Αρχική Ενημέρωση Η Eldorado Gold Ανακοινώνει Αλλαγές στα Επενδυτικά της Σχέδια στην Ελλάδα #skouries

Η Eldorado Gold Ανακοινώνει Αλλαγές στα Επενδυτικά της Σχέδια στην Ελλάδα #skouries

2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που θα κάνει σήμερα ο κ. Ράιτ και θα σχολιάσουμε μετά.
bd3346ba561b5b55180dd1441a09d1ee_L

Η Eldorado Gold Ανακοινώνει Αλλαγές στα Επενδυτικά της Σχέδια στην Ελλάδα.

H εταιρεία Eldorado Gold Corporation επιβεβαιώνει ότι θα προβεί σε σημαντικές αλλαγές εφεξής στα επενδυτικά της σχέδια στην Ελλάδα.

Για να ολοκληρώσει την κατασκευή και ανάπτυξη των μεταλλευτικών της έργων στη Χαλκιδική, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado στην Ελλάδα, χρειάζεται τη χορήγηση μίας σειράς αδειών και εγκρίσεων “ρουτίνας” από διάφορες Δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

H Ελληνικός Χρυσός έλαβε την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το 2011, όμως από το 2012 το Υπουργείο και άλλες υπηρεσίες δεν έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, κυρίως ως αποτέλεσμα του επηρεασμού τους από ομάδες αντιτιθέμενες σε επενδύσεις. Το 2015 μάλιστα, το Υπουργείο ανακάλεσε ή ανέστειλε ορισμένες άδειες της Ελληνικός Χρυσός (δελτία τύπου της 2 Μαρτίου 2015 και της 19 Αυγούστου 2015), κάτι που είχε αρνητική επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό της Εταιρείας για την υλοποίηση της επένδυσης.

Η Ελληνικός Χρυσός αναγκάστηκε να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί αποφάσεις που δικαίωσαν την εταιρεία ενώ άλλες εκκρεμούν. Ενδεικτικά, η έκδοση της άδειας δόμησης που θα επέτρεπε στην Ελληνικός Χρυσός να ολοκληρώσει την κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, έχει καθυστερήσει πάνω από τρία χρόνια.  

Η Ελληνικός Χρυσός αδυνατεί στην παρούσα φάση να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια στη Χαλκιδική λόγω των πράξεων και των παραλείψεων του Υπουργείου και άλλων Δημόσιων υπηρεσιών αναφορικά με την έγκαιρη έκδοση αδειών και εγκρίσεων «ρουτίνας» που δεν είναι μόνο νόμιμη αλλά και συμβατική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου.

Έργο Σκουριών (Χαλκιδική)   

Η κατασκευή και οι εργασίες ανάπτυξης στο έργο των Σκουριών (όπου έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια), θα ανασταλούν. Εργασίες προστασίας του περιβάλλοντος και συντήρησης θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στο εργοτάξιο με κόστος 1 εκατομμύριο δολαρίων τον μήνα.

Έργο Ολυμπιάδας (Χαλκιδική)

Ως μέρος της Φάσης 2 του Έργου της Ολυμπιάδας, το υπόγειο μεταλλείο είναι έτοιμο για την παραγωγή μεταλλεύματος ποσότητας 385.000 τόνων περίπου ετησίως. Από το πρώτο τρίμηνο του 2017, το μετάλλευμα από το μεταλλείο θα κατεργάζεται στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας, του οποίου η ανακατασκευή κόστους 55 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Όμως, τα σχέδια ανακατασκευής εξαρτώνται από τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης από το Υπουργείο. Το Δεκέμβριο 2015, η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε στο Υπουργείο όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να λάβει την άδεια, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός 60 ημερών από την ημέρα υποβολής των εγγράφων, σύμφωνα με την Ελληνική μεταλλευτική νομοθεσία. Σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν εκδώσει την άδεια εγκατάστασης μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016, η Ελληνικός Χρυσός θα αναγκαστεί να αναστείλει όλες τις εργασίες κατασκευής και ανάπτυξης και στο Έργο της Ολυμπιάδας, όπου σήμερα απασχολούνται 500 εργαζόμενοι.

Μεταλλείο Στρατωνίου (Χαλκιδική)

To μεταλλείο Στρατωνίου, επί του παρόντος έχει ζωή τριών ετών, βάσει των βέβαιων γεωλογικά αποθεμάτων. Υπάρχουν γεωλογικές δυνατότητες επέκτασης των αποθεμάτων και παράτασης της ζωής του μεταλλείου, όμως η διαπίστωση των πρόσθετων αποθεμάτων απαιτεί ανάπτυξη και εκτέλεση προγράμματος γεωτρήσεων με εκτιμώμενο κόστος 25 εκατομμύρια δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες άδειες.

Η Eldorado βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος αυτού υπό το πρίσμα του γενικότερου επενδυτικού κλίματος που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα.

Έργα Περάματος και Σαπών (Θράκη)

Η έγκριση από το Υπουργείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου του Περάματος και μίας άδειας γεωτρήσεων που απαιτείται για το έργο των Σαπών στη Θράκη, είναι σε εκκρεμότητα για πάνω από δύο έτη. Η Εταιρεία αποφάσισε να θέσει και τα δύο έργα σε συντήρηση κρατώντας τις δαπάνες στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για τη διαφύλαξη των τίτλων και δικαιωμάτων της στα δύο έργα.

Ο Paul N. Wright, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado, σχολίασε:

«Η Eldorado υπήρξε και παραμένει ένας αφοσιωμένος, υπεύθυνος και υπομονετικός εταίρος προς την Ελληνική κυβέρνηση και προς τους ανθρώπους των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα έργα έχουν αξιόλογη προοπτική με αποδεδειγμένα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Σε αυτήν τη φάση, θα προτιμούσαμε να δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να προωθούμε την κατασκευή και ανάπτυξη των έργων μας στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα, στη Χαλκιδική καθώς και των μεταλλείων μας στη Θράκη. Έχουμε, όμως ταυτόχρονα, καθήκον απέναντι σε όλους τους μετόχους και κοινωνικούς εταίρους μας και οι σημαντικοί κίνδυνοι στο χρονοδιάγραμμα και στη διαδικασία που δημιουργήθηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από το να μειώσουμε τις δραστηριότητές μας και το προσωπικό.

Από το 2012, δημιουργήσαμε σχεδόν 2.000 άμεσες θέσεις εργασίας στη χώρα και επενδύσαμε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των έργων στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα – συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής φόρων άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο. Στη Χαλκιδική, έχουμε την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινωνικών εταίρων της περιοχής. Επιπλέον, έχουμε μία σειρά δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επικυρώνουν την ακεραιότητα των αδειών μας. Εντούτοις, από τις αρχές του 2015, το Υπουργείο έχει υιοθετήσει μία ανοιχτά συγκρουσιακή στάση απέναντι στην επιχείρησή μας και στις επενδύσεις μας, η οποία είχε αρνητική επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό μας για την ανάπτυξη των μεταλλευτικών μας έργων στη Χαλκιδική.

Έχουμε λειτουργήσει με καλή πίστη και η Ελληνικός Χρυσός έχει συμμορφωθεί με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της, όμως, λόγω των δυσμενών συνθηκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι συνετό να μειώσουμε την επένδυση κεφαλαίων στην Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ελπίζουμε να ξαναρχίσουμε τις ανασταλείσες δραστηριότητες και τα επενδυτικά σχέδιά μας στην Ελλάδα μόλις έγκαιρα χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες και υπάρξει μία πραγματική σχέση συνεργασίας στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του Ελληνικού Δημοσίου».

Ημερομηνία Δημοσιοποίησης της Οδηγίας για το 2016

Η Eldorado θα παράσχει πρόσθετα στοιχεία κεφαλαίων και λειτουργίας αναφορικά με τις επενδύσεις της στην Ελλάδα κατά την γνωστοποίηση στο κοινό των Αποτελεσμάτων Λειτουργίας της για το 2015 και της Οδηγίας για το 2016, τα οποία θα εκδοθούν στις 25 Ιανουαρίου 2016.

Συνέντευξη Τύπου

Ο Paul Wright και η Διοίκηση τηςΕλληνικόςΧρυσόςθαδώσουνσυνέντευξητύπουστοξενοδοχείοHiltonστηνΑθήνα, τηνΤρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016στις 11:00 π.μ., γιανασυζητηθούντατροποποιημένα επενδυτικά σχέδια της Eldoradoστην Ελλάδα. Η ομιλία του Paul θα είναι διαθέσιμη λίγο μετά τη συνέντευξη τύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eldoradogold.com.

Αναφορικά με την Eldorado Gold

Η Eldorado είναι κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή χρυσού με χαμηλό κόστος με δραστηριότητες μεταλλευτικές, ανάπτυξης και εξόρυξης στην Τουρκία, Κίνα, Ελλάδα, Ρουμανία και Βραζιλία. Η επιτυχία της Εταιρείας μέχρι σήμερα στηρίζεται στη στρατηγική χαμηλού κόστους, στο εξειδικευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό, στην ασφαλή και υπεύθυνη λειτουργία και στη μακροχρόνια συνεργασία με τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Οι κοινές μετοχές της Eldorad oείναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Τορόντο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ

Διαβάστε την ανακοίνωση της Eldorado Gold στα αγγλικά εδώ

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΤΗΣ ΛΆΡΚΟ

  Πριν από ένα μήνα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παθογένειας της ελληνικής οικονομίας τη Λάρκο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ελληνική οικονομία χάνει από τη Λάρκο περί τα 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο και αναρωτήθηκε για πόσο μπορεί να συμβαίνει αυτό. «Από κάπου λείπουν αυτά τα χρήματα», είπε. Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι δεν λείπουν από τους εργαζόμενους της Λάρκο. Είναι η μοναδική υπό δημόσιο έλεγχο εταιρεία που εξαιρέθηκε από τις μειώσεις μισθοδοσίας. Η «Καθημερινή έγραψε ότι το μέσο ετήσιο κόστος εργασίας στη Λάρκο στα χρόνια της ύφεσης κυμαίνεται στις 68.000 ευρώ, όταν της εταιρείας Αλουμίνιον κυμαίνεται στα 40.000 ευρώ.
  Κανείς δεν διέψευσε τα παραπάνω. Επίσης κανείς δεν αντέδρασε με τη συνήθη ρητορική εναντίον του ΣΕΒ. Τι συμβαίνει;
  Η Λάρκο παράγει 18.000 τόνους/χρόνο μέταλλο νικέλιο. Την περίοδο αυτή η τιμή πώλησης του νικελίου είναι 8.500 $/τόνο ενώ το κόστος παραγωγής του είναι το διπλάσιο. Εάν συνεχιστούν όλο το 2016 οι τιμές αυτές, η Λάρκο θα χάσει το 2016 το τερατώδες ποσό των 140 εκ ευρώ.
  Οι μεταλλευτικές βιομηχανίες, όταν οι τιμές των μετάλλων είναι χαμηλές, παίρνουν μέτρα για να επιβιώσουν:
  · – Μειώνουν παραγωγή για να μειώσουν τη χασούρα και να παραμείνουν «ζεστές» μέχρι να ξανανέβουν οι τιμές.
  · – Δουλεύουν μόνον τα πλούσια κοιτάσματα που δίνουν το χαμηλότερο κόστος
  · – Περικόπτουν τις δαπάνες σε μισθοδοσία, προμήθειες, επενδύσεις.
  Στη γέφυρα της Λάρκο δεν σκέφτονται αυτά τα μέτρα και έχουν βάλλει τον τηλέγραφο στο FULL SPEED. Καμία περικοπή στην παραγωγή, προμήθειες, εργολαβίες και φυσικά στην μισθοδοσία.
  Ποιός όμως θα πληρώσει τα 140 εκ€ που χρειάζονται για το 2016;
  Τα μισά πρέπει να τα δώσει η Κυβέρνηση μέσω διαφόρων οδών. Τα άλλα μισά είναι χάρισμα από την ΔΕΗ μια και εδώ και μερικούς μήνες η Λάρκο δεν πληρώνει σέντσι στη ΔΕΗ για το ρεύμα. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, άμεσα ή έμμεσα. Η ΔΕΗ μάλιστα θα μπορούσε να ήταν και γενναιόδωρη και να κερδίζει. Συγκεκριμένα, εάν κόβοντας το ρεύμα έκλινε την Λάρκο και πλήρωνε τους μισθούς του προσωπικού της και των εργολάβων (40 εκ€ το χρόνο), θα είχε ετήσιο κέρδος 30 εκ€ σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση.
  Δεν λέμε να κλείσει η Λάρκο. Θα μπορούσε όμως να κάνει οικονομία και να χάνει 40 αντί 140 και οι εργαζόμενοι να έχουν τη δουλειά τους. Μήπως η σπατάλη οδηγεί FULL SPEED στα βράχια; Απλώς αναρωτιόμαστε τι μυστικό κρύβει η Λάρκο και της επιτρέπεται να σπαταλάει τα λεφτά του ελληνικού λαού. Όποιος ξέρει το μυστικό, ας μας το γράψει.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.