωθι:

 • Το γεγονός ότι υπήρχε ήδη η πείρα από προηγούμενη, αντίστοιχης κλίμακας, κατάρρευση πρανών (έτος….) στο ίδιο Ορυχείο Αμυνταίου.
 • Η ευχερής (με βάση την πείρα αλλά και την βιβλιογραφία) εκτίμηση του αναμενόμενου μεγέθους της κατολίσθησης – άρα και του εύρους διάχυσης των υλικών του καταρρέοντος πρανούς. Κατά συνέπεια, ήταν προφανώς υπολογίσιμη η ελάχιστη αναγκαία απόσταση απομάκρυνσης των εκσκαφέων σε ασφαλές σημείο.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, επικαλούμαι την δημόσια μαρτυρία του καθηγητή Σεισμολογίας του ΑΠΘ κ. Θ. Τσαπάνου ο οποίος φρονεί τα κάτωθι σχετικά με τις αιτίες πού προκάλεσαν την ανυπολόγιστη αυτή καταστροφή εις βάρος της περιουσίας της ΔΕΗ αλλά και της χώρας, γενικότερα.

Ενδεικτική παραπομπή για σχετικό βιντεο στον ιστότοπο http://kozan.gr/archives/50815

 • Η διαχρονικώς προηγηθείσα εκσκαφή και η σταδιακή διαμόρφωση των πρανών του Ορυχείου Αμυνταίου δεν ακολούθησαν τους γεωλογικώς επιβαλλόμενους κανόνες με αποτέλεσμα αυτά να έχουν κλίση παραπλήσια της κατακορύφου, καθιστάμενα ασταθή σε κατολισθήσεις.
 • Η αποστράγγιση υπογείων υδάτων πραγματοποιήθηκε με τρόπο τέτοιο που είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ασταθούς υποστρώματος των πρανών
 • Τα από πολλών ετών καταγεγραμμένα σεισμικά ρήγματα που γειτνιάζουν με τα πρανή ουδεμία σχέση έχουν με την τελική κατάρρευσή τους. Η κατάρρευση αυτή θα μπορούσε να αποσοβηθεί αν τα πρανή είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε η κλίση τους να ήταν μικρότερη και αυτά ευσταθέστερα.

Θέτω υπ όψιν Σας τα ανωτέρω, για τις δικές Σας ενέργειες

Κοινοποιείται:
1. κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2. κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. κ . Υπουργό Προστασίας του Πολίτη


58 απαντήσεις στο “Μυνητήρια Αναφορά N. Στεφανή για την κατολίσθηση στο Αμύνταιο #skouries”

 1. Dennis Hoidas

  TI ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ;
  “ΠΑΙΧΝΙΔΙ” Ή…ΧΟΝΤΡΟΜΑΜΑΚΙΑ;
  Τσακιζει κοκκαλα η μηνυτηρια αναφορά του Νικου (“Γκλομπεκ”) Στεφανή προς τον αντεισαγγελεα του Αρειου Παγου, σχετικα με οσα διαμειφθηκαν πριν την καταρρευση του Ορυχειου Αμυνταιου. Μια γιγαντιαιων διαστασεων περιουσιακη ζημία της ΔΕΗ,με αποτελεσμα την πτώση της μετοχής της, σχεδον στο μισο, μεσα σε 2-3 συνεδριασεις του ΧΑΑ.
  Ιδιαιτερης σημασίας ειναι η επισήμανση της εκθεσης σε κινδυνο της ζωης των κατοίκων του παρακείμενου οικισμού Αναργυροι αφου κατα τυχη δεν κατερρευσαν σπιτια – πού ομως δεν παυουν να εχουν καταστει ετοιμορροπα και μη-κατοικισιμα, πλεον….
  Και το ερωτημα που τιθεται, βεβαια, μεσα σε αυτη την Αναφορα, συνοψιζεται στο “Αν ήταν απαραιτητο να ειδοποιηθουν οι κατοικοι, εξισου απαραιτητο ήταν να απομακρυνθουν απο τα πρανή οι τρεις εκσκαφεις (αξιας εκατονταδων εκατομμυριων) που καταπλακώθηκαν”.
  Μια ενδιαφέρουσα λεπτομερεια:
  Απο “λογιστικής αποψης”, οι τρεις αυτοι εκσκαφεις ειχαν αποσβεστει. Το θεμα ειναι οτι ΔΕΝ εχριζαν αντικαταστασης, δεδομενου οτι ειχαν ζωη πολλων χρονων ακομα, μπροστα τους…
  Αξιζει να διαβασετε αυτη την αναφορά…
  Και κρατειστε τη, καθώς θα αποτελεσει “σταθμη αναφοράς” για ενδιαφερουσες συζητησεις, οταν θα εκδοθουν τα πορισματα των ειδικών επιτροπών που πιθανώς (και ως συνηθως, σε τετοιες περιπτωσεις) θα αποδιδουν ευθυνες αποκλειστικά και μόνο στον αναδρομο Ερμή και τις αρνητικές συναστριες Αρη-Αφροδιτης-Κρονου…
  Δ.Χ.

 2. Εξαιρετική κίνηση Φυσικού Προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον (κάτοχος αριθμού μετοχών της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού»), που θα μπορούσε να έχει σοβαρές προεκτάσεις, αν υπάρξουν άτομα που μπορούν να δουν “πίσω από τις γραμμές του κειμένου”!

 3. Koutinas SA

  Εξαιρετική κίνηση Φυσικού Προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον (κάτοχος αριθμού μετοχών της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού»), που θα μπορούσε να έχει σοβαρές προεκτάσεις, αν υπάρξουν άτομα που μπορούν να δουν “πίσω από τις γραμμές του κειμένου”!

 4. όπως ενημερώθηκα δευτέρα τρίτη πρόκειται η επιτροπή ΔΕΗ του Παναγιωτακη να καταθέσει το πόρισμα

 5. Ο Marios Leonardos πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.

  ΒΟΥΝΟ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
  Η ακαδημαϊκή κοινότητα τρέχει να εξετάσει το ορυχείο που χάθηκε. Θα ακολουθήσουν πλήθος δημοσιεύσεων για να προστεθούν στα CV’s. Όμως δεν ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποιο paper που να γράφει ότι υπήρξε έγκαιρη πρόγνωση. Και βέβαια, όσο καλή και να είναι η νεκροψία, δεν ζωντανεύει το πτώμα.

 6. Η προσφυγή παρουσιάζεται απόλυτα τεκμηριωμένη και από την οποία προκύπτουν σοβαρότατες διοικητικές, πολιτικές και αστικές ευθύνες.

 7. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός που ο Ε3 του Ορ. Νοτίου Πεδίου παραμένει ανενεργό εδώ και 5 μήνες σχεδόν απο την κατολίσθηση που έγινε στις 3.3 2017.Δεν έχει προχωρήσει τίποτα για την επισκευή του όπως μας είχαν τότε διαβεβαίωση και την ένταξη του στην παραγωγική λειτουργία. Τι περιμένουν ?.

 8. για υπενθύμιση …τι έλεγε επίσημα ο Μ.Καββαδας για την ανερχόμενη τραγωδία (η μεγαλύτερη παγκόσμια καταστροφή στα υπαίθρια Ορυχεία )

  http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/11064/%C2%ABDen-kinduneuoun-oi-katoikoi-ton-Anarguron-apo-tis-rogmes-kai-tis-metakiniseis-edafon-sto-orucheio-Amuntaiou%C2%BB-

 9. Ο Marios Leonardos πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
  21 Ιουλίου στις 2:16 μ.μ. ·
  ΒΟΥΝΟ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
  Η ακαδημαϊκή κοινότητα τρέχει να εξετάσει το ορυχείο που χάθηκε. Θα ακολουθήσουν πλήθος δημοσιεύσεων για να προστεθούν στα CV’s. Όμως δεν ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποιο paper που να γράφει ότι υπήρξε έγκαιρη πρόγνωση. Και βέβαια, όσο καλή και να είναι η νεκροψία, δεν ζωντανεύει το πτώμα.

 10. διαβάστε παρακαλώ το συνημμένο link https://energypress.gr/news/sernontai-ta-porismata-gia-tin-katolisthisi-sto-amyntaio και τι λέει τώρα …” ο επιστημονικός τεχνικός σύμβουλος της ΔΕΗ, καθηγητής εδαφοτεχνικής του ΕΜΠ Μιχάλης Καββαδάς, ο οποίος και συμμετέχει στην σχετική επιτροπή που συνέστησε η επιχείρηση, παρ’ ότι είχε προβλέψει επακριβώς τη χρονική στιγμή της κατολίσθησης, έπεσε έξω στην ένταση και το μέγεθός της. “

 11. Νέστορας Κολοβός
  Θα σας δώσω την απάντηση όσο πιο απλά γίνεται. Όταν φθάσεις στο σημείο να συζητάς για το αν θα γίνει η δεν θα γίνει μια κατολίσθηση και να μετράς μετακινήσεις εδάφους, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει λάθος στον σχεδιασμό ή στην εφαρμογή του σχεδιασμού από πριν. Το 99% των κατολισθήσεων είναι ανθρωπογενείς και όχι γεωγενείς. Η κατολίσθηση δεν είναι γεωλογικό φαινόμενο όπως πάνε να το παρουσιάσουν κάποιοι. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες για να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα.

 12. Marios Leonardos
  Μπορείς να διαπιστώσεις μια κατολίσθηση και να πάρεις μέτρα ΠΡΙΝ εμφανιστεί κάποια ρωγμή και το πάρουν χαμπάρι και οι άλλοι. Αλλά τότε δεν δοξάζεσαι, απλώς κάνεις καλά τη δουλειά σου έχοντας πολλούς απέναντί σου.

 13. η Μηνυτήρια Αναφορά μου μεταφέρθηκε από τον Αντεισαγγελέα Άριου Πάγου Πλιουτα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας

 14. Κίμων Στεριώτης (πρώην δ/ντης επικοινωνίας ΔΕΗ)

  Σέβομαι απίστευτα αυτά που κάνεις για το Κοινωνικό Σύνολο…. Προσωπικά είμαι πολύ απογοητευμένος για τον Όμιλο ΔΕΗ που οδηγείται στη πτώχευση…

 15. αφού δεν δημοσιοποιησαν όπως δεσμεύτηκαν το πόρισμα για την κατολίσθηση του Ορ.Αμυνταιου τώρα (ο Παναγιωτακης και ο Καββαδας )μας πουλάν φύκια για μεταξωτές κορδέλες http://e-ptolemeos.gr/amesa-theli-na-prochorisi-stin-axiopiisi-tou-ligniti-tou-aminteou-dei-meta-tin-katolisthisi/

 16. Nikos Stefanis
  6:09 μ.μ. (Πριν από 6 λεπτά)

  προς Γιώργος, George, m.panagiotakis,
  κοιν. cristina, Γεώργιος, Ioannis, atanargyr, akakalis, andreas, Ευάγγελος, dihoidas, Dimitra, Dimitris, Maria, M.Leonardos, Raphael

  Αξιότιμοι Κύριοι …..πέρασαν 2 μήνες
  από την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμύνταιου ,και τότε δεσμευτήκατε δημόσια πως συστήνεται υπηρεσιακή επιτροπή για να δημοσιεύσει (προφανώς) τα αίτια αυτής της τραγωδίας .
  Πέρασε αρκετός καιρός και δεν έγινε απολυτός τίποτα
  -Παρακαλώ άμεσα να δημοσιευσεται αυτό το πόρισμα

 17. αναρωτιέμαι …αφού η επιθεώρηση Μεταλλίων Β.Ελαδος εδώ και ένα μήνα έχει βγάλει την αυτοψία για την κατολίσθηση στο Ορ. Αμύνταιου γιατι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας που λειτουργεί με εντολή του Αντιεισαγγελεα Άριου Πάγου κ.Πλιουτα και έχει την ευθύνη δεν κάνει τίποτα .

 18. Παρέμβαση του «άτακτου» προκαλεί πανικό στην διοίκηση της ΔΕΗ-Τι φοβούνται;

  Είναι άξιο προσοχής, σύμφωνα με τους παροικούντες το ΛΚΔΜ, το ότι μέχρι τώρα η ΔΕΗ και το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ, δεν ζήτησαν την συνδρομή ξένων εμπειρογνωμόνων με διεθνή εμπειρία για την έκδοση πορίσματος, αλλά και την αντιμετώπιση

  της κατολίσθησης στο Ορυχείο Αμύνταιου. Αρκούνται στη ντόπια τεχνογνωσία; Αν ναι, γιατί; Φοβούνται μήπως οι ξένοι τους πουν κάτι άλλο;Εδώ για το παραμικρό βάζουν συμβούλους . Για κάτι τόσο σοβαρό και με πιθανές ποινικές προεκτάσεις γιατί δεν βάζουν ξένους και αδέκαστους συμβούλους??π.χ από REINBRAUN CONSULTING???

 19. Σίγουρα θα αναρωτιέσται για τόσο σοβαρή υποθέσει όπως η κατολίσθηση Ορ.Αμυνταιου όπου η ζημιά ξεπερνά τα 3,5 δις και ο αρμόδιος Αντιεισαγγελεας Άριου Πάγου Β.Πλιουτας δεν διόρισε ειδικό Εφέτη Ανακριτή παραπεμπτοντας στον Εισαγγελέα Πρωτόδικων Φλώρινας . Είμαστε για κλάματα

 20. για την ιστορία

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του
  Συμβουλίου της Ευρώπης
  Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του
  Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) κατά Ελλάδας
  Προσφυγή Αρ. 30/2005
  Έκθεση προς την Επιτροπή των Υπουργών
  Στρασβούργο, 6 Φεβρουαρίου 2007

  Η Προσφυγή που κατατέθηκε από τη διεθνή Μη-Κυβερνητική Οργάνωση Ίδρυμα
  Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου («ΙΜΔΑ») αποσκοπεί στη
  διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν σεβάστηκε το άρθρο 11 του Χάρτη, διότι στις
  κυριότερες περιοχές εκμετάλλευσης του λιγνίτη δεν προέβλεψε τις επιπτώσεις αυτής
  στο περιβάλλον, ούτε ανέπτυξε μια κατάλληλη στρατηγική ούτως ώστε να προλάβει
  και να καταπολεμήσει τους κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού. Το ΙΜΔΑ
  υποστηρίζει επίσης ότι τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 του Χάρτη παραβιάστηκαν επειδή
  δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να εγγυάται την υγεία και την ασφάλεια των
  προσώπων που εργάζονται στα ορυχεία λιγνίτη, και επειδή οι εργαζόμενοι δεν
  απολαμβάνουν ούτε μειωμένου ωραρίου ούτε επιπρόσθετων αδειών. http://www.mfhr.gr/archive/jurisprudence/ECSR_IMDAvGreece.pdf

 21. Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

  Ταξίδι στη χώρα του λιγνίτη…..
  ……..Απέναντι σ’ αυτά τα δεδομένα, ο πολίτης της περιοχής είναι πραγματικά ανίσχυρος. Ακόμα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κλείνουν τα μάτια μπροστά στην εξόφθαλμη παραβίαση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. Χαρακτηριστική είναι η τύχη της αναφοράς που υπέβαλε το 2002 ο εκπρόσωπος της Οικολογικής Παρέμβασης Πτολεμαΐδας Νίκος Στεφανής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενος για τη μη τήρηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εξόρυξη λιγνίτη από τη ΔΕΗ στα ορυχεία της περιοχής Εορδαίας.

  Η επιτροπή αναφορών του Κοινοβουλίου απέρριψε το αίτημα ως αβάσιμο, κάνοντας χρήση ενός εγγράφου που είχε αποστείλει ως ενισχυτικό της άποψής του ο κ. Στεφανής, δηλαδή το επιβαρυντικό για τη ΔΕΗ πόρισμα μιας επιθεώρησης από υπηρεσίες της νομαρχίας Κοζάνης………

  http://www.iospress.gr/ios2007/ios20070114.htm

 22. Αύγ 24 τις 1:01 μ.μ.
  Κύριε Στεφανή
  όπως σας ανέφερα και τηλεφωνικώς, μπορείτε να έρθετε στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, Θεσαλονίκη),
  για να καταθέσετε ενόρκως, σχετικά με την κατολίσθηση στο Αμύνταιο.
  Μπορείτε να έρθετε όποτε μπορείτε, κατόπιν επικοινωνίας (εκτός το διάστημα 12 έως και 21 Σεπτεμβρίου διότι θα απουσιάζω).

  Με εκτίμηση

  Οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι
  Δρ Σοφία Χριστοφόρου
  Δρ Ελένη Ελευθεριάδου

  Δρ Σοφία Χριστοφόρου
  Χημικός Μηχανικός
  Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος
  Αν. Προϊσταμένη ΤΕΠ/ΕΒΕ

 23. αυτή η ΜΑΦΙΑ (!!!!!!!!!!)τον Ορυχείων που λέγετε …..Επιτροπή διερεύνησης Κατολισθησισης έχει ονόματα τι περιμένει
  Η επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
   Παπαγεωργίου Χρήστος, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, τέως Διευθυντής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
   Καββαδάς Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεχνικής ΕΜΠ
   Μαρίνος Παύλος, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΕΜΠ
   Γκαζέτας Γιώργος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωτεχνικής ΕΜΠ
   Κολοβός Χρήστος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικών Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
   Ρούμπος Χρήστος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων
   Μαχτής Κων/νος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς
   Χαλούλος Κων/νος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, τέως Διευθυντής Σχεδιασμού και Απόδοσης Ορυχείων

 24. Κοντεύουν 3 μήνες αλλά… άφαντο το πόρισμα – Για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου

  Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά τρία πορίσματα αναμένονταν μέσα σε εύλογο διάστημα για τα αίτια της μεγάλης κατολίσθησης στο Ορυχείο Αμυνταίου στις 10 Ιουνίου 2017, η οποία προξένησε τεράστια καταστροφή στο ορυχείο της ΔΕΗ αλλά και στις υποδομές των γειτονικών οικισμών του δήμου Αμυνταίου, με τους Αναργύρους να μετρούν τις περισσότερες πληγές. Η εξέλιξη αυτή δρομολόγησε και την ανακοίνωση απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης των Αναργύρων, απόφαση που ακόμα αναμένεται, με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε ότι περί τα τέλη Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνεται ο σχετικός νόμος.
  «Το Πόρισμα της Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου.» Αυτό δήλωνε ο πρόεδρος της ΔΕΗ με την ανακοίνωση ορισμού των μελών της επιτροπής διερεύνησης που συνέστησε η ΔΕΗ λίγες μέρες αργότερα μετά την κατολίσθηση.
  Ερωτηθείς εξάλλου από το «e-ptolemeos.gr» ο πρόεδρος της ΔΕΗ για την αργοπορία έκδοσης του πορίσματος δήλωσε στις 5 Ιουλίου (κατά την επίσκεψή του στο ορυχείο Αμυνταίου) ότι θα αργούσε λίγο, διότι: «Αποδείχθηκε ότι το αντικείμενο είναι πιο σύνθετο και χρειάζεται περισσότερη έρευνα, περισσότερη μελέτη, περισσότερη σκέψη. Είναι πιο σύνθετο από ό,τι είχε φανεί από την αρχή, αυτά δεν είναι εύκολα φαινόμενα», και πρόσθετε: «Καλύτερα να βγει μια εβδομάδα μετά και να βγει σωστό, παρά να βγει πιεσμένα».
  Φυσικά το πολυαναμενόμενο πόρισμα δεν εκδόθηκε ούτε τέλος Ιουνίου, ούτε τέλος Ιουλίου, αλλά ούτε μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Ούτε και κανένα από τα άλλα δύο πορίσματα εκδόθηκε, δηλαδή της επιτροπής διερεύνησης της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας ή της επιτροπής που όρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.
  Η καθυστέρηση αυτή, όπως είναι φυσικά, γίνεται αιτία να εξυφαίνονται διάφορα σενάρια, με κυρίαρχο αυτό της επιχείρησης συγκάλυψης τυχόν ευθυνών. Πόσο μάλλον που η τοπική κοινωνία δεν μαθαίνει ποτέ τις πταίει για διάφορα δυσάρεστα συμβαίνοντα στο Λιγντικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας εδώ και χρόνια, όπως π.χ. πως κάηκε ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.
  Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη αναφορά μας στα της επιτροπής και του πορίσματος γράφαμε, και όχι τυχαία, τα εξής: «Κακές γλώσσες ωστόσο δηλώνουν απαισιόδοξες (για την έκδοση του πορίσματος), υποστηρίζοντας πως θα περάσει καιρός για να κοινοποιηθεί το πόρισμα «και ίσως δεν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, όπως έγινε και με την πυρκαγιά που κατέστρεψε το Νοέμβριο του 2014 τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.»
  Αυτή τη φορά θα προσθέταμε ότι είναι καιρός πλέον να δώσει η ΔΕΗ στη δημοσιότητα και εκείνο το πόρισμα!

  http://e-ptolemeos.gr/kontevoun-3-mines-alla-afanto-porisma-gia-tin-katolisthisi-sto-orychio-amynteou/

 25. Θεϊκο πόρισμα..Μονο την λεξη «θεομηνία» δεν εχει χρησιμοποιησει για να δικαιολογηθουν τα αδικαιολογητα για την κατολίσθηση στο Αμυνταίο-ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η olympia.gr ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ

  https://olympia.gr/2017/09/01/%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1/

 26. Πόρισμα 108 σελίδων… σαν διδακτορική διατριβή μου μοιάζει… από αυτές που στέκονται απλά στο θεωρητικό επίπεδο και δεν εισέρχονται στο “δια ταύτα”…

 27. μέρος τις σημερινής μου καταθέσεις
  Προς
  Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Φλώρινας (μέσω Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης )

  Συμπληρωματικό Υπόμνημα (Ν.Δ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ)

  Είναι δεδομένο ότι, ως συνταξιούχος επιθεωρητής ορυχείων της ΔΕΗ, έχω γίνει μάρτυρας απειράριθμων περιπτώσεων όπου πρανή εξόρυξης έχουν εμφανίσει προβλήματα ευστάθειας.
  Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι συνάδελφοί μου και εγώ καταφέραμε, μέσω κατάλληλων ενεργειών, να αποτρέψουμε την κατολίσθηση μέσω της έγκαιρης πρόγνωσης και της πείρας μας.
  Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου, εξαιτίας των αντικειμενικών τεχνικών συνθηκών ή εξαιτίας λανθασμένων ανθρώπινων εκτιμήσεων και ενεργειών , η κατολίσθηση πρανούς δεν έγινε εφικτό να αποφευχθεί.
  Κάθε τέτοια κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία της ΔΕΗ λόγω της αχρήστευσης καύσιμου υλικού (ύστερα από την ανάμιξη του με υπερκείμενα χώματα)αλλά και εξαιτίας της καταστροφής της παρακείμενου εξοπλισμού (εφ όσον δεν είχε προβλεφθεί η απομάκρυνσή του).
  Ταυτόχρονα, κάθε τέτοια κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα των εμπλουτισμό της εμπειρίας των (αρμόδιων για τα ορυχεία) εργαζομένων της ΔΕΗ σχετικά με τα πρόδρομα φαινόμενα μιάς κατολίσθησης και των δράσεων που θα έπρεπε να αναληφθούν προκειμένου αυτή να αποτραπεί ή, έστω, να περιοριστούν, κατά το δυνατόν, τα δυσμενή αποτελέσματα.
  Όπως είναι προφανές, η συσσώρευση της καθημερινής αυτής εμπειρίας από την συμπεριφορά των λιγνιτοφόρων πρανών χάνεται στην πορεία, καθώς οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται και αντικαθιστώνται από νέους οι οποίοι θα κτίσουν την εμπειρία τους μέσω νέων ανάλογων καταστροφών που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει.… Ωστόσο, οι επιστημονικές αναλύσεις και καταγραφές των προηγούμενων κατολισθήσεων εξακολουθούν, θεωρητικά, να παραμένουν περιουσία του προσωπικού της ΔΕΗ και να διαχέονται στις επόμενες γενεές εργαζομένων μέσω σεμιναρίων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. (Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα σεμινάρια και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του συνταξιούχου συναδέλφου Μάριου Λεονάρδου, ο οποίος έγκαιρα είχε προειδοποιήσει για την επερχόμενη κατάρρευση του Ορυχείου Αμυνταίου, χωρίς να εισακουστεί…)
  Στην προκειμένη περίπτωση, της κατάρρευσης του Ορυχείου Αμυνταίου, οι προειδοποιήσεις ήταν σαφείς, πολλές ημέρες πριν, τόσο από εμένα (με βάση την πείρα μου) όσο και από τον κ. Λεονάρδο, με επιστημονική τεκμηρίωση πού παρέθεσε βάσει των πορισμάτων από προηγούμενες καταρρεύσεις.
  Εν προκειμένω, υπήρξε ένα διπλό πρόβλημα… Εάν εισακούονταν οι προειδοποιήσεις μας, η ΔΕΗ όφειλε να έχει προβεί (με δική της δαπάνη), σε άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Ανάργυροι, αρκετές μέρες πριν την κατάρρευση. Το ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη στοιχειοθετεί την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα, αμέλησε για την απομάκρυνση όλων των εκσκαφέων (πλην ενός, ο οποίος ειχε αποσβεσθει, λογιστικώς- αν και ηταν λειτουργικός για πολλα από τα επομενα χρονια) σε ασφαλή απόσταση από το πρανές, εν αναμονή της κατάρρευσης. Το ότι απομακρύνθηκε εστω και ένα μέρος μόνον των εκσκαφέων υποδηλώνει ότι η κατάρρευση ήταν αναμενόμενη από την ΔΕΗ αλλά μη κοινοποιήσιμη, για δικούς της λόγους, πού καλό είναι να διερευνηθούν.
  Κομβικό ρόλο σε όλες αυτές τις δυσνόητες και αντιφατικές ενέργειες της ΔΕΗ έπαιξε η διαβεβαίωση (λίγες ώρες πριν την κατάρρευση) του καθηγητή κ. Καββαδά ότι το φαινόμενο έχει σταθεροποιηθεί και πως η κατάρρευση είναι μη-αναμενόμενη. Δεν δύναμαι να γνωρίζω αν αυτή η δήλωση (η οποία αντίκειται σε κάθε επιστημονικό δεδομένο) χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την αποφυγή περεταίρω προληπτικών ή διορθωτικών ενεργειών.
  Πέραν των προηγουμένων αναφορών μου σχετικά με τις συνέπειες μη τήρησης από την ΔΕΗ και τους εντεταλμένους υπαλλήλους/στελέχη της (Γιατρούς Εργασίας-Τεχνικούς Ασφαλείας) του θεσμικού πλαισίου Υγείας και Ασφάλειας Εργασιας (κάθε σχετική παράκαμψη =ποινικό αδίκημα, ιδιαίτερα όταν αυτή η παράκαμψη εκφεύγει του εργασιακού χώρου και διασυνδέεται με βλάβες/ρυπάνσεις/μολύνσεις,  υγείας ανθρώπων, εναέριου-επίγειου-υπογείου ευρύτερου περιβάλλοντος), σας ενημερώνω για τα εξής:
  Η ΔΕΗ καταδικασθείσα ήδη για τέτοιες συστηματικές και ηθελημένες παρακάμψεις από την COMMISSION (συνημμένη η σχετική απόφαση έπειτα από προσφυγή του Ι.Μ.Δ.Α.http://www.mfhr.gr/archive/jurisprudence/ECSR_IMDAvGreece.pdf ), επέμενε διαχρονικά και μέχρι σήμερα, στην μη τήρηση του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου-ΑΒΕΚ, ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ (βλέπετε δύο ξεκάθαρα διατυπωμένα συνημμένα έγγραφα του ΣτΠ, υπάρχει εξ άλλου διαθέσιμη ολόκληρη η σχετική αλληλογραφία καταγγέλλοντος-ΣτΠ-ΔΕΗ και πάνω απ’ όλα,  η σχετική με το συνολικό θέμα των, με κρατική ανοχή εργοδοτικών παραλείψεων, συνημμένη προειδοποιητική επιστολή της COMMISSION).
  Αποτέλεσμα της μη τήρησης του ΑΒΕΚ, είναι, εργαζόμενοι (και κοινωνικός έλεγχος, επίσης και δικαστικός έλεγχος) να μην μπορούν να τεκμηριώσουν πάντα και επαρκώς και κατά την εργασιακή ζωή και ιδιαίτερα μετά από αυτήν ως διατηρούμενο ντοκουμέντο/ΑΒΕΚ, τις εργοδοτικές παρακάμψεις του θεσμικού πλαισίου ΥΑΕ και τις δυσμενείς επιδράσεις φυσικών-χημικων-βιολογικών-ψυχικών παραγόντων σχετιζομένων με τον χώρο εργασίας, αλλά και σε διασύνδεση με το ευρύτερο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον.
  Δεν είναι αρμοδιότητά μου, ως τεχνικός, να κρίνω αν το σύνολο αυτών των ακατανόητων και καταστροφικών ενεργειών, εκ μέρους της ΔΕΗ, οφείλονται σε αμέλεια ή σε δόλο. ιδιαίτερα σε θέματα επίμονης άρνησης  (=δόλος, ως πανελλαδικη εργοδοτικη “γραμμη” σύμφωνα και με την συνημμένη προειδοποιητική επιστολή της Commission) εφαρμογής της νομοθεσίας ΥΑΕ και όσον αφορά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και διασύνδεσής τους με το περιβάλλον” Τρίτη όμως εκδοχή, πέραν αυτών των δυο, δεν υπάρχει. σε βαριά αμέλεια η σε δόλο,

 28. Dennis Hoidas

  ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ (108 ΣΕΛΙΔΩΝ) “ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ”
  ΕΒΓΑΖΕ ΛΑΔΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΔΙΔΕ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
  ΣΕ …”ΘΕΟΜΗΝΙΑ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ. (ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)
  Ο ΝΙΚΟΣ (“ΓΚΛΟΜΠΕΚ”) ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΛΗΘΗΚΕ
  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ. –
  ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΥΣΤΙΚΟΤΗΤΟ
  ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ…
  (ΤΩΡΑ ΘΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΩΣΕΝΤΟΝΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ…)…
  Στο μεταξυ, να θυμισω οτι 15 μερες πριν την κατολισθηση, η ΔΕΗ (που της ανηκει σχεδον ολη η…Ελλαδα) ειχε χρηματιστηριακή αξια μολις 450 εκατομμυριων ευρω, οσο η μετοχη της βρισκοταν λιγο κατω απο τα 5 ευρω…Ηρθε η αποσχιση του ΑΔΜΗΕ, “στηθηκε” και το σκηνικο με την κατολισθηση και η μετοχη κατερρευσε ακαριαια σε κατι σεντς πανω απο τα 2 ευρω…Ακολουθώντας, κατα ποδας, την στοχευμενη υποτιμηση μιας ολοκληρης χωρας που βρεθηκε (με βοηθεα “απο μεσα”) στα νυχια των αρπακτικ’ων που εστησαν ολη αυτη τη φαση απο το 2000 και μετα…Δ.Χ

 29. […] Ν.Δ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ(ατακτος) 2 Σεπτεμβρίου 2017 07:47 at 07:47 
Θεϊκο πόρισμα..Μονο την λεξη «θεομηνία» δεν εχει χρησιμοποιησει για να δικαιολογηθουν τα αδικαιολογητα για την κατολίσθηση στο Αμυνταίο-ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η olympia.gr ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ
https://olympia.gr/2017/09/01/%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1/

Απάντηση 
 […]

 30. […] Στο μεταξυ, να θυμισω οτι 15 μερες πριν την κατολισθηση, η ΔΕΗ (που της ανηκει σχεδον ολη η…Ελλαδα) ειχε χρηματιστηριακή αξια μολις 450 εκατομμυριων ευρω, οσο η μετοχη της βρισκοταν λιγο κατω απο τα 5 ευρω…Ηρθε η αποσχιση του ΑΔΜΗΕ, «στηθηκε» και το σκηνικο με την κατολισθηση και η μετοχη κατερρευσε ακαριαια σε κατι σεντς πανω απο τα 2 ευρω…Ακολουθώντας, κατα ποδας, την στοχευμενη υποτιμηση μιας ολοκληρης χωρας που βρεθηκε (με βοηθεα «απο μεσα») στα νυχια των αρπακτικ’ων που εστησαν ολη αυτη τη φαση απο το 2000 και μετα…Δ.Χ

Απάντηση […]

 31. […] στα λιγνιτωρυχεία της, επειδή τόλμησε να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε να διερευνηθούν οι ευθύνες της […]

 32. […] στα λιγνιτωρυχεία της, επειδή τόλμησε να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε να διερευνηθούν οι ευθύνες της […]

 33. PETI Secretariat
  5:29 μ.μ. (πριν από 2 ώρες)
  προς εγώ
  Αγαπητέ κύριε Στεφανή,
  Σας ευχαριστούμε για το ηλεκτρονικό σας μήνυμα της 26.07.2020.
  Σας ενημερώνουμε ότι η αναφορά σας παραμένει ανοικτή.
  Θα σας κρατήσουμε ενήμερο ως προς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σχετικά με την αναφορά σας, στη συνέχεια της γραπτής απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία έχετε ήδη λάβει.
  Με εκτίμηση,
  Η Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών

 34. Ο κ. Καββαδάς είναι επίσης επιστημονικός τεχνικός σύμβουλος στο σχεδιασμό των φραγμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στις Σκουριές και τον Κοκκινόλακκα. Η εφημερίδα του αποδίδει την ιδιότητα της αυθεντίας: αφού ακόμη και εκείνος δεν προέβλεψε την επικείμενη καταστροφή, δεν θα μπορούσε να την προβλέψει κανείς. Πέρα λοιπόν από το γενικότερο ενδιαφέρον μας για τα τα τεκταινόμενα στη Δυτική Μακεδονία, έχει σημασία και για τη Χαλκιδική η αξιοπιστία του κ. Καββαδά. Όταν λέει οτι “δεν υπάρχει κίνδυνος” να τον πιστεύουμε ή όχι;

  https://www.volvinews.gr/index.php/enimerosi/koinonia/item/10441-o-kathigitis-tou-efisyxasmou

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.