Στρατονίκη. Περί της “παραδοσιακής υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας” και της επέκτασής της


StratonikiMAT3Φωτογραφία: Στρατονίκη, χειμώνας 2002

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ:
1. Τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Μίχο
2. Τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη, κ. Γ. Ζουμπά
(Με την παράκληση κοινοποίησης στους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους)

Ιερισσός, 10.1.2014

ΘΕΜΑ: Στρατονίκη. Περί της “παραδοσιακής υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας” και της επέκτασής της

Θεωρούμε ότι το διάστημα των οκτώ μηνών από την εκλογή της Δημοτικής Αρχής και των τεσσάρων μηνών από την εγκατάστασή της λογίζεται ως ικανοποιητική περίοδος χάριτος όσον αφορά την ενεργοποίησή της σε κρίσιμα και υπερεπείγοντα θέματα του Δήμου. Σε αυτά ασφαλώς περιλαμβάνεται και η Στρατονίκη.

Η “ιστορική” απόφαση του Δ.Σ. της 20.11.2014 διακηρύσσει την ομόθυμη βούληση των δεκαέξι δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας – και του Δημάρχου – για τη συνέχιση της ¨παραδοσιακής υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας” κάτω από τη Στρατονίκη. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του “Παρατηρητηρίου” κ. Τόλης Παπαγεωργίου χαρακτήρισε τη θέση αυτή για τη Στρατονίκη “ανήθικη και καταστροφική” και ο κ. Δήμαρχος έσπευσε να δηλώσει ότι “θα αναφερθούμε σύντομα σε ειδική συνεδρίαση για τη Στρατονίκη”. Και επίσης: “Δώσαμε έγγραφες εντολές για τη διερεύνηση και ανάδειξη του προβλήματος της Στρατονίκης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου”.

Για τον καινοφανή ορισμό “παραδοσιακή υφιστάμενη μεταλλευτική δραστηριότητα” παρουσιάσαμε την άποψή μας στο άρθρο Τι νόημα έχει σήμερα το “ναι στην παραδοσιακή υφιστάμενη μεταλλευτική δραστηριότητα”; (εδώ).

Εν όψει της συζήτησης του θέματος “Στρατονίκη” στο Δ.Σ., όπως διαβεβαίωσε ο κ. Δήμαρχος, παραθέτουμε εδώ το χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου του οικισμού με χαριστική βολή την “ιστορική” απόφαση του Δ.Σ. Αριστοτέλη.

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ “ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ” ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ

Το μεταλλείο “Μαύρες Πέτρες” αναπτύσσεται σχεδόν συνολικά κάτω από τον δομημένο οικισμό της Στρατονίκης. Το 1957 η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. ξεκίνησε την εξόρυξη του που διακόπηκε αναγκαστικά τη δεκαετία του 1980 λόγω μεγάλων καθιζήσεων από τις οποίες κατέρρευσαν οκτώ σπίτια και η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.

Το 1996 η TVX έκανε ερευνητικές γεωτρήσεις (332) στο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών και μετά την εξόφληση του κοιτάσματος “Μαντέμ Λάκκος”, άρχισε το 2000 εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη με εκρηκτικά. Η εξόρυξη σταμάτησε το Δεκέμβριο 2002 μετά από τις δυναμικές αντιδράσεις των κατοίκων και απόφαση του ΣτΕ.

Με την ΚΥΑ 143088/11.04.2005 και την Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Δ8-Α/Φ.4.49.13/16547/7.9.2005 εγκρίθηκε η επαναλειτουργία της εξόρυξης με χρήση μηχανήματος Road Header κατά ποσοστό 70% και 30% με εκρηκτικά. Ο όρος της μηχανικής εξόρυξης ουδέποτε τηρήθηκε. Τα προς εξόρυξη μεταλλευτικά αποθέματα υπολογίσθηκαν σε 2.120.000 τόνους (ΜΠΕ πιν. 4.2.1.2-2 σελ.4-32), σε περιοχή με δυτικό όριο τον άξονα x=-24825 και μεταξύ των υψομέτρων +210 και +310.

Η ΚΥΑ 143088/2005 επικαιροποιήθηκε με την ΚΥΑ ΕΥΠΕ/127905/12.07.2010 με την μηχανική μέθοδο εξόρυξης στην αυτή περιοχή. Το προς εξόρυξη κοίτασμα προσδιορίστηκε σε 1.641.000 τόνους.

Με την ΚΥΑ 201745/2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας επανεγκρίθηκε και η εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη, με εκρηκτικά πλέον κατά 100%, νομιμοποιώντας την παράνομα εφαρμοζόμενη από το 2000, αντί της μηχανικής εξόρυξης, μέθοδο. Ως όριο της προς εξόρυξη περιοχής ορίζεται ξανά δυτικά ο άξονας χ=-24805 που περνάει από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό Σχολείο και τα επίπεδα +210 και +310.

Η ποσότητα που έχει εξορυχθεί αναδρομικά από το 2010 υπολογίζεται σε 1.141.000 τόνους (ΜΠΕ πιν. 5.2.4-1, σελ. 5.2-36) και επομένως η υπολειπόμενη προς εξόρυξη ποσότητα είναι 500.000 τόνοι που με ετήσια εξόρυξη 250.000 τόνους (δελτία Eldorado Gold) εκτιμάται ότι θα εξοφληθεί στο τέλος του 2016.

Όμως, στο δελτίο οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου (Q3) του 2014, η Eldorado Gold ανακοίνωσε ότι: “Στο μεταλλείο Στρατωνίου (Στρατονίκης) προσδιορίσθηκαν επεκτάσεις του κοιτάσματος δυτικά (του άξονα χ=-24805) και επίσης σε βαθύτερα επίπεδα (του επιπέδου +210)”.

Αυτό πολύ απλά σημαίνει επέκταση της “παραδοσιακής υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας” χωρικά και (κάτω από τη Στρατονίκη και τα Στάγειρα πλέον) και χρονικά (πέραν του τέλους του 2016).

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

1. Αν κατά την έννοια της “ιστορικής απόφασης” του Δ.Σ. της 20.11.2014, η επέκταση που ανακοίνωσε η Eldorado Gold “δυτικά και βαθύτερα” λογίζεται ως “παραδοσιακή υφιστάμενη μεταλλευτική δραστηριότητα” ή ως “επέκτασή της”.
2. Αν η μέχρι και σήμερα πραγματοποιούμενη εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη είναι εντός της αδειοδοτημένης περιοχής ήτοι δυτικά μέχρι τον άξονα χ=-24805 και καθ’ύψος μεταξύ των επιπέδων +210.

Έχοντας υπ’όψη τους κάτωθι νόμους/διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των Υπηρεσιών να αποκρίνονται άμεσα στο σύννομο αίτημα του πολίτη:
1. Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114 άρ.86 παρ. 1, άρ. 215 παρ, 1,2 και άρ. 214 παρ. 1.
2. Άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος.
3. Νόμος 3422/12.12.2005 ΦΕΚ 303 Α’/2005 Κύρωση Σύμβασης Aarhus.
4. Άρθρα 6 και 7 παρ.1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/τ.Α’/24-5-2004, όπως ισχύουν.
5. Άρθρα 4 και 10 και άρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’), όπως ισχύουν.
6. Άρθρο 5 του Ν. 1943/91, ΦΕΚ 5/τ.Α/1991, όπως ισχύει.
7. Άρθρο 11 παρ. 1,2 του Ν. 3230/2004.
8. ΚΥΑ 11764/653/2006 ΦΕΚ Β ́327/17-3-2006.
9. Άρθρο 1 της υπ’αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170 ΦΕΚ 1226/τ.Β/10.8.2004.
10. Εγκύκλιος του Υπ. Εσ. “ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” – Ενημέρωση πολιτών για τα δικαιώματά μας – με αρ. 10384/9.5.2001.
11. Εγκύκλιος Εισ. ΑΠ 6/2006 (421843) για υποχρέωση της διοίκησης χορήγησης δημοσίων εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αναμένουμε την απάντησή σας.

Με τιμή,
Για το “Παρατηρητήριο”

Τόλης Παπαγεωργίου


2 απαντήσεις στο “Στρατονίκη. Περί της “παραδοσιακής υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας” και της επέκτασής της”

 1. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα ο κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, μηχανικός μεταλλείων και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. μας αποκάλυψε ότι αντί η λεηλασία και η ανεπανόρθωτη καταστροφή στις Σκουριές, στο Στρατώνι και στην Ολυμπιάδα να σταματήσουν, αντίθετα θα εντατικοποιηθούν και θα μεγιστοποιηθούν και ότι οι προγραμματιζόμενες καταστροφές θα χρηματοδοτηθούν με 250 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν σε 20 εκατομμύρια δολάρια σε μηνιαία βάση.
  Επειδή ολόκληρη η βόρεια-βορειοανατολικά του άξονα Ιερισσού Δεβελικίου έκταση του, των 317.000 στρεμμάτων είναι μοιρασμένη μεταξύ της μεταλλευτικής ιδιοκτησίας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (264.000 στρέμματα) και του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου της “Βίνας” (53.000 στρέμματα),
  επειδή όλη αυτή η έκταση είναι θεσμοθετημένη ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές παρακωλύουν την άσκηση της μεταλλείας ή τις εργασίες στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις,
  επειδή στο έγγραφο για την Εθνική Πολιτική για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες – ΟΠΥ – η προτεραιότητα που απολαμβάνει η εξορυκτική δραστηριότητα στο χωροταξικό σχεδιασμό οδηγεί σε απαγόρευση των άλλων δραστηριοτήτων,
  επειδή το βόρεια-βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ιερισσού τμήμα του Δήμου Αριστοτέλη έχει θεσμικά και «εν τοις πράγμασι» ανακηρυχθεί ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ της ELDORADO GOLD, όπου η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την άδεια της εταιρείας κάτω από το υφιστάμενο και υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα ο μισός Δήμος είναι αποκλεισμένος από κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και καταδικασμένος να είναι ες αεί εξαρτώμενος από την εταιρεία και ο άλλος μισός καθίσταται εξ’επιδράσεως όμηρος της μεταλλευτικής δραστηριότητας,

  ζητώ από τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Μίχο να παραδώσει με λεπτομέρειες ανά ημέρα το μηνιαίο πρόγραμμα καταστροφής του τόπου μας προυπολογισμού 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε μήνα του έτους 2015,
  ζητώ από τον κύριο Γιάννη Μίχο να δείξει την στοιχειώδη εντιμότητα και να παραιτηθεί, ειδάλλως θα πρέπει να μετονομάσει το Δήμο Αριστοτέλη σε Δήμο ELDORADO GOLD, γιατί όλα όσα αφορούν τον τόπο μας, το ζωικό κεφάλαιο, η υποτιθέμενη αποκατάσταση και η προστασία του περιβαλλοντικού χώρου, η σύνδεση με την Εγνατία Οδό, η πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση και οι θέσεις εργασίας, θυσιάζονται και καθορίζονται από το επιχειρησιακό σχέδιο της ELDORADO GOLD, αφού ήδη το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Αριστοτέλη είναι ουσιαστικά δεσμευμένο από τη μεταλλευτική εταιρεία και εξαιρείται από κάθε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Δήμου, ενώ και οι ιδιώτες στερούνται ουσιαστικά την περιουσία τους. Αλλά ακόμα και αν μελλοντικά ανακαλυφθούν νέα κοιτάσματα, προβλέπεται η κατ’εξαίρεση αλλαγή χρήσεων γης ώστε να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση τους. Στις περιοχές δε όπου υπάρχουν κοιτάσματα ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία, όπως η ΒΑ Χαλκιδική, οι χρήσεις που θεσμοθετούνται σε όλη την έκταση των 317.000 στρεμμάτων θα πρέπει να είναι συμβατές με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

  Διαφορετικά ο κύριος Γιάννης Μίχος θα μείνει στην ιστορία του Δήμου Αριστοτέλη σαν ακόμη ένας δούρειος ίππος, που αφού υφάρπαξε τις ψήφους, μένει απαθής να καταμετράει την ερημοποίηση της περιοχής, την υποβάθμιση της υγείας των κατοίκων κρατώντας το φανάρι στην ομάδα καταστολής των ΜΑΤ για την «επένδυση με κάθε κόστος».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.