Συνάντηση κινήσεων πολιτών με την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μ. Καραβασίλη


Δελτιο τυπου

Συνάντηση εκπροσώπων κινήσεων πολιτών με την ειδική γραμματέα επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Μ. Καραβασίλη

Την Τετάρτη, 7 Απριλίου, εκπρόσωποι κινήσεων πολιτών, από τρεις νομούς της χώρας, συναντήθηκαν με την ειδική γραμματέα επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Καραβασίλη, προκειμένου να της θέσουν τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών τους, καθώς και τις προτάσεις τους για τις αναγκαίες αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα πραγματοποίησης συνάντησης με την υπουργό περιβάλλοντος, ενέργειας & κλιματικής αλλαγής, που δεν έγινε εφικτή, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων της κ υπουργού.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν η “Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας”, οι “Πολίτες Φωκίδας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό”, η “Κίνηση Ενεργών Πολιτών Λιδωρικίου ενάντια στην καταστροφή της Γκιώνας, η “Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον” και το “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων”. Στη συνάντηση εκδήλωσε ενδιαφέρον και παρευρέθηκε, λόγω της ενασχόλησής της με σχετικά θέματα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Διώτη, ενώ παραβρέθηκαν επίσης στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, από την πλευρά του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Οι εκπρόσωποι των κινήσεων πολιτών έθεσαν υπόψη της κ. Καραβασίλη και των συνεργατών της τα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών τους, απόρροια δραστηριοτήτων όπως: η εκτεταμένη εξόρυξη (ιδιαίτερα η επιφανειακή) βωξίτη στη Φωκίδα, η λειτουργία των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, η εκτεταμένη βιομηχανική επέκταση στη Βοιωτία (Οινόφυτα, Αντίκυρα, Θίσβη), καθώς και η εξελισσόμενη προσπάθεια δημιουργίας του νέου μεγάλου ενεργειακού κέντρου στη Βοιωτία.

Κυρίως, όμως, ανέδειξαν μια σειρά ζητημάτων θεσμικού χαρακτήρα, τα οποία αγγίζουν το σύνολο των περιοχών που εκπροσωπήθηκαν. Επισημάνθηκε, με εμφατικό τρόπο, το γεγονός ότι, πέρα από την ελλιπή ή στρεβλή εφαρμογή των νόμων, υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετήματα που αντί να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ευνοούν ή νομιμοποιούν την καταστροφή του. Ως κυρίαρχα ζητήματα αναδείχθηκαν:

1. Η ανάγκη θεσμικής κατοχύρωσης της ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς, που την υποβαθμίζει σε μια διαδικασία έκφρασης γνώμης τυπικού χαρακτήρα, όταν όλα έχουν ήδη κριθεί ή κρίνονται σε επίπεδο υπηρεσιών και υπουργείων και που, σχεδόν ποτέ, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η επανεξέταση και αναθεώρηση σημείων του νέου γενικού και ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας. Ειδικότερα, του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία, με την απόσυρση των διατάξεων που επιτρέπουν τη χωροθέτηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσα σε δάση και προστατευόμενες περιοχές.
3. Η ανάγκη αναθεώρησης του απαρχαιωμένου μεταλλευτικού κώδικα, στον οποίο η μεταλλεία θεωρείται a priori δραστηριότητα εθνικής ωφέλειας και προστατεύεται αναλόγως, δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά ούτε λαμβάνεται μέριμνα για το περιβάλλον, κατοχυρώνεται ένα ανεξέλεγκτο ιδιοκτησιακό καθεστώς μέσω των οριστικών παραχωρήσεων μεταλλείων, χωρίς να παίρνονται υπόψη ατομικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια.
4. Η θέσπιση καθεστώτος ειδικής προστασίας των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) των περιοχών NATURA 2000, ο ορισμός φορέων διαχείρισης και η εκπόνηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ειδικών περιβαλλοντικών μελετών.
5. Η ανάγκη προστασίας των πηγών υδροληψίας για την παραγωγή πόσιμου νερού μέσα και από την οριοθέτηση των υδατορεμάτων, που πολλές φορές πλήττονται από τις ανεξέλεγκτες βιομηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες.
6. Η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την ουσιαστική αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης, παλαιών και νέων, που εκτός από μια ανάσα στο βαριά τραυματισμένο περιβάλλον, ιδιαίτερα της Φωκίδας, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η κ. Καραβασίλη και τα στελέχη της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος διαβεβαίωσαν ότι, από πλευράς του ΥΠΕΚΑ, υπάρχει η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τέθηκαν. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ζήτησαν την υποβολή υπομνημάτων, τόσο για τα γενικά, όσο και για τα ειδικά ζητήματα κάθε περιοχής, κάτι στο οποίο δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι των κινήσεων πολιτών. Επισημαίνεται, πάντως, ότι δεν υπήρξε ανάληψη της οποιασδήποτε δέσμευσης, πέραν της υπόσχεσης για την πραγματοποίηση συστηματικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων στις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού πόλου της Αντίκυρας Βοιωτίας και της αναστολής εφαρμογής του σχεδίου δημιουργίας νέας βιομηχανικής περιοχής στη Ριτσώνα Βοιωτίας.

Σαν καλλιέργεια κλίματος περιορισμένων προσδοκιών μπορεί να εκληφθεί η υπόμνηση, που επαναλήφθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνάντησης, των υπέρμετρων δυσκολιών της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος να ανταποκριθεί στο ρόλο της, λόγω του ελάχιστου προσωπικού της και της πολυδιάσπασης των δραστηριοτήτων της, γεγονός που εμποδίζει την τήρηση ενός συστηματικού προγραμματισμού ελέγχων των πλέον επικίνδυνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι εκφράστηκε η διάθεση για συνέχιση των επαφών υπουργείου και κινήσεων πολιτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και νέες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον, με πιο εξειδικευμένη ατζέντα, ανά περιοχή ή θέμα.

8/4/2010

Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Λιδωρικίου ενάντια στην καταστροφή της Γκιώνας
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
Πολίτες Φωκίδας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον

Επικοινωνία:

Τάσος Αφέντης – [email protected]
Μαρία Καδόγλου – [email protected]
Νάντια Γιώτη – [email protected]
Τάσος Κεφαλάς – [email protected]


9 απαντήσεις στο “Συνάντηση κινήσεων πολιτών με την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μ. Καραβασίλη”

 1. Μετά την έμπρακτη και δημοσία αναγνώριση σας από την επίσημη πολιτεία του ισότιμου ρόλου τον κινήσεων πολιτών φαντάζομε ότι τα τσογλανια τύπου Αλήθεια ,Stringer θα εξαφανιστούν από αυτό το μπλοκ… με ένα δημόσιο συγνώμη …

 2. Οποιος πιστευει ότι εφεξης την επισημη πολιτεια θα την εκπροσωπουν ανθυποστελεχη τυπου Καραβασίλη είναι πολύ μακρια νυχτωμένος. Ο κυβος ερριφθη και η 35-ετής αποβιομηχανιση της χωρας –όχι λογω των «μυστικων συμφωνιων» Ελλαδας/Ευρ.Ενωσης, που ανακαλυψε ο Σερλοκ Χολμς της Οικολογιας και του Τουρισμου «Μεγαλος Αδελφος»- οδηγει «αναγκαστικά» (όπως θα ελεγαν και τα μεσηλικα φρικια της πάλαι ποτέ εξωκοινοβουλευτικης αριστερας) στην αναληψη της πραγματικης διακυβερνησης της χωρας από την κα Μερκελ, το ΔΝΤ και την Ευρ.Κεντρικη Τραπεζα. Εάν αυτοι θελουν –και μονον τοτε- στην χωρα θα επικρατησει το μοντελο του παρασιτικου τουρισμου και της μικρής μη εντατικής καλλεργειας βιο-αγγουριων και βιο-τοματας. Εάν αυτοι θελουν –και μονον τοτε- θα επιβιώσουν οι τοπικες μαφιες που κατ’ευφημισμον ονομαζονται «Δήμοι», «Κοινοτητες», «Συλλογοι απασχολούμενων στον Τουρισμό», κ.λπ. και απορροφουν τα κονδυλια της κεντρικής διοικησης. Εάν αυτοι θελουν –και μονον τοτε- οι διασκεδαστες των τοπικων κοινωνιων που εχουν γλαφυρα ονοματα όπως «Οικολογικη κινηση για την διασωση της φωκιας, της αρκουδας και … της τσεπης τοπικων παραγόντων» θα συνεχίσουν να προσφερουν αλλοθι οικολογικης ευαισθησίας στη ψευδο-πρασινη κεντρικη διοίκηση. Εάν όμως δεν θελει η κα Μερκελ τι θα κανει ο Κατσαντωνης και ο Ανδρούτσος της Οικολογιας (βλ. Καραβασίλη και Μπιρμπίλη)? Απαντηση: Θα βαλουν τον Ελληνικο λαο να ΠΛΗΡΩΣΕΙ σε ζεστο χρημα. Τοσο απλό.
  Δεν λεω, είναι γλυκο και αυξανει την επαναστατικη αυταρεσκεια κάθε αγωνιστη οικολόγου ο συναγελασμος με «θεσμικούς οικολόγους» και η αισθηση της συζητησης ως «ισος με ίσον(η)» με εκπροσωπους της κυβερνησης που υποδύονται τα επαναστατημενα φρικια των φοιτητικων αμφιθεατρων των δεκαετιων ’80 και ’90 (λεγε με Καραβασίλη). Όμως αυτή η ψευδαισθηση δεν αλλαζει την πραγματικότητα: Η ΗΔΗ Χρεωκοπημενη Ελλαδα (δηλ. ο λαός της, δηλ. το φτωχότερο κομμάτι του) θα πληρωσει πανακριβα και επι μια τουλαχιστον 10-ετια τους πολιτικούς μαχαλόμαγκες και τους σιτιζομενους-από-το-δημοσιο οικολογούντες που σχεδιασαν, οργανωσαν και υλοποίησαν την πληρη αποβιομηχανιση της χωρας. Το μηνυμα τωρα, στα μέσα του Απριλη 2010, από το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον (ΔΝΤ) είναι δυστυχως ένα: Τα οικολογικα αγγουρια και η «Τουριστικη Βιομηχανια» (μην χ…ω) δεν μπορουν να σωσουν την μπατιρο-Ελλαδα. Τωρα όλοι βαζουμε πολύ βαθια το χερι στην τσεπη και πληρωνουμε (ενώ χρεωνουμε και τα παιδια και τα εγγονια μας).
  Αντε λοπον, Ευαίσθητοι όλης της Επικρατειας, πιειτε και ένα τσιπουρο στην υγεία της «πρασινης ΥΠΑναπτυξης»..

  ΥΓ. «Μεγαλε Αδελφε»με το μικρο μυαλο και τις αντιιμπεριαλιστικες ανησυχιες ριξε μια ματια και σ’αυτό
  http://www.oakke.gr/posters2010/krisi230310.htm

 3. εγω παλι δεν καταλαβαίνω. Είναι καλή η κυρία που σας δέχεται και συνομιλεί μαζί σας και είναι αίσχιστος ο υφυπουργός πολιτικός της προιστάμενος , που του τα σουρνετε διαρκώς?
  Και πως αυτοί επικοινωνούν και αποφασίζουν? Μήπως μέσω υμών???
  Μήπως πεέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι?

  • Ο πολιτικός προϊστάμενος είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και είναι υπεύθυνος αν οι αποφάσεις είναι παράνομες. Απλό είναι.

 4. Αγαπητέ Doctor Mirabilis την πτώχευση της Ελλάδος που ανακοινώθηκε επίσημα την χρεώνετε πάντως ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Γεώργιος Αντρέας Παπαντρέου κατά πολλούς Παπατζής

 5. Παιδιά καλα κανατε και πηγατε. Πιστευετε ομως πως θα εχετε αποτελεσμα? Η οταν φευγατε εσεις εμπαινε απο την αλλη πορτα ο Κυριακοπουλος, εθνικος ευεργετης της Φωκιδας?

  Πιστευουμε πως η ληστεια δεν εχει ορια και πως πολλες φορες η ασχετη πολιτικη ηγεσια το μονο που καταλαβαινει ειναι η δυναμικη κινητοποιηση.

  καλο κουραγιο παντως στον αγωνα σας

  • Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από μας που να μην τα σκέφτεται αυτά που λες. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τι γίνεται…

   Πήγαμε εκεί με σκοπό να θέσουμε όχι τόσο τα συγκεκριμένα προβλήματα κάθε περιοχής, αλλά κυρίως κάποια αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα που πιστεύουμε ότι είναι η πηγή του κακού. Έχουμε Μεταλλευτικό Κώδικα της Χούντας που καμία κυβέρνηση της μεταπολίτευσης δεν τολμάει ν’ακουμπήσει. Προφανώς, αφού έτσι συμφέρει τις εταιρείες. Θα πεις, οι Αμερικάνοι έχουν μεταλλευτικό νόμο της άγριας Δύσης του 1872 και δεν καταφέρνουν να τον αλλάξουν… σωστό κι αυτό…

   Έχουμε χωροταξικό σχεδιασμό που βάζει μεταλλεία και βιομηχανίες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και που είναι ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ των θέσεων του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων!!! Για να μη μένουν αμφιβολίες δηλαδή… Και χιλια δυο άλλα: απροστάτευτες “προστατευόμενες” περιοχές, Υπουργούς που ανερυθρίαστα παρανομούν κ.λ.π.

   Με δυο λόγια, έχουμε ένα θεσμικό πλαισιο φτιαγμένο ειδικά για να δένει τα χέρια στους πολίτες και να τους αφαιρεί όλες τις νόμιμες δυνατότητες αντίδρασης. Παραμένει το ΣτΕ για να διορθώνει εκ των υστέρων τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης, αλλά κι αυτό δεν είναι λύση.

   Αγαπητέ φίλε, κανείς δεν εύχεται να φτάσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις αν και ξέρουμε ότι μάλλον θα χρειαστεί. Μέχρι τότε, έχουμε υποχρέωση σαν πολίτες να απευθυνθούμε στο Κράτος ΜΑΣ, με κάθε δυνατό τρόπο. Δεν έχουμε αυταπάτες, ξέρουμε τι συμφέροντα παίζονται και δεν περιμέναμε φυσικά να μας πει κανείς “Τι θέλετε; Να αλλάξουμε τον μεταλλευτικό κώδικα; Αμέσως! Το χωροταξικό της βιομηχανίας; Εφτασεεε!!!”.

   Κι εγώ πιστεύω ότι κάναμε καλά που πήγαμε και τα θέσαμε αυτά τα ζητήματα. Όμως, αν όλες οι άλλες προσπάθειες αποτύχουν, εμείς θα προσφύγουμε στον υπέρτατο νόμο, το Σύνταγμα.

 6. Προς greekminers, antigoldgreece, κρυβομενο «Μεγαλο Αδελφο με το Μικρο Μυαλο» και λοπούς συγγενείς:
  Συγκρατηθειτε! Η δικαιη αγανακτησή σας και η επαναστατικότητα σας, που ξεχειλιζει, μπορει να σας θολωσει το μυαλό και να σας κανει εκτος από υπερασπιστες του ακροτελευτιου αρθρου του Συνταγματος (βλ. antigoldgreece) και οργανωτες δυναμικων κινητοποιησεων (βλ. greekminers) να σας οδηγησει σε ριζικη ανατροπη του κατεστημένου.

  greekminers, είναι απλο για επαγγελματιες επαναστατες: για να μην μπαινει ο Κυριακοπουλος από την πισω πορτα της Καραβασιλη πιαστε ωρε τα περασματα! Στηστε καραούλια παντου ετσι ώστε κανενας βιομηχανος να μην μπαινει στο υπουργειο!
  antigoldgreece, μετα από τον Πετρουλα και την Νεολαια Λαμπρακη εσενα ακριως περιμενε η Ελλαδα να υπερασπιστει το Συνταγμα. Νοιωθουμε ολοι ανακουφιση!

  Με τη ευκαιρια, μην ξεχνατε μεσα στον επαναστατικο σας οιστρο αυτό που ειπε ο συμβιβασμενος λακές Μπερναρντ Σω: Οι επαναστατες ποτε δεν ξαλαφρωσαν το λαο. Απλως εριξαν το βαρος σε αλλους ωμους. Εμπρος, λοιπον αγωνας γενικός, παλλαϊκός για να πανε τα μεταλλεια στους λιγουρηδες του Τριτου κοσμου! (μην στερηθείτε αυτοκινητα, τηλεορασεις, μαγνητικούς τομογραφους, φαρμακα και λιπασματα: αγανακτισμενοι επαναστατες εισαστε όχι και κοροϊδα).

 7. ΑΝΑΠΛΑΘΟΝΤΑΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ στο ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ πάντα δε
  ταύτα
  “ΑΝΑΛΩΜΑΣΙ της ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ”.

  Πώς υπολογίσθηκαν τα 60 στρέμματα δηλαδή το ¼ της συρρικνούμενης δασικής εκτασης των 235 Στρεμ.; Από πραγματογνώμονα αρχιτέκτονα που δούλεψε επί πολλούς μήνες με τα τοπογραφικά σχέδια, και κυρίως με μακροχρόνια γνώση του αντικειμένου. Σε τέτοιας μορφής «Δημόσια εργα» χρειάζεται ειδικευμένους ανθρώπους η αντιπαράθεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλων των βαθμών, την οποία ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζής, που μελέτησε τις ενστάσεις μας ενεργοποιήθηκε περί των Αυθαιρέτων.
  Πολλοί εξέχοντες πολίτες και 25 Αθηναίοι δικηγόροι και καθηγητές πανεπιστημίων με πρώτο τον καθηγητή και πρώην υπουργό και δικηγόρο Γεώργιο- Αλέξανδρο Μαγκάκη, έχουν υπογράψει εδω και μήνες κείμενο διαμαρτυρίας και θα ακολουθήσουν κι άλλοι…….
  Προς το παρόν ασχολούμαστε με μετρήσεις και επιμετρήσεις για να αποδείξουμε το εύρος της περιβαλλοντικά εγκληματικής «Σφράγισης – συμπίεσης γης & εδάφους» και ενταφιασμού Δομικών υλικών και κατασκευών ΜΠΕΤΟΝ 5-6,000 κυβ.μέτρων στην αιωνόβια αναγνωρισμένη κεντρική δασική έκταση του Μνημειακού – Ιστορικού Πεδίου του Άρεως της πρωτεύουσας.

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews

  “Καί τούς πονηρούς μή ποτ’ αύξαν’ εν πόλει κακοί γάρ εμπλησθέντες ή νομίσματος, ή πόλεος εμπεσόντες είς αρχήν τινά, σκιρτώσιν αδόκητ’ ευτυχησάντων δόμων – “Ευριπίδου Ερεχθεί”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.