Aνοιχτή καταγγελία κατά του Δασάρχη Αρναίας, της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και ορισμένων “δηλωμένων πολέμιων της επένδυσης στις Σκουριές” (φωτογραφίες & video)


22

Στις 9-1-2013 αναρτήσαμε το άρθρο “Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ πετσοκόβει το ρέμα του Καρατζά” συνοδευόμενο από σχετικό βίντεο της ομάδας “iosifsk”. Λίγες μέρες αργότερα δεχθήκαμε ένα “οργισμένο” τηλεφώνημα από κάτοικο της Μ. Παναγίας, πρώην δημοτικό σύμβουλο, που μας δήλωσε: “Το χωράφι είναι δικό μου και με άδεια του Δασαρχείου κόβω νόμιμα τα δέντρα για να μην τα πάρει η εταιρεία”.

Την επομένη αναρτήθηκε από τους “Πολίτες της ELDORADO” άρθρο με τίτλο “ΤΕΛΙΚΑ… ΠΟΙΟΙ “ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ” ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ?”, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιοκτήτες/υλοτόμοι της έκτασης “είναι δηλωμένοι πολέμιοι της επένδυσης στις Σκουριές” και “Τα πρωτόκολλα παραχώρησης για τις εκτάσεις 4.301 τ.μ. και 6.113 τ.μ. καθώς και οι συντεταγμένες τους είναι στην κατοχή του μπλογκ και στη διάθεση όσων αμφισβητούν την ορθότητα των γραφομένων μας”. Και οι “Πολίτες της ELDORADO” καταλήγουν σε πέντε (5) καταγγελίες (!) εναντίο του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ “για να μάθει η κοινωνία μας αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο τι είναι το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ και αν του αξίζει να του δίνεται σημασία και προσοχή”.

Επειδή και εμείς τα έχουμε ΟΛΑ  τα στοιχεία στη διάθεσή μας (πώς το σκέφτηκαν ότι δεν τα έχουμε;), τα καταθέτουμε εδώ και προκαλούμε τους “Πολίτες της ELDORADO” να τα διαψεύσουν“για να μάθει και η κοινωνία μας αν αξίζει να τους δίνεται σημασία και προσοχή”!

Σημειώνουμε ότι αυτή η ανάρτηση δεν θα υπήρχε εαν οι “Πολίτες” (ή “Πωλητές”) δεν έσπευδαν να μας κατηγορήσουν γιασυρραφή πλαστών γεγονότων και καταστάσεων”. Κατά συνέπεια, όποιοι θεωρούν ότι θίγονται από τα όσα εδώ δημοσιεύουμε, ας απευθύνουν τα παράπονά τους σε εκείνους.

Η συγκεκριμένη οικογένεια των “πολέμιων της επένδυσης στις Σκουριές” κατοίκων Μ. Παναγίας πούλησε το 1998 στην TVX HELLAS 24 κτήματα συνολικής έκτασης 85.762 τ.μ. Τα κτήματα αυτά περιήλθαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, με τη μεταβίβαση του ενεργητικού της TVX HELLAS  από τους Πάχτα-Τσοχατζόπουλο το 2003. Ολόκληρη η έκταση των 85.762 τ.μ. περιλαμβάνεται εντός των ορίων της “Παραχώρησης δάσους” (απόφαση 7633/29.3.2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) για την υλοποίηση του “υποέργου Σκουριές” του Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Η συνολική έκταση των κτημάτων της οικογένειας των “πολέμιων” καταλαμβάνεται από τα έργα του υποέργου “Σκουριές”.

Εκτός από αυτά που πούλησε, η οικογένεια έχει στην κατοχή της και τέσσερα καστανοπερίβολα, με κωδικούς Κ1, Κ2, Κ3 και Κ4, συνολικής έκτασης 17.084 τ.μ. Τα επίμαχα λοιπόν κτήματα που υλοτομούνται στο βίντεο από τους δυο Μεγαλοπαναγιώτες της “οικογένειας”, είναι τα Κ4 έκτασης 4.301 τ.μ. και Κ3 έκτασης 6.113 τ.μ. που προσδιορίζονται στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: “ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 αρ. σχεδίου 555-00-D-540-11” που κατατέθηκε από την εταιρεία στο Δασαρχείο Αρναίας και υπογράφεται από την “ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.”.

Τα Κ2, Κ3 και Κ4 είναι εξ’ολοκλήρου μέσα στο μελλοντικό χώρο απόθεσης αποβλήτων του Καρατζά, άρα μέσα στην έκταση που πρέπει να “καθαριστεί από τη δασική βλάστηση” για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Το Κ1, έκτασης 4.301 τ.μ., καταλαμβάνεται συνολικά από την παράνομη πρόσβαση που συνδέει το όρυγμα με τα έργα καθόδου στο υπόγειο μεταλλείο, με το εργοστάσιο εμπλουτισμού και με τους δρόμους πρόσβασης στους χώρους απόθεσης Καρατζά και Λοτσάνικου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ το υλοτόμησε, εκρίζωσε, κατασκεύασε τα χωματουργικά έργα και προχωρά ταχύτατα στην επίστρωσή του με αδρανή (δείτε τις φωτογραφίες στο τέλος του κειμένου).

Τα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, συνολικής έκτασης 17.084 τ.μ. είναι καστανοπερίβολα που παραχώρησε το κράτος στην οικογένεια με τα παραχωρητήρια αντίστοιχα 4/2070/3.7.1997, 4/1145/Μάιος 1995, 4/2072/3.7.1997 και 4/2071/3.7.1997, για να παράγουν κάστανα! Σύμφωνα όμως με την παρ. Β.4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979: “το δικαίωμα κυριότητας για ολόκληρη την έκταση μπορεί να μεταβιβαστεί σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους, εφόσον αυτοί είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί ή κτηνοτρόφοι και μόνιμοι κάτοικοι του Ν. Χαλκιδικής και συνεχίζουν τη δενδροκομική εκμετάλλευσή του  με καστανιές. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο παραχωρησιούχος κηρύσσεται έκπτωτος και το καστανοπερίβολο επανέρχεται στο Δημόσιο”. Για αυτούς τους λόγους, οι εν λόγω εκτάσεις Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 εξαιρέθηκαν της παραχώρησης του δάσους, όπως σαφώς αναφέρεται στο κεφ. Α.2 της απόφασης 7633/2012.

Δεν παραχωρήθηκαν λοιπόν και δεν μπορούν και να πουληθούν στην εταιρεία, αφού η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ούτε γεωργός είναι ούτε κτηνοτρόφος. Αφού είναι καστανοπερίβολα,  η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού τους για να μπορέσουν μετά να γίνουν ιδιοκτησία της εταιρείας με απαλλοτρίωση, αν δεν είναι διαδικασία ανέφικτη, θέλει οπωσδήποτε πολλά χρόνια για να τελεσιδικήσει. Μία λύση μένει για την εταιρεία. Να τα “καθαρίσει” ο ιδιοκτήτης τους!

Όπως όμως ορίζεται από τη Δασική Νομοθεσία και τις διατάξεις της παραχώρησης των καστανοπεριβόλων, η παραχωρησιούχος οικογένεια δεν έχει δικαίωμα να κόψει ούτε μια οξιά, ούτε μια δρυ, ενώ για να κόψει καστανιές χρειάζεται ειδική άδεια υλοτόμησης από το Δασαρχείο. Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος όμως ισχυρίζεται ότι τα ξύρισε όλα τα δέντρα “με άδεια του Δασαρχείου”! Το Δασαρχείο οφείλει να εξηγήσει πώς έδωσε άδεια, αν έδωσε άδεια ή γιατί δεν έπραξε όσα ο Νόμος ορίζει κατά των ερασιτεχνών υλοτόμων της “οικογένειας”… όμως ο Δασάρχης-“θρύλος” Αναστάσιος Αγαλής δεν είναι πλέον στη θέση του, αφού παραιτήθηκε αμέσως μετά την πρόσληψη της κόρης του ως δασολόγου από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!

Σήμερα ανεβάζουμε ένα άλλο βίντεο της ομάδας iosifsk, με μια μικρή καταγραφή της ευρύτερης περιοχής των Σκουριών και του ρέματος Καρατζά, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων καστανοπερίβολων. Από το βίντεο έχουν αφαιρεθεί τα πρόσωπα των ιδιοκτητών/υλοτόμων.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=7uNb_Wi6lVw]

  • Καταγγέλουμε τον Δασάρχη και τους “δηλωμένους πολέμιους της επένδυσης” για την παράνομη υλοτόμηση των καστανοπερίβολων Κ4 έκτασης 4,301 τ.μ. και Κ3 έκτασης 6.113 τ.μ.
  • Καταγγέλουμε τον Δασάρχη, την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και τους “πολέμιους…” για την παράνομη υλοτόμηση του καστανοπερίβολου Κ1 έκτασης 4.301 τ.μ. Επί της έκτασης του Κ1 η εταιρεία κατασκεύασε την πρόσβαση από το ανοικτό όρυγμα, παραβιάζοντας την ΚΥΑ201745/2011 και την “Έγκριση Τεχνικής Μελέτης υποέργου Σκουριές”. Και κατά τον λόγο αυτό, η εταιρεία παραβίασε την Απόφαση Παραχώρησης 7633/29.3.2012 και σύμφωνα με τον όρο Β.19, αυτό “συνεπάγεται την ποινική δίωξη κατά τις διατάξεις…”.
  • Καταγγέλουμε την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για την παράνομη κατάληψη της έκτασης του Κ1 που “εξαιρείται της παραχώρησης δημόσιου δάσους” και που δεν της έχει πουληθεί επειδή αν η “οικογένεια” το πούλησε, τότε η πράξη μεταβίβασης είναι ΑΚΥΡΗ.

Ακολουθούν φωτογραφίες (περισσότερες εδω).

2718
25
34
29
1
9


2 απαντήσεις στο “Aνοιχτή καταγγελία κατά του Δασάρχη Αρναίας, της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και ορισμένων “δηλωμένων πολέμιων της επένδυσης στις Σκουριές” (φωτογραφίες & video)”

  1. […] για αυτές τις παρανομες εργασίες (δείτε εδώ και εδώ), χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει οποιαδήποτε πράξη […]

  2. […] για αυτές τις παρανομες εργασίες (δείτε εδώ και εδώ), χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει οποιαδήποτε πράξη […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.