Καλοκαιρινές αποκαλύψεις Νο3: Η τοπική κοινωνία πάντα διαφωνούσε με το Λαρνάκι


Το ιστολόγιο ΔΕΛΦΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ συνεχίζει να αποκαλύπτει τη “βρώμα και δυσωδία δεκαετιών” για τις οποίες γράφαμε στην προηγούμενη ανάρτηση. Το πρώτο μέρος της σειράς είναι το Καλοκαιρινές αποκαλύψεις (1): Φωκίδα και Χαλκιδική. Το δεύτερο που μας ξέφυγε είναι αυτό.

Η διαφθορά και η διαπλοκή πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν ονοματεπώνυμο, και στη Φωκίδα και σε όλη την Ελλάδα. Διαφορετικά, δεν έχουμε ελπίδα.

Καλοκαιρινές αποκαλύψεις Νο3

Η τοπική κοινωνία πάντα διαφωνούσε με το Λαρνάκι και το εργοστάσιο βωξίτη. Η Πολιτεία οι Πολιτικοί και οι Αρμόδιοι Δημόσιοι Λειτουργοί πάντα την «πουλούσαν».

  • 1971 -1972

Η τοπική κοινωνία της Ιτέας, απ’ αρχής διαφωνούσε ξεκάθαρα. Το 1971 τίθεται στο Λιμενικό Ταμείο της Ιτέας το αίτημα για το μπάζωμα στο Λαρνάκι. Οι κάτοικοι της Ιτέας αντιδρούν αρνητικά. Ο κόλπος είναι παραδοσιακός ψαρότοπος και οι περισσότεροι κάτοικοι γνωρίζουν την αξία του και ας μήν γνωρίζουν επιπλέον ότι αποτελεί σε μεσογειακή κλίμακα σοβαρό βιότοπο και σημείο αναπαραγωγής ψαριών (όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό της απόφασης για την κατασκευή του Ναυστάθμου του πολεμικού Ναυτικού στην Σαλαμίνα και όχι στην Ιτέα που ήταν μία από τις άλλες υποψήφιες περιοχές).

Κατά την διαδικασία πιέσεων (από ποιους άραγε;) και άρνησης για το μπάζωμα, παραιτούνται διαδοχικά δύο Πρόεδροι του Λιμενικού Ταμείου για να υπογράψει τελικά κάποιος τρίτος (από ραδιοφωνική συνέντευξη κ. Σκαρίμπα). Ο κ. Μανδρέκας παίρνει μετάθεση ως εξορία (αν έχουμε συνδέσει σωστά τα στοιχεία) στο Καρπενήσι το οποίο την εποχή εκείνη ήταν πρακτικά τόπος εξορίας.

Οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Δημοσίων Έργων της γνωστής Κυβέρνησης του 1972, υπογράφουν την με αρ. πρωτ. Γ.2895 28-1-1972 απόφαση «Χορήγησης άδειας χρήσεως ζώνης λιμένος Ιτέας εις Α.Ε. ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» (http://karteria1.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.html) όπου αναφέρεται στην μπαζωμένη επιφάνεια των 108.700 τ.μ.. Σε αυτή την απόφαση αναφέρει μαζί με τα άλλα ότι η πλατεία που θα δημιουργηθεί από προσχώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για την απόθεση μεταλλεύματος (παρ.1) και θέτει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς κατά την χρήση της όπως στην Παρ.3 «…δεν θα θίγονται δικαιώματα τυχών παρακείμενων ιδιοκτησιών.».

Η τελευταία παράγραφος αναφέρει: «Δια της παρούσης εξουσιοδοτούμεν το Λιμενικό Ταμείο Ιτέας όπως, εν συνεργασία μετά του Υπολιμεναρχείου Ιτέας και υπο την παρακολούθησιν της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Φωκίδας, μεριμνήση δια την εφαρμογή των ανωτέρω, ως και τον συνεχή έλεγχον επι του κατά πόσον τηρούνται οι προδιαληφθέντες όροι και μετά την αποπεράτωσιν του έργου.»

Η πιο πάνω απόφαση δεν έχει καμία σχέση με άδεια για την επιχωμάτωση της θάλασσας. Η εταιρία όμως, με κάποιων τις «πλάτες» μπάζωσε την θάλασσα παράνομα (αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που με δική τους ευθύνη το κρύβουν). Οι κάτοικοι προφανώς παρακολουθούσαν σιωπηλοί και τρομοκρατημένοι από την επίδειξη διαπλοκής υπο του ισχύοντος «δημοκρατικού πολιτεύματος».

Ο διασυρμός των Πολιτικών (ντόπιων και κεντρικών) , της Πολιτείας και των αρμόδιων Δημόσιων Λειτουργών αρχίζει. (ή τουλάχιστον από τότε αρχίζουμε να τον καταγράφουμε).

  • Ιούνιος 1983

Η τοπική κοινωνία πάντα διαφωνούσε. Το «δημοκρατικό», «σοσιαλιστικό» ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στην εξουσία. Για πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία η εξουσία έχει βρεθεί σε «άλλα» χέρια και η κοινωνία της Ιτέας αντιδρά οργανωμένα στο έγκλημα του 1972. Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Γ. Στάικος απευθύνεται στα αρμόδια υπουργεία και ζητά την ακύρωση της απόφασης του 1972 και «. . την άμεση διακοπή των εργασιών εγκαταστάσεως νέας μονάδας θραύσεως κοσκινίσεως μεταλλεύματος μέσα στο Λαρνάκι, την άμεση καθαίρεση και απομάκρυνση των δεξαμενών υγρών καυσίμων από την ζώνη λιμένος, την εντός τακτής και ευλόγου προθεσμίας απελευθέρωση της παραχωρηθείσης εκτάσεως και την επικύρωση της παραπάνω απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής από το Νομάρχη.»

Τα Υπουργεία ζητάνε την απόφαση επικυρωμένη από τον Νομάρχη.
10-2-1984 συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας. Εισηγητής της πρότασης του Λιμενικού Ταμείου για διακοπή της επέκτασης και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων βωξίτη δίπλα από την Ιτέα είναι ο Πρόεδρος Λιμενικής Επιτροπής κ. Στάικος. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση κατά πλειοψηφία. Ο διορισμένος Νομάρχης κ. Καλκανδής της «δημοκρατικής» κυβέρνησης του «Δημοκρατικού – Σοσιαλιστικού» ΠΑΣΟΚ ασελγεί έναντι της τοπικής κοινωνίας. Δεν επικυρώνει ποτέ την απόφαση και με αυθαίρετη δική του απόφαση μετά από 10 μήνες (1680/14-11-1984), εκτός Συμβουλίου, ακυρώνει την αίτηση ανάκλησης της Λιμενικής Επιτροπής προς τα Υπουργεία και καταδικάζει την Ιτέα για τα επόμενα χρόνια.

Ο διασυρμός των Πολιτικών (ντόπιων και κεντρικών) , της Πολιτείας και των αρμόδιων Δημόσιων Λειτουργών συνεχίζεται. Η Δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε το 1974.

  • 1984

Το θέμα των εγκαταστάσεων στο Λαρνάκι απασχολεί για πάνω από ένα χρόνο την Νομαρχία και μια σειρά υπουργεία. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται ήδη από το 1981 στο Δελφικό Τοπίο . Οι εργασίες επέκτασης της ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ δεν έχουν πάρει την απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι όποιες άδειες έχουν δοθεί είναι άκυρες. Κανένας Πολιτικός ή Δημόσιος λειτουργός δεν βλέπει την παρανομία εντός Δελφικού Τοπίου. Οι απαγορεύσεις του όμως, εφαρμόζονται αυστηρά για όλη την υπόλοιπη κοινωνία, για τα «κορόιδα», παρά την τεράστια πίεση που ασκεί στην αγορά η έντονη τάση τουριστικής ανάπτυξης. Το Δελφικό Τοπίο απαγορεύει εντελώς την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων εκτός σχεδίου πόλεως. Ο διορισμένος Νομάρχης του ΠΑΣΟΚ αποκτά «συμπτωματικά» την ίδια περίοδο, ιδιόκτητη βίλα στο Γαλαξίδι.

Ο διασυρμός των Πολιτικών (ντόπιων και κεντρικών) , της Πολιτείας και των αρμόδιων Δημόσιων Λειτουργών συνεχίζεται.

  • 1984

Η τοπική κοινωνία πάντα διαφωνούσε. Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Μπακογιάννης, με ευρεία άποψη και συγκεκριμένες προτάσεις για την ορθή εκμετάλλευση του βωξίτη (μέχρι και σήμερα), καταθέτει στην Βουλή των Ελλήνων στοιχεία για τον παγκόσμιας εμβέλειας εγκληματία, έμπορο ναρκωτικών και όπλων και συνεργάτη των Ναζί, Ηλία Ηλιόπουλο και τα αδέρφια του και αντιδρά για την δράση τους στην Φωκίδα με την εταιρία ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ανάρτηση «Φωκίδα. Και τότε φτωχή και σήμερα φτωχή και όλοι ξέρουν το γιατί»
http://delphikomellon.blogspot.com/2010/11/blog-post_10.html).

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το «δημοκρατικό – σοσιαλιστικό» ΠΑΣΟΚ, παίρνει «συμπτωματικά» διαζύγιο από τον κ. Μπακογιάννη. Ο διασυρμός της Πολιτικής και των πολιτικών, συνεχίζεται.

  • 1984-2006

Οι αιρετοί της Φωκίδας συνεχίζουν να εμπαίζουν τους κατοίκους του Δελφικού Τοπίου ότι σύντομα θα συγκεκριμενοποιηθούν οι εκκρεμότητες και θα δοθεί επιτέλους η δυνατότητα κάποιας ανάπτυξης. Αποφάσεις το 1985, το 1991, το 1997 αλλά καμία οριστική λύση. Εκτός σχεδίου πόλεως απαγορεύεται οτιδήποτε. Οι επεκτάσεις σχεδίων πόλεως Ιτέας και Κίρρας εκκρεμούν μέχρι σήμερα (2011). Ολική απαγόρευση δηλαδή κάθε δυνατότητας ανάπτυξης άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στο μεταξύ οι θεματοφύλακες του Δελφικού Τοπίου «τυφλοί» όταν περνούν από το Λαρνάκι. Η S&B κάνει κυριολεκτικά ότι θέλει χωρίς να ρωτάει και χωρίς να λογαριάζει κανέναν. Αρμόδιοι για την καθυστέρηση των επεκτάσεων των σχεδίων πόλεως λόγω «τελειομανίας» οι ίδιοι που δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα στο Λαρνάκι, ούτε σκόνη, ούτε παρανομίες.

Ο διασυρμός των Πολιτικών (ντόπιων και κεντρικών) , της Πολιτείας και των αρμόδιων Δημόσιων Λειτουργών συνεχίζεται.

  • Άνοιξη του 2006

Η τοπική κοινωνία πάντα διαφωνούσε με το Λαρνάκι. Ο Δήμαρχος Ιτέας κ. Εμμανουήλ καταθέτει παρατηρήσεις σε ΜΠΕ της S&B για εξόρυξη λίγο έξω από την Ιτέα, λίγο πιο πανω από το Λαρνάκι. Η μελέτη λέει ψέματα ότι η περιοχή δεν βρίσκεται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου. Για μία ακόμα φορά αγνοεί εντελώς το Δελφικό Τοπίο. Ακολουθούν δημοσιεύματα που «άνοιγαν» το θέμα στην κοινωνία της Ιτέας και τελικά η αρχαιολογία ανακαλεί την αρχική έγκριση που δόθηκε «κατά λάθος». Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των παρατηρήσεων του κ. Εμμανουήλ, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ αποσύρουν την υποστήριξη στον κ. Εμμανουήλ για της επόμενες εκλογές λόγω «ιδεολογικής απόκλισης» και τα δύο και όπως ήταν αναμενόμενο, χάνουν τις Δημοτικές εκλογές (αναλυτική αναφορά σε άρθρο επιστολή προς τον τότε πολλά υποσχόμενο Κο
Παπανδρέου http://delphikomellon.blogspot.com/2010/12/1.html).

Η δημόσια συζήτηση και πάλι γύρω από το Λαρνάκι. Πρόβλημα κανένα. Όλοι οι πολιτικοί τα βλέπουν όλα καλά. Ένας ακόμα που αντέδρασε και υπερασπίστηκε την ευνομία, την υγεία και την ανάπτυξη του τόπου, δεν ήταν κάν υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ο διασυρμός της Πολιτείας της Πολιτικής και των αρμόδιων Πολιτικών, (ντόπιων και κεντρικών) συνεχίζεται.

  • 2011

Με την δημοσίευση της προαναφερόμενης άδειας του 1972, σήμερα, αποκαλύπτεται μία ακόμα σοβαρότατη πτυχή. Επι σαράντα χρόνια, μία εταιρία επικαλούταν ως δήθεν άδεια για το μπάζωμα ένα χαρτί που όχι μόνο δεν έλεγε κάτι τέτοιο αλλά και αυτό που έλεγε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν γνωρίζουμε να επιβλήθηκε ποτέ από το Λιμενικό Ταμείο ή το Υπολιμεναρχείο στην εταιρία να σταματήσει να ρυπαίνει με ανθυγιεινή σκόνη βωξίτη την δυτική Ιτέα. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, μετά από 40 χρόνια θα είχε λυθεί το πρόβλημα.

Μέχρι σήμερα, οι αρμόδιοι ελέγχουν οτι «… δεν θα θίγονται δικαιώματα τυχόν παρακείμενων ιδιοκτησιών» και δεν έκαναν ποτέ τίποτα. Η φράση «…ως και τον συνεχή έλεγχον επι του κατά πόσον τηρούνται οι προδιαληφθέντες όροι..» αγνοείται παντελώς απ’ όλους. Στο Τοπικό της Ιτέας για το Λαρνάκι και στο αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο, οι περισσότεροι που προσπάθησαν να πουν κάτι πριν συμφωνήσουν με την ανανέωση της παραχώρησης του παράνομα μπαζωμένου γηπέδου στην S&B, έθεσαν σαν απαραίτητο όρο την εφαρμογή και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Σχεδόν κανένας όμως δεν απόρησε γιατί δεν εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα και πώς θα υποχρεωθεί η σεσημασμένη αδιάφορη εταιρία να τους εφαρμόσει αύριο. Η ανευθυνότητα στο μεγαλείο της. Αρκεί που ήταν πιστοί στην παράταξη ή στο κόμμα τους και ας οδηγούν την αξιοπρέπειά τους στο «γκρεμό» και τον τόπο στο μαρασμό.

Αντιθέτως, το Υπολιμεναρχείο Ιτέας τιμά την S&B σε επίσημη τελετή στον μόλο της Ιτέας το καλοκαίρι του 2008 για κάποια προσφορά της στην Υπηρεσία και η φωτογραφία αποτυπώνεται (σαν το τρόπαιο του κυνηγού για κάποιους σκεπτικιστές) στην εφημερίδα της S&B. Η σκόνη εξακολουθεί να πνίγει την Ιτέα. Το Δελφικό Τοπίο εξακολουθεί να απαγορεύει κάθε ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας στα «κορόιδα». Στο Λαρνάκι δεν βλέπει κανείς κανένα πρόβλημα. Ούτε σκόνη ούτε
καταπάτηση δελφικού Τοπίου.

Ο διασυρμός της Πολιτείας και των αρμόδιων Δημόσιων Λειτουργών
συνεχίζεται.

(συνεχίζεται )

Υ.Γ.

Η Πολιτεία και οι θεσμοί έχασαν τόσο πολύ την αξιοπρέπειά τους και το κύρος τους, που κατάντησαν να δέχονται φέτος (2011) μία ΜΠΕ της S&B για τις εγκαταστάσεις αυτές, που μαζί με τα άλλα ανεκδιήγητα που γράφει αναφέρει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ. Και οι αρμόδιοι σκέφτονται να απαντήσουν ευγενικά, ίσως και θετικά και όσο προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, πέφτουν από την μια γκάφα στην άλλη (δες πρόταση δεντροφύτευσης στην ανάρτηση ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΜΈΡΟΣ 2ο)).

Ο διασυρμός της Πολιτείας, των Πολιτικών, (ντόπιων και κεντρικών) και
των αρμόδιων Δημόσιων Λειτουργών συνεχίζεται.


Μία απάντηση στο “Καλοκαιρινές αποκαλύψεις Νο3: Η τοπική κοινωνία πάντα διαφωνούσε με το Λαρνάκι”

  1. 3/10/2011
    “…. Τη νέα κλειστή αποθήκη επεξεργασμένου μπεντονίτη, μια επένδυση 10 εκατ. ευρώ, εγκαινίασε στη Μήλο η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ. Ο Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Μήλου κ. Δωρόθεος Β’ τέλεσε τον αγιασμό και το έργο εγκαινιάστηκε από την Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, το Δήμαρχο Μήλου κ. Γεράσιμο Δαμουλάκη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της S&B κ. Oδυσσέα Κυριακόπουλο. Πέραν αυτών, στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών και κοινωνικών φορέων του νησιού και μέλη της τοπικής κοινωνίας. ¨.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.