Αρχική Ενημέρωση H επίσημη θέση της ΕΕΠΦ για την απόσυρση της Γαλάζιας Σημαίας Στρατωνίου...

H επίσημη θέση της ΕΕΠΦ για την απόσυρση της Γαλάζιας Σημαίας Στρατωνίου #skouries

1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 30/5/2017 η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης πήρε την απόφαση να αφαιρέσει τη Γαλάζια Σημαία από την ακτή Στρατωνίου, μετά από καταγγελία του “Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” όπου δίνονται στοιχεία για τη ρύπανση του θαλάσσιου ιζήματος και της παραλίας του χωριού με βαρέα μέταλλα λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Από την ίδια κιόλας μέρα, η δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και ιστολόγια και δημοσιογράφοι που πρόσκεινται στην Ελληνικός Χρυσός έχουν αποδυθεί σε μια εκστρατεία δυσφήμησης της ΕΕΠΦ και της απόφασής της (και του “Παρατηρητηρίου” φυσικά), φτάνοντας  μέχρι το σημείο να μιλούν για “σκευωρία” εναντίον του Στρατωνίου και να χαρακτηρίζουν “κατασκευασμένες” τις επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν τη ρύπανση!

Επειδή πολλά έχουν γραφτεί και πολλή λάσπη έχει πέσει, δημοσιεύουμε την επίσημη άποψη της ΕΕΠΦ που απεστάλη στο Δήμο Αριστοτέλη και κοινοποιήθηκε και σε εμάς. Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε και την Πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων του Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” την Ακτή Στρατώνι. Η ΕΕΚ προέκρινε την αρχή της πρόληψης και αποφάσισε να μην παραδοθεί η Γαλάζια Σημαία στο Στρατώνι μέχρις ότου υπάρξει έγγραφη βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές οτι από την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στην ακτή δεν υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

ΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΑΛΣΑΜΗ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Κοινοποίηση:

  1. Κύριο Γεώργιο Ζουμπά, Δήμαρχο Αριστοτέλη
  2. Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
  3. Δημοτική Παράταξη Μείζονος Μειοψηφίας Δήμου Αριστοτέλη
  4. Κύριο Νίκο Ζαγοράκη, Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η ακτή Στρατώνι, που διαχειρίζεται η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη, βραβεύθηκε για το 2017 από τη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» σύμφωνα με πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων (ΕΕΚ). Οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικό χειριστή του Προγράμματος στις 15 Μαΐου.

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία»,  από την ανακοίνωση των βραβεύσεων μέχρι την παράδοση της σημαίας, πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος των ακτών. Στο διάστημα αυτό, και συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου τ.ε. περιήλθε στην  ΕΕΠΦ για πρώτη φορά με ταυτόχρονη αποστολή στο Διεθνές Συντονιστικό Γραφείο, καταγγελία από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων για την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στην ακτή του Στρατωνίου του Δήμου Αριστοτέλη του Ν. Χαλκιδικής. Η καταγγελία αυτή επεσήμαινε πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και συνοδευόταν από δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες, οι οποίες κοινοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ΕΕΠΦ και στην ΕΕΚ. Σε αυτές αναφέρεται ότι, αν και δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτά διεθνή ή ευρωπαϊκά όρια, οι καταγεγραμμένες από τους ερευνητές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στο ίζημα είναι σημαντικά υψηλότερες από τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) που ισχύουν σε άλλες χώρες. Σημειώνεται, δε, ότι η πληροφόρηση που περιήλθε στην ΕΕΠΦ και την ΕΕΚ μέσω της αποσταλείσας καταγγελίας παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά τεκμηριωμένα και επί τη βάσει επιστημονικών δεδομένων που προέκυψαν από έρευνα και μελέτη ειδικών στη ΕΕΠΦ και την ΕΕΚ.

Αν μια βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία» ακτή δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια του προγράμματος, η σημαία ενδέχεται να αποσυρθεί μόνιμα ή προσωρινά. Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι η Γαλάζια Σημαία δεν είχε αποσταλεί στο Δήμο Αριστοτέλη, που είναι ο διαχειριστής της ακτής, ανακοινώθηκε η απόσυρσή της έως ότου διερευνηθεί η καταγγελία.

Αν και τόσο από πλευράς ΕΕΠΦ ως εθνικού διαχειριστή όσο και από πλευράς ΕΕΚ αναγνωρίζεται  ότι μικροβιολογικά η ποιότητα των υδάτων της ακτής είναι “εξαιρετική”, όπως ορίζουν τα κριτήρια του Προγράμματος,  και μολονότι η χημική επιβάρυνση δεν περιλαμβάνεται ρητώς και ευθέως στα εν λόγω κριτήρια,  κρίθηκε σκόπιμο, σύμφωνα με τα κριτήρια 7 και 9, και βάσει  της αρχής της πρόληψης υπέρ της υγείας και προστασίας των λουομένων, να συγκληθεί εκτάκτως η ΕΕΚ για να λαβει σχετική απόφαση.

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη σύγκληση της ΕΕΚ, έγιναν επαφές με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, ΕΜΠ),  με το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) που είναι ο ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας του ΟΗΕ, ενώ ζητήθηκαν οι απόψεις των αρμοδίων διευθύνσεων του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου Υγείας, ώστε ΕΕΠΦ και ΕΕΚ να διερευνήσουν εάν προκύπτουν κίνδυνοι για τους λουόμενους από την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στα ιζήματα αλλά και στην άμμο της ακτής, όπως φάνηκε και από τις φετινές αναλύσεις του ΚΕΠΑΜΑΧ που στάλθηκαν μετά από αίτημα της ΕΕΠΦ στο Δήμο Αριστοτέλη.

Δεδομένης, δε, της βαρύτητας του θέματος της ασφάλειας για το Πρόγραμμα τόσο για τους  επισκέπτες (δημόσια υγεία) όσο και για τις ακτές (περιβάλλον) η ΕΕΚ συνεδριασε δύο φορές για την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Μετα την πρωτη συνεδριαση ζητήθηκε από το δημο σας, στις 21 Ιουλίου, γραπτή βεβαίωση αρμοδίων αρχών ότι δεν προκύπτει κίνδυνος για την ασφάλεια των λουομένων.

Στη δεύτερη συνεδρίαση της, η ΕΕΚ κατέληξε κατά πλειοψηφία σε πρόταση την οποία επισυνάπτουμε. Βάσει αυτής παραμένει η απόσυρση της Γαλάζιας Σημαίας έως ότου προσκομισθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις. Εφόσον υπάρξει η διαβεβαίωση αυτή από πλευράς των αρμόδιων αρχών, θα ακολουθηθεί η πάγια προβλεπόμενη διαδικασία με ανάρτηση της Γαλάζιας Σημαίας στην ακτή του Στρατωνίου.

Με εκτίμηση,

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά
Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία»
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. αφου ολοι οι μεταλωρυχοι κανουν μπανιο η στα κακκουδια η στο ξηροποταμι η στο beach bar ”maori” στο δεβελικι………αληθεια τα παιδια του κ.ζαγορακη που κανουν μπανιο ?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.