H “ντροπολογία Πάχτα” για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας


Πώς ο πρώην Υφυπουργός και νυν Δήμαρχος ΧΑΡΙΣΕ τον τόπο μας στους Κούτρα-Μπόμπολα, χωρις ΚΑΜΜΙΑ υποχρέωσή τους για υλοποίηση Επενδυτικού Προγράμματος…

Aυτός είναι ο περίφημος νόμος 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α’/28.01.2004) – η πρώτη σελίδα και τα άρθρα  51, 52 και 53 που αφορουν τη Χαλκιδική (για να τα διαβάσετε, πατήστε πάνω στις εικόνες)- με τον οποίο κυρώνονται:

 1. η Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και TVX και η “εξαγορά” των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Ελληνικό Δημόσιο. Με τον πρωτοφανή εξωδικαστικό συμβιβασμό, το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ύπαρξη περιβαλλοντικών ζημιών και ζημιών τρίτου από “διαπιστωθείσες ή μη” παραβάσεις από την TVX όλης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας , οι οποίες μάλιστα αποτιμώνται σε  περίπου 400 εκατ. ευρώ. Και αντί να απαιτήσει την επανόρθωσή τους τις συμψηφίζει με τις ισόποσες οικονομικές απαιτήσεις τις εταιρείας, την οποία εφοδιάζει και με πλήρη αμνηστία για όλα τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που διέπραξε!
 2. η Μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Δημόσιο στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., την εταιρειούλα του κ. Δημήτρη Κούτρα που είχε συσταθεί δυο μέρες πριν με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάνθη ότι η χαμηλή τιμή πώλησης στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ χωρίς δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και χωρίς εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των μεταλλείων από ανεξάρτητο εκτιμητή συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας υπολογίστηκε στα 15,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει τώρα να επιστρέψει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το ευτελές τίμημα της μεταβίβασης δεν είναι το μοναδικό σκάνδαλο αυτής της τροπολογίας που με απλά λόγια “μπάζει από παντού”. Aν και έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με αυτήν υπόθεση, επειδή επίκειται (;) η αδειοδότηση της εταιρείας-απάτης του κ. Κούτρα για το κολοσσιαίο Επενδυτικό Σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αντιγράφουμε στο τέλος του κειμένου μερικά πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα από την επίμαχη (ν)τροπολογία.

Το 2004, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χαλκιδικής (δικάζοντος κατ’ έφεση), έκρινε οτι η διάταξη της παραγραφής των αδικημάτων και της αμνήστευσης των υπευθύνων είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική (απόφαση 1895/2004). Οι υπόλοιπες διατάξεις δεν πέρασαν ποτέ από συνταγματικό έλεγχο.

Ηθικός αυτούργος αυτού του αίσχους είναι ο σημερινός Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας.

Συγκριτική αξιολόγηση των πράξεων μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX το 1995 και στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το 2003

Το 1995 πάλι ο κ. Πάχτας είχε υπογράψει άλλη μια μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, από την “Εκκαθαρίστρια” της Α.Ε.Ε.Χ.Π&Λ. ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στην επίσης Καναδική TVX για 11 δις δραχμές, δηλαδή περίπου 33 εκατ. ευρώ . Τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια μέσω των Καναδικών δικαστηρίων έδωσαν και σε εκείνη τη μεταβίβαση διάσταση σκανδάλου. Ένα σκάνδαλο που ποτέ δεν αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα όμως θα το βγάλουμε εμείς, έστω και 15 χρόνια μετά. Ακόμα και εκείνη η σύμβαση που είχε θεωρηθεί τότε ληστρική και αποικιοκρατική ήταν μια σοβαρή σύμβαση σε σχέση με τη ντροπή του 3220/2004.

Μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. στην TVX HELLAS A.E.

H A.E.E.X.Π.&Λ. του συγκροτήματος Μποδοσάκη, ιδιοκτήτρια των Μεταλλείων Κασσάνδρας, περιήλθε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τον Αύγουστο 1992 από τις πιστώτριες Τράπεζες ΕΤΕ και ΕΤΒΑ, με Εκκαθαρίστρια την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.

Μετα από τρεις διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς επιλέγεται ως Αγοράστρια η Καναδική TVX GOLD και στις 21 Δεκεμβρίου 1995 υπογράφεται η σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνική της θυγατρική, TVX ΗELLAS. Ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι υπέγραψαν η TVX GOLD ως οκονομικός εγγυητής της TVX HELLAS και το Ελληνικό Δημόσιο ως δικονομικός εγγυητής. Με το Ν. 2436/1996 που κύρωσε τη σύμβαση αυτή αυτή, ορίζονται και τα εξής:

 1. Με το άρθρο 16 του κεφ.IV της σύμβασης “η εκ τρίτου εδώ συμβαλλόμενη TVX GOLD Ιnc. Δηλώνει ότι εγγυάται υπέρ της Αγοράστριας TVX HELLAS Α.Ε. για την εκπλήρωση από αυτήν στο ακέραιο όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το παρόν συμβόλαιο. Η έκταση της ευθύνης της ως εγγυήτριας είναι αυτή του πρωτοφειλέτη…”.
 2. Κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Αγοραστής υποχρεούται μαζί με την οικονομική προσφορά του, να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο δράσης, επενδυτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, εγγυήσεις για την εξασφάλιση του πιστούμένου τιμήματος. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα περιέχονται οι θέσεις εργασίας αναλυτικά, η παραγωγική μέθοδος χρυσού και ο βαθμός ασφάλείας της ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται αυτονόητα στις συμβατικές υποχρεώσεις της Αγοράστριας.
 3. Η Σύμβαση δεν είναι μια σύμβαση αγοραπωλησίας, είναι μια σύμβαση για την υλοποίηση συγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου, μέχρι την ολοκλήρωση του οποίου η ιδιοκτησία των Μεταλλείων Κασσάνδρας είναι υπό αίρεση.
 • Σύμφωνα με το (1), μετά την πτώχευση της TVX HELLAS τον Μάιο 2003, τόσον οι εργαζόμενοι όσο και το Δημόσιο είχαν εγγυημένες τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους από την TVX GOLD, η οποία είχε συγχωνευθεί με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες χρυσού του κόσμου, την KINROSS, πολύ πριν από την πτώχευση της TVX HELLAS. Από την TVX-KINROSS έπρεπε να απαιτηθούν και τα οφειλόμενα για περιβαλλοντικές ζημίες και ζημίες τρίτου. Αντί γι’αυτό, ο Χρήστος Πάχτας αποφάσισε ότι όλα αυτά πρέπει να τα πληρώσουν η Β. Χαλκιδική και οι Έλληνες φορολογούμενοι.
 • Σύμφωνα με το (2) και ολόκληρη την υπόλοιπη σύμβαση και το Ν. 2436/1996, όλες οι θέσεις εργασίας αναγράφονται λεπτομερειακά, όπως λεπτομερειακά περιγράφεται και το Επενδυτικό Σχέδιο με τη μονάδα παραγωγής χρυσού που αποτελεί την προϋπόθεση της Σύμβασης.
 • Ειδική αναφορά γίνεται στη σύμβαση για το συμπύκνωμα του αρσενοπυρίτη που είχε παραχθεί από την Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. και βρισκόταν αποθηκευμένο στο χώρο των μεταλλείων Ολυμπιάδας. Αναγνωρίζοντας την μεγάλη αξία αυτού του συμπυκνώματος (270.000 τόνοι με περιεχόμενο 23,5 γρ χρυσού ανά τόνο), η σύμβαση ορίζει ρητά ότι αυτό το υλικό δεν μεταβιβάζεται με την παρούσα σύμβαση αλλά παραμένει στη διάθεση της Εκκαθαρίστριας.

Mεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Δημόσιο στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και κυρώθηκε με το Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α’/28.01.2004). Τα πάντα οργανώθηκαν και τελείωσαν μέσα σε τρεις μόνο μέρες, από τις 9 ως τις 12 Δεκεμβρίου 2003. Κανένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, καμία εκτίμηση της αξίας της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, κανένας εγγυητής, καμία υποχρέωση για επενδυτικό σχέδιο, καμία υποχρέωση για θέσεις εργασίας. Τελικά και κανένα τίμημα, αφού το αναφερόμενο τίμημα των 11 εκατ. ευρώ ουδέποτε καταβλήθηκε από τον “αγοραστή” Δημήτρη Κούτρα και ουδέποτε εισπράχθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Λεπτομέρειες εδώ και εδώ.

Πλήρης ιδιοκτησία κατά χρήση και κυριότητα!

Το πραγματικό μέγεθος του σκανδάλου της μεταβίβασης αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, χάρη στις καταγγελίες του “Παρατηρητηρίου” στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής για παράνομες πωλήσεις από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ποσοτήτων χρυσοφόρου συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας, προς ίδιον όφελος. Θεωρούσαμε ότι, με τον τρόπο που ήταν διατυπωμένος ο Ν. 3220, η ιδιοκτησία των Μεταλλείων Κασσάνδρας ήταν υπό την αίρεση της εκπλήρωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, εμπροθέσμως, μιας σειράς υποχρεώσεων, σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση της Μεταλλουργίας Χρυσού.  Πιστεύαμε ότι αυτός ο όρος ήταν μια ασφαλιστική δικλείδα, ώστε να προστατευθεί η περιοχή και οι κάτοικοί της και να διασφαλιστεί ότι η τεράστια περιουσία των μεταλλείων δεν θα καταλήξει λεία αρπακτικών.

Όπως προέκυψε, τέτοιος όρος δεν υπήρχε. Με το Α06/1702/20.02.2007 της Εισαγγελίας Εφετών Χαλκιδικής και το 860/07.03.2007 της Εισαγγελίας Εφετών Θεσ/νίκης, πληροφορηθήκαμε ότι η μηνυτήρια αναφορά μας τέθηκε στο αρχείο επειδή:

η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ απέκτησε κατά χρήση και κυριότητα τα ενδεικτικώς περιγραφέντα στην άνω Σύμβαση (άρθρο 1 αυτής) περιουσιακά δικαιώματα. Εξ’αυτών προκύπτει ότι η δικαιούχος άνω εταιρεία δύναται να προβαίνει σε πράξεις διαθέσεως των περιουσιακών αυτής στοιχείων…

Προφανώς αυτό δεν συνδέεται ουδόλως με την πραγματοποίηση ή μη του διαφημιζόμενου ως “εθνικής ωφελείας” Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ούτε με την “ανάγκη αντιμετώπισης των κρίσιμων περιβαλλοντικών κινδύνων” που επικαλέστηκε ο κ. Πάχτας για να δικαιολογήσει τη χαριστική μεταβίβαση.

Αποδεικνύεται έτσι ότι ο Χρήστος Πάχτας XAΡΙΣΕ τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στον Δημήτρη Κούτρα και την οικογένεια Μπόμπολα, χωρίς αυτή η “δωρεά” να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την προστασία της περιοχής, την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών και το Επενδυτικό Σχέδιο.

Αν αύριο το πρωί η εταιρεία σταματήσει την δραστηριότητα της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και θέσει σε διαθεσιμότητα τους 360 που απασχολεί, παραμένει ιδιοκτήτης κατά πλήρες δικαίωμα νομής και κατοχής του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Ήδη η εταιρεία έχει πουλήσει τα συμπυκνώματα χρυσούχου αρσενοπυρίτη της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. Και μολύβδου-ψευδαργύρου της TVX και εισέπραξε 90 εκατ. ευρώ καθαρά.

Αποσπάσματα από την Τροπολογία του N. 3220/2004

Άρθρο 51 “ΚΥΡΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

Δ. Ιδίως το Ελληνικό Δημόσιο προέβαλε τις αξιώσεις της Πολιτείας για την μη εκμετάλλευση των μεταλλείων από την εταιρεία, την μη επανυποβολή νέων μελετών για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Μεταλλουργία Χρυσού, για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος (διαπιστωθείσες ή μη), καθώς και την απαίτηση της Πολιτείας για τη συμμόρφωση και τήρηση από την εταιρεία των υποχρεώσεων της για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των μεταλλείων και των εν γένει μεταλλευτικών και άλλων εγκαταστάσεων σύμφωνα με την μεταλλευτική νομοθεσία και τις αντίστοιχες ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις ή άδειες.
Ε. Αντιστοίχως, η TVX HELLAS και η TVX GOLD είχαν και προέβαλαν τις αξιώσεις τους κατά του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω των εγγυητικών του δηλώσεων για την εξασφάλιση και χορήγηση στην εταιρεία όλων των απαιτουμένων για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας αυτής και για τη λειτουργία του μεταλλείου αδειών και εγκρίσεων, και ιδίως τις αξιώσεις τους για τη θετική τους ζημία από την απώλεια των επενδυτικών τους κεφαλαίων που δαπανήθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και για τα διαφυγόντα τους κέρδη από τη μη υλοποίηση των επενδυτικών αυτών σχεδίων.
1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση με το νόμο που θα κυρώσει την Σύμβαση αυτή να άρει τις συνέπειες για την TVX HELLAS και τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων αντίστοιχα από κάθε διοικητική ή/και ποινική ευθύνη τους ή υποχρέωσή τους για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από τον Μεταλλευτικό Κώδικα, τον ΚΜΛΕ, τις Κ.Υ.Α. Περιβαλλοντικών Όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες, καθώς και από τυχόν ποινικές τους ευθύνες από παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
2. Κατά της TVX HELLAS δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών ή διοικητικών μέτρων ούτε η άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων ή η αναγκαστική εκτέλεση για οφειλές αυτής προς τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης.
3. Τυχόν παραβάσεις από την TVX HELLAS και τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει, του Μεταλλευτικού Κώδικα, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και των συναφών αδειών  και εγκρίσεων, καθώς και των διατάξεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας οι οποίες επισύρουν ποινικές ή/και διοικητικές κυρώσεις θεωρούνται ότι έχουν παραγραφεί από της ισχύος του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 52 “ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

1. Για βλάβες του περιβάλλοντος ή ζημίες τρίτων οι οποίες επήλθαν ή τα γενεσιουργά αίτια ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση του Νόμου που κυρώνει την παρούσα Σύμβαση, η Αγοράστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.
2. Η Αγοράστρια προσλαμβάνει το αναγκαίο κάθε φορά προσωπικό μεταξύ του οποίου και πρώην απασχολούμενους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.
3. Η Αγοράστρια δικαιούται να προβαίνει στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την έκδοση νέων αδειών και εγκρίσεων για τα εν λόγω Μεταλλεία συντάσσοντας και υποβάλλοντας τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό μελέτες, εάν εκτιμά ότι αυτό είναι αναγκαίο.
4. Επίσης δικαιούται να διενεργεί χωρίς νέες άδειες γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες εντός των ορίων των μεταβιβαζομένων παραχωρήσεων και μισθώσεων μεταλλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Κ.Μ.Λ.Ε.
5. Η μη εκπλήρωση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση συνιστά λόγο καταγγελίας αυτή. Η καταγγελία γίνεται με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου και συνεπάγεται λύση της σύμβασης και αναστροφή της μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό η Αγοράστρια υποχρεούται να επιστρέψει την ιδιοκτησία στο Ελληνικό Δημόσιο και αντίστοιχα αυτό υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στην Αγοράστρια το καταβληθέν τίμημα των 11.000.000 άτοκα χωρίς να αποκλείεται και η καταβολή εύλογης αποζημίωσης στο συμβαλλόμενο μέρος που δεν ευθύνεται για την καταγγελία.
Η παρούσα τροποποιείται με την έγγραφη συμφωνία των μερών χωρίς να απαιτείται η κύρωσή της με Νόμο.


7 απαντήσεις στο “H “ντροπολογία Πάχτα” για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας”

 1. Άτυχος τίτλος!
  Ο καθένας μπορεί να κατεβάσει το ΦΕΚ 15 Α 2004 κσι να διαβάσει τις σελίδες 351 και 352, Άρθρο 52, Υποχρέωση αγοράστριας 3.5.
  Ο αναστρεπτικός όρος δεν καθιστά τη μεταβίβαση υπό αίρεση, προσύμφωνο, προσωρινή, leasing ή οτιδήποτε άλλο σκεφτόσαστε. Αν τα παρατήσουν, τότε κινεί τη διαδικασία του όρου το κράτος και υποχρεούνται να επιστρέψουν ή να αποζημιώσουν και ο,τι ακίνητα και ό,τι εμπόρευμα πούλησαν από τα μεταλλεία. Δεν τους συμφέρει.
  Αντίθετα, τους συμφέρει να υλοποιήσουν μια ώριμη και επικερδέστατη στη σημερινή συγκυρία και προοπτική (κυρίως τιμών χρυσού) επένδυση, κατά φάσεις, σχεδιασμένη ώστε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη.
  Ετσι όπως είναι βέβαια, το εργοστάσιο χρυσού διακτινίζεται σε τόσο βάθος χρόνου, που αυτοαναιρείται, αλλά, antigold, αυτό είναι και το ζητούμενό σας.
  Τελικά, θα ξημερώσει μια μέρα που τα οράματά τα δικά σας και του επενδυτή από αντίθετα που είναι σήμερα θα συμπέσουν!

  • Δηλαδή θα επιστρέψουν τον αρσενοπυρίτη που πούλησαν στην Κίνα ή τα 90 εκατ. ευρώ που εισέπραξαν από την πώλησή του; Θέλεις να εξηγήσεις πώς θα γίνει αυτό;

 2. Αν γίνει όπως τα λες τότε το συμβαλλόμενο μέρος που δεν ευθύνεται είναι το δημόσιο και πάμε σε διεκδίκηση των εμπορευμάτων που ήταν αποθηκευμένα το Δεκέμβριο 2003 και χωρίς να αποκλείεται και η καταβολή εύλογης αποζημίωσης. Ολα τα στοιχεία τους είναι διαθέσιμα, ναναι καλά οι εκθέσεις της ΕΕ, EG κλπ και η διαφάνεια του AIM, TSX, που δυστυχώς δεν την έχουμε στη χώρα μας…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.