Ετικέτα: διοικητικές πράξεις

  • Έγκριση κατασκευής φραγμάτων και χώρων απόθεσης αποβλήτων Καρατζά και Λοτσάνικου στις Σκουριές

    Έγκριση κατασκευής φραγμάτων και χώρων απόθεσης αποβλήτων Καρατζά και Λοτσάνικου στις Σκουριές

    Φωτογραφία: Ρέμα Καρατζά, Σκουριές. Προσεχώς, τοξικά απόβλητα Aπόφαση με Αρ. Πρωτ.: ∆8-A/Φ.7.49.13/13285/3315 και ημερομηνία 17/09/2014 της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου…