Τοξικά Απόβλητα με Κάδμιο και Αρσενικό στο Υπέδαφος της Στρατονίκης


Ενεση δηλητηριων στον υδροφορο οριζοντα η λιθογομωση των στοων του μεταλλειου με τοξικα αποβλητα

10StratonikiPANO“Κυάνιο-Αρσενικό- Κίνδυνος-Θάνατος” Το πανώ στην είσοδο της Στρατονίκης

Επικίνδυνα τοξικά απόβλητα, με 30.000 τόνους αρσενικό, 550 τόνους κάδμιο και 100 τόνους κυάνιο θάφτηκαν από την TVX στις υπόγειες στοές του μεταλλείου «Μαύρες Πέτρες» κάτω από τη Στρατονίκη ή αποτέθηκαν στους υπαίθριους χώρους απόθεσης «Καρακόλι» και «Σεβαλιέ».

Από τον Ιανουάριο του 2000, αφού εξοφλήθηκε το παλιό μεταλλείο του «Μαντέμ Λάκκου», η TVX άρχισε να εξορύσσει το κοίτασμα «Μαύρες Πέτρες», κάτω από τη Στρατονίκη. Μέχρι τον Ιανουάριο 2003, που η εξόρυξη σταμάτησε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το μεταλλείο λειτουργούσε παράνομα χωρίς ποτέ η TVX να παρουσιάσει μελέτη με τη χημική σύσταση του μεταλλεύματος.

Το θανάσιμο μυστικό της TVX αποκάλυψε η απληστία της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και ο ζήλος της να σκάψει κάτω από τη Στρατονίκη. Η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας, βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε η επαναλειτουργία της εξορυξης, αποκαλύπτει ότι το μετάλλευμα στις Μαύρες Πέτρες περιέχει 3% αρσενικό (30.000 ppm), 0,055% κάδμιο (550 ppm) και 4 γρ. ανά τόνο χρυσό!

Αυτό σημαίνει ότι στο μετάλλευμα έχουμε αρσενο-σιδηροπυρίτη υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό. Η TVX, που δεν ήλπιζε πλέον να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα της μεταλλουργίας χρυσού και που λειτουργούσε με συνθήκες διαρκούς πολέμου με τους κατοίκους της Στρατονίκης, δεν απεκάλυψε τη δηλητηριώδη σύσταση του μεταλλεύματος και δεν προχώρησε στο διαχωρισμό του χρυσοφόρου αρσενο-σιδηροπυρίτη – ο οποίος έτσι κατέληγε συνολικά στα απόβλητα. Με δεδομένο ότι η TVX εξόρυξε συνολικά 1.000.000 τόνους μεταλλεύματος από τις Μαύρες Πέτρες, στα απόβλητα βρίσκονται σήμερα 30.000 τόνοι αρσενικό (30.000.000 κιλά!), 550 τόνοι κάδμιο (550.000 κιλά!), άγνωστη ποσότητα των τοξικών βαρέων μετάλλων αντιμόνιο, χρώμιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, χαλκός και υδράργυρος, καθώς και 100 τόνοι κυάνιο που χρησιμοποιήθηκαν στον εμπλουτισμό!!!

Το αρσενικό και το κάδμιο θεωρούνται από τις ισχυρότερες καρκινογόνες ουσίες. Ιδιαίτερα επιβλαβή είναι και όλα τα άλλα τοξικά βαρέα μεταλλα που βρίσκονται σήμερα στα απόβλητα του μεταλλείου «Μαύρες Πέτρες». Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για το νερό είναι: 0,01 ppm αρσενικού και 5 ppm καδμίου. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου, ο ΕΦΕΤ διέταξε την απόσυρση των ψυκτών νερού επειδή στις κολλήσεις μερικών σωλήνων τους είχε χρησιμοποιηθεί κάδμιο.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (European Waste Catalogue1), τα απόβλητα αυτά χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» (hazardous) λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε ιδιαίτερα τοξικές ουσίες. «Επικίνδυνα» χαρακτηρίζονται τα απόβλητα και στη μελέτη «Preliminary Pollution Risk Assessment From Polymetallic Sulphide Mining Disposals», του ευρωπαϊκού προγράμματος e-Ecorisk2 που εκπονείται στην Ελλάδα από το ΕΜΠ (καθηγητής Κ. Χατζημπίρος). Αντίθετα, η σχετική Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 14312[1].1302.2000 περί “Διαχείρισης στερεών αποβλήτων”) αναφέρεται ρητώς στα απόβλητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, χαρακτηρίζοντάς τα «μη επικίνδυνα»! Στην ίδια λογική, όλες οι μελέτες της εταιρείας (αυτής, όπως και των προηγούμενων) και οι εγκριτικές αποφάσεις των Υπουργείων τα παρουσιάζουν ως «αδρανή». Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην εκάστοτε εταιρεία να πετάει τα απόβλητά της «στην πίσω αυλή», αντί να ακολουθήσει τις αυστηρές – και δαπανηρές – διατάξεις του νόμου περί επικινδύνων αποβλήτων.

Πρωτοφανής και εγκληματική είναι η χρήση αυτών των αποβλήτων για την πλήρωση των εξοφλημένων στοών του μεταλλείου (λιθογόμωση) αντί αδρανούς υλικού. Πρόκειται για τίποτα λιγότερο από μια ένεση δηλητηρίων στον υδροφόρο ορίζοντα. Περισσότερη από τη μισή ποσότητα των αποβλήτων έχουν θαφτεί έτσι στο υπέδαφος της Στρατονίκης, ενώ τα υπόλοιπα αποτέθηκαν στους χώρους αποβλήτων Σεβαλιέ και Καρακόλι – εκτεθειμένα απολύτως ελεύθερα στις βροχοπτώσεις και στον αέρα, δηλητηριάζουν μη αναστρέψιμα τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, τη θάλασσα, το έδαφος και την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής.

Για «μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα» μιλάει ο Δρ. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός, Λέκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.:

«Τα απόβλητα του εμπλουτισμού περιέχουν την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου κυανιούχου νατρίου και μεγάλες ποσότητες σιδηροπυρίτη ο οποίος περιέχει τοξικά μέταλλα. Υπό το πρίσμα αυτό αποτελούν ιδιαίτερα τοξικό υλικό και θα πρέπει να αποτίθενται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο απόρριψης τοξικών καταλοίπων…. Τα περιεχόμενα μέταλλα αρσενικό και κάδμιο είναι εύκολα υδατοδιαλυτά στην επίδραση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου παρουσία υγρασίας και το υλικό αυτό με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να αποτίθεται στη λιθογόμωση ή στις λίμνες Καρακόλι και Σεβαλιέ. Η λιθογόμωση των στοών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με αδρανή υλικά».

Επίσης ζοφερή εικόνα δίνουν και οι μελέτες της παλιάς εταιρείας Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. που είχε μελετήσει διεξοδικά το παρόμοιας σύστασης κοίτασμα των χρυσοφόρων αρσενοπυριτών της Ολυμπιάδας:

«..Οι υπαίθριες αποθέσεις πυριτών πρέπει απαραίτητα να προφυλάσσονται από τη βροχή, τον ήλιο και τον αέρα, διότι εκτός από τη ρύπανση της σκόνης, μπορεί να προκαλέσουν και τοξική ρύπανση στους υδροφόρους ορίζοντες… Υπό την επίδραση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, της υγρασίας και της θερμοκρασίας, ο σιδηροπυρίτης οξειδώνεται επιφανειακά σχηματίζοντας θειϊκό οξύ.

…Η διαλυτότητα του αρσενικού είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη τιμή.

…Οι αποθήκες αρσενικούχων ιζημάτων πρέπει να βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές, από υδραγωγεία, αγωγούς μεταφοράς νερού και να μη γειτνιάζουν με υδροφόρους ορίζοντες» («ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» – Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ., 1985).

Το αρσενικό δεν εξουδετερώνεται ούτε στις ιδανικές συνθήκες του εργαστηρίου – πόσο μάλλον στον χημικό βόρβορο των εκατομμυρίων τόνων του τέλματος αποβλήτων του μεταλλείου. Μόνο μερική καταβύθιση του αρσενικού μπορεί να επιτευχθεί με χημική κατεργασία και τότε «οι ενώσεις της καταβύθισης είναι ακατάλληλες για απόθεση στο περιβάλλον»! (Αντ. Κοντόπουλος, πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ, «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΧΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» – ΕΜΠ,1988).

Σημειώνεται ότι με το νόμο 3220/2004 του κ.Πάχτα, αμνηστεύθηκε η TVX και τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων για όλα τα εγκλήματα κατά του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που διέπραξαν.

Η δεύτερη φάση αυτού του εγκλήματος αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από τον χημικό στο επάγγελμα, Υφυπουργό Ανάπτυξης Γιώργο Σαλαγκούδη. Από την επαναλειτουργία της εξόρυξης στις Μαύρες Πέτρες θα εξορυχθούν 2.100.000 τόνοι μεταλλεύματος, με ανάλογη περιεκτικότητα σε δηλητήρια – και χρυσό. Ακόμα και τα παλιά απόβλητα της TVX αποτελούν …χρυσωρυχείο για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, η οποία σκοπεύει να τα επεξεργαστεί για να ανακτήσει τον περιεχόμενο χρυσό.

Υπενθυμίζουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, Δημήτρη Κούτρα: «Από επιχειρηματική άποψη η εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη δεν αξίζει τον κόπο. Το κάνουμε για να διασφαλίσουμε τη Στρατονίκη και τους κατοίκους της με το γέμισμα των κενών από τις προηγούμενες εξορύξεις». Από την εξορυξη θα ανακτηθούν 330.000 ουγγιές χρυσού (10.000 κιλά), καθώς επίσης άργυρος, μόλυβδος και ψευδάργυρος. Το συνολικό αναμενόμενο κέρδος είναι της τάξης των $700 εκατ. που, κατά τον κ. Κούτρα «δεν αξίζει τον κόπο»!!!

Η επαναλειτουργία του μεταλλείου θα είναι ένα τρομακτικό έγκλημα κατά της ΒΑ Χαλκιδικής και των κατοίκων της. Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η επέμβαση του αρμόδιου Εισαγγελέα στη διάθεση του οποίου θα τεθούν όλες οι επιστημονικές αποδείξεις και οι σχετικές μελέτες.

European Waste Catalogue:
http://www.epa.ie/OurEnvironment/Waste/NationalWasteDatabase/PDFsforNWD/FileUpload,1904,en.pdf
Πρόγραμμα e-Ecorisk: www.e-ecorisk.org


Μία απάντηση στο “Τοξικά Απόβλητα με Κάδμιο και Αρσενικό στο Υπέδαφος της Στρατονίκης”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.