Πέρασαν νόμο υπέρ του Μπόμπολα την ώρα που διαφωνούσαν για Πρωθυπουργό…


Πηγή: Το Κουτί της Πανδώρας

Ευεργετική για μεγαλοεργολάβους τροπολογία σε νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος, με τη διαδικασία του «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», πρόλαβαν και ψήφισαν στη Βουλή, την ώρα που κατά τα άλλα διαφωνούσαν για τον πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το νέο νόμο τα Λατομεία του Αράξου συμφερόντων της κοινοπραξίας Μπόμπολα- Lafarge- Λατομική Α.Ε, θα επαναλειτουργήσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την κοινή υπουργική απόφαση της 29/4/2009, για παύση λειτουργίας.
Η τροπολογία αφορά στο άρθρο 183 του νομοσχεδίου για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. Η παράταση της λειτουργίας των Λατομείων δίνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και μπορεί να γίνει με απλή διαπιστωτική πράξη ή του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα ή του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσου Αποστολόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λατομεία του Άραξου «φιλοξενούνται» στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς το οποίο προστατεύεται με τη διεθνή σύμβαση Ramsar. Τα λατομεία είχαν κλείσει μετά από τις αποφάσεις, αλλά η σχετική τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος τους δίνει παράταση ζωής.
Όπως φαίνεται το κράτος αδιαφορεί και «καπελώνει» τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δικαιώνουν τους κατοίκους της περιοχής με σκοπό να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες των Λατομείων, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, αυτές ωστόσο δεν έχουν τελεσιδικήσει, λόγω ενστάσεων. Εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή ένα «παραθυράκι» νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, παρόλο που επί υπουργίας Σουφλιά η κοινή υπουργική απόφαση ανέφερε ότι το λουκέτο στα συγκεκριμένα Λατομεία θα μπει στις 31-12-2010.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα κατοίκων με αντιδράσεις τους διατίθεται από τα Λατομεία το 1% επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, ως το περίφημο «τυράκι».

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που παρακάμπτονται δικαστικές αποφάσεις, από σκανδαλώδεις τροπολογίες, με κορυφαία την υπόθεση του Βατοπεδίου.

Μεγαλύτερες διαστάσεις στις συνέπειες του σκανδαλώδη νόμου, δίνει το γεγονός ότι η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τα Λατομεία είναι δασική έκταση και βρίσκεται από το 1993 στην διεθνή σύμβαση Ramsar. Παρ’ όλα αυτά από το 1993 τα Lατομεία ανανέωναν τις άδειες λειτουργίας τους χωρίς να βρίσκουν κανένα εμπόδιο καθώς… τηρούσαν τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.
Το 2005 έγινε η πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ από τους κατοίκους της περιοχής και η αμέσως επόμενη το 2007 .Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσαν του κατοίκους και έτσι τα Λατομεία έκλεισαν.
Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Λατομείων είναι η γαλλική εταιρεία Lafarge, τα Ελληνικά Λατομεία Α.Ε συμφερόντων Μπομπολά και η Λατομική Α.Ε.

Τι λέει το άρθρο 183
«Η επαύξηση της χρονικής διάρκειας των αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων μαρμάρων και των αντίστοιχων συμβάσεων μίσθωσης έως τις 31.12.2013 κρίνεται σκόπιμη:

– Πρώτον από περιβαλλοντικής απόψεως, αφού είναι περιβαλλοντικά φιλικότερο να γίνεται κατά το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των κοιτασμάτων μαρμάρου σε θέσεις στις οποίες έχει ήδη συντελεσθεί η επέμβαση στο περιβάλλον και έχουν ήδη κατασκευασθεί τα απαιτούμενα έργα υποδομής (δρόμοι, εγκαταστάσεις κ.λπ.).

– Δεύτερον από οικονομικής απόψεως δεδομένου ότι συνεπάγεται επέκταση του χρόνου απόσβεσης των σχετικών επενδύσεων, δεν απαιτούνται δαπάνες για έρευνες σε νέες περιοχές ή δαπάνες για εκμετάλλευση νέων λατομείων και των αντίστοιχων έργων υποδομής, γεγονός σημαντικό ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία για έναν κλάδο όπως αυτός του μαρμάρου, ο οποίος έχει σημαντική συμβολή στην Εθνική Οικονομία και ιδιαίτερα στην περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση, ενώ πλήττεται από την οικονομική κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο και τον διεθνή ανταγωνισμό από αντίστοιχα προϊόντα χωρών όπως η Τουρκία, η Κίνα η Ινδία κ.λπ. στις οποίες υπάρχουν πολύ μικρότερες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και κοινωνικά ή μισθολογικά βάρη.

Με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, θεσπίζεται η καταβολή «πράσινου τέλους» από τους εκμεταλλευτές των λατομείων των προηγούμενων παραγράφων. Το τέλος αυτό θα ανέρχεται στο 1% επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων και θα κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου. Είναι σημαντικό ότι το τέλος αυτό θα διατίθεται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν τα εν λόγω λατομεία, αντισταθμίζοντας έτσι τις οχλήσεις ή περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που ενδεχομένως υφίσταται η περιοχή από τη λειτουργία τους».


2 απαντήσεις στο “Πέρασαν νόμο υπέρ του Μπόμπολα την ώρα που διαφωνούσαν για Πρωθυπουργό…”

 1. και μια “πονηρή” μεταβατική διάταξη που ισχύει:και αφορά την “μπαραγκα” στο Στανο !!

  “Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος,
  για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β ακολουθούνται οι διαδικασίες
  της υποκατηγορίας Β4 της κ.υ.α. 11014/703/Φ104/2003 (Β` 332), ή άλλες
  διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, όπως αυτές
  ισχύουν…. 4. Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγηση τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την
  ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο
  υποβολής των αντίστοιχων φακέλων. 5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η έγκριση, ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν υποβληθεί
  πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
  και Κλιματικής Αλλαγής, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Δεν απαιτείται η συνυπογραφή τους από
  άλλους Υπουργούς που θεωρούνται συναρμόδιοι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
  4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει….”

 2. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2011

  ΟΜΙΛΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ
  ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ…..

  …Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στη απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, η οποία αναμένεται να “ξεμπλοκάρει” δεκάδες μεγάλες επενδύσεις και να συμβάλει στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας… λέτε να το αφήσω το…. χαρτομάντιλο μιας χρήσης..χιχχι

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.