Μεταλλεία Φωκίδας: Σε τροχιά αναθεώρησης αναπτυξιακού μοντέλου μετά από δεκαετίες η Παρνασσίδα!


Για μια συζήτηση της σημασίας των εξελίξεων στον τομέα εξόρυξης βωξίτη της Φωκίδας, που αφορά και τη Χαλκιδική, δείτε το: Φωκίδα (και Χαλκιδική): «Να πάρουμε πίσω το έδαφος που έχουμε χάσει ως τοπική κοινωνία».

Giona_2008-09-017

Από amfissaface.gr.

Σε ολική στροφή και μάλιστα αποδοχής με ποσοστά… Τσαουσέσκου από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών μετά από δεκαετίες ολόκληρες οδηγεί η αλλαγή τακτικής της νέας εργοδοσίας της βασικής εξορυκτικής εταιρείας στην περιοχή, όπως αυτή εκτυλίχτηκε αρχικά με την περίπτωση των ιδιοκτητών φορτηγών μεταφοράς βωξίτη και κυριότατα με τις αθρόες (18 εώς τώρα) απολύσεις εργατών στο μεταλλείο, ύστερα από όσα έλαβαν χώρα και, κυρίως, ψηφίστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών!

Η εξέλιξη αυτή, που βρήκε συντριπτικά και καθολικά αντίθετο τον τοπικό πληθυσμό αλλά και το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων, αντανακλά τις βαθύτερες κοινωνικές διεργασίες που αποδεσμεύθηκαν στο υπόστρωμα της τοπικής κοινωνίας. Εξέλιξη που θρυμμάτισε την κοινωνική συναίνεση που επισφράγιζε μέχρι πρότινος τις σχέσεις της πρώην S&B και νυν “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες”, που εξαγοράστηκε από την ΕΛΜΙΝ-KERNEOS με τον τοπικό πληθυσμό και που διέρρηξε, σε μη αναστρέψιμη κατά πάσα βεβαιότητα μορφή, το άρρητο “κοινωνικό συμβόλαιο”, κατά τον Δήμαρχο Δελφών, που αποτελούσε τον συνεκτικό δεσμό αναμεσα στις δραστηριότητες, αμφιλεγόμενες κατά πολλούς, της εταιρείας και της ανοχής του ντόπιου πληθυσμού.

Ενδεικτικό επ’ αυτού είναι ότι για πρώτη φορά Δήμαρχος της περιοχής, στον απολογισμό για τα θετικά και τα αρνητικά που ενέχει η εξορυκτική δράση στην περιοχή, υπερτόνισε και χρωμάτισε την ακραία περιβαλλοντική υποβάθμιση, συνδυάζοντάς τη με τις υποθηκευμένες προοπτικές των νέων γενεών λόγω της εξορυκτικής Μονοκαλλιέργειας, επεσήμανε την τροχοπέδη στην ανάπτυξη των υπόλοιπων παραγωγικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου και έθεσε σε πρώτο πλάνο την “ανάγκη να πάρουμε πίσω το έδαφος που έχουμε χάσει ως τοπική κοινωνία”.

Χαρατηριστικά, ο Θαν. Παναγιωτόπουλος ανέφερε σχετικά κατά τη γραπτή του εισήγηση προς το Σώμα:

“[…]Την ίδια στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, με την εντατική της προσέγγιση και με την έλλειψη τότε αυστηρού πλαισίου περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οδηγούσε σταδιακά πολλές περιοχές μας σε μονομερή προσανατολισμό και απέκλειε ή εμπόδιζε άλλες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Από τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε στη Φωκίδα να υπάρχει και να μεγαλώνει ο προβληματισμός, τόσο για τις άμεσες επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, όσο και για τις ασυμβατότητες που αυτή προκαλούσε με άλλες αναπτυξιακές προσεγγίσεις στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, όταν η εκμετάλλευση βωξίτη θα έχει εξαντλήσει τον ορίζοντά της”.

Κάτω από το αναπόφευκτο αυτό πρίσμα η συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ. Δελφών μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ιστορική. Την παρακολούθησε εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πολιτών, ενώ παρέστησαν και οι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί, ενώ απουσίασαν, όπως αναμενόταν, οι εκπρόσωποι της νέας εργοδοσίας. Ως προς τις απολύσεις με ομόφωνη (!) απόφαση το Δ.Σ. υιοθέτησε την πρόταση Παναγιωτόπουλου:

“[…] 6. Τέλος δηλώνουμε για ακόμη μια φορά την πλήρη συμπαράστασή μας στους αγώνες των εργαζομένων της περιοχής μας για δουλειά στον τόπο τους και μάλιστα στον τόπο που παράγει τον συγκεκριμένο πλούτο, καθώς και για ασφαλείς εργασιακές συνθήκες, ζητώντας την ουσιαστική ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους.

Απαιτούμε τον σεβασμό απ’ όλους στα δικαιώματά μας πάνω στη γη μας! Απαιτούμε από την κυβέρνηση να εκπληρώσει τον θεσμικό της ρόλο και να σεβαστεί τη βούληση των κατοίκων του Δήμου Δελφών και της Φωκίδας! Απαιτούμε από τη νέα διοίκηση της εταιρείας «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες» να αναθεωρήσει τη στάση της και να συμπεριφερθεί, ως οφείλει, στους ανθρώπους της περιοχής, από την εκμετάλλευση της οποίας προσδοκά και βασίζει τα κέρδη της, χωρίς ποτέ να ξεχνά ότι διαχειρίζεται δημόσιο πλούτο του δικού μας τόπου, που της έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό κράτος”!

Με παρέμβαση Ιωσηφίδη και τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμβούλων η απόφαση συμπληρώθηκε από την αξίωση για άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων εργατών και την ομόθυμη έκφραση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με όποια μορφή κριθεί σκόπιμο προς την κατεύθυνση αυτή.

Παράλληλα, σε μια ολική στροφή του σε σχέση με την απόφαση που είχε λάβει πριν 3,5 μήνες το Συμβούλιο του Δήμου, ο Δήμαρχος Δελφών πρότεινε προς το Σώμα την ανάκληση της γνωμοδοτικής απόφασης:

“1. Προς το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας για την παράταση ισχύος του δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας (σκάλες φόρτωσης) από την «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.» με την υπ’ αριθμ. 38/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, λόγω μη τήρησης των τεθέντων όρων εκ μέρους της αιτουμένης εταιρείας, τους οποίους εμείς θεωρούμε ως νομικές δεσμεύσεις της εταιρείας αυτής, καθώς και 2. Την αποστολή της ανακλητικής μας Απόφασης στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στα συναρμόδια Υπουργεία, που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει καμία σχετική απόφαση, θετική ή αρνητική”.

Το πρώτο σκέλος της πρότασης που υπερψηφίστηκε ομόφωνα αποτέλεσε πρόταση και των “Πολιτών στο Προσκήνιο”. Μάλιστα, αποτέλεσε πρωτόγνωρο γεγονός ότι από το σύνολο των επτά προτάσεων για τη μεταλλευτική – εξορυκτική δράση στην περιοχή που κατέθεσαν προς το Σώμα υιοθετήθηκαν όλες, πλην μιας, για την οποία θα γίνει ειδική αναφορά στη συνέχεια!

Παναγιωτόπουλος:

“Είναι κατά τη γνώμη μας πλέον σαφές ότι η νέα διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να παίξει «παιχνίδια εξουσίας» απέναντι στους εργαζομένους της και στους συνεργάτες της, απέναντι στην τοπική κοινωνία, απέναντι ακόμη και στον Δήμο Δελφών“.

Η συγκεκριμένη εύγλωττη αποστροφή αποτέλεσε τη σύνοψη της (για πρώτη φορά) γραπτής εισήγησης του Δημάρχου Δελφών προς το Σώμα. (Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση Παναγιωτόπουλου εδώ).

Στην αρχική του τοποθέτηση ο επικεφαλής της πλειοψηφίας, πέραν όσων επισημάναμε στις πιο πάνω γραμμές του κειμένου, συνέδεσε το όλο θέμα με τον εν εξελίξει Περιφερειακό και Εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και κάλεσε όλη την τοπική κοινωνία να παρακολουθήσει τις σχετικές διεργασίες και εξελίξεις, καθώς υπογράμμισε με έμφαση ότι έως τώρα τέτοια κορυφαία και καθοριστικής σημασίας αναπτυξιακά θέματα “πέρναγαν  σκόπιμα στο ντούκου” (sic), δικαιώνοντας, παράλληλα, την αίσθηση που εμπεδωνόταν, ότι έχει πλέον έρθει η ώρα για τη θέση σε τελείως διαφορετικές βάσεις σε αντιπαραβολή με το παρελθόν του αναπτυξιακού υποδείγματος στην περιοχή. Επ’ αυτού ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισηγησή του, χωρίο το οποίο εδράζεται στο οικείο κεφάλαιο του προεκλογικού προγράμματος της “Ανανεωτικής Δύναμης”:

“[…]β) Οριοθέτηση του περιβαλλοντικού πλαισίου στο οποίο αυτή θα ασκείται, γ) Αυστηρή τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δ) Οριοθέτηση των περιοχών όπου μπορεί η εξορυκτική δραστηριότητα να ασκείται (σαφώς δεν μπορεί να επιτρέπεται η εξόρυξη σε ολόκληρο τον Δήμο Δελφών, αλλά ρητά πρέπει να εξαιρεθούν πολλές περιοχές και τοπία που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, μια ρύθμιση που αποτελεί αντικείμενο κυρίως του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού), ε) Απαγόρευση της επιφανειακής εξόρυξης στις περιοχής που θα ασκείται η εξορυκτική δραστηριότητα”.

Συμπληρωματικά σε αυτή τη θέση το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την πρόταση των “Πολιτών στο Προσκήνιο:

“Διατύπωση από τον Δήμο μας με τρόπο απόλυτο στο Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας, όπως και στα Ειδικά Χωροταξικά, αλλά και τα Τοπικά, πως ο Βωξίτης δεν μπορεί να αποτελεί Μονοκαλλιέργεια για τη Φωκίδα”!

Εν συνεχεία, ο Θαν. Παναγιωτόπουλος ανέφερε συνάντησή του με τον Λυμπέρη Πολυχρονόπουλο στο γραφείο του στο Δημαρχείο στην Άμφισσα, όπου, όπως τόνισε, τού εξέθεσε τις απόψεις του αυτές, ενώ ανέγνωσε την επιστολή με την οποία τον κάλεσε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεχίζοντας τη σχετική αφήγηση ανέφερε ότι ο Λ. Πολυχρονόπουλος του αντιπρότεινε συνάντηση στο δικό του γραφείο στο “51”, κάτι που ο Δήμαρχος Δελφών απέρριψε αναφανδόν, καθώς θεώρησε αυτή την πρόταση αντιδεοντολογική, γιατί, όπως είπε, όφειλε ο εκπρόσωπος της νέας εργοδοσίας να μεταβεί εκείνος στην Άμφισσα, προκειμένου να ενημερώσει για τις προθέσεις και τις σκέψεις του τον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

Κλιμακώνοντας την επίθεση που εξαπέλυσε προς την εταιρεία προσέβαλε τις πρόσφατες απολύσεις ως μη νόμιμες και καταχρηστικές και στηλίτευσε τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού της εταιρείας υπερ εργαζομένων εκτός Δήμου Δελφών, τη στιγμή που αυτός αποτελεί τμήμα του φτωχότερου νομού της Στερεάς Ελλάδας. Προσθετα, ο Θαν. Παναγιωτόπουλος έβαλε και εναντίον του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, γιατί επενέβη 40(!) ημέρες μετά τις σχετικές καταγγελίες για τα τεκταινόμενα στο μεταλλείο.

Τέλος, ζήτησε τα ανταλλάγματα επί της εξορυκτικής δραστηριότητας να τεθούν σε θεσμική βάση, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να εξοβελιστούν οι φήμες για υπόγειες συναλλαγές της εταιρείας με το τοπικό πολιτικό προσωπικό, ανέφερε ότι η ΕΛΜΙΝ έχει προσβάλει την κυβερνητική απόφαση για την απόδοση μεταλλευτικού Τέλους στους δήμους (για το οποίο ζήτησε από το Κράτος την αύξησή του από το 20% στο 40%), αξίωσε από την κυβέρνηση να εκπληρώσει τον θεσμικό ελεγκτικό της ρόλο για τη δράση της μεταλλείας και πρότεινε στο Σώμα την απεύθυνση ερωτήματος προς το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με το οποίο να ζητάται να απαντηθεί κατά πόσο υλοποιείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες η σταδιακή αποκατάσταση περιβάλλοντος στα εργοτάξια των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Δελφών και να ζητάται επίσης η σε τακτική βάση (τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος) διαβίβαση στον Δήμο των αποτελεσμάτων των ελέγχων τους.

Παρεμβάσεις φορέων και εργαζομένων

Πριν πάρουν τον λόγο για τις τοποθετήσεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης μίλησαν: Η Γ. Καλαντζάκου, εκ μέρους του ΚΚΕ Φωκίδας, οι Γ. Κάζος, Θ. Αγγελέτος και Θ. Αγγελόπουλος, εκπροσωπώντας τους εργαζομένους του μεταλλείου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καστελλίων Γ. Κουτρούμπας, ο Χρ. Βανδώρος, καθώς και παριστάμενοι πολίτες.

Συνισταμένη όλων αποτέλεσε η στήριξη των απολυμένων, η απαίτηση για άμεση επαναπρόσληψή τους, η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ενώ ξεχωριστή εντύπωση και ανάλογη φόρτιση προξένησαν στο Σώμα οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις πως, αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, όχι μόνο θα μαζικοποιηθούν οι απολύσεις, αλλά νομοτελειακά θα επισυμβεί και θανατηφόρο ατύχημα.

Άξονες και προτάσεις από Ταγκαλή

Πρωτόγνωρες χαρακτήρισε τις καταστάσεις που βιώνει η τοπική κοινωνία στο μεταλλείο και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και ζήτησε τη λήψη ομόφωνης απόφασης του Σώματος για την άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων. Ο Παν. Ταγκαλής βάσισε την τοποθέτησή του σε δύο άξονες:
1) Τη διεκδίκηση των αντισταθμιστικών που ως τώρα δεν έχουν διεκδικηθεί και 2) την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, που ως τώρα δεν έχουν τηρηθεί και που “κάποιοι φρόντισαν να μην τηρούνται”!

Επίσης, κατέθεσε δύο προτάσεις: α) Εφ’ όσον το Κράτος δεν μπορεί να μεριμνήσει για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, να ιδρυθεί ανεξάρτητη υπηρεσία ελεγκτών σε επίπεδο επικράτειας και β) να θεσπισθεί μηχανισμός ελέγχου στον Δήμο από ειδικούς, μηχανικούς και νομικούς. Τέλος, διέβλεψε επιδείνωση της κατάστασης και ζήτησε από την ΕΛΜΙΝ-KERNEOS να επανεξετάσει τη σύνολη πολιτική της.

Μέγκος: “Η εταιρεία δεν έχει αλλάξει χέρια”!

Ως αίτία πολέμου αξιολόγησε τη διαμορφωθείσα κατάσταση ο επικεφαλής των “Πολιτών στο Προσκήνιο”, καθώς πια οι επιπτώσεις προσωποποιούνται σε συγκεκριμένα άτομα, ενώ κατέθεσε την πληροφόρησή του, ότι κατά την “αγοραπωλησία” έχει εκτιμηθεί μέχρι του τελευταίου λεπτού του ευρώ το ποσό αποζημίωσης όλων των απολυμένων, το οποίο προσδιόρισε στο 1,78εκ. ευρώ, προδιαγράφοντας τη συνέχιση του χορού των απολύσεων. Εντύπωση προκάλεσε η θέση του, ότι ουσιαστικά δεν μεταβλήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην εταιρεία, αφού μέτοχος της νέας πολυεθνικής ιδιοκτήτριας είναι εκ νέου και ο Οδ. Κυριακόπουλος.

Ο Π. Μέγκος ανέφερε πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα παύσης της παραγωγής, καθώς η KERNEOS δεν έχει καταθέσει αίτημα ανανέωσης τριών περιβαλλοντικών αδειών που λήγουν τέλη του έτους. “Να σκοτώσουμε το θηρίο, γιατί εμείς ως Δήμος είμαστε υπαίτιοι που μεγάλωσε, αφού φροντίσαμε ως τώρα να του δώσουμε γη και ύδωρ”, σημείωσε και πρότεινε να ορίσει και να πληρώσει ο Δήμος δικηγόρο υπερ των 18 απολυμένων, στο πρότυπο αντίστοιχης πρωτοβουλίας εναντίον της S&B στο Κοκκινάρι και αλλού. Παράλληλα, επιτέθηκε στην καθυστέρηση κατά 40 ημέρες των αρμόδιων ελεγκτών, την οποία απέδωσε σε ευθύνη των ελεγκτών, καθώς αυτοί, κατά τον Π. Μέγκο, είναι διαπλεκόμενοι, ενώ αμφισβήτησε την άποψη Παναγιωτόπουλου ότι συνολικά η τοπική κοινωνία είχε συνάψει “άρρητο, αλλά ισχυρό” κοινωνικό συμβόλαιο με την εταιρεία.

Οι “Πολίτες στο Προσκήνιο” κατέθεσαν και επτά προτάσεις προς ψήφιση, για τις οποίες ζήτησαν να υπάρξει ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε μία από αυτές. Εκτός εκείνης που συνέπεσε με αυτήν Παναγιωτόπουλου για ανάκληση της απόφασης για την ανανέωση της άδειας στο Λαρνάκι και εκείνης που προαναφέρθηκε για την παύση της Μονοκαλλιέργειας Βωξίτη στην περιοχή με βάση τα χωροταξικά, οι προτάσεις ήταν οι εξής:

1) Αίτημα παύσης των απολύσεων, επαναπρόσληψη των απολυμένων και αξίωση από την εταιρεία επίσημης ανακοίνωσης των προθέσεων της για την εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή.

2) Έλεγχο όλων των πάσης φύσεως αδειών λειτουργίας της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η εξόρυξη βωξίτη γίνεται κατά τρόπο ληστρικό, να απαιτηθεί η άμεση παύση της εξόρυξης.

4) Λήψη νέας απόφασης για τη χρήση του Λιμένα, όπως αυτή διατυπώθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο της Ιτέας στις 29/1/2015 (δείτε την εδώ). Ο χρόνος παραχώρησης που προτείνουν είναι 3 χρόνια και στο διάστημα αυτό η αποθήκευση και η επεξεργασία στην περιοχή Λαρνάκι – Καμιώτισσα να μετεγκατασταθεί.

5) Άμεσοι έλεγχοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στο σύνολο των εργοταξιων από τις αρμοδιες υπηρεσίες Δήμου, Π.Ε. Φωκίδας και των οικείων υπουργείων.

Όπως προείπαμε, όλες εγκρίθηκαν, εκτός από την τέταρτη, που αφορούσε την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων από Λαρνάκι και Καμιώτισσα, για την οποία υπήρξε μεγάλη ένταση. Αν και αρχικά η πρόταση φάνηκε να υιοθετείται, η παρέμβαση Ταγκαλή και του Αντιδημάρχου Νικ. Μολιώτη περιέπλεξε τα πράγματα. Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας ζήτησε να μάθει πού προτείνεται να μεταφερθούν οι εγκαταστάσεις και ακολούθως μεσολάβησαν διαδοχικές ψηφοφορίες, μέχρι το Σώμα να κατασταλάξει στην απόφαση τού να απορρίψει τη συγκεκριμένη πρόταση.

Μάλιστα, τόσο η υιοθέτηση όσο και η απόρριψη της πρότασης αυτής Μέγκου ήταν διαπαραταξιακή. Ενάντια, είτε με τη μορφή του “παρών” ή “κατά” τάχθηκαν από πλευράς Παναγιωτόπουλου οι Ανδρεοπούλου, Αγγελόπουλος, Καραγιάννης, Ανδ. Παναγιωτόπουλος, Μίχος, Τσονάκας, Μολιώτης και Ζωμένος. Υπέρ της πρότασης Μέγκου από την παράταξη Ταγκαλή τάχθηκε ο Αρ. Παπαλάιος.

Οι τοποθετήσεις Δρακάκη-Ιωσηφίδη

Ο Γ. Δρακάκης διαφώνησε με την τοποθέτηση της εκπροσώπου του ΚΚΕ Φωκίδας, Γ. Καλαντζάκου, καθώς θεώρησε ότι προσεγγίζει το ζήτημα με όρους κεντρικής πολιτικής, ενώ συντάχθηκε, ως επί το πλείστον, με την εισήγηση του Δημάρχου Δελφών.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης αμφισβήτησε την πρόθεση Παναγιωτόπουλου για τη μεγιστοποίηση της τοπικής ωφέλειας, καθώς δεν είναι αυτή που θα επαναφέρει τους απολυμένους στην εργασία τους, αναφέροντας πως από το 1982 έχουν χαθεί 1100-1200 θέσεις εργασίας στο μεταλλείο. Απέρριψε, επίσης, και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρητών γύρω από το μεταλλείο, αναφέροντας ότι όλοι οι πρώην διοικητές της υπηρεσίας στη Ν. Ελλάδα προσλήφθηκαν αργότερα από την S&B!

Τέλος, ο Γ. Ιωσηφίδης ανέγνωσε στη συνεδρίαση Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη πριν από δύο ημέρες και η οποία προξένησε εκτεταμένη και ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση στους συμβούλους και στο πολυπληθές κοινό λόγω των κυριολετικά μεσαιωνικών συνθηκών εργασίας που αυτή “επιφυλάσσει”.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.