Mε αδιαφανείς διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε “ΝΑΙ” στο κυάνιο


Οργανώσεις καταγγέλλουν αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η μεταλλευτική βιομηχανία πανηγυρίζει για την απόρριψη του κρίσιμου ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για απαγόρευση της χρήσης κυανίου στις τεχνολογίες εξόρυξης

cyanide-toxicΠεριβαλλοντικές οργανώσεις επέκριναν τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Janez Potocnik επειδή εισάκουσε τις ομάδες συμφερόντων των βιομηχανιών εξόρυξης αντί για το δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας το ψήφισμα για την απαγόρευση της χρήσης κυανίου στις διαδικασίες εξόρυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να ανοίξει δημόσια συζήτηση για το θέμα.

Το ψήφισμα, που εισηγήθηκε το Κοινοβούλιο το Μάιο και ήταν ένα από τα ισχυρότερα ψηφίσματα σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που έχει περάσει ποτέ, καλεί την Επιτροπή “να εισηγηθεί την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κυανίου στις τεχνολογίες εξόρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το τέλος του 2011, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να προστατευθούν οι υδατικοί μας πόροι και τα οικοσυστήματα από τη ρύπανση με κυάνιο από εξορυκτικές δραστηριότητες. “[1]

Ωστόσο, ενώ οι επανειλημμένες προσπάθειες από τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχει στη διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή της απαγόρευσης δεν είχαν ανταπόκριση από την Επιτροπή [2], πηγές της μεταλλευτικής βιομηχανίας κυκλοφορούν άρθρα όπου καυχώνται για την ενεργό συμμετοχή τους στην κατάρριψη του ψηφίσματος, μέσω του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εξορυκτικών Βιομηχανιών, μια επιτροπή του βιομηχανικού λόμπι που συγκροτήθηκε για να συμβουλεύει την Επιτροπή. [3]

“Είναι αυτή η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και την ενεργό δημόσια δραστηριοποίηση;” ρωτά η Μαρία Καδόγλου από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων. “Είναι ένα κακό ξεκίνημα για τη νέα Επιτροπή Περιβάλλοντος, εάν ο κ. Potocnik αγνοεί ένα από τα ισχυρότερα και πλέον αναγκαία για το περιβάλλον ψηφίσματα από τους δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους των πολιτών της Ε.Ε.”.

Ο Ντανιέλ Ποπόφ του CEE Bankwatch Network από τη Βουλγαρία συμπληρώνει: «Ενώ η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η υφιστάμενη Οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα είναι αρκετά ισχυρή για να διασφαλίσει τόσο το περιβάλλον και την υγεία από ατυχήματα με κυάνιο όσο και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η εμπειρία από τη Βουλγαρία δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι Περιβαλλοντικές Εγκρίσεις για την εκχύλιση χρυσού με κυάνιο δίδονται χωρίς επαρκή δημόσια διαβούλευση, χωρίς προτάσεις για τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, και χωρίς επαρκή σχέδια για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. “[4] (Σημ: Αναφέρεται στην περίπτωση του μεταλλείου χρυσού του Chelopech).

“Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη μόνο μία άποψη – αυτήν του λόμπι της μεταλλευτικής βιομηχανίας – και ότι δεν υπάρχει χώρος για τα επιχειρήματα των Ευρωπαίων πολιτών των οποίων η υγεία και το περιβάλλον καταστρέφεται και απειλείται από τη ρύπανση με κυάνιο. Πώς μπορεί ο κ. Potocnik δέχεται τις εξορυκτικές εταιρείες σαν τους καλύτερους συμβούλους για θέματα περιβάλλοντος και υγείας; », είπε η Κατερίνα Ventusova από την Greenpeace στη Σλοβακία.

“Aπαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει τα αυτιά της στα επιχειρήματα όλων των ενδιαφερομένων μερών και να ξεκινήσει αμέσως μια διαφανή και περιεκτική διαδικασία διαβούλευσης για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος”.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Daniel Popov
CEE Bankwatch Network/Center for Environmental Education and Information, Sofia
Tel: + 359 886 818 794

Maria Kadoglou
Hellenic Mining Watch, Greece
Tel: +30 697 4371 552

Katerina Ventusova
Greenpeace Slovakia
Tel: + 421 905 921 918

Σημειώσεις:

1. Το “ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη γενική απαγόρευση της χρήσης κυανίου στις τεχνολογίες εξόρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» πέρασε με 488 ψήφους υπέρ της απαγόρευσης έναντι 48 κατά. Είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

2. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έστειλαν μια πρώτη επιστολή προς τον κ. Potocnik στις 21 Μαΐου, ζητώντας μια διαφανή και περιεκτική διαδικασία διαβουλεύσεων. Δεν υπήρξε καμιά απάντηση και πρόσφατα τηλεφωνήματα στο γραφείο του κ. Potocnik, δεν κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες. Βλέπε την «Επιστολή CEIE και Alburnus Maior για λογαριασμό των περιβαλλοντικών οργανώσεων από το Συνασπισμό για Ε.Ε. Ελεύθερη από Κυάνιο» (pdf).

3. Mining Journal Online, η Ε.Ε. απορρίπτει πρόταση για απαγόρευση του κυανίου, 5 Ιουλίου 2010.

Proactive Investors, η αδειοδότηση της EMED Mεταλλευτικής παίρνει ώθηση καθώς η Ε.Ε. αποκρούει την πρόταση για απαγόρευση του κυανίου, 5 Ιουλίου 2010.

4. Μια περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή της Οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα από ένα κράτος μέλος έχει αποτύχει, είναι στην υπόθεση της εισαγωγής της χρήσης κυανίου στο μεταλλείο Chelopech στη Βουλγαρία. Εδώ το Βουλγαρικό δικαστήριο ανακάλεσε την Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ επί του παρόντος οι τοπικές κοινωνίες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτίθενται με όλα τα νόμιμα μέσα και σε διάφορες άλλες προτάσεις χρήσης τεχνολογιών εκχύλισης με κυάνιο. Επιπλέον, οι κίνδυνοι από τη διασυνοριακή ρύπανση, δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς και οι κατάντι Ελληνικές κοινότητες των ποταμών Άρδα και Μαρίτσα/Έβρου δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν γνωμοδοτήσει, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση Espoo για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο.


6 απαντήσεις στο “Mε αδιαφανείς διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε “ΝΑΙ” στο κυάνιο”

 1. Και πάλι δεν τα διαβάζουμε ολόκληρα τα κείμενα φίλοι μου…ή μάλλον κατά το δοκούν. Η σημείωση νο.3 αναφέρει πεντακάθαρα:
  Recently, the company’s representatives had actively participated in industry consultations, with regard to the proposal…were recently invited to participate in industry committees as part of The European Association of Mining Industries – Euromines.
  Δηλαδή, οι εκπρόσωποι της εταιρίας συμμετείχαν σε επιτροπές του φορέα τους, ΕUROMINES, του ευρωπαϊκού ΣΜΕ. Είναι αυτό μεμπτό?
  Euromines committees provide support for the Raw Materials Initiative of the European Union to promote and facilitate Europe’s access to minerals and the resurgence of the mining industry in Europe.
  Oι επιτροπές της ΕUROMINES, υποστηρίζουν την Πρωτοβουλία της ΕΕ για τις Πρώτες Ύλες. Αυτό όχι μόνο δεν είναι μεμπτό αλλά είναι φυσικότατο.
  “One specific task has been the protection of international metal production from the proposals of some single-issue lobby groups to ban the use of the industrial chemical cyanide”, EMED stated.
  Ούτε και το τελευταίο είναι μεμπτό, είναι απόλυτα θεμιτό να ενημερώσουν την ΕΕ οι φορείς της βιομηχανίας για να προστατευθεί η παραγωγή της από κινήσεις όπως αυτές που προπαρασκεύασαν το ψήφισμα της 6ης Μαϊου. Όμως, όλοι αυτοί εισηγούνται στην ΕΕ μέσω απόλυτα διαφανούς διαβούλευσης σε θεσμοθετημένο συμβουλευτικό όργανο, το Raw Materials Supply Group. Και εδώ κάνετε μέγα λάθος να κατηγορείτε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, διότι το τελευταίο όργανο δεν συμβουλεύει τη δική του Γεν Δ/νση, αλλά την Enterprise…Το μόνο που ίσως έκανε ο άνθρωπος, θα πρέπει να είναι απλώς ότι ζήτησε την γνώμη της. Αλλά αυτό το όφειλε.

  • H μομφή αφορά τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, αλλά αυτό είναι κάτι με το οποίο εσείς μάλλον δεν έχετε σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΦΕΙΛΕΙ να έχει. Διαβούλευση που γίνεται μόνο με τη μια πλευρά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ!

   Τι έχει γίνει εδώ πέρα; Βγήκαν οι μεταλλευτικές εταιρείες και ανακοίνωσαν κομπάζοντας ότι έβαλαν το χεράκι τους σε αυτή την απόφαση της Επιτροπής, τη στιγμή που οι οργανώσεις των πολιτών προσπαθούσαν (εγγράφως) να πληροφορηθούν με ποιο τρόπο θα γίνει η απαιτούμενη διαβούλευση και δεν έπαιρναν καμία απάντηση… Πολύ απλά, οι εταιρείες (ή ο Σύνδεσμός τους, που είναι το ίδιο) τα συμφώνησαν ωραία και καλά με τον Επίτροπο – και δεν φτάνει που το έκαναν, αυτοκαρφώθηκαν (και κάρφωσαν και την Επιτροπή) κάνοντας το βούκινο!

   H “επίσημη” απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην επιστολή μας σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης – η οποία στάλθηκε άρον-άρον ΜΕΤΑ από το δελτίο τύπου που δημοσίευσα με καθυστέρηση – επιβεβαιώνει τις υποψίες μας. Ο Επιτροπος “διαβουλεύθηκε” αλλά μόνο με ορισμένους από τους stakeholders, δηλαδή ΜΟΝΟ με τη βιομηχανία… Επίσημη απάντηση στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που ήταν από τα ισχυρότερα που έχουνε βγει ποτέ, δεν υπάρχει ακόμα, δυομιση μήνες μετά… Εν τω μεταξύ, μαθαίνουμε τι είπε ο Επίτροπος από τις ανακοινώσεις των εταιρειών (τον κ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη βλέπω… μικρός ο κόσμος)!

   Αυτά είναι αστεία πράγματα και αν μη τι άλλο εκθέτουν την Επιτροπή η οποία ΟΦΕΙΛΕΙ όχι μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Και πολύ λίγα του είπαμε στο ΔΤ, έπρεπε να πούμε περισσότερα!

  • Αγνοεί η Κομισιόν το Ευρωκοινοβούλιο
   για την απαγόρευση χρήσης κυανίου

   Μεγάλα ερωτήματα για το αν και με ποια κριτήρια και διαδικασία απέρριψε η Κομισιόν το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

   Από πανηγυρικές ανακοινώσεις των λόμπυ των μεταλλευτικών επιχειρήσεων έγινε γνωστό πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να πάρει πρωτοβουλίες για να ανταποκριθεί στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου της 5ης Μαΐου, που ζητούσε την πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση ενώσεων κυανίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
   Το ψήφισμα αυτό είχε γίνει δεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, με 488 ψήφους υπέρ, 48 κατά και 57 αποχές. Η πρόταση ψηφίσματος ήταν μια πρωτοβουλία Ούγγρων Ευρωβουλευτών, οι οποίοι συνεργάστηκαν αρχικά με τον Μιχάλη Τρεμόπουλο εκ μέρους του Ευρωπαίων Πράσινων και εν συνεχεία κατάφεραν από κοινού να πείσουν Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες του ευρωκοινοβουλίου.
   Για την ευρωπαϊκή πολιτική για την κυάνωση αλλά και για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης κυανίου σε ορυχεία της Βουλγαρίας που απειλούν με ρύπανση και τον Έβρο, έχει καταθέσει ερωτήσεις προς την Επιτροπή ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχ. Τρεμόπουλος. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων μεταλλουργίας με κυάνιο, που προς το παρόν έχουν σταματήσει χάρη στις αντιδράσεις των κατοίκων και σε δικαστικές προσφυγές.
   «Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, αποφάσεις ευρωπαϊκών οργάνων να ανακοινώνονται από λόμπυ οικονομικών συμφερόντων, πριν την επίσημη παρουσίαση τους», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. Ακόμη πιο ανησυχητικό όμως είναι όταν, αντί για πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος, η Κομισιόν επιμένει στη συνέχιση μιας από τις πιο επικίνδυνες και καταστροφικές πρακτικές στη βιομηχανία. Αντί για αναβάθμιση του ρόλου του ευρωκοινοβουλίου, αγνοεί ένα περιβαλλοντικό ψήφισμά του με μια από τις ισχυρότερες πλειοψηφίες στην ιστορία του. Αντί για ανοικτές διαδικασίες και διαβούλευση με την Κοινωνία των Πολιτών, αποφασίζει με παρασκηνιακές διαδικασίες και με αδιευκρίνιστα κριτήρια».

   Περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Τρεμόπουλος 6982 689868,
   Τάσος Κρομμύδας 6945 940916

 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 27 μέλη και έδωσε πράσινο φως στη χρήση κυανίου, γράφοντας στα παλιά της παπούτσια την ισχυρά αντίθετη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Γνωρίζει κανείς πως ακριβώς ψήφισαν τα μέλη αυτά, μετά την εισήγηση του επιτρόπου περιβάλλοντος να επιτραπεί η χρήση κυανίου;

  • Aπόσπασμα από την απάντηση που έδωσε ο Ποτόκνικ (τον Ιούλιο) στην επιστολή που του στείλαμε (τον Μάιο) για να μας ενημερώσει με ποιο τρόπο θα συμμετέχουμε στη διαδικασία. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες πανηγυρίζανε για την απόρριψη του ψηφίσματος!

   “…for the preparation of the answer and the position of the Commission on
   the oral question and on the resolution, we did consult several persons
   having an in depth knowledge of the mining sector, including EuroMines,
   Member States in which gold mines are in operation, independent
   consultant … ”

   Το ψήφισμα δεν έφτασε καν μέχρι την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ο Ποτόκνικ το απέρριψε μετά από μια προκαταρκτική συζήτηση με αυτούς που αναφέρει, άντε και με 1-2 Γενικές Διευθύνσεις ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.