Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: Απόθεση Επικινδύνων Αποβλήτων σε εξορυκτικούς χώρους και δίπλα σε βιομηχανίες που παράγουν ΕΑ


Την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ αρ.18 της 7/12/2011 που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των χώρων απόθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑ) μας την επισήμανε το φιλικό ιστολόγιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ (Επικίνδυνα απόβλητα: Μια εγκύκλιος με … ερωτηματικά!).

Θεωρούμε ότι η εγκύκλιος αυτή επιβεβαιώνει όσα γράψαμε για μετατροπή του Στρατωνίου σε κεντρική χαβούζα Επικινδύνων Μεταλλευτικών αποβλήτων από όλη τη Β. Ελλάδα. Δεν έχει περάσει βέβαια απαρατήρητο το γεγονός ότι εκείνη η ανάρτησή μας (Εξελίσσεται σχέδιο του ΥΠΕΚΑ για μετατροπή του Στρατωνίου σε κεντρική μεταλλουργία και χαβούζα μεταλλευτικών αποβλήτων όλης της Β. Ελλάδας) ήταν η ΜΟΝΑΔΙΚΗ που δεν σχολιάστηκε από τους λαλίστατους κατά τα άλλα εκπροσώπους των εκμεταλλευτών της Χαλκιδικής, γνωστούς και ως “Πολίτες Αριστοτέλη”.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ολόκληρη ΕΔΩ), τα βασικά κριτήρια εντοπισμού των θέσεων που θα υποδεχθούν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των ΕΑ είναι εν συντομία τα παρακάτω:

Α) Χωροταξική κατανομή της παραγωγής των Επικινδύνων Αποβλήτων

Παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων ΕΑ στη χώρα, η οποία επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες περιοχές, όπως στο Θριάσιο Πεδίο και στην Ανατολική Αττική στην Αττική, στα Οινόφυτα στη Βοιωτία, στην Ανατολική Φθιώτιδα και στην Κεντρική Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα, στον άξονα Λάρισας – Βόλου στη Θεσσαλία, στη Σίνδο στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πτολεµαΐδα στη Δυτική Μακεδονία, στα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και στη Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο….

Β) Χωροταξικά κριτήρια

 1. Ο υπό εξέταση χώρος δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένη ζώνη προστασίας όπως: της φύσης και του τοπίου, αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου, ούτε εντός της περιοχής θεσμοθετημένων χρήσεων γης.
 2. Δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση ή και επαφής με  περιοχή θεσμοθετημένων χρήσεων γης, με τις οποίες θα έρθει σε σύγκρουση η προτεινόμενη χρήση, όπως: περιοχή κατοικίας, ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων, αναψυχής, γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας κ.α.
 3. Δεν βρίσκεται ανάντι έργου υδροληψίας ή υδρομάστευσης κ.λ.π.

Γ) Λειτουργικά κριτήρια – χωρητικότητα, δυνατότητα επέκτασης, υποδομές της περιοχής κ.λ.π.

Δ) Λοιπά κριτήρια

Επίσης: “Κατά τη διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων για την κτασκευή εγκατάστασης διάθεσης ΕΑ, εξετάζονται και  περιοχές εξοφληµένων λιγνιτικών πεδίων, εξοφληµένων ορυχείων µεταλλευµάτων και εξοφληµένων λατοµείων αδρανών,  εφόσον αυτές πληρούν τα προαναφερόµενα κριτήρια….”

Και μετά έρχεται η σημαντική εξαίρεση:

“Η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας – διάθεσης ΕΑ εντός των γηπέδων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µεγάλου µεγέθους, οι οποίες παράγουν σηµαντικές ποσότητες ΕΑ, (π.χ. µονάδες παραγωγής ενέργειας, χαλυβουργίες, µονάδες παραγωγής αλουµινίου, µονάδες παραγωγής σιδηρονικελίου, εξόρυξης χρυσού κ.α.) προς εξυπηρέτηση αυτών ή και τρίτων, εξαιρείται από τα παραπάνω Α, Β, Γ και Δ κριτήρια”.

Τι μας λένε τα παραπάνω;

 1. Αναγνωρίζεται ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ότι οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις αλουμινίου, σιδηρονικελίου κλπ – και φυσικά οι μεταλλουργίες χρυσού – παράγουν σημαντικές ποσότητες ΕΑ.
 2. Η εγκύκλιος φωτογραφίζει ως χώρους απόθεσης των ΕΑ τα μεταλλεία, λατομεία και λιγνιτικά πεδία, όχι μόνο για τα δικά τους απόβλητα αλλά και για τα απόβλητα τρίτων.
 3. Κανένα από τα χωροταξικά κριτήρια, όπως η ύπαρξη άλλης θεσμοθετημένης χρήσης γης, η γειτνίαση με αρχαιολογικό χώρο, η θεσμοθετημένη ζώνη προστασίας της φύσης, η απόσταση από οικισμούς, από πηγές υδροληψίας, από υδατικούς πόρους κ.λ.π. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για περιοχές όπως τα Μεταλλεία Κασσάνδρας όπου ήδη παράγονται σημαντικές ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων.

…με άμεσες επιπτώσεις:

 • Ο τεράστιος χώρος απόθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων που προγραμματίζει να κατασκευάσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο Στρατώνι (Κοκκινόλακκα)  θα μπορεί να δέχεται  ΕΑ και από άλλες πηγές. Άλλωστε έχει ήδη δρομοληθεί να γίνεται στο Στρατώνι η μεταλλουργική επεξεργασία συμπυκνωμάτων από όλη τη Β. Ελλάδα και η τελική απόθεση των ΕΑ τους.
 • Για όποιον αναρωτιέται σε τι χρήση είναι δυνατόν να αποδοθεί μετά το πέρας της εκμετάλλευσης ένας επιφανειακός κρατήρας μεταλλείου, ιδού η απάντηση από το ΥΠΕΚΑ: “ιδανικός” τόπος για απόθεση Επικινδύνων Αποβλήτων!

Να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν μόνο δύο αδειοδοτημένοι χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ):

1. ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ (ΧΔΒΑ Καρδιάς)
2. ΧΥΤΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Βοιωτία).


2 απαντήσεις στο “Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: Απόθεση Επικινδύνων Αποβλήτων σε εξορυκτικούς χώρους και δίπλα σε βιομηχανίες που παράγουν ΕΑ”

 1. 23/11/2011
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

  ΘΕΜΑ: Απόθεση των τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων

  Τόνοι τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων παράγονται σε ετήσια βάση στη χώρα. Τα απόβλητα αυτά προέρχονται κυρίως από βιομηχανίες, αλλά και από τεχνολογικά και επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, από ιατρικά μηχανήματα ακτινοβολίας που λειτουργούν σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά εργαστήρια και άλλα.

  Η υγειονομική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας και μάλιστα σε διεθνή κλίμακα. Στη χώρα μας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού είχε προβλεφθεί η κατασκευή αποθήκης τοξικών αποβλήτων στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου, συγχρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά και εθνικά κεφάλαια. Ωστόσο, λόγω έλλειψης κρατικής χρηματοδότησης, η εν λόγω αποθήκη αν και κατασκευάστηκε μάλλον δεν λειτούργησε ποτέ.

  Με βάση τα παραπάνω,
  ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Εφαρμόζονται στη χώρα μας όσα προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την διαχείριση των πυρηνικών και τοξικών αποβλήτων; Υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης;
  2. Είναι όντως γεγονός ότι ενώ έχει κατασκευαστεί αποθήκη τοξικών αποβλήτων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, αυτή δεν έχει λειτουργήσει ποτέ;
  3. Προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία ειδικών αποθηκών εναπόθεσης τέτοιων τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων και αν ναι σε ποιες γεωγραφικές θέσεις ανά την επικράτεια;
  4. Ποιος φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των αποθηκών αυτών; Θα είναι κρατικός ή θα συμμετέχουν και ιδιώτες και με ποιο τρόπο και σε τι ποσοστό;

  Οι ερωτώντες βουλευτές

  Θοδωρής Δρίτσας
  Α΄ Πειραιά και Νησιών

  Ηρώ Διώτη
  Λάρισας

 2. Εμφανίστηκαν τα Ορυχεία Εξόρυξης “Χρυσού” και άλλα στα σχέδια και προγραμματισμό τους , βιοτεχνία επεξεργασίας μολύβδου . Λες και δεν φαινόταν από τότε που φτιάχτηκε ο Νόμος του Αρ.Παχτουλη@ Σημιτη ..το Προεδρικό Διάταγμα, λες και δεν ξέρουμε ποιοι τα προωθούν. Δεν πειράζει… Θα έρχονται λιγότεροι τουρίστες, και η Β. Χαλκιδική μεταξύ άλλον και η Λιαρηγκοβη θα γίνει σαν την Νότια Εύβοια.,Πτολεμαιδα -Κοζανη Αν μάλιστα πάνε εκεί που μαζεύονται τα νερά της βροχής, θα κάνουν χρυσές δουλειές οι έμποροι εμφιαλωμένου νερού. Άντε, να κινηθεί λίγο χρήμα… Αχ καημένα παιδιά που τρέξατε με της αιτήσεις για πρόσληψη … Πιστεύετε .. αυτά που σας τάζουν… Και στην Κατοχή έταζαν στους κουκουλοφόρους…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.