Νέα μελέτη με πρόσθετους όρους ζητά η Γενική Διεύθυνση Δασών για τις Σκουριές (έγγραφο)


Από το Alterthess

IMG_2024-Edit-Edit

Έγγραφο με το οποίο αμφισβητείται ολόκληρη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ελληνικός Χρυσός για τα δάση στις Σκουριές κατέθεσε η Γενική Διεύθυνση  Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του ΥΠΑΠΕΝ στο ΣτΕ όπου εκδικάζονταν την Τετάρτη δέκα υποθέσεις που αφορούσαν τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι ανησυχίες του δασαρχείου Αρναίας  από το 2010 σχετικά με τις επιπτώσεις που θα προκαλέσουν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στο δασικό οικοσύστημα και ζητείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ ώστε «να συνταχθεί ειδική μελέτη επιπτώσεων των αποψιλωτικών υλοτομιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες υδάτων και λαμβάνοντας υπόψη το Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων της Κ. Μακεδονίας προκειμένου να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για την καλύτερη προστασία του δασικού και υδατικού υποσυστήματος»

Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες που αφορούν κυρίως το σχέδιο εκμετάλλευσης των Σκουριών θα προξενήσουν στο δασικό οικοσύστημα (χλωρίδα, πανίδα, μικροκλίμα, ατμόσφαιρα υπόγεια και επιφανειακά νερά) της συγκεκριμένης θέσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής καταστροφές ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες…» Επιπλέον  μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή θα δημιουργήσει, σύμφωνα με το Δασαρχείο,  η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω μεταφορά σκόνης που θα προέρχεται από το χώμα της επιφανειακής εξόρυξης.

Κρίσιμο για την Γενική Διεύθυνση Δασών αποτελεί το στάδιο της απομάκρυνσης της φυόμενης δασικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία ευδοκιμούν και αναπτύσσονται διαφορετικής ποικιλομορφίας και σημαντικός αριθμός ειδών. «Είναι γεγονός ότι η απομάκρυνση τους κατά θέσεις και σε διαφορετικούς χρόνους δεν αποκλείουν το αποτέλεσμα των υλοτομιών οι οποίες σε κάθε περίπτωση υλοποιούνται αποψιλωτικά μετά πλήρους ρευστοποιήσεως του ξυλώδους κεφαλαίου δημιουργώντας εντέλει μια κατάσταση κατά το πλείστον γυμνής επιφάνειας διαφοροποιώντας τις υφιστάμενες συνθήκες από εκείνες που επρόκειτο να δημιουργηθούν».

Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Δασών οι εδαφολογικές και σταθμολογικές συνθήκες δύναται να μεταβληθούν καθόσον θα υπάρξει απομάκρυνση του δασικού φυτομανδύα και απογύμνωση της εκτάσεων καθώς και ….. διαβρωτικά φαινόμενα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα» οι συνέπειες των οποίων ενδεχομένως να προκαλέσουν απόπλυση του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα, επιφανειακή διάβρωση ή κατά το χείριστο χαραδρωτικές και αυλακωτές διαβρώσεις.

«Η διατήρηση και διαφύλαξη του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα αποτελεί σημαντική μέριμνα ώστε στο στάδιο της αποκατάστασης των χώρων επέμβασης να χρησιμοποιηθεί αναλόγως για το μέγιστο της επιτυχούς φυτικής αποκατάστασης» αναφέρει ακόμη η Γενική Διεύθυνση Δασών.  Ευλόγως γεννάται το ερώτημα, όπως διατυπώθηκε εκ του δασαρχείο Αρναίας στο αριθμ. 5662 π.ε /28-1-2011 έγγραφό του «οι αποψιλωμένοι χώροι θα φυτευθούν μετά την αποκατάστασή τους με εδαφικό επίστρωμα πάχους τουλάχιστον 60 εκατοστών φυτικής γης με αυτόχθονα είδη. Από πού θα προέλθουν τα 1.068.000 κ.μ. γόνιμης φυτικής γης.

Η ΓΔΔ εξετάζει και το ενδεχόμενο λόγω της αποψίλωσης του δάσους να υπάρξουν  πλημμυρικά και χειμαρρικά φαινόμενα στις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τα έργα.

Επικαλούμενη την άποψη του Δασαρχείου Αρναίας η Γ. Δ. Δασών τονίζει πως σοβαρή θα είναι η επίπτωση στο περιβάλλον από την ρύπανση των υδάτων.

«Τα υδρολογικά πρότυπα αλλάζουν ριζικά στις περιοχές αυτές. Τα πλημμυρικά νερά αυξάνονται, η διάβρωση είναι πολύ πιο έντονη και η μεταφορά στερεών υλικών στα ρέματα και τους π0ταμούς είναι πολύ πιο μεγάλη».

Τέλος «οι αποψιλωτικές υλοτομίες κατά μήκος ρέματος και σε μήκος ρέματος και σε μια ιδιαίτερα μεγάλη έκταση 1000 στρεμμάτων στρεμμάτων καθόσον πρόκειται για επικλινή εδάφη με κλίσεις οι οποίες φθάνουν και το 100% θα επιφέρουν αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ρέματος»  αναφέρεται στο έγγραφο.

Κ. Ιγγλέζη: Αγνοήθηκαν επιδεικτικά οι ανησυχίες των δασικών υπηρεσιών.

«Οι δασικές υπηρεσίες, το δασαρχείο Αρναίας , η Διεύθυνση δασών και άλλες δασικές υπηρεσίες δεν συμφωνούσαν να υπάρξει αυτή η καταστροφή στα δάση από τις φαραωνικές αυτές «επενδύσεις» και για αυτό είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά. Οι ανησυχίες τους αγνοήθηκαν επιδεικτικά από την τότε Διεύθυνση περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Για αυτό θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα η ΑΕΠΟ έτσι ώστε να λάβει υπόψη αυτές τις παραμέτρους που αγνοήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις» τονίζει από την πλευρά της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ιγγλέζη.

Περίεργες μετακινήσεις υπαλλήλων που είχαν εκφράσει ενστάσεις

Σύμφωνα με την ίδια, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών που ήταν υπεύθυνοι για την περιβαλλοντική προστασία και είχαν εκφράσει ενστάσεις με υπομνήματα σχετικά με την καταστροφή που θα επέλθει στο δάσος από την δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους  από την τότε κυβέρνηση και το υπόμνημά τους εξαφανίστηκε χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη.

Το γεγονός αυτό αναφέρεται μάλιστα σε σχετική ερώτηση που είχαν καταθέσει από κοινού οι βουλευτές Κ. Ιγγλέζη και Η. Διώτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος στις 28/11 / 2014 με θέμα « Απαράδεκτες και αδικαιολόγητες μετακινήσει υψηλόβαθμων στελεχών εντός της Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας» .

«Με την Υ.Α 503557/27/10/2014 και Υ.Α 50438/27-10-2014 μετακινήθηκαν ο προϊστάμενος της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλοντος καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου της ίδιας Διεύθυνσης και τοποθετήθηκαν σε θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών , διάφορες του αντικειμένου που κατά γενική ομολογία (σύμφωνα με τη θετική γνώμη των Δασαρχών και των Δ/ντων Δασών των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας ) ασκούσαν επιτυχημένα.

Στην ερώτηση αναφερόταν πως παρά την σημαντική τους προσφορά στο αντικείμενο της Δασοπροστασίας εντούτοις «απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους για ανεξήγητο και περίεργο λόγο» και πως «….με τις μετακινήσεις αυτές αφήνεται απογυμνωμένη από ικανά και έμπειρα στελέχη μια νευραλγική Διεύθυνση της Κεντρικής Δασικής υπηρεσίας σε μια εποχή που το έργο αυτής είναι ιδιαίτερο σημαντικό και απαιτητικό λόγω των ισχυρών επεμβάσεων που προετοιμάζονται στα δασικά εδάφη για την εξυπηρέτηση επενδύσεων, της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά στις επεμβάσεις στα δασικά εδάφη…» καταλήγοντας στο ερώτημα «Επειδή κατά πληροφορίες οι μετακινηθέντες υπάλληλοι είχαν άποψη και εξέφραζαν την επίσημη θέση της Δ/νσης Προστασίας στα ζητήματα των επεμβάσεων στα δασικά εδάφη, μήπως ενοχλούσαν;

Σταυρούλα Πουλημένη

Δείτε το έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ:

 

Δ:ΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ.pdf by Antigold


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.