Νομοθετικά εγκλήματα εις βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της Βόρειας Χαλκιδικής


Το Συνταγμα στα Σκουπιδια! 

Στις 7 Ιανουαρίου προωθείται για ψήφιση από το Κοινοβούλιο η Σύμβαση Μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε», σαν τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Στην πραγματικότητα η τροπολογία ζητά να κυρωθούν και να έχουν ισχύ νόμου δύο ξεχωριστές συμβάσεις. Κάθε μια είναι ένα σκάνδαλο από μόνη της.

Το Μυστήριο του Εξωδικαστικου Συμβιβασμου

Η Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και TVX HELLAS/TVX GOLD/KINROSS δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά απ’όσα απαντά. Απέναντι στις γνωστές απαιτήσεις της TVX ύψους τουλάχιστον 253.000.000 ευρώ, το Ελληνικό Δημόσιο προέβαλε αξιώσεις για τη μη εκμετάλλευση των μεταλλείων από την εταιρεία (!), για τη μη επαναϋποβολή νέων μελετών για την δημιουργία μονάδας μεταλλουργίας χρυσού (!!), καθώς και για διαπιστωμένες παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος (!!!).

Είναι απορίας άξιον το πώς η TVX/KINROSS συβιβάστηκε με το πενιχρότατο ποσό των 11.000.000 ευρώ και επί πλέον «χάρισε» την ιδιοκτησία της στο Ελληνικό Δημόσιο και «δώρισε» και άλλα 11.000.000 ευρώ για την πληρωμή των εργαζομένων! Μυστήριο επίσης παραμένει το πώς το Δημόσιο απέκτησε από την TVX HELLAS το 100% των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Το 12% + 12% των μεταλλείων ανήκε με τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου του Οντάριο στην ALPHA GROUP και αυτό το ποσοστό ήταν εκτός της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο προσδιορισμός της αξίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας που έγινε από το Καναδικό δικαστήριο για να αποτιμηθεί σε χρήμα η αποζημίωση της ALPHA GROUP ήταν $800.000.000. Η αξία αυτή θεωρήθηκε από την ALPHA GROUP πολύ χαμηλή και δεν έγινε αποδεκτή. Με τη Σύμβαση που υπογράφηκε φαίνεται η ALPHA να χάρισε στο Ελληνικό δημόσιο $192.000.000 ή 167.000.000 ευρώ, τα οποία είχε κάθε λόγο να απαιτήσει και σημαντικότατες πιθανότητες να τα εισπράξει.

$300.000.000 εναντι αμνηστιας;

Με το νόμο που θα κυρώσει τη Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να άρει τις συνέπειες για την TVX HELLAS και για τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων από κάθε διοικητική ή ποινική ευθύνη τους για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται στα Ασφαλιστικά Ταμεία να ασκήσουν ασφαλιστικά ή διοικητικά μέτρα κατά της TVX HELLAS για τις οφειλές των 4.200.000 ευρώ. Όλες οι παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, από την TVX HELLAS και τα στελέχη της θεωρούνται ότι έχουν παραγραφεί!

Έτσι οι καταστροφές του περιβάλλοντος που το ίδιο το Δημόσιο διαπίστωσε και επικαλείται και οι καταστροφές αρχαιοτήτων για τις οποίες τα διευθυντικά στελέχη της TVX HELLAS έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως, σβήστηκαν με γομολάστιχα. Και αυτό το νομοθετικό ανοσιούργημα φέρει την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Πετσάλνικου!

Αμνηστια για μελλοντικες καταστροφες!

Η δεύτερη προς κύρωση σύμβαση, με την οποία μεταβιβάζεται το ενεργητικό της TVX HELLAS στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», αποτελεί άλλο ένα έγκλημα κατά του περιβάλλοντος. Στη σύμβαση δεν περιέχεται καμμία συγκεκριμένη υποχρέωση της εταιρείας για προστασία του περιβάλλοντος παρά μόνο… αν αποσκοπεί στη συντήρηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων! Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ δεν υποχρεούται στη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων από το νόμο μελετών, παρά μόνο δικαιούται να το πράξει, όταν και έαν το κρίνει απαραίτητο. Και το χειρότερο: η νέα εταιρεία παίρνει με νόμο πλήρη αμνηστία όχι μόνο για παρελθούσες αλλά και για μελλοντικές βλάβες στο περιβάλλον και ζημίες τρίτων!!!

«Η Αγοράστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες του περιβάλλοντος και ζημίες τρίτων οι οποίες επήλθαν ή τα γενεσιουργά αίτια ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση του Νόμου που κυρώνει την παρούσα Σύμβαση», ορίζει η Σύμβαση Μεταβίβασης. Με δεδομένο ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Β. Χαλκιδική ανάγεται στην αρχαιότητα και εντάθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όλα ανεξαιρέτως τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μπορούν εύκολα να αποδοθούν στην προηγούμενη εταιρεία ή …στο Μεγαλέξανδρο! Αν αύριο καταρρεύσει μια στοά (όπως, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά) με θύματα εργαζόμενους, η νέα εταιρεία δε θα ευθύνεται γιατί «υπήρχαν παλαιά μεταλλευτικά έργα στην περιοχή». Αν καταρρεύσει το ήδη ετοιμόρροπο φράγμα στο Καρακόλι υπό το βάρος των 3.000.000 τόνων τοξικών αποβλήτων, πάλι η νέα εταιρεία δε θα φέρει «καμμία ευθύνη» διότι δεν κατασκεύασε η ίδια το φράγμα. Και πάει λέγοντας.

Τελικά ποιός ευθύνεται για τα τρομακτικά προβλήματα αυτού του τόπου και για τις «ζημίες τρίτου» – θάνατους από χαλίκωση, καρκίνους και καρδιοπάθειες, αναπηρίες, καταστροφές ιδιοκτησιών κ.λ.π. Όταν, το 1995, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ. στην TVX, το κόστος της αποκατάστασης των βλαβών στο περιβάλλον θεωρήθηκε υπερβολικά υψηλό για το αναλάβει είτε η Αγοράστρια είτε η Εκκαθαρίστρια (εμπιστευτικό έγγραφο 3199/22/30.1.1995 της Εκκαθαρίστριας ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προς την ΕΤΕ και την ΕΤΒΑ). Και ήρθε το Ελληνικό Δημόσιο να διαβεβαιώσει ως δικονομικός εγγυητής ότι καμμία από τις δύο δεν έφερε αυτή την ευθύνη. Οκτώ χρόνια μετά, το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο δίνει αμνηστία στην TVX για τα προβλήματα που η ίδια προκάλεσε και στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για τα προβλήματα που θα προκληθούν στο μέλλον! Οι εταιρείες έρχονται και παρέρχονται και οι ζημιές στο περιβάλλον αυξάνονται γεωμετρικά, εν γνώσει των Κυβερνήσεων οι οποίες δεν μπορούν ή δε θέλουν να εφαρμόσουν το Σύνταγμα τους νόμους. Τελικά ποιός ευθύνεται; Οι κάτοικοι;

Ποιον προστατευει το Ελληνικο Δημοσιο;

Πέρα από τα συνταγματικά και νομικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι δύο παραπάνω συμβάσεις, είναι τεράστιο το ηθικό ζήτημα που τίθεται:

Το «περιβάλλον» γενικά έχει μετατραπεί σε ένα πολύ βολικό «λάστιχο» που χρησιμοποιείται από την πολιτική ηγεσία για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα εταιρικά συμφέροντα, βραχυπρόθεσμα πολιτικά οφέλη και τραγικά λανθασμένες πολιτικές. Το 1995, η TVX μας ήρθε σαν «σωτήρας» που «θα απορρύπαινε» την περιοχή. Όταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς είχε κοκκινίσει η θάλασσα του Στρατωνίου από τα όξινα υγρά απόβλητα των μεταλλείων, η Κυβέρνηση υιοθέτησε πλήρως τη θέση της εταιρείας ότι επρόκειτο απλώς για ένα «οπτικό φαινόμενο» που δεν εγκυμονούσε κανένα κίνδυνο για το περιβάλλον και τους κατοίκους. Ωστόσο τα αποτελέσματα των αναλύσεων δε γνωστοποιήθηκαν ποτέ στους κατοίκους και τις τοπικές αρχές. Σήμερα ο κ. Πάχτας καίγεται να «περάσει» την τροπολογία του «για να μην επαναληφθεί η περσινή καταστροφή» (!) και μεταβιβάζει τα μεταλλεία σε νέα εταιρεία παρέχοντας παράλληλα πλήρη, νομοθετημένη αμνηστία για υπάρχοντα και μελλοντικά προβλήματα!

Ο δε Υπουργός Οικονομίας κ. Χριστοδουλάκης στην «Ειδική Έκθεση» που συνοδεύει την τροπολογία, μας λέει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα υποστεί «ακαθόριστη απώλεια εσόδων από φοροαπαλλαγές». Οι δαπάνες αποκατάστασης του περιβάλλοντος και οι «παράπλευρες απώλειες» – οι ζημίες τρίτων – ούτε εκτιμώνται, ούτε τους απασχολούν.

Κατά τα άλλα, το Ελληνικό Δημόσιο υποτίθεται ότι προστατεύει το περιβάλλον και τους Έλληνες πολίτες…


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.