Η «ερευνητική» στοά των Σκουριών ως στοά αποστράγγισης του Κακάβου


ENA EΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1997

SkOld2H στοά των Σκουριών στο τέλος του 1998

Τον Σεπτέμβριο του 1997 υποβλήθηκε αρμοδίως η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΟΑ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» από την TVX HELLAS και αμέσως εκδόθηκε η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Οι εργασίες κατασκευής της στοάς ξεκίνησαν στο τέλος του 1997  και αποπερατώθηκαν το 1999.

Τα σχετικά με το κοίτασμα «Σκουριές» είναι γνωστά (δείτε εδώ). Σύμφωνα με την ΜΠΕ (σχήμα 6-3) η στοά θα είχε διατομή 3,50Χ3,50 μ και μήκος 850 μ. Θα ξεκινούσε από το επίπεδο +445 μ. και θα κατέληγε στο επίπεδο +335 (ΜΠΕ σελ. 6-4) με κλίση κατωφερική 13%. Στην κατάληξή της θα εξορύσσονταν 3 ερευνητικές στοές μικρότερης διατομής και συνολικού μήκους 320 μ. (ΜΠΕ σελ. 6-4).

Τελικά η στοά κατασκευάστηκε με διατομή 4,50Χ5,00 μ., κατωφερική κλίση 13% και μήκος 950 μ., 100 μ. πάνω από το προβλεπόμενο (Χάρτης 2). Καταλήγει στο κέντρο του κοιτάσματος στο επίπεδο +315 μ. ενώ η είσοδός της είναι στο επίπεδο +445 μ. Το κοίτασμα καταλήγει στο επίπεδο +640 που αποτελεί και το επίπεδο του χείλους του κρατήρα της επιφανειακής εκσκαφής (open pit).

skouries99Σεπτέμβριος 1999: τρεις σωλήνες “αδειάζουν” το νερό του βουνού

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ της TVX (σελ. 7-5, 6-14) τα εισερχόμενα στη στοά νερά που θα έπρεπε να αντληθούν για να διευκολυνθούν οι εργασίες, θα ήταν 30 κ.μ. την ώρα. Όμως, κατά τη διάνοιξη της στοάς, στα πρώτα μέτρα είχαν ήδη συναντήσει παροχή μεγαλύτερη από 30 κ.μ. την ώρα (αναφορά σε υπάρχον βίντεο). Όταν το μήκος της στοάς ήταν στα 450 μ. περίπου, σύμφωνα με περιγραφές εργαζομένων, «ξέσπασε ολόκληρο ποτάμι νερό που παρέσυρε τα πάντα στη στοά». Η πρόοδος των εργασιών καθυστέρησε επί μήνες προκειμένου «να πιάσουν το ποτάμι»!

StoaNippon Η άντληση από τότε ήταν αρχικά της τάξης των 500 κ.μ. ανά ώρα για να σταθεροποιηθεί στα 300 κ.μ. ανά ώρα από το 1999. Στο επίπεδο +575 η NIPPON MINING είχε διανοίξει στη δεκαετία του 1960 ερευνητική στοά διατομής 2,50Χ2,50 μ. και μήκους 720 μ. που κατέληγε στον πυρήνα του κοιτάσματος. Από την είσοδο αυτής της παλιάς στοάς υπερχείλιζε ποσότητα νερού της τάξης των 50 κ.μ. την ώρα. Το νερό είχε το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα της όξινης απορροής.

Από το 1998 μέχρι το 1999 η στοά αυτή αποστραγγίσθηκε πλήρως από τη νέα στοά. Ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη της αποστραγγιστικής δράσης της κατ’όνομα «ερευνητικής» στοάς της TVX.

Με τη διάνοιξη της κατωφερικής στοάς έχει σχηματισθεί μια υπόγεια λίμνη με στάθμη επιφανείας στο +445 μ. και πυθμένα στη στάθμη +315. Από το 2002 σταμάτησε η TVX την άντληση και η εκροή του νερού γίνεται μέχρι σήμερα με υπερχείλιση από το χείλος της εισόδου στο επίπεδο +445 μ. και τελικά στο ρέμα «Καρατζά» στο επίπεδο +420.

SkouriesWater-20012001: Οι σωλήνες μειώθηκαν σε δυο και η αιμορραγία συνεχίζεται…

Από το 1999 μέχρι σήμερα κάνουμε δυο φορές το χρόνο μέτρηση του νερού που υπερχειλίζει, στην ειδική διάταξη που έχει κατασκευασθεί από την TVX στα στόμια εκροής των τριών αρχικά σωλήνων υπερχείλισης.

Παρατηρήθηκε η σταδιακή απομείωση του εκχειλιζομένου νερού ως εξής:

 • Μέχρι το έτος 2001 η ποσότητα ήταν περίπου σταθερή στα 300 κ.μ. την ώρα.
 • Τo 2001  οι σωλήνες εκροής περιορίσθηκαν σε δυο  και η ποσότητα του νερού για τα έτη 2001-2006 μειώθηκε στα 250 κ.μ. την ώρα.
 • Τα έτη 2006-2008 η ποσότητα μειώθηκε στα 200 κ.μ. την ώρα.
 • Οι σημερινές μετρήσεις καταγράφουν 150 κ.μ. την ώρα.

Με τη διάνοιξη της στοάς, εξ’ολοκλήρου με εκρηκτικά, με διατομή πλέον 4,50Χ5,00 μ., μήκος 950 μ., διαπλατύνσεις ανά 200 μ. για χειρισμούς και επιπλέον τρεις στοές στο τέρμα της, συνολικού μήκους 320 μ., το υπέδαφος της περιοχής έχει διαρραγεί. Έχει διαμορφωθεί τελικά ένα υπόγειο δίκτυο ελεύθερης διόδου των υδάτων της ευρύτερης περιοχής, από την επιφάνεια του βουνού μέχρι τη στάθμη +315, προς την «ερευνητική» στοά. Αυτό σημαίνει ότι από το τέλος του 1997 μέχρι σήμερα η «ερευνητική» στοά λειτουργεί αδιάλειπτα ως «στοά αποστράγγισης» του βουνού, σε συνολική επιφάνεια 80.000 στρεμμάτων που ορίζεται από την ισουψή +315 και σε διάφορα ποσοστά που φτάνουν μέχρι και το 100% , περί την ευρύτερη περιοχή της στοάς.

Αν θεωρήσουμε σαν μέση παροχή μέχρι σήμερα τα 250 κ.μ. νερού την ώρα, τότε η συνολική απώλεια νερού της υπόγειας υδροφορίας της περιοχής είναι:

13 έτη Χ 365 μέρες Χ 24 ώρες Χ 250 κ.μ. την ώρα = 28.470.000 κ.μ. νερού!

Ή αν θεωρήσουμε ότι το νερό αυτό συγκεντρώνεται σε δεξαμενή (λίμνη) μέσου βάθους 5 μ., το εμβαδό θα είναι: 5.694 στρέμματα!

Στην ΜΠΕ της TVX κεφ. 6.5.6 «Ολοκλήρωση ερευνητικού έργου» (σελ. 6-16) σημειώνεται ότι:

«Σε περίπτωση επιτυχούς (θετικής) μεταλλευτικής έρευνας, η στοά θα παραμείνει ανοικτή και θα ασφαλισθεί με σιδερένια πόρτα».

«Σε περίπτωση ανεπιτυχούς μεταλλευτικής έρευνας (αρνητικής) θα ασφαλισθεί με τοίχο από τσιμέντο η είσοδος της στοάς, στη συνέχεια και καλυφθεί με στείρα και φυτική γη. Στην περίπτωση αυτή επίσης θα κατασκευασθούν τρια επιπλέον διαφράγματα εντός της στοάς, σε περίπου ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία νερού και αέρα».

Αφού η έρευνα είναι θετική, η δεύτερη περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται από την εταιρεία (την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ σήμερα) και η στοά θα παραμείνει ως αποστραγγιστής όλης της πάνω από την ισοϋψή +315 περιοχής,  μέχρι την εξόφληση του κοιτάσματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΑ) της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κεφ. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΥΡΙΕΣ»,  από την έναρξη του έργου θα διανοιγεί και δεύτερη στραγγιστική στοά μήκους 2.700 μ., που θα ξεκινά από το επίπεδο +230 της εξόρυξης και θα καταλήγει στον κάτω ρου του ρέματος «Καρατζά»/άνω ρου του Ασπρόλακκα, στο επίπεδο +200 (σχήμα 2-2). Αυτό σημαίνει ότι η στάθμη αποστράγγισης θα κατεβεί στην ισοϋψή +230, όπου πιθανολογείται ο τελικός πυθμένας του κρατήρα εξόρυξης (βάθος κρατήρα 410 μ.).

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι οικισμοί της ευρύτερης περιοχής, με πρώτο τον οικισμό Μ. Παναγίας στο επίπεδο +450, θα υποστούν συνολική αποστράγγιση των νερών που τους υδροδοτούν.

Το δάσος δασοκάλυψης 95% θα αποστερηθεί του νερού του ριζικού πλέγματος των δέντρων και του εδάφους του. Ο «άκαυτος» Κάκαβος θα γίνει «εύφλεκτος» αφού προηγουμένως τα αποτελέσματα της αποστράγγισης (μείωση του νερού στο ριζικό πλέγμα των δένδρων, πτώση της παροχής επιφανειακών υδροφορέων κ.λ.π.) θα επιδεινωθούν προοδευτικά. Σήμερα οι ενδείξεις είναι ήδη εμφανείς: στέρεψαν όλες οι πηγές της περιοχής των Σκουριών. Σημειώνουμε ότι πριν πουλήσουν οι κάτοικοι της Μ. Παναγίας τα κτήματά τους στον Κάκαβο στην «Εταιρεία», είχαν εκεί ποτιστικές καλλιέργειες και περιβόλια.

ΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΑΤΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ «ΚΑΚΑΒΟΣ»

Κατά την ΜΠΕ «Ερευνητική στοά σκουριών» (ΤVX/1997, σελ. 5-17): «Η αλουβιακή λεκάνη Χιλανταρίου-Κάμπου εμπλουτίζεται από την υδροφορία του Ασπρόλακκα με 700 κ.μ. νερό την ώρα κατά την ξηρά περίοδο και 850 κ.μ. την ώρα κατά την υγρή περίοδο».

Τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνονται και στην «Υδροχημική- υδρογεωλογική μελέτη Ολυμπιάδας- Στρατωνίου» (Δρ. Παπακωνσταντίνου, Βεράνης, Πολυζώνης, ΙΓΜΕ/1996). Από τις γεωτρήσεις Γ4, Γ5, Γ6, που έκανε το ΙΓΜΕ το 1984 στην λεκάνη Κάμπου και από το ρέμα συνεχούς παροχής «Ασπρόλακκας» που πηγάζει από τον Κάκαβο, υδροδοτείται σήμερα όλόκληρος ο Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου εκτός των Δ.Δ. Στρατονίκης, Σταγείρων και Ολυμπιάδας.

Οι γεωτρήσεις υδροδότησης του Δήμου Παναγίας συνολικά υδροδοτούνται από τον υδατοταμιευτήρα του Κακάβου. Ήδη οι δημοτικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Παναγίας έχουν υποστεί ταπείνωση της στάθμης τους μεγαλύτερη των 200 μ. και δραματική μείωση της παροχής τους. Για την διάνοιξη νέων γεωτρήσεων χωρίς την απαραίτητη διαδικασία αδειοδότησης, ο Δήμαρχος Παναγίας επικαλέσθηκε τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών από την έντονη λειψυδρία στη Μ. Παναγία (!). Πριν από το 2000, η Μ. Παναγία και όλη η περιοχή είχαν περίσσεια υδροδότησης. Από τον ίδιο υδατοταμιευτήρα υδροδοτούνται και τα Δ.Δ. Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου του Δήμου Αρναίας. Ο σημαντικότερος κλάδος του Χαβρία, από όπου προβλέπεται να υδροδοτηθεί μέσω φράγματος η νότια Χαλκιδική, πηγάζει από τον Κάκαβο.

Το 1999, μετά από πιεστικές παρεμβάσεις μας προς τον τότε Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου κ. Παν. Φλωρίνη, έγινε αυτοψία στην είσοδο της στοάς «Σκουριές» από τον τότε Νομάρχη κ. Βασιλάκη, τον Αντινομάρχη κ. Γιώργου και τον προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντος της Νομαρχίας κ. Πεύκο, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σταγείρων-Ακάνθου κ. Λαγόντζου, του κ. Τόλη Παπαγεωργίου και της Διευθύντριας Περιβάλλοντος της TVX κας Αδάμ. Η άντληση 300 κ.μ. την ώρα από τη στοά τότε, χαρακτηρίστηκε από τον Νομάρχη – και γεωπόνο – ως «ασήμαντη».

Η αντιμετώπιση ως «ασήμαντης» της αποστράγγισης του Κακάβου, συνεχίζεται έως και σήμερα  εγκληματικά από τους φορείς της Χαλκιδικής. Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ η μετατροπή του Κακάβου σε άνυδρο τοπίο είναι ίσως επιθυμητή. Περιμετρικά της ανοικτής εξόρυξης έχουν ανορυχθεί ήδη από την TVX δεκάδες στραγγιστικές γεωτρήσεις, η διάταξη και ο αριθμός των οποίων θα συμπληρωθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κατά την πάγια τεχνική των open-pits, με σκοπό τον περιορισμό της διείσδυσης περιφερειακών υδάτων στον κρατήρα της εξόρυξης. Η αφυδάτωση της ευρύτερης περιοχής της εξόρυξης εξυπηρετεί ταυτόχρονα την αδειοδότηση της δραστηριότητας , αφού οι μετρήσεις των υδατικών αποθεμάτων που θα συνοδεύουν ως βασικές παράμετροι το κρίσιμο για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων» ερώτημα της επίπτωσης της εξόρυξης στα υδατικά αποθέματα, θα παρουσιάζουν την περιοχή ως «άνυδρη»!

Ο Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου έχει επαναπαυθεί στις «καλές σχέσεις» του με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και κρατά σε μαύρα σκοτάδια το Δημοτικό του Συμβούλιο και τους δημότες. Ο Δήμος Παναγίας κατήγγειλε το γεγονός της αποστράγγισης του βουνού στον Εισαγγελέα Χαλκιδικής και αρκέσθηκε σε αυτό, χωρίς να ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα για την τύχη της καταγγελίας. Για την υδροδότηση της Μ. Παναγίας που έγινε προβληματική εξ’αιτίας της στοάς, προσέφυγε στην «Εταιρεία» για να ανοίξει γεωτρήσεις.

Κατά τα άλλα, ο Νομάρχης Χαλκιδικής κ. Ζωγράφος και ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας κ. Τσιότρας εξασφαλίζουν, ως ο Νόμος ορίζει, την τήρηση των «περί προστασίας του ύδατος» Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων και επιβάλλουν αυστηρά μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης νερού στους αγρότες!

Κάθε μέρα που περνάει με τη στοά ανοικτή οδηγεί τον Κάκαβο και τους από τον Κάκαβο υδροδοτούμενους Δήμους στην οριστική αφυδάτωση με όσες συνέπειες αυτό σημαίνει. Η στοά πρέπει να σφραγισθεί. ΣΗΜΕΡΑ.

Σύμφωνα με το Ν. 3220/2004 που κύρωσε τη μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, «η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ουδεμίαν ευθύνη φέρει για τις ζημίες του περιβάλλοντος τις προγενέστερες της 28.01.2004 και για όσες συμβούν μετά την ημερομηνία αυτή αλλά τα γενεσιουργά τους αίτια ανάγονται στο παρελθόν». Με αντίστοιχη διάταξη του ίδιου Νόμου, αμνηστεύονται τα υπεύθυνα για περιβαλλοντικά εγκλήματα στη Β. Χαλκιδική στελέχη της προηγούμενης εταιρείας, της TVX. H διάταξη αυτή, με ιστορική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής (απόφαση 1895/2004) κρίθηκε «αντισυνταγματική» και απορρίφθηκε αθωωτικό αίτημα του τότε Γενικού Διευθυντή της TVX, κ. Δραπανιώτη.

Σήμερα ιδιοκτήτης και υπεύθυνος για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλεί η στοά είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Και αν η εταιρεία επικαλεσθεί το Ν. 3220/2004 για ανευθυνότητά της, υπεύθυνο είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι οφείλουν να ασκήσουν αγωγές κατά παντός υπευθύνου για τη ζημία που έχουν υποστεί και συνεχίζουν να υφίστανται.


30 απαντήσεις στο “Η «ερευνητική» στοά των Σκουριών ως στοά αποστράγγισης του Κακάβου”

 1. Το παραπάνω γεγονός δηλ. η αποστράγγισης του Κακαβου από τον υδροφόρο ορίζοντα στην πολιτική οικονομία είναι και ονομάζεται «εξωτερικό κόστος» που κατά την ταπεινή γνώμη μου είναι το ποιο μεγάλο κόστος εξόρυξης στα Ορυχεία και στην περιπτώσει μας έχει μεταφερθεί όλο!!!! στους ιθαγενής κάτοικους της περιοχής Μ. Παναγία ,πράγμα απαράδεκτο και …..μπαμπέσικο από κάθε άποψη.
  H Λαϊκή Συνέλευση στην Μεγάλη Παναγία μπόρεσε και επανέφερε το ζήτημα αυτό στην πραγματική Οικονομική και Ηθική Αξία και η κάθε προσπάθεια που γίνεται έστω με μια ερώτηση στη βουλή αναγνωρίζει έμπρακτα την προσπάθεια κατοίκων για αυτοδιάθεση .Συγχαρητήρια !!!!!

 2. Το νερό προκύπτει από τις βροχοπτώσεις και αποθηκεύεται σε κάποιες κοιλότητες στη γη. Όταν αυτές γεμίσουν ξεσπάει στην επιφάνεια ως πηγή. Οι γεωτρήσεις βρίσκουν τις κοιλότητες και τις υπεραντλούν. Αυτό σημαίνει ότι αργά αλλά σταθερά καταστρέφεται πλήρως το απόθεμα.
  Θα μπορούσε να αποφευχθεί η καταστροφή αν υπήρχε κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Δηλ. να μπορεί κάθε γεώτρηση να αντλεί περιορισμένη ποσότητα νερού, τόση ώστε να μην καταστρέφεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Κι επειδή δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός πάνε τα τσακάλια και σου λένε ότι φάμε ότι πιούμε κι ότι αρπάξει ο κω………. μας. Όταν τελειώσει εμείς θα τα παρατήσουμε αλλά τις μπάζες μας θα τις έχουμε κάνει.

  • Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ποσότητα του νερού που χάθηκε από τη στοά είναι υποεκτιμημένη (κι έτσι δεν μπορούν να μας πούνε υπερβολικούς…). Κι αυτό γιατί ο υπολογισμός ξεκινάει από το έτος 1999 κατά το οποιο αποπερατώθηκε η στοά και δεν λαμβάνει υπ’οψιν το νερό που έφυγε στη διάρκεια της κατασκευής της 1997-1999 που, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, ήταν “ολόκληρο ποτάμι”.
   Οι υπολογισμοί μας βγάζουν ότι χάσαμε νερό περίπου ίσο με τη λίμνη Βόλβη… Ας αναλογιστούν οι Χαλκιδικώτες αν μας περισσεύει!

 3. Τρομαχτικά πράγματα συμβαίνουν και οι πολιτικοί μας κάνουν τα στραβά μάτια…
  Καλά, όλοι τά’χουν κάνει πλακάκια;
  ..είναι να μην απελπίζεται κανείς..

 4. Ρε παιδιά, τι περιμένετε να κάνετε με το κλάμμα και την απελπισία? Δεν ωφελούν πιά οι περιγραφές του κακού! Πρέπει να το αλλάξουμε!
  Αφού οι τοπικοί άρχοντες δεν κάνουν το καθήκον τους, ξεκινήστε μια εκστρατεία να βάλετε στη θέση τους 5-10 αγωνιστές να προχωρήσουν σε αγωγές και κινητοποιήσεις και διώξτε αυτούς που κάνουν παζάρια και σας ξεπουλάνε.
  Ξέρω ότι είναι δύσκολο και θα πάρει χρόνια, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

 5. ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΛΟΥΝ ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.
  ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΥΣΗ .
  ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΤΕΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΓΑΖΑΝΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΟ , ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ.
  ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ” ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ; ” Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΣΥΧΙΑ.
  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ.
  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ.

 6. ..και.. όταν υπόσχονται θέσεις εργασίας, κάντε μια βόλτα στα Οινόφυτα, στον Ασωπό, να δείτε τη κατάντια της περιοχής από τα δηλητηριώδη απόβλητα..

 7. (Ένα φανταστικό επιστημονικό σενάριο)
  Η αποστράγγιση του Κάκαβου και η καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα με της γεωτρήσεις που πραγματοποίησε η Ε.Χ. στην περιοχή ουσιαστικά έχει δημιουργήσει και αλλά φαινόμενα γεωδυναμικά π.χ. το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα έπαιζε και το ρόλο δυναμικού του σφονδύλου .
  Είναι γνωστό σε όλους μας το σεισμικό ρήγμα της Χαλκιδικής (με ποιο γνωστό το σεισμό του 1936) ,
  Έρωτω ποιος σήμερα εγγυάται ότι δεν έχει διαταραχτεί η γεωδυναμική ισορροπία της ευρύτερης περιοχής???????????????
  Φανταστείτε έναν σεισμό με την ανυπαρξία του υδρολογικού σφόνδυλου……..
  Να είναι όλοι τους ευλογημένοι εκεί στο Αγ. Όρος με τον μητροπολίτη μας …..

 8. Ρε Αντώνη Κ. ( apo – Stratoni ),

  αφου τα ξερεις ολα και μιλας με όλους ( που φοβουνται οπως ,λες να μιλησουν ) γιατι στην παραλια του Στρατωνιου κανεις μπανιο και ταυτοχρονα τσακωνεσαι με ολους που διαφωνουν με τις ανυπαρκτες θεσεις σου?
  Οσο για την ησυχια που λες μαλλον εχει να κανει με την ελλειψη θεσεων που εχεις.
  Παρεπιπτοντως μημπως πρεπει να τιμωρηθουν και οσοι απο τους “οικολογουντες” κατοικους του Στρατωνιου ριχνουν τα βρωμονερα των σπιτιων τους στους δρομους και οχι στους βοθρους για να κανουν οικονομια 30€ ?
  Αντε να σε δω ———-

 9. Αγαπητε Νικο,

  το χειροτερο που δεν ξερεις ειναι οτι αν εξορυχθουν πληρως οι Σκουριες θα αντιστραφει η πολικοτητα της Γης με αποτελεσμα να κανουμε Χριστουγεννα μεσα στο κατακαλοκαιρο.
  Παει η Πραμυθοχωρα στο Στρατωνι λογω μπανιου στην “κακια” θαλασσα.

  Ζητω συγγνωμη απο τους διαχειριστες για το ψευδωνυμο

  • Λοιπόν Στρατωνίσιε-Εφραίμ, για να αποφευχθούν αυτές οι τραγικές συνέπειες η εταιρεία χθες μάζεψε το γεωτρύπανό της και ξεκουμπίστηκε από τις Σκουριές! Στα τσακίδια!

 10. ΔΕΝ ΜΕ ΛΕΝΕ ΑΝΤΩΝΗ.
  ΚΑΝΩ ΜΠΑΝΙΟ ΓΙΑΤΙ
  1.ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΑΩ ΑΛΛΟΥ.
  2. ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ , ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΙΟΙ.
  3. ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ , Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΑΥΤΑ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΝΑΕΙ.
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΤΩΝΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΕΣ.
  4. ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΙΓΕΤΕ ΚΑΡΦΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΡΕΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
  5. ΕΧΩ ΠΟΝΕΣΕΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.
  ΚΑΙ ΟΠΩς ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ , ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΕΡΑΤΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΞΑΝΑ “ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΦΥΓΕ”.

 11. Κοίτα που όσοι αντιδράμε στο Στρατόνι , αποκτήσαμε όνομα “οικολογούντες”.,
  Άσε μας ρε Νίκο , πολύ σοβαρά τον πήρες τον ρολο σου.

  • Άσχετο, αλλά αφού εδώ ασχολούνται μέχρι και με την …πολικότητα της γης, γιατί να μην γράψουμε κι εμείς για το Θοδωρή Ηλιόπουλο;
   Του Γιάννη Μπακόπουλου από το press-gr:

   ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ “ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ” ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.

   Διεφθαρμένοι, ανίκανοι πολιτικοί, με πολιτικό ανάστημα και υπόσταση νάνου! Άχρηστοι, αδιάφοροι, ανάλγητοι, τεμπέληδες και στενόμυαλοι κρατικοί λειτουργοί!
   Παπάδες και καλόγεροι με το σταυρό στο χέρι και το χρήμα στην ψυχή!
   Δημοσιογράφοι και εκδότες αυτοδιορισμένοι “μεσσίες” με αρπαχτικό μάτι και πεθαμένη καρδιά!
   Όλοι μαζί περιμένετε να δείτε πόσο θα αντέξει ο Θοδωρής Ηλιόπουλος.
   Πιστεύετε πως, ότι κι αν γίνει, εσείς θα είσαστε από… πάνω.

   Αν λυγίσει-ονειρευόσαστε!-δεν τρέχει τίποτα, νικήσαμε!
   Αν πεθάνει, θα γίνουν λίγες ταραχές, θα ησυχάσουν, θα τον ξεχάσουν, πάλι νικήσαμε.
   Και κοιμάστε απαθείς, με απόλυτη εμπιστοσύνη στη σιωπή-τη μούγκα-των αμνών!!
   Όλα καλά αλλά… Έχω μια απορία.
   Έχετε κάνει καλά τους υπολογισμούς σας;;

  • αγαπητοι “οικολογουντες” Στρατωνισιοι,

   αραγε σημερα που στο δια γω νισμο ψαρεματος συμμετεχουν πάνω απο 30 βαρκες απο στρατωνι αλλά και Θασσαλονικη , θα ρθειτε να μας ενημερώσετε για την ” ρύπανση” ¨η συμμετέχετε και εσεις κάνοντας γαργαρα την μολυνση?
   Οχι πια όλα θυσία στο βωμο των δημοτικών εκλογών, σας καταλάβαμε απο τα σχολια σας

  • Απίστευτο… αν και δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς θα σου απαντήσω ότι ναι, φοβάμαι.
   Τρέμω αυτά που ετοιμάζουν για μας οι άνθρωποι που δεν βλέπουν μπροστά τους παρά μόνο χρήμα.
   Όμως έχω να σου πω επίσης ότι δεν θα τους περάσει…

   http://www.youtube.com/watch?v=ExCZWDQhPnU

 12. Θα κάμουμε γαργάρα την μόλυνση!!!!.
  Εσείς που έχετε ήθος θα ενημερώσετε τους συμετέχοντες , ότι οι θάνατοι απο καρκίνο είναι ακριβώς στον μέσο όρο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα; .
  Θα τους πείτε ότι είναι φήμες αυτά που ακούγονται για πνευμόνια τσιμενταρισμένα ;.
  θα τους ενημερώσετε ότι όποιος διαφωνεί μπαίνει σε πρόγραμμα “αγάπης”;.
  Ότι ΟΛΕΣ οι δημόσιες υπηρεσίες τους αντιμετωπίζουν σαν ίσους;;;;;!!!!!!!!!!!!!.
  Ότι το xωριό διοικείται απο ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΙΟΥΣ;
  – δεν εννοώ τους εκλεγμένους-
  Ε θα το κάνετε είμαι σίγουρος.
  Eγώ θα πάω να μαζέψω αχινιούς.
  Παρ όλα τα αγκάθια τσιμπάνε λιγότερο.

  – Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ν Τ Ε Σ –

 13. Με την ΝΔ κατεβηκε στις δημοτικες εκλογες και καποιος αλλος…
  Εχασε το ηθος του?

  οσο για τα αλλα του kolobouki η απαντηση πολυ συντομα ειναι οτι οποιος εχει στοιχεια τα παρουσιαζει και δεν κινδυνολογει πισω απο ανωνυμια.
  Στο κατω – κατω υπαρχει/εχετε την ΝΕΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑ…

 14. Θα περιμένω πότε η «χρυσή εταιρία» θα «μπουκώσει » η ταπώσει τεχνητά την εκροή νερού και την τεχνητή αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα για να μην συνεχίζεται να καταστρέφεται το δάσος του Κακαβο .Ζητώ πολλά …

 15. Χουμορ έκανα apisteyte για τον Νιονιο , αλλά φαίνεται οτι το πολύ πλυντήριο σου αφαίρεσε την δυνατότητα να χαμογελάς.
  Τώρα την Δέσποινα τι την μπλέκεις , συγνωμη αλλα τώρα δεν κατάλαβα εγώ.

 16. Η ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ ΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΥΚΕΣ ΤΟΥ ΤΖΟΡΤΖ ΣΩΡΟΣ,(ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ). Ο ΤΖΩΡΤΖ ΣΩΡΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ. ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥ ΨΗΦΟΥΣ. ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΛΙΜΑ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΥΚΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΖΩΡΤΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ. Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ! ΕΙΝΑΙ ΟΛΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ! ΟΜΩΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟ ! Ο ΘΕΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΛΑ

 17. ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΩΡΥΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΙΡΙΖΟΥΝ! Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΑ, ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ. ΟΙ ,,ΤΖΩΡΤΖΗΔΕΣ,, ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΚΙ ΑΝ ΡΠΟΣΕΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ ΤΟΥΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΝΤΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΝΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΓΙΑΥΤΟ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΥΣΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΟΥΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΤΗΧΙΣΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΩΝ ΟΥΤΕ ΧΩΡΑ ΟΥΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΞΑΠΟΣΤΑΣΟΥΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.