«Οχι» στη δημιουργία λιγνιτωρυχείων λένε φορείς της Κορώνης


«ΑΠΕΙΛΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ»

«Οχι» στη δημιουργία λιγνιτωρυχείων λένε φορείς της Κορώνης

Με σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και οικολογική απαξίωση απειλεί την Κορώνη, σύμφωνα με κατοίκους και φορείς της περιοχής, η σχεδιαζόμενη δημιουργία λιγνιτωρυχείων κοντά στην Τοπική Κοινότητα Χωματερού.

Η εταιρεία που υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων σε έκταση 477 στρεμμάτων. Με τον λιγνίτη που θα βγάζει από τη γη θα τροφοδοτεί τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.

Στη μελέτη σημειώνεται ότι η ετήσια παραγωγή λιγνίτη θα ανέρχεται στους 250.000 τόνους, περίπου χίλιους τόνους την ημέρα, για χρονικό διάστημα 20 ετών.

Στο ζήτημα παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Μανιατάκειο Ιδρυμα, θέτοντας σοβαρά ερωτηματικά για τις επιπτώσεις που θα είχε η δημιουργία λιγνιτικών πεδίων και η εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή καθώς και η μεταφορά του στην Μεγαλόπολη:

Ανάμεσα στα όσα σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο φορέας είναι ότι η σχεδιαζόμενη μονάδα:

 • Επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχή
 • Ενέχει κίνδυνο οικολογικής απαξίωσης των δύο χωριών,
 • Απειλεί τον ελαιώνα της κορωνέικης ποικιλίας, λόγω γειτνίασης με τα εν λόγω ορυχεία,
 • Δημιουργεί συνθήκες καταστροφής υδάτινων πόρων,
 • Επιβαρύνει το ήδη βεβαρημένο οδικό δίκτυο,
 • Απαξιώνει την Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), το οποίο αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας

Η ανακοίνωση του Μανιατάκειου Ιδρύματος
Τον τελευταίο μήνα έχει προκύψει ένα ζήτημα μείζονος σημασίας στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, στο Δήμο Πύλου Νέστορος και την ευρύτερη Μεσσηνία. Το θέμα αφορά στη δημιουργία λιγνιτικών πεδίων και την εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή της Κορώνης και τη μεταφορά του στην Μεγαλόπολη.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Courva Holdings Limited έχει καταθέσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δημιουργία δύο λιγνιτικών πεδίων στη Φαλάνθη και το Χωματερό. Η εν λόγω εταιρεία σκοπεύει να λειτουργήσει δύο υπαίθρια ορυχεία λιγνίτη σε έκταση 477 στρεμμάτων, ετήσιας παραγωγής 250.000 τόνων, με εκμετάλλευση για 20 συνεχή χρόνια. Το ένα ορυχείο σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε απόσταση μόλις 270 μέτρα από το χωριό Χωματερό και το άλλο 300 μέτρα από τη Φαλάνθη.

Είναι η τρίτη φορά που επαναλαμβάνεται η προσπάθεια επενδυτών για εξόρυξη λιγνίτη μετά το 1997 και το 2005. Το 2005, σε συνέχεια των συντεταγμένων αντιδράσεων των πολιτών και των τοπικών φορέων για την επικείμενη οικολογική καταστροφή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με τεκμηριωμένα στοιχεία απέρριψε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αιφνίδια επαναφορά του θέματος έχει προκαλέσει την έντονη διαμαρτυρία όλων των φορέων αλλά και των πολιτών της Μεσσηνίας αφού η εν λόγω επένδυση θα φέρει τις εξής επιπτώσεις:

 • σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,
 • ενέχει κίνδυνο οικολογικής απαξίωσης των δύο χωριών,
 • καταστροφή του ελαιώνα της κορωνέικης ποικιλίας, λόγω γειτνίασης με τα εν λόγω ορυχεία,
 • καταστροφή των υδάτινων πόρων,
 • επιβάρυνση του ήδη βεβαρημένου οδικού δικτύου,
 • απαξιώνει την Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), το οποίο αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας
 • αντίκειται στις γενικότερες κατευθύνσεις για ενεργειακή κάλυψη από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • αποτελεί τροχοπέδη και απαξιώνει την προσπάθεια που έχει γίνει για την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής σε άυλο πολιτισμικό αγαθό της ανθρωπότητας και την ανάδειξη της Κορώνης σε Εμβληματική Κοινότητα (16/11/2010 Απόφαση UNESCO)

Θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα και παρακαλούμε τους υπεύθυνους να μας απαντήσουν:

 • Γιατί ο επενδυτής κατέθεσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι όπως ορίζει ο πρόσφατος Νόμος 4014 (Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 209, 21/9/2011) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής;
 • Γιατί ο επενδυτής ορίζει ότι θα χρησιμοποιήσει μόνο 477 στρέμματα προκειμένου να εξορύξει 5 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη, ενώ έχει στην κατοχή του 1.800 στρέμματα που θα του έδιναν 21,6 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη; Πέρα από το γεγονός ότι αντίκειται στο Άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) που αφορά στην εκμετάλλευση μέρους του κοιτάσματος, μήπως θέλει σε επόμενη φάση να πάρει άδεια για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας; Γιατί αν αναλογιστούμε το κόστος μεταφοράς του λιγνίτη στη Μεγαλόπολη και την επιβάρυνση του οδικού δικτύου, ο επενδυτής σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ζητήσει, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, τη δημιουργία της δικής του μονάδας παραγωγής στον τόπο εξόρυξης του λιγνίτη.
 • Ο επενδυτής έχει κάνει μελέτη υφιστάμενης κατάστασης και μελέτη μηδενικής εξόρυξης;
 • Ο επενδυτής στη μελέτη που έχει καταθέσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπίζει ουσιαστικές περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως π.χ. σκόνη, θόρυβος, επιπτώσεις από τη μεταφορά προϊόντος, υπόγεια και όμβρια ύδατα, μέτρα απορρύπανσης κλπ;
 • Γιατί, τέλος, θα πρέπει να ενισχυθεί μια ρυπογόνος μονάδα, από τη στιγμή που το 2005 επί διοικήσεως του κυρίου Δημήτρη Μανιατάκη στη Δ.Ε.Η. κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια για τη μεταφορά φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη; Σε ένα χρόνο θα λειτουργήσει στη Μεγαλόπολη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800ΜW με φυσικό αέριο που θα καλύψει τεράστιες ενεργειακές ανάγκες της Πελοποννήσου καθώς επίσης θα παρέχει φυσικό αέριο στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου για την ενίσχυση της οικονομικής τους ανάπτυξης.
 • Τι θα προσφέρει η μεταφορά 250.000 τόνων λιγνίτη ετησίως στους Α.Η.Σ. Μεγαλόπολης και στο ενεργειακό ισοζύγιο; Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο λιγνίτης της Μεγαλόπολης έχει βελτιωθεί αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους όλες τις διατυπωμένες παρατηρήσεις και αντιρρήσεις των τοπικών φορέων και να ευαισθητοποιηθούν προκειμένου να μην πάρει έγκριση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία λιγνιτικών πεδίων στη Φαλάνθη και το Χωματερό. Η εν λόγω επένδυση δε θα οδηγήσει στην ανάπτυξη αλλά αντίθετα στο μαρασμό της περιοχής. Η περιοχή της Ανατολικής Πυλίας έχει πλούσιο ιστορικό παρελθόν, πολιτιστική κληρονομιά, μοναδικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και φυσική ομορφιά. Η ανάπτυξη θα έρθει από την ορθή διαχείριση των παραπάνω συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ουχί μιαίνοντας την περιοχή με κάρβουνο.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.