Η απάτη της μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ


«ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

satnew2Τα 317.000 στρέμματα μεταλλευτικής ιδιοκτησίας της Χαλκιδικής (πορτοκαλί χρώμα) που μεταβιβάστηκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ αντί 11 εκατ. ευρώ που το Δημόσιο ουδέποτε εισέπραξε!

Tους όρους πώλησης Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αντί 11 εκατ. ευρώ προτίθεται να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπο, Νέλι Κρος, στόχος της Επιτροπής είναι «να διασφαλίσει ότι δεν χορηγήθηκε κάποιο κρυφό πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε βάρος των ελλήνων φορολογουμένων και ότι η Ελλάδα ενέργησε όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιδιώτης πωλητής σε σχέση με την πώληση των υπόψη περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου».

Από το Δεκέμβριο του 2003 που έγινε η μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το «Παρατηρητήριο» καταγγέλλει αυτή την πώληση ως παράνομη και άκυρη.  Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, πραγματικής αξίας πολλαπλάσιας των 408 εκατ. ευρώ που αναφέρει το δελτίο τύπου της Επιτροπής, πωλήθηκαν αντί του εξευτελιστικού ποσού των 11 εκατ. ευρώ τα οποία το Δημόσιο ουδέποτε εισέπραξε, χωρίς να τηρηθεί σε τίποτα η νόμιμη διαδικασία εκτίμησης της αξίας τους , πρόσκλησης ενδιαφερομένων, διεθνούς διαγωνισμού, υποβολής προσφορών κ.λ.π. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρίνει αν αυτό συνιστά παράβαση των όρων του ανταγωνισμού και αν οποιοσδήποτε ιδιώτης πωλητής θα χάριζε την περιουσία του όπως έπραξε το Ελληνικό Δημόσιο.

Όμως οι Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν κι άλλα στοιχεία σχετικά με το πόσο ακριβά τους κόστισε η ιστορία των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν μεταβιβάσει τα μεταλλεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το Ελληνικό Δημόσιο χάρισε στην προηγούμενη εταιρεία TVX HELLAS βεβαιωμένα χρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και ότι το τίμημα των 11 εκατ. ευρώ το εισέπραξε όχι το Δημόσιο, αλλά η TVX. Πρέπει να γνωρίζουν ότι το Δημόσιο υπέγραψε έναν επαίσχυντο «συμβιβασμό» με την TVX, με τον οποίο συμψήφισε διαπιστωμένες παραβάσεις των περιβαλλοντικών νόμων και διαπιστωμένες ζημίες του τόπου και των κατοίκων του, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τις οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ενδιαφέρθηκε να προστατεύσει όχι μόνο τη δημόσια περιουσία και τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά ούτε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

ΑΠΟ ΤΗΝ TVX ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»: ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΩΛΟΥΣΕ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ;

Το ιστορικό αυτής της σκοτεινής υπόθεσης είναι εν συντομία το εξής:

Το 2003, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο Επικρατείας του προγράμματος μεταλλουργίας χρυσού Ολυμπιάδας και της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη, η TVX GOLD και η μητρική της εταιρεία KINROSS, αναζητούσαν τρόπο απεμπλοκής από την Ελλάδα που τους είχε κοστίσει ήδη σημαντικά. Η μέθοδος που επιλέχθηκε – και περιέργως έγινε δεκτή από το «δικονομικό εγγυητή», το Ελληνικό Δημόσιο – ήταν να κηρύξει πτώχευση η εν Ελλάδι εταιρεία TVX HELLAS, ωσάν να ήταν μια αυτόνομη εταιρεία και όχι θυγατρική μιας από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες του κόσμου.

Το Μάιο του 2003 η TVX HELLAS κατέθεσε την 1072/5.5.2003 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, επικαλούμενη χρέη ύψους 216.156.000 ευρώ προς τη μητρική εταιρεία KINROSS, το ΙΚΑ, τα Δημόσια Ταμεία, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της. Στις αρχές Νοεμβρίου 2003, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 1286/2003 της TVX HELLAS. Στη συνέχεια συνέβησαν τα εξής πρωτοφανή, παράδοξα και τουλάχιστον ύποπτα:

9-10 Δεκεμβρίου 2003

 • Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (ΦΕΚ 13117/11.12.2003 των Α.Ε.) με εταιρικό κεφάλαιο € 60.000.
 • Οδηγούνται ομαδικά σε συμβολαιογράφο της Ιερισσού οι 472 απολυμένοι της TVX HELLAS και υπογράφουν παραίτηση από τις μηνύσεις τους και τις οικονομικές τους απαιτήσεις από την εταιρεία, ύψους €17,8.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο καταγγέλλει τη Σύμβαση Πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX της 21ης Δεκεμβρίου 1995.

12 Δεκεμβρίου 2003

 • Το Δημόσιο παραιτείται από βεβαιωμένες απαιτήσεις κατά της ΤVX για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ύψους € 2,2 εκατ.
 • Η ΤVX GOLD παραιτείται από απαιτήσεις $218 εκατ. κατά της TVX HELLAS για ανεξόφλητα δάνεια.
 • Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ανακαλεί την Απόφαση Πτώχευσης της TVX HELLAS.
 • Οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας Χρήστος Πάχτας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Καλαφάτης, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφουν δυο διαδοχικά συμβόλαια: Εξωδικαστικό συμβιβασμό για τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων: της TVX HELLAS κατά του Ελληνικού Δημοσίου για απωλεσθέντα επενδυτικά κεφάλαια και διαφυγόντα κέρδη, με τις απαιτήσεις του Δημοσίου από την TVX HELLAS για διαπιστωθείσες ή μη παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων και τις περιβαλλοντικές ζημίες από αυτό το λόγο. Μετά το συμβιβασμό, το Δημόσιο αγοράζει από την μόλις προ μιας ώρας αποπτωχεύσασα TVX HELLAS το ενεργητικό των Μεταλλείων Κασσάνδρας αντί του «εύλογου τιμήματος των € 11εκατ.».
 • Mε το αμέσως επόμενο συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου, το Ελληνικό Δημόσιο «μεταβιβάζει» στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. το σύνολο του ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας «αντί τιμήματος € 11 εκατ. που θα καταβληθεί απ’ευθείας στην TVX HELLAS».

Τα παραπάνω κυρώθηκαν από τη Βουλή με το Νόμο 3220/2004 (“Τροπολογία Πάχτα”) που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 28-01-2004. Από την εκμετάλλευση και την πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που χαριστικά της μεταβίβασε το Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει ήδη θησαυρίσει.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Αρχικά η διαδικασία με την οποία τα Μεταλλεία Κασσάνδρας επανήλθαν από την TVX στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ήταν ολοφάνερα εκτός νομιμότητας. Στη Σύμβαση Πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στην TVX HELLAS το 1995 που κυρώθηκε με το Ν. 2436/1996, εκ τρίτου συμβαλλόμενοι ήταν:

 1. Η TVX GOLD ως οικονομικός εγγυητής της TVX HELLAS και
 2. Το Ελληνικό Δημόσιο ως δικονομικός εγγυητής.

Τον Ιανουάριο 2003 η TVX GOLD εξαγοράσθηκε από την KINROSS GOLD CORP και η KINROSS-TVX έγινε η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία χρυσού στον κόσμο. Η KINROSS-ΤVX ουδέποτε πτώχευσε. Οι οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις της TVX HELLAS, μετά την πτώχευση της, έπρεπε να απαιτηθούν από τον εγγυητή, την KINROSS-TVX. Δηλαδή, το Ελληνικό Δημόσιο έπρεπε να απαιτήσει €2,2 εκατ., για βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, €17,8 εκατ. για αποζημιώσεις και οφειλόμενους μισθούς στους απολυμένους της TVX HELLAS και αποκατάσταση και αποζημιώσεις για τις βεβαιωμένες περιβαλλοντικές καταστροφές. Έπρεπε επίσης να επιστραφούν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Δημόσιο, έναντι των οφειλομένων, χωρίς την καταβολή τιμήματος. Αντί αυτού, το Ελληνικό Δημόσιο:

 • Παραιτήθηκε από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
 • Απαγόρευσε στα Ασφαλιστικά Ταμεία να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα ή να ασκήσουν άλλα ένδικα μέσα κατά της TVX HELLAS για να εισπράξουν τα χρωστούμενα.
 • Χάρισε δημόσια περιουσία υψηλής αξίας χωρίς καμία απολύτως διαδικασία.
 • Στέρησε παρανόμως από τους λοιπούς πιστωτές της TVX HELLAS (προμηθευτές κ.λ.π.) τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαστικά τα οφειλόμενα, μεταβιβάζοντας αμέσως όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
 • Συμψήφισε καταστροφές στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ζημίες που υπέστησαν οι πολίτες με τις οικονομικές απαιτήσεις της TVX
 • Ήρε τις συνέπειες για την TVX HELLAS και για τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων από κάθε διοικητική ή ποινική ευθύνη τους για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας .
 • Παρέγραψε όλα τα σχετικά αδικήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1895/2004 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής (δικάζοντος κατ’ έφεση), η διάταξη της παραγραφής των αδικημάτων και της αμνήστευσης των υπευθύνων είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική. Είναι άλλωστε ευθεία παράβαση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταλήξει «στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα πώλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας χωρίς ανοικτή, διαφανή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών σε τιμή πολύ κατώτερη της αγοραίας». Εντός των επόμενων ημερών, το «Παρατηρητήριο» θα καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, για να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων και της δημόσιας περιουσίας.


6 απαντήσεις στο “Η απάτη της μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”

 1. Πολύ ωραία, ας υποθέσουμε ότι το Δημόσιο δεν πωλούσε τα Μεταλλεία σε αυτήν την τιμή. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα βρισκόταν κάποιος παλαβός αγοραστής να δώσει τα…408 εκατομμύρια και σε αντάλλαγμα να πάρει μιά επιχείρηση με…218 εκατ. χρέη συν χρέη προς το Δημόσιο συν περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Τέτοιοι παλαβοί δεν υπάρχουν, οπότε μετά την αναπόφευκτη χρεωκοπία της επιχείρησης, ο καθείς θα ζητούσε τα λεφτά του, συμπεριλαμβανομένων και των δανειστών της επιχείρησης, που μάλιστα τα ζητούσαν από το Δημόσιο…Το τί θα έπαιρνε σε αυτή την περίπτωση το Δημόσιο και οι εργαζόμενοι, να…μην το πούμε εδώ. Εκτός κι αν πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν κρατικά τα Μεταλλεία ! Τουλάχιστον τώρα διασφαλίσθηκαν θέσεις εργασίας.
  Από εκεί και πέρα καλώς η Επιτροπή ερευνά το θέμα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή ενδιαφέρεται βασικά να λειτουργεί ο ανταγωνισμός, δηλ. να μην “επιδοτείται” χαριστικά μιά εταιρεία σε βάρος της αγοράς.

  • Η υπόθεση βρωμάει από χιλιόμετρα και είναι μυστήριο γιατί δεν το βλέπετε. Τα μεταλλεία δεν πουλήθηκαν σαν χρεωμένη επιχείρηση, γιατί τα χρέη της TVX χαρίστηκαν, δηλαδή πληρώθηκαν από εμάς. Από εμάς επίσης πληρώθηκαν και οι μισθοί των απολυμένων της TVX, δια του τιμήματος που ΔΕΝ εισπράχθηκε – και επιπλέον εξακολουθούμε να πληρώνουμε το πρόγραμμα των 28 εκατ. ευρώ για την ασφάλιση των απολυμένων. Όλα αυτά επειδή το Δημόσιο αντί να απαιτήσει μισθούς, χρέη και περιβαλλοντικές ζημίες από τον “εγγυητή” KINROSS-TVX, προτίμησε να τα πληρώσουμε εμείς. Γιατί άραγε;

   Και αφού τα μεταλλεία ήταν πλέον “ελευθερα βαρών” (και ελεύθερα εργαζομένων), η Κυβέρνηση όφειλε να εκτιμήσει την αξία τους και να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τα μεταλλεία, γιατί έτσι πωλείται η δημόσια περιουσία. Αντί αυτού, τα έδωσαν ΤΖΑΜΠΑ σε μια εταιρεία που είχε φτιαχτεί την προηγούμενη μέρα, με μετόχους τον Μπόμπολα και ένα Ρουμάνο έμπορο ναρκωτικών!

   Τέτοιες διαφανείς διαδικασίες!

 2. Αγαπητοί Παρατηρητές, μην ξεκινάτε με προκατάληψη. Αν κατάλαβα καλά μας λέτε ότι έρχεται κάποιος και σας λέει:
  “Κοιτάξτε, το μαγαζί μου μπήκε μέσα 218 εκατομμύρια και θα στραφώ εναντίον σας. Εχετε λύση να προτείνετε;”
  Κι εσείς του λέτε: “Κοίτα να δείς, καταρχάς… ξέχνα τα 218 εκατομμύρια. Επιπλέον εδώ βλέπω μας χρωστάς…2,2 εκ. Δώστα μας στο χέρι , πλήρωσε κι άλλα 17.8 εκ. γιά τις αποζημιώσεις των εργαζομένων και τακτοποίησε και τις περιβαλλοντικές σου υποχρεώσεις. Αφού τα κάνεις όλα αυτά, δώσε μας…τζάμπα την εταιρεία σου καθαρή από υποχρεώσεις, προκειμένου εμείς να την πουλήσουμε…408 εκατομμύρια (!)”.
  Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά ο συλλογισμός δεν στέκει. Αν οι αγοραστές έκαναν ουρά γιά να αγοράσουν τα Μεταλλεία και η τιμή που θα έπιαναν στην αγορά είναι 408 εκατομμύρια, τότε γιατί η TVX ήθελε να τα ξεφορτωθεί και δεν έκανε εκκαθάριση υποχρεώσεων, προκειμένου να τα μοσχοπουλήσει μόνη της και να ‘κονομήσει; Απλά όλοι ήθελαν να γλυτώσουν από αυτό το βάρος πουλώντας τα Μεταλλεία όσο-όσο. Το ποιός θα δεχόταν να τα αγοράσει πέρα από αυτούς που ήδη τα πήραν και πόσο θα ήταν αυτό το “όσο-όσο” δεν είναι το μείζον. Είπαμε ότι έχετε εμμονές με τα χρυσωρυχεία και το μεταλλευτικό κώδικα, αλλά δεν χρειάζεται να βλέπετε παντού σκάνδαλα και συνωμοσίες…

 3. […] έγινε με μηδενικό τίμημα για το Δημόσιο και χωρίς να τηρηθεί σε τίποτα η νόμιμη διαδικασία. Αρχιτέκτονας αυτής της δυσώδους συναλλαγής ήταν ο […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.