#skouries: Πώς να φτιάξετε ένα παράνομο εργοστάσιο


skouries air view

TΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ

Η Ελληνικός Χρυσός δεν μπορεί να πάρει άδεια δόμησης κατά την κείμενη νομοθεσία για το κτίριο του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές που περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 201745/2011. Η συμβατότητα του θηριώδους (επιφάνειας περίπου 100.000 τ.μ.) κτιρίου που σχεδίασε η Ελληνικός Χρυσός με την νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση (Π.Δ. 24-5-1985 ΦΕΚ Δ’ 270 άρθρο 4 “Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις”) θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί πριν δοθεί έγκριση από τη Διοίκηση. Αυτό δεν έγινε και εδώ και πάνω από ένα χρόνο η αρμόδια Πολεοδομία και η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας αρνούνται να εκδώσουν έγκριση και άδεια δόμησης για ένα παράνομο κτίριο.

Εν τω μεταξύ, η αρμόδια για τις τεχνικές εγκρίσεις υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ έχει ήδη εγκρίνει την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της “οικοσκευής” δηλαδή αυτού του κτιρίου που δεν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία. Η έγκριση αυτή βασίστηκε στην ΨΕΥΔΗ βεβαίωση κάποιου μηχανικού ότι “κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης των έργων έδρασης… τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου”. Όροι δόμησης όμως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατόπιν καταγγελιών από τους κατοίκους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του συγκεκριμένου μηχανικού, ωστόσο η έγκριση που βασίστηκε στην ψευδή του βεβαίωση ισχύει…

Εδώ και μήνες λοιπόν, με το πρόσχημα της κατασκευής “βάσεων έδρασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού” η Ελληνικός Χρυσός εκτελεί παράνομες εργασίες δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού. Αν αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία, που έχει ύψος περίπου 25 μέτρων και συνεχίζει να υψώνεται, είναι “βάση έδρασης” ,θα θέλαμε πολύ να δούμε τι είδους “εξοπλισμός” θα εγκατασταθεί εκεί πάνω… (φωτογραφία του iosifsk)

10580045_1456778461243021_4783560931036023663_n

Η ΛΥΣΗ: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

Ας μην κάνει κανείς την αφελή σκέψη ότι θα μπορούσε να τροποποιηθεί η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε το κτίριο να “συμφωνήσει” με το νόμο. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και θα άνοιγαν κυριολεκτικά οι ασκοί του Αιόλου γιατί η ΜΠΕ και η ΚΥΑ ΑΕΠΟ “μπάζουν” από παντού. Εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δεν υπάρχει, η μέθοδος μεταλλουργίας που είναι ο βασικός κορμός της “επένδυσης” είναι μια απάτη, τα τερατώδη φράγματα στα ρέματα Καρατζά και Λοτσάνικου τεχνικά δεν μπορούν να κατασκευαστούν ώστε να είναι ασφαλή, το δε μπάζωμα των ρεμάτων με απόβλητα είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα νερά. Με βάση τα όσα σήμερα γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό το έκτρωμα να έπαιρνε ξανά έγκριση. Τα “θαύματα” δεν επαναλαμβάνονται και αυτό εταιρεία και κυβέρνηση το γνωρίζουν καλά.

Έτσι επελέγη η εύκολη λύση: Αλλάζουμε το νόμο για να “συμφωνήσει” με το κτίριο! Και με την ευκαιρία, αφαιρούμε κάθε σχετική αρμοδιότητα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες και τις μεταβιβάζουμε στις – κατά κανόνα ελεγχόμενες – υπηρεσίες ορυκτού πλούτου του ΥΠΕΚΑ. Η “λύση” παίρνει τη μορφή τροπολογίας στο δασικό νομοσχέδιο (τροπολογία 1634/222 29.7.2014, πατήστε εδώ) από την οποία η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι η εξής (κάντε κλικ για μεγέθυνση):

tropologia 161

Με την τροπολογία αυτή τροποποιείται το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 (Μεταλλευτικός Κώδικας) το οποίο σαφέστατα ορίζει ότι οι εγκρίσεις και αδειες δόμησης εκδίδονται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, χωρίς την εμπλοκή καμίας άλλης υπηρεσίας.

Άρθρο 161

“1. Αι κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτούμεναι άδειαι ανεγέρσεως κατοικιών, γραφείων, αποθηκών και κτισμάτων εργοστασίων εξυπηρετούντων την εκμετάλλευσιν και επεξεργασίαν των μεταλλευμάτων, χορηγούνται υπό των αρμοδίων πολεοδομικών γραφείων, μη απαιτουμένης προς τούτο ετέρας αδείας ή εγκρίσεως οιασδήποτε άλλης δημοσίας αρχής.
2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον άδειαι δύνανται να χορηγώνται και κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του Γενικού Οικονομικού Κανονισμού, εφ’όσον χορηγούνται δια περιοχάς κειμένας εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων”.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την πολεοδομική νομοθεσία (νόμος 4030/2011):
α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης,
β) ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Από τα δυο αυτά διακριτά στάδια αδειοδότησης οποιασδήποτε κατασκευής, το σημαντικότερο είναι το πρώτο: η έγκριση δόμησης.  Με την επίμαχη τροποποίηση:

 1. Η αρμοδιότητα που μέχρι σήμερα έχουν τα οικεία πολεοδομικά γραφεία για την έγκριση δόμησης των κτισμάτων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση ανατίθεται στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΜΒΟ) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ. Η Διεύθυνση αυτή, που ο ρόλος της είναι να εγκρίνει μελέτες αποκλειστικά σύμφωνα με τη μεταλλευτική νομοθεσία, μπαίνει τώρα στα ξένα χωράφια της πολεοδομικής νομοθεσίας και αντικαθιστά συνολικά τις από το νόμο αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
 2. Η εντελώς άσχετη με τα πολεοδομικά αυτή υπηρεσία αποκτά επίσης το δικαίωμα να χορηγεί παρεκκλίσεις από το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και από το Π.Δ. για την εκτός σχεδίου δόμηση.
 3. Η ΔΜΒΟ “θεωρεί” την αρχιτεκτονική μελέτη, τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν “με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν”. Οι “προδιαγραφές” αυτές δεν είναι πλέον αυτές που θέτει η πολεοδομική νομοθεσία, αλλά αυτές που κατά παρέκκλιση έχει εγκρίνει η ίδια η ΔΜΒΟ!
 4. Οι Πολεοδομίες περιορίζονται στον καθαρά διακοσμητικό ρόλο της έκδοσης αδειών δόμησης κατά τις παραγγελίες της ΔΜΒΟ.  Οι αρχιτεκτονικές, στατικές και λοιπές μελέτες για τα κτίρια των εργοστασίων κατ’ουσίαν καθίστανται άχρηστες αφού Πολεοδομία δεν έχει πλεον το δικαίωμα ούτε να απορρίψει ούτε να τροποποιήσει.
 5. Κατά την παρ.3 του άρθρου 7 του ΚΜΛΕ: “Στους μεταλλευτικούς χώρους και σε κατάλληλους χώρους που εγκρίνονται με την Τεχνική Μελέτη πρέπει να υπάρχουν … αποδυτήρια, εστιατόρια, γραφεία, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυσης και φυλάκια. Στα μικρά ή μικρής διάρκειας έργα και στα εργοτάξια ερευνων, αντί για τα παραπάνω κτίσματα μπορεί να υπάρχουν πρόχειρα ή κινητά καταλύμματα”.
  Το πρόγραμμα “Σκουριές” δεν είναι οπωσδήποτε ούτε μικρό ούτε μικρής διάρκειας έργο. Η διάταξη αυτή επιχειρεί να νομιμοποιήσει τα παράνομα διόρωφα συγκροτήματα προκατασκευασμένων οικίσκων που έχουν “ξεφυτρώσει” σε διάφορα σημεία του πρώην δάσους (φωτογραφία κάτω). Τα κτίσματα αυτά δεν έχουν χωροθετηθεί στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και φυσικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτούν έγκριση και άδεια δόμησης. Μετά την τροποποίηση δεν θα απαιτείται τίποτα πέραν μιας υπεύθυνσης δήλωσης μηχανικού για τη στατική επάρκειά τους!

BpqhzZfCMAA5rw2

“ΓΗΠΕΔΟ” ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΙ

Με το από 9-7-3013 έγγραφό της η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας απέρριψε το αίτημα χορήγησης παρέκκλισης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων από την Ελληνικός Χρυσός διότι:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρου 12 του Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ): “Γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ’αδιαιρέτου σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου”. Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 1 του Π.Δ. 24-5-1985 ΦΕΚ Δ’ 270 για την εκτός σχεδίου δόμηση: “απαιτείται πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μέτρα”.

Το γήπεδο των 126.000 τ.μ. που παραχωρήθηκε στην εταιρεία με την απόφαση 7633/29.3.2012 ούτε πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο έχει ούτε αυτοτελές και ενιαίο είναι διότι περιλαμβάνει ξένες ιδιοκτησίες, γεγονός που αναφέρεται και στην απόφαση παραχώρησης. Άρα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να οικοδομηθεί.

Το πρώτο από αυτά τα νομικά “ελαττώματα” τακτοποιήθηκε σε δυο σειρές του παρόντος Σχεδίου Νόμου: “Στις περιπτώσεις επιτρεπτών επεμβάσεων του παρόντος νόμου για την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης, τυχόν κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται κατά τις κείμενες διατάξεις, δεν απαιτείται η ύπαρξη “προσώπου γηπέδου”, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από τις ειδικές ή γενικές διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.”

Σύμφωνα λοιπόν με την “τροπολογία” η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ θεσπίζεται ως μια Υπερπολεοδομική Αρχή που χορηγεί εγκρίσεις και άδειες δόμησης κατά παρέκκλιση του ΝΟΚ και των διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση. Σύμφωνα φυσικά με τις επιθυμίες της εκμεταλλεύτριας εταιρείας ELDORADO GOLD / AKTΩΡ που στην ουσία είναι αυτή που νομοθετεί.

Έτσι μεταξύ των κάθε λογής “επενδυτών” που θα διεκδικήσουν να φάνε κομμάτια από τα δάση μας βάσει του σχεδίου νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση- Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών–Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας» που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο 1 Αυγούστου, η ΕLDORADO και οι λοιποί μεταλλευτικοί “επενδυτές” θα έχουν ειδική μεταχείριση: θα είναι οι μόνοι που θα μπορούν να χτίσουν ότι θέλουν, όπου θέλουν, χωρίς να μπλέξουν καθόλου με τις πολεοδομικές αρχές και την πολεοδομική νομοθεσία που είναι “βραχνάς” για όλους τους άλλους.


9 απαντήσεις στο “#skouries: Πώς να φτιάξετε ένα παράνομο εργοστάσιο”

 1. Είναι οφθαλμοφανές λοιπόν ότι κάποια ισχυρά συμφέροντα προτιμάνε την Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΜΒΟ) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ, από τις Πολεοδομίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης γενικά. Εσείς που το ψάχνετε πρέπει λοιπόν να ασχοληθείτε περισσότερο με τον ρόλο της συγκεκριμένης διεύθυνσης και των ανθρώπων που είναι εκεί. Και να φωτίσετε και εμάς τους επαρχιώτες. Ποιός είναι ο προϊστάμενός της? Τι ειδικότητα έχει; είναι πολεοδόμος; Ποιός εισηγήθηκε την τροπολογία?? Και γιατί η τροπολογία δεν μπήκε όπως έπρεπε στη βουλή ώστε να περάσει τουλάχιστον την διαβούλευση? Αλλά την τελευταία στιγμή και μάλιστα σε θερινό τμήμα? Τι μεθοδεύσεις είναι αυτές? Για ποιο δημόσιο συμφέρον μας μιλούν? Οι δημόσιες δασικές εκτάσεις παραδίδονται στα οικονομικά συμφέροντα, και όσα αφήνουν από τον τουρισμό τα δίνουν στο real estate και στα μεταλλευτικά συμφέροντα για να κάνουν παιχνίδι.
  Ο κύριος αυτός (Τζίμας νομίζω λέγεται αν η diavgeia λέει σωσστά) μάλλον θα πρέπει να φύγει από το δημόσιο και να παει να υπηρετήσει στην εταιρεία της οποίας τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Και να φύγει με κλωτσιές και αφού πληρώσει το τίμημα. Διαφορετικά, να περιμένετε να δείτε και αλλα πολλά. Σκεφτειτε αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του ιδιώτη μηχανικού που υπέγραψε ψευδως ότι τηρούνται οι όροι δόμησης για ένα συγκεκριμένο κτίσμα, τι θα πρέπει να γίνει για τον κύριο αυτό που «αλλάζει το νόμο για να συμφωνήσει με το κτίσμο», που προωθεί τα ιδιωτικά συμφέροντα με φωτογραφικές τροπολογίες και καταστρέφει τον τόπο μας.
  Κι εσείς πρέπει να λέτε τα πράγματα με το ονοματεπώνυμό τους. Ο μανιάτης και ο κολαούζος του Τζίμας καταστρέφουν την χαλκιδική. Και εμείς εδώ καθόμαστε και κοιτάμε τα εργοστάσια να ξεφυτρώνουν μεσα στο δάσος. Αυτοί θα αποφασίζουν και για τις παρεκκλίσεις. Αν είναι δυνατόν.

  • Η διαπλοκή πάντα συνόδευε τη συγκεκριμένη “επένδυση”. Όλες οι εξουσίες και παραεξουσίες έχουν συνεργαστεί για να προχωρήσει – και όταν λέμε όλες εννοούμε ΟΛΕΣ. Το σύστημα που έχει συμφέροντα από την επένδυση έχει πλοκάμια παντού.

   Η νομοθετική εξουσία, η Βουλή, κύρωσε με το νόμο 3220/2004 τη σύμβαση μεταβίβαση των μεταλλείων που ήταν φτιαγμένη κατά παραγγελία των “επενδυτών”. Η σύμβαση ήταν έργο του τότε υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα, που είναι ο πρώτος που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να έχει μπει φυλακή για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου.

   Στη συνέχεια η εκτελεστική εξουσία, οκτώ υπουργοί της κυβέρνησης με τις υπογραφές τους, με πρώτο τον Παπακωνσταντίνου, ενέκριναν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής της επένδυσης κατά τις επιθυμίες της εταιρείας, παρά τα αμέτρητα και σοβαρά της προβλήματα και παρά το ότι δεν υπήρχε καν εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Ο Παπακ/νου μπορεί να είναι ή να πάει φυλακή για άλλους λόγους, αλλά η υπογραφή του θα ισχύει. Την περιβαλλοντική έγκριση (που είναι και η σπουδαιότερη γιατί δρομολογεί τις επόμενες εγκρίσεις), την συνέταξε και την προώθησε για υπογραφή η υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ που λέγεται ΕΥΠΕ/Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και η οποία κατά τη γνώμη μας έχει τεράστιες ευθύνες. Είναι πολλές και σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης οι υπηρεσίες που εμπλέκονται και συνεργάζονται για να ανοίξουν το δρόμο στην επένδυση, να αφαιρέσουν τα εμπόδια και να κλείσουν το στόμα όσων αντιδρούν, παραβιάζοντας και το Σύνταγμα και τους νόμους. Έχει πολλούς κρίκους η αλυσίδα της διαπλοκής και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων ευσυνείδητων υπαλλήλων, αυτή είναι δυστυχώς η γενική εικόνα.

   Και τέλος έρχεται το ανώτατο ακυρωτικό μας δικαστήριο και βάζει την ταφόπλακα στη Χαλκιδική, επικυρώνοντας όλες τις ενέργειες της διαπλοκής και μάλιστα με τρόπο οριστικό και τελεσίδικο. Για τα τοπικά δικαστήρια δε μιλάμε, αυτά αρνούνται να ενεργήσουν ακόμα κι όταν φέρνεις μπροστά τους αποδεδειγμένες και οφθαλμοφανείς παρανομίες της εταιρείας. Διαφθορά; Φόβος; Αυτή είναι η “δικαιοσύνη” που ο μύθος του πολιτεύματός μας την θέλει “ανεξάρτητη”! Και η ένδοξη πορεία προς την υλοποίηση της “χρυσής επένδυσης” συνεχίζεται με νέους σκανδαλώδεις νόμους και νέες “εξυπηρετήσεις” προς την εταιρεία, η κάθε μια πιο εξοργιστική από την προηγούμενη.

   Και όπως είπατε, εμείς καθόμαστε και κοιτάμε να ξεφυτρώνουν εργοστάσια μεσα στο δάσος.

 2. […] Σὲ ψηφοφορία θὰ τεθοῦν ἐπίσης οἱ φωτογραφικὲς διατάξεις ὑπὲρ τῆς ἑταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”  συμφερόντων ELDORADO GOLD καὶ οἰκογενείας Μπόμπολα πρὸς νομιμοποίησιν παρανόμου ἐργοστασίου στὶς Σκουριές. […]

 3. […] νόμους και οι νόμοι δεν «βολεύουν», ως δια μαγείας γίνονται για χάρη της νέοι νόμοι. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι όλα αυτά τα ατυχήματα και […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.