Απάντηση Ε.Ε. προς Παπαδημούλη για τη φοροδιαφυγή πολυεθνικών (Εldorado)


Από euro2day.gr

papadimoulis-180_bΤο Συμβούλιο της Ε.Ε. αποφεύγει να σχολιάσει τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή της Eldorado Gold, μέσω του ευνοϊκού φορολογικού συστήματος της Ολλανδίας, δηλώνοντας ότι δεν είναι αρμόδιο να σχολιάσει εκθέσεις ιδιωτικών οργανισμών ή δράσεις ανειλημμένες από κράτη-μέλη.
Την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών της Ε.Ε. και την αρμοδιότητά τους στα ζητήματα της φορολογίας θυμήθηκε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ρωτήθηκε για τη φοροαποφυγή εκατομμυρίων της καναδικής εταιρίας, Eldorado Gold, που δραστηριοποιείται στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, μέσω της αξιοποίησης του φορολογικού καθεστώτος της Ολλανδίας. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Συμβουλίου της Ε.Ε., σε σχετική ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα της φοροδιαφυγής 1,7 εκατ ευρώ από την καναδική εταιρία Eldorado Gold, μέσω της αξιοποίησης του ευνοϊκού φορολογικού συστήματος της Ολλανδίας, όπως αποκάλυψε με έρευνά τού το Κέντρο Ερευνών για τις Πολυεθνικές (Centre Research on Multinational Corporations) και ρωτούσε το Συμβούλιο εάν «θεωρεί ότι προάγονται η καλόπιστη συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., όταν θεσπίζονται φορολογικά συστήματα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών πολυεθνικών εταιριών και τη νομιμοφανή φοροαποφυγή», καθώς επίσης εάν «σκοπεύει το Συμβούλιο να ζητήσει από συγκεκριμένα κράτη-μέλη την αναθεώρηση των φορολογικών καθεστώτων, που ευθύνονται, μεταξύ άλλων, και για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και ανισότητες εντός της Ένωσης».

Το Συμβούλιο στην απάντησή του, προσπαθεί να αποφύγει να σχολιάσει τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή της εταιρίας Eldorado Gold, μέσω του ευνοϊκού φορολογικού συστήματος της Ολλανδίας, δηλώνοντας ότι «…δεν είναι αρμόδιο να σχολιάσει εκθέσεις ιδιωτικών οργανισμών ή δράσεις ανειλημμένες από κράτη-μέλη σύμφωνα με τις εθνικές αρμοδιότητές τους».

Στη συνέχεια της απάντησής του το Συμβούλιο της Ε.Ε., αφού τονίζει ότι «μολονότι η άμεση φορολογία παραμένει κυρίως αρμοδιότητα των κρατών-μελών, το Συμβούλιο ασχολήθηκε εντατικότατα, πρόσφατα, εντός του πεδίου αρμοδιότητάς του, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού», ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή σχετικά με τα στάδια υλοποίησης διάφορων πρωτοβουλιών των κρατών-μελών σχετικά με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής από πολυεθνικές, όπως οι εργασίες του Συμβουλίου για τη «διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), που απορρέουν από τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι αποκλίνοντες εθνικοί φορολογικοί κανόνες για τεχνητό διαχωρισμό της κατανομής των κερδών από τις χώρες στις οποίες προέκυψαν, προκειμένου να μετατοπισθούν προς δικαιοδοσίες χαμηλής φορολόγησης», την «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών, την οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα, και στο επίπεδο της Ομάδας “Κώδικας δεοντολογίας”».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005752/2015 προς το Συμβούλιο
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Φοροδιαφυγή πολυεθνικών μέσω φορολογικών συστημάτων.

Σε πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Ερευνών για τις Πολυεθνικές (Centre Research on Multinational Corporations), αποκαλύπτεται ότι η καναδική εταιρία Eldorado Gold, που αξιοποιεί τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, αποφεύγει την πληρωμή αναλογούντων φόρων στην Ελλάδα, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας το φορολογικό καθεστώς της Ολλανδίας. Με δεδομένα την οικονομική θέση της Ελλάδας και τις σημαντικές ανάγκες για φορολογικά έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού, αλλά και τον αμοιβαίο σεβασμό και την «αρχή της καλόπιστης συνεργασίας» (άρθρο 4, ΣΕΕ) μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., ερωτάται το Συμβούλιο:

– Θεωρεί ότι προάγονται η καλόπιστη συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., όταν θεσπίζονται φορολογικά συστήματα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών πολυεθνικών εταιριών και τη νομιμοφανή φοροαποφυγή;

– Στο πλαίσιο του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, σκοπεύει το Συμβούλιο να ζητήσει από συγκεκριμένα κράτη-μέλη την αναθεώρηση των φορολογικών καθεστώτων, που ευθύνονται, μεταξύ άλλων, και για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και ανισότητες εντός της Ένωσης;

EL
E-005752/2015
Απάντηση
(22.6.2015)

Το Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να σχολιάσει εκθέσεις ιδιωτικών οργανισμών ή δράσεις ανειλημμένες από κράτη-μέλη σύμφωνα με τις εθνικές αρμοδιότητές τους. Μολονότι η άμεση φορολογία παραμένει κυρίως αρμοδιότητα των κρατών-μελών, το Συμβούλιο ασχολήθηκε εντατικότατα, πρόσφατα, εντός του πεδίου αρμοδιότητάς του, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Οι εργασίες του εστιάστηκαν ειδικότερα στη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) που απορρέουν από τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι αποκλίνοντες εθνικοί φορολογικοί κανόνες για τεχνητό διαχωρισμό της κατανομής των κερδών από τις χώρες στις οποίες προέκυψαν, προκειμένου να μετατοπισθούν προς δικαιοδοσίες χαμηλής φορολόγησης.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2014 αναφέρουν ότι «πρέπει επειγόντως να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο» και καλούν το Συμβούλιο να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με αυτά τα θέματα και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2015.

Σημειωτέον, ότι οι εργασίες σχετικά με την οδηγία για τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Αυτό θα επιτρέψει, πρώτον, την αποφυγή διπλής μη φορολόγησης εξαιτίας υβριδικών δανείων λόγω διαφορετικών φορολογικών χαρακτηρισμών και δεύτερον, την εισαγωγή κοινού ελάχιστου αντικαταχρηστικού κανόνα μεταξύ των κρατών-μελών. Οι εργασίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου συνεχίζονται όσον αφορά άλλους φακέλους σχετικούς με τις BEPS, ιδίως δε την πρόταση για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών, την οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα, και στο επίπεδο της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας».

Τον Φεβρουάριο του 2015, η λετονική Προεδρία εκπόνησε χάρτη πορείας για τις BEPS. Στον εν λόγω χάρτη πορείας εκτίθεται ο τρόπος με τον οποίο η λετονική Προεδρία θα διεξαγάγει εργασίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου για σχετικούς φακέλους, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα οι προκλήσεις των BEPS.

Το Συμβούλιο άρχισε επίσης την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις. Υπάρχει στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την G20 σχετικά με ζητήματα BEPS. Το Συμβούλιο έχει προβεί επανειλημμένα σε ανασκόπηση των νέων εξελίξεων όσον αφορά το σχέδιο BEPS. Οι Υπουργοί, κατά την ανεπίσημη σύνοδό τους στη Ρίγα στις 25 Απριλίου 2015, πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με περαιτέρω εργασίες σε επίπεδο Ε.Ε. σ’ αυτόν τον τομέα.


7 απαντήσεις στο “Απάντηση Ε.Ε. προς Παπαδημούλη για τη φοροδιαφυγή πολυεθνικών (Εldorado)”

 1. Συναγωνιστές, επειδή:
  – ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  – ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  – ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ
  ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥΣ

  ΤΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΧΥΡΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!!
  ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΝΤΑΝΗ!!

 2. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ “ΟΧΙ” (ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ “Ναί” ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΚΥΡΟ)

  http://crimesagainstgreeks.com/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86/

 3. ΝΙΚΑΜΕ! Κι οι Πολωνοί τώρα απαιτούν Δημοψήφισμα για την είσοδο τους στο ΕΥΡΩ!
  netakias

  «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν χαράξει» λέει ο εισαγγελέας στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η Ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε μια κοσμοϊστορική αλλαγή στην Ευρώπη, που ακόμη δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της.

  Οι Podemos έχουν ανακάμψει στην Ισπανία, ο Ραχοι απαιτεί εδώ και τωρα GREXIT πριν τις Ισπανικές εκλογές, η Ιταλία το ίδιο βλέποντας ότι έχει Ελληνικό χρέος όσο 2,4% του ΑΕΠ της, ο Ολάντ βλέπει το χρέος της Γαλλίας να ανεβεί το ψυχολογικό όριο του 100% στα 2,1τρις και πρέπει να πάρει κι αυτός μέτρα λιτότητας.

  Η Ελλάδα πρεπει να σταματήσει, δεν μπορεί να κερδίσει η Δημοκρατία γιατί θα αποκαλυφθεί η γύμνια των διαπλεκόμενων οργανισμών. Σήμερα πήγε ο Γιούνκερ να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, να ακούσει ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ευρωβουλευτές και το βράδυ θα πάει στα «περίεργα» φόρουμ Eurogroup, Euroworking Group, ECB, ESM, ESF, EFSF κι άλλα ιδιωτικά αρκτικόλεξα που αποφασίζουν για το μέλλον των λαών με εντολές πολυεθνικων.

  Η πρώτη μικρή νίκη έρχεται σήμερα από την Πολωνία. Σήμερα στο Πολωνικά δελτία ειδήσεων είναι η προταση που κάνουν πολλά κόμματα για δημοψήφισμα στην χώρα με ερώτημα ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην είσοδο της χώρας στον ΕΥΡΩ ! ! Σκεφτείτε ζημια! Για χρόνια ετοιμάζουν την χώρα ωστε να μπει στο ΕΥΡΩ, έχουν αναβαθμίσει τον Τουσκ, τους έχουν έτοιμους να τους πιουν το αίμα κι έρχεται η μικρή Ελλαδίτσα να τους ανοίγει τα μάτια!

  Μπορεί η Γερμανία να ανεχτεί από την Ελλάδα να της ανακόψει την νέα εισβολή στην Πολωνία από το 1939;

  Άγνωστο το μέλλον, αλλά η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, οι χρηματοσυμμορίτες έχουν???

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.