Εύλογα ερωτηματικά σχετικά με την Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ για την ΜΠΕ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από:  Αρχιμ. Χριστόδουλο Αγγελόγλου

Προς: Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

Προς ενημέρωση δική σας και των επισκεπτών του blog σας, σάς ενημερώνω ότι με την έκδοση της ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ, αμέσως απέστειλα την από 5-11-2010 Κατεπείγουσα Αίτησή μου

α) προς την Υπουργό Περιβάλλοντος κα Μπιρμπίλη και έλαβε Α.Π. 10540/5.11.2010,
β) προς την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβ/ντος κα Μαργαρίτα Καραβασίλη  που έλαβε Α.Π. 1854/5.11.2010 και
γ) προς τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβ/ντος, κ. Τολέρη που έλαβε Α.Π. 132099/5.11.2010.

Κοινοποιήθηκε επίσης προς το Τμήμα Περιβάλλοντος ΝΑΧ και έλαβε Α.Π. 024/1961/5.11.2010 και από τον Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου κ. Βλαχόπουλο  έλαβε Α.Π. 5337/5.11.2010. Σας την παραθέτω αυτούσια ως έχει.

Έλαβα άμεσα απάντηση από το Γραφείο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβ/ντος & Ενέργειας ΥΠΕΚΑ, διά της οποίας μου ανακοίνωσαν ότι: “θα φροντίσουμε να έχετε άμεση και σαφή απάντηση”.
Όταν θα λάβω την απάντησή τους, θα σας ενημερώσω και πάλι.

Μετά τιμής,
Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΙΤΗΣΗ

Tου
Αρχιμανδρίτη ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, κατοίκου Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής, Τ.Θ.1,  Τ.Κ. 63076

ΠΡΟΣ
1) Εξοχότατη Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κα  ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Γενική Δ/νση Περιβ/ντος ΕΥΠΕ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473 Αθήνα (τηλ. 210-641.2615, φαξ: 210-645.1914)

2)  Αξιότιμη Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβ/ντος & Ενέργειας, κα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

3)  Αξιότιμο Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, κ. ΤΟΛΕΡΗ

_____________________________________________________________________________
Θέμα:  Διευκρίνιση περί της από 2-11-2010 Ανακοινώσεως του ΥΠΕΚΑ για
την Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Επενδυτικό Σχέ-
διο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
___________________________________________________________________________

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:
1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής
α)  Νομαρχιακό Συμβούλιο
β)  Τμήμα Περιβάλλοντος, Διοικητήριο Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος
2) Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου, κ. Μ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ
3) Δήμαρχο Παναγίας, κ. Ι. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ
4) Δήμαρχο Αρναίας, κ. Λ. ΛΑΖΑΡΟΥ
5) Βουλευτή Ν. Χαλκιδικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), κ. Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ
6) Βουλευτή Ν. Χαλκιδικής (Ν.Δ.), κ. ΒΑΓΙΩΝΑ
7) Βουλευτή Ν. Χαλκιδικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), κ. Α. ΛΑΦΑΖΑΝΗ

5 Νοεμβρίου 2010

——————————–

Εξοχότατη κα Υπουργέ,
Αξιότιμη κα Καραβασίλη, αξιότιμε κ. Τολέρη,

Είμαι κάτοικος Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής και δημότης του νέου Δήμου «Αριστοτέλης».

Στην εφημερίδα «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της 30 Οκτωβρίου 2010, στην σελ. 11, έχει αναρτηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, όπου ο Πρόεδρος του Ν.Σ. κ. Μήτσιου, ενημερώνει τους πολίτες ότι κατατέθηκε η ΜΠΕ για το Ε.Σ.Α. της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και μας προσκαλεί να λάβουμε οι πολίτες γνώση της ΜΠΕ και στην συνέχεια να καταθέσουμε εγγράφως τις απόψεις μας εντός 30 ημερών, δηλ. μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010.

Αξιότιμη κα Υπουργέ, ο αξιότιμος Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου κ. Βλαχόπουλος, με το από 10-9-2010 με Α.Π. 4416 έγγραφό του προς εσάς, σάς ενημέρωσε ότι ούτε οι πολίτες ούτε τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν οποιαδήποτε ενημέρωση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3010/2002 και της Κ.Υ.Α. 3711/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄ 2003) και σας παρακαλούσε για τον λόγο αυτό να ανασταλεί η προώθηση της ΜΠΕ μέχρι τον Ιανουάριο 2011, αφού προηγουμένως το ΥΠΕΚΑ ενημερώσει τον Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και τους δημότες του σχετικά. Με το από 5-10-2010 έγγραφό του πάλι ο Δήμαρχος κ. Βλαχόπουλος, επικαλούμενος και την από             14-6-2010 επιστολή του προς εσάς, σάς παρακάλεσε να προβείτε σε μια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον γενικότερο σχεδιασμό ανάπτυξης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας, γνωστοποιώντας ότι αυτή είναι επιθυμία του θεσμοθετημένου οργάνου.
Ήρθε ο κ. Δήμαρχος μαζί με τον βουλευτή του νομού μας, κ. Ι. Δριβελέγκα, σας εξέθεσε όλα τα ανωτέρω και συμφωνήσατε.

Δυστυχώς, με το από 27-10-2010 με Α.Π. 131835 έγγραφό σας αποστείλατε την ΜΠΕ και ζητάτε την ενημέρωση για γνωμοδότηση και έλαβε το έγγραφό σας Α.Π. 5202/29.10. 2010 από τον Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου.

Αμέσως ο Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου κ. Βλαχόπουλος, με  το από 30-10-2010 με Α.Π. 5227 έγγραφό του, διαμαρτυρήθηκε διότι σύμφωνα με τον Νόμο 3463/2006 άρθρο 93 παρ.6, έναν μήνα πριν και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνον για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, και κανένα Νομαρχιακό ή Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει την δημοκρατική και την τυπική νομιμοποίηση να προβεί σε γνωμοδότηση επί του θέματος.

Δεν θέλουμε να αναφερθούμε προς το παρόν σε όλη αυτή την μεθόδευση που έγινε επιμελώς, να έρθει δηλ. μια ΜΠΕ 4.000 σελίδων περίπου και εκατό χαρτών μια εβδομάδα προ των εκλογών, όπου οι αιρετοί μας άρχοντες από τα ξημερώματα μέχρι τα μεσάνυχτα είναι στα δημοτικά διαμερίσματα και ενημερώνουν τους πολίτες για το πρόγραμμά τους, και δεν έχουν χρόνο όχι να μελετήσουν 4.000 σελίδες, αλλά ούτε να κοιμηθούν.

Δεν θέλουμε να αναφερθούμε προς το παρόν στο γεγονός ότι βάζετε να γνωμοδοτήσουν Δημοτικά Συμβούλια και Δήμαρχοι, οι οποίοι από         1-1-2010 δεν θα είναι μέσα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», και ότι θα κληθεί το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να αγωνισθεί για μια απόφαση που έλαβαν όσοι «πήγαν στο σπίτι τους».

Αξιότιμη κα Υπουργέ, έχοντας λάβει γνώση ότι η ΜΠΕ των 4.000 σελίδων βρίσκεται στην Νομαρχία και πρέπει μέχρι τις 29-11-2010 να την έχουμε α)  λάβει, β) μελετήσει, γ) δείξει σε ειδικούς επιστήμονες, δ) καταθέσει τις απόψεις μας, μπήκα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και με έκπληξη είδα  μια Ανακοίνωση, την από 2-11-2010 με θέμα: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το “Επενδυτικό Σχέδιο”  της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και μετά την ανάγνωση αυτού του κειμένου προβληματίστηκα ακόμα περισσότερο.

Παρατηρήσεις και εύλογες ερωτήσεις

1) Η ΜΠΕ απεστάλη με την από 27 Οκτωβρίου 2010 με Α.Π. 131835 προς συγκεκριμένους αποδέκτες α) την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, β) τον Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου, γ) τον Δήμο Αρναίας, δ) τον Δήμο Παναγίας. Η παραπάνω ανακοίνωση της 2-11-2010 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, είναι γενική και αόριστη και δεν απευθύνεται στους αποδέκτες της από 27-10-2010 με Α.Π. 131835 επιστολής.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω: Στείλατε εγγράφως την ΜΠΕ σε συγκεκριμένους αποδέκτες, λάβατε αριθμό πρωτοκόλλου, και  περιμένετε ο Νομάρχης, ο Πρόεδρος του Ν.Σ., οι Δήμαρχοι που δεν έχουν χρόνο αυτές τις ημέρες ούτε να κοιμηθούν, να ψάξουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ για να δουν μήπως έχετε αναρτήσει κάποια σχετική Ανακοίνωση;  Και αν υποθέσουμε ότι κάποιος την δει, αυτή την ανυπόγραφη, αόριστη και γενικόλογη ανακοίνωση είναι δυνατόν να την λάβει υπ’όψιν του;  Είναι νόμιμη αυτή η ανακοίνωση; Επέχει θέση νόμιμης ανάκλησης της ΜΠΕ; Ποιος ακριβώς είναι ο συντάκτης αυτής; (Μπορεί αύριο να μας πείτε λ.χ. ότι εσείς είχατε άγνοια αυτής της ανάρτησης;).

Γιατί εφ’όσον ανακαλείτε την ΜΠΕ (αν φυσικά την ανακαλείτε), δεν ενεργείτε νομίμως, αποστέλλοντας επισήμως και νομίμως έγγραφη ανάκληση προς όλους τους αποδέκτες του από 27-10-2010 με Α.Π. 131835 εγγράφου σας; Γιατί επιβάλλετε αυτή την σύγχυση; Σε τι αποσκοπείτε;

Εντός της εν λόγω αόριστης, γενικόλογης, ανυπόγραφης και αγνώστων αποδεκτών ανακοινώσεως, έχει γραφτεί ότι η αποστολή της ΜΠΕ στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν «επιβεβλημένη νομοθετική πράξη».  Μας λέτε λοιπόν ότι όλα έχουν γίνει νομίμως, που αυτό σημαίνει ότι υποχρεούμεθα να ανταποκριθούμε μέσα στο διάστημα των 30 ημερών να έχουμε καταθέσει μέχρι τις 29-11-2010 τις απόψεις μας;

Επίσης ανακοινώνετε ότι «θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς την τοπική κοινωνία και  η όποια απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου θα ολοκληρωθεί,  αφού εξασφαλισθεί  επαρκέστατος χρόνος προκειμένου να εκφράσουν  τις απόψεις τους οι πολίτες, οι φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς και τα θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής κοινωνίας. Το συνοδευτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ βασίζεται σε απαιτήσεις τόσο της ελληνικής, όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα διαβούλευσης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ως εκ τούτου, έχει “τυπικό” χαρακτήρα».

Αξιότιμη κα Υπουργέ, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, διάφορα blogsκαι sitesέχοντας υπ’όψιν τους αυτή την ανακοίνωση ενημερώνουν τους πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη ότι με αυτή την ανακοίνωσή σας ανακαλείτε δήθεν την διαδικασία γνωμοδότησης και ότι δεν ισχύει η προθεσμία και ότι θα την ξαναστείλετε μετά την 1-1-2011 με την νέα δημοτική αρχή.

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει πλήρης σύγχυση στην τοπική κοινωνία και όλοι να είναι καθησυχασμένοι ότι έχει ανακληθεί η ΜΠΕ, και συνεπώς ότι δεν ισχύουν οι προθεσμίες που έχουν τεθεί με το από 27-10-2010 με Α.Π. 131835 έγγραφό σας.

Είναι γεγονός ότι η ανακοίνωση έχει γραφτεί από νου που επιδιώκει την σύγχυση σε όσους αγνοούν τις «επιστημονικές μεθοδεύσεις» κάποιων ιθυνόντων.

Αξιότιμη κα Υπουργέ, οι ημέρες περνούν, έχουν απομείνει 24 ημέρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας. Πρέπει να πάω στην Νομαρχία να πάρω σειρά και να παραλάβω τις 4.000 σελίδες και τους 100 χάρτες να τα φωτοτυπήσω, να τα μελετήσω και να καταθέσω σύμφωνα με τον νόμο τις απόψεις μου. Θέλω λοιπόν επειγόντως να με πληροφορήσετε εγγράφως για όσα ανωτέρω σας ερωτώ και κυρίως για το εάν η από 2 Νοεμβρίου 2010 Ανακοίνωσή σας επέχει όντως θέση ανάκλησης της ΜΠΕ και του από 27-10-2010 με Α.Π. 131835 εγγράφου σας που έλαβε από τον Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου Α.Π. 5202/29.10.2010 και δεν ισχύουν πλέον οι προθεσμίες που ανακοινώθηκαν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Με την ανακοίνωσή σας, αν προσωπικά κατάλαβα καλά, δεν αναφέρεται ο συντάκτης της στις όποιες διαδικασίες της γνωμοδότησης και στο από 27-10-2010 με Α.Π. 131835 συνοδευτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ για την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ που αφορά εμάς στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή (η οποία γνωμοδότηση είναι –όπως λέει- επιβεβλημένη νομοθετική πράξη και βασίζεται σε απαιτήσεις τόσο της ελληνικής όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα διαβούλευσης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων),  αλλά στην όποια απόφαση του τελικού σταδίου που αφορά την περιβαλλοντική τελική αδειοδότηση του Ε.Σ.Α. της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., που θα ληφθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία ή από την όποια αρμόδια Επιτροπή μετά την κατάθεση των γνωμοδοτήσεων των τοπικών κοινωνιών. Εννοεί δηλαδή, ότι αφού λάβετε κανονικά την γνωμοδότηση της τοπικής κοινωνίας, δεν θα προβείτε δήθεν στην αδειοδότηση πριν εκφρασθούν οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών; Και τώρα αυτό που καλούνται να κάνουν, τι είναι;

Αξιότιμη κα Υπουργέ, η υλοποίηση αυτού του επενδυτικού έργου θα γίνει στην περιοχή που κατοικούμε, θα επηρεάσει το περιβάλλον, την υγεία, την ζωή μας. Έχουμε έννομο συμφέρον άμεσα να πληροφορηθούμε τι ισχύει και γι’αυτό περιμένω επειγόντως την έγγραφη απάντησή σας.

Ελπίζω να μην λάβω την απάντησή σας μία εβδομάδα πριν την λήξη της προθεσμίας που όρισε η Ν.Α.Χ. Υπολογίστε ότι έχω να λάβω 4.000 σελίδες να μελετήσω.

Παρακαλώ επειδή συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, η απάντησή σας επιβάλλεται να είναι 1) συγκεκριμένη και πλήρως κατανοητή, 2) με συγκεκριμένο αποδέκτη τον αιτούντα, 3) ενσφράγιστη και ενυπόγραφη,  4) με αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου εκ του Υπουργείου
και να μου σταλεί άμεσα  α) στο φαξ 23720-32135, β) στο email:  [email protected] γ) να μου αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:  Για Αρχιμ. π. Χριστόδουλο Αγγελόγλου, Τ.Θ.1, Τ.Κ. 63076 Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής.

Παρακαλώ επίσης να μου αποστείλετε σήμερα –όπως ο νόμος ορίζει- που παραλαμβάνετε την παρούσα, το αποδεικτικό παραλαβής στο φαξ23720-32135 που να αποδεικνύει α) ποιος ήταν ο παραλήπτης της παρούσας, β) ποιος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου που έλαβε η παρούσα εκ του Υπουργείου  και γ) ποια η ημερομηνία που παρελήφθη.

Μετά τιμής,
ο αιτών,

Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου
κάτοικος Δήμου Αριστοτέλη


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.