Ας μην επιτρέψουμε να καταστραφεί ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης


http://www.biozo.gr/node/402

poria gia tin oitiΟι Βαρδινογιάννηδες της ΕΛΜΙΝ προχώρησαν σε μηνύσεις και διώξεις στελεχών των δασικών υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, που αντιστέκονται στις παρανομίες τους.

Στην παρακάτω διεύθυνση υπογράφουμε επιστολή στην Υπουργό Περιβάλλοντος, για να σταματήσει την παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και να σταματήσουν οι διώξεις των ενεργών πολιτών:

http://www.gopetition.com/petition/41940.html

Από τον “Όμιλο Φίλων του Δάσους” της Ρούμελης μας ήρθε η επιστολή στην συνέχεια:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών είναι περιοχές απολύτου προστασίας, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στους πυρήνες των εθνικών δρυμών δεν είναι δυνατή λειτουργία μεταλλείων και λατομείων (Ν. 1734/87). Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στη θέση «Κοκκινόβραχος», αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα κάθε πλαίσιο προστασίας του, εθνικό και κοινοτικό.

Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους ξεκίνησε τα τελευταία εφτά χρόνια έναν αγώνα για να τεθεί τέρμα στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα και στην παρανομία. Από το σύνολο των δημοσίων εγγράφων που έχουμε στη διάθεση μας προκύπτει με σαφήνεια ο παράνομος χαρακτήρας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη θέση «Κοκκινόβραχος». Οι αγώνες μας είχαν σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Δασαρχείου Λαμίας να σφραγιστεί από το 2004 το μεταλλείο.

Δυστυχώς η μεταλλευτική εταιρεία, παρά τη σωρεία μηνύσεων που έχουν υποβληθεί από τις δασικές υπηρεσίες, εξακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα. Στις δημοκρατίες κανένας πολίτης δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου. Μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας δεν έχει χορηγήσει στην εταιρεία έγκριση επέμβασης στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στη θέση «Κοκκινόβραχος», παραταύτα η εξορυκτική δραστηριότητα συνεχίζεται.

Η επιθετικότητα της εταιρείας εκδηλώθηκε πρόσφατα με κατάθεση μήνυσης εναντίον του Διευθυντή Δασών Ν. Φθιώτιδας και του Δασάρχη Λαμίας για παράβαση καθήκοντος και του Ομίλου, στο πρόσωπο της προέδρου του, για συκοφαντική δυσφήμιση, διότι η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ψευδώς υποστηρίζουμε ότι η εκμετάλλευση του «Κοκκινόβραχου» είναι παράνομη. Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από το ίδιο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που τοποθετήθηκε αρνητικά για τη χορήγηση άδειας επέμβασης στη θέση «Κοκκινόβραχος» και πιο πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ, που με έγγραφο του κάνει λόγο για μη νομιμότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας στην εν λόγω θέση.

Τέτοιες εκφοβιστικές ενέργειες και προσπάθειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντίθετα τον ενδυναμώνουν. Η άσκηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι συνυφασμένη με την υπερεκμετάλλευση και εξάντληση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και καμία σχέση δεν έχει με ήπια ανάπτυξη και αειφορία.

Αδυνατούμε να καταλάβουμε και πολύ περισσότερο να δεχτούμε, στις αρχές του 21ου αιώνα, ότι πρέπει να παρακολουθούμε άπρακτοι να συντελείται ένα έγκλημα στον τόπο μας, όταν όλοι μιλούν για αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, όταν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια για το δρυμό που επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση μόνο δραστηριότητες που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με επιστημονικές εργασίες.

Η υποταγή στα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα και σε μια ανάπτυξη χωρίς αρχές και αξίες, μόνον αδιέξοδα δημιουργεί στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον.

Η ευρύτερη περιοχή της Οίτης μπορεί να αναπτύξει ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες, που θα σέβονται και θα προστατεύουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα στηρίζουν την τοπική κοινωνία.

Ο Εθνικός Δρυμός προσφέρεται κατ’ εξοχήν για πεζοπορία – ορειβασία, για ήπιες δραστηριότητες αναψυχής και για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αγωγή. Ο Δρυμός μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός συστήματος διαχείρισης συμβατού με τις οικολογικές και πολιτιστικές του αξίες. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να καταστραφεί ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης.

Στην παρακάτω διεύθυνση υπογράφουμε επιστολή στην Υπουργό Περιβάλλοντος, για να σταματήσει την παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και να σταματήσουν οι διώξεις των ενεργών πολιτών:

http://www.gopetition.com/petition/41940.html

Η επιστολή που θα υπογράψουμε:

Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών είναι περιοχές απολύτου προστασίας, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στους πυρήνες των εθνικών δρυμών δεν είναι δυνατή λειτουργία μεταλλείων και λατομείων (Ν. 1734/87).

Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στη θέση «Κοκκινόβραχος», αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα κάθε πλαίσιο προστασίας του, εθνικό και κοινοτικό. Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους ξεκίνησε τα τελευταία εφτά χρόνια έναν αγώνα για να τεθεί τέρμα στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα και στην παρανομία. Από το σύνολο των δημοσίων εγγράφων που έχουμε στη διάθεση μας προκύπτει με σαφήνεια ο παράνομος χαρακτήρας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη θέση «Κοκκινόβραχος». Οι αγώνες μας είχαν σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Δασαρχείου Λαμίας να σφραγιστεί από το 2004 το μεταλλείο.

Δυστυχώς η μεταλλευτική εταιρεία, παρά τη σωρεία μηνύσεων που έχουν υποβληθεί από τις δασικές υπηρεσίες, εξακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα. Η επιθετικότητα της εταιρείας εκδηλώθηκε πρόσφατα με κατάθεση μήνυσης εναντίον του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας, του Δασάρχη Λαμίας και του Ομίλου, στο πρόσωπο της προέδρου του.

Τέτοιες εκφοβιστικές ενέργειες και προσπάθειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντίθετα τον ενδυναμώνουν. Η άσκηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι συνυφασμένη με την υπερεκμετάλλευση και εξάντληση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και καμία σχέση δεν έχει με ήπια ανάπτυξη και αειφορία.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

Όμιλος Φίλων του Δάσους

Ας την υπογράψουμε:

http://www.gopetition.com/petition/41940.html


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.