Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και νoμιμότητα δραστηριοτήτων της Ελλ. Χρυσός στις Σκουριές


IMG_0685

Σκουριές: ο δρόμος στο πρώτο πλάνο, που ξεκινάει από το όρυγμα και έχει φάει το δασάκι με τα πεύκα που ήταν εκεί, δεν προβλέπεται από ΚΑΜΜΙΑ εγκριτική πράξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  του εγγράφου προς τους “Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
Β. Ελλάδας” που ακολουθεί:

Στις 6 Σεπτεμβρίου, με ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας (εδώ) προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Β. Ελλάδας, καταγγείλαμε ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ είχε αυθαίρετα μετατοπίσει την “ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ του φρέατος, του ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας), του ανοικτού ορύγματος και της κύριας οδού μεταφοράς των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών”, κατά παράβαση της  ΚΥΑ 201745/ 26.07.2011 και της έγκρισης Τεχνικής Μελέτης του μεταλλείου των Σκουριών. Κατά συνέπεια υλοτομούνταν τμήμα του δάσους που δεν προβλεπόταν για υλοτόμηση από καμμία από τις δυο εγκριτικές πράξεις.

Η απάντηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ήρθε μετά από 66 ολόκληρες μέρες (!) και ενώ η αποψίλωση του δάσους προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με αυτήν, οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι “η επέμβαση περιλαμβάνει τμήμα που συνδέει το ανοιχτό όρυγμα με την είσοδο της στοάς, το οποίο δεν εμφανίζεται στους χάρτες 17-4 και ε.α-2″. Δηλαδή ΑΚΡΙΒΩΣ αυτό που είχαμε καταγγείλει. Στη συνέχεια όμως ακολουθεί το εξής καταπληκτικό:

“Όμως, το τμήμα αυτό διέρχεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτική έκταση της εταιρείας και, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του Δασαρχείου, σε αυτό προϋπήρχε δρόμος που εξυπηρετούσε τις ιδιοκτησίες της περιοχής… Κατά δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη σχετική αυτοψία, το εν λόγω τμήμα θα χρησιμοποιηθεί ως δρόμος σύνδεσης των δυο έργων”!!!

Στο παράλληλο σύμπαν των “Επιθεωρητών Περιβάλλοντος”, ένας ιδιώτης έχει το δικαίωμα να ξεπατώσει ένα δάσος αν αυτό τυχαίνει να βρίσκεται μέσα στην “ιδιοκτησία” του! Στην περίπτωση δε που προϋπήρχε εκεί κάποιο παλιό δρομάκι, αυτό αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο νομιμότητας της ενέργειας του “ιδιοκτήτη”. Δείτε αυτόν τον “δρόμο που προϋπήρχε” πάνω στο Google Earth και δείτε μετά στην επάνω εικόνα τι “δρόμο” έχει φτιάξει η εταιρεία.

Skouries-google

Η νομιμότητα δεν καθορίζεται πλέον από νόμους και εγκριτικές αποφάσεις αλλά …από την ψιλοκουβεντούλα μεταξύ επιθεωρητών, δασικών υπαλλήλων και εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού περιπάτου στο δάσος των Σκουριών. Και έτσι αποφαίνονται οι Επιθεωρητές:

Κατά συνεπεια δεν ευσταθούν όσα καταγγέλλονται (από το “Παρατηρητήριο”) στη σχετική αναφορά περί παραβίασης…”!!! 

Μπορείτε να διαβάσετε την απάντηση των Επιθεωρητών στην καταγγελία μας εδώ. Δεν θα την σχολιάσουμε περαιτέρω. Εαν αυτοί είναι οι “ανεξάρτητοι Επιθεωρητές” που περιμένουμε να μας προστατεύσουν από τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης και των “επενδυτών”, εαν από αυτούς περιμένει το Ελληνικό περιβάλλον την σωτηρία του, τότε αλίμονο και σε εμάς και στο περιβάλλον.

Με το νέο έγγραφό μας που παρατίθεται πιο κάτω, απευθυνόμαστε ξανά στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. O νόμος τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν …άλλες 66 μέρες να μας απαντήσουν, στην οποία περίπτωση δεν θα έχει απομείνει πλέον τίποτα για να σωθεί. Ανάλογο έγγραφο έχει αποσταλεί και στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, στην οποία εκκρεμεί και άλλο ερώτημά μας (εδώ) σχετικά με την έγκριση του συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη Χαλκιδική.

Περιμένουμε απαντήσεις.

_________________________

ΠΡΟΣ:
Την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος
Τομέας Β. Ελλάδος
Υπ’οψιν κας Κωνσταντίνας Μήτσιου

ΘΕΜΑ: Θέση της ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του φρέατος, του ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας), του ανοικτού ορύγματος και της κύριας οδού μεταφοράς των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων ‘’Σκουριών’’ (ή ΜΕΣκ).

ΣΧΕΤΙΚΑ
α) ΜΠΕ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.ΣΧΕΔΙΟ 20-12-01-01/ΚΛΙΜ. 1:2000 “ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ’’
β) ΜΠΕ Σχέδιο 17-4/ΚΛΙΜ. 1:5000 “Γενική Διάταξη Έργων Σκουριών’’
γ) ΤΜΕ Σχέδιο ε.α-2/ΚΛΙΜ.1:5000
δ) HELLAS GOLD.ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 565-00-D-540-11/ΚΛΙΜ. 1:5000 “ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΟΥΡΙΩΝ’’
ε) HELLAS GOLD ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΙΜ. 1:5000 “ΜΕΣκ’’ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Α΄& Β΄ ΦΑΣΗΣ
στ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 7633/29.3.2012 “Αποκεντρωμένης…’’
ζ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ 11999/24.5.2012 Δασαρχείο Αρναίας
η) Διευκρινίσεις…Δ8-Α/Φ.7.49.13/19668/3810/4.10.2012 της Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών Τμήμα Α’ / ΥΠΕΚΑ
θ) Καταγγελία… Δ8-Α/Φ.7.49.13/21845/4328/8.11.2012 ης Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών Τμήμα Α’ / ΥΠΕΚΑ
ι) ΤΜΕ “Σκουριών’’ Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 ης Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών Τμήμα Α’ / ΥΠΕΚΑ
ια) Γεν. Δ/νση Δασών/ΥΠΕΚΑ 225943/48/19.1.2012
Ιβ) Διερεύνηση… 1400/12.11.2012 Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Β. Ελλάδας.
ιγ) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με Αρ. Πρωτ. 1400/6.9.2012 της Υπηρεσίας σας

Ιερισσός 3 Δεκεμβρίου 2012

Αξιότιμη κα Μήτσιου,

Με το (σχετ. ιγ) καταγγείλαμε “παράνομες εργασίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στις Σκουριές”. Παράνομη πράξη είναι η “μετατόπιση-αύξηση της έκτασης επέμβασης του έργου “Συναφείς εγκαταστάσεις ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ της εισόδου ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειου μεταλλείου Σκουριών””. Στο έγγραφό σας (σχετ. Ιβ’) αναφέρετε:

“2. Κατά την πρώτη αυτοψία στις 14-09-12, (7) σχετικό, οι επιθεωρητές της Ε.Υ.Ε.Π. Έλαβαν, με φορητό όργανο GPS ακριβείας κατά την αυτοψία ±4 μ., τις συντεταγμένες των ορίων των χώρων, στους οποίους είχαν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις (υλοτομίες και χωματουργικές εργασίες). Οι εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί εκτείνονταν από την περιοχή του ανοικτού ορύγματος μέχρι το σημείο εισόδου της στοάς του υπόγεου μεταλλείου και περίπου 200 μ. πέραν αυτού καθώς και σε χώρο απόθεσης αδρανών εντός του ανοικτού ορύγματος.

“Από την εφαρμογή των συντεταγμένων αυτών στους εγκεκριμένους χάρτες και την αντιπαραβολή τους προέκυψε ότι οι εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί εμπίπτουν εντός των ορίων που εγκρίθηκαν με:
Το χάρτη που συνοδεύει τη (2) σχετική Απόφαση Παραχώρησης
Το χάρτη ε.α-2 της (3) σχετικής έγκρισης τεχνικής μελέτης
Το χάρτη που συνοδεύει τα Αριθ. 107 και 11999/24-05-2012 πρωτόκολλα εγκατάστασης υλοτομικών εργασιών.
3. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν, τόσο η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, (9) σχετικό, όσο και το Δασαρχείο Αρναίας, (12) σχετικό, βάσει στοιχείων που συνέλεξαν οι ίδιες.”

Αλλά γιατί υποβληθήκατε η ΕΥΕΠ, η ΕΜΒΕ και το Δασαρχείο Αρναίας σε τόσο κόπο; Είπαμε πουθενά εμείς στην καταγγελία μας ότι είναι εκτός των ορίων; Συνεχίζετε όμως:

“Συγκρίνοντας την περιοχή επέμβασης, όπως αποτυπώθηκε κατά την αυτοψία και σύμφωνα με το Αριθ. 11999/24-5-2012 πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτομικών εργασιών, με τους χάρτες 17-4 της (1) σχετικής Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. και ε.α-2 της (3) σχετικής έγκρισης τεχνικής μελέτης, διαφαίνεται ότι η επέμβαση περιλαμβάνει τμήμα που συνδέει το ανοιχτό όρυγμα με την είσοδο της στοάς, το οποίο δεν εμφανίζεται στους χάρτες 17-4 και ε.α-2. Όμως, το τμήμα αυτό διέρχεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτική έκταση της εταιρείας και σύμφωνα με τους υπαλλήλους του Δασαρχείου, σε αυτό προϋπήρχε δρόμος που εξυπηρετούσε τις ιδιοκτησίες της περιοχής και αποτυπώνεται στις αεροφωτογραφίες των ετών 2007-2009. Κατά δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη (14) σχετική αυτοψία, το εν λόγω τμήμα θα χρησιμοποιηθεί ως δρόμος σύνδεσης των δυο έργων.”

Aυτό το τμήμα που ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ στους χάρτες 17-4 και ε.α-2 είναι η ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα έργα και αυτή που “αποτυπώθηκε κατά την αυτοψία” είναι η ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Εμείς επίσης ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι η “είσοδος του ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειου μεταλλείου Σκουριών” έχουν μετατοπισθεί κατά ένα (1) εκατοστό. Δεν αναφερόμαστε λοιπόν στο φρέαρ και τη ράμπα. Αναφερόμαστε ειδικά και αποκλειστικά στην “ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ’’ όλων ανεξαιρέτως των έργων των Mεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών (ΜΕΣκ), όπως αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στο (Σχετ.α), στο (Σχετ.β), στο (Σχετ.γ) και στο (Σχετ.δ)!

Και αν δεν είχατε το χρόνο εσείς και η Υπηρεσία σας ν’ “αναγνωρίσετε’’ το σημαντικότερο “έργο πρόσβασης’’ των ΜΕΣκ, διαβάστε τώρα περί τίνος πρόκειται και μετά, χωρίς να προσφύγετε στα υψηλής τεχνολογίας τοπογραφικά σας όργανα, που έτσι κι αλλιώς είναι άχρηστα σ΄αυτό το Δημόσιο, απαντήστε με ένα απλό έγγραφο, τα σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την “ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ” των έργων των ΜΕΣκ.

-ΚΥΑ 201745/2011 (σελ.22) Υποέργο Σκουριών
«Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται:
iv. Λοιπά συνοδά έργα… οδικό δίκτυο πρόσβασης-μεταφοράς όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ»
-ΜΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Σχέδιο ‘’20-12-01-01’’/ΚΛΙΜ.1:2000
“ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ” (Σχετ.α). Από το (Σχετ.α) προκύπτει ότι πρόκειται για θεμελιώδες έργο για τη γενικότερη λειτουργία των ΜΕΣκ, που αποτυπώνεται οριζοντιογραφικά, σε μηκοτομή και εγκάρσιες τομές με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και με αναλυτικές συντεταγμένες με το Εθνικό Τοπογραφικό Δίκτυο! Συνδέει το ανοικτό όρυγμα, το φρέαρ και το ελικοειδές κεκλιμένο (ράμπα) του υπόγειου Μεταλλείου για τη μεταφορά των μεταλλευμάτων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και σε σύνδεση με την κύρια οδό μεταφοράς του Βαρυτομετρικού Χρυσού και των συμπυκνωμάτων Cu-Au στο λιμάνι του Στρατωνίου και τη μονάδα “ακαριαίας τήξης’’. Συνδέει ακόμα το Εργοστάσιο εμπλουτισμού με τους χώρους απόθεσης των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και των στείρων εξόρυξης, “Καρατζά Λάκκο’’ και “Λοτσάνικο’’.

-Σύμφωνα με το (Σχετ.ι΄) «Στο Σχέδιο ε.α-2 της συνημμένης ΤΜΕ φαίνεται το όριο της συνολικής έκτασης επέμβασης των ΜΕΣκ με όλα τα αναγκαία συνοδά έργα». Στο Σχέδιο ε.α-2 (Σχετ.γ) αποτυπώνεται λεπτομερώς το επίμαχο έργο.

-Σύμφωνα με το (Σχετ.η΄) «Σας επισημαίνουμε ότι …επιβάλλεται όλες οι αδειοδοτικές και εγκριτικές πράξεις ενός μεταλλείου να συμφωνούν με το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ και της ΜΠΕ. Επομένως δεν υφίσταται κανένα περιθώριο διαφοροποίησης (αύξησης, μείωσης, μετατόπισης) των εκτάσεων επέμβασης του έργου κατόπιν της έκδοσης της ΑΕΠΟ , με τις εγκρίσεις ΤΜΕ της αρμοδιότητας μας, ούτε με τα προσαρτήματα, ούτε με τυχόν μεταγενέστερες συμπληρώσεις-τροποποιήσεις…».

-Από το (Σχετ.ια΄) προκύπτει ότι τα έργα και οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα Μεταλλεια Κασσάνδρας έχουν λεπτομερέστατα αναφερθεί τόσο στην ΑΕΠΟ όσο και στη ΜΠΕ και έχουν αποτυπωθεί στους θεωρημένους χάρτες και τα σχέδια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ»

Πιστεύουμε ότι σας έχει γίνει πλέον σαφές, και σε εσάς και στον αρμόδιο Δρ Στέλιο Μαυρομμάτη, ότι στην ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, μιλάμε γι΄αυτό το έργο και όχι για το φρέαρ και τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο μεταλλείο, στα σκοτεινά βάθη των οποίων δεν υπάρχουν δέντρα προς υλοτόμηση.

-Στο “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ του Δασαρχείου Αρναίας (Σχετ. ζ΄) «προκύπτουν προς υλοτόμηση οι παρακάτω περιγραφόμενες επιφάνειες:
α) Α.Φ1 με κορυφές 1, 2, 3, 4, 5, … 38, 39 εμβαδού 97.198 τ.μ. στην οποία θα πραγματοποιηθούν έργα που αφορούν την είσοδο ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειου μεταλλείου Σκουριών και συναφών εγκαταστάσεων πρόσβασης και εξυπηρέτησης των…»

Στο “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ” επισυνάπτεται χάρτης της HELLAS GOLD (Σχετ. ε΄) και όχι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ (Σχετ. α) ή της ΤΜΕ (Σχετ. γ) όπου αποτυπώνεται η πιο πάνω Α.Φ1 έκταση επέμβασης, την οποία οι τρεις Δασικοί Υπάλληλοι του Δασαρχείου Αρναίας και της αρμόδιας Επιτροπής Μάρκος Μπρούζος, Γεώργιος Κασαμπαλής και Γεώργιος Κωστούδης, υπό την υψηλή επιστασία του Δασάρχη Αναστάσιου Αγαλή, συνυπέγραψαν με τον Γενικό Δ/ντή της HELLAS GOLD Πέτρο Στρατουδάκη ως την «με την εγκεκριμένη ΤΜΕ έκταση, στην οποία θα πραγματοποιηθούν έργα που αφορούν την είσοδο ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειου μεταλλείου Σκουριών και συναφών εγκαταστάσεων πρόσβασης και εξυπηρέτησης των …»

Οι τρεις έμπειροι υπάλληλοι του Δασαρχείου, μέλη της επιτροπής, και ο Δασάρχης δεν κάναν τον κόπο να ρίξουν μια ματιά στους εγκεκριμένους Χάρτες 17-4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ || της ΜΠΕ και ε.α-2 της ΤΜΕ. Αν το είχαν κάνει, θα είχαν διαπιστώσει αμέσως ότι «το τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Σουλτάνη Κων/νου με ΚΛΙΜ.1:5.000 το οποίο συνοδεύει την από 23.04.2012 αίτηση της HELLAS GOLD» είναι μία καθαρή ΑΠΑΤΗ, αφού εξαφανίζει την εγκεκριμένη ΠΡΟΣΒΑΣΗ και εμφανίζει αντ’ αυτής μιαν ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Αυτό γίνεται επειδή η εγκεκριμένη αναπτύσεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε ιδιοκτησίες που οι κάτοχοι τους αρνήθηκαν να πουλήσουν στην εταιρεία και η απαλλοτρίωση τους είναι χρονοβόρα διαδικασία. Θα είχαν διαπιστώσει με τη πρώτη ματιά ότι η “βαφτισμένη” ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε μήκος 500m και επιφάνεια 30 στρεμ. βρίσκεται συνολικά εντός της Α’ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.

Επίσης δεν ρίξαν μια ματιά στην Απόφαση ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ η οποία “εκδίδεται με τους εξής πρόσθετους όρους:
1 Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τεθέντων περιορισμών και προυποθέσεων της υπ΄αρ. ΚΥΑ201745/26.7.2011 (που συνοδεύεται από τον χάρτη “17-4”
14. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να εφοδιαστεί… και την εγκεκριμένη ΤΜΕ (που συνοδεύεται από τον χάρτη “ε.α-2”)”.

Εμείς όμως κα Μήτσιου και οι κάτοικοι της περιοχής και όλοι οι πολίτες αυτής της Χώρας αποκλειστήκαμε από κάθε δυνατότητα προσέγγισης των Σκουριών, με συρματοπλέγματα ξυράφια, με συσκευές ανίχνευσης- εντοπισμού- συναγερμού, με μπάρες, με μισθοφόρους Security και κατά περίπτωση στρατεύματα ΜΑΤ και έτσι δεν είχαμε καμία δυνατότητα αποκάλυψης της ΑΠΑΤΗΣ. Αφού και ο Δασάρχης μας δήλωσε ότι οι Σκουριές είναι “ιδιωτική περιοχή της εταιρείας” και ο Ταξίαρχος Διοικητής Αστυνομίας Χαλκιδικής κ. Παπουτσής μας ξεκαθάρισε ότι “θα μας κόψει τα πόδια αν επιχειρήσουμε να παραβιάσουμε την ιδιοκτησία της Εταιρείας στις Σκουριές”, πετάξαμε με αεροπλάνο και φωτογραφίσαμε την “ΠΡΟΣΒΑΣΗ” του κ. Στρατουδάκη. Και δεν ήταν η εγκεκριμένη ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Ήταν η “ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΑΠΑΤΗ” που ο Δασάρχης περιέλαβε στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ως την ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ!

Εσείς όμως τα μπαλώσατε:

“Όμως το τμήμα αυτό διέρχεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτική έκταση της εταιρείας και, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του Δασαρχείου, σε αυτό προϋπήρχε δρόμος που εξυπηρετούσε τις ιδιοκτησίες της περιοχής… Κατά δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη σχετική αυτοψία, το εν λόγω τμήμα θα χρησιμοποιηθεί ως δρόμος σύνδεσης των δυο έργων”!!!

Και έτσι αποφαίνεστε:

“Κατά συνεπεια δεν ευσταθούν όσα καταγγέλλονται (από το “Παρατηρητήριο”) στη σχετική αναφορά περί παραβίασης… Τούτο δεν προκύπτει, τόσο από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ΕΥΕΠ όσο και από τους ελέγχους και τις απαντήσεις του συνόλου των αρμοδίων Υπηρεσιών”!!!

Ώστε για τους “Επιθεωρητές” νομοθετούν οι δασικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρείας; Αυτοί είναι που αποφασίζουν ποιο είναι το ΝΟΜΙΜΟ έργο και ποιο το ΠΑΡΑΝΟΜΟ; Από αυτή την ΕΥΕΠ και από αυτές τις “αρμόδιες Υπηρεσίες” περιμένει την προστασία του το Ελληνικό περιβάλλον; Αλίμονο και στο περιβάλλον και στον τόπο.

Επειδή θεωρούμε το συμπέρασμά σας αβάσιμο.

Επειδή νομιμοποιούμαστε να υποβάλουμε στην Υπηρεσία σας ερωτήματα σχετικά με την νομιμότητα των εργασιών της HELLAS GOLD στο πλαίσιο της ΚΥΑ201745/2011 και της σχετικής ΤΜΕ.

Επειδή κατά την συνθήκη του Aarhus το άρθρο 5 Α παρ.1 του Συντάγματος, τα άρθρα 4 και επέκεινα του ΚΔΔ υποχρεούσθε να μας απαντήσετε.

Επειδή τέλος υπό την εγκληματική “ανοχή” της Υπηρεσίας σας και με την προσεπίκληση των εγκριτικών Πράξεων και των ΤΜΕ ενεργεί παράνομα στο δάσος Σκουριές η HELLAS GOLD.

Για αυτούς τους λόγους ζητάμε να μας απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων από την HELLAS GOLD:

Η επιφάνεια υλοτόμησης Α.Φ1 του (Σχετ.ζ), εμβαδού 97198 τ.μ., όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη της HELLAS GOLD, «αφορά στις εγκαταστάσεις πρόσβασης και εξυπηρέτησης του ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειου μεταλλείου Σκουριών» όπως βεβαιώνεται στο (Σχετ.ζ). Η επιφάνεια έχει ήδη αποψιλωθεί και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο τα έργα αποπεράτωσης της ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Η επιφάνεια Α.Φ1 και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτή:

α) έχουν “λεπτομερέστατα αναφερθεί τόσο στην ΑΕΠΟ-ΚΥΑ 201745/2011 όσο και στην ΜΠΕ”;
Αν ΝΑΙ, προσκομίστε μας τις σχετικές αναφορές.

β) έχουν “αποτυπωθεί στους θεωρημένους χάρτες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ || της ΜΠΕ και στο Χάρτη 17-4″;
Αν ΝΑΙ προσκομίστε μας το σχετικό χάρτη.

γ ) Έχουν “λεπτομερέστατα αποτυπωθεί” στον θεωρημένο και επισυναπτόμενο στην Απόφαση Έγκρισης (Σχετ.ζ) της ΤΜΕ Χάρτη “ε.α-2”;
Αν ΝΑΙ προσκομίστε μας το σχετικό χάρτη.

δ) Αποτελεί “πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τεθέντων περιορισμών και προϋποθέσεων της ΚΥΑ 201745/2011 και της έγκρισης ΤΜΕ”, κατά τα οριζόμενα στους όρους 1 και 14 του (Σχετ.στ΄);
Αν ΝΑΙ προσκομίστε μας τα σχετικά αποδεικτικά.

ε) είναι (η επιφάνεια Α.Φ1 και η πραγματοποιούμενη σε αυτήν “ΠΡΟΣΒΑΣΗ”) η προβλεπόμενη στην ΜΠΕ, στην ΚΥΑ 201745/2011 και στην ΤΜΕ ή έστω κάποια άλλη που επίσης προβλέπεται στην ΜΠΕ, την ΚΥΑ και την ΤΜΕ ;
Αν είναι «άλλη» προσκομίστε μας τα σχετικά στοιχεία.

Αυτή τη φορά κύριοι “Επιθεωρητές” δεν χρειάζεστε 66 ολόκληρες μέρες για να απαντήσετε στα ερωτήματά μας, αφού την έρευνα και την αυτοψία σας τις έχετε ήδη κάνει. Ζητούμε μιαν άμεση απάντηση.

Κάθε ώρα καθυστέρησης της έγγραφης Απάντησης στα ερωτήματα μας, το συνεργείο των εξήντα παράνομων υλοτόμων της HELLAS GOLD γκρεμίζει εκατό αιωνόβια δέντρα του αρχέγονου δάσους των “Σκουριών”.

Κάθε ώρα καθυστέρησης της έγγραφης Απάντησης στα ερωτήματα μας, τα Χωματουργικά μηχανήματα και τα φουρνέλα της HELLAS GOLD “ξεσκίζουν” το βουνό και το θάβουν με χιλιάδες m3 Σκυροδέματος.

Και κάθε ώρα καθυστέρησης φορτώνει με αγωνία και οργή τους κατοίκους της περιοχής με ανεξέλεγκτες και απρόβλεπτες συνέπειες.

Για το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τόλης Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/νση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών/ ΤΜΗΜΑ Α΄, ΥΠΕΚΑ
2. Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Τομέας Β. Ελλάδος
3. Δασάρχης Αρναίας
4. Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
5. Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος
6. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
7. Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας


2 απαντήσεις στο “Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και νoμιμότητα δραστηριοτήτων της Ελλ. Χρυσός στις Σκουριές”

  1. […] καταγγελίες για αυτές τις παρανομες εργασίες (δείτε εδώ και εδώ), χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει οποιαδήποτε […]

  2. […] καταγγελίες για αυτές τις παρανομες εργασίες (δείτε εδώ και εδώ), χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει οποιαδήποτε […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.