To περιβαλλοντικό έγκλημα της ΛΑΡΚΟ και η «τιμωρία» των 30.000 ευρώ!


larko_kotroni2 kotroni_lake_2
larko_kotroni3 larko_kotroni1

Οι φωτογραφίες είναι από το μεταλλείο της ΛΑΡΚΟ στη θέση “Κοτρώνι” του Δήμου Μεσσαπίας, όπου ΔΕΝ έγινε έλεγχος από τη Νομαρχία. Αμέσως μετά την αποκάλυψη της απαράδεκτης αυτής κατάστασης στα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία πήγε και τα μπάζωσε…

Ακολουθεί μια δική μας εκτίμηση/σχολιασμός για το “εξοντωτικό” πρόστιμο των 30.000 ευρώ που επιβλήθηκε στη ΛΑΡΚΟ από τη Νομαρχία Εύβοιας. 

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Εύβοιας συντάχθηκε η “Εισηγητική Έκθεση για τον έκτακτο μερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 11.08.2009 στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στη θέση “Βρυσάκια Πολιτικών” του Δήμου Μεσσαπίας του Ν. Εύβοιας”.

Διαπιστώθηκαν επτά (7) παραβάσεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων στα “Βρυσάκια”, για το σύνολο των οποίων, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στον αρμόδιο Αντινομάρχη κ. Πίσχινα την επιβολή προστίμου 60.000 ευρώ και την μείωσή του τελικά σε 30.000 ευρώ επειδή “η εταιρεία έχει καταθέσει ΜΠΕ για την αδειοδότηση της διάθεσης των μεταλλευτικών αποβλήτων σε τρίτους”!

Στα “Βρυσάκια” η ΛΑΡΚΟ έχει εγκαταστάσεις θραύσης- λειοτρίβισης- εμπλουτισμού- μεταφοράς- του μεταλλεύματος λατερίτη που εξορύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσαπίων. Υποθέτουμε ότι η θέση πήρε το όνομα “Βρυσάκια” από τα νερά και τις βρύσες που πριν από την εγκατάσταση της ΛΑΡΚΟ θα χαρακτήριζαν την περιοχή. Σημειώνεται ότι έλεγχος έγινε μόνο στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και σε κανένα από τα ανοιχτά μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ (απ’όπου οι παραπάνω φωτογραφίες), όπου κατά πάσα βεβαιότητα θα προέκυπταν κι άλλες παραβάσεις των Περιβαλλοντικών Όρων. Ακόμα κι έτσι, το έγγραφο της Νομαρχίας είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί δίνει μια καλή εικόνα του τρόπου λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ από της αδειοδοτήσεώς της μέχρι σήμερα. Μια εταιρεία πλήρως ασύδοτη, που δεν τήρησε ποτέ τους Περιβαλλοντικούς Όρους και ποτέ δεν ελέγχθηκε γι’αυτό!

Αντιγράφουμε παρακάτω μερικές από τις διαπιστώσεις των ελεγκτών της Νομαρχίας:

1. “Η 56996/09.10.2001 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού δεν είναι σε ισχύ από την 09.10.2006 και η Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μεταφοράς-φόρτωσης σε πλοία μεταλλεύματος σιδηρονικελίου στις θέσεις “Βύρα” και “Πολιτικά” δεν είναι σε ισχύ από την 10.04.2008″!

Βεβαιώνει λοιπόν η αρμόδια για τον έλεγχο Νομαρχία ότι από τις 9 Οκτωβρίου 2006, δηλαδή εδώ και τρία χρόνια, δεν έχει γίνει απολύτως κανένας έλεγχος στη ΛΑΡΚΟ. Στη συνέχεια του εγγράφου βεβαιώνεται επίσης, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος από της ισχύος των ΕΠΟ στις 9 Οκτωβρίου 2001 αφού “οι λίμνες καθίζησης δεν φέρουν γεωύφασμα προστασίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ” και το γεωύφασμα θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί για την εξασφάλιση της στεγανότητας των λιμνών (τελμάτων) καθίζησης ΠΡΙΝ από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, δηλαδή πριν από τον Οκτώβριο 2001!

Η βεβαιότητα ότι ποτέ μέχρι τις 11.08.2009 δεν έγινε κανένας έλεγχος στη ΛΑΡΚΟ από τη Νομαρχία, προκύπτει ασφαλώς και από ο άρθρο 26 του “Περιβαλλοντικού Νόμου” 1650/1986, σύμφωνα με το οποίο:

“Με απόφαση του Νομάρχη συγκροτούνται κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)… Στα κλιμάκια μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή των οποίων γίνεται ο έλεγχος (…). Τα κλιμάκια διενεργούν αυτοψία σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών διατάξεων (Νομαρχία, ΚΕΠΠΕ) δημοσιεύουν κατά περιόδους πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος”.

Φαίνεται ότι ο Νομάρχης Ευβοίας ήταν βέβαιος ότι η ΛΑΡΚΟ δεν υποβαθμίζει το περιβάλλον και ότι τηρεί ευλαβικά τις ΕΠΟ λειτουργίας των εγκαταστάσεών της. Και έτσι ούτε ΚΕΠΠΕ υπήρξαν ποτέ, ούτε φυσικά δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων.

2. “Στη μονάδα εμπλουτισμού η ταινιοφιλτρόπρεσσα της ιλύος του παχυντή καθίζησης ήταν εκτός λειτουργίας κατά παράβαση του όρου 3.19 της ΕΠΟ. Κατά δήλωση της εταιρείας, η ταινιοφιλτρόπρεσσα τίθεται εκτός λειτουργίας κατά τους θερινούς μήνες για …μείωση των εκπομπών σκόνης”!

Η φιλτρόπρεσσα μετατρέπει τα “υδαρή λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού” σε στερεή μάζα που αποτίθεται στους χώρους απόθεσης των αδρομερών αποβλήτων. Αν αυτή δεν λειτουργεί, τα υδαρή απόβλητα διοχετεύονται σε ΣΤΕΓΑΝΕΣ λίμνες καθίζησης για αποφυγή διείσδυσης υδαρών αποβλήτων στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Η εταιρεία ούτε στεγανές λίμνες έχει, αφού δεν υπάρχει γεωύφασμα, ούτε στερεά απόβλητα αποθέτει, αφού δεν λειτουργεί τη δαπανηρή φιλτρόπρεσσα για …να μη βγάζει σκόνη! Παραβιάζει δηλαδή τους Περιβαλλοντικούς Όρους για …να προστατεύσει το περιβάλλον!

3. “Απόνερα από τη μονάδα εμπλουτισμου με ελεύθερη ροή επί διαμορφωμένου αύλακα κατευθύνονταν εκτός των λιμνών καθίζησης στο έδαφος”.

Σε συνδυασμό με την παραπάνω διαπίστωση, αυτή η φράση των ελεγκτών αποτυπώνει μια ζοφερή περιβαλλοντική πραγματικότητα:

Στη διαδικασία του εμπλουτισμού προκύπτουν αδρομερή (χονδρόκοκκα) και λεπτομερή (υδαρή) απόβλητα. Τα υδαρή καταλήγουν στις “στεγανές” λίμνες, όπου καθιζάνουν και τα ιζήματα τελικά καταλήγουν μαζί με τα αδρομερή απόβλητα. Όταν λειτουργεί η φιλτρόπρεσσα, τότε δεν λειτουργούν οι λίμνες καθίζησης.

Αποκαλύπτει ό έλεγχος ότι ούτε στεγανές λίμνες υπάρχουν, ούτε η φιλτρόπρεσσα λειτουργεί και τα “υδαρή” απόβλητα, πολύ απλά, χύνονται στο έδαφος και καταλήγουν τελικά στις υπόγειες υδροφορίες.

4. “Οι λίμνες δεν φέρουν γεωύφασμα προστασίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ”.

Από την περιγραφή προκύπτει ότι υπάρχουν δυο σειρές έξι χωματοδεξαμενών καθίζησης, δηλαδή δώδεκα συνολικά, διαστάσεων 150Χ10 μ., ήτοι 12Χ150Χ10+18.000 τ.μ. Καμία χωματοδεξαμενή δεν είχε στεγανοποιηθεί με γεωύφασμα και τα υγρά απόβλητα από το 2001 μέχρι σήμερα διαρρέουν στο έδαφος γύρω και κάτω από αυτές. Τα υγρά του εμπλουτισμού είναι υδατικά διαλύματα χημικών ουσιών, κυρίως ισχυρών οξέων, πλούσια σε βαρέα μέταλλα. Και επί εννέα χρόνια, εκατομμύρια κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων έχουν διαρρεύσει στο έδαφος και στην υδροφορία της ευρύτερης περιοχής.

5. “Από την 4η δεξαμενή λήφθηκε δείγμα του υπερκείμενου υγρού. Στη δεξαμενή τη στιγμή της αυτοψίας διοχετευόταν καθαρό νερό, γεγονός το οποίο δεν προβλέπεται από τη λειτουργία της (δεξαμενή ξήρανσης πολφού μεταλλεύματος)”.

Το καθαρό νερό το διοχέτευαν κατά πάσα πιθανότητα για να γίνει αραίωση της πυκνότητας των οξέων που χρησιμοποιούνται στον εμπλουτισμό και να παραποιήσουν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας.

6. “Οι σωροί απόθεσης των στείρων εμπλουτισμού δεν ήταν αποκατεστημένοι. Η ΜΠΕ προέβλεπε αποκατάσταση στο τέλος του 2008” και

7. “Κατά δήλωση των υπευθύνων της εταιρείας ποσότητα στείρων εμπλουτισμού χρησιμοποιείται από διάφορους (άνευ κόστους!) για οδοστρωσεις. Ο όρος 3.8 της ΕΠΟ προβλέπει εναπόθεση όλων των στείρων (80.000 τόνοι /έτος) μόνο εντός του χώρου επέμβασης”.

Στη διαδικασία εμπλουτισμού δεν προκύπτουν “στείρα” αλλά αδρομερή και λεπτομερή (υδαρή) απόβλητα. “Στείρα” προκύπτουν μόνο στην εξορυκτική διαδικασία. Μόνο στο διάστημα 2004-2009 έχουν προκύψει περί τους 700.000 τόνους αδρομερών αποβλήτων τα οποία “δεν αποκαταστάθηκαν” σύμφωνα με την κομψή έκφραση των ελεγκτών. Ουσιαστικά πρόκειται για χύδην απόθεση βιομηχανικών αποβλήτων. Η “άνευ κόστους” διάθεση τους ως αδρανών υλικών οδοστρωσίας, πέραν του ότι συνιστά παράβαση Περιβαλλοντικών Όρων είναι και εγκληματική αφού τα απόβλητα μόνον αδρανή δεν είναι.

8. “Κατά παράβαση του Ν. 1650/1986, του ΠΔ 82/2004, της ΚΥΑ 13588/727/2006 μεγάλες ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων διοχετεύονταν ανεξέλεγκτα επί του εδάφους. Τα απόβλητα ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους και ανακατωμένα με όμβρια ύδατα κατέληγαν στο σχηματισμό λίμνης σε απόσταση περίπου 100 μ. από τη δεξαμενή εκροής του, κατά παράβαση και του όρου 3.23 της απόφασης ΕΠΟ”.

9. “Στον ίδιο χώρο και σε απόσταση μόλις 5 μέτρα από την ανεξέλεγκτη ροή επικινδύνων αποβλήτων είχαν διανοιχτεί ερευνητικές-δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις είχαν στόμιο ανοικτό, ήταν ασωλήνωτες με διάμετρο ανόρυξης 10 εκ. Από ρίψη πέτρας εντός αυτών διαπιστώθηκε η ύπαρξη νερού. Κατά δήλωση των υπευθύνων, οι γεωτρήσεις αυτές ήταν δοκιμαστικές λόγω αγοράς νέου γεωτρύπανου. Από την κατάσταση αυτή και τις διαπιστώσεις της (8) παραγράφου, εγκυμονούνται μεγάλοι κίνδυνοι για την ρύπανση των υπόγειων υδάτων”.

Αγόρασε λοιπόν η ΛΑΡΚΟ ένα γεωτρύπανο και άνοιξε τρύπες για να διοχετεύονται τα καμένα λάδια των μηχανών της στον υδροφόρο ορίζοντα – ΔΩΡΕΑΝ, αφού η συγκέντρωση και η αποκομιδή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι μια επώδυνη και δαπανηρή διαδικασία. Αυτό γίνεται επί 9 χρόνια από το 2001 και όσα χρόνια πριν από το 2001 λειτουργούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού της ΛΑΡΚΟ.

10. “Στον χώρο κατάντι του συνεργείου πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους βιομηχανικών και μη αποβλήτων, κατά παράβαση του αρ. 12 του Ν. 1650, της ΚΥΑ 50910/2727/2003, του όρου 3.21 της 56996/9-10-01 απόφασης ΕΠΟ, του ΠΔ 82/2004, του ΠΔ 109/2004, του ΠΔ 117/2004. Η διάθεση γίνεται επί του εδάφους ή με χωματοκάλυψη. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη απόρριψη ελαστικών οχημάτων, συσκευασιών αποβλήτων, λιπαντικών ελαίων, άχρηστων σιδήρων και μετάλλων, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, βαρέλια, ξυλεία, φίλτρα, μοτέρ, αντλίες, ανταλλακτικά κάθε είδους, πλαστικά, αστικού τύπου απόβλητα, σωλήνες, όπως απεικονίζονται σε σχετικές φωτογραφίες. Η εταιρεία δεν διαθέτει άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων του αρ. 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και η ως άνω περιγραφόμενη διαχείριση γίνεται κατά παράβαση και των όρων 3.21 και 3.22 της 56996/9-10-01 απόφασης ΕΠΟ. Δεν διαπιστώθηκε κανένας διαμορφωμένος χώρος ασφαλούς αποθήκευσης στερεών επικινδύνων και μη αποβλήτων”.

Για όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω, η Νομαρχία επέβαλε στη ΛΑΡΚΟ το εξοντωτικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ!!! Χωρίς να ντρέπονται ο Νομάρχης και οι υπηρεσίες του αφού ο Ν. 1650/1986 στο άρθρο 30 ορίζει ότι (αρ. 30 παρ. 2):

“Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθμιση. Μπορεί επίσης να επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή αν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη”.

Η εφαρμογή αυτής της διάταξης προϋποθέτει αποφασιστικότητα για σύγκρουση με το διαμορφωμένο επί δεκαετίες καθεστώς στην περιοχή. Προϋποθέτει ακόμα ηθικό ανάστημα για απεξάρτηση από τις ιδιαίτερες οικονομικές παροχές και την πολιτική αναρρίχηση που εξασφαλίζει στους υποτακτικούς της η ΛΑΡΚΟ.

Ο Νομάρχης Ευβοιας και το Τμήμα Περιβάλλοντος, λόγω …φόρτου εργασίας επί 10 χρόνια δεν έχουν δει τίποτα. Όπως και οι Δημοτικοί και Τοπικοί Άρχοντες. Οι πρόσφατες καταγγελίες των περιβαλλοντικών συλλόγων της περιοχής και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσαπίων για απόρριψη της ΜΠΕ για νέο μεταλλείο στη θέση “Ζυγού” σηματοδοτούν τις πρώτες αμφισβητήσεις της κυριαρχίας της ΛΑΡΚΟ επί δεκαετίες.

Με την ενημέρωση και την οργάνωση των φορέων και των κατοίκων που ήδη ξεκίνησε συγκροτείται το μέτωπο του αγώνα για να σταματήσει εδώ ο βιασμός και η λεηλασία του τόπου. Το επόμενο βήμα θα είναι η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου: Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ.


26 απαντήσεις στο “To περιβαλλοντικό έγκλημα της ΛΑΡΚΟ και η «τιμωρία» των 30.000 ευρώ!”

 1. 6/11/2009 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της νομαρχιακής επιτροπής με θέμα
  Μ.Π.Ε του έργου: Διερευνητικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα, σε χώρο έκτασης 374 στρ. στις Ο.Π 349 & 351, στην περιοχή Ζυγός, Δ.Δ. Άτταλης, του Δήμου Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας.

  Η απόφαση της νομαρχιακής επιτροπής ήταν ομόφωνα αρνητική

  http://kontodespoti.blogspot.com/

  Αρνητικά, με μεγάλη πλειοψηφία, είχε γνωμοδοτήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσαπίας: http://kontodespoti.blogspot.com/2009/11/blog-post_1169.html

 2. Αντί για ενημέρωση για το τί έγινε στο προχθεσινό ΔΣ Σταγείρων-Ακάνθου με θέμα τα Μεταλλεία, εσείς μας πήγατε στη ΛΑΡΚΟ. Κοντά δηλαδή… Μιάς και το ΔΣ εξελίχθηκε σε ΚΟΛΑΦΟ εναντίον σας, το μόνο που απέμεινε είναι η φυγή από τη σκληρή πραγματικότητα. Την επόμενη φορά που δεν θα σας έρθουν βολικά, να αγκιστρωθείτε για σωτηρία από την Γκάνα. Ή καλύτερα την Παταγωνία.

  Με βάση τη δική σας λογική, το τί κάνουν στην Εύβοια είναι δικό τους θέμα. Αφού δεν είστε “κάτοικος”, δεν σας πέφτει και λόγος και συνεπώς να μην ανακατεύεστε στα της νομαρχίας τους.

  Επιπλέον:

  Όταν δεν γίνονται έλεγχοι διαμαρτυρόμαστε.
  Όταν γίνονται έλεγχοι αλλά δεν μας αρέσουν τα πορίσματα, πάλι διαμαρτυρόμαστε.
  Όταν γίνονται έλεγχοι και μας αρέσουν τα πορίσματα, αλλά δεν μας αρέσουν οι ποινές, πάλι διαμαρτυρόμαστε.
  Είμαι σίγουρος πως ακόμη κι αν οι ποινές ήταν του γούστου σας, πάλι θα βρίσκατε κάτι άλλο για να διαμαρτυρηθείτε.
  Γιατί δεν μας λέτε μια και καλή, καθαρά κι αντρίκια, ότι αυτό που θέλετε είναι απλά να κλείσει η ΛΑΡΚΟ;
  Και μαζί της όλη η βιομηχανία και μεταλλεία της Ελλάδας.

  —————————————–

  “Ένα πρωί, σκότωσα έναν ελέφαντα με τις πυτζάμες μου. Πώς μπόρεσε και φόρεσε τις πυτζάμες μου, δεν το γνωρίζω”.

  Groucho Marx (από το “Animal Crackers”)

  • Kόλαφος εναντίον μας;;;;;;; Κάποιο λάθος κάνετε…
   Μήπως σας ενημέρωσαν για άλλο δημοτικό συμβούλιο;

   Εγώ θεωρώ ότι παρά το ότι δεν παρθηκε καμιά απόφαση, ήταν θετική η χθεσινή συνεδρίαση. Εγίνε μια πολιτισμένη συζήτηση, ακούστηκαν απόψεις και από τις δυο πλευρές, και υπέρ και κατά του “επενδυτικού σχεδίου”, τέθηκε προβληματισμός σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής και γιατί δεν προχωράει. Γενικό Πολεοδομικό και λοιπά, όλα αυτά που εμείς λέμε τόσον καιρό.

   Ουσιαστική συζήτηση επί της ΠΠΕΑ δεν έγινε γιατί και ο Δήμαρχος και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης συμφωνησαν ότι …δεν θέλουν να γίνει. Δεν έχουμε ενημέρωση, τι σημασία έχει που εγκρίθηκε η ΠΠΕ, όταν έρθει η τελική μελέτη θα δούμε, θα περιμένουμε τις απόψεις της κυβέρνησης και άλλα τέτοια. Φύγε κακό απ’τα μάτια μου!

   ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ούτε βέβαια η εταιρεία η οποία διαδίδει ότι εμείς το κλείνουμε το εργοστάσιο…

   • Αφού σας αρέσουν τα ρητά και τα γνωμικά, να σας πω κι ένα ωραίο ισπανικό:

    “Με πολλή υπομονή και ακόμα περισσότερο σάλιο, ο ελέφαντας γάμησε το μυρμήγκι”.

 3. Α,επιτέλους !Κάποιος πρέπει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους…Και επειδή stinger δεν είσαστε εκεί να σας τα πούμε εμείς που είμαστε.Δεν πήρε την απόφαση ο Βλαχόπουλος αλλά όταν έφυγαν όλοι οι εργάτες έιπε πως δεν θα επιτρέψει καμμιά καινούργια δραστηριότητα…Δεν στο είπαν αυτό έέέ!!!

  • Aκόμα και με καθυστέρηση, θα γράψουμε τι έγινε τη Δευτέρα και ναι, θα πούμε τα πράγματα με τ’όνομά τους!!!
   Μιλώντας για την έγκριση του “Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης”, ο Δήμαρχος έφτασε να πει το αμίμητο: “Σε δέκα μήνες έχουμε εκλογές (δημοτικές). Μέχρι τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτε”!!!
   Μετά είπε: “Δεν θα αφήσουμε να κλείσει το μεταλλείο και να έχουμε πάλι ανεργία” και στο τέλος αφού έφυγαν οι εργαζόμενοι είπε ότι “δεν θα επιτρέψουμε καμία νέα δραστηριότητα”! Αυτό το τελευταίο είναι που λέει συνήθως, γιατί ξέρει ποια είναι η κοινή γνώμη. Τόση συνέπεια!
   Κι όλα αυτά ενώ ξέρει ότι το μεταλλείο έχει άδεια μέχρι το τέλος του χρόνου και ότι τα πράγματα αναπόφευκτα θα αγριέψουν και μάλιστα πολύ σύντομα. Κι αντί να καλέσει ο ίδιος τους εργαζόμενους και τον κόσμο σε συζήτηση για το μέλλον, το αποφεύγει σαν το διάολο!

   Μακάρι οι εργαζόμενοι να ερχόταν πιο συχνά στα δημοτικά συμβούλια, για να ακούσουν οι ίδιοι ποιος λέει τι. Και να δούνε ποιος μιλάει σωστά και ποιος τους κοροϊδεύει. Είναι πρόβλημα το ότι οι απόψεις (και οι πράξεις) του καθενός μεταφέρονται στους εργαζόμενους από την ίδια την εταιρεία, μέσα από το παραμορφωτικό πρίσμα των δικών της σκοπιμοτήτων. Μεταξύ μας πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και όχι με διάμεσο την εταιρεία.

   Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θέλουμε κανένα μεταλλείο. Αν είχαμε ένα και μόνο μεταλλείο που θα δούλευε (εκτός κατοικημένων οικισμών!) και θα έδινε δουλειά σε κάποιο κόσμο, ούτε εμείς θα είχαμε αντίρρηση και όλοι θα ήταν ευχαριστημένοι. Όμως δεν πρόκειται γι’αυτό, αλλά για ένα επενδυτικό σχέδιο που θα καταστρέψει όλη την περιοχή μέσα σε δεκαπεντε χρόνια.
   Είμαστε βέβαιοι ότι ούτε οι εργαζόμενοι θα το ήθελαν αυτό. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τάχθηκαν ανοιχτά κατά της επιφανειακής εξόρυξης που ετοιμάζεται στις Σκουριές. Όμως η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν γνωρίζει τι ακριβώς περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο, γιατί φυσικά η εταιρεία το αποκρύπτει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Τόλης ο Παπαγεωργίου κατηγορείται σαν ψεύτης όταν λέει πράγματα που υπάρχουν μέσα στη μελέτη που πρόσφατα εγκρίθηκε κιόλας!

   Από τα σχόλια που ακούσαμε μετά τη συνεδρίαση και τις επόμενες μέρες πιστεύουμε ότι αρκετοί εργαζόμενοι άρχισαν να βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τους τα λέει η εταιρεία. Γι’αυτό και μόνο, ήταν θετική η συνεδρίαση κ.Stinger!

 4. Η εταιρεία που ήταν?.
  Είπε τίποτα?
  Τ’ι θα γίνει 1/1/2010?
  Θα υπάρχει άδεια?.
  Θα δουλεύουμε?.
  Γιατί κάναμε απεργία?
  Γιατί χάσαμε το μεροκάματο?.
  Ποιοί πήρανε την απόφαση?.
  Γιατί εγώ το έμαθα απο την εταιρεία οτι απεργώ?.
  Αν δεν ξεκινήσει στις Σκουριές που θα συνεχίσει?.
  Τι ακριβώς λέει αυτή η μελέτη?.
  Ο Βλαχόπουλος είπε ότι απόφαση θα πάρει η ΝΕΑ δημοτικη αρχη. Δηλαδή του χρόνου.
  Ως τότε?.
  Δεκάδες ερωτήματα που τα συζητάμε μεταξύ μας και η αγωνία χτυπάει κόκκινο.
  Δεν ήθελα να γράψω εδω αλλά αφου δεν μπορώ να βάλω αλλού αυτά τα ερωτήματα τα βάζω εδώ και Κωστάκη κάλεσε συνέλευση να μας τα πείς. όπως λές είσαι ορεξάτος.
  Το ορεξάτος δεν με φοβίζει.
  Το χορτάτος όμως???.

 5. Γ ι α τ ί ε γ ώ τ ο έ μ α θ α α π ό τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α ό τ ι α π ε ρ γώ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά!

 6. Aπό την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα η τιμή του χρυσού έχει ανεβεί κατά 25,14% και βρίσκεται στα ψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών!

  Η τιμή του χαλκού έχει ανεβεί κατά 106,15%!

  Τι μας λένε τα νούμερα για τις Σκουριές;

  ΟΤΙ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥ !!!!!!

  • Ωφέλιμο χαρακτηρίζει το εξασθενές χρώμιο το ΙΓΜΕ
   Της Λινας Γιανναρου

   Η συζήτηση είναι πολύ πρόσφατη. Απέναντί μας είχαμε τον διευθυντή του Προγράμματος Τεχνολογίας και Δικαιοσύνης του φημισμένου αμερικανικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ΜΙΤ, καθηγητή Τεχνολογίας και Πολιτικής κ. Νίκολας Ασφορντ, ο οποίος είχε βρεθεί στη χώρα μας για ελάχιστες ώρες. «Είναι απλό», είχε πει στην «Κ». «Το εξασθενές χρώμιο είναι καρκινογόνο. Το να αντλείται νερό για ανθρώπινη κατανάλωση από μολυσμένο με αυτήν την ουσία υδροφόρο ορίζοντα ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη».

   Και όμως -θα μπορούσαμε να του ανταπαντήσουμε- η διεθνής επιστημονική κοινότητα μπορεί να ησυχάσει: Ενα ελληνικό ινστιτούτο δίνει διαφορετική απάντηση στο αγωνιώδες ερώτημα για το εάν είναι επικίνδυνη η κατάποση εξασθενούς χρωμίου – ερώτημα που βασανίζει, εκτός των άλλων, και τους κατοίκους των Οινοφύτων, της Μεσσαπίας, αλλά και των άλλων περιοχών με τους τοξικούς υδροφόρους ορίζοντες. Και η απάντηση είναι πως… «όχι, δεν είναι επικίνδυνη»!

   H συνέχεια στο http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_13/11/2009_337080

 7. Αν κατάλαβα καλά ,οι θέσεις σας Κε stiger , καθώς και η αντίθεσή σας στις διαμαρτυρίες κατά των εξορύξεων, πηγάζουν από την πεποίθησή σας ,ότι κάποιοι «σκοτεινοί» κύκλοι χρησιμοποιούν πλάγια μέσα ,όπως το να επικαλούνται οικολογικές ευαισθησίες , προσπαθώντας να κάνουν κακό στους τόπους των εξορύξεων ή και στην Ελλάδα γενικά, ένα κακό το οποίο θα προέλθει από την διακοπή των εξορύξεων και την απώλεια θέσεων εργασίας.
  Η εκτίμηση μου αυτή λαμβάνει ως δεδομένο ότι δεν είστε ένας ακόμα του συνήθους ζωώδους επιπέδου «ψυχρός εκτελεστής» ,επαγγελματίας στο να υποστηρίζει επικοινωνιακά νομότυπες αλλά εγκληματικές κατά της ανθρωπότητας δραστηριότητες (υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και το ξέρουμε όλοι), που απλά έχει και την υπεροψία και το θράσος να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει αντί να περιοριστεί σε φυλλάδια και γιορτές που έχουν ούτος ή άλλως καλό αποτέλεσμα σε υπανάπτυκτους ιθαγενείς. Η εκτίμηση αυτή δεν είναι αυθαίρετη αλλά προκύπτει από το κείμενό σας στο οποίο είναι εμφανές ότι σαφέστατα έχετε οικολογικές ανησυχίες, μιας και προκαλείτε τους «σκοτεινούς» κύκλους να αποκαλύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις και δεν «επιτίθεστε» στα ίδια τα επιχειρήματα των οικολόγων τα οποία υπονοείτε οτι καπηλεύονται.
  -Πιθανότατα είστε επίσημα εργαζόμενος σε μεταλλευτική εταιρία γιατί εκφράζεστε «κοινά» με όλους τους συναδέλφους σας που δικαίως ή αδίκως σας τρομοκρατεί η ιδέα της ανεργίας και το λεξιλόγιό σας προκύπτει από τα ίδια κείμενα «αυτοπαινέματος» και «αυτοπροστασίας» που διαβάζονται από τους υπεύθυνους επικοινωνίας όλων των μεταλλευτικών εταιριών στο προσωπικό, κατά τις τρεις τουλάχιστον γιορτές κάθε χρόνο που απαιτεί η «σωστή» επικοινωνία μεταξύ Εταιρίας και προσωπικού. Ίσως και όχι.
  -Πιθανότατα είστε διευθυντικό στέλεχος διότι το «προφίλ» του απλού εργαζομένου σε μεταλλευτική εταιρία απέχει πολύ από την αναζήτηση της «αλήθειας» και μάλιστα σε ένα σύγχρονο μέσω όπως το internet. Ίσως και όχι.
  -Συγχαρητήρια για την ιδιαιτερότητά σας να συμμετέχετε σε συζητήσεις που χωρίς αντίλογο έχουν πολύ λίγότερα να προσφέρουν.
  -Πρόταση μου, να προσποιηθούμε ότι οι αντιδράσεις είναι ειλικρινείς και να συζητήσουμε για τα επιχειρήματα όπως :
  Εάν χαθούν κάποιες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μία φορά μία εδαφική έκταση για λίγα χρόνια και μετά την εγκαταλείπουν άχρηστη για οτιδήποτε άλλο, π.χ. μία επιφανειακή εξόρύξη, και προκύψουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας για απροσδιόριστο βάθος χρόνου , απο μία επένδυση όπως π.χ. ένας μεγάλος καλαίσθητος οικισμός με πέτρινα σπίτια, σχεδιασμένος σωστά από την αρχή , ο οποίος θα καταλάμβανε μικρότερη επιφάνεια δάσους από αυτή που καταστρέφετε σε μία επιφανειακή εξόρύξη ή και μέσα στο δάσος που θα καταστραφεί εντελώς σε μία επιφανειακή εξόρύξη, που θα αποτελεί στολίδι της περιοχής (όχι σαν το γνήσιο δάσος αλλά καμία σχέση με μία επιφανειακή εξόρύξη), ο οποίος θα απευθύνεται στους χιλιάδες υπαρκτούς ,εν αναμονή να εκπληρώσουν αυτό το όνειρο, συνταξιούχους βορειοευρωπαίους της «χαμηλής» μηνιαίας σύνταξης των 2500 €
  θα είναι κακό ;;;;;;
  Εκτός λοιπόν από την τεράστια περιβαλλοντικά διαφορά θα έχουμε:
  -Στην μία περίπτωση που χρειάζεται να καταστραφούν π.χ. 40 στρέμματα δάσους έχουμε π.χ. 20 θέσεις εργασίας ,μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, την φορολόγηση των εσόδων αυτών και των κερδών της μεταλλευτικής εταιρίας και ενίσχυση του ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών ,στο μέτρο που εξάγουμε το μετάλλευμα, για την εθνική οικονομία για 3 χρόνια π.χ.. Η οικονομία της μεταποίησης δεν θα επιβαρυνθεί διότι είτε εγχώριο είτε εισαγόμενο είτε από ανακύκλωση το μέταλλο θα βρεθεί και θα έχει την ίδια χρηματιστηριακή τιμή.
  Για να προσθέσουμε τα οφέλη από τις θέσεις εργασίας κ.λ.π. από τη μετατροπή του μεταλλεύματος σε μέταλλο από ελληνικές επιχειρήσεις ας διπλασιάσουμε τα πιο πάνω μεγέθη ,εκτός του χρόνου φυσικά.
  -Στην άλλη περίπτωση έχουμε δεκάδες θέσεις εργασίας (πολύ περισσότερες από 20) για την κατασκευή του οικισμού των 200 π.χ. μικρών σπιτιών σε οικισμό 40 περίπου στρεμμάτων ,την φορολόγηση των εσόδων αυτών και των κερδών της κατασκευαστικής εταιρίας ,για 3 χρόνια π.χ. .
  Δεν θα έχουμε τα οφέλη των εξαγωγών μεταλλεύματος και μετάλλου που θα εξαγάγαμε (από την πιο πάνω μία επιφανειακή εξόρύξη), θα επιβαρυνθούν οι εισαγωγές από το μέταλλο που θα είχαμε από εγχώρια παραγωγή και τώρα θα το εισαγάγουμε (όσο αντιστοιχεί άπαξ στην μια επιφανειακή εξόρυξη) αλλά θα έχουμε 300 π.χ. συντάξεις των 2000 € (δεν θα τα ξοδεύουν όλα εδώ) επί 12 μήνες (τα δώρα εορτών ας τα χαρίζουν στα εγγόνια τους) , δηλ. 7.200.000 € το χρόνο ,κάθε χρόνο για όσα χρόνια υπάρχουν τα σπίτια. Καθαρά εισαγόμενα χρήματα , που αντιστοιχούν σε πάνω απο3000 περίπου θέσεις εργασία , πιο καλοπληρωμένες από αυτές των μεταλλευτικών εταιριών . Και τελικά ,όσες και να είναι αυτές οι θέσεις σε μορφή αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, σίγουρα είναι πάρα – πάρα πολλές και σίγουρα καθόλου ανθυγιεινές και καθόλου επικίνδυνες.

  Πιο λάθος υπάρχει στα πιο πάνω ;;;;
  (Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι θέλουμε να αλλάξουμε θέμα, ας μην ασχοληθούμε με το τι άλλο μπορεί να γίνει σε μια έκταση μετά από επιφανειακή εξόρυξη όπως οι εκτάσεις που όλοι γνωρίζουμε ,αν το 10 δεν είναι 10 αλλά 11 , αν πεθάνει ο παππούς πόσο καιρό θα κάνει να εγκατασταθεί άλλος κ.λ.π., μιας και δεν υπολογίζουμε πόσο δάσος τελικά καταστρέφει μια επιφανειακή εξόρυξη των θεωρητικών 40 στρεμμάτων ,την καταστρεπτική επίσης οπτική όχληση σε πολύ μεγαλύτερη έκταση , το όφελος από την καλοκαιρινή επίσκεψη παιδιών και εγγονιών, και όσο για το ποιο κράτος θα επιτρέψει τέτοιες ανατροπές ,ας προσποιηθούμε ότι είναι ικανό για κάτι καλύτερο και δεν εκπροσωπείται μόνο από ανίκανους.)

  • Μια πρώτη πολύ σύντομη επισήμανση στο σχόλιο του ΒΒ, επειδή το βλέπω να’ρχεται…
   Ο ΒΒ κάνει μια γενική εκτίμηση του οικονομικού οφέλους για τη χώρα από δυο δραστηριότητες (μεταλλεία και τουρισμό). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θέλουμε να διώξουμε τα μεταλλεία για να κάνουμε τουριστική βιομηχανία. Όποιος θέλει να απαντήσει με οικονομικά επιχειρήματα ας το κάνει.
   Όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, εμείς λέμε να μην τις ακουμπήσει κανείς! Θέλουμε τα δάση της χώρας μας να παραμείνουν δάση και εμείς, ως τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής, προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την προστασία του δάσους μέσα από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (που ανατράπηκαν τελικά, λόγω της μεταλλευτικής ιδιοκτησίας).
   Άλλωστε η ελληνική νομοθεσία δεν δίνει το δικαίωμα στις τουριστικές επιχειρήσεις να εγκαθίστανται μέσα σε δάση. Το δίνει όμως στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις!

 8. Ξέχασα το ανέκδοτο (με όλο τον σεβασμό στην ποντιακή εξυπνάδα)
  Πώς πέθανε η τελευταία πόντια πόρνη ;;;;;
  Αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι οι άλλες πληρωνόντουσαν .

 9. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=20821149

  Ημερησία, 7/11

  Εκθέσεις-σοκ για καρκινογόνο χρώμιο και στην Εύβοια
  Πάνω από 150.000 άνθρωποι πίνουν νερό μολυσμένο με εξασθενές χρώμιο. Το σύνδρομο του Ασωπού επεκτείνεται στην Εύβοια και απειλεί ακόμη περισσότερους Ελληνες, καθώς στις περιοχές αυτές γίνεται καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων

  Του Κασσιανού Τζέλη

  Tο σύνδρομο του Aσωπού εξαπλώνεται και φτάνει πλέον σύμφωνα με μετρήσεις του IΓME και του EΛKEΘE (Eθνικό Kέντρο Θαλάσσιων Έρευνών) και στην Eύβοια. Πάνω από 150.000 Eλληνες των γύρω περιοχών πίνουν μολυσμένο με εξασθενές χρώμιο και άλλα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα νερό, ενώ το σύνολο των Eλλήνων απειλείται κυρίως από τα λαχανικά που παράγονται στις περιοχές αυτές και βιοσυσσωρεύουν το καρκινογόνο στοιχείο.

  H «H» παρουσιάζει τρεις νέες μετρήσεις που έγιναν στην περιοχή της Mεσσαπίας Eύβοιας, λίγο έξω από την Xαλκίδα και οι οποίες εντοπίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου. Σημειώνεται ότι : Η ΕΕ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ!

  Aκόμα, η «H» παρουσιάζει τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής που αποκαλύπτει την μόλυνση των ποταμών της περιοχής και την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Eίναι χάρτης που επεξεργάστηκε το EΛKEΘE και εστάλη την περασμένη εβδομάδα στην υπουργό Περιβάλλοντος Tίνα Mπιρμπίλη. Tα στοιχεία αποκαλύπτουν μια εικόνα εξαιρετικά ανησυχητική, το μέγεθος της οποίας δυστυχώς δεν έχει γίνει αντιληπτό ούτε από τους επίσημους φορείς ούτε από την ελληνική κοινωνία.
  Εκθέσεις-σοκ για καρκινογόνο χρώμιο και στην Εύβοια

  Στις περιοχές αυτές καλλιεργούνται λαχανικά σε χώμα με εξασθενές χρώμιο. Tα λαχανικά σύμφωνα με τον καθηγητή Xημείας Tροφίμων του Πανεπιστημίου της Aθήνας Γ. Zαμπετάκη, απορροφούν το εξασθενές χρώμιο. Aκόμα εκτρέφονται ζώα και εμφιαλώνονται αναψυκτικά με το ίδιο νερό. Kι αυτά τα προϊόντα φτάνουν στα σπίτια όλης της Eλλάδας.

  Το ρόλο του ΙΓΜΕ τον μάθαμε πολύ καλά. Για άλλη μια φορά προσπαθεί να μας πείσει πως είμαστε ελέφαντες.

 10. Φίλε, ΒΒ. Εμείς που λες οι ορεινοί, μεγαλωμένοι στα ρουμάνια και στα δάση (το κάνω λίγο ποιητικό για να το καταλάβετε καλύτερα) είμαστε λίγο απολίτιστοι όπως τόσο καίρο μας κατηγορούν οι αληθειοstinger!
  Γι’ αυτό να το ξέρεις, είτε είσαι μαζί μας, είτε μακρυά μας, ότι το δάσος δεν το βλέπουμε σε επίπεδο οικονομικού κέρδους και ζημίας. Το ίδιο λοιπόν πρόβλημα θα υπάρξει για μας – όχι βέβαια τόσο μεγάλη ανυπολόγιστη καταστροφή που προκαλεί μια επιφανειακή εξόρυξη-αν καταστραφούν 10, 20, 30, ή όσα θέλεις βάλε στρέμματα δάσους. Αυτό το δάσος, ρε παιδιά, ήταν εκεί χιλιάδες χρόνια και έζησε πολύ πιο δύσκολες εποχές , τάισε οικογένειες και έσωσε ψυχές! Τι σας κάνει να το βλέπετε σαν κάθε μορφής κερδοφόρο υλικό;! Ας βάλουν, λοιπόν, το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο πίσω στο συρτάρι γιατί διαφορετικά θα γνωρίσουν την οργή του κόσμου η οποία έχει πια ξεχειλίσει!

  Έχεις δίκιο antigold στα παραπάνω με μια μόνο σημείωση. Τα παιχνίδια είναι τόσο χοντρά και στον τουριστικό τομέα που και άδειες δίνονται εκεί που δεν πρέπει και δάση παραβιάζονται. Τα παραδείγματα αφθονούν.

 11. η ειρωνεία του αφεντικού σου καλά κρατεί γιατί σε έχει αγοράσει πριν καν γεννηθείς και σου έχει απαγορέψει κάθε δικιά σου γνώμη και άποψη
  φίλε stinger δεν μιλάμε για ίδια πράγματα , εμάς τους δυο μας χωρίζει ένα χάος , βέβαια μπορούμε να φτιάξουμε μια γέφυρα , το θέμα είναι όμως ποιος θα πάει σε ποια μεριά ? εμένα μη με περιμένεις να την διασχίσω γιατί η διαδρομή να είμαι σε αυτή την όχθη ήταν χρονοβόρα και επίπονη αλλά με γέμισε αυτοπεποίθηση

 12. απαντησε για τι σιφε (FeSi) στο blog μας
  θελω να μαθω την αποψη σου
  κανετε η δεν κανετε χημικο εμπλουτισμο στα μεταλλεια ?
  χεσε το αφεντικο σου μιλα σαν γιαννης για μια φορα στη ζωη σου ,ξερω οτι χρειαζωνται κοτσια , προσπαθησε να τα βρεις γμτ
  http://kontodespoti.blogspot.com

 13. Για την εξοικονόμηση χρόνου, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με το αν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο να καταστρέφουμε δάσος, πόσο μάλλον για οικονομικό λόγο, διότι στον βορρά έχουν ανακαλύψει τον «τροχό» εδώ και πολλά χρόνια και βγάζουν πολλά χρήματα όχι μόνο απο τα παλιά αλλά και από την δημιουργία νέων δασών και την ορθολογική διαχείρισή τους.
  Δυστυχώς όμως ,η υπόθεση οικολογία κατηγορείται για σκοτεινά παιχνίδια και προθέσεις .Αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως, είτε είναι αλήθεια είτε όχι μιας και στην ιστορία της ανθρωπότητας η συκοφαντία ήταν και είναι ένα βασικό όπλο στον αγώνα για την κατάκτησης της κοινής γνώμης .
  Δυστυχώς επίσης ,η κοινή γνώμη πρέπει να κερδηθεί από τις σοβαρές οικολογικές απόψεις ενώ θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία .
  Την κοινή γνώμη όμως την αποτελεί το σύνολο των δικών μας απόψεων ,συμφωνούντων ή διαφωνούντων με τη μία ή την άλλη άποψη.
  Μία πρόταση λοιπόν είναι ,ας υποχωρήσουν αυτοί που πονάνε με ότι γίνεται γιατί έχουν «ζήσει» το δάσος ,ας σεβαστούνε αν όχι τους ανθρώπους ,το γεγονός ότι καλώς ή κακώς οι περισσότεροι συμπατριώτες μας πια έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει σε πόλεις μακριά από το δάσος με πρώτο πρόβλημα στην καθημερινότητα του μπαμπά και της μαμάς το ενοίκιο του μήνα ,άρα κορυφαία αξία το χρήμα ,και ας μπούνε να «παίξουνε» στο δικό τους γήπεδο.
  Εάν για οποιοδήποτε λόγο στο «οικολογία» ή «χρήμα» υπάρχει υποκειμενικότητα, στην αριθμητική δεν υπάρχει .Ο κάθε οικολόγος αγωνιστής με εμπειρία γνωρίζει ότι όταν κάποιος μιλάει για περιβάλλον ,ο αντίλογος μιλάει για θέσεις εργασίας και εθνικό συμφέρον (αόριστο μεν αλλά σίγουρα οικονομικό). Αυτό φαίνεται σαν ,εκ του πονηρού, προσπάθεια να αλλάξει το θέμα της συζήτησης και να δημιουργηθεί σύγχυση στην κοινή γνώμη και πολλές φορές έτσι γίνεται .
  Ας προσποιηθούμε λοιπόν (πρόταση) όλοι μαζί, ότι κανείς («οικολόγος» ή μη)δεν θέλει να αλλάξει θέμα συζήτησης εκ του πονηρού αλλά αυτή είναι η αντίληψη αξιών του καθενός και δεν φταίει και αυτός αν έτσι μεγάλωσε (στο βουνό ή στη πόλη) .Ας προσποιηθούμε ότι όλοι ενδιαφερόμαστε να έχουν οι έλληνες δουλειά και η πατρίδα μας πλούτο με όσο μικρότερες ζημιές . Το αν έχει η Ελλάδα τόπο για τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός δασών το συζητάμε άλλη στιγμή.
  Νομίζω ότι σε μία τέτοια συζήτηση, μόνο οι «πονηρούληδες» δεν χωράνε.

 14. Ενδιαφέρουσα παρέμβαση αγαπητέ/ή ΒΒ.
  Φιλοξενούμαστε σε blogg που υποτίθεται εστιάζεται στη Χαλκιδική. Οπότε γιά να κατανοήσουμε όλοι καλύτερα την αντίθεση (ή έστω τη “σύγκριση”) real estate-μεταλλείας έχω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις:
  1) Τα 40 στρέμματα προφανώς ήταν απλό αριθμητικό παράδειγμα. Τέτοια έκταση υπάρχει διαθέσιμη παντού και δεν χρειάζεται να επέμβοιμε σε δάσος ούτε να τσακωνόμαστε γιά να βρούμε γή. Μήπως αντί γιά 40, μιλάμε γιά 40,000 στρέματα π.χ;
  2) Σε ποιά περιοχή της Β. Χαλκιδικής στη μεταλλευτική παραχώρηση, θα υπήρχε αυτή η “σύγκρουση” χρήσεων γής;

  @antigoldgreece: Θέλετε να μας πείσετε πως δεν ζείτε στην Ελλάδα; Δεν είδατε ποτέ σας κτίσματα μέσα σε δάσος; Εχετε ακούσει μήπως γιά “αυθαίρετα”; Γιά κάποια κατηγορία που ονομάζονται οικοπεδοφάγοι; Ούτε ξέρετε τίποτε γιά εμπρησμούς των δασών; Μήπως γιά αποχαρακτηρισμό δασών;

  • Αυθαίρετα, οικοπεδοφάγοι και εμπρηστές φυσικά και υπάρχουν. Και λοιπόν;
   Αυτοί καταστρέφουν τα δάση παράνομα, εσείς τα καταστρέφετε “νόμιμα”.
   Μήπως υπονοείτε ότι για να γλυτώσουμε από τους παράνομους, πρέπει να δεχθούμε με ανοικτές αγκάλες εσάς τους “νόμιμους”;
   Στα δικά μας μάτια δεν διαφέρετε και πολύ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.