Η κα Καραβασίλη για τη “δημόσια διαβούλευση” στη Χαλκιδική


http://oikomargarita.blogspot.com/. Mόλις επιστρέψουμε από την Αθήνα θα έχουμε πολλά να πούμε στην κα Καραβασίλη.

stratoni_new

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική δημιουργεί έντονα και αντικρουόμενα συναισθήματα στην τοπική κοινωνία και δικαίως !

Οι αντιδράσεις εστιάζονται στις αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον, λόγω και της αρνητικής ή και τραυματικής εμπειρίας των κατοίκων από την μακροχρόνια εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας και τις πληγές που έχει αφήσει. Παράλληλα έκδηλη είναι και η αγωνία τους για τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας, που συνδέεται με τη συνέχιση της λειτουργίας της δραστηριότητας και κυρίως την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δεδομένου ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί κανένα αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή.
Το «πράσινο» φως : Ένα ιστορικό
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. πρόλαβε, λίγο πριν «αποχωρήσει», να δώσει το «πράσινο» φως στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που είχε υποβληθεί από την εταιρεία το 2006 στο πλαίσιο υποχρέωσής της που απορρέει από τη σύμβαση μεταβίβασης του Ν.3220/2004, με μια θετική γνωμοδότηση (ΕΥΠΕ, α.π. 144824/24.09.09) που περιλαμβάνει:
• τη συνέχιση – μέχρι την εξόφληση του κοιτάσματος, – της λειτουργίας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και –για περιορισμένο χρόνο- την λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού στο Στρατώνι με τη δημιουργία νέων αντίστοιχων εγκαταστάσεων στο Καρακόλι,
• την επαναλειτουργία των μεταλλείων Ολυμπιάδας και –για περιορισμένο χρόνο- του εργοστασίου εμπλουτισμού, αλλά και τη δημιουργία νέας μονάδας μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. και
• την ανάπτυξη νέου μεταλλείου χαλκού-χρυσού με εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές.
Η Υπουργός ΠΕΚΑ, μόλις το αντιλήφθηκε, ζήτησε από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας το συντονισμό των ενεργειών με πρωταρχικό σκοπό τη διερεύνηση όλων των πτυχών του θέματος και κυρίως των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Από τις αρχές Μαρτίου η Ειδική Γραμματέας συναντήθηκε, αρχικά στην Αθήνα, με ομάδες ενεργών πολιτών και περιβαλλοντικών συλλόγων και οργανώσεων της Χαλκιδικής (Ενεργοί Πολίτες, Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, κλπ.) και συγκέντρωσε απόψεις, στοισεία, εξέτασε υπομνήματα και μελέτες που δόθηκαν για επεξεργασία στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα Βορείου Ελλάδας.
Το Μάιο 2010 οι Επιθεωρητές διενήργησαν στην περιοχή αυτοψίες, ελέγχους, δειγματοληψίες και ξεκίνησε ένας ουσιαστικός διάλογος με επιστήμονες του ΙΓΜΕ, του ΕΜΠ και ΑΠΘ και άλλων φορέων, καθώς και με τους φορείς των ΟΤΑ και εν γένει την Κοινωνία των Πολιτών, που εντάθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η Ειδική Γραμματέας σε τριήμερη εππίσκεψή της στη Χαλκιδική συναντήθηκε και συνομίλησε με το Νομάρχη και τους Δημάρχους της περιοχής, εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου και της Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Μεταλλεία, των Νομαρχιακών Επιτροπών των Πολιτικών Κομμάτων, Βουλευτές του Νομού, καθώς και με ομάδες Πολιτών αποτυπώνοντας τους φόβους και τις ανησυχίες που εγγείρει η ενδεχόμενη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Από την αρχή διατυπώθηκε ρητά η δέσμευση του ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει σε μια ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για το ζήτημα κατά την πορεία της οποίας θα συμμετείχε και η ίδια η Υπουργός ΠΕΚΑ.
Οι στόχοι και δεσμεύσεις του ΥΠΕΚΑ συνοψίζονται στην επίτευξη μιας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας των Πολιτών και της Εταιρείας για την υλοποίηση της δραστηριότητας κατά τρόπο περιβαλλοντικά, κοινωνικά, και αναπτυξιακά αποδεκτό με χρήση των πλέον βέλτιστων τεχνικών, μεταξύ των οποίων τεχνικών που θα υποκαθιστούν τη χρήση κυανίου.
Εν τω μεταξύ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έδωσαν οδηγίες – κατευθύνσεις στον επενδυτή ενόψη της βελτίωσης – τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που είχε ήδη συνταχθεί για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη τους τα απαοτελέσματα των ελέγχων που διενήργησαν και της επιστημονικής διάγνωσης, οι οποίες συνοψίζονται σε ένα Non Paper με αποτέλεσμα η εν λόγω ΜΠΕ να ενσωματώσει πολύ περισσότερα στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, από τα συνήθη προαπαιτούμενα, να εκπονηθούν όλες οι μελέτες που συνήθως εκπονούνται μετά την έκδοση των ΑΕΠΟ, να υποβληθούν εναλλακτικές προτάσεις για όλα τα προτεινόμενα έργα και τις τεχνολογίες, αρχής γενομένης από την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ. Η ΜΠΕ υποβλήθηκε στην αδειδοτούσα αρχή προκειμένου να ελεγεί ως πτρος το διαδικαστικό και τεχνικό μέρος.
Ειδικότερα τονίστηκε ότι το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει:
• Εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου.
• Ανάληψη δράσεων για την αποκατάσταση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής ζημιάς πριν την έναρξη της υλοποίησης του έργου με σκοπό την ελαχιστοποίηση ή/και αναίρεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μακροχρόνια λειτουργία των μεταλλείων, με στόχο την απόδοση ενός καλύτερου περιβάλλοντος στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, άμεση εκκίνηση των δράσεων αποκατάστασης που έπρεπε ήδη να είχαν υλοποιηθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες ΑΕΠΟ και την υλοποίηση των νέων δράσεων αποκατάστασης, κατά το δυνατόν παράλληλα και ανάλογα με την εξέλιξη των έργων εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι ο νέος σχεδιασμός επιτρέπει τον σχεδιασμό περισσότερο δομικών αντιμετωπίσεων..
• Ανάληψη μέτρων πρόληψης και σταδιακής αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τις νέες δραστηριότητες, που θα αποφασισθούν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και την ολοκλήρωση αυτών έως και την μετα-μεταλλευτική εποχή.
• Δέσμευση για τη δημιουργία και διατήρηση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας (περίπου 1500 άμεσα εργαζόμενοι και 5000 έμμεσα, σήμερα απασχολούνται 350), καθώς και την προάσπιση του κριτηρίου της εντοπιότητας..
• Απόδοση σημαντικού μέρους των πραγματικών κερδών από την εκμετάλλευση των μεταλλευτικών πόρων στην τοπική κοινωνία, με τη μορφή συγκεκριμένων έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Θέσπιση αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της δραστηριότητας με θεματοφύλακα την Τοπική Κοινωνία.
• Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων νερών κατά ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές του Π.Δ. 51/07 (Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα νερά).
• Διαχείριση όλων των αποβλήτων της εξορυκτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας. Θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας για τους νέους χώρους απόθεσης αποβλήτων και διεξοδική διερεύνηση της επικινδυνότητας όλων των υλικών.
• Αποκλεισμό χρήσης τεχνολογίας κυανιούχων ενώσεων στη μεταλλουργία χρυσού και άλλων μετάλλων, σύμφωνα και με την πρόταση της εταιρείας για χρήση πυρομεταλλουργικής μεθόδου.
• Σχεδιασμό των έργων προστασίας του περιβάλλοντος για ακόμη δυσμενέστερα ακραία σενάρια, δεδομένης της επιδείνωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων και των κλιματικών αλλαγών, αλλά και της έντονης σεισμικότητας της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό και μετά τη διαβίβαση της ΜΠΕ του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου από την αρμόδια Υηηρεσία του ΥΠΕΚΑ προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση, λίγο πριν τις εκλογές, ορισμένοι Δήμαρχοι της περιοχής αντέδρασαν κυρίως ως προς τη χρονική στιγμή της αποστολής της Μελέτης (λίγες ημέρες πριν τις εκλογές) και το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε αμέσως Ανακοίνωση (2.11.2010) στην οποία η Υπουργός επεσήμανε ότι η γνωμοδότηση δεν είναι παρά ένα «τυπικό» στοιχείο του φακέλου που κρίνεται σε υπηρεσιακό επίπεδο και διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν, σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ προκειμένου να διαμορωθούν από κοινού οι βέλτιστες λύσεις.
Η έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, στις 26.11.2010, και το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε, αφενός για τις προθέσεις του επί του επενδυτικού σχδεδίου, αφετέρου επί των αρχών και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στον επενδυτή, ενώ εκπρόσωποι της εταιρείας και μελετητές παρουσιάσαν συνοπτικά τις προτάσεις της ΜΠΕ.
Υπενθυμίζω παρακάτω ορισμένα από τα σημεία που υπογραμμίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης επί της ΜΠΕ, τόσο από το ΥΠΕΚΑ, όσο και από τους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης:
Αναγνωρίστηκε ότι η προτεινόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα δημιουργεί έντονα και αντικρουόμενα συναισθήματα στην τοπική κοινωνία λόγω της ανησυχίας της για τυχόν επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον, αλλά και της ανάγκης της για τοπική ανάπτυξη και εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας.

• Επισημάνθηκε ότι η επένδυση μπορεί να συνεισφέρει στον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, όπως εκφράζεται από το πρόσφατα εγκριθέν Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, αναλαμβάνοντας παράλληλες δράσεις για την κατά το δυνατόν αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, τόσο αυτής που οφείλεται στην κατά το παρελθόν μεταλλευτική δραστηριότητα, όσο και αυτής που θα προκληθεί από τις νέες δραστηριότητες.

• Τονίστηκε ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα είναι δυνατή, εφόσον η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα πραγματοποιείται με τις ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, και θα επιστρέφει μέρος των κερδών στην ίδια την περιοχή για την απόδοση μιας οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης και ενός καλύτερου περιβάλλοντος κατά την διάρκεια ζωής της επένδυσης αλλά και κατά την μετα-μεταλλευτική περίοδο.

Δυστυχώς στην πρώτη αυτή Δημόσια Διαβούλευση απέφυγαν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δήμων Σταγείρων-Ακάνθου και Μεγάλης Παναγιάς, οι οποίοι προτίμησαν να οργανώσουν αντι-συγκεντρώσεις απλής διαμαρτυρίας.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η πληροφόριση των κατοίκων, αλλά ακόμη και των φορέων για το αντικείμενο, τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί αλλά και τις πιθανές επιτπώσεις και οφέλη από την υλοποίηση ενός συνολικού επενδυτικού σχεδίου στην περιοχή προέρχεται αποκλειστικά είτε από ορισμένες μικρές ομάδες πολιτών που ασχολούνται χρόνια με το θέμα, είτε από τους βουλευτές και τους εκπροσώπους των ΟΤΑ, που δεν γνωρίζουν βέβαια όλα τα στοιχεία, είτε από την εταιρεία.
Αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης, αλλά και παραπληροφόρηση, που βρίσκει έδαφος στους πλέον ευάλωτους πολίτες.
Το ζήτημα αυτό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος για την εξέλιξη ανοικτών συζητήσεων με εποικοδομητικό διάλογο, δεδομένου ότι η άγνοια όλων των πτυχών του θέματος καθιστά τους πολίτες απολύτως εξαρτώμενους από τις κυρίαρχες απόψεις, που εκφέρουν ορισμένες μεμονωμένες ομάδες που διακινούν την πληροφορία κατά βούληση και βέβαια ο ίδιος ο επενδυτής ! Έτσι πρυτανεύει η λογική του «μαύρο – άσπρο»!
Οι Τοπικοί Άρχοντες δεν προσπάθησαν να συμβάλλουν, τόσα χρόνια, σε μια ουσιαστική ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, με αποτέλεσμα το μεγάλο ποσοστό των κατοίκων να είναι έρμαιο «επιρροών» από τη μία ή την άλλη πλευρά και δεν αγωνίστηκαν να προωθήσουν κανένα αναπτυξιακό ή άλλο έργο κλίμακας που να παρέχει όραμα και προοπτικές, μη δίνοντας έτσι καμία εναλλακτική διέξοδο στους νέους που ζητούν εργασία στον τόπο της καταγωγής τους, παρά μόνο την μεταλλευτική δραστηριότητα.
Κύριο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι η έλλειψη ενημέρωσης καθιστά τελικά τους πολίτες ανενεργούς και αδύναμους να συμμετέχουν στον όποιο πολιτισμένο, τεκμηριωμένο και δημοκρατικό διάλογο. Έτσι επικρατεί η λογική των «κραυγών» που οδηγεί στο φανατισμό, στον πλήρη αποπροσανατολισμό και στην ισοπέδωση, φαινόμενα επικίνδυνα που υπονομεύουν τη δημοκρατία !
Και το όλο θέμα ανάγεται σε τραγωδία, όταν η όποια επιλογή ανάπτυξης της περιοχής δεν είναι παρά ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ !
ΝΑΙ ! Οι Πολίτες πρέπει να πληροφορηθούν !
Το ερώτημα είναι εάν οι ίδιοι το θέλουν πραγματικά …

Και εάν αυτοί που οφείλουν να ενημερώνουν θέλουν πραγματικά να το κάνουν…
Η πρακτική που εφαρμόζεται, χρόνια τώρα, στην περιοχή έχει δείξει ότι οι «κάποιοι» προτιμούν τη χειραγώγηση έναντι της ενημέρωσης και αυτό γιατί η ενημέρωση κάνει τον Πολίτη πιο δυνατό… κάνει τον Πολίτη ενεργό… και αυτό είναι για τους «καποιους» εξαιρετικά παρακινδυνευμένο !
«Κάποιοι» εξακολουθούν να κρατούν τους Πολίτες ομήρους των δικών τους ενδιαφερόντων και συμφερόντων για να κρατάνε οι ίδιοι την «μπάλα»… και να καθορίζουν, μόνοι τους, τους κανόνες του παιχνιδιού, έχοντας όμηρο και τον επενδυτή στις όποιες απαιτήσεις τους…
Και αυτή τη φορά έρχεται το ΥΠΕΚΑ για να χαλάσει τη «μαγιονέζα» αυτών των «κάποιων» !
Παίζει καθαρή «μπάλα» βάζοντας όρους και ξεκάθαρους κανόνες ανατρέποντας το άθλιο παιγνίδι που «κάποιοι» είναι συνηθισμένοι να παίζουν σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και συχνά, δυστυχώς, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Και το ΥΠΕΚΑ δεν παζαρεύει τίποτα – διαπραγματεύεται σκληρά χρησιμοποιώντας κάθε έντιμο εργαλείο για να αποκομίσει τα περισσότερα και καλύτερα οφέλη για τον Πολίτη.
Η εξουσία σήμερα, όπως εκφράζεται τουλάχιστον από το ΥΠΕΚΑ στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν παζαρεύει το «νοίκι» κανενός γιατί δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά ως εξουσιοδοτημένος διαχειριστής απαιτεί να λαμβάνει τα οφειλόμενα …
Όσο για το «διαμέρισμα» (φυσικοί πόροι) ιδιοκτήτης είναι ολόκληρος ο Ελληνικός λαός και σε αυτόν πρέπει να αποδίδεται το ανάλογο τίμημα !
Το ΥΠΕΚΑ ξεκίνησε το διάλογο με έναν – έναν χωριστά, για να τον συνεχίσει με όλους μαζί. Αφετηρία ένα συγκεκριμμένο πρόγραμμα επένδυσης με δεδομένες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις και κυρίως μια αναπτυξιακή προοπτική που αν τεθούν οι ορθοί όροι και προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα οφέλιμη στην τοπική και εθνική ανάπτυξη με όρους αειφορίας…
Ξεκίνησε τη Δημόσια Διαβούλευση παρέχοντας αρχικά πλήρη πληροφόρηση για τα σχέδια του επενδυτή ξεκαθαρίζοντας την ίδια στιγμή τους σφικτούς όρους και δεσμεύσεις που του θέτει…
Θα τη συνεχίσει από ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ αναδεικνύοντας όλα τα υπαρκτά περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ενημερώνοντας και απαντώντας πάνω σε κάθε απορία που θα εκφραστεί από τους πολίτες και τους φορείς, αξιολογώντας τις τεχνικές και άλλες προτάσεις της ΜΠΕ, ακυρώνοντας, τροποποιώντας, βελτιώνοντας ή και προσθέτοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία που θα υποδειχθούν, έως ότου διασφαλισθεί υψηλή προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρος οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή !
Δεν υπάρχουν περιορισμοί, αποκλεισμοί ή προθεσμίες. Το ζήτημα είναι ανοικτό. Η δημόσια διαβούλευση δεν έχει ημερομηνία λήξης, παρά αυτή που θα υποδειχθεί στην πράξη από την πορεία των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν, καταρχήν, σε τέσερεις (4) διημερίδες τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011 …
Το ΥΠΕΚΑ «τόλμησε» να ξεκινήσει μια Δημόσια Διαβούλευση στη Χαλκιδική – και αυτό για πρώτη φορά – γνωρίζοντας καλά το «κλίμα» που επικρατεί στην περιοχή, τα αδιέξοδα που θα της δημιουργήσουν οι «κάποιοι»… και τις επιθέσεις που θα δεχθεί, οι οποίες μάλιστα προσωποποιούνται στο πρόσωπο της Ειδικής Γραμματέως… «Τόλμησε» να πει σε όλους ανοικτά ότι δεν υπάρχει κανένα «τετελεσμένο»: Η όποια γνωμοδότηση δεν είναι παρά ένα «τυπικό» έγγραφο που θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της υπόθεσης και θα εξετασθεί μαζί με πολλές άλλες.
Το ΥΠΕΚΑ «τόλμησε»να μιλήσει ανοικτά στον Πολύγυρο και να τα βάλει με τους ανθρώπους της εταιρείας που είχαν το θράσος να στήσουν και face control στην είσοδο σχίζοντας τις λίστες των ονομάτων και των αριθμών ταυτοτήτων που συγκέντρωναν…
Το ΥΠΕΚΑ άνοιξε τις πόρτες του Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο και απομάκρυνε τους φύλακες-αστυνομικούς….Το ΥΠΕΚΑ τα έβαλε με τους προβοκάτορες που εμπόδιζαν τους Οικολόγους Πράσινους να μιλήσουν…
Το ΥΠΕΚΑ θα «τολμήσει» να το κάνει για πολλές-πολλές ακόμη συνεδριάσεις στην Ιερισσό, στην Μεγάλη Παναγιά, στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώνι…
Και ανοικτά, δημοκρατικά και με διαφάνεια θα κατοχυρώσει πλήρως την αξιοπιστία της διαδικασίας και το δικαίωμα στην ίση συμμετοχή στο διάλογο. .
Και τολμάει γιατί καλά γνωρίζει το πρόβλημα, γιατί πέρασε πολλές ημέρες περπατώντας στο βουνό, στους τόπους των εξορύξεων, στο Στρατώνι, στα τέλματα της Ολυμπιάδας, στις στοές στο Μαντεμ Λάκκο και στη Στρατωνίκη, στις Σκουριές… και όχι μόνο…
Μαργαρίτα Καραβασίλη

4 απαντήσεις στο “Η κα Καραβασίλη για τη “δημόσια διαβούλευση” στη Χαλκιδική”

 1. Είναι περίεργο πως η “αξιότιμη” κ.Καραβασιλη , αντί να προσπαθεί να πείσει για το εύλογο ορισμένων μεταρρυθμίσεων, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δείξει ότι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Χαλκιδική …επιβάλλεται δίκαιο κατεχόμενης χώρας ..με επικεφαλής γκαουλαιτερ…. ΑρΠαχτα @ΣΙΑ

 2. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην κα Καραβασίλη: Δεσμεύεται το ΥΠΕΚΑ ότι αυτή η διαβούλευση ξεκινάει πραγματικά από ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ βάσης, χωρίς καμία προειλημμένη απόφαση? Δηλαδή μπορεί (ως πιθανό αποτέλεσμα της διαβούλευσης) να απορριφθεί ΠΛΗΡΩΣ η πρόταση για αυτή την επένδυση? Αν ναι πώς διασφαλίζεται αυτό? Αυτό που ρωτάω είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προυπόθεση ενός πραγματικά δημοκρατικού διαλόγου που θα εξασφάλιζε την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας!
  Επίσης, με πίκρα μου σχολιάζω το γεγονός ότι η κα Καραβασίλη αναφέρεται σε ενεργούς πολίτες της Χαλκιδικής σαν να ήταν εκείνοι υπεύθυνοι για την έλλειψη ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι την ευθύνη για αυτό την έχει κατ αρχήν η διοίκηση (το ΥΠΕΚΑ). Γιατί το ΥΠΕΚΑ δεν ενημέρωσε τους πολίτες της Χαλκιδικής για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις της “Ελληνικός χρυσός”που έγιναν από τον περασμένο Μαίο? Τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΕΥΕΠ θα πρέπει να δημοσιεύονται επίσημα στο site της ΕΥΕΠ για την απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στην περιβαλλοντική πληροφορία…
  Το ΥΠΕΚΑ έχει την ευθύνη σήμερα να εγγυηθεί έναν απολύτως δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά (και αυτό της πλήρους απόρριψης), για την νέα επενδυτική πρόταση. Η τοπική κοινωνία είναι τελικά εκείνη που θα αποφασίσει αφού πρώτα ενημερωθεί σε βάθος για όλα τα πιθανά οφέλη αλλά και για το μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος της επένδυσης.

  • Όπως μας έχει δηλώσει επανειλημμένως η κα Καραβασίλη, η απόφαση να προχωρήσει η επένδυση είναι ΕΙΛΗΜΜΕΝΗ. Η μηδενική λύση ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. Έχουμε μια ευθεία παραβίαση της συνθήκης του Aarhus για το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων “όταν όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμα ανοικτά”.

   Δυστυχώς η ρητορική του ΥΠΕΚΑ περί ενημέρωσης, διαβούλευσης, ανοιχτών χαρτιών και άλλα τέτοια, δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη.

   1. Η περίφημη “δημόσια διαβούλευση” ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ στις 23/12, ενώ η προθεσμία γνωμοδότησης έληγε σε μερικές μέρες και αφού είχαν ήδη εκδηλωθεί εντονότατες αντιδράσεις από πολίτες και Δημάρχους. Όπως φαίνεται, η ανακοίνωση ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων και των “κραυγών” και τίποτα άλλο. Μέχρι τις 23/11 πού ήταν το ΥΠΕΚΑ;

   2. Επίσης υπό την πίεση των “κραυγών” φαίνεται ότι βγήκε στην επιφάνεια και το non-paper μεταξύ Υπουργείου και εταιρείας… Έχει ημερομηνία 13 Ιουλίου και αναρτήθηκε από την κα Καραβασίλη πέντε μήνες αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου!

   Το non-paper περιέχει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των ελέγχων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας που είναι εξαιρετικά σημαντικά. Κατ’αρχην διαπιστώνεται η παραβίαση 22 (και όχι 11) περιβαλλοντικών όρων από την εταιρεία την οποία εμείς έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως. Διαπιστώνεται επίσης επιβάρυνση με βαρέα μέταλλα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, των εδαφών, της παραλιακής ζώνης του Στρατωνίου και του κόλπου της Ιερισσού… όμως η κα Καραβασίλη δεν θεωρεί ότι πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες που ζουν εκεί!

   Και όχι μόνο δεν ενημερώνει για την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά μπαίνει και σε διαπραγματευση με την εταιρεία για τους όρους της αδειοδότησης ενός τεράστιου έργου για το οποίο οι κάτοικοι ουδέποτε ενημερώθηκαν, ούτε ρώτηθηκαν αν το θέλουν ή όχι. Νάτες οι “προειλημμένες αποφάσεις”!

   – Το ζήτημα της Στρατονίκης/Μαύρων Πετρών είναι κρίσιμο για την αξιοπιστία τόσο της εταιρείας όσο και του Υπουργείου. Οι Επιθεωρητές έρχονται στη Χαλκιδική και διαπιστώνουν σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις, όμως για άγνωστο λόγο δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία (πρόστιμα και διοικητικές ποινές στην εταιρεία). Και μετά από μερικές μέρες το ΥΠΕΚΑ δίνει στην εταιρεία διετή παράταση της άδειας (που είχε λήξει) “με τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους” που ούτε είχαν τηρηθεί ποτέ, ούτε πρόκειται να τηρηθούν!

   Το ΥΠΕΚΑ έχει πολλές εξηγήσεις να δώσει στους πολίτες της Β. Χαλκιδικής. Και όποιος αναρωτιέται γιατι δεν το εμπιστεύονται οι πολίτες, ας αναζητήσει εκεί τα αίτια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.