Επένδυση χρυσού Χαλκιδικής: Νέα στοιχεία και ολική ανατροπή


diagram

H “Γενική Διάταξη Έργων Μαντέμ Λάκκου” από τη ΜΠΕ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, με το εργοστάσιο flash smelting χωροθετημένο στα 350 μ. από τον οικισμό του Στρατωνίου

Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου καταθέσαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας ένα ΥΠΟΜΝΗΜΑ με νέα (σε εμάς) στοιχεία που ανατρέπουν όλα όσα  τόσα χρόνια ισχυρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ σχετικά με τη μονάδα μεταλλουργίας flash smelting που πρόκειται (;) να κατασκευάσει  στο Μαντέμ Λάκκο. Αποδεικνύεται πώς στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η εταιρεία παραποίησε τα επιστημονικά δεδομένα της κατασκευάστριας εταιρείας Οutotec παρουσιάζοντας μια καθαρά πειραματική μέθοδο ως καλά τεκμηριωμένη και δοκιμασμένη για βιομηχανική χρήση, με σκοπό να πετύχει την έγκριση του Επενδυτικού της Σχεδίου.

Aυτό που τελικά αδειοδοτήθηκε με την υπογραφή του Παπακωνσταντίνου και την ΚΥΑ 201745/2011 είναι στην κυριολεξία ένας φονιάς. Και το όνομα του φονιά είναι ΑΡΣΕΝΙΚΟ.  Δεν υπάρχει στον κόσμο πυρομεταλλουργία ακαριαίας τήξης με τόσο υψηλή περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε αρσενικό. ΠΟΥΘΕΝΑ. Και υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι που δεν υπάρχει. Αν το πρώτο τέτοιο εργοστάσιο γίνει στη Χαλκιδική, ας ετοιμαστούμε να πεθαίνουμε σαν τα κουνούπια. Και πρώτοι από όλους μας, οι εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο!

Η μέθοδος αυτή, όπως προτάθηκε για τα κοιτάσματα Σκουριών-Ολυμπιάδας, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί για λόγους που δεν είναι μόνον περιβαλλοντικοί αλλά και τεχνικοί-οικονομικοί. Κι όμως, αυτό το τεχνολογικό φάντασμα  προωθήθηκε μέσα στο ΥΠΕΚΑ και τελικώς εγκρίθηκε, χωρίς να φέρει κανείς αντίρρηση πλην μίας υπηρεσίας της οποίας η εισήγηση αγνοήθηκε.

Ως εισαγωγή στα νέα δεδομένα, διαβάστε παρακάτω την επιστολή που στείλαμε σήμερα στην “αδειοδοτούσα αρχή”, την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ. Στην επιστολή θέτουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητούμε ΑΜΕΣΕΣ απαντήσεις, ώστε το ΣτΕ που πολύ σύντομα θα κρίνει το μέλλον της Χαλκιδικής, να έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία. Η επιστολή συνοδεύεται από το ΥΠΟΜΝΗΜΑ που κατατέθηκε και στο ΣτΕ, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ ή να το διαβάσετε στην ξεχωριστή ανάρτηση: Μεταλλουργία flash smelting στη Χαλκιδική: η περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός τεχνολογικού φαντάσματος .

_____________________________________________

ΠΡΟΣ

Την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Διεύθυνση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών, Τμήμα Α, ΥΠΕΚΑ

 2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κ.Μακεδονίας

 4. Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ

Ιερισσός, 28 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: “Νεώτερα στοιχεία σχετικά με την χρήση της μεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας”

Κύριε Τολέρη,

Στις 8 Ιουλίου 2011 ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις “Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”. Η μέθοδος μεταλλουργικής επεξεργασίας που προτάθηκε από την Ελληνικός Χρυσός και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία σας είναι η μέθοδος της “ακαριαίας τήξης” της Φινλανδικής εταιρείας Outotec. Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας, η χρήση της μεθόδου αυτής στα συγκεκριμένα μεταλλεύματα της Β. Χαλκιδικής παρουσιάζεται ως μια ώριμη, ευέλικτη και εξελιγμένη τεχνολογία με αποδεδειγμένη βιομηχανική εφαρμογή.

Ωστόσο, σε “Τεχνική Μελέτη του Έργου Ολυμπιάδας” που ανήρτησε στο διαδίκτυο η εταιρεία European Godfields στις 14-7-2011, ελάχιστες μέρες μετά την υπογραφή της ΑΕΠΟ και βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην ιστοσελίδα της Eldorado Gold, η ίδια η Οutotec απαριθμεί μια σειρά από σοβαρές αβεβαιότητες για τη βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Ως αποτέλεσμα αυτών των αβεβαιοτήτων, η εν λόγω “Τεχνική Έκθεση” δεν προβλέπει την μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων αλλά την πώλησή τους στο εξωτερικό, σε πλήρη αντίθεση με την ΑΕΠΟ. Πριν ακόμα ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία έχει αφαιρέσει από αυτό τη μεταλλουργία.

Επιπλέον, πλήθος πηγών που είναι όλες διαθέσιμες στο διαδίκτυο βεβαιώνουν ότι η περιεκτικότητα του αρσενικού στο μίγμα των συμπυκνωμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοσία στο σχεδιαζόμενο εργοστάσιο του Μαντέμ Λάκκου είναι εξαιρετικά υψηλή και ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ για τροφοδοσία σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα πυρομεταλλουργίας ακαριαίας τήξης παγκοσμίως. Αποσπάσματα από κάποιες από αυτές τις πηγές περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που σας επισυνάπτουμε. Τόσο η διεθνής εμπειρία όσο και τα πειράματα της Outotec δείχνουν ότι η μέθοδος αυτή, στην περίπτωση εφαρμογής όπως εγκρίθηκε, είναι ακατάλληλη, μη εφαρμόσιμη σε βιομηχανική κλίμακα και τελικά επικίνδυνη για την υγεία εργαζομένων και κατοίκων.

Σημειώνεται ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν έχει υποδείξει μέχρι σήμερα ούτε μία μεταλλουργική μονάδα ακαριαίας τήξης με παρόμοια τροφοδοσία και ότι η μία που έχει υποδείξει – το Pirdop της εταιρείας Aurubis στη Βουλγαρία – αποδεικνύεται ψευδής.

Έτσι όμως τίθεται εν αμφιβόλω η κατασκευή της μεταλλουργικής μονάδας και η παραγωγή καθαρών μετάλλων από όπου προσδοκά έσοδα το Δημόσιο – και φυσικά και η αξιοπιστία της εταιρείας που πρόκειται να πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλης κλίμακας επέμβαση σε μια ευαίσθητη περιοχή.

Υποθέτουμε ότι πριν από τη δημοσίευσή της στις 14 Ιουλίου 2011, η Τεχνική Έκθεση που προαναφέραμε δεν ήταν σε γνώση ούτε της δικής σας υπηρεσίας ούτε καμμιάς άλλης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου που έλεγξαν τη ΜΠΕ της εταιρείας. Ωστόσο οι σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της ακαριαίας τήξης στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με επιπτώσεις στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο, είχαν επισημανθεί από τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών – Τμήμα Α’, με το έγγραφο Δ8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949/02.12.2010 προς την υπηρεσία σας το οποίο αγνοήσατε.

Ως αδειοδοτούσα αρχή, η υπηρεσία σας είχε ευθύνη να διαφυλάξει τόσο την υγεία των κατοίκων της Χαλκιδικής, όσο και τα συμφέροντα του Δημοσίου. Θεωρούμε ότι δεν το πράξατε. Αποδεχθήκατε ως πραγματικά τα χαλκευμένα στοιχεία που σας υπέβαλε η Ελληνικός Χρυσός στην ΠΠΕ του Απριλίου 2006 και στην ΜΠΕ του Αυγούστου 2010.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή θεωρούμε ότι από την επικείμενη κατασκευή/λειτουργία της μονάδας “ακαριαίας τήξης”, όπως εγκρίθηκε, απειλείται σοβαρά και τεκμηριωμένα η δημόσια υγεία και το δημόσιο όφελος, έχοντας έννομο συμφέρον, ζητούμε από την υπηρεσία σας να μας βεβαιώσει τα κάτωθι, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία:

 1. Η μέθοδος της ακαριαίας τήξης για τροφοδοσία με 92% συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας και 8% συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού Σκουριών, έχει πιστοποιηθεί για βιομηχανική χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία Οutotec.

 2. Έχει κατασκευασθεί από την Ελληνικός Χρυσός ή την Outotec μονάδα ακαριαίας τήξης με τη συγκεκριμένη τροφοδοσία “σε βιομηχανική κλίμακα και μάλιστα με τον πυρίτη της Ολυμπιάδας” και αποδεικνύεται ότι: “Η εφαρμοσιμότητα της μεθόδου είναι επαρκώς τεκμηριωμένη”, όπως βεβαιώνει η εταιρεία στο “ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ” στις 11.3.2011.

 3. Η οικονομική ανάλυση με βάση την πώληση των συμπυκνωμάτων αντί της μεταλλουργικής τους επεξεργασίας, όπως περιλαμβάνεται στην “Τεχνική Έκθεση Έργου Ολυμπιάδας” της 14ης Ιουλίου 2011, είναι σύμφωνη με το Επενδυτικό Σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός και με την ΑΕΠΟ.

Θεωρούμε ότι η υπηρεσία σας και εσείς προσωπικά ως χημικός μηχανικός ήσασταν σε θέση να αντιληφθείτε τις επιπτώσεις της λειτουργίας μιας πυρομεταλλουργίας ακαριαίας τήξης με τόσο υψηλή περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε αρσενικό, στους εργαζομένους, τους κατοίκους και το περιβάλλον της Χαλκιδικής. Στις 14 Ιουλίου 2011 όμως, η ίδια η Οutotec διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή της μεθόδου, όπως εγκρίθηκε από την υπηρεσία σας και από το Υπουργείο, βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο ερευνητικό στάδιο και δεν διασφαλίζονται κρίσιμες για τη δημόσια υγεία παράμετροι, όπως η διαχείριση των πολύ μεγάλων ποσοτήτων αερίων αρσενικού.

Θεωρούμε επίσης ότι αντιλαμβάνεστε ότι η “Τεχνική Έκθεση Έργου Ολυμπιάδας” της 14ης Ιουλίου 2011 που προβλέπει ΠΩΛΗΣΗ των συμπυκνωμάτων, ανατρέπει εκ βάθρων το στοιχείο του δημοσίου οφέλους.

Όμως, η προστασία του περιβάλλοντος και το δημόσιο όφελος από την καθετοποίηση της παραγωγής ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την έγκριση της ΜΠΕ και θα είναι επίσης οι δυο βασικοί παράγοντες που θα κρίνουν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας επί της αίτησης ακυρώσεως της ΚΥΑ 201745/2011.

Οι απαντήσεις στα τρία ερωτήματα που σας θέσαμε θα ξεκαθαρίσουν το ζήτημα και θα δώσουν τη δυνατότητα στους ανώτατους ακυρωτικούς δικαστές να κρίνουν έχοντας όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Οφείλετε να απαντήσετε ΑΜΕΣΑ. Εαν επιτραπεί να συντελεστεί αυτό το έγκλημα στη Χαλκιδική, η υπηρεσία σας και εσείς προσωπικά θα φέρετε τεράστια ευθύνη.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τόλης Παπαγεωργίου


14 απαντήσεις στο “Επένδυση χρυσού Χαλκιδικής: Νέα στοιχεία και ολική ανατροπή”

 1. ειλικρινά ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους αγωνίζονται για το “δικαίωμα στη ζωή” και σε εσάς ιδιαιτέρως,παρότι δεν σας γνωρίζω παρακολουθώ όμως ανελλιπώς την εξέλιξη της έρευνας, της δράσης και ελπίζω και του θετικού αποτελέσματος για την ελευθερία του τόπου και την ασφαλή διαβίωση σε αυτόν.

 2. Αγαπητοι Φιλοι Συγχαρητηρια!!! για την ποιοτητα της δουλεια,των αναλυσεων και της τεκμηριωσης των θεσεων που παρουσιαζεται στον κοσμο. Η Προσφορα σας.αυτη ειναι ολοκληρωμενη,με εξαιρετικη ποιοτητα και πολυπλευρη, προκειμενου να καταλαβει (ο κοσμος) την ουσια των προβληματων που τον βαζουν να αντιμετωπιζει (τοξινωση με αρσενικο και βαρεα μεταλλα) στους τοπους του, καθως εκεινοι (ολοι μαζι κεφαλαιουχοι και κρατος που τους εξυπηρετει) πασχιζουν να αυγατεινουν τα πλουτη τους!!!.
  Ξεσκιζουν “χωρο-τοπο” και “κοινοχρηστα αγαθα”, λεηλατωντας τα ανελεητα, σε βαρος παντα της δημοσιας υγειας και της υγειας του χωρου και του περιβαλλοντοςτων τοπων που οι ανθρωποι εχουν τα σπιτια και της “πεζουλες τους για να περασουν την ζωη τους: αυτοι,τα παιδια τους και τα εγγονια τους “εν ειρηνη”!!!! και αδιστακτα τους την μεταβαλουν “σε κολαση”.
  Δυο παρατηρησεις μονο:
  1. Σε τετοια επιστημονικη δουλεια,τεκμηριωσης και “ολικης θεωρησης” ενος ζητηματος τοξινωσης απο βαρεα μεταλλα, (απο μη- εφαρμογη των τοσων σχετικων υπαρκτων νομων και των τεχνικων κανονισμων π.χ . IPPC directiva) οπως αυτη που εσεις παρουσιαζεται. Αξιζει!!! και υπο αλλες συνθηκες θα ειχε τιμηθει με πολλα δοκτωρα!! ( δυστηχως ομως σε αλλους τοπους και περιβαλλοντα!!).
  Τα δικα μας πνευματικα ιδρυματα, οι περιωνυμοι καθηγηταδες μας σε πολυτεχνειακα και πανεπιστημιακα ιδρυματα λοιπον : που ειναι;;;Τι διδασκουν;;;στο προκειμενο θεμα!!!
  Γιατι δεν ανταποκρινονται στην ¨προκληση” της αναζητησης “της πραγματικης επιστημονικης αληθειας” σε τετοια καυτα θεματα και γιατι;; δεν διδασκουν-ειτε δεν σας καλουν να παρουσιασεται, και εσεις (με ευκαιρεια τετοιες case studies) στους νεους επιστημονες μας (σχετικων ειδικοτητων) ολα αυτα τα θεματα της “τοξικης αναπτυξης” και των “δολοφονικων κερδων”!!!!!
  Ωστε: τα νεα στελεχη της μελοντικης Ελλαδικης αναπτυξης, να ξερουν ,να διδαχτουν και να αποφυγουν ειτε να αντιπαλαιψουν την “τετοιου ειδους” αγρια αναπτυξη του κεφαλαιου και της αρπαχτης τους;;;
  2. Υπαρχουν και γεναιοι!!!και γνωστες !!!! δημοσιοι υπαλληλοι!! παντου.
  Και ξερουν καλα την δουλεια τους και για πολλα πραγματα ξερουν και μπορουν να παρεμβαινουν!!.(Η περιπτωση της παρεμβασης τους και εδω ,σε αυτην την σκανδαλωδη εγκριση της ΜΠΕ της εξορυξης του χρυσου, ειναι ενα ακομη δειγμα!). Ας μην σκυβουν ,ας κρατησουν “το μετεριζι της γνωσης” στην δημοσια διοικηση επαξια στην υπηρεσια του λαου που τους πληρωνει τελικα απο τους φορους του μεσω του προυπολογισμου!!!.
  Ας μην τους αφηνουμε και εμεις, (οσο σπανιοι και αν ειναι) ερμαια των “πολιτικων διαπλοκων”. Εκθετους για να τους καταβροχθιζει η “λερναια υδρα” της πολιτικο-κομματικης σκοπιμοτητας των πολιτικαντιδων τοπαρχων-και κομματικων εγκαθεκτων!!
  Το ενιαιο μετωπο του “λαου και της καθαρης -εντιμης κρατικης διοικησης” ειναι ενα νεο ζητουμενο μας τωρα πλεον!!! Ειναι απαραιτητο εργαλειο για την επιτυχια του αγωνα μας εναντια στην αυθαιρεσια των καταχραστων του δημοσιου κοινοκτητου πλουτου μας!!!!!!
  Κουραγιο,αντοχη,αγωνα, το δικιο και η αληθεια ειναι με το μερος σας.
  Στο τελος θα νικησεται!! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ!!!
  Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΝΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ!!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ!!!!!!για πολυ χρονο.
  Φιλικα, με αγωνιστικους χαιρετισμους απο τον Νοτια. Θανασης Παντελογλου

 3. Μπραβο παιδια,
  ετσι ξευτελιζεται και ο σαμπατακακης τεως ΙΓΜΕ, γεωλογος, που μας εχει χαντακωσει στην Περ.Πελοποννησου, λεγοντας οτι καλα εκανε ο τατουλης και “εκχωρησε ” τους Υδατινους Πορους της Περιφερειας στην επι πωληση ΕΥΔΑΠ-Σουεζ.
  Ειναι αυτος που σε ημεριδα της ΔΗΜΑΡ, παρουσιασε την μελετη, οτι η χρηση αρσενικου, δεν επιρρεαζει το νερο , αλλα αυτο μετα απο την χρηση για την μεταλευτικες δραστηριοτητες και με την χρηση αρσενικου ειναι μια χαρα, ποσιμο και λαμπερο, να το πιουμε.

  • Για το αρσενικό στο νερό δες εδώ:
   http://www.rwf.gr/1670/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82/

   Και μια και έφερα το link, αντιγράφω καιένα απόσπασμα σχετικό με το θέμα της ανάρτησης:

   “Το αρσενικό ως γνωστό, όταν πίνεται με νερό ή καταλήγει στον οργανισμό με τις τροφές προκαλεί καρκίνο κυρίως στην ουροδόχο κύστη αλλά και στα νεφρά, καρκίνο του δέρματος και επίσης όταν εισπνέεται προκαλεί και καρκίνο των πνευμόνων. Το αυτό το συναντάμε ακριβώς αυτή την εμφάνιση καρκίνου των πνευμόνων σε εργάτες που δουλεύουν σε χυτήρια χαλκού, άλλους σε ορυχεία χρυσού και γενικά όπου έχουμε εξόρυξη γιατί ως γνωστόν το αρσενικό συνυπάρχει σε θειούχα ορυκτά του χαλκού, του μολύβδου και του ψευδαργύρου”.

   Στην ωραία Χαλκιδική βέβαια ο στρουθουκαμηλισμός είναι ενδημικός κι όταν τους μιλάς για κίνδυνο σε βρίζουν κι από πάνω.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.