Ανοιχτή επιστολή των μηχανικών της Ελληνικός Χρυσός προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κύριοι,
Τον Απρίλιο του 2011 εκδώσατε πόρισμα Ομάδας Εργασίας που συστήσατε σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» (Απρίλιος 2011).
Σε αυτό επισημάνατε ότι «Η ευθύνη των φορέων, που καλούνται να γνωμοδοτήσουν και να αποφασίσουν για το επενδυτικό σχέδιο, είναι τεράστια. Γι’ αυτό απαιτείται υπευθυνότητα και πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος» και σαν τελικό συμπέρασμα προτάθηκε «η μη έγκριση της ΜΠΕ για την αδειοδότηση της επένδυσης”.
Στα πλαίσια της ευθύνης που επικαλείστε η ομάδα Μηχανικών του ΕΧ σας απέστειλε τον Μάιο του 2011 απαντητικό Υπόμνημα, του οποίου την τύχη έκτοτε αγνοούμε.
Το γεγονός αυτό δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν δεν αφορούσε στην επαγγελματική αξιοπρέπεια του κλάδου των μηχανικών και των οργάνων του αφενός αλλά και στην εμφανή «αξιοποίηση» του Πορίσματος – Πρότασης, από τους αυτόκλητους θεματοφύλακες ως μοναδικό επιστημονικό θέσφατο με συγκεκριμένο σκοπό αφετέρου. Αλήθεια αυτό υποστηρίζει το ΤΕΕ;
Έκτοτε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 201745/06.07.2011 ΚΥΑ η εν λόγω ΜΠΕ εγκρίθηκε, πάλι από μηχανικούς, και σχεδόν το σύνολο των υπολειπόμενων αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Κράτους, έχει ολοκληρωθεί.
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο πόρισμα, κατά την σιωπηλή αποδοχή σας, αποτελεί την μόνη τεχνικοεπιστημονική τεκμηρίωση για το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα με πλήρη, αν όχι και ενοχική, συγκατάβαση.
Κατόπιν των παραπάνω, σας καλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως, και με δεδομένο ότι οφείλετε να «ισονομείτε» τουλάχιστον στα μέλη σας, την επίσημη θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το απαντητικό υπόμνημα σε συνδυασμό με την έγκρισή της ΜΠΕ από τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Κράτους.
Η παρούσα δίδεται προς δημοσίευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όπως είχε δοθεί και το απαντητικό υπόμνημα, όπως θα δοθεί και η τυχόν απάντηση σας. Παράλληλα κοινοποιείται και στο ΤΕΕ.
Για την ομάδα Μηχανικών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε μελών του ΤΕΕ
Πέτρος Μ. Στρατουδάκης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 26501
Δημήτρης Δημητριάδης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 30251
Θεοδωρακόπουλος Ι. Μιχάλης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 50316
Γεώργιος Στούρνας, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΑΜ ΤΕΕ 26142
Μηλιούδης Νικόλαος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 23595
Γαζέα Β. Βηθλεέμ, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 54269
Ευστράτιος Ζαχαρέας, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 50403
Σεμερτζίδου Αναστασία, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 80824
Γάτσιος Αχιλλέας, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 109690
Απεσλίδης Θεοφάνης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, AM TEE 111281
Αναγνώστου Βασίλης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, ΑΜ ΤΕΕ 104888
Μουγκοπέτρου Ευαγγελία – Μυρτώ, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ΑΜ ΤΕΕ 102488
Μουσλής Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, AM TEE 43190
Αλέκος Τσανανάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 47425
Σιγηνός Φώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 68348
Παλασοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, AM TEE 112613
Σουλτάνης Κωνσταντίνος, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ ΤΕΕ 114701
Καλιντζέρης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 101985
Παπαντώνης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ ΤΕΕ 123388
Μαρκογιάννης Κωνσταντίνος, Χημικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 89770
Μπρόκος Γεώργιος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ΑΜ ΤΕΕ 131567
Κοσμίδης Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 123527
Τρικαλλιώτης Ιωάννης, Χημικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 43312
Προς:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Μ. Αλεξάνδρου 49 ΤΚ 546 43 Θεσσαλονίκη
Υπ’ όψιν Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ
Κοινοπ.: Ως πίνακα αποδεκτών
10 Ιανουαρίου 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
-Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο
-Βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ)
-Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Νότη Μηταράκη
-Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κ. Θ. Σώκο
-Ειδικός Γραμμ. Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μωυσής Κουρουζίδης
-Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα
-Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, κ. Γ. Γιώργου
-Δήμαρχο Δήμου Αριστοτέλη, κ. Χρ. Πάχτα
-Συμβούλιο Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών
-Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος
-ΤΕΕ, υπ’ όψιν κου. Χρ. Σπίρτζη Πρόεδρο ΤΕΕ
-ΤΕΕ υπ’ όψιν Χ. Κονακλίδη, Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ
-ΤΕΕ , υπ’ όψιν Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
-ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρική Μακεδονίας, υπ’ όψιν Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
-ΤΕΕ Χαλκιδικής υπ’ όψιν Συλλόγων Μηχανικών Χαλκιδικής
-Σύλλογος Μηχανικών ΒΑ Χαλκιδικής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.