ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Για την προσχηματική “οριοθέτηση” των ρεμάτων Καρατζά και Λοτσάνικο στις Σκουριές


IMG_0972

Στις 3 Σεπτεμβρίου εκδικάζεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει πάνω από χίλιοι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, για την αναστολή των εργασιών που πραγματοποιεί η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στην περιοχή του ρέματος Καρατζά στις Σκουριές. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πατάει στέρεα πάνω στην κείμενη νομοθεσία και στην απόφαση 1492/2013 του ΣτΕ που ορίζουν σαφώς ότι χωρίς απόφαση οριοθέτησης του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα, οποιαδήποτε επέμβαση υλοτόμησης – εκχωμάτωσης – αποψίλωσης – καθαρισμού στην περιοχή του ρέματος, είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ. Όλες οι εργασίες εκχέρσωσης της κοίτης του ρέματος που εκτελεί από τις αρχές Απριλίου και με ταχύτατο ρυθμό η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ είναι παράνομες.

Μέσα στο καλοκαίρι, εταιρεία και “αρμόδιες” Υπηρεσίες συνεργάζονται ώστε να “νομιμοποιηθεί” εκ των υστέρων η παρανομία και να ολοκληρωθεί το έγκλημα εναντίον της περιοχής. Στις 11 Ιουλίου, η εταιρεία Hellas Gold υπέβαλε ξανά για έγκριση τη “Μελέτη Οριοθέτησης” των ρεμάτων Καρατζά, Λοτσάνικου και Καρόλακκα, η οποία από το 2010 πηγαινοέρχεται μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας χωρίς να εγκρίνεται, αφού έχει διατυπωθεί η “ανάγκη επανασύνταξης και συμπλήρωσής” της. Μέσα σε δυο μόλις εβδομάδες, οι αρμόδιες Υπηρεσίες ικανοποίησαν το αίτημα της εταιρείας και έχει ήδη δοθεί εντολή στη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει στη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Οριοθέτησης. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 3 Σεπτεμβρίου, είναι πολύ πιθανό ότι όλα θα είναι πλέον “νόμιμα”.

Η οριοθέτηση των τριών μεγάλων ρεμάτων, Καρατζά και Λοτσάνικου, όπως προδιαγράφεται ότι θα εγκριθεί, αποτελεί παραβίαση του νόμου και διαστρέβλωση της κοινής λογικής. Σύμφωνα με το νόμο 3010/2002, στόχος της διαδικασίας οριοθέτησης των ρεμάτων που είναι απαραίτητη πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στην περιοχή τους, είναι η διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και η διασφάλιση της επιτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων”. Όμως με την ΚΥΑ 201745/2011, έχει ήδη εγκριθεί ότι τα ρέματα Λοτσάνικο και Καρατζάς θα καταργηθούν και θα ενταφιαστούν κάτω από δεκάδες εκατομμύρια τόνους αποβλήτων εμπλουτισμού, ενώ θα κατασκευαστούν τρία τσιμεντένια κανάλια για να μαζεύουν το νερό της βροχής. Ήδη τα αρχέγονα δάση της περιοχής ξερριζώνονται και ολόκληρη η περιοχή ισοπεδώνεται.

Αυτή είναι η “διατήρηση της φυσικής κατάστασης των ρεμάτων” που “θεσμοθετούν” οι αρμόδιες Υπηρεσίες, “αποφασίζουν” τα αρμόδια δικαστήρια και εκτελεί με ζήλο η Hellas Gold. Σε ένα μήνα από τώρα, ο Καρατζάς θα είναι έρημη έκταση. Και θα ακολουθήσει το Λοτσάνικο.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της καταγγελίας

______________________________________

ΠΡΟΣ:

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /
  ΤΜΗΜΑ ΠΧΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  (υπ’οψη: κ. Ι. Λανταβός)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
  Δ/ΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ Δ’
  (υπ’οψη: κα Α. Αντωνοπούλου)

ΘΕΜΑ: “Οριοθέτηση ρεμάτων στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα στην περιοχή “Σκουριές” Χαλκιδικής”

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 • Το 5980/01.07.2013 έγγραφο της Hellas Gold – “Αιτιολογική Έκθεση…”

 • Το 41676/25.07.2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ – Τμήμα Δ’

 • Το 24836/16.04.2013 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ

 • Το Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού – Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), Ιούνιος 2013

 • Το 6973/30.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Ιερισσός, 26 Αυγούστου 2013

Τα ρέματα Καρατζάς Λάκκος, Λοτσάνικο Λάκκος και Καρόλακκας είναι συνεχούς ροής με πόσιμα νερά εξαιρετικής ποιότητας. Και τα τρία ρέματα εκβάλλουν στον Ασπρόλακκα ο οποίος κατεισδύει από τη θέση “Φυτώριο” στον κάμπο Χιλανδαρίου από τον οποίο υδροδοτείται ολόκληρη η προ του Άθω περιοχή (Ιερισσός, Νέα Ρόδα, Αμμουλιανή, Ουρανούπολη, ξενοδοχειακά συγκροτήματα) και το Στρατώνι. Η συνεχής ετήσια υδροφορία εξασφαλίζεται από το αρχέγονο δάσος που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή των ρεμάτων.

Με το (5) σχετικό, ο φάκελος οριοθέτησης των επίμαχων ρεμάτων διαβιβάσθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης στην οποία είχαν κατατεθεί από την Hellas Gold στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, επειδή η έγκριση της οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή “Σκουριές” γίνεται μόνο με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

Με το (3) σχετικό η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ διατύπωσε την ανάγκη “ανασύνταξης και συμπλήρωσης της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή Σκουριές”. Με το (1) σχετικό, η Hellas Gold υπέβαλε Αιτιολογική Έκθεση επί των παρατηρήσεων του ανωτέρω (3) σχετικού.

Τα θέματα που οφείλει να ερευνήσει η Υπηρεσία σας για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας είναι αν τηρούνται οι σχετικές με τα ρέματα διατάξεις και ειδικά:

 • Κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α’/25.04.2002):
  “Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθειάς γραμμής του υδατορέματος οι οποίες περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος”.

 • Απαγορεύεται η επίχωση της κοίτης των ρεμάτων εκτός αν τούτο προβλέπεται ειδικά από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ποταμών” δηλαδή, για την περίπτωση των επίμαχων ρεμάτων, του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10).

Σύμφωνα με τα παραπάνω “οι πολυγωνικές γραμμές οριοθέτησης οφείλουν να περιβάλλουν τα τυχόν τεχνητά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος”.

Στις κοίτες και τις όχθες των λάκκων Καρατζά και Λοτσάνικου θα κατασκευασθούν φράγματα βαρύτητας για τη συγκράτηση απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού 110 εκατ. τόνων, που θα καλύψουν μέχρι και πάνω από τα “φρύδια” των οχθών τους και τους δύο λάκκους.

Επί πλέον των δυο φραγμάτων βαρύτητας, άλλο τεχνητό στοιχείο που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος είναι τα τέλματα αποβλήτων που θα “πληρώσουν “έως τα “φρύδια” τις κοίτες των ρεμάτων.

Κατά την “Αιτιολογική Έκθεση” της Hellas Gold (1) σχετικό:

Α. Παρατήρηση 1η: Απάντηση-Αιτιολόγηση


Το Σχέδιο Λεκανών Απορροής των ρεμάτων Λ1 (της λεκάνης Ασπρόλακκα) συμπληρώνεται και συνυποβάλεται (Λ1.REV1)”.

Mετά την “Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά” 2000/60/ΕΚ, η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίσθηκε με την Κοινοτική Οδηγία με το Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α’/09.12.2003). Προτεραιότητα εφαρμογής της Οδηγίας και αναγκαίο βήμα για τη χώρα μας είναι η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, όπως αυτά έχουν καθορισθεί με την απόφαση της “Εθνικής Επιτροπής Υδάτων” της 16.07.2010. Η διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (4) σχετικό, έληξε στις 29 Ιουλίου 2013. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκριθεί και δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση σε ΦΕΚ.

Επί του θέματος το (2) σχετικό τηρεί σιωπή ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι: “Πρόκειται για πρόταση τμηματικής οριοθέτησης εκτεταμένου υδρογραφικού δικτύου που βρίσκεται στις Σκουριές Χαλκιδικής και συγκεκριμένα των ρεμάτων Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα…”. Αυτό το “εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο” περιλαμβάνεται στο Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)”.

B. Παρατηρηση 2η: Απάντηση-Αιτιολόγηση


Προτείνεται να μη γινει μεταβολή των προβλεπόμενων από τη μελέτη γραμμών οριοθέτησης για τους κάτωθι σωρευτικούς λόγους: 


– Στις οριοθετήσεις ρεμάτων ως παροχή σχεδιασμού από την οποία προκύπτουν οι γραμμές πλημμύρας, λαμβάνεται η πλημμυρική παροχή αιχμής με περίοδο επαναφοράς την 50ετία. Στη συγκεκριμένη μελέτη ως περίοδο επαναφοράς έχει ληφθεί η 200ετία, με αποτέλεσμα οι προσδιορισθείες γραμμές πλημμύρας να υπερκαλύπτουν (ανά θέση έως και σημαντικά) τις αντίστοιχες της 50ετίας. Οι προβλεπόμενες από τη μελέτη γραμμές οριοθέτησης βρίσκονται πάντα εξωτερικά των γραμμών πλημμύρας 200ετίας και σε αρκετή απόσταση από αυτές.

– Οι περιπτώσεις στις οποίες οι γραμμές οριοθέτησης δεν έχουν περιλάβει το εξωτερικό φρύδι του ρέματος (βλ. Σχεδια ΤΔ11,12) είναι αποκλειστικά και μόνο θέσεις στις οποίες η γραμμές πλημμύρας περιλαμβάνυν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος χαμηλά στην κοίτη. Για παράδειγμα στο σχέδιο ΤΔ11, περί το σημείο 79, η κοίτη του ρέματος βρίσκεται σε υψόμετρο 261,2 μ περίπου και οι γραμμές πλημμύρας φτάνουν σε υψόμετρο 264 μ περίπου (2,8 μ, βάθος ροής παροχής 200ετίας). Από τη νότια πλευρά του ρέματος η γραμμή οριοθέτησης έχει προβλεφθεί σε υψόμετρο 273 μ περίπου, δηλαδή περίπου 4 φορές πάνω από το βάθος ροής (όπου ποτέ δεν πρόκειται να φτάσει το νερό), ενώ το εξωτερικό φρύδι του ρέματος βρίσκεται σε υψόμετρο 282,90 μ περίπου, δηλαδή περίπου 8 φορές πάνω από το βάθος της ροής. Στις περιπτώσεις αυτές ως όχθη του ρέματος δεν θεωρήθηκε το εκτεταμένο πρανές μέχρι το εξωτερικό φρύδι, αλλά μια περιοχή μικρότερη, η οποία όμως έχει τεράστια περιθώρια ασφάλειας. Ούτως ή άλλως στις περισσότερες συγκεκριμένες θέσεις οι γραμμές οριοθέτησης επιβεβαιώθηκαν στα πλαίσια αυτοψιών.Η οριοθέτηση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων και αδειοδοτημένων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Συνεπώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των συγκεκριμένων θέσεων βρίσκεται σε περιοχές στις οποίες εγκρίθηκε η υλοποίηση μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι τελικά τα τμήματα αυτά των ρεμάτων θα πάψουν να υφίστανται στη σημερινή τους θέση”.

Τελικά η “200ετία” έχει διάρκεια μέχρι την έναρξη κατασκευής των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης!

Όλα όσα αναφέρονται στην “Παρατήρηση 2” ανατρέπονται οριστικά και μη αναστρέψιμα από τα “τεχνητά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υδατορεμάτων”, αφού για τον υπολογισμό και σχεδιασμό στη μελέτη της Hellas Gold:

 • Των γραμμών πλημμύρας 50ετίας, 200ετίας ή και 1000ετίας

 • Των γραμμών οριοθέτησης και

 • Όλων των στοιχείων που παραθέτονται στη μελέτη,

τα ρέματα εξετάζονται στη φυσική τους κατάσταση πριν από κάθε επέμβαση, η οποία όμως ανατρέπεται και εξαφανίζεται από τη στιγμή έναρξης των επεμβάσεων με τις οποίες τα ”τεχνητά στοιχεία” θα αποτελούν αναπόσπαστο πλέον μέρος των υδατορεμάτων.

Επί του θέματος στο (2) σχετικό, παραθέτεται ο όρος δ2.139 του κεφ. Δ2.Β.ΙΙα της ΚΥΑ 201745/2011:

Για την αποτελεσματική διαχείριση των επιφανειακών νερών, την υδραυλική προστασία των εγκαταστάσεων απόθεσης ακόμα και σε πλημμυρικές καταστάσεις και τέλος για την ελαχιστοποίηση της μεταβολής της απορροής στα κατάντι των φραγμάτων ρέματα, να κατασκευαστούν περιμετρικά κανάλια γύρω από τις λεκάνες απόθεσης για τη συλλογή και εκτροπή των επιφανειακών νερών των λεκανών ανάντι των εγκαταστάσεων απόθεσης και απόδοσής τους στο κύριο ρέμα Καρόλακκας, κατάντι των εγκαταστάσεων απόθεσης”.

Aυτό απλά σημαίνει ότι: οι γραμμές πλημμύρας 200ετίας (κατά την Hellas Gold) και οι γραμμές οριοθέτησης των ρεμάτων ανάντι των φραγμάτων συμπίπτουν με τα “περιμετρικά κανάλια” και ότι εξαφανίζονται σε όλο το μήκος τους τα δυο ρέματα, αφού οι πόδες των φραγμάτων εφάπτονται της κοίτης του Καρόλακκα.

Ουσιαστικά πλέον, τα δυο ρέματα συνεχούς ροής μέχρι σήμερα θα γίνουν επιφάνειες των χώρων απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού ανάντι των φραγμάτων, διαμορφωμένες σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης 12%,, από το υψόμετρο +410 (πέντε μέτρα χαμηλότερο της στέψης +415 των φραγμάτων), μέχρι το επίπεδο +640 (230 μ υψομετρική διαφορά) για τον Λάκκο Καρατζά και το επίπεδο +560 (155 μ υψομετρική διαφορά) για το Λοτσάνικο. Επισημαίνουμε ότι τα φράγματα “Καρατζά”, με ύψος στον άξονα 150 μ και “Λοτσάνικο” με ύψος στον άξονα 131 μ, θα είναι οι υψηλότερες κατασκευές στην Ελλάδα, αρκετά υψηλές για να μην είναι ορατές ως “τεχνητά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ρεμάτων”!

Η απόφαση 1492/2013 του ΣτΕ αναφέρει τα εξής όσον αφορά τα υδατορέματα και την οριοθέτησή τους:

«Τα ρέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα συνταγματικής προστασίας που αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της επιτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων και συνεπώς, η εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον ρέματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Για να εξασφαλισθεί ο σκοπός αυτός απαιτείται, πριν την εκτέλεση των τεχνικών έργων πλησίον ρέματος, ο καθορισμός της οριογραμμής τουςσύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α΄ 58) (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002.

Εαν ο σκοπός της οριοθέτησης των υδατορεμάτων είναι η “ανεμπόδιστη εκτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας” που είναι η απορροή των υδάτων και με δεδομένο από την ΚΥΑ 201745/2011 ότι τα ρέματα Καρατζάς και Λοτσάνικο “θα πάψουν να υφίστανται”, όπως δηλώνει και η εταιρεία στην Αιτιολογική Έκθεση, τότε είναι σαφές ότι η παρούσα διαδικασία οριοθέτησης είναι καθαρά προσχηματική, αφού την λειτουργία της απορροής των υδάτων της ευρύτερης περιοχής των δυο ρεμάτων που θα καταργηθούν θα την αναλάβουν στο εξής τρία κανάλια/τάφροι:

“Η τάφρος (ΚΡ1) μήκους 3.267 μ, διατομής 4μ Χ 1μ , η τάφρος (ΚΤ2) μήκους 3.885 μ, διατομής 1,5μ Χ 2μ και 5μ Χ1μ … επί του υφιστάμενου φυσικού αναγλύφου στην κορυφογραμμή μεταξύ των εγκαταστάσεων απόθεσης των δυο φραγμάτων και τέλος η τρίτη τάφρος (ΛΤ1) μήκους 2.521 μ, διατομής 1,5μ Χ 2μ και 2μ Χ 2μ)” (ΜΠΕ σελ. 5.3-83). Στις τρεις τάφρους θα καταλήγουν τα νερά των βροχών από τις απομένουσες λεκάνες απορροής, ενώ τα νερά των βροχών από την κεκλιμένη επιφάνειας των τελμάτων θα εκτρέπονται με “την κατασκευή υπερχειλιστών στα αντερείσματα των φραγμάτων” (ΜΠΕ σελ. 5.3-82).

Είναι επιπλέον σαφές ότι αν ο στόχος ήταν η διαφύλαξη της φυσικής λειτουργίας των ρεμάτων, η διαδικασία της οριοθέτησης θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από την ΚΥΑ 201745/2011 που εγκρίνει τον ενταφιασμό τους. Οι αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι δικές σας, θα έπρεπε να έχουν ελέγξει τις επιπτώσεις στην επιφανειακή απορροή των υδάτων από την κατάργηση των δυο μεγάλων ρεμάτων που πρότεινε η εταιρεία Hellas Gold και να έχουν γνωμοδοτήσει σχετικά, πριν χορηγηθεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Αυτό όμως θα είχε σαν προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση των ρεμάτων κατά τη διαδικασία του Ν. 3010/2002 και η έγκρισή της με Προεδρικό Διάταγμα.

Αντί γι’αυτό, έγινε ακριβώς το αντίθετο: η υλοποίηση της επένδυσης, εγκρίθηκε και προχωρεί ενώ παραμένουν άγνωστες οι επιπτώσεις στα επιφανειακά υδατικά συστήματα της περιοχής από την υποκατάσταση των δυο μεγάλων ρεμάτων από τρεις τσιμεντένιες τάφρους. Σήμερα οι Υπηρεσίες σας, μετά την έκδοση της ΚΥΑ 201745/2011, σπεύδουν στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας και των γραμμών οριοθέτησης των φυσικών ρεμάτων, σα να επρόκειτο αυτά να συνεχίσουν να υπάρχουν, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα αντικατασταθούν από ένα νέο τοπίο φραγμάτων και χώρων απόθεσης αποβλήτων. Την ευθύνη για ότι συμβεί στο βουνό από εδώ και πέρα εξ’αιτίας της δράσης της Hellas Gold, την αναλαμβάνουν πλέον οι Υπηρεσίες σας και προσωπικά οι υπογράφοντες υπάλληλοι.

Επισημαίνουμε ότι το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, που κάποτε ήταν πραγματικός φύλακας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για πρώτη φορά στα χρονικά θεώρησε νόμιμη την διοικητική πράξη (ΚΥΑ 201745/2011) που εγκρίνει την πλήρη κατάργησή των ρεμάτων, χωρίς να υπάρχει απόφαση οριοθέτησης τους, παρά μόνο μια μελέτη οριοθέτησης. Σχετικά στην απόφαση 1492/2013 ΣτΕ αναφέρεται ότι:
Οι επίμαχες επεμβάσεις στηρίζονται στα δεδομένα των μελετών οριοθέτησης οι οποίες …για τα ρέματα Καρατζά Λάκκο και Λοτσάνικο είχαν μεν υποβληθεί χωρίς εισέτι να έχουν εγκριθεί…”.

Η μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων Καρατζά και Λοτσάνικο υποβλήθηκε αρμοδίως για έγκριση πολύ πριν την έγκριση της ΚΥΑ 201745/2011. Μετά από δυο χρόνια αναπομπής της από Υπηρεσία σε Υπηρεσία για “ανασύνταξη και συμπλήρωση”, στις 11.07.2013 η εταιρεία Hellas Gold την υπέβαλε ξανά για έγκριση, λίγες μέρες μετά την έκδοση της Προσωρινής Διαταγής αναστολής κάθε επέμβασης από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαλκιδικής στις 27 Ιουνίου 2013 “επειδή δεν έχει εισέτι εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα οριοθέτησης” και ενόψει της εκδίκασης των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων στις 3 Σεπτεμβρίου 2013. Και σπεύσατε, οι “αρμόδιες Υπηρεσίες” να ικανοποιήσετε το αίτημα της εταιρείας μέχρι τις 25.07.2013, τελειώνοντας δηλαδή μέσα σε δυο μόλις εβδομάδες όσα δεν τελείωσαν σε δυο χρόνια, ώστε να “νομιμοποιηθεί” εκ των υστέρων η παράνομη μέχρι σήμερα εκχέρσωση του αρχέγονου δάσους της περιοχής του ρέματος Καρατζά. Εαν ήταν τόσο απλό γιατί δεν το κάνατε από το 2010 ώστε το Π.Δ. oριοθέτησης των ρεμάτων να προηγηθεί της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως απαιτεί ο νόμος;

Την “Παρατήρηση 3” της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ και την απάντηση της Hellas Gold τις παραθέτουμε ακέραιες γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικές:

Γ. Παρατήρηση 3η:

”Στα τοπογραφικά διαγράμματα της μελέτης, η γραμμή οριοθέτησης πρέπει να είναι σε μπλε χρώμα, ενώ η γραμμή πλημμύρας με κόκκινο”.

Απάντηση-Αιτιολόγηση της Hellas Gold:

Για τους κάτωθι σωρευτικούς λόγους:

 • Για τον χρωματισμό των γραμμών οριοθέτησης και πλημμύρας δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο.

 • Ο χρωματισμός των γραμμών πλημμύρας καθώς και των γραμμών οριοθέτησης της μελέτης έχει εφαρμοσθεί στα πλαίσια της από 11.06.2009 επανυποβολής της κατά την οποία εφαρμόσθηκαν οι απαιτήσεις χρωματισμού της αρμόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας.

 • Επί των σχεδίων της μελέτης οριοθέτησης υπάρχει υπόμνημα έτσι ώστε να προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο οι γραμμές οριοθέτησης όσο και οι γραμμές πλημμύρας.

Προτείνεται να μην γίνει μεταβολή των προβλεπόμενων από την μελέτη χρωμάτων για τις γραμμές πλημμύρας και για τις γραμμές οριοθέτησης. Σε κάθε περίπτωση το απαιτούμενο ηλεκτρονικό αρχείο σας δίνεται με τον χρωματισμό που υποδεικνύεται”.

Η αντιμετώπιση του “εξαιρετικά σοβαρού” θέματος του χρωματισμού στα σχέδια των γραμμών πλημμύρας και των γραμμών οριοθέτησης θα έπρεπε να μας έχει πείσει ότι με μείζονα σοβαρότητα και επιμονή περί την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας έχετε καταλήξει στο “δια ταύτα” του (2) σχετικού κατά το οποίο: “Αφού εξετάσαμε τη μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002…, διαπιστώσαμε τα εξής:…”, δηλαδή ότι όλα είναι απολύτως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πληρούν τις σχετικές διατάξεις και τη σχετική με τα ρέματα Νομολογία του ΣτΕ και τελικά:

Βάσει όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για τη σύνταξη του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών των αναφερομένων τμημάτων ρεμάτων Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα στη (δ) σχετική απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ 201745/2011)”.

Επισημαίνουμε ξανά ότι δεν πρόκειται για “τμήματα” αλλά για το Λοτσάνικο και τον Καρατζά σε ολόκληρο το μήκος της κοίτης τους.

 • Επειδή κατά την απόφαση 1492/2013 ΣτΕ, “οίκοθεν νοείται ότι κατά το στάδιο οριστικοποιήσεως του σχετικού σχεδιασμού και πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε επεμβάσεως στα ρέματα Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο θα πρέπει να εγκριθεί ο καθορισμός των οριογραμμών τους…”

 • Επειδή αρμόδιες και υπεθυνες για την οριοθέτηση είναι οι Υπηρεσίες σας

 • Επειδή όλες οι μέχρι και σήμερα “επεμβάσεις” έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται χωρίς την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και είναι παράνομες

 • Επειδή κατά το (2) σχετικό το επίμαχο Π.Δ πιθανότατα θα έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί σε ΦΕΚ πριν από τη συζήτηση του αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων στις 3 Σεπτ. 2013 και θα έχει ανοίξει ο δρόμος για την ολοκληρωτική εκχέρσωση της ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων και τη μετατροπή τους σε τέλματα αποβλήτων εμπλουτισμού

 • Επειδή τα τρία επίμαχα ρέματα εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα την υδροδότησή μας όπως αρχικά περιγράφηκε αναλυτικά

 • Επειδή οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανάπτυξη, στην ποιότητα ζωής και τελικά στο μέλλον ολόκληρης της “προ του Άθω” περιοχής και των κατοίκων της θα είναι καταλυτικές και μη αναστρέψιμες

 • Επειδή όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πράξεων και παραλείψεων των “αρμόδιων και υπεύθυνων” στελεχών των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών σας, τις οποίες θα τεκμηριώσουμε και θα καταγγείλουμε.

 • Επειδή τέλος κατά τη Συνθήκη του Aarhus και το Σύνταγμα οφείλετε να μας χορηγήσετε τις πληροφορίες που σας ζητούμε.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Σας ζητούμε να μας βεβαιώσετε αν κατά τη διαδικασία οριοθέτησης των ρεμάτων Καρατζά και Λοτσάνικο, σε όλο το μήκος της κοίτης τους μέχρι και τους πόδες των φραγμάτων που καταλαμβάνουν το κάτω τμήμα τους και που συμπίπτει με τη θέση συμβολής τους με το ρέμα Καρόλακκας, για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας (50ετίας, 200ετίας ή και 1000ετίας) και των γραμμών οριοθέτησης έχουν ληφθεί υπ’οψη:

 1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002: “Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος οι οποίες περιβάλλουν… τα τεχνητά στοιχεία (φράγματα-τέλματα) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ρέματος”.

 2. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκριθεί και δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το “Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κ. Μακεδονίας (GR10)” και ειδικότερα “του εκτεταμένου υδρογραφικού δικτύου που βρίσκεται στην περιοχή Σκουριές Χαλκιδικής” και

 3. Κατά τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας και οριοθέτησης του ρέματος Καρόλακκας, από τα σημεία συνάντησής του πόδα των φραγμάτων “Καρατζά” και “Λοτσάνικο” με την κοίτη του, έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική δίαιτα των υδάτων που θα εισρέουν στην κοίτη του, όχι πλέον από τα δυο ρέματα αλλά από τις τρεις τάφρους που θα περιβάλλουν τα επίπεδα των επιφανειών των τελμάτων αποβλήτων εμπλουτισμού.

Με τιμή,

Τόλης Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’

3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

7. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.