Αρχική Ενημέρωση Ελληνικός Χρυσός: Ζημιές 85 εκατ. ευρώ για το 2015 και δάνεια 617...

Ελληνικός Χρυσός: Ζημιές 85 εκατ. ευρώ για το 2015 και δάνεια 617 εκατ! #skouries

1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό που διαβάζουμε στο inr.gr είναι η φοροαποφυγή ή, αλλιώς, η “ολλανδική φορολογική τεχνογνωσία” στην πράξη. Όπως σημειώνεται και σε άλλο άρθρο με το ίδιο θέμα, στο marketfair.gr, “η εταιρεία πολύ δύσκολα θα εμφανίσει κέρδη και θα αποδώσει φόρους (επί των κερδών αυτών) στο ελληνικό δημόσιο”. Προφανώς. Αυτός είναι ο στόχος.

Πολύ αποκαλυπτικό το άρθρο και θα το σχολιάσουμε εκτενώς σε άλλη ανάρτηση.

Συνέχισε με εντατικούς ρυθμούς την επενδυτική της δραστηριότητα, κατά το 2016, η μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της καναδικής και εισηγμένης στα χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης Eldorado Gold Corporation, η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει μεταλλουργία χρυσού στη βορειοανατολική Χαλκιδική.

Για τον λόγο αυτό στα τέλη του 2016 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ. Ανάλογη αύξηση, ύψους 30 εκατ. ευρώ, είχε υλοποιήσει το 2015, χρονιά κατά την οποία κατέγραψε ζημιές ύψους 84,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που έγιναν γνωστές τις τελευταίες ημέρες του 2016, μέσω του ΓΕΜΗ.

Η εταιρεία το 2016 συνέχισε την εξόρυξη, την παραγωγή και τον εμπλουτισμό θειούχων μεταλλευμάτων από το μεταλλείο Μαύρες Πέτρες στο Στρατώνι, την ανακατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στην Ολυμπιάδα, καθώς και την ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου και την κατασκευαστική δραστηριότητα στο μεταλλείο των Σκουριών, επίσης στον νομό της Χαλκιδικής.

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, έχει βασικό αντικείμενο την εξόρυξη, επεξεργασία/εμπλουτισμό και την εμπορία συμπυκνωμένων βασικών και πολύτιμων μετάλλων από υφιστάμενες μεταλλευτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία μεταλλουργίας χρυσού και άλλων βασικών μετάλλων. Διαθέτει στο Στρατώνι μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού, από το οποίο παράγονται συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου και ψευδαργύρου. Επίσης, στην Ολυμπιάδα αναπτύσσει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού, από το οποίο θα παράγονται συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρου πυρίτη. Ακόμη, στην τοποθεσία Σκουριές διαθέτει και αναπτύσσει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού, από το οποίο θα παράγεται συμπύκνωμα χαλκού/χρυσού.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Αθήνα στα τέλη το 2003 και στις αρχές του 2004 απέκτησε με σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα που κατείχε έως τότε στην περιοχή έτερη εταιρεία καναδικών συμφερόντων. Στη διάρκεια του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε τελεσίδικα ότι οι όροι της εξαγοράς των μεταλλείων συνιστούσαν απαγορευμένη κρατική ενίσχυση, υποχρεώνοντας την εταιρεία να επιβαρύνει τα ετήσια αποτελέσματά της με πρόστιμο ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 34,4 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι σχεδόν 40,4 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 14,9% (-6 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 49% από τις πωλήσεις συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου (16,8 εκατ. ευρώ), 38,3% από συμπυκνώματα μολύβδου (13,2 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 12,7% (4,4 εκατ. περίπου ευρώ) από συμπυκνώματα αργύρου. Το σύνολο των εσόδων αφορούσε πωλήσεις στη διεθνή αγορά.

Ο όγκος της εξορυκτικής παραγωγής του μεταλλείου Μαύρων Πετρών μειώθηκε κατά 29% (στους 161kt, από 227kt), κυρίως εξαιτίας της διακοπής της λειτουργίας του επί ορισμένους μήνες, ως αντίδραση στην προσωρινή ανάκληση αδειών εκτέλεσης επενδυτικών έργων. Η παραγωγή των συμπυκνωμάτων μολύβδου μειώθηκε κατά 31% (στους 12,5kt) και των συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου κατά 38% (27,6kt). Οι πωληθείσες ποσότητες συμπυκνωμάτων μολύβδου μειώθηκαν κατά 21% (13,3kt από 17kt) και των συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου κατά 26% (33,1kt από 45kt). Η λειτουργία του εργοστασίου της Ολυμπιάδας απέδωσε 39,5kt συμπυκνώματος χρυσοφόρου πυρίτη, από το οποίο πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις συμπυκνώματος 38,6kt, που αντιστοιχεί σε 16.185 εμπορεύσιμες ουγγιές χρυσού.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014, για την οποία το 2015, βάσει του ελληνικού λογιστικού πλαισίου της περιόδου, είχε αναφέρει έσοδα 62,1 εκατ. ευρώ και ζημιές 31,6 εκατ. ευρώ.

Λόγω ανόδου του κόστους παραγωγής κατά 20% και μέσης μείωσης των τιμών διάθεσης των μεταλλευμάτων στη διεθνή αγορά κατά 11%, το μεικτό αποτέλεσμα της εταιρείας το 2015 ήταν ζημιές 9,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,3 εκατ. ευρώ το 2014. Η αύξηση του κόστους πωλήσεων οφείλεται, ωστόσο, στο σύνολό της σχεδόν στην αύξηση κατά 17% της συναλλαγματικής ισοτιμίας μετατροπής του λειτουργικού νομίσματος της επιχείρησης από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ, η οποία ώθησε ανοδικά και λοιπές δαπάνες.

Οι ζημιές της Ελληνικός Χρυσός το 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ και οφείλονται κατά 65,7 εκατ. ευρώ σε μη επαναλαμβανόμενες έκτακτες δαπάνες, καθώς και στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου-ευρώ. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με απομείωση 35,2 εκατ. ευρώ της αξίας των παγίων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών εν ονόματι των χαμηλών διεθνών τιμών των μεταλλευμάτων, 6,8 εκατ. ευρώ για τη δαπάνη της περιόδου Αυγούστου-Οκτωβρίου 2015 κατά την οποία είχε αποφασιστεί προσωρινή παύση εργασιών και είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα το προσωπικό, 22 εκατ. ευρώ για το προαναφερθέν πρόστιμο που επέβαλε στην επιχείρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 1,7 εκατ. ευρώ για πρόστιμο που αφορούσε εκκρεμείς ενώπιον δικαστηρίων παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εξαιρουμένων των έκτακτων αυτών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών συνολικού ύψους 65,7 εκατ. ευρώ, οι ζημιές της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν της τάξεως των 9,3 εκατ. ευρώ και οφείλονται σε λογιστικές συναλλαγματικές διαφορές.

Η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε εξάλλου με αποσβέσεις 8,7 εκατ. ευρώ (5,7 εκατ. ευρώ το 2014) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα και συναλλαγματικές διαφορές 12,4 εκατ. ευρώ (10,25 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με έξοδα ερευνών 2,2 εκατ. ευρώ (0,9 εκατ. ευρώ το 2014).

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν κατεγράφησαν ζημιές προ φόρων 96,1 εκατ. ευρώ (10,6 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά την αφαίρεση αναβαλλόμενων φορολογικών κερδών 11,3 εκατ. ευρώ κατεγράφησαν ζημιές 84,7 εκατ. ευρώ (18,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Η εταιρεία στις 31.12.2015 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες στο σύνολό τους, ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες κυρίως αφορούσαν δανεισμό από τις συγγενικές ολλανδικές εταιρείες Eldorado Gold (Greece) και Eldorado Gold (Netherland), με μέσο επιτόκιο δανεισμού 5,3%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (79,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,5 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (74,1 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 11,9 εκατ. ευρώ (3,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στη διάρκεια του 2015 η επιχείρηση άντλησε 169 εκατ. ευρώ από διπλάσιας περίπου αξίας ομολογιακό δάνειο που είχε εκδοθεί στα τέλη του 2014, με ομολογιούχους δανειστές τις δυο προαναφερθείσες εταιρείες.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν περιοριστεί σε 16,1 εκατ. ευρώ (64,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 2,1% (11,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 761,4 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920, καθώς η μητρική εταιρεία διαθέτει κεφάλαια στη θυγατρική της μέσω δανειακών, κυρίως, κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2015 είχαν ανέλθει σε 678,6 εκατ. ευρώ, από 473 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία στη διάρκεια του 2015 διέθεσε για αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων 246,7 εκατ. ευρώ (219,9 εκατ. ευρώ το 2014), στο πλαίσιο της υλοποίησης του μεγαλεπήβολου επενδυτικού της προγράμματος.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 449,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 23,3 εκατ. ευρώ (κέρδη 98,3 εκατ. ευρώ αν εξαιρεθούν οι ζημιές 75 εκατ. ευρώ της χρήσης 2015). Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 137,1 εκατ. ευρώ (96,1 εκατ. ευρώ το 2015). Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 139,6 εκατ. ευρώ (84,7 εκατ. ευρώ το 2015), που επιτρέπουν την καταγραφή αφορολόγητων κερδών στο μέλλον. Οι αποσβέσεις της περιόδου ήταν ύψους 59,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν ζημιογόνος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Οι μεγαλύτερες ζημιές της είναι αυτές που κατεγράφησαν το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 12,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Το 2015 καταλογίστηκαν στην εταιρεία πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 5,57 εκατ. ευρώ, κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2009 και 2010. Εναντίον των σχετικών αποφάσεων η επιχείρηση έχει ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Στις 31.12.2015 η Ελληνικός Χρυσός απασχολούσε 971 εργαζόμενους, έναντι 960 στις 31.12.2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 14,92 εκατ. ευρώ, έναντι 17,28 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Eduardo Moura, διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Θεοδωρακόπουλο και μέλος της διοίκησής της, μεταξύ άλλων, τον Δημ. Κούτρα του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου Ελλάκτωρ που κατέχει μειοψηφικό ποσοστό μετοχών, εδρεύει στην Αθήνα. Ελέγχει το 100% των μετοχών της εταιρείας Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας. Συγγενικές της εταιρείες, λόγω κοινού ιδιοκτήτη, είναι οι επιχειρήσεις Μεταλλευτική Θράκης και Χρυσωρυχεία Θράκης, η δεύτερη των οποίων επίσης φιλοδοξεί να αναπτύξει μεταλλουργία χρυσού στον νομό Εβρου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

www.inr.gr, 2 Ιανουαρίου 2017

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Μα το ειπε ο προεδρος της οταν κατηγορηθηκε για τις τριγωνικες συναλλαγες με Κέυμαν και Ολλανδια που εκμηδενιζαν τα εμφανιζομενα κερδη και τους φορους της: “Φυσικα και το κανουμε, αφου το κανουν ολοι!”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.