H Noμαρχία Φωκίδας, οι μεταλλευτικές εταιρείες και η προστασία του περιβάλλοντος


Προεδρος Νομαρχιακου Συμβουλιου: «Περιβαλλοντικα παμε καλα»!

Giona_2008-09-014…εξαιρετικά θα λέγαμε!!!

Στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας την Τετάρτη 15 Ιουλίου, τα θέματα με αριθμό 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης της ήταν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ένα μεταλλείο βωξίτη της S&B και ένα της ΕΛΜΙΝ, τα οποία μάλιστα ήταν εξ αναβολής. Το “Παρατηρητήριο” ήταν παρόν στη συνεδρίαση, με τον κ. Τόλη Παπαγεωργίου.

Το ποια είναι η εντύπωση που έχει η ίδια η Νομαρχία για το επίπεδό της στον τομέα του περιβάλλοντος εκφράστηκε από τον Πρόεδρο του Ν.Σ. ο οποίος ήταν σαφέστατος :“Η υπηρεσία Περιβάλλοντος (!) κάνει πολύ καλή δουλειά και η περιβαλλοντική κατάσταση (;) είναι καλή(!!!)” και κανείς δεν διαφώνησε, τουλάχιστον φανερά.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν στην συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικά για την πραγματική περιβαλλοντική διάσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και κατά συνέπεια για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των μεταλλευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Νομό Φωκίδας, και ειδικά της S&B και της ΕΛΜΙΝ.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Φουσέκης εισηγήθηκε την αναβολή των θεμάτων 1 και 2. Επικαλέσθηκε σαν λόγο ότι “οι εταιρείες δεν μας έστειλαν ακόμα τα συμπληρωματικά στοιχεία που τους ζητήσαμε για τις δυο ΜΠΕ”.

Επισημαίνουμε ότι: η ΜΠΕ της S&B διαβιβάστηκε στη Νομαρχία Φωκίδας από το ΥΠΕΧΩΔΕ με το 187980/24.7.2008 έγγραφο και η ΜΠΕ της ΕΛΜΙΝ με το 187289/4.7.2008 έγγραφο. Η γνωμοδότηση του Ν.Σ. πρέπει να κοινοποιηθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 35 ημερών, με δικαίωμα παράτασης ενός μηνός για ειδικούς λόγους. Αν αυτό δεν τηρηθεί, η γνωμοδότηση θεωρείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως θετική για τη ΜΠΕ!

Έναν ολόκληρο χρόνο μετά τη διαβίβαση των ΜΠΕ στο Ν.Σ. προσδιορίσθηκε η συζήτησή τους, ενώ ήταν γνωστό ότι οι εταιρείες δεν είχαν αποστείλει στο Ν.Σ. τα αιτηθέντα στοιχεία!!!

Χαρακτηριστικό της κυρίαρχης νοοτροπίας στο Ν.Σ. ήταν ότι , παρότι ήταν αρκετοί οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι που προσπάθησαν κάτι να πουν ,ο καθένας από μόνος του ακουγόταν σαν «μεμονωμένη φωνή». Κι όταν ο πρώην Δήμαρχος Ιτέας που ήταν παρών στη συνεδρίαση πρότεινε «…..αφού δεν ενδιαφέρονται οι Μελετητές και οι Εταιρίες να φέρουν και μετά από την πρώτη αναβολή τα συμπληρωματικά στοιχεία που τους ζητήσατε ,εσείς γνωμοδοτήστε αρνητικά…», φάνηκε σαν να μην είχε περάσει από κανενός το μυαλό αυτή η ιδέα !!!

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, ενός νομού με τόσα φλέγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν διαθέτει Τμήμα Περιβάλλοντος. Τον έλεγχο της τήρησης των όρων προστασίας του περιβάλλοντος στο Νομό ασκεί η Διεύθυνση …Πολεοδομίας, εμπλουτισμένη για την περίπτωση με έναν μεταλλειολόγο και μετονομασμένη σε «Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος»! Οι εισηγήσεις στο Ν.Σ. για τις ΜΠΕ γίνονται από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας, την πολιτικό μηχανικό κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου.

Η Διευθύντρια της Πολεοδομίας, όπως κάθε Προϊστάμενος Πολεοδομίας στη χώρα, έχει τεράστιο φόρτο εργασίας με τα πολεοδομικά θέματα όλου του Νομού. Ο ειδικός μεταλλειολόγος υποθέτουμε ότι θα είναι πολύ απασχολημένος να σφραγίζει τις άδειες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν θα έχει χρόνο να απασχοληθεί με τις μεταλλευτικές εταιρείες. Kαι ο κ. Νομαρχης, ο κατά το Ν. 1650/86 επικεφαλής αρμόδιος για τον έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, έχει ουσιαστικά αφήσει αυτή την αρμοδιότητα στην S&B και την ΕΛΜΙΝ.

Από όσα είδαμε στις τέσσερις μέρες που περπατήσαμε το όρος Γκιώνα και “χαρήκαμε” την Ιτέα και την ευρύτερη περιοχή της, συμπεράναμε ότι οι δυο εταιρείες, αποκλειστικές αρμόδιες αυτοελέγχου των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων, κάνουν θαυμάσια δουλειά για τα κέρδη τους. Απλά έχουν ΜΗΔΕΝΙΣΕΙ τον παράγοντα “περιβαλλοντικό κόστος” στη μερίδα “δαπάνες” των ισολογισμών τους.

Η «περιβαλλοντική διάσταση» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας ως προς τις εξορυκτικές δραστηριότητες στο Νομό αρχίζει και τελειώνει με την κατά κανόνα θετική γνωμοδότηση του επί των ΜΠΕ των εταιρειών, μετά από την κατά κανόνα θετική εισήγηση της Διευθύντριας της Πολεοδομίας.

Κατά το άρθρο 26 του Ν. 1650/86 (του Περιβαλλοντικού Νόμου):

«Με απόφαση του Νομάρχη συγκροτούνται Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) από το προσωπικό της Νομαρχίας. Τα κλιμάκια ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γενικά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στα κλιμάκια μπορούν να μετέχουν και εκπρόσωποι του ΟΤΑ στην περιοχή του οποίου γίνεται ο έλεγχος. Τα κλιμάκια διενεργούν αυτοψία σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες, ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον».

Η παρ. 4 του πιο πάνω άρθρου προβλέπει ότι:

«Οι αρμόδιες αρχές τήρησης των περιβαλλοντικών διατάξεων (Νομαρχία, ΚΕΠΠΕ) δημοσιεύουν κατά περιόδους πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος».

Όμως ο κ. Νομάρχης φαίνεται ότι είναι βέβαιος ότι η S&B και η ΕΛΜΙΝ δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον, αφού μέχρι σήμερα δεν θεώρησε ότι υπάρχει ανάγκη συγκρότησης των ΚΕΠΠΕ, ούτε φυσικά δημοσίευσης πληροφοριών και στοιχείων. Για επιβολή κυρώσεων φυσικά δεν γίνεται λόγος, αφού «περιβαλλοντικά πάμε καλά»!

Ο κ. Νομάρχης δεν θεώρησε καν ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού Τμήματος Περιβάλλοντος, στελεχωμένου με ειδικούς περιβαλλοντολόγους και διοικητικό προσωπικό. Προς επιβεβαίωση αυτού, υπάρχουν τα πρακτικά μιάς τουλάχιστον περίπτωσης έγκρισης θέσης Περιβαλλοντολόγου από το Υπουργείο Εσωτερικών που υπήρξε στο παρελθόν για τη Νομαρχία Φωκίδας,η οποία μετετράπη από το προηγούμενο Ν.Σ. (με τους ίδιους σχεδόν Νομαρχιακούς Συμβούλους ) σε άλλη ειδικότητα, από την οποία υπήρχε ήδη προσωπικό αλλά όχι «επαρκές». Οι αποφάσεις δηλαδή του Ν.Σ. έως σήμερα ,αποδεικνύουν ότι συνειδητά το Ν.Σ. όχι μόνο δεν ζητάει Περιβαλλοντολόγους αλλά τους απορρίπτει κιόλας όταν τους προτείνει κατά λάθος το Υπουργείο από μόνο του.

Αν ήθελε φυσικά ο κ. Νομάρχης , υπάρχουν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί τρόποι να εξαναγκάσει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δημιουργία και τη στελέχωση αυτού του Τμήματος, του τόσο αναγκαίου για τη Φωκίδα, ακόμα και εάν το Υπουργείο του παρουσίαζε δυσκολίες.

Όπως όμως και να ήταν μέχρι χθες η κατάσταση στη Φωκίδα ,το θετικότατο είναι ότι οι κάτοικοι έχουν πλέον αντιληφθεί τι γίνεται και όσο περισσότερο συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στην καθημερινή τους ζωή, στην υγεία τους και στην απαξίωση του τόπου τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο πιο αντιληπτή θα γίνεται και για τους τοπικούς πολιτικούς η πραγματικότητα.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.