Ψηφίστηκε η Τροπολογία για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, ενώ πληθαίνουν τα ερωτηματικά


Χωρίς να απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, στις 8 Ιανουαρίου η Κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε την Τροπολογία που κυρώνει τη μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μεταλλείων Κασσάνδρας παραμένει τουλάχιστον ασαφές. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού κ. Πάχτα, τη νέα εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.” αποτελούν:

  • κατά 30% η EUROPEAN GOLDFIELDS του κ.Timis
  • κατά 21% η GLOBAL MINERAL RESOURCES που επίσης ελέγχεται από τον κ.Timis
  • κατά 40% Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες
  • ποσοστό 9% φέρεται να έχει δοθεί δωρεάν στη Νομαρχία Χαλκιδικής και στους τρείς Δήμους της περιοχής, αν και κανένας Δήμαρχος δεν έχει υπογράψει συγκεκριμένο εταιρικό.

Νέα ερωτήματα δημιουργεί η ανακοίνωση της εταιρείας EUROPEAN GOLDFIELDS με ημερομηνία 23/12/2003. 11 μέρες μετά την ανακοινωθείσα υπογραφή της μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, η EUROPEAN GOLDFIELDS δηλώνει ότι “δεν έχει εισέλθει σε οριστική δεσμευτική συμφωνία με την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” και ότι “η Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει πότε και εάν οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν με επιτυχία”. Νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας δεν υπάρχει. Καλείται ο κ. Πάχτας να δώσει εξηγήσεις.

Όσον αφορά την Τροπολογία, θα επιμείνουμε σε ένα μόνο σημείο.

Για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαπιστωμένες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την TVX, σημαντικές καταστροφές στο περιβάλλον και ζημίες τρίτων. Και αντί να απαιτήσει την επανόρθωση των καταστροφών και την αποζημίωση των πληγέντων, τα μεταφράζει όλα αυτά σε οικονομικές απαιτήσεις έναντι της TVX και τα συμψηφίζει με τις οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας, ύψους τουλάχιστον 253.000.000 ευρώ. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός συνοδεύεται και από το απαραίτητο συγχωροχάρτι στην εταιρεία και στα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων για διαπιστωθείσες ή μη καταστροφές στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Το συμπέρασμα είναι ένα και βγαίνει αβίαστα. Ενώ η Κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή “πέτυχε” να μην επιβαρυνθεί σημαντικά ο κρατικός προϋπολογισμός, το πραγματικό κόστος αυτής της υπόθεσης πληρώνεται από τους κατοίκους και το περιβάλλον της περιοχής. Η βόρεια Χαλκιδική πληρώνει τα περιβαλλοντικά εγκλήματα της TVX, όπως πλήρωσε και αυτά της προηγούμενης εταιρείας. Και θα πληρώσει και της επόμενης.

Και ο “δικονομικός εγγυητής” μοιράζει συγχωροχάρτια και κουκουλώνει όπως όπως τα εγκλήματα, μη τυχόν και υποχρεωθεί να πληρώσει αυτά για τα οποία εγγυήθηκε.

Ακολουθούν αποσπάσματα από την περιβόητη Τροπολογία. Τα συμπεράσματα ανήκουν στον αναγνώστη.

Αποσπασματα απο την Τροπολογια

Α. Συμβαση Εξωδικαστικου Συμβιβασμου

“Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση με το νόμο που θα κυρώσει τη Σύμβαση αυτή να άρει τις συνέπειες για την TVX HELLAS και για τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων αντίστοιχα από κάθε διοικητική ή ποινική ευθύνη τους ή υποχρέωσή τους για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από το Μεταλλευτικό Κώδικα, τον Κανονισμό Μεταλλευτικών Λατομικών Έργων (ΚΜΛΕ), τις ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές συναφείς διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες, καθώς και από τις ποινικές τους ευθύνες από παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Με την κύρωση με νόμο του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού επέρχεται πλήρης συμψηφισμός και ολοσχερής απόσβεση των έναντι αλλήλων χρεών ή οφειλών.

Κατά της TVX HELLAS δεν επιτρέπεται λήψη ασφαλιστικών και διοικητικών μέτρων ούτε η άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων ή η αναγκαστική εκτέλεση για οφειλές της προς τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης.

Τυχόν παραβάσεις της TVX HELLAS και των μελών των Διοικητικών της Συμβουλίων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει, του Μεταλλευτικού Κώδικα, του ΚΜΛΕ και των συναφών αδειών και εγκρίσεων καθώς και των διατάξεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας οι οποίες επισύρουν ποινικές ή και διοικητικές κυρώσεις, θεωρούνται ότι έχουν παραγραφεί.”

Β. Συμβαση Μεταβιβασης του Ενεργητικου των Μεταλλειων Κασσανδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Η μεταβίβαση γίνεται μεταξύ άλλων “λόγω της ανάγκης κατεπείγουσας αντιμετώπισης από το Ελληνικό Δημόσιο των κρίσιμων περιβαλλοντικών κινδύνων για την περιοχή της Χαλκιδικής που συνδέονται με τη μη λειτουργία και συντήρηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας και ιδίως των μεταλλείων Σκουριών, Στρατωνίου και Ολυμπιάδας”. Για πρώτη φορά αναγνωρίζονται επίσημα οι καταστροφικές επιπτώσεις των μεταλλείων σε Στρατώνι, Ολυμπιάδα, αλλά και Σκουριές!

Άρθρο 1: “Η Αγοράστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες του περιβάλλοντος και ζημίες τρίτων οι οποίες επήλθαν ή τα γενεσιουργά αίτια ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση του Νόμου που κυρώνει την παρούσα Σύμβαση”.

Αρθρο 3: “Η Αγοράστρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ιδίως:

Να προστατεύει με το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών και διαδικασιών το περιβάλλον για τη συντήρηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας!

…να προσλαμβάνει το αναγκαίο κάθε φορά προσωπικό μεταξύ του οποίου και πρώην απασχολούμενους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Η Αγοράστρια δικαιούται να προβαίνει στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την έκδοση νέων αδειών και εγκρίσεων για τα εν λόγω Μεταλλεία συντάσσοντας και υποβάλλοντας τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό μελέτες, εάν εκτιμά ότι αυτό είναι αναγκαίο!

Επίσης δικαιούται να εκτελεί το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών και διαδικασιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση των υπογείων έργων, λιμνών, τελμάτων και φραγμάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας χωρίς τον εφοδιασμό με νέες γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες…”

Άρθρο 4: “Η μη εκπλήρωση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης… Η καταγγελία συνεπάγεται λύση της σύμβασης και αναστροφή της μεταβίβασης. Στο πλαίσιοι αυτό η Αγοράστρια υποχρεούται να επιστρέψει την ιδιοκτησία στο Ελληνικό Δημόσιο και αντίστοιχα αυτό υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στην Αγοράστρια το καταβληθέν τίμημα των 11.000.000″ (ακόμα κι αν το Δημόσιο δεν ευθύνεται για τη λύση της σύμβασης)!

Και αν συμβεί αυτό (λύση της Σύμβασης), ορίζει το άρθρο 1:

«Η Αγοράστρια δεν έχει καμμία υποχρέωση και ευθύνη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από το Μεταλλευτικό Κώδικα, τον ΚΜΛΕ, τις ΚΥΑ περιβαλλοντικών Όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες μετά από την αναστροφή της πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης».

Άρθρο 5: “Και οι δύο συμβάσεις απαλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου”.

Άρθρο 8: “Η παρούσα τροποποιείται με την έγγραφη συμφωνία των μερών χωρίς να απαιτείται η κύρωσή της με Νόμο”.

Παραταση της Μεταλλειοκτησίας

«Η ιδιαίτερα παρατεταμένη δικαστική διαμάχη που κατέληξε σε ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας βάσει των οποίων δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της TVX αποτελεί αποχρώντα λόγο κατά την έννοια του άρθρου 121/Ν.Δ 210/73 (Μεταλλευτικός Κώδικας) που δικαιολογεί τη μη εκμετάλλευση και μη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών στις ακόλουθες παραχωρήσεις Μεταλλείων Ν.Χαλκιδικής …» (απαριθμούνται οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις).

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. δεν χάνει τη μεταλλειοκτησία αυτών των Ο.Π. λόγω παρέλευσης τριετίας χωρίς εκμετάλλευση ή έρευνα, όπως προβλέπει ο Μετ. Κώδικας. Δηλαδή η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ διατηρεί ακέραια όλα τα δικαιώματα για εκμετάλλευση και έρευνα στην Ολυμπιάδα!


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.