Αρχική Απόψεις & Σχόλια Με την “επένδυση” σε εκκρεμότητα, η Εldorado εκχερσώνει το δάσος #skouries

Με την “επένδυση” σε εκκρεμότητα, η Εldorado εκχερσώνει το δάσος #skouries

6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

DEMO_ELDORADO_NEW_01

Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου 2016 που δημοσιοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου, η Eldorado Gold, μητρική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός, μας ενημέρωσε οτι προς το παρόν:

“οι δραστηριότητες στις Σκουριές θα περιοριστούν σε αυτές που εκμεταλλεύονται τον καλοκαιρινό καιρό όπως χωματουργικά, ολοκλήρωση των θεμελίων των κτισμάτων και υπολειπόμενες υλοτομίες, καθώς και εργασίες κατασκευής του δρόμου πρόσβασης στην εγκατάσταση απόθεσης τελμάτων“.

Tα κτίσματα στις Σκουριές, των οποίων “θα ολοκληρωθούν τα θεμέλια”, είναι όλα παράνομα διότι δεν διαθέτουν την απαιτιούμενη από το νόμο Άδεια Δόμησης και έχουν ανεγερθεί σε έκταση όπου η εταιρεία δεν έχει δικαιώματα εδαφοκτησίας. Το εργοστάσιο εμπλουτισμού έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί χάρη σε μια παράνομη Άδεια Δόμησης από την Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη που θα έπρεπε ήδη να έχει ανακληθεί. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, εδώ και πολλούς μήνες, η Πολεοδομία του Δήμου αρνείται να εφαρμόσει το νόμο στις Σκουριές και επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών και την ολοκλήρωση κτισμάτων που είναι εξ’ολοκλήρου παράνομα.

Αφού λοιπόν η Eλληνικός Χρυσός κατάφερε να τελειώσει ανενόχλητη τα παράνομα κτίσματά της, ανοιχτά μας δηλώνει οτι μέσα στο καλοκαίρι θέλει να “τελειώνει” και με το δάσος των Σκουριών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν οι υλοτόμησεις εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 163 στρεμμάτων, που θα προστεθούν στα περίπου 1.450 στρέμματα που έχουν ήδη υλοτομηθεί και εκχερσωθεί. Το μεγαλύτερο μέρος των 163 στρεμμάτω βρίσκονται ΕΚΤΟΣ της αρχικής απόφασης παραχώρησης δάσους (απόφαση 7633/2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Το έργο των Σκουριών που, κατά τη ΜΠΕ και την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 θα καταλάμβανε έκταση 1.788 στρεμμάτων (“ούτε μισό παραπάνω, ούτε μισό παρακάτω” έλεγαν…) επεκτείνεται στο βουνό σαν καρκίνος. Όπως έχουμε υπολογίσει εδώ, η τελική κατάληψη επιφάνειας (δάσους) από το έργο των Σκουριών θα είναι 5.379 στρέμματα.

Τα πριόνια θα δουλεύουν φουλ όλο το καλοκαίρι ώστε η εταιρεία να εκμεταλλευτεί όχι μόνο τον καλό καιρό αλλά και τη συνολική εκκρεμότητα της “επένδυσης”. Στις 5 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία που έχει θέσει στην εταιρεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να αποδείξει την εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου flash smelting που είναι ο πυρήνας του Επενδυτικού Σχεδίου. Να αποδείξει δηλαδή ότι στη Χαλκιδική θα λειτουργήσει με ασφάλεια ένα εργοστάσιο μεταλλουργίας που θα “ξερνάει” 20.000 τόνους αερίου αρσενικού το χρόνο και που παρόμοιό του δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο! Η διεθνής εργοστασιακή πρακτική και το σύνολο της σχετικής βιβλιογραφίας υποδεικνύουν ότι αυτά που ισχυρίζεται η Ελληνικός Χρυσός είναι ανέφικτα και ανεφάρμοστα. Μετά τις 5 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο οφείλει να αξιολογήσει την όποια απάντηση υποβληθεί εντός 45 ημερών και αν η τεκμηρίωση της μεθόδου δεν κριθεί επαρκής οδηγούμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε ανάκληση της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011.

Aλλά στο “γκρίζο” διάστημα μέχρι την αποκάλυψη της απάτης, η εταιρεία θα κόψει και θα καταστρέψει οτι μπορεί. Η τακτική της δημιουργίας τετελεσμένων είναι γνωστή και μέχρι σήμερα αποδεδειγμένα αποτελεσματική.

Από τις παρακάτω αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προσέξτε ιδιαίτερα την πρώτη:

1. Έγκριση επέμβασης σε, δημόσιες και μη δημόσιες, εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την υλοποίηση του έργου ”ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ–ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ” (Υποέργο ”Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών”)

Αφορά συνολική έκταση 132,4 στρέμματα και εκδόθηκε από το Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων (!!!) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Η απόφαση θα ισχύσει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

Όπως γράψαμε σε προηγούμενη ανάρτηση, οι «μη δημόσιες εκτάσεις» της παραπάνω απόφασης αφορούν 101 στρέμματα από τα 924 στρέμματα του δάσους «Νταμπίζ» που έχει μισθώσει στην Ελληνικός Χρυσός η Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους για να τα μετατρέψει σε χώρο απόθεσης τοξικών αποβλήτων.

Τα υπόλοιπα 31 στρέμματα είναι εκτάσεις που είχαν εξαιρεθεί της αρχικής παραχώρησης δάσους στην Ελληνικός Χρυσός (απόφαση 7633/2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), διότι είχαν παραχωρηθεί το 1997 ως καστανοπερίβολα σε ιδιώτες. Προκειμένου να δοθούν στην Ελληνικός Χρυσός, το Ελληνικό Δημόσιο κήρυξε έκπτωτους τους παραχωρησιούχους: έτσι αυτά τα κομμάτια περιήλθαν ξανά στο Δημόσιο το οποίο, αφού εξέδωσε πράξεις χαρακτηρισμού όπου βεβαιώνεται οτι είναι δάσος, αμέσως τα παραχώρησε στην Ελληνικός Χρυσός για να πάψουν να είναι δάσος.

Στην πραγματικότητα, τα καστανοπερίβολα (τουλάχιστον τα 3 από αυτά) είχαν ήδη υλοτομηθεί παράνομα και με την ανοχή του Δασαρχείου από το 2012-2013. Σχετική είναι η: Aνοιχτή καταγγελία κατά του Δασάρχη Αρναίας, της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και ορισμένων «δηλωμένων πολέμιων της επένδυσης στις Σκουριές» που είχαμε δημοσιεύσει το Φεβρουάριο του 2013 και που σήμερα – 3,5 χρόνια αργότερα – επαληθεύεται μέχρι την τελευταία της λέξη. Φυσικά καμία ποινή δεν επιβλήθηκε, ούτε στην εταιρεία που παρανόμως κατέλαβε δασικές εκτάσεις που δεν της είχαν παραχωρηθεί ούτε στους παραχωρησιούχους ιδιώτες. Το Δασαρχείο Αρναίας συνέχισε συγκαλύπτει όλες τις κραυγαλέες παρανομίες της εταιρείας στην περιοχή. Πίσω από τους σιδερένιους φράχτες και τα συρματοπλέγματα-ξυράφια που έχουν γεμίσει το δάσος για να την κρύψουν από τα μάτια του κόσμου, η Ελληνικός Χρυσός δρα ασύδοτα και ανεξέλεγκτα.

13988010_1744485372503862_2716755520223057316_o

2. Πρωτόκολλο εγκατάστασης Ελληνικού Χρυσού στις επιφάνειες ΑΦ1α, ΑΦ2α & ΑΦ3α

Συνολική έκταση 8,9 στρέμματα.

3. Πρωτόκολλο εγκατάστασης έκτακτης κάρπωσης για την εγκατάσταση δικτύου υψηλής τάσης στο Δημόσιο δάσος Παλαιοχωρίου -Μεγ. Παναγίας

Αφορά τη διάνοιξη 11 δασόδρομων, συνολικού μήκους 2.544 μ. και έκτασης 22 στρεμμάτων για την εγκατάσταση 11 πυλώνων υψηλής τάσης για την ηλεκτροδότηση του έργου. Το δίκτυο φυσικά θα κατασκευαστεί από τον ΑΔΜΗΕ, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο!

6 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Λέτε πως: “Το δίκτυο φυσικά θα κατασκευαστεί από τον ΑΔΜΗΕ, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο!”.
    Μπορεί να κατασκευαστεί από τον ΑΔΜΗΕ, αλλά το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει. Τέτοιες γραμμές τις πληρώνει ο “επενδυτής” και τις παραδίδει στον ΑΔΜΗΕ.
    Στην περίπτωση αυτή, επιβεβαιώνετε ότι θα πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ; Αν είναι έτσι, θα πρόκειται για ένα ακόμη αίσχος σε βάρος της Ελλάδος.

  2. Με τις πυρκαγιές του 2007 κάηκαν ζωντανοί 60 άνθρωποι, μείναν άστεγοι 1500. Χάσαμε 2,7 εκατομμύρια στρέμματα δάσους, 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα καθώς και 60.000 ζωντανά (πρόβατα και κατσίκες).
    Δεν είναι το ίδιο φυσικά με τις Σκουριές που μιλάμε για 1500 στρέμματα που κατά τους bloggers είναι τελικά 5000. Φταίνε τα βαρέα μέταλλα στο νερό και οι τουρίστες που δεν θα πατάνε. Λες και μας πειράζουν τα μεταλλεία εμάς και δεν πατάμε και όχι τα κολλημένα μυαλά σας εκεί πέρα. Αλλά αν σας νοιάζει η μόλυνση στο νερό που πίνετε, να εστιάσετε στην κλιματική αλλαγή, γιατί τα παιδιά σας θα ζούνε μάλλον σε έρημο.
    Ps. Για το νερό υπάρχουν και τα φίλτρα (drops the Mic)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.