Μπορούν να συνυπάρξουν εξορύξεις και τουρισμός;


053Άρθρο από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων – Τμήμα Φωκίδας”

Μια από τις συχνότερες ερωτήσεις που τίθενται σχετικά με την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες εξόρυξης είναι το κατά πόσο μπορούν να συνυπάρχουν εξορύξεις και τουρισμός. Το ερώτημα αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά απορρέει από την εξής πραγματικότητα:

-Τα κοιτάσματα ορυκτών στην Ελλάδα συμπίπτει να βρίσκονται στη πλειοψηφία τους σε περιοχές που είναι από τις ομορφότερες της χώρας μας ,άρα και στις πιο προνομιακές για την ανάπτυξη τουρισμού.

– Όπως επανειλημμένα έχουν αναφέρει ο σημερινός πρωθυπουργός κος Παπανδρέου, οι αρμόδιοι Υπουργοί, ο πρόεδρος της ΝΔ κος Σαμαράς, αλλά και οι προκάτοχοί τους στο παρελθόν ,ο τουρισμός είναι η «ναυαρχίδα» της Εθνικής μας Οικονομίας και ο τομέας στον οποίο η χώρα μας έχει, για πολλούς λόγους ,το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών.

Μπορεί να συνυπάρξουν εξορύξεις και τουρισμός ;;; Εάν ναι, ποια είναι τα παραδείγματα περιοχών όπου συνυπάρχουν εξορύξεις και τουρισμός;;; κάτω από ποιες προϋποθέσεις συμβαίνει αυτό;;;;

Πιο κάτω παραθέτουμε στοιχεία και διευκρινίσεις που πιστεύουμε ότι βοηθάνε όποιον ενδιαφέρεται, αλλά δεν έχει ασχοληθεί έως τώρα , να απαντήσει μόνος του σε αυτές τις ερωτήσεις .

Η έννοια του «ανταγωνισμού» είναι σε όλους γνωστή, όπως και η σημασία της φράσης «σύγκρουση συμφερόντων» .Που τα συναντάμε αυτά σε κείμενα σχετικά με το ερώτημα «εξορύξεις ή τουρισμός»;

1) Τι λέει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων:

Giona_2008-09-011Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), που εκπροσωπεί όλες τις επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου, είχε στείλει τις θέσεις του στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά για να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του Νέου Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου της Ελλάδας και των Ειδικών Χωροταξικών Βιομηχανίας και Τουρισμού . Στην επιστολή αυτή, στη τελευταία σελίδα με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του ΣΜΕ,αναφέρεται :

«….. Να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και σε συνάρτηση με άλλους ανταγωνιστικούς με την εξόρυξη τομείς (π.χ. τουρισμός), με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και τους βέλτιστους συνδυασμούς, ανάλογα και με τον ορυκτό πλούτο κάθε περιοχής.».

2) Τι συναντάμε στην Ελληνική Νομοθεσία:

α) Τον Φεβρουάριο 2009 υπογράφηκε από τον κ. Σουφλιά του ΥΠΕΧΩΔΕ και τους συναρμόδιους Υπουργούς το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία. Στα ιδιαίτερα στοιχεία για το νομό Φωκίδας, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, αναφέρονται τα εξής:

« Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Η γενικά χαμηλή ανάπτυξη της βιομηχανίας δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά το ζεύγος των κλάδων 13(27 δημιουργεί τοπικά δυνητικές ασυμβατότητες με την τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην ευρύτερη ζώνη των Δελφών. Είναι σκόπιμος ο λεπτομερής σχεδιασμός των χρήσεων γης στο ανατολικό τμήμα του Νομού.». Αυτό το κείμενο είναι Νόμος του Ελληνικού κράτους.

β) Τον Ιούνιο του 2009 υπογράφηκε από τον κ. Σουφλιά του ΥΠΕΧΩΔΕ και τους συναρμόδιους Υπουργούς το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Στο άρθρο 8 με τίτλο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ»στο κεφάλαιο Ζ αναφέρει:

«Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις, παρ. Β:
Τουρισμός – Εξόρυξη: Η άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων ,η πρωτογενής επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών στους χώρους εξόρυξης και η εξασφάλιση των αναγκαίων θαλάσσιων διεξόδων για τη διακίνηση των προϊόντων εντός των περιοχών που χαρακτηρίζονται με το παρόν ως περιοχές προτεραιότητας τουρισμού δεν μπορεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της δραστηριότητας να αποκλειστεί. Η επέκταση της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ,είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών , οικονομικών και περιβαλλοντικών (εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξόρυξης ,επεξεργασίας ,μεταφοράς ,διαχείρισης αποβλήτων, περιορισμού / αντιμετώπισης των οχλήσεων και αποκατάστασης του τοπίου) παραμέτρων ».

Και αυτό το κείμενο είναι επίσης Νόμος του Ελληνικού Κράτους.

3) Τι λέει ο επιχειρηματικός κόσμος του τουρισμού:

Giona_2008-09-017Εδώ δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ. Με μια απλή αναζήτηση σε διαφημίσεις τουριστικών προορισμών, εύκολα διαπιστώνουμε ότι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά προσέλκυσης τουριστών σε όλο τον κόσμο είναι η καθαρή παρθένα φύση, σε οποιαδήποτε εκδοχή της. Δεν χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις για να αντιληφθεί κανείς ότι η κατεστραμμένη ή και μολυσμένη φύση είναι σοβαρός λόγος μη τουριστικής ανάπτυξης.

Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει τουρίστας που έλκεται από την θέα βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή βρίσκει όμορφη τη θέα ενός εξορυκτικού τοπίου στο μέσον ενός όμορφου δάσους. Ούτε ότι θα επέλεγε κανείς να κάνει τις διακοπές του σε έναν όμορφο τόπο, όπου όμως θα ήξερε ότι ο αέρας που αναπνέει ή η θάλασσα που θα κολυμπάει είναι γεμάτη τοξικά βιομηχανικά απόβλητα και αυτό δεν νομίζουμε ότι είναι υποκειμενικό.

4) Τι λέει η «αγορά»:

Ας σκεφτούμε το εξής απλό: Ποιος επιχειρηματίας (εξαιρώντας όσους έχουν συναισθηματικούς λόγους και περιθώρια αυτοθυσίας) θα επένδυε σε μία ξενοδοχειακή μονάδα σε μία ωραία περιοχή ,όπου ανά πάσα στιγμή κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες θα είχαν το δικαίωμα να κατασκευάσουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ή να κάνουν εξορύξεις ή να την μολύνουν με βιομηχανικά απόβλητα;;;;;

Ένα τέτοιο εγχείρημα, μια τουριστική επένδυση σε περιοχή με οριστικές μεταλλευτικές παραχωρήσεις, δεν θα το χρηματοδοτούσε καμία τράπεζα όσο προνομιούχα και προικισμένη κι αν είναι η περιοχή. Αυτό δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν μιας και βασικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης αποτελεί το επιχειρηματικό “ρίσκο”. Ο επενδυτής δεν θα μπορούσε να επιδοτηθεί ούτε από κάποιο από τα πολλά κρατικά ή ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ. για νέες επιχειρήσεις, για εναλλακτικό τουρισμό, για ανάπτυξη των ορεινών όγκων κ.λ.π.) αφού η αίτηση του θα απορρίπτονταν μόλις διαπιστωνόταν η ύπαρξη των μεταλλευτικών παραχωρήσεων στην περιοχή.

5) Τι λέει «ο κόσμος»:

larnakiΜπορεί να μην έχουμε ποτέ προβληματιστεί σχετικά όμως κατά βάθος μάλλον συμφωνούμε όλοι με αυτήν την άποψη. Ποιος θυμάται να έχει πάει ποτέ διακοπές ,έστω δύο ημέρες, σε ένα μέρος που να έχει θέα π.χ. τα σεληνιακά τοπία των εξορύξεων στην ορεινή Φωκίδα ή τον δυτικό κόλπο «ΛΑΡΝΑΚΙ» στην Ιτέα (φωτό);;; .Ποιος θυμάται να έχει δει φωτογραφίες διακοπών φίλων του με τέτοιο φόντο;;; Πόσοι έχουμε πάει διακοπές με οργανωμένα γραφεία και θυμόμαστε να περιλαμβάνονται τέτοια τοπία στις ημερήσιες εξορμήσεις του «πακέτου»;;;; Μόνο κατά τη μετακίνησή μας στους αυτοκινητόδρομους μπορεί να είδαμε από μακριά βιομηχανική ή λατομική θέα. Φυσικά τα πιο πάνω δεν είναι σύμπτωση και η ερμηνεία τους είναι αυτονόητη. Κανένα μεγάλο Τουριστικό Γραφείο δεν προσφέρει «πακέτα» στην τύχη και όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η χειρότερη θέα για τους τουρίστες είναι η κατεστραμμένη φύση.

6) Παραδείγματα:

Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό του κατά πόσο μπορούν να συνυπάρξουν εξορύξεις και τουρισμός είναι η ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Περιοχή της Ελλάδας με ομοιομορφία εδαφών, βλάστησης, παραλιών, θάλασσας κ.λ.π., χωρισμένη στα δύο.

α) Στο νοτιοδυτικό τμήμα, στο οποίο έχουμε τουριστική ανάπτυξη με τους υψηλότερους ίσως πανελλαδικά ρυθμούς. Το καλοκαίρι του 2008 (πριν από την κρίση) αποτέλεσε πολλές φορές θέμα ρεπορτάζ των κεντρικών δελτίων ειδήσεων σε όλα σχεδόν τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια με κύριο θέμα όχι μόνο τους κατά τόπους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα σχέδια των τοπικών Φορέων ,αλλά και για την επίτευξη τιμών ρεκόρ στο κόστος αγοράς γής (εκτός σχεδίου πόλεως) για την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων .

β) Στο βορειοανατολικό τμήμα, του ορεινού όγκου του Κακάβου και του Στρατονικού όρους με τους τρείς μεταλλευτικούς Δήμους Σταγείρων Ακάνθου ,Παναγίας και Αρναίας ,συνολικής έκτασης 700.000 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 317.000 στρέμματα αποτελούν οριστικές παραχωρήσεις μεταλλείων. Η περιοχή αυτή έχει ,σε σύγκριση με την άλλη μισή νοτιοδυτική Χαλκιδική, τα ίδια και μεγαλύτερα προσόντα για τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, έχει δασοκάλυψη 90% ,έχει ανάπτυγμα εξίσου όμορφων ακτών περίπου 130 χιλιόμετρα, έχει τον μεγαλύτερο υδάτινο πλούτο της Χαλκιδικής και δύο παγκόσμιους πόλους πολιτισμού, το Άγιο Όρος και τα αρχαία Στάγειρα, πατρίδα του Αριστοτέλη. Η γενικότερη κατάσταση αυτού του κομματιού της Χαλκιδικής και το κατά πόσον ενδιαφέρθηκαν για αυτό οι επενδυτές του τουρισμού, φαίνεται ξεκάθαρα πιο κάτω.

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ :

Η βορειοανατολική Χαλκιδική, που εκτός από φυσική ομορφιά έχει και εξορύξεις, έχει το ένα τρίτο (1/3) του κατά κεφαλήν εισοδήματος της νοτιοδυτικής Χαλκιδικής. Από πλευράς τουριστικών επενδύσεων, η βορειοανατολική Χαλκιδική έχει μόνο το 3% των τουριστικών κλινών και το 2% της παραθεριστικής κατοικίας στο σύνολο του Νομού. Η βορειοανατολική Χαλκιδική χαρακτηρίζεται από το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο της Χαλκιδικής και ένα από τα χαμηλότερα της Ελλάδας, καθώς και από αρνητική διακύμανση του πληθυσμού κατά τις τρείς τελευταίες δεκαετίες, ενώ στην «άλλη» Χαλκιδική , η μέση αύξηση του πληθυσμού ανά δεκαετία είναι 20%.

7) Ο αντίλογος:

Μια ερώτηση: Για ποιους είναι ευχάριστη η βιομηχανική , εξορυκτική κ.λ.π. θέα . Απάντηση: Φυσικά, για αυτούς που κερδίζουν χρήματα από αυτή .Μόνο που το σπίτι τους το έχουν αλλού, και με τα χρήματα που κερδίζουν πάνε διακοπές σε παρθένους τροπικούς παράδεισους.

Εκτός από τις απόψεις του ΣΜΕ που αναφέρθηκαν παραπάνω, το πώς αντιμετωπίζεται ο τουρισμος από τις εταιρείες εξόρυξης μπορούμε να το δούμε και σε άλλα επίσημα «έγγραφα» του χώρου. Στην ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ , αναφέρεται στην παρ. 7.9.5 :

«Επιπτώσεις στον τουρισμό: Η μεταλλευτική δραστηριότητα και ο τουρισμός είναι δυνατόν να αναπτυχθούν χωρίς να υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της συνύπαρξης αποτελούν οι δραστηριότητες της Μήλου, της Ιτέας, του Παρνασσού, αλλά και της γειτονικής Γερακινής στη Χαλκιδική όπου…..Απαραίτητες προϋποθέσεις στην κατεύθυνση αυτή είναι : -Η σαφής οριοθέτηση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων -Η μη ανάμιξη των βασικών δικτύων…..».

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (εκτός της Χαλκιδική στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί):

α) Η Μήλος.

Η εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη στο νησί τη δεκαετία του 90’ «συνέπεσε» να συμβεί μετά την δικαίωση δικαστικού αγώνα των επαγγελματιών του υποτυπώδους τουρισμού που είχε έως τότε η Μήλος εναντίον της εταιρίας “Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνη” (μετέπειτα S&B) που κυριαρχεί στο νησί. Το 2000, πρόταση εξόρυξης χρυσού στο νησί από την ίδια εταιρεία και τη συνέταιρό της Royal Gold, έγινε δεκτή με οργή από κατοίκους και επαγγελματίες και τελικά ακυρώθηκε λόγω των επιπτώσεων που θα είχε στην προστατευόμενη “οχιά της Μήλου”. Κάτι άλλο που συνέβη, πιθανόν επίσης σαν αποτέλεσμα της δικαστικής δικαίωσης των επαγγελματιών του τουρισμού και των αντιδράσεων των κατοίκων, ήταν ο μεγάλος περιορισμός των «ορατών» εγκαταστάσεων της εταιρίας.

Αυτό που θα διαπιστώσει σήμερα ο επισκέπτης του νησιού είναι ότι οι εξορύξεις και ο τουρισμός απλά αποφεύγουν ο ένας τον άλλον. Ο τουρίστας θα πάει σε όλες τις παραλίες και τα αξιοθεάτα του νησιού αλλά δεν θα επισκεφθεί τα αποκρουστικά εξορυκτικά τοπία αφού δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον.

β) Ο Παρνασσός.

Εκτός από τοπία κατεστραμμένης φύσης από τις επιφανειακές εξορύξεις βωξίτη, στον Παρνασσό υπάρχει και η περιοχή Αράχωβα –Λιβάδι –Χιονοδρομικό (και το τμήμα από το Λιβάδι έως και την Αγόριανη). Σε αυτή την περιοχή έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός του «χιονιού». Ο τουρισμός αυτός έχει σίγουρα αλληλεπιδράσεις με την πολύ κοντινή (8χλμ. από Αράχωβα), παγκοσμίως γνωστή περιοχή των Δελφών και το παραδοσιακό Γαλαξίδι, αλλά παραδόξως ,δεν αποτελεί μαζί με αυτές τις περιοχές ένα ενιαίο τουριστικό σύνολο. Η περιοχή αυτή , με ιδιόμορφη μεν σαιζόν (που εξαρτάται από την παρουσία χιονιού) ,είναι η μόνη που έχει τουρισμό όπως αυτός που θεωρείται φυσιολογικός και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά την δική της τουριστική περίοδο (μικρή ή μεγάλη ανάλογα με το χιόνι), η κίνηση των τουριστών και όσων έχουν αποκτήσει στην περιοχή την εξοχική τους κατοικία στους δρόμους της Αράχωβας, στα μαγαζιά του Λιβαδιού και στο Χιονοδρομικό, είναι καθημερινή και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Η ΣΧΕΣΗ:

Το κοινό χαρακτηριστικό του «τουριστικού» Παρνασσού με την «τουριστική» Μήλο είναι ότι και εδώ οι εξορύξεις και ο τουρισμός αποφεύγουν ο ένας τον άλλον. Το τμήμα Αράχωβα –Λιβάδι –Χιονοδρομικό αποτελεί στη πραγματικότητα ένα θύλακα απομονωμένο από την υπόλοιπη Φωκίδα (ή πιο σωστά που απομονώνει την υπόλοιπη Φωκίδα) .Ο Τουρίστας μπορεί να φτάσει στην περιοχή από το αεροδρόμιο ή την Αθήνα, να ζήσει στο θύλακα αυτό, να δει και να ζήσει αυτά που του προσφέρει και να ξαναφύγει χωρίς να κινηθεί στην υπόλοιπη περιοχή, άρα και χωρίς να ενοχληθεί από τα σεληνιακά τοπία και την κατεστραμμένη φύση των εξορύξεων που υπάρχουν παντού τριγύρω.

Εκπληρώνεται έτσι ο όρος της «μη ανάμιξης των βασικών δικτύων…» που είδαμε παραπάνω, αφού και στη Μήλο και στον θύλακα Παρνασσού το βασικότερο όλων των “δικτύων” που είναι το οδικό δίκτυο, είναι διαμορφωμένο με τρόπο ώστε οι τουρίστες να μην «αντιλαμβάνονται» τις εξορύξεις.

ΤΟ ΑΤΥΧΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Η Ιτέα Φωκίδας ( παραλία Δελφών) και η ευρύτερη περιοχή, είναι το ποιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πόλης σε όλη την Ελλάδα που δεν αναπτύσσεται τουριστικά, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της ύπαρξης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων βωξίτη στο δυτικό άκρο της.

– Μια επίσκεψη στην Ιτέα, καθημερινή πρωί αρχές Ιουλίου που δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εξεταστικές των ντόπιων νέων που φοιτούν σε κάποια άλλη πόλη, θα φανερώσει πολλά για τον “τουρισμό” της “τουριστικής” Ιτέας.  Τα μαγαζιά της παραλίας έχουν τους ίδιους ακριβώς πελάτες (ντόπιους συνταξιούχους κ.λ.π.)  όπως οποιοδήποτε άλλο πρωινό του χρόνου με καλό καιρό (ακριβώς όπως η Μήλος αρχές δεκαετίας του 90’ ,πριν την πραγματική τουριστική ανάπτυξη) ενώ την ίδια εποχή , στις πραγματικά τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, τα παραλιακά μαγαζιά προσφέρουν ποικιλία επιλογών πρωινού και είναι γεμάτα με τουρίστες .

-Το πόσο αξίζει η Ιτέα με τις παραλίες της ,την ευρύτερη περιοχή του Δελφικού Τοπίου ,το Γαλαξίδι, τον ορεινό όγκο της Φωκίδας κ.λ.π. να αναπτυχθεί τουριστικά δέν είναι εύκολο να εκφραστεί σε γραπτό λόγο με λίγα λόγια. Παρ’όλα τα προσόντα της, οι τουριστικές εγκαταστάσεις της είναι λιγότερες απ’ ότι πριν από τριάντα (30) χρόνια κατά δύο κάμπιγκ και δυο – τρία μικρά συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων. Ένα ξενοδοχείο έκλεισε , ένα άνοιξε. Τις ίδιες δεκαετίες αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα, νησιωτική και ηπειρωτική, πάρα πολλές περιοχές με πολύ λιγότερα προσόντα.

Συνοψίζοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα όσα έχουμε αναφέρει εδώ είναι στοιχεία από επίσημα έγγραφα και διαπιστώσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας με μια απλή επίσκεψη στις προαναφερόμενες περιοχές. Είναι προφανές ότι εξορύξεις και τουρισμός δεν μπορούν να συνυπάρξουν εάν μιλάμε για τουρίστες με όραση και στοιχειώδη αντίληψη, αφού οι εξορύξεις ή έχουν ορατές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή το επιβαρύνουν με τοξικά έστω και «αόρατα» απόβλητα ή και τα δυο.

Ο ισχυρισμός της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που δραστηριοποιείται στη Χαλκιδική ότι μπορούν να αναπτυχθούν και τα δυο “χωρίς προβλήματα συμβατότητας” ,είναι διατυπωμένος έτσι ώστε να μην μπορούμε να τους αποκαλέσουμε ξεκάθαρα ψεύτες .Τουρισμός και εξορύξεις δεν μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή. Ή το ένα ή το άλλο. Όταν μία περιοχή δέχεται την δημιουργία εξορυκτικών τοπίων ή και μόλυνσης από τοξικά απόβλητα πρέπει να ξέρει ότι δέχεται ότι δεν θέλει τουρισμό. Μία τουριστική και μία τέτοια εξορυκτική περιοχή, μπορούν μόνο να εφάπτονται (να έχουν κοινά σύνορα) και αυτό με απαραίτητη προϋπόθεση την «… μη ανάμιξη των βασικών δικτύων…», δηλαδή η εξορυκτική περιοχή να είναι αόρατη από την τουριστική περιοχή .

Όσο η Ιτέα π.χ., δέχεται την ύπαρξη των εγκαταστάσεων βωξίτη στην δυτική πλευρά της, δεν πρόκειται να αναπτύξει ποτέ πραγματικό τουρισμό.

Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο είναι ,σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω, κοινοί ψεύτες .


15 απαντήσεις στο “Μπορούν να συνυπάρξουν εξορύξεις και τουρισμός;”

 1. είχαμε την εντύπωση ότι σας ενδιαφέρει το περιβάλλον και η προστασία του και όχι ο τουρισμός και η “ναυαρχίδα” του που λένε οι διάφοροι πολιτικοί .
  Διότι αν ρυπαινουν και τα δύο, σεις γιατί επιλέγετε τον τουρισμό?
  Και μην μας πείτε οτι δεν ρυπαίνει ο τουρισμός γιατί παντού όπου υπάρχει τουρισμός το περιβάλλον όζει. Ενα ελάχιστο φαίνεται στον σύνδεσμο με τον οποίο συμφωνώ για όσα γράφονται σχετικά με τον τουρισμό:

  εξαιτίας σου τουρισμέ μου

  • Kαμία αντίρρηση. Μόνο που το άρθρο που μας παραπέμπεις μιλάει για “μαζικό τουρισμό”. Είναι ανάγκη να είναι τέτοιος, με όλα τα κακά που φέρνει μαζί του; Εμείς μιλάμε για απόλυτη προστασία των δασών και για ήπια ανάπτυξη στις υπόλοιπες περιοχές.

 2. Αν το άρθρο το είχε γράψει κάποιος φορέας τουριστικών επιχειρηματιών, θα ήταν πολύ λογικό. Μόνον κάποιος τέτοιος δεν θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι ακόμη και στα παραδείγματα που αναφέρονται, η μεταλλεία συνυπάρχει μιά χαρά με τον τουρισμό. Το να το γράφουν όμως “οικολόγοι” πρέπει να αποδοθεί (στην καλύτερη περίπτωση) σε επιλεκτική τύφλωση, παρενέγεια της δεισιδαιμονίας κατά των μεταλλείων και της ιδεοληψίας με την “ήπια” (;) ανάπτυξη. Φαίνεται ότι τα παραδείγματα της Αυστρίας και της Φινλανδίας που είχα φέρει, όπου η βιομηχανία και η μεταλλεία συνυπάρχουν με τον υψηλού επιπέδου μη-μαζικό τουρισμό, δεν είναι σχετικά. Προφανώς η Αυστρία δεν ενδιαφέρεται για το Αλπικό της τοπίο και η Φινλανδία θέλει να καταστρέψει το υπέροχο περιβάλλον της με τη μεταλλεία και τη βιομηχανία για να εξαφανίσει τον τουρισμό της. Ακόμη και στη χώρα μας υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα όπου τουρισμός και μεταλλεία συνυπάρχουν μια χαρά: Κρήτη, Θάσος, Ζάκυνθος, Μαγνησία, Γιάννενα,…Πού να τα δεί ο “οικολόγος” αρθρογράφος…

  Δεν έχω χρόνο να αναλύσω κι άλλο παράδειγμα χώρας, όπου η μεταλλεία είναι βασική συνιστώσα βιώσιμης ανάπτυξης συνυπάρχοντας αρμονικά με άλλες δραστηριότητες. Θα το κάνω σίγουρα μια άλλη φορά. Δυστυχώς, αντί να στρέψουμε το βλέμμα προς αυτές τις κοινωνίες και να δούμε πώς πέτυχαν να ισορροπήσουν και να αναπτυχθούν, εμείς επιστρέφουμε σε μεσαιωνικό κυνήγι μαγισών και στην αποβιομηχάνιση.

  Τέλος αυτή η καραμέλα της “ήπιας” ανάπτυξης μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει. Δηλαδή πότε είχαμε στην Ελλάδα…”εντατική” και “βαριά” ανάπτυξη και τώρα θέλουμε να περάσουμε στην “ήπια”; Τι απέγινε η…”ναυαρχίδα” της οικονομίας μας και δεν μπορεί να στηρίξει τους χαοτικά ελλειμματικούς προυπολογισμούς μας; Βυθίσθηκε στη ναυμαχία του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού; Μήπως νομίζουμε ότι τουριστικά έχουμε συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι Τούρκων, Βούλγαρων, Σέρβων, Ιταλών, Ισπανών,…; Εχουμε την τύχη σαν χώρα να μπορούμε να αναπτύξουμε πολλές δραστηριότητες που μπορούν να συνυπάρξουν άνετα με μεταλλεία και βιομηχανία και αντ΄αυτού πάμε να υποστηρίξουμε τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού; Πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν γίνουμε ανταγωνιστικοί ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, δεν πρόκειται να επιβιώσουμε.

 3. Επιτέλους ξύπνησε η Φωκίδα. Κάποιος κατάλαβε τα βασικά , οπότε είναι θέμα χρόνου τα υπόλοιπα.
  Μην εκλάβετε προσβλητικές τις ακόλουθες παρατηρήσεις ,αλλά ο τρόπος που σκέφτεστε ή τουλάχιστον γράφετε, μπορεί να αποδοθεί (στην καλύτερη περίπτωση) σε επιλεκτική τύφλωση, παρενέργεια της δεισιδαιμονίας κ.λ.π. λόγο κινδύνου απώλειας μισθού ή κάποιου παρόμοιου κινδύνου.
  Αγαπητέ natura:
  To άρθρο δεν πραγματεύεται κάτι άλλο παρά μόνο το απλό θέμα: «Μπορεί να συνυπάρξουν εξορύξεις και τουρισμός; Εάν ναι, ποια είναι τα παραδείγματα περιοχών όπου συνυπάρχουν εξορύξεις και τουρισμός; κάτω από ποιες προϋποθέσεις συμβαίνει αυτό; ».
  Το ξανάγραψα γιατί πιθανότατα σου ξέφυγε το θέμα του άρθρου. Αν ,παρόλα αυτά, ο πανικός σου δεν σου επιτρέπει να αντιληφθείς το κείμενο στη βάση του τίτλου του και της εισαγωγής που κάνει (για μένα είναι ξεκάθαρο το αντικειμένο και το εύρος στο οποίο προσπαθεί να το αναλύσει) ίσως σε βοηθήσουν αποσπασματικά τα εξής:
  – Μπορεί εσένα να σε βολεύει ότι ,π.χ., μισθός = εξορύξεις και ας μολύνουν ή και καταστρέφουν το περιβάλλον (γιατί για αυτές λέει το άρθρο) οπότε για να μην νιώθεις τύψεις σε βολεύει να πιστεύεις και ότι τουρισμός = ρύπανση . Κάποιοι ,όπως εγώ π.χ., ξέρω ότι υπάρχουν και εξορύξεις που δεν μολύνουν ή και καταστρέφουν το περιβάλλον ,όπως και τουρισμός που δεν ρυπαίνει. Είμαστε ένας με έναν. Να ρωτήσουμε τρίτον ή μετράει και ο antigold;;;;;;.
  – Δεν νομίζω ότι το άρθρο αναφέρει ότι ο «τουρισμός» έχει κάποια «ναυαρχίδα» όπως κατάλαβες αλλά ότι κάποιοι πολιτικοί χαρακτηρίζουν μεταφορικά τον « τουρισμό» ,ως οικονομική δραστηριότητα , την «ναυαρχίδα» της Ελληνικής Οικονομίας .(αν δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει «μεταφορικά» γράψου σε νυχτερινό σχολείο ,θα σε βοηθήσει)
  -Αυτά περί «ναυαρχίδας»,δεν τα λένε «οι διάφοροι πολιτικοί» αλλά όλοι οι πολιτικοί όπως π.χ. όλοι οι Πρωθυπουργοί, όλοι οι Υπουργοί, όλοι οι Υφυπουργοί κ.λ.π. ,όλων των τελευταίων δεκαετιών. Να προσθέσω ,στο άρθρο, ότι αυτό δεν το κάνουν από προσωπική τους προτίμηση στον τουρισμό ως «ναυαρχίδα» της Ελληνικής Οικονομίας. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι , από τα τέλη της δεκαετίας του 80’, η Ελλάδα είχε συμφωνήσει, αποδεχθεί και συνυπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση (στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού της Ε.Ο.Κ., τότε) ότι οι τομείς της Ευρωπαϊκής Οικονομίας που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρώπης (άρα και της Ελλάδας) θα είναι δύο και μόνο δύο. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Ακόμη ποιο απλά, αυτό που έχει συμφωνηθεί να προσφέρουμε στις άλλες χώρες της Ε.Ε, για να μας δίνουν αυτά που παράγουν αυτές ,είναι η λειτουργία της Ελλάδας ως Διαμετακομιστικό Κέντρο της Ε.Ε. προς Αφρική , Μέση Ανατολή κ.λ.π. και η ανάπτυξη τουρισμού ,παραθεριστικών κατοικιών κ.λ.π. . Προβλεπόταν επίσης η αποβιομηχανοποίηση της Ελλάδας ,η μείωση του αγροτικού πληθυσμού (νομίζω στο 8% ), κ.α. Όλα αυτά έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται .Σήμερα , μετά την πρώτη εικοσαετία σύμφωνα με το πρόγραμμα ,έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και τακτοποίηση των απαραίτητων υποδομών για τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ο Ο.Σ.Ε. ξέμεινε αλλά θα τον δώσουμε λίγο φτηνότερα και θα αγνοήσουν την καθυστέρηση) που ήταν και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του τουρισμού και ήρθε η ώρα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Δεν εξαρτάται , λοιπόν από το τι θέλει ο καθένας μας αλλά από τι έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε σαν Χώρα.
  (συγνώμη για τα πολλά «κ.λ.π.» αλλά πιστεύω ότι περισσότερη ανάλυση σε κάθε θέμα θα ήταν και περιττή και κουραστική)
  Αγαπητέ stinger, διάβασε προσεκτικά το άρθρο και τα πιο πάνω και θα επανέλθω αναλυτικά και για σένα γιατί εσύ και αν χάθηκες στον πανικό σου. Γράψε μου , εν τω μεταξύ ,σε ποιο από τα παραδείγματά σου υπάρχουν επιφανειακές εξορύξεις και «αποκαταστάσεις» όπως της S&B στη Φωκίδα και χάλια όπως το «Λαρνάκι» στην Ιτέα μαζί με τουρισμό. Διάβασε πάλι το άρθρο. «Μαζί» , όχι «δίπλα». Διάβασε πάλι το σχόλιό σου. Κατάλαβες ;;;
  Πραγματικά για το άρθρο έχει να πεί κανείς κάτι ;;;;;; Να το πούμε στους Ιτιώτες !!!!!!!

  • Stinger και Μεγάλε Αδερφέ,

   Δεν υπάρχει χρόνος επί του παρόντος ν’ασχοληθούμε με τον τουρισμό αν και έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Προέχει ο κύριος Υφυπουργός… Από απλή περιέργεια έψαξα στο ιντερνετ τα “πολυάριθμα παραδείγματα όπου τουρισμός και μεταλλεία συνυπάρχουν μια χαρά: Κρήτη, Θάσος, Ζάκυνθος, Μαγνησία, Γιάννενα, που δεν τα είδε ο “οικολόγος” αρθρογράφος”! Έχουμε και λεμε:

   Θάσος: λατομεία μαρμάρου που βέβαια δεν είναι από τα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού.
   Μαγνησία: Μάρμαρα, σχιστόλιθοι.
   Γιάννενα: Μάρμαρα, σχιστόλιθοι.
   Κρήτη: ένα ορυχείο γύψου της Lafarge στο Αλτσί Λασηθίου. Άλλο τίποτα υπάρχει;
   Ζάκυνθος: ένα ή δυο ορυχεία γύψου πάνω από την παραλία του Λαγανά, εκεί όπου γεννάνε οι καρέτα-καρέτα. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για τα νεογέννητα χελωνάκια, όπως βέβαια δεν είναι ούτε τα τουριστικά αυθαίρετα.

   Από όλα τα παραπάνω, μόνον η Θάσος και η Μαγνησία έχουν σημαντικό εξορυκτικό τομέα (μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά ΜΟΝΟ), ενώ τα υπόλοιπα είναι μάλλον αμελητέα και φαίνεται ότι μπήκαν για λόγους εντυπώσεων. Τρέχα γύρευε το ΕΝΑ ορυχείο γύψου μέσα σε ολόκληρη Κρήτη…

   Δεν φαντάζομαι κ.Stinger να μιλάτε και για τα λατομεία αδρανών που προφανώς υπάρχουν σε όλες αυτές τις περιοχές. Να μην το ξεφτιλίσουμε τελείως…

   Λοιπόν… είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα όμως εμείς θα συμμετέχουμε από την επόμενη εβδομάδα.

   Καλό Πάσχα!

 4. Το τι διαβάζουν οι ματάρες της Αλήθειας δεν περιγράφεται εδώ μέσα. Μετά το ξύλο που φάγατε από την απάντηση του Υπουργείου (σας) δε βάλατε μυαλό. Και συνεχίσατε με αναρτήσεις σαν αυτή εδώ. Πάλι με την βιομηχανία της ξεφτίλας που λέγεται Τουρισμός (όπως τον εννοείτε εσείς φυσικά…)
  Οι ίδιοι λέτε ότι η ΒΑ Χαλκιδική έχει 90% δασοκάλυψη. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί? Πόση δασοκάλυψη είχε το 1980 η Σιθωνία? Και πόση έχει σήμερα? Τα κατακάψατε όλα αχρείοι αυθαιρετο-τουριστο-λαμογιο επιχειρηματίες και τα τσιράκια τους (ξέρετε εσείς). Δεν έχει μείνει τίποτε. Ενώ στον Κάκαβο και το Στρατονικό όσο υπάρχει η Μεταλλεία τα λαμόγια δε χωράνε. Να μου το θυμηθείτε, αν ποτέ κλείσουν τα Μεταλλεία σε πέντε χρόνια θα έχετε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Και αφήστε τα αυτά για συγκρίσεις με τη Σιθωνία. Παραλίες σαν της Σιθωνίας στη ΒΑ Χαλκιδική ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Και το Άγιο Όρος ΔΕΝ έχει καμμία δουλειά με τις εκμεταλλεύσεις μεταλλείων (εκτός ίσως από τα οικόπεδα στη Στρατωνίκη που ονειρεύονται οι “καλόγεροι” χαχαχα).
  Και όσο για τη ναυΑΡΧΙΔΑ της χώρας τον Τουρισμό, διαβάστε τα χάλια σας στο παρακάτω απόσπασμα από την εφημερίδα της Καλαμάτας Θάρος της 1ης Απριλίου. Ξεφτίλες!!!

  “Την προσπάθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας για εφαρμογή ηπιότερων όρων και προϋποθέσεων δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές Natura, θα συνδράμουν Δήμοι της Μεσσηνίας με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων.
  Το πρόβλημα έγινε ορατό με τουριστική επένδυση στη Φοινίκη. Επειδή η περιοχή ανήκει στο Natura, η δόμηση από 20% μειώνεται στο 3% και απαιτείται κατ’ ελάχιστο έκταση 150 στρεμμάτων.
  Χθες συμφώνησαν με το θέμα αυτό οι δήμαρχοι Αυλώνος και Μεθώνης, ενώ η Νομαρχία έστειλε επιστολή για να λάβουν αποφάσεις και στους Δήμους Καλαμάτας, Κορώνης, Πύλου και Κυπαρισσίας, περιοχές των οποίων είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura.
  Βασικό αίτημα είναι να προωθηθεί το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.
  Ανάπτυξη
  Οι δήμαρχοι Αυλώνος και Μεθώνης χθες το μεσημέρι είχαν συνάντηση με τον αντινομάρχη Υποδομών Στάθη Αναστασόπουλο και συζήτησαν το θέμα. Αμέσως μετά ο κ. Αναστασόπουλος σημείωσε ότι παραδόθηκε στους δημάρχους και εστάλη στους υπόλοιπους, το σχετικό ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, προκειμένου να υιοθετηθεί και από τα Δημοτικά τους Συμβούλια: «Υπάρχει πρόβλημα με την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων εκτός ορίων οικισμού, εάν δεν υπάρχουν 150 στρέμματα και δεν είναι μεικτής τουριστικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γης και επιχειρηματίες έχουν μικρότερες εκτάσεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μεγάλη πίεση κατασκευής ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πυλίας, στον Ταΰγετο, στην παραλία Κυπαρισσίας, Πύλου και Καλού Νερού. Τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή θα έχουν ως συνέπεια το φρενάρισμα στην επερχόμενη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών».
  Ο κ. Αναστασόπουλος χαρακτήρισε ακόμη άδικο αυτό που γίνεται, αφού πρόκειται για περιοχές που δε χαρακτηρίζονται υψηλής προστασίας.

  Δήμαρχοι
  Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μεθώνης Ηρακλής Μιχελής τόνισε ότι εξεπλάγη, όταν πληροφορήθηκε το πρόβλημα με την ξενοδοχειακή μονάδα στη Φοινίκη. Όπως σχολίασε, η συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί «ως οικοανάπτυξη», οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να είναι εξαντλητικές και πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. «Πρέπει να ξέρουμε από τώρα τι δέχεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και τι όχι», παρατήρησε.
  Την έκπληξή του διατύπωσε και ο δήμαρχος Αυλώνος Γιάννης Φιλντίσης, υπογραμμίζοντας ότι όσα προβλέπουν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες επιτρέπουν ήπια ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.”
  Να ποιά είναι η προστασία του περιβάλλοντος που ονειρεύστε και για τη ΒΑ Χαλκιδική. Να που το έχετε γραμμένο το Νατούρα αγαπητοί.
  Αλλά να ξέρετε καλά ότι όλοι οι οικοπεδοφάγοι της Ελλάδος δύο πράγματα τρέμουν: Τα Μεταλλεία και τους Κυνηγούς. Και για αυτό καταδιώκουν και τις δύο δραστηριότητες. Τους χαλάνε τη σούπα. Δυστυχώς όμως για αυτούς (και ευτυχώς για τη Φύση) όλοι και οι μεταλλευτές και οι κυνηγοί ξεσηκώνονται. Και αν θέλουμε να σώσουμε τη δασοκάλυψη της Χώρας , πρέπει να γεμίσουμε τα βουνά μας με Μεταλλεία και Κυνηγούς. Και μετά ελάτε με τα δαδιά σας οικοδολοφόνοι. Χοντρά σκάγια σας περιμένουν με αλάτι.
  Η δασοσκεπής Αλήθεια

 5. Το ήξερα ότι είσαι για τα πανυγήρια, δε φανταζόμουνα πόσο!!!!!!!
  Τολμάς να μιλάς για τους κυνηγούς; Έχεις μιλήσει ρε γελοίε με κάνα κυνηγό για το μεταλλείο στις Σκουριές;;;;;;
  Οι κυνηγοί ξέρουν καλά ποιοι απειλουννε το δάσος γι αυτό είναι όλοι εναντίον σας. Θα τους βρείτε μπροστά σας αν τολμήσετε να ξάνάρθετε με μπουλντόζες στον Κάκαβο.
  Εκεί να σε δω, επικοινωνιολόγε της συμφοράς! Αν κοτάς πες τους ότι το κάνετε για να προστατεύσετε το δάσος, να δούμε τι θα πάρεις για απαντηση!!!!!!
  Κράνος φοράς;;;

 6. Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2057

  Το καλοκαίρι του 2057 θα πάµε διακοπές στο Λάθως. Το Λάθως είναι το νέο τεχνητό νησί σε σχήµα φοίνικα ανάµεσα στο δεύτερο και το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Το όνοµά του το πήρε από το γειτονικό βουνό Άθως (το τελευταίο περιαστικό πράσινο, που πρόσφατα κινδύνεψε από πυρκαγιά, της ευρύτερης βαλκανικής µητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης) αλλά θέλει να υποδηλώσει και την λάθος αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε η χώρα τα τελευταία 50 χρόνια…

  Στο Λάθως δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, ούτε αεροδρόµια, γιατί βέβαια δεν υπάρχουν και αεροπλάνα, και οι µετακινήσεις από και προς το νησί γίνονται διαµέσου του ουρανού µε αερόστατο από το γειτονικό θέρετρο Ουρανούπολη. Οι µετακινήσεις εντός του νησιού γίνονται µε ποδήλατα, µε πατίνια και µε το «pedibus» (κάτι αντίστοιχο µε το «πεζο2»).

  Στο Λάθως οι οµπρέλες θαλάσσης έχουν ενσωµατωµένες φωτοβολταϊκές κυψέλες, ενώ οι οµπρέλες βροχής είναι ανάποδες για να µαζεύουν νερό. Το αληθινό νερό, επί τη ευκαιρία, πωλείται περίπου στην τιµή της σαµπάνιας, χαρακτηρίζεται «ο γαλάζιος χρυσός» και η έλλειψή του έχει προκαλέσει 31 πολέµους τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στην νοτιοανατολική Ευρώπη…

  Τα βενζινάδικα έχουν γίνει «µνηµεία εποχής» και το νησί παίρνει ενέργεια από οικολογικές και βιολογικές πήγες: βιοκαύσιµα, γεωθερµική, ηλιακή, µε γιγάντιες αιολικές µηχανές-ανεµογεννήτριες που βρίσκονται έξω, στη θάλασσα, ενώ άλλη πηγή ενέργειας είναι… το σεξ: στα ερωτικά ξενοδοχεία του νησιού, πάνω σε κρεµαστά κρεβάτια που παράγουν ενέργεια διά της κίνησης. «Περισσότερο σεξ, περισσότερη ενέργεια» είναι το σλόγκαν, και πληρώνεις λιγότερο εάν αποδειχθεί ότι το… έχεις κάνει περισσότερο…

  Ο τουρίστας θα µείνει σε ξενοδοχεία µε πράσινες ταράτσες, τις οποίες θα έχει την υποχρέωση να καλλιεργεί ο ίδιος, ή σε κάµπινγκ γεωθερµικής ενέργειας, χωρίς τουαλέτες, ντους, κουζίνες και άλλες βλαβερές για το περιβάλλον ανέσεις, όπου θα ζήσει περιπέτειες του τύπου «βρείτε νερό». Το γκολφ έχει απαγορευτεί προ πολλού. Τώρα οι σπόρτσµεν συναγωνίζονται στη δενδροφύτευση – ο νικητής κρίνεται από το πόσο καλά έχει µεγαλώσει η ελιά ή η µηλιά που φύτεψε δυο χρόνια νωρίτερα. Όλα δε τα παραγόµενα απόβλητα κοµποστοποιούνται και ανακυκλώνονται.

  Ο τουρίστας θα τρώει «βεµπάπ» (κρέας δεν παίζει εδώ), θα φοράει ρούχα από λινό και µπαµπού και από ίνες πεύκου, ή µοντελάκια από ψηφιακές κυψέλες, οι οποίες δίνουν ενέργεια στο κινητό του, που είναι από καλαµπόκι και το τρώει µετά.

  Η εφηµερίδα δεν είναι πια έντυπη αλλά ψηφιακή.
  Και (με) κύριο θέµα, την είδηση ότι συνελήφθησαν τουρίστες για υπερβολική κατανάλωση χαρτιού υγείας. Ως εγκλήµατα, άλλωστε στο Λάθως χαρακτηρίζονται ως επί το πλείστον οι πράξεις «κατά του περιβάλλοντος», ένα κοµµάτι λάχανο που βρέθηκε σε κάδο ανακύκλωσης κτλ.

  (Από τον Χάρη, Περιοδικό Black-Out, Τεύχος 10, Δεκ. 2007, Θεσσαλονίκη)

 7. “Τελικά είναι διασκεδαστικοί αυτοί οι τύποι. Όποιος είπε να τους κόψουμε να το πάρει πίσω αμέσως!!!”

  Απίστευτη επιχειρηματολογία!!!

  Επί της ουσίας έχετε να πείτε τίποτα? Και όχι σαχλαμάρες που λέει ο μαύρος ο Μαύρος. Ούσία.

  Πως σχολιάζετε τη στάση των Μεσσηνίων ηγετών? Να χτίζουμε λίγο περισσότερο στο Νατούρα, έτσι? Και βέβαια κάποιο πουλάκι είπε στην Αλήθεια ότι κάτι ανάλογο έκαναν και οι “Αρχοντες” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Χαλκιδικής, με επιστολή τους στο ΥΠΕΚΑ στην οποία ζητάνε να μην εφαρμοστεί ο δασικός χάρτης… ΗΑλήθεια δε θέλει να το πιστέψει αυτό και καλεί τον/την ΑντιΧρυσό να το ελέγξουν και να μας ενημερώσουν αν ευσταθεί. Και δε θέλει (η Αλήθεια) να ακούσει ξανά εξυπνάδες του στυλ: “Σε αυτό το θέμα έχουμε πολλά να πούμε αλλά κάντε λίγο υπομονή” ή “Σε αυτό το θέμα είναι πολλά που θα πούμε αλλά σε λίγο”. Έτσι δεν απαντάνε φίλτατοι.
  Απαντήσεις βρεεεεε. Οχι ύβρεις…

  Η Δυνατή Αλήθεια

  Υ.Γ. Χρόνια Πολλά στον Big Brother (εκτός αν είναι Πέρσης….)

  • Διασκεδαστικοί είστε και μάλιστα πολύ!!! Και ξέρεις γιατί; Γιατί είναι τόσο φανερή η προσπάθειά σας να στρέψετε την προσοχή μακριά από τα αίσχη και τις παρανομίες σας που καταντάει γελοίο.

   Γράφουμε για τη ληστεία της μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛ. ΧΡΥΣΟΣ; Σφυρίζετε τάχα μου αδιάφορα. Εκθέτουμε τα ψέμματα του αφεντικού σου στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις του; Τσιμουδιά. Αναλύουμε για ποιούς λόγους είναι παράνομη η παράταση που σας έδωσε ο Μανιάτης; Πανηγυρισμοί, αλλά κανένα επιχείρημα (και βέβαια μη φαντάζεστε ότι θα το αφήσουμε έτσι!!). Απόβλητα του μεταλλείου μέσα στο Στρατώνι; Απαπα, βρωμάει το θέμα… Ο λαλίστατος Αλήθειας καταπίνει τη γλώσσα του και κάνει κάνα μήνα να εμφανιστεί. Κάποιος άλλος ζητούσε επίμονα να σχολιάσουμε “παράγραφο-παράγραφο” την απόφαση του ΣτΕ. Μόλις το κάναμε, πάει, εξαφανίστηκε κι αυτός.

   Για τα πιο σοβαρά πράγματα που γράφουμε σ’αυτό το blog δεν έχετε τίποτα να πείτε γιατί έχετε τη φωλιά σας λερωμένη. Α, άμα γράψουμε κάτι διαφορετικό, τότε εμφανίζεστε. Για τη Ν. Αφρική π.χ. Ξένη χώρα είναι, μακριά από δω, καλή ευκαιρία για λίγη θεωρία κι αερολογία.

   Και τώρα ποιο είναι το τάχα μου καίριο ζήτημα που θέλεις να σου απαντήσουμε; Τι κάνουν οι Μεσσήνιοι πολιτικοί με τα δάση τους; Σοβαρό θέμα βρε! Ούτε ξέρω τι κάνουν κι ούτε μ’ενδιαφέρει! Αυτό είναι “η ουσία” όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα; Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ!!!

   Φταίω εγώ τώρα που σε θεωρώ φαιδρό; Βρήκες από κάπου να πιαστείς και μας κάνεις τον καμπόσο! Να σου απαντήσουμε εμείς γιατί οι Μεσσήνιοι θέλουν να χτίσουν το ΝΑΤURA; Μπα, γιατί; Τι σχέση έχουμε εμείς; Μήπως θέλεις να μας αποδώσεις και όλα τα δεινά της τουριστικής βιομηχανίας; Θα’θελες, ε; Θα ταιριάζε στην λασπερή σου θεωρία ότι όποιος δεν δουλεύει στο μεταλλείο είναι λαμόγιο, απατεώνας, ιδιοκτήτης αυθαιρέτου …τι άλλα μας έλεγες παλιά; έμπορος άσπρης σκόνης και διακινητής μαύρου χρήματος!

   Για να τελειώνουμε: Και εμείς και οι δυο Δήμοι Σταγείρων-Ακάνθου και Παναγίας και όλοι όσοι ζούμε εδώ, λέμε ένα και μόνο πράγμα για τα δάση μας: “ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΕΝΟΥΝ ΔΑΣΗ”! Εσείς επιβουλεύεστε τα δάση για να τα κάνετε μεταλλεία. Δεν θα σας περάσει

 8. Ξεκάθαρα το άρθρο είναι προϊόν διεστραμένης φαντασίας, ένα τερατούργημα απο δαιμονισμένα όντα (πιθανώς ανθρωπόμορφα) με εμμονές κατά των μετάλλων, οι οποίοι δεν θέλουν να τα αφήσουν να δουν το φως του ήλιου ποτέ (για ανεξήγητους λόγους). ΟΛΟΙ ξέρουν πως εξορύξεις και τουρισμός όχι απλά μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να αλληλοβοηθούν , η μία βιομηχανία την άλλη.

 9. προς στινκερ,

  Να μη συγκρινουμε Αυστρια και Φιλανδια με την σφαγη της Γκιωνας.

  Οι μεταλλευτικες εταιρειες εκει ειναι σοβαρες, οχι τυπου Σ και Β που εχουν καταληστευσει την περιοχη.

  να μη συγκρινουμε ρολλς ρους με αραμπαδες

 10. ΟΥΤΕ τουρισμός θα υπάρχει σε λίγο!
  Η βενζίνη πάει για 2 ευρώ το λίτρο φέτος, και 3-4 ευρώ σε πολύ λίγο!
  Μέταλλα-καύσιμα ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ, οι ψευτοεναλλακτικές είναι ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ-ΑΣΥΜΦΟΡΕΣ (γιατί στηρίζονται και αυτές στο πετρέλαιο που ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ (και τα νέα κοιτάσματα ΔΕΝ καλύπτουν 7 υπερπληθυσμιακά δις), οι θολωμένοι εγωμανείς “εκλεκτοί” νομίζουν ότι είναι “αβύθιστοι” στον Τιτανικό τους, και με τα ΜΜΕ τους μας θέλουν απροετοίμαστους, χωρίς διεθνή εκεχειρία, αναδασώσεις και αποκέντρωση σε αυτάρκη αγροκτήματα…:
  http://www.youtube.com/watch?v=x_-ZsdBA2XI
  ΚΑΝΕΝΑΣ δε θα τους τρέφει αν ξεσπάσει κανιβαλισμός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.