Kαταγγελία Συλλόγου της Ολυμπιάδας για παραβίαση περιβαλλοντικών όρων από την Ελληνικός Χρυσός (έγγραφο)


skouries1

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και τις ελεγκτικές αρχές (εδώ σε pdf), ο Σύλλογος Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής Ολυμπιάδας καταγγέλει την παραβίαση από την Ελληνικός Χρυσός πολλών από τους εγκεκριμένους με την ΚΥΑ 201745/2011 Περιβαλλοντικούς Όρους.

Στην Ολυμπιάδα η εταιρεία εκτελεί το έργο “Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας” το οποίο διαφημίζει ως ένα “περιβαλλοντικό” έργο. Στην πραγματικότητα, όπως επανειλημμένως έχουμε γράψει, η “αποκατάσταση” δεν είναι παρά το πρόσχημα για την απόληψη από την εταιρεία του χρυσού και του αργύρου που είχαν απομείνει στον κάμπο της Ολυμπιάδας από την εποχή του Μποδοσάκη και την αφορολόγητη εξαγωγή του στην Κίνα. Διαβάστε σχετικά: Αδειοδότηση “αποκατάστασης” του τέλματος Ολυμπιάδας με ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ κέρδος 145 εκ. ευρώ για την Εldorado Gold/AKTΩΡ!

Οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινά από κοντά τις εργασίες της εταιρείας διαπιστώνουν ότι καμμία εργασία αποκατάστασης του περιβάλλοντος δεν έχει γίνει και ότι η εταιρεία παραβιάζει μια σειρά από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, θέτοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Όσα καταγγέλουν οι κάτοικοι φαίνεται να επιβεβαιώνονται απολύτως από την έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τη δράση της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα που κατά συμπτωση δημοσίευσε η ΕΦ.ΣΥΝ. μόλις την περασμένη Κυριακή!

Aκολουθεί το κείμενο της επιστολής:

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ 201745 /26-7-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ;

Εδώ και αρκετό καιρό, παρακολουθώντας όλα όσα συνεχώς δηλώνονται σε διάφορα ΜΜΕ σχετικώς με την νομιμότητα ή όχι του Επενδυτικού Σχεδίου που υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός , βλέπουμε εκπροσώπους του Πολιτικού χώρου ,αλλά κυρίως κορυφαία στελέχη της Εταιρίας ,διαρκώς να επαναλαμβάνουν ως επιχείρημα ότι το υπό υλοποίηση Επενδυτικό Σχέδιο είναι απολύτως νόμιμο μέσω της ΚΥΑ 201745 /26-7-2011 την οποία μάλιστα επικύρωσε πρόσφατα και το ΣτΕ.

Τόσο όμως η Ελληνικός Χρυσός όσο και οι αρμόδιες Ελεγκτικές αρχές ,δεν μας αναφέρουν ποτέ το ΕΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ σήμερα στο σύνολό τους ,οι Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι και Προϋποθέσεις που υπαγορεύει η ΚΥΑ 201745 /26-7-2011, και οι οποίοι διέπουν την κατασκευή και λειτουργία του όλου Έργου.

Αρμόδιες φυσικά για τον έλεγχο του εάν τηρούνται ή όχι τα όσα προβλέπει η ανωτέρω ΚΥΑ , είναι μόνο οι θεσμοθετημένες Ελεγκτικές Αρχές και Υπηρεσίες όπως η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ,η Επιθεώρηση Μεταλλείων , και κυρίως η μέσω της ίδιας της ΚΥΑ ειδικά θεσμοθετημένη για το συγκεκριμένο Έργο, Επιστημονική Επιτροπή Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΚΥΑ 201745 /26-7-2011.

Στην Ολυμπιάδα, που αποτελεί ένα από τα Υποέργα του όλου Επενδυτικού Σχεδίου που υλοποιεί η Εταιρία Ελληνικός Χρυσός, 4 χρόνια μετά την έκδοση της ΚΥΑ 201745, και αρκετών περισσότερων από την έναρξη εργασιών στη περιοχή μας , εμείς έχοντας συνεχή παρακολούθηση και παρατήρηση όλων όσων γίνονται εδώ και χρόνια στο Υποέργο αυτό, και δίνοντας όλη την απαραίτητη καλοπροαίρετη πίστωση χρόνου στην Ελληνικός Χρυσός έτσι ώστε τα όποια συμπεράσματά μας να είναι αξιόπιστα, τεκμηριωμένα και μη αμφισβητήσιμα, και κυρίως πάντα σε σχέση ΜΟΝΟ με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 201745 /26-7-2011, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν είναι συνεπής έναντι πολλών θεσμικών της υποχρεώσεων ,δεν τηρεί πολλούς από τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και ουσιαστικά παρανομεί.

Πιο συγκεκριμένα :

Στις 3/4/2013 ένα ολοσέλιδο πρωτοσέλιδο πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδας (εφημερίδα των Συντακτών), αναφέρεται με πλήθος οπτικού υλικού και στοιχείων, σε εκτεταμένες όξινες απορροές από τις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός και τελικό αποδέκτη τον χείμαρρο Μαυρόλακκα ο οποίος μετά από σχετικά μικρή απόσταση εκβάλει δίπλα στην Ολυμπιάδα. Ο θόρυβος που προκλήθηκε τότε ήταν πολύ μεγάλος , και οι αρνητικές επιπτώσεις στο τουριστικό χωριό μας τεράστιες. Όλοι μας γνωρίζαμε βέβαια ότι η πραγματική αιτία ήταν το γεγονός ότι η Εταιρία, αν και είχε προβεί ήδη από το 2007 έως και το 2009,στην πώληση του έτοιμου και στοκαρισμένου από χρόνια στην Ολυμπιάδα Χρυσοφόρου Αρσενοπυρίτη , παρόλα αυτά αδιαφορώντας πλήρως για το περιβάλλον δεν δαπάνησε ένα ελαχιστότατο ποσό για τον καθαρισμό και την εξυγίανση των χωμάτινων λεκανών των Αρσενοπυριτών ως όφειλε άλλωστε από την συμβατική της υποχρέωση.

Η Ελληνικός Χρυσός με επίσημο δελτίο τύπου την ίδια ημέρα 3/4/2013 απέκρυψε την πραγματικότητα , το απέδωσε μάλιστα ως <<πρόβλημα από παλαιότερες δραστηριότητες >>,και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, ενημέρωνε ότι <<η πλήρης αποκατάσταση έχει ενταχθεί και μάλιστα κατά προτεραιότητα στο επενδυτικό μας πλάνο >>.

  • Γιατί λοιπόν ως σήμερα ,2 χρόνια από εκείνη την ημέρα (και 6 χρόνια μετά από την πώληση του Χρυσοφόρου Αρσενοπυρίτη) οι άδειες χωμάτινες λεκάνες και τα πρανή των λεκανών εμποτισμένα με υπολείμματα αρσενικού είναι εκεί ,και φυσικά ο κίνδυνος παρόμοιων φαινομένων όξινων απορροών για την Ολυμπιάδα παραμένει; (ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ των Όρων δ1.22. και δ3.12 ii της ΚΥΑ 201745 ; )
  • Γιατί επίσης ως σήμερα , στον παλαιό χώρο απόθεσης στείρων στο Φιρέ, ενώ προβλέπεται η πλήρη απομάκρυνση των υλικών , η εταιρία έχει παράνομα εναποθέσει επιπλέον τεράστιες ποσότητες πολλαπλασιάζοντας τον όγκο απόθεσης , και μάλιστα προχειροσκεπάζοντάς τον με πράσινα δίχτυα ; (ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ του Όρου δ3.12iii της ΚΥΑ 201745 ;)

Για εμάς , αλλά και όλους πιστεύουμε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία έχει η πλήρης και ασφαλής οριστική Αποκατάσταση της Λίμνης Τελμάτων βάσει φυσικά πάντα όλων των προβλεπομένων και εγκεκριμένων της ΚΥΑ 201745.

Εδώ η KYA αναφέρει και συγκεκριμένα στον όρο δ2.87 << να προταχθεί χρονικά η απομάκρυνση, ο καθαρισμός και η πλήρης αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλιών τελμάτων Ολυμπιάδας και να διασφαλισθεί ότι η επεξεργασία νέων μεταλλευμάτων δεν θα ανακόψει την απορρόφηση όλης της ποσότητας των παλαιών τελμάτων σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα.>>

Επίσης αναφέρει στον όρο δ2.92 <<Παράλληλα με τις εργασίες απομάκρυνσης και καθαρισμού του παλιού τέλματος να γίνονται και οι εργασίες σταδιακής αποκατάστασης της περιοχής που ελευθερώνεται από τα παλιά τέλματα ώστε τα αποτελέσματα να είναι ορατά από τα πρώτα κιόλας στάδια έναρξης των εργασιών >>

Όμως ως σήμερα η όλη εικόνα που παρουσιάζει η Λίμνη Τελμάτων δεν υποδεικνύει και δεν θυμίζει σε τίποτα Αποκατάσταση αφού η εταιρία, προφανώς βάσει των στατιστικών δεδομένων και στοιχείων που διαθέτει για τις περιεκτικότητες των τελμάτων ,κάνει απολήψεις διάσπαρτες παντού, χρονικά πρώτα από τα σημεία με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αυτά προς τη μικρότερη, επίσης συνεχώς φορτηγά κατά παράβαση της ΚΥΑ ξανααδειάζουν μέσα στη Λίμνη και ακόμη φορτηγά επίσης μεταφέρουν υλικά από άλλες περιοχές των Μεταλλείων Κασσάνδρας προς τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας .

  • Γιατί λοιπόν ως και σήμερα που βάσει και των επίσημων ανακοινώσεων της εταιρίας, έχει ήδη απορροφήσει σχεδόν το 75-80% του υλικού, και το οποίο έχει επεξεργασθεί στο παρακείμενο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού και εν συνεχεία πουλήσει στο εξωτερικό, τίποτα μα τίποτα δεν θυμίζει εικόνα Αποκατάστασης στη Λίμνη Τελμάτων ; (ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ όρου δ2.92 της ΚΥΑ 201745 ; )

Από τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου της Ολυμπιάδας εξέρχονται και εισέρχονται καθημερινά τεράστιος αριθμός φορτωμένων υπερβαρέων οχημάτων προς Στρατώνι και Σταυρό , και πέρα από τις μεγάλες φθορές και αλλοιώσεις που έχει υποστεί η άσφαλτος, οι οποίες μάλιστα σε ορισμένα σημεία είναι σε επικίνδυνο βαθμό για τροχαία ατυχήματα ,έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση απαράδεκτη και επικίνδυνη αφού όλος ο δρόμος κυρίως για το Στρατώνι , αλλά και οι περιοχές δίπλα στον δρόμο αυτό , έχουν σκεπασθεί από σκόνη και λάσπη που μεταφέρονται μέσω των φορτηγών αλλά και των αυτοκινήτων των εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας , και οι οποίες ως γνωστόν εμπεριέχουν διάφορους επικίνδυνους χημικούς επιμολυντές ,

  • Γιατί λοιπόν ως και σήμερα η Εταιρία γνωρίζοντας μάλιστα τις ιδιαιτερότητες και την επικινδυνότητα των μεταφορών αυτών , να μην έχει εγκαταστήσει τόσα χρόνια μια ράμπα πλύσης υποχρεωτικώς όλων των εξερχομένων οχημάτων, και με αυτόν τον τρόπο όλα τα φορτηγά αλλά και τα αυτοκίνητα των εργαζομένων να εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις της πεντακάθαρα, χωρίς έτσι να μεταφέρουνε εκτός των εγκαταστάσεων της επικίνδυνα για την δημόσια υγεία στοιχεία ; (ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: δ2.58, δ2.100, δ3.22 της ΚΥΑ 201745; )

Τα παραπάνω ερωτήματά μας προκύπτουν από απλή φυσική οπτική παρατήρηση των όσων γίνονται δίπλα μας και είναι φυσικά εύκολο να τα διαπιστώσει ο κάθε πολίτης. Υπάρχει φυσικά πλήθος άλλων ερωτημάτων μας σχετικώς με την ΤΗΡΗΣΗ των όσων προστάζει η ΚΥΑ 201745 /2011 τα οποία όμως δεν μπορών να διατυπωθούν χωρίς να γνωρίζουμε τα επίσημα αποτελέσματα συγκεκριμένων ελεγκτικών ενεργειών (αν έχουν βέβαια πραγματοποιηθεί ποτέ).

Ως σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε καμιά επίσημη πληροφόρηση, για όσα γίνονται γύρω μας , αλλά και ουσιαστική ενημέρωση για σημαντικότατα θέματα όπως είναι επίσημες μετρήσεις σε νερό, αέρα, έδαφος κ.λ.π. ,και ειδικότερα στο θέμα της διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων (Υπόγειων και Επιφανειακών) , μια και εκεί εντοπίζονται για εμάς τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα προβλήματα και κυρίως πολλές φορές μη αναστρέψιμα.

  • Γιατί λοιπόν ως σήμερα, ενώ η Εταιρία ήταν υποχρεωμένη να συστήσει ειδική Ιστοσελίδα όπου θα δημοσιοποιούνταν σε πραγματικό χρόνο πλήθος μετρήσεων και αναλύσεων διαφόρων παραμέτρων, αλλά και θα ανακοινώνονταν εκεί τα διάφορα αποτελέσματα ελέγχων και επιθεωρήσεων από τις Αρμόδιες θεσμοθετημένες Υπηρεσίες Ελέγχου, δεν το έχει πράξει ακόμη; (ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ του Όρου : δ4.6 της ΚΥΑ 201745; )

Ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη όμως, ακόμη και από αυτή της εταιρίας, έχει η ίδια η Πολιτεία αφού η μη τήρηση από το ίδιο το Κράτος του όρου δ1.39 δηλ. της σωστής λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων είναι κατ εμάς ένας από τους σημαντικότερους λόγους , της σημερινής κατάστασης .

Είναι τόσο μεγάλος και καθοριστικός ο ρόλος και οι δυνατότητες ελέγχου που δίνει η ίδια η ΚΥΑ 201745 σε αυτήν της Επιτροπή, που εάν λειτουργούσε σωστά, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά σήμερα.

Για εμάς το ζητούμενο είναι να κατανοήσουν όλοι και πρωτίστως η Ελληνικός Χρυσός αλλά και το Ελληνικό Κράτος ,ότι η προστασία του Περιβάλλοντος του Τόπου μας και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή δεν αποδεικνύεται από τα Πιστοποιητικά ISO Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που υπάρχουν επάνω από τα γραφεία, αλλά αντιθέτως αποδεικνύεται στην πράξη ,τηρώντας η Εταιρία όλους τους θεσμοθετημένους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την τη ΚΥΑ 201745/2011 αλλά και από την τήρηση επίσης άγραφων Όρων και Κανόνων Ηθικής και Σεβασμού, στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον .

ΜΕ ΔΕΔΟΜΈΝΟ λοιπόν ότι η πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους των συναρμοδίων Υπουργείων και των αρμοδίων υπηρεσιών τους που υπέγραψαν την ανωτέρω ΚΥΑ, είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να κινούμαστε, ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤOΠΟΙΗΣΕΤΕ :

  • Έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη ΚΥΑ 201745/26-7-2011 σχετικά με τα παραπάνω θέματα και ερωτήματα ;
  • Σε ποιες συγεκριμένες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΑΠΕ τώρα) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του , προς το σκοπό της επίβλεψης εφαρμογής της υπ’αρίθμ. 201745/26.07.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ειδικά για το Υποέργο Ολυμπιάδας ;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 23-3-2015


Μία απάντηση στο “Kαταγγελία Συλλόγου της Ολυμπιάδας για παραβίαση περιβαλλοντικών όρων από την Ελληνικός Χρυσός (έγγραφο)”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.