Aδικαιολόγητες υπέρογκες αυξήσεις δημοτικών τελών στο Δήμο Αριστοτέλη


Την ακύρωσή τους ζητά ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας

Μιχάλης Βλαχόπουλος
Αρχηγός μείζονος μειοψηφίας Δήμου Αριστοτέλη
Ιερισσός 3/11/11

1.Προς την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολύγυρος Χαλκιδικής
2 .Προς τον κ. Θ.Σώκο Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Θέμα Ένσταση για την απόφαση Αναπροσαρμογής Δημ τελών Δήμου Αριστοτέλη

Προϋπόθεση, με βάση τον Νόμο, προκειμένου να αναπροσαρμοστούν τα Δημοτικά τέλη είναι η αιτιολόγηση της ανταποδοτικότητας τους. Την αναπροσαρμογή των δημ. τελών στο Δημ. Συμβούλιο εισηγείται η οικονομική επιτροπή αφού προηγούμενα εξετάσει τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Η οικονομική επιτροπή, η οποία συνήλθε την ίδια μέρα και ώρα 15.30 της 31/10/11 που συνεδρίασε και το Δ. Συμβούλιο στις 18.00, δεν είχε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να συντάξει την εισήγηση της. Τα μόνα στοιχεία που δόθηκαν στα μέλη του οργάνου ήταν οι συγκεντρωτικοί αριθμοί εσόδων και εξόδων κάθε υπηρεσίας . Δεν δόθηκαν βασικά στοιχεία , στοιχεία εξόδων και εσόδων κάθε υπηρεσίας προκειμένου τα μέλη του οργάνου να εκτιμήσουν αν οι δαπάνες που προβλέπονται, αιτιολογούν την αναπροσαρμογή. Η απλή καταγραφή μόνο, δεν αρκεί προκειμένου να γίνει σωστή εκτίμηση από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στην συνέχεια, επίσης δεν είχαν την δυνατότητα να μελετήσουν στοιχεία, διότι αφενός μεν δεν υπήρχαν όπως προαναφέρθηκε, άλλα και ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής και του Δημ. Συμβουλίου δεν ήταν επαρκής .Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής είχε ολοκληρώσει την συνεδρίαση της 1 ώρα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου. Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής έγινε προφανώς για να καλύψει το τυπικό της διαδικασίας. Δεν γνωρίζουμε αν ο Νομοθέτης έχει δώσει στα ζητήματα αυτά, περί Δημοτικών τελών , τυπικό ρόλο στη οικονομική επιτροπή.

Όλα τα μέλη της μειοψηφίας του Δημ. Συμβουλίου αναφέρθηκαν στην έλλειψη στοιχείων προκειμένου να τεκμηριώσουν απόψεις και να εκτιμήσουν την ανταποδοτικότητα των τελών που προτάθηκαν.
Η αναφορά του κ. Δημάρχου ότι όλα τα έξοδα είναι καταγεγραμμένα στον προϋπολογισμό τα δε έξοδα στο σύστημα δεν διευκόλυνε κανέναν στην απόφαση του και ούτε πιστεύω θα  διευκολύνει την υπηρεσία σας στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων.

Ως προς τα έσοδα, δεν δόθηκαν στοιχεία για τις επιφάνειες των κτισμάτων ανά κατηγορία (επαγγελματική στέγη, οικίες) και περιοχή προκειμένου τα μέλη του Δημ. Συμβουλίου να εκτιμήσουν, αν τα Δημ. τέλη κατανέμονται δίκαια ανά περιοχή. Πχ στον πρώην Δήμο Σταγίρων Ακάνθου έγινε πρόσφατα απογραφή των δηλωμένων επιφανειών ,ενώ στους άλλους δυο Δήμους δεν έγινε. Είναι λογικό να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών επιφανειών των κτισμάτων. Έτσι η αναπροσαρμογή των τελών σε ενιαίο επίπεδο με την καθιέρωση των υπαρχόντων συντελεστών που ίσχυαν στους πρώην Δήμους Αρναίας και Παναγίας, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προαναφερθείσα ιδιαιτερότητα του πρώην Δήμου Σταγίρων Ακάνθου, δημιουρεί άνιση μεταχείριση και άδικη επιβάρυνση αυτων που εχουν δηλωμενες τις πραγματικές επιφάνειες των κτισμάτων τους.

Ως προς τα έξοδα των Υπηρεσιών .Εφόσον γίνονται διαφοροποιήσεις επιβολής τελών σε εκτός η εντός σχεδίου κτισμάτων ,έπρεπε η διαφοροποίηση αυτή να τεκμηριώνεται από τις επιπλέον δαπάνες που γίνονται, προκειμένου να παρέχονται οι ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Η κλιμακωτή επιβολή τελών ύδρευσης επιτρέπεται μόνο να επιβάλλεται ως κίνητρο εξοικονόμησης νερού. Ποιον σκοπό όμως εξυπηρετεί η πρόσθετη διαφοροποίηση της κλίμακας για τις εκτός σχεδίου κατοικίες η ξενοδοχειακές μονάδες. Πχ στην κλίμακα των 100 κυβ. εντός σχεδίου το νερό θα κοστολογείται με 0,60 ευρώ ανά κυβ. μέτρο ενώ στα εκτός σχεδίου με 4,5 ευρώ.

Θα ήταν εύλογη η επιπλέον χρέωση κατά 650 % αν το νερό στα εκτός σχεδίου κτίσματα δεν παρέχεται με βαρύτητα αλλά με αντλίες , όπως επίσης θα ήταν εύλογη αυτή η διαφοροποίηση αν προέκυπτε από στοιχεία κόστους συντήρησης και βλαβών που αφορούν τα εκτός σχεδίου δίκτυα, Σημειώνουμε ότι το κόστος των επεκτάσεων των δικτύων που αφορούν τα εκτός σχεδίου κτίσματα καλύπτεται από το τέλος σύνδεσης που είναι για εντός σχεδίου 200 ευρω και τα εκτός σχεδίου 500 ευρω.

Ως προς το ύψος των προτεινόμενων τελών: Δεν τεκμηριώνονται οι υπερβολικές αυξήσεις που προτάθηκαν σε βασικές κατηγορίες τελών .

1. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κατοικίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου

Προτείνεται διπλασιασμός με πλασματική αύξηση της επιφάνειας στο διπλάσιο ,ακολουθώντας την λογική του Νόμου 2130/93 που αφορά το ΤΑΠ ,τέλος που δεν έχει σχέση με την ανταποδοτικότητα . Δεν γίνεται καμία αναφορά για την επιπλέον δαπάνη που γίνεται προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας στα εκτός σχεδίου κτίσματα, σε σχέση με τα εντός σχεδίου ,ούτε δίνονται στοιχεία για το ύψος των επιπλέον εσόδων από τον διπλασιασμό του τέλους αυτού στα ακίνητα αυτής της κατηγορίας . Η ποιοτική μόνο εκτίμηση ότι εκ του λόγου και μόνο επειδή τα κτίσματα αυτά βρίσκονται μακριά, άρα θα επιβαρύνουν περισσότερο και μάλιστα κατά το διπλάσιο δεν είναι βάσιμη αντίθετα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι επειδή οι περισσότερες κατοικίες αυτής της κατηγορίας δεν χρησιμοποιούνται όλο τον χρόνο ισοσκελίζουν την όποια επιπλέον δαπάνη, αφού δεν επιβαρύνουν την υπηρεσία με την μεταφορά οικιακών απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ κατά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Η επιβάρυνση αυτή με τον διπλασιασμό του τέλους χωρίς επαρκή αιτιολόγηση , είναι φορολογία.

Για τα ακίνητα, εκτός σχεδίου ,που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των πρώην Δήμων Παναγίας και Αρναίας η αύξηση είναι 100%.

Στα αντίστοιχα ακίνητα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Σταγίρων Ακάνθου η αύξηση είναι 170% (διότι προστίθεται και η γενική αύξηση).

2. Τα δημοτικά τέλη σε όλα γενικώς τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου.

Στα ακίνητα εντός σχεδίου που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Σταγίρων Ακάνθου επιβάλλεται αύξηση από 1.40 σε 1.90 ,δηλαδή 36,7%

3. Τέλη αποχέτευσης

Ενώ τα έσοδα και τα έξοδα της υπηρεσίας αποχέτευσης φαίνεται στην εισήγηση, να είναι σχεδόν ισοσκελισμένα, ελλειμματική διαφορά κατά 15% γίνεται αύξηση κατά 71% .

Το ποσοστό προσαύξησης για την λειτουργία βιολογικών που επιβάλλεται στην κατανάλωση νερού κατά 35 % ,αυξάνεται σε 0,60% .Αν δε ληφθεί υπ όψη και η αύξηση μέσω της κλιμακοποίησης της κατανάλωσης νερού για μια μέση κατανάλωση, η αύξηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

4. Τα τέλη ύδρευσης

α. Για τις ξενοδοχειακές μονάδες που η κατανάλωση τους ξεπερνά το ανώτατο όριο των 400 κυβ.μετρ., η δαπάνη αυτή αυξάνεται από 0,6 ευρώ ανά κυβ.μετρ. σε 3 ευρώ η 4,5 ευρώ γι’ αυτά που βρίσκονται εκτός σχεδίου.

β. Οι κατοικίες έκτος σχεδίου που δεν είχαν ειδικά διαφοροποιημένο
τιμολόγιο σε σχέση με τις εντός σχεδίου κατοικίες αποκτούν ειδικό τιμολόγιο
που καθιερώνει αυξήσεις κατά 1000% (από 0,45ευρω /κυβ. μέτρο σε 4,5ευρω. )

Για την επιβολή μιας τόσο μεγάλη αύξησης θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον επαρκής και αναλυτική αιτιολόγηση ,όπως προαναφέρθηκε και για τα τέλη καθαριότητας.

5. Τέλη κοινοχρήστων χώρων και αιγιαλού

Γίνεται αύξηση 100% σε εποχή που γενικώς τα ενοίκια ,εξαιτίας της ύφεσης, μειώνονται .Δεν αιτιολογείται η αύξηση αυτή δεδομένου ότι το τέλος αυτό δεν έχει σχέση με ανταποδοτικότητα , όπως δεν δικαιολογείται και η εξαίρεση από την καταβολή τέλους χρήσης αιγιαλού στο Στρατώνι….

Οι παραπάνω υπερβολικές αυξήσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς δηλαδή να αποδεικνύεται η ανταποδοτικότητα των τελών που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε αναπροσαρμογή ,δεν είναι νόμιμες.

Για τους παραπάνω λόγους ζητώ την μη έγκριση των σχετικών αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου.

Μιχάλης Βλαχόπουλος

__________________

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΚΑΙ ΤΑΠ

Μιχάλης Βλαχόπουλος 5/11/11

Με αφορμή την αναπροσαρμογή των Δημ.τελών στην συζήτηση που έγινε στο Δημ. Συμβούλιο την 31/10/11, ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε σε μια πραγματική αδικία που γίνεται σε βάρος ιδιοκτητών ακινήτων εκτός σχεδίου ,με την ειδική εισφορά που επιβλήθηκε μέσω της ΔΕΗ.

Κατά την προσφιλή λογική του νέου Δημάρχου που για όλα φταίνε οι προηγούμενοι Δήμαρχοι και αυτός παρέλαβε χάος , άλλα θα τα διορθώσει όλα με πολύ κόπο, μια πολιτική πρακτική που ξίνισε και είναι η κύρια αιτία που φαλίρισε την Ελλάδα, έθεσε και το θέμα αυτό , της αδικίας δηλαδή που έγινε σε βάρος των ιδιοκτητών κτισμάτων εκτός σχεδίου στην Ιερισσό ,στην Αμμουλιανή ,στα Ν. Ρόδα στην Ουρανούπολη. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ευθύνεται άραγε κατά τον κ. Πάχτα και τους συν αυτώ υπασπιστές, δεν χρειάζεται να το ψάξτε ,… ο πρώην Δήμαρχος Σταγίρων Ακάνθου.

Το 1993, που δεν ήταν Δήμαρχος ο Βλαχόπουλος, επιβλήθηκε με τον Νόμο 2130/93 από την τότε Κυβέρνηση , το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Στο άρθρο 1 παρ β του Νόμου αυτού, αναφέρεται ότι για τα έκτος σχεδίου κτίσματα, προκειμένου να υπολογιστεί ο ΤΑΠ (όχι τα Δημοτικά τέλη) , λαμβάνεται υπ όψη η διπλάσια επιφάνεια από την πραγματική με την οποία υπολογίζονται τα Δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Έτσι για ένα σπίτι εκτός σχεδίου 120 τ. μέτρων τα μεν Δημοτικά τέλη υπολογίζονται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά για δε τον ΤΑΠ τα διπλάσια, δηλαδή 240τ.μ . Αυτό γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά βάση του Νόμου ,εφόσον το κτίσμα δηλωθεί σύμφωνα με την άδεια οικοδομής , ότι είναι εκτός σχεδίου.

ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΚΕΝΕΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Η μόνη απόφαση που μπορούσαν να πάρουν τα Δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια τότε και τώρα ήταν και είναι να προσδιορίσουν τον συντελεστή ΤΑΠ. Αυτός συντελεστής μπορούσε να κυμαίνεται, βάσει του ιδίου Νόμου 2139/93, από 0,25 στα χίλια έως 0,35 .στα χίλια Τα παλιά Δημοτικά και Κοινοτικά συμβούλια Ιερισσού ,Ν Ρόδων Αμμουλιανής Ουρανούπολης και στην συνέχεια το παλιό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σταγίρων Ακάνθου καθόρισαν τον χαμηλότερο δυνατό δηλαδή 0,25 τις Χιλ.

Δεν γεννήθηκε ποτέ κανένα ζήτημα για τον τρόπο προσδιορισμού των κτισμάτων εκτός σχεδίου που αφορούσε τον ΤΑΠ, διότι η επιβάρυνση αυτή ήταν μικρή, κυμαινόταν δηλαδή μεταξύ του 1 η 2 ΕΥΡΩ το δίμηνο.

Σήμερα όμως, η κυβέρνηση επέλεξε να επιβάλλει με τον Νόμο 4021/11 άρθρο 53 παργ 1 για τον καθορισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλος , να γίνεται σύμφωνα με την επιφάνεια που αναφέρεται στον ΤΑΠ και όχι στην πραγματική επιφάνεια επί της οποίας υπολογίζονται τα Δημοτικά Τέλη. Με αποτέλεσμα οι κάτοχοι των ακινήτων αυτών να φορολογούνται στο Διπλάσιο.

Δεν ήταν λοιπόν ο ένοχος ο πρώην Δήμος Σταγίρων Ακάνθου η ο πρώην Δήμαρχος ,διότι ούτε δεν έφτιαξε ούτε ψήφισε τον Νόμο 2130/93. Άλλοι ήταν τότε βουλευτές και ψήφιζαν τους Νόμους.

Σήμερα όμως φαίνεται ότι άρεσε στον Δήμαρχο κ. Πάχτα και τους Δημοτικούς του συμβούλους , αύτη η ρύθμιση του Νόμου για τον ΤΑΠ και επέλεξαν να την επιβάλλουν και στα τέλη καθαριότητας , προτείνοντας πλασματικό διπλασιασμό της επιφάνειας των κτισμάτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου . Μας δήλωσαν μάλιστα στο Δημοτικό συμβούλιο της 31/10/11 ότι αυτό το επιβάλλει και ο Νόμος.

Έτσι ένα σπίτι εκτός σχεδίου 120 τμ, στον πρώην Δήμο Σταγίρων Ακάνθου, που πλήρωνε μέχρι σήμερα για Δημοτικά τέλη τον χρόνο
1,40 ευρώ Χ 120τ.μ=168 ευρώ…

Σήμερα με την νέα ρύθμιση της πλειοψηφίας του Δήμου Αριστοτέλη πρέπει να πληρώνει
1,90 ευρώ Χ 120 τ. μ Χ2 = 456 ευρώ

Επιπλέον 288 ευρώ ,αύξηση 170 % , άλλη μια έκτακτη εισφορά.

Μπράβο.

Μιχάλης Βλαχόπουλος
Πρώην Δήμαρχος Σταγίρων Ακάνθου


6 απαντήσεις στο “Aδικαιολόγητες υπέρογκες αυξήσεις δημοτικών τελών στο Δήμο Αριστοτέλη”

 1. η κάτοικοι του Στανου είναι φιλήσυχος και εργατικός Λάος ..ο Αρ.Παχτας του κήρυξε πόλεμο και γενοκτονία!!! ..Σας ενημερώνω ότι είμαστε πολλοί δίπλα τους και .. δεν πρόκειται να πέραση η μπαμπεσιά τους !!!!

 2. διεκδικούμε άμεσα!!

  1.την σύνδεση της δεύτερης γεώτρησης με την δεξαμενή νερού
  2. Άμεση επέκταση του χωριού και τίτλους ιδιοκτησίας σε όλους που δεν έχουν οικόπεδο
  3.Να επιστρέψει Άμεσα η Γιαγκοβη στους Στανιοτες !!!
  4. Κοινωνική και Οικονομική Προστασία τον Άνεργων Οικοδόμων και των παιδιων τους !!
  Και αυτό είναι μόνο η Αρχή!!

 3. αγαπητοί Συγχωριανοί

  Τον τελευταίο καιρό με εντολή της εταιρίας προφανώς σε αγαστή συνεργασία με τον Αρ.Παχτα .. όλοι η άνεργοι και μη υπέβαλαν μαζικά αιτήσεις ..για πρόσληψη στην Εταιρια “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ χΡΥΣΟς” .. Μέχρι σήμερα .. παρά της εγγύησης του ΓΑΠ στην συμφωνία με τους Άραβες δεν έγινε απόλυτα τίποτα .Δεν αναρωτηθήκατε κανένας τι έγινε και η υποσχέσεις δεν πραγματοποιούνται ..
  Μήπως φταίει το Παρατηρητηρίο,ο Βλαχοπουλος κλπ… έτσι σας λένε (χιχχι)…

  Σκεφτείτε το όλη την νύχτα ,και αύριο πάλι μέρα θα υπάρχει συνέχεια .. Καληνύχτα

 4. όλο το αναρτημένο κείμενο της επιστολής του Δήμαρχου Βλαχόπουλου είναι άριστα τεκμηριωμένο επιστημονικά με επιχειρήματα πολιτικά και κοινωνικά που ο κάθε αναγνώστης το κατανοεί ….που εύκολα το εμπεδώνεται και μεταφέρει στα καφενεία . Παρακαλώ να μου το στείλετε στο κοινοτικό κατάστημα του Στανου(με fax) για ανάρτηση στα καφενεία και ΚΑΠΗ

  Είδε κάνεις παρόμοιο δημόσιο κείμενο από πλευράς Αρ.Παχτα .. αγράμματος είναι η ανίκανος πολιτικά και επαγγελματικά .???.

  αυτά για σήμερα

 5. διαβάζω και σας το μεταφέρω
  “Σε ερώτηση της Μαρίας Παπαδημητρίου προς τον Αντιδήμαρχο Αρναίας (sic!!!)..για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία των προσλήψεων από την Εταιρία, καθώς οι πολίτες περιμένουν με αγωνία , η απάντηση ήταν πως οι προσλήψεις όπως όλα δείχνουν θα αρχίσουν σε 15 ημέρες.” δηλαδή

  Ερωτώ τώρα δημόσια

  1. Έχουμε Αντιδήμαρχο Αρναιας και δεν το ξέρουμε.., από ποια δημοκρατική διαδικασία μας προέκυψε αυτό το φρούτο ..χιχχι
  2. Από πότε ο “Αντιδήμαρχος Αρναιας” .. προσλήφθηκε στην “Ελληνικό Χρυσό” ως προσωπάρχης ..
  3. Έκανε… δήλωση ενάρξεις επαγγέλματος στην Εφορία ?
  4. Προφανώς Έχετε εξουσιοδοτηθεί ως …”Αντιδήμαρχος Αρναιας” .. από τον Αρ.Παχτα ..για τέτοιες δηλώσεις.!!!..

  Αίσχος και Ξεφτίλα “Αξιότιμε Αντιδήμαρχε”.και Αρ.Παχτα για τον “συνεργάτη” και “προϊστάμενο “σου .χιχχι

 6. τελικά το ερώτημα .
  .ποιος από τους δυο σας είναι Μεγαλομέτοχος στην Εταιρία” Ελληνικός Χρυσός” … δεν έμεινε αναπάντητο!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.