Είναι το έργο εκμετάλλευσης Χρυσού στο Πέραμα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμφέρον;


Διαβάστε την πολύ σημαντική εισήγηση που έκανε προχθές 1 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατασαντούρας. Η εισήγηση έγινε με τη διπλή ιδιότητα του κ. Κατασαντούρα ως Δημοτικού Συμβούλου και ως οικονομολόγου και μέλους της Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο( 1100/1980) αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της πολιτείας, ενώ παράλληλα είναι ο ενιαίος φορέας έκφρασης των 90.000 περίπου Ελλήνων Οικονομολόγων. Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Ο.Ε.Ε. από το έτος 2000 και μέχρι σήμερα με ομόφωνες αποφάσεις του έχει λάβει σαφή θέση κατά της συγκεκριμένης επένδυσης τεκμηριώνοντας επιστημονικά την άποψή του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 01-10-2012

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκτίμηση και διατύπωση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εταιρίας: «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι φορέων και φίλοι συνδημότες.

Συζητείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο – στο κορυφαίο όργανο διοίκησης του Δήμου – ένα σημαντικό θέμα, η εκτίμηση και διατύπωση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εταιρίας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για το έργο: «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις προς παραγωγή χρυσού στο Πέραμα της Π.Ε. Έβρου».

Η τοποθέτηση μου – εισήγηση αυτή γίνεται αφ’ ενός με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και δημοτικού συμβούλου και αφετέρου του οικονομολόγου και μέλους της Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Με την διπλή αυτή ιδιότητα η εισήγηση είναι και πολιτική και τεχνοκρατική, προσπαθώντας να απαντήσει στο κεντρικό ερώτημα:

Είναι το έργο εκμετάλλευσης Χρυσού στο Πέραμα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμφέρον;

Σύμφωνα με διεθνώς παραδεκτά κριτήρια ένα (επιχειρηματικό) σχέδιο για να είναι κοινωνικά αποδεκτό, πρέπει:

ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ PARETO

Ένα σχέδιο είναι κοινωνικά αποδεκτό όταν βελτιώνεται η ευημερία κάθε μέλους της κοινωνίας (ασθενής συνθήκη Pareto).

Ένα σχέδιο είναι κοινωνικά αποδεκτό όταν βελτιώνεται η ευημερία ορισμένων μελών της κοινωνίας, χωρίς να χειροτερεύει η θέση κάποιων άλλων (ισχυρή συνθήκη Pareto).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ HICKS – KALDORΈνα σχέδιο θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό όταν δημιουργείται καθαρό οικονομικό όφελος, δηλαδή μετά την υποθετική κατανομή των κερδών, οι κερδισμένοι είναι σε θέση να αποζημιώσουν τους χαμένους και παρόλα αυτά να έχουν βελτιώσει τη θέση τους σε σχέση με την πρότερη κατάσταση.

Στο εξεταζόμενο έργο του Περάματος δεν πληρούνται κανένα από τα παραπάνω κριτήρια.

Ο φορέας που εκπροσωπώ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο( 1100/1980) αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της πολιτείας, ενώ παράλληλα είναι ο ενιαίος φορέας έκφρασης των 90.000 περίπου Ελλήνων Οικονομολόγων.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει κληθεί από την Ελληνική Πολιτεία για να παράσχει γνώμη, συμβουλή, άποψη και επιστημονική τεκμηρίωση για ένα τόσο σημαντικό έργο το οποίο μάλιστα εντάχθηκε στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Ο.Ε.Ε. από το έτος 2000 και μέχρι σήμερα με ομόφωνες αποφάσεις του έχει λάβει σαφή θέση κατά της συγκεκριμένης επένδυσης τεκμηριώνοντας επιστημονικά την άποψή του.

Επίσης επιδιώκοντας μεγαλύτερη ενημέρωση, τόσο για τα μέλη του, όσο και για την τοπική κοινωνία ζήτησε στοιχεία για την επένδυση του Χρυσού και συγκεκριμένα:

1) Στις 03-03-2011 με επιστολή του που υπογράφει ο Πρόεδρος του Π.Τ Μενέλαος Μαλτέζος ζήτησε από το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Δ.Ο.Σ.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ένα αντίγραφο της μελέτης σχετικά με την οικονομική αποτίμηση και τις προοπτικές του έργου Χρυσού του Περάματος και το οικονομικό περιβάλλον στην Θράκη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής Ιωάννης Μουρμούρης στις 10/03/2011 σε απαντητική του επιστολή αναφέρει « […] Η κοινοποίηση μιας μελέτης – έρευνας αφορά στα αντισυμβαλλόμενα μέρη και δεν είναιστις αρμοδιότητες του τμήματος.».(Καταθέτω στα πρακτικά τη σχετική αλληλογραφία).

2) Παρόμοια επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 94/10-09-12 απεστάλη και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. καθηγητή – Αντιπρύτανη κ. Κώστα Γεώργιο χωρίς μέχρι σήμερα να έχει απαντηθεί.

3) Στις 20/09/2012 ο Πρόεδρος του Π.Τ. ζήτησε από την «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕ» να λάβει γνώση του περιεχομένου της μελέτης, σχετικά με την οικονομική αποτίμηση και τις προοπτικές του έργου, που συνόδευε την αίτηση για την ένταξη της επένδυσης της εταιρίας «Χρυσωρυχεία Θράκης» στο Πέραμα του Ν. Έβρου , στο πρόγραμμα ταχείας αδειοδότησης Fast track.

Στις 27/09/2012 εκ μέρους της διοίκησης της «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» στάλθηκε μέσω e- mail η απάντηση η οποία αφού …μας ευχαριστεί για την επικοινωνία μας και αφού αναγνωρίζει το ενδιαφέρον μας, καταλήγει:

….Το περιεχόμενο της μελέτης σχετικά με την οικονομική αποτίμηση και τις προοπτικές του έργου που συνόδευε την αίτηση για την ένταξη της επένδυσης της εταιρίας «Χρυσωρυχεία Θράκης» στο Ν. 3894/10, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν για τον Οργανισμό μας αμιγώς εμπιστευτική πληροφορία και ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε….

Τέλος μας παραπέμπει στην ίδια την εταιρίας λέγοντας «…. ήδη επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, Γενικό Διευθυντή, τον οποίο ενημερώσαμε σχετικά και είναι σύμφωνος να παραχωρήσει τις αιτούμενες πληροφορίες…».

Νομίζουμε ότι τα σχόλια περιττεύουν .

(Καταθέτουμε στα πρακτικά τα σχετικά έγγραφα).

Γιατί λοιπόν η εταιρία αλλά κυρίως η πολιτεία δεν χορηγούν στο Ο.Ε.Ε. – θεσμοθετημένο σύμβουλο του Κράτους – τις σχετικές μελέτες – έρευνες που αφορούν το έργο χρυσού και υπάρχει αυτή η μυστικότητα και η αδιαφάνεια;

Ένα σημαντικό τμήμα της Μ.Π.Ε. είναι η έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Έργου Χρυσού στην Περιοχή Περάματος Θράκης» με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. Δημήτριο Καλιαμπάκο 200 περίπου σελίδων.

Δεν είναι στις προθέσεις μου να αμφισβητήσω το κύρος του ερευνητή ούτε τις επιστημονικές του γνώσεις, αλλά πιστεύω ότι το Ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έχει υποκειμενικότητα, αλλά και απηχεί την φιλοσοφία του χρηματοδότη του προγράμματος της εταιρίας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε».

Επίσης συντάσσεται από έναν ερευνητή που βλέπει αυστηρά τεχνοκρατικά και δίκην παρατηρητή από την Αθήνα το έργο του Χρυσού μη έχοντας ουδεμία σχέση με την περιοχή και γι’ αυτό θα παρακαλούσα να προβεί στη σχετική διόρθωση του όρου « Θρακική μειονότητα» στη σελίδα 65 στο ορθό « μουσουλμανική μειονότητα».

Κρίνοντας ουσιαστικά την Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση θα ήθελα να σημειώσω και τα εξής:

1) ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (Σελ.Ι ) στην εκτενή περίληψη.

(α) …. Χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή δεδομένα απόυφιστάμενες μελέτες της Εταιρείας ….κ.λ.π.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για τεκμηριωμένη ανάλυση και επιστημονικά αποδεκτή όταν ένα σημαντικό τμήμα της ανάλυσης βασίζεται σε υφιστάμενες μελέτες της ίδιας της εταιρίας και μάλιστα σε δευτερογενή δεδομένα. Να θυμίσουμε την παροιμία….. Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει …..»

(β) Στο ερευνητικό έργο χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία και δεδομένα της ΕΣΥΕ (τώρα (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και δημοσιευμένες έρευνες πολύ παλιές και στοιχεία που έχουν αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια:

Στη σελίδα ΙΙΙ αναφέρεται : …..Όσον αφορά τις έμμεσες επιπτώσεις, οι οποίες υπολογίσθηκαν με βάση τον πίνακα εισροών – εκροών για την Ελληνική Οικονομία (έτος 2005). Στη σελίδα 81 αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας και όχι της Αν. Μακεδονίας – Θράκης για τον δείκτη του κόστους εργασίας.

Επίσης στη βιβλιογραφία αναφέρονται μελέτες και έρευνες των ετών 1980,1982,1985 κ.λ.π. που έχουν ξεπερασθεί από τις εξελίξεις στην οικονομία, στην εξορυκτική δραστηριότητα και τις περιβαλλοντικές μελέτες.

(γ) Βασική προϋπόθεση για την εγκυρότητα της παρούσας μελέτης είναι η πιστή τήρηση του συνόλου των ενδεδειγμένων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, εκπαίδευσης του προσωπικού, τήρησης των κανόνων ασφαλείας και υγείας. Μόνο έτσι οι επιπτώσεις πουεκτιμώνται στα πλαίσια της μελέτης αυτής θα είναι σε ευθεία αντιστοίχιση με τις πραγματικές επιπτώσεις του έργου (σελ. ΧΙΙ).

Πρόκειται για καθαρά ιδανική και ιδεατή παραδοχή που ποτέ σχεδόν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 100% και άρα βάσει του νόμου των πιθανοτήτων οι επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες των αναφερομένων (υποτιθεμένων) και κατ’ επέκτασιν το κόστος των επιπτώσεων μεγαλύτερο.

Πέραν των στοιχείων της παρούσας μελέτης λάβαμε υπόψιν μας και άλλα στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παραπάνω έρευνα ήτοι Φ.Ε.Κ. με ανακοινώσεις της εταιρίας, δημοσιευμένους ισολογισμούς, φυλλάδια που κατά καιρούς έχει εκδώσει η εταιρία και αναρτήσεις στον ισότοπο της ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ και της ELDORADO COLD CORPORATION, δημοσιεύματα στον τύπο και τα ΜΜΕ.

2) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Αποτίμηση των επιπτώσεων σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας

– Εξωτερικό κόστος μεταξύ 505.000,00 και 2.800.000,00 € και με την παραδοχή ότι οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα αφορούν το σύνολο της χώρας το κόστος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων , σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 10.670.000,00 €.

Κατά την άποψή μας γίνεται υποεκτίμηση των επιπτώσεων και η μεθοδολογία αποτίμησης του περιβαλλοντικού κόστους δεν είναι «ενδεδειγμένη», όπως άλλωστε ομολογείται και από τον ερευνητή.

Πιο συγκεκριμένα:

(1) Τα στοιχεία προέρχονται από την Μ.Π.Ε του έργου (ΕNVECO και ECHMES, 2012) όπως αναφέρεται από τον ερευνητή στη σελ. 111.

(2) Δεν υπάρχει πρωτογενής κοινωνική έρευνα στην υπό εξέταση περιοχή….. σελ 112.

(3) Στις σελίδες 122-124 (μελέτη 2) αποτιμάται το κόστος επιπτώσεων του έργου στην αγορά κατοικίας σε 1.800.000,00 € (100 κατοικίες Χ 60.000,00 € Χ 30% μείωση της αξίας) για τους οικισμούς Περάματος, Πετρωτών και Κομάρου με δεδομένα ότι:

α) Υπάρχουν 280 κάτοικοι (απογραφή 2001) που αντιστοιχούν σε 100 νοικοκυριά (100 κατοικίες) με τιμή κατοικίας 60.000,00 € (μείον 30%)

Αν οι επιπτώσεις επεκταθούν στα Δίκελλα στη Μάκρη και στις παραλιακές κατοικίες το κόστος θα είναι τεράστιο και μακράν των 2.800.000,00 € που υπολογίσθηκε παραπάνω.

β) Αποτίμηση των Επιπτώσεων σε περίπτωση εκτεταμένου περιβαλλοντικού ατυχήματος .

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό το κόστος αποτιμάται σε 257.240.000,00 €- εκτός από τις φοβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής, στην υγεία των κατοίκων- το οικονομικό κόστος (υποεκτιμημένο και αυτό κατά την άποψή μας) τι σημαίνει για την εταιρία, αν αναλογισθούμε ότι:

1) Τα συνολικά καθαρά κέρδη της επιχείρησης (σύμφωνα με τον πίνακα 33 ταμειακών ροών ) της σελ. 170 ανέρχονται για όλη τη διάρκεια του έργου (8ετή ) σε 227.510.000,00 €, ποσό που δεν επαρκεί να καλύψει το κόστος των επιπτώσεων που όπως προαναφέραμε θα ανέλθει σε 257.240.000,00 €.

2) Τα ετήσια κέρδη της μητρικής(Eldorado Gold Corporation) κατά τη χρήση 2011 ανέρχονται σε 347,22 εκ. €

3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Επιπτώσεις στους εργαζόμενους και την απασχόληση.

Ανατρέχοντας σε ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρίας και σε δηλώσεις των στελεχών της σε ΜΜΕ τόσο πανελλήνιας, όσο και τοπικής εμβέλειας ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται θεαματικά προϊόντος του χρόνου και της κλιμάκωσης των αντιδράσεων κατά του έργου από μερικές δεκάδες σε 200, ώστε να έχει εφαρμογή το εδάφιο (β) παράγραφος 1 του Ν. 3894/2010 (ένταξη στο FAST TRACK)

– Στις 22-02-2012 μετά την έγκριση της Π.Π.Ε. από το Υπουργείο, η εταιρία με δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα ανακοινώνει:

Στη φάση της κατασκευής το έργο θα δημιουργήσει 370 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις στη φάση λειτουργίας και έμμεση απασχόληση σε 800 θέσεις εργασίας .

– Στο ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρίας μετά την εκπόνηση από το τμήμα Δ.Ο.Σ.Α του Δ.Π.Θ. σχετικής μελέτης γνωστοποιεί ότι το 80% των εργαζομένων θα προέρχονται από την Τοπική Κοινωνία, ενώ σε νεώτερη έκδοση (μετά την έγκριση της Π.Μ.Ε.) το ποσοστό αυξάνεται σε 90% !!!

– Στις 06/03/2008 !!! προκηρύσσει την κάλυψη 200 θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.

Στον πίνακα 5.16-1 (προσωπικό εταιρία κατά τμήματα) η κατανομή του προσωπικού των 200 ατόμων δίνεται ως εξής:

Διοίκηση 62

Μεταλλείο 62

Εργοστάσιο Χρυσού 76

Επίσης ο Μ.Ο εργαζομένων κατά την κατασκευαστική περίοδο θα ανέλθει σε 185 άτομα.

Εκτίμησή μας είναι ότι ο αριθμός των εργαζομένων σκοπίμως μεγαλώνει, η δε αναλογία του διοικητικού προσωπικού (31% στο σύνολο των εργαζομένων) με βάσει την απασχόληση σε άλλες μονάδες της ίδιας της εταιρίας, αλλά και σε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις είναι πολύ υψηλή.

Τέλος κατά την εκτίμησή μας οι προϋπολογιζόμενες κατά κεφαλήν μέσες ετήσιες αμοιβές των εργαζομένων (33.260.00 €) είναι πολύ πάνω από τα πραγματικά δεδομένα και τον μέσο όρο των αποδοχών παρεμφερών επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά η συμβολή του έργου στην απασχόληση θα είναι πολύ μικρή και δυσανάλογη των επιπτώσεων του έργου.

β. Επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία

-Η δημιουργία έμμεσων θέσεων απασχόλησης θα είναι μικρότερη των αναφερομένων στην έρευνα, δεδομένου ότι το τελικό προϊόν θα εξάγεται κατά 100% και κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται μεταποιητική δραστηριότητα. Επίσης ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης που λαμβάνεται υπόψιν στην έρευνα είναι υψηλός και στηρίζεται σε στοιχεία για την Ελληνική Οικονομία για το έτος 2005.

-Λαμβανομένου υπ’ όψιν του μεγέθους της εταιρίας, του εξειδικευμένου εξοπλισμού και αναλωσίμων που απαιτούνται, τα περισσότερα εξ αυτών είτε θα εισάγονται από το εξωτερικό, είτε θα αγοράζονται από τις αγορές μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσ/νίκη) με αποτέλεσμα οι τοπικοί προμηθευτές να μην ωφελούνται.

γ. Συμβολή του έργου στην Εθνική Οικονομία

(1) Οφέλη Εθνικής Οικονομίας από φόρους

Τα οφέλη εκτιμήθηκαν σε 151,67 εκατ.€ (με συντελεστή 40% ήτοι Φ.Ε. 20% και φόρο διανεμομένων κερδών 20% επί μερισμάτων)

Κοινή προϋπόθεση η ύπαρξη κερδών προ φόρων ύψους 379,18 εκατ. € .

Είναι γνωστοί οι φορολογικοί παράδεισοι και οι OFF SHORE εταιρίες που χρησιμοποιούν για την φορααποφυγή και φοροδιαφυγή οι πολυεθνικοί όμιλοι.

Εξ άλλου κατά την άποψή μας η τελική κερδοφορία της επιχείρησης ύψους 227,51 εκατ. € είναι υπερβολική και εξωπραγματική όταν η μητρική εταιρία ( ELDORADO) εμφανίζει από 9 χρυσωρυχεία ετήσια κέρδη 347,22 εκ. € (2011) .

Επίσης στον πίνακα 33 (ταμειακών ροών ) της σελίδος 170 στα κόστη πουθενά δεν αναφέρονται δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων και μελετών οι οποίες είναι πολύ υψηλές, όπως επίσης τυχόν χρεώσεις της μητρικής εταιρίας για μεταφορά – χρήση τεχνογνωσίας (KNOW – HOW) και τεχνολογίας.

Συμπερασματικά – αν υπάρχουν κέρδη – η φορολογία θα είναι κατά πολύ μικρότερη.

(2)ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ (Φ.Π.Α.)

Επειδή το σύνολο των εκροών – εσόδων της επιχείρησης αφορά εξαγωγές απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. Συνεπώς το Φ.Π.Α. εισροών – αγορών που καταβάλλει για αγορές θα της επιστρέφεται .

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι σε ανακοινώσεις της η εταιρία υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα έχει δαπανήσει το ποσό των 40,00 εκατ. € για έρευνες και μελέτες.

Αλήθεια σε πια λογιστική κατάσταση της επιχείρησης εμφανίζονται αυτά;

Στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό (31/12/2010) Φ.Ε.Κ. – τεύχος Α.Ε. αριθμός φύλλου 9278/01-09-2011 όλα τα έξοδα εγκαταστάσεως και οι ασώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 1,961 εκατ. € και μετά τις αποσβέσεις σε 1,033 εκατ. €.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :

Σε τρεις συνεχόμενους ισολογισμούς (χρήσεις 2008 , 2009,2010) στην έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναφέρεται:

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 (δηλ. ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας από τον υπουργό Ανάπτυξης).

ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΗΜΕΙΩΝΩ:

Τα συνολικά κοινωνικά κόστη του έργου – λαμβανομένου υπ’ όψιν του υψηλού κόστους σε περίπτωση ατυχήματος – είναι δυσανάλογα προς τα συνολικά κοινωνικά οφέλη (μη λαμβανομένου υπ’ όψιν του ιδιωτικού οφέλους) και επομένως δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό το έργο με κοινωνικοοικονομικούς όρους.

Επισημαίνουμε ότι:

-Δεν λαμβάνεται υπόψιν στην ανάλυση κόστους-οφέλους της Μ.Π.Ε. ένα σημαντικό εξωτερικό (κοινωνικό κόστος) το κόστος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

-Σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οικονομικά μεγέθη αποκτούν δευτερεύουσα σημασία.

– Η Μ.Π.Ε. μας προβληματίζει, δεν μας πείθει και βάσει όσων αναφέραμε πιο πάνω εκφράζουμε την άποψη ότι πρέπει να μη εγκριθεί και κατά συνέπεια να μη πραγματοποιηθεί το έργο.

– Το έργο δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό και επωφελές (βάσει κόστους / οφέλους).

Μετά τα παραπάνω και τη διακηρυγμένη θέση της δημοτικής μας παράταξης «ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», που από το 2006 ήταν αντίθετη στην υλοποίηση της επένδυσης του χρυσού, καταψηφίζω την Μ.Π.Ε.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος


5 απαντήσεις στο “Είναι το έργο εκμετάλλευσης Χρυσού στο Πέραμα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμφέρον;”

  1. […] ανάρτηση της ιστοσελίδας “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” σχετική με την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. […]

  2. […] ανάρτηση της ιστοσελίδας “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” σχετική με την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. […]

  3. […] Στην εισήγηση του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατασαντούρας, οικονομολόγος το επάγγελμα, είπε μεταξύ των άλλων. (σας προτείνω να διαβάσετε όλη την εισήγηση) […]

  4. […] Στην εισήγηση του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσαντούρας, οικονομολόγος το επάγγελμα, είπε μεταξύ των άλλων. (σας προτείνω να διαβάσετε όλη την εισήγηση) […]

  5. […] ανάρτηση της ιστοσελίδας “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” σχετική με την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.