Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής: μύθοι και αλήθειες


Όλες οι εισηγήσεις και τα βασικά τους σημεία

Metalleiaxrysou_Oikologiki_Kinisi_Thes_28-1-11asΜε έντονο ενδιαφέρον παρακολούθησε το κοινό την ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης με θέμα “Μεταλλεία Χρυσού Χαλκιδικής, το νέο επενδυτικό σχέδιο και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του”. Συμμετείχαν ειδικευμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και φορέων, οι οποίοι  ανέπτυξαν θέματα που αφορούν στις καταστροφικές επιπτώσεις της ανάπτυξης των μεταλλείων χρυσού στη βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της  Χαλκιδικής.

Metalleiaxrysou_Oikologiki_Kinisi_Thes_28-1-11cΟι ομιλητές παρουσίασαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν τις ενστάσεις τους για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην περιοχή της Βόρειας Χαλκιδικής, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Στην εκδήλωση έγινε σαφές σε όλους τους τόνους ότι το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να εξετάσει σοβαρά τα στοιχεία που καταθέτουν οι εκπρόσωποι των κατοίκων και οι ειδικοί επιστήμονες που μελέτησαν σε βάθος το θέμα. Επίσης τονίστηκε η ανάγκη να λειτουργήσει ουσιαστικά η σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης η οποία με υπαιτιότητα του υπουργείου έχει οδηγηθεί σε τέλμα.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Ι. Μητροφάνης, πρώην Δήμαρχος Μ. Παναγιάς και η Ειρήνη Μάρκου, εκ μέρους του συλλόγου «Φίλοι του Περιβάλλοντος» από την Ιερισσό.

Οι εισηγήσεις των ομιλητών καθώς και βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από την εκδήλωση βρίσκονται αναρτημένα στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://ecology-salonika.org/2010/01/31/mining-gold-halkidiki-myths-and-truths/

Συνοπτικά οι βασικές θέσεις που εξέθεσε ο κάθε ομιλητής έχουν ως εξής:

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην επιφανειακή γη, το υπέδαφος, τα υπόγεια νερά, τις ακτογραμμές, τον αέρα, την βιοποικιλότητα  και την κοινωνική σύνθεση της ΒΑ Χαλκιδικής από την ανάπτυξη των Μεταλλείων είναι τόσο μεγάλες και μη αναστρέψιμες σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη της επένδυσης, ώστε αυτή να καθίσταται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εξαιρετικά ασύμφορη τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους κατοίκους γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για μια ιστορία όπου η προχειρότητα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συναγωνίζεται την  μεροληψία της Δημόσιας Διοίκησης υπέρ των προτεινόμενων Επενδυτικών Σχεδίων και υπό τις συνθήκες αυτές χάνουν το περιεχόμενό τους οι «Δημόσιες Διαβουλεύσεις» και οι νομικές παρεμβάσεις. Η προοπτική της δημοκρατικής επιλογής των μεγάλων επενδύσεων αφήνεται, έτσι, κυρίως στις δυναμικές κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής, οι οποίες θα τύχουν της ενεργούς συμπαράστασης των Οικολόγων και των Ενεργών Πολιτών από ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία.

Η έκταση, το είδος και ο τρόπος των μεταλλευτικών επεμβάσεων σε μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος τόσο στο ηπειρωτικό τμήμα της όσο και στις ακτογραμμές της καθιστούν ασύμφορη, ασύμβατη αλλά και επικίνδυνη την εξόρυξη μετάλλων υπό τους όρους που περιγράφονται στην ΜΠΕ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ενώ η έως τώρα πρακτική της εταιρείας να παραβιάζει τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους   προδικάζει και την μη τήρηση έστω και αυτών των ανεπαρκών προδιαγραφών της νέας ΜΠΕ. Το νέο Επενδυτικό Σχέδιο είναι ασύμφορο για τους κατοίκους της ΒΑ Χαλκιδικής και γι  αυτό απορρίπτεται συνολικά από τον πληθυσμό της.

Η νομική σύσταση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και τα τεχνικά και οικονομικά της στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για μια ευκαιριακή επιχειρηματικότητα που μπορεί να εκτελεσθεί με επιτυχία, μόνο αν παραχωρηθούν εκτάσεις ελληνικής γης και δικαιώματα καταστροφής του περιβάλλοντος χωρίς να ποσοτικοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις ή να καταλογίζονται ευθύνες στις προηγούμενες ή τις επόμενες εταιρείες εκμετάλλευσης.  Το Δημόσιο και οι κάτοικοι της περιοχής θα ζημιωθούν στο έπακρο από αυτήν την δραστηριότητα, η οποία αναγκαστικά θα εφαρμοσθεί σε ακατάλληλα θειούχα πετρώματα με ανεπαρκείς μεθόδους απόληψης μετάλλων (κυάνωση ή ακαριαία τήξη)  και κυρίως με μεροληπτικές μεθόδους έγκρισης μιας ανεπαρκέστατης ΜΠΕ, η απόρριψη της οποίας θα έπρεπε με επιστημονικούς όρους να είχε γίνει ήδη από το ΥΠΕΚΑ, πριν καν δοθεί για δημόσια διαβούλευση.

  • Παπαγεωργίου Τόλης, Πολιτικός Μηχανικός – Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων:
    “Γεωγραφία και  έκταση των καταστροφών στο περιβάλλον και την κοινωνία από την ανάπτυξη των μεταλλείων Χαλκιδικής”

Η απόκρυψη ή υποβάθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα έχει το προτεινόμενο Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και η διόγκωση των οικονομικών ωφελειών που θα έχει η τοπική κοινωνία και το κράτος από την επένδυση δεν είναι δυνατόν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους της ΒΑ Χαλκιδικής, που γνωρίζουν την ουσία των πραγμάτων και είναι έτοιμοι να αντιταχθούν με κάθε μέσο στην επένδυση αυτή.  Ζητάμε από τους κατοίκους της υπόλοιπης Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης αλλά και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας να μας συμπαρασταθούν στο αγώνα μας, αφού οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόμενη εφαρμογή του Μεταλλευτικού Σχεδίου (έλλειψη νερού, δηλητηρίαση των υδροφορέων, όξινη βροχή κλπ) θα επηρεάσουν καίρια όλη την Χαλκιδική και θα επιφέρουν υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων της, τόσο των μόνιμων όσο και αυτών που λειτουργούν ως θερινοί επισκέπτες της.

  • Δεληγιώβας Γιάννης, Βιολόγος – Πρωτοβουλία ενάντια στις Βλαπτικότητες:

Το νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια εξάρτησης της κοινωνίας από τις «μεγάλες επενδύσεις και τις ισχυρές εταιρείες» και να μετατρέψει τους αυτάρκεις πολίτες της περιοχές σε άβουλα όντα του κεντρικού σχεδιασμού και έρμαια των περιβαλλοντικών καταστροφών και των συνεπειών τους.  Ίσως, η φαντασιακή θέσμιση της «νέας τάξης πραγμάτων» στα μυαλά μας, όπου το συμφέρον των ελάχιστων είναι ισχυρότερο από την θέληση της πλειοψηφίας, αποτελεί κίνδυνο μεγαλύτερο και από τις ανυπολόγιστες φυσικές καταστροφές που θα επιφέρει η ανάπτυξη των μεταλλείων χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική.

Τα οικονομικά στοιχεία της επενδυτικής εταιρείας, η ανυπαρξία εγγενών επενδυτικών κεφαλαίων, ο μεγάλος δανεισμός της καθώς και η ακραία στα όρια της νομιμότητας εκμετάλλευση των οικονομικών κανόνων που διέπουν την παγκόσμια επιχειρηματικότητα και οικονομία αποτελούν τουλάχιστον ηθικό σκάνδαλο του Επενδυτικού Σχεδίου για τα Μεταλλεία της ΒΑ Χαλκιδκής.  Ταυτόχρονα, δίνουν βάσιμες ενδείξεις ότι η εταιρεία αυτή βασίζεται όχι στην επιχειρηματική της εμπειρία αλλά στα εύκολα κέρδη που θα προκύψουν από επενδύσεις σε μια περιοχή, όπου η δυνατότητα των κρατικών υπηρεσιών για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς ελέγχους παρουσιάζεται εξαιρετικά αδύναμη.

  • Ιωαννίδου Ελεάννα, Δικηγόρος – Οικολόγοι Πράσινοι
    “Νομικά ζητήματα κατά την διαβούλευση της ΜΠΕ ΕΛΛ. ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ”

Τόσο το περιεχόμενο της ΜΠΕ με τις εξαιρετικές της ελλείψεις σε καίριες περιβαλλοντικές μετρήσεις και υπολογισμούς αποτελεσμάτων όσο και ο τρόπος με τον οποίο (δεν) έγινε η δημόσια διαβούλευση εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητάς της και συνεπώς νομιμοποίησης της επένδυσης.   Οι ΟΠ συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν –εκτός από την τεχνική και πολιτική-  και στην νομική απόρριψη της υποβληθείσας ΜΠΕ.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.